Вы находитесь на странице: 1из 1

ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋ –УБАЦИТЕ У ПОШТАНСКО САНДУЧЕ

СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ , ПОСЛЕДЊЕ У НИЗУ , У ПЕРИОДУ 21.8.2021.


ДО 6.9.2021.
БРОЈ СТАНА ВЛАСНИК СТАНА
1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И НОВЧАНОМ ТОКУ СТАМБЕНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ ОТОНА ЖУПАНЧИЧА 40 ,НОВИ БЕОГРАД
ПРИХВАТАМ ОДБИЈАМ УЗДРЖАН
ПРЕДЛОГ ПЛАНА ОДРЖАВАЊА ЗА ГОДИНУ СЕПТЕМБАР 2021-
СЕПТЕМБАР 2022
ПРИХВАТАМ ОДБИЈАМ УЗДРЖАН

2. РАЗНО –ПРЕДЛОЗИ , ПРИМЕДБЕ .........

ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋ –УБАЦИТЕ У ПОШТАНСКО САНДУЧЕ


СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ , ПОСЛЕДЊЕ У НИЗУ , У ПЕРИОДУ 21.8.2021.
ДО 6.9.2021.
БРОЈ СТАНА ВЛАСНИК СТАНА
1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И НОВЧАНОМ ТОКУ СТАМБЕНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ ОТОНА ЖУПАНЧИЧА 40 ,НОВИ БЕОГРАД
ПРИХВАТАМ ОДБИЈАМ УЗДРЖАН
ПРЕДЛОГ ПЛАНА ОДРЖАВАЊА ЗА ГОДИНУ СЕПТЕМБАР 2021-
СЕПТЕМБАР 2022
ПРИХВАТАМ ОДБИЈАМ УЗДРЖАН

2. РАЗНО –ПРЕДЛОЗИ ,ПРИМЕДБЕ .........

Вам также может понравиться