Вы находитесь на странице: 1из 3

Saking Obrolan Kang Maksum Sereng Kang Herman Ning Luhur Puniku.

1. Katuran Tulis Kalimat Aktif Ning Kotak Puniki

Nama : Adli Akam Muzaqqi Kelas : VIIII H (9H)


1. ……………………………………………………….
2. ……………………………………………………….
3. ……………………………………………………….
4. ………………………………………………………..
5. ………………………………………………………..
6. ………………………………………………………
7. ………………………………………………………
8. ………………………………………………………
9. ……………………………………………………...
10. ……………………………………………………….

2. Damel Contoh Kalimat Aktif Jenis Transitif

Nama : ………………………………………….. Kelas :


……………………………………………………………..
1. ……………………………………………………….
2. ……………………………………………………….
3. ……………………………………………………….
4. ………………………………………………………..
5. ………………………………………………………..
6. ………………………………………………………
7. ………………………………………………………
8. ………………………………………………………
9. ……………………………………………………...
10. ……………………………………………………….

3. Damel Contoh Kalimat Aktif Jenis Intransitif

Nama : ………………………………………….. Kelas :


……………………………………………………………..
1. ……………………………………………………….
2. ……………………………………………………….
3. ……………………………………………………….
4. ………………………………………………………..
5. ………………………………………………………..
6. ………………………………………………………
7. ………………………………………………………
8. ………………………………………………………
9. ……………………………………………………...
10. ……………………………………………………….

4. Damel Contoh Kalimat Aktif Jenis Ekstransitif

Nama : ………………………………………….. Kelas :


……………………………………………………………..
1. ……………………………………………………….
2. ……………………………………………………….
3. ……………………………………………………….
4. ………………………………………………………..
5. ………………………………………………………..
6. ………………………………………………………
7. ………………………………………………………
8. ………………………………………………………
9. ……………………………………………………...
10. ……………………………………………………….

5. Damel Contoh Kalimat Aktif Jenis Dwitransitif

Nama : ………………………………………….. Kelas :


……………………………………………………………..
1. ……………………………………………………….
2. ……………………………………………………….
3. ……………………………………………………….
4. ………………………………………………………..
5. ………………………………………………………..
6. ………………………………………………………
7. ………………………………………………………
8. ………………………………………………………
9. ……………………………………………………...
10. ……………………………………………………….

6. Damel Contoh Kalimat Pasif Jenis Transitif

Nama : ………………………………………….. Kelas :


……………………………………………………………..
1. ……………………………………………………….
2. ……………………………………………………….
3. ……………………………………………………….
4. ………………………………………………………..
5. ………………………………………………………..
6. ………………………………………………………
7. ………………………………………………………
8. ………………………………………………………
9. ……………………………………………………...
10. ……………………………………………………….

7. Damel Contoh Kalimat Pasif Jenis Intransitif

Nama : ………………………………………….. Kelas :


……………………………………………………………..
1. ……………………………………………………….
2. ……………………………………………………….
3. ……………………………………………………….
4. ………………………………………………………..
5. ………………………………………………………..
6. ………………………………………………………
7. ………………………………………………………
8. ………………………………………………………
9. ……………………………………………………...
10. ……………………………………………………….

8. Cubi Rubih Kalimat-Kalimat Aktif Ning Andap Puniki Dados Kalimat Pasif

Nama : ………………………………………….. Kelas :


……………………………………………………………..
1. Doni tumbas sepatu ireng ning pasar baru cilegon
…………………………………………………………………………….
2. Mame ende lagi ngadusi kebo ning tegal
…………………………………………………………………………….
3. Ibu Ende lagi ngegoreng sesagon ning pawon
…………………………………………………………………………….
4. Andi lagi nulis surat ning gubuge teh hamdasah
…………………………………………………………………………….
5. Jubedah lagi didik ning pnggir lawang
……………………………………………………………………………
6. Mak lagi ngegodog dangder sereng mantang
…………………………………………………………………………..
7. Mbok siti lagi nutu pari antuk panen wingi
…………………………………………………………………………..
8. Pa Ustadz lagi ngajar ngaji para santri
............................................................................
9. Adi kule lagi ningali TV Acare kesenengane
………………………………………………………………………..
10. Dokter lagi ngobati bu bety lare endas
……………………………………………………………………………

9. Lengapi Kalimat Ning Andap Puniki Ngenggi Kalimat Aktif lan Pasif

Nama : ………………………………………….. Kelas :


……………………………………………………………..
1. Griyane kedah……….dipune ketingalan bagus
2. Napek klalen setiap……….Jum’at wong Islam kedah………
3. Napik keseringan dahar …………akibate weteng jadi mules
4. Dipune kule napik ketinggalan informasi setiap dinten………………….koran
5. ……………………………………..niku luwih penting saking pekaye kule
6. ……………………………………..bangkit ngubah hidup kule dados lebih pened
7. Katah ilmu seng………………………namun kule ayun ngebace buku
8. Iwak……….niku salah siose cirihas dedaharan wong cilegon
9. Emping dedaharan has wong cilegon sing di damel……………….
10. Geginau sedanten ilmu dipune………………….urif terarah