Вы находитесь на странице: 1из 1

с.

Раково

Схема 3: Класификация на уличната мрежа в гр. Сливен. Кръстовища

танция

а
чер
с.И
Лифтена с
нска
ул. Плани

488
III-
SLV 2061
16
15
III-488
СБАЛ по АГ
14 с.Сотиря

"
то
че
ул.Балатон

в и
ро .Ф
"Ново село" 13
ДГС-Сливен

ит К
им "
ул.Орешака
9

"Син
ул."Република" в
.Хито


8 бул.П


Е.

бул. С
ул
Ба

ка
12

ул
гря

"Бъл
евс

и

на 30

т.Ста

камъ
ай
ул. Аспарух

няж
10 отделение по

на
ІІ-5

инфекциозни

ул. Пейо Яворов


11

гарк
ко к

мбол
К
болести

ул. Вл.Очков
ня

ли

н
гин
ул. Оборище

Ве
р. Б

ов

и"
а"
я

бул.Хр. Ботев
I
ция 28
я

ул. Булаир 6 тим 7


ла

ли н 29
По ул.А чев
.Дан

в
пл."Васил гробищен парк

ел е
"Комлука" ул. Асеновска ски Левски" "Ново село" ул.Г

к об
ков
. С.Ра пин 27

ен.С
. Г
ливанов 5 ул ул.Ген.Столи 23 26
1 ул. Д. Пех Община
ул.Г
пл."Х Сливен
Димиатъдржи
ври 4 " 25
2 бул. Шести септем 18 ул
. бул е в
ЦНСТ за
деца без
"Клуцохор" омов бу Ха .Ца а н ч увреждания
р Д
бул.Тракия

д 24 ул.Г.

ул.Ал
л жи Осв

бул. Ст.Стамболов
И к он 3 НО Об .Ца Д и обо
дит
Г. И щи р С ми

.Пуш
ул. н ка 19 нск и
м тъ 22
р
ел
дино
ви

ул. Я. Сакъзов
о б и п е о а "Дружба"
Т у а н 21 ил

кин
а л.С зар р .М бул
цки

б у л . Б .Бу
.Ба т.К
де

ул ар 32 рга
.Ра

ад ско
шо Военна болница
ул

жа се
и й у л III-48
Евтим
и 20 Авт .Х. Д " 36 "Младост" 8 гр.Б
17 и арх 31 59 ога ими Ст.З 38 урга
у л . П атр р а тър а и м 40 с
бу 33 ов" бул.Бургаско шосе 39

с.СоII-488
тиря
л.Ц 37 SLV 1083
ІІ-5 а

083
рС

ргас
3 им
ео

V1
н

гр.Бу
SL
34


35

ам
бул. Б

еГ
анско

ру
Гробищен парк 45

ев
шосе

44

фия
"
АРА с.Топо
.Г лчане

гр.Со
Ж.П

кв. Дебела
SLV 3095 ория
43
83 Надежда
Затвор 10 42
V
41 SL 46

к
54

Есп
опи
ІІ-53

Род

ера
83

нто
SLV 10

47
на
тли 56
КАТ Све
55
48
58
49
57
Републикански пътища
с.Чинтулово 50
SLV 1112
гр.София 53 Общински пътища
Керамика
51 ул.Индустриална Първостепенна улица
52
с.З Бъдеща улица
им
гр.Б ница Улици с първостепенно значение
ург
ас
Съществуваща граница
ІІ-53

Железопътна линия
SLV 2079
83

съществ. кръгово кръстовище


10
V
SL

предложение за кръгово
кръстовище

кръстовище със светлинно


І-6 гр.Каз регулиране
анлък
ІІ-53

ургас
гр.Б

І-6
Община Сливен
ора

"Престиж 2004" ЕООД


Заг

Генерален план за организация на


ова

движението на град Сливен


р.Н

І-6 Схема 3: Класификация на уличната


мрежа в гр. Сливен. Кръстовища


ІІ-6

Окончателен проект
Генерален план
с.Самуилово

ІІ-53
гр.Ям
бол

Мащаб: 1:15000 Дата: 2021 г. Чертеж №: 3

Вам также может понравиться