Вы находитесь на странице: 1из 44

Справка за сключени договори на лечебни заведения МЦ към 23.08.

2021 г

Договор
Име на РЗОК РЗИ № на ЛЗ

РЗОК Благоевград 011372 0140131013
РЗОК Благоевград 010564 0140131006
РЗОК Благоевград 010504 0111131001
РЗОК Благоевград 010878 0133131007
РЗОК Благоевград 010534 0103131001
РЗОК Благоевград 010624 0103131010
РЗОК Благоевград 010560 0103131004
РЗОК Благоевград 011362 0140131012
РЗОК Благоевград 010646 0103131011
РЗОК Благоевград 010550 0101131001
РЗОК Благоевград 010506 0133131003
РЗОК Благоевград 011425 0103131018
РЗОК Благоевград 011080 0140131011
РЗОК Благоевград 011053 0140131010
РЗОК Благоевград 011374 0111131004
РЗОК Благоевград 010476 0103131005
РЗОК Благоевград 010593 0103131007
РЗОК Благоевград 010879 0103131013
РЗОК Благоевград 010877 0133131006
РЗОК Благоевград 011483 0103131019
РЗОК Бургас 021656 0215131030
РЗОК Бургас 020248 0218131001
РЗОК Бургас 022073 0209131002
РЗОК Бургас 020900 0204131021
РЗОК Бургас 020400 0204131007
РЗОК Бургас 020544 0206131001
РЗОК Бургас 020541 0204131018
РЗОК Бургас 021889 0215131014
РЗОК Бургас 020975 0213131004
РЗОК Бургас 021159 0204131024
РЗОК Бургас 020391 0209131001
РЗОК Бургас 021382 0215131005
РЗОК Бургас 020523 0204131002
РЗОК Бургас 022038 0204131030
РЗОК Бургас 020432 0217131001
РЗОК Бургас 020486 0204131010
РЗОК Бургас 020979 0204131023
РЗОК Бургас 020594 0204131004
РЗОК Бургас 021160 0227131002
РЗОК Бургас 020728 0204131019
РЗОК Бургас 020526 0201131001
РЗОК Бургас 020449 0204131011
РЗОК Бургас 022132 0204131022
РЗОК Бургас 022145 0204131032
РЗОК Бургас 022175 0290131002
РЗОК Варна 030655 0306131071
РЗОК Варна 030997 0306131091
РЗОК Варна 030701 0306131025
РЗОК Варна 031592 0306131110
РЗОК Варна 030727 0306131065
РЗОК Варна 031054 0306131093
РЗОК Варна 032163 0306131131
РЗОК Варна 030741 0306131003
РЗОК Варна 032112 0306131124
РЗОК Варна 030745 0306131046
РЗОК Варна 032161 0306131132
РЗОК Варна 031341 0324131005
РЗОК Варна 030717 0302131001
РЗОК Варна 030774 0304131001
РЗОК Варна 030703 0306131017
РЗОК Варна 030681 0324131002
РЗОК Варна 030742 0306131078
РЗОК Варна 032090 0306131121
РЗОК Варна 031124 0306131099
РЗОК Варна 031330 0306131106
РЗОК Варна 030749 0306131013
РЗОК Варна 032142 0324131006
РЗОК Варна 030777 0306131032
РЗОК Варна 030739 0316131001
РЗОК Варна 030726 0324131004
РЗОК Варна 030724 0306131052
РЗОК Варна 031657 0316131002
РЗОК Варна 032261 0306131142
РЗОК Варна 030807 0306131036
РЗОК Варна 032145 0306131010
РЗОК Варна 032178 0306131137
РЗОК Варна 030850 0306131090
РЗОК Варна 031854 0306131117
РЗОК Варна 032084 0306131031
РЗОК Варна 030667 0306131033
РЗОК Варна 031587 0306131108
РЗОК Варна 032353 0306131146
РЗОК Варна 032376 0306131140
РЗОК Варна 032408 0306131103
РЗОК Варна 032410 0306131148
РЗОК Велико Търново 040352 0404131001
РЗОК Велико Търново 040363 0404131006
РЗОК Велико Търново 040258 0404131003
РЗОК Велико Търново 040607 0404131016
РЗОК Велико Търново 040857 0404131015
РЗОК Велико Търново 040353 0404131012
РЗОК Велико Търново 040357 0413131001
РЗОК Велико Търново 040425 0420131001
РЗОК Велико Търново 040429 0422131002
РЗОК Велико Търново 040350 0404131009
РЗОК Велико Търново 041115 0426131002
РЗОК Велико Търново 040688 0404131014
РЗОК Велико Търново 040365 0404131010
РЗОК Велико Търново 040421 0422131003
РЗОК Велико Търново 040419 0404131002
РЗОК Велико Търново 041053 0406131003
РЗОК Велико Търново 040362 0428131003
РЗОК Велико Търново 040364 0428131002
РЗОК Велико Търново 040145 0406131002
РЗОК Велико Търново 040855 0404131020
РЗОК Велико Търново 040374 0404131013
РЗОК Велико Търново 041130 0428131004
РЗОК Велико Търново 040428 0406131001
РЗОК Велико Търново 041150 0404131022
РЗОК Видин 050561 0509131010
РЗОК Видин 050340 0509131006
РЗОК Видин 050228 0509131001
РЗОК Видин 050254 0501131001
РЗОК Видин 050202 0509131005
РЗОК Видин 050240 0509131007
РЗОК Видин 050226 0509131008
РЗОК Видин 050229 0509131002
РЗОК Враца 060323 0620131003
РЗОК Враца 060319 0620131001
РЗОК Враца 060316 0610131005
РЗОК Враца 060606 0608131005
РЗОК Враца 060521 0610131017
РЗОК Враца 060328 0610131002
РЗОК Враца 060314 0610131012
РЗОК Враца 060331 0610131010
РЗОК Враца 060315 0610131008
РЗОК Враца 060342 0610131007
РЗОК Враца 060405 0608131004
РЗОК Враца 060337 0608131002
РЗОК Враца 060340 0610131015
РЗОК Враца 060341 0610131011
РЗОК Враца 060822 0608131006
РЗОК Враца 060515 0610131016
РЗОК Враца 060938 0610131021
РЗОК Габрово 070225 0705131004
РЗОК Габрово 070221 0705131001
РЗОК Габрово 070224 0712131002
РЗОК Габрово 070592 0729131008
РЗОК Габрово 070307 0729131005
РЗОК Габрово 070320 0705131008
РЗОК Габрово 070606 0705131011
РЗОК Габрово 070223 0735131003
РЗОК Габрово 070234 0705131006
РЗОК Габрово 070222 0712131001
РЗОК Габрово 070220 0729131001
РЗОК Добрич 084025 0890131001
РЗОК Добрич 084004 0817131001
РЗОК Добрич 084019 0817131002
РЗОК Добрич 084005 0812131001
РЗОК Добрич 084020 0827131002
РЗОК Добрич 084028 0890131002
РЗОК Добрич 084007 0803131001
РЗОК Добрич 084003 0828131003
РЗОК Добрич 084017 0828131004
РЗОК Кърджали 090499 0921131002
РЗОК Кърджали 090223 0916131002
РЗОК Кърджали 090123 0916131001
РЗОК Кърджали 090644 0915131002
РЗОК Кърджали 090665 0916131005
РЗОК Кюстендил 100661 1029131007
РЗОК Кюстендил 100398 1029131006
РЗОК Кюстендил 100377 1004131001
РЗОК Кюстендил 100285 1048131001
РЗОК Кюстендил 100390 1048131009
РЗОК Кюстендил 100264 1029131005
РЗОК Кюстендил 100827 1041131001
РЗОК Кюстендил 100858 1029131009
РЗОК Кюстендил 100288 1048131007
РЗОК Кюстендил 100308 1048131006
РЗОК Кюстендил 100268 1048131004
РЗОК Кюстендил 100307 1029131001
РЗОК Кюстендил 100319 1048131005
РЗОК Кюстендил 100266 1029131002
РЗОК Кюстендил 100865 1029131010
РЗОК Ловеч 110909 1134131003
РЗОК Ловеч 110910 1133131002
РЗОК Ловеч 110906 1134131002
РЗОК Ловеч 110905 1118131004
РЗОК Ловеч 110911 1118131006
РЗОК Монтана 120158 1212131001
РЗОК Монтана 120107 1229131001
РЗОК Монтана 120186 1229131003
РЗОК Монтана 120649 1229131007
РЗОК Монтана 120115 1229131004
РЗОК Монтана 120222 1229131002
РЗОК Монтана 120190 1224131001
РЗОК Монтана 120488 1224131004
РЗОК Монтана 120253 1202131001
РЗОК Монтана 120631 1229131006
РЗОК Пазарджик 130392 1319131003
РЗОК Пазарджик 131489 1320131001
РЗОК Пазарджик 130808 1308131006
РЗОК Пазарджик 131487 1308131011
РЗОК Пазарджик 131502 1308131009
РЗОК Пазарджик 130416 1329131001
РЗОК Пазарджик 131064 1319131004
РЗОК Пазарджик 131016 1332131001
РЗОК Пазарджик 130375 1308131002
РЗОК Пазарджик 131507 1308131012
РЗОК Пазарджик 131065 1319131006
РЗОК Перник 140369 1432131013
РЗОК Перник 140227 1432131001
РЗОК Перник 140623 1432131018
РЗОК Перник 140259 1432131011
РЗОК Перник 140504 1432131017
РЗОК Перник 140220 1436131003
РЗОК Перник 140226 1432131006
РЗОК Перник 140413 1432131015
РЗОК Перник 140647 1432131019
РЗОК Перник 140655 1490131001
РЗОК Плевен 150524 1503131001
РЗОК Плевен 150523 1521131001
РЗОК Плевен 150666 1524131021
РЗОК Плевен 151297 1524131029
РЗОК Плевен 150497 1524131005
РЗОК Плевен 151281 1524131027
РЗОК Плевен 150530 1524131015
РЗОК Плевен 150489 1524131011
РЗОК Плевен 151260 1537131001
РЗОК Плевен 150501 1524131006
РЗОК Плевен 150528 1524131013
РЗОК Плевен 151221 1524131022
РЗОК Плевен 150477 1524131014
РЗОК Плевен 150494 1511131001
РЗОК Плевен 150421 1508131001
РЗОК Плевен 150492 1510131001
РЗОК Плевен 150661 1524131020
РЗОК Плевен 150495 1524131002
РЗОК Пловдив 162788 1622131060
РЗОК Пловдив 162369 1613131005
РЗОК Пловдив 161498 1622131014
РЗОК Пловдив 160955 1622131011
РЗОК Пловдив 162617 1622131055
РЗОК Пловдив 162178 1601131002
РЗОК Пловдив 161959 1613131003
РЗОК Пловдив 163659 1622131072
РЗОК Пловдив 160691 1637131001
РЗОК Пловдив 163667 1622131071
РЗОК Пловдив 164270 1622131079
РЗОК Пловдив 162217 1622131041
РЗОК Пловдив 164266 1622131065
РЗОК Пловдив 160711 1623131001
РЗОК Пловдив 165122 1613131006
РЗОК Пловдив 165015 1637131002
РЗОК Пловдив 165156 1622131093
РЗОК Пловдив 162310 1622131048
РЗОК Пловдив 163810 1622131078
РЗОК Пловдив 161075 1641131001
РЗОК Пловдив 162253 1622131045
РЗОК Пловдив 163812 1626131001
РЗОК Пловдив 162794 1622131019
РЗОК Пловдив 165111 1622131090
РЗОК Пловдив 161466 1622131022
РЗОК Пловдив 162688 1622131054
РЗОК Пловдив 162252 1622131044
РЗОК Пловдив 162658 1622131058
РЗОК Пловдив 163661 1622131070
РЗОК Пловдив 163798 1622131076
РЗОК Пловдив 161804 1623131002
РЗОК Пловдив 160696 1601131001
РЗОК Пловдив 160693 1625131001
РЗОК Пловдив 162150 1622131040
РЗОК Пловдив 165011 1622131088
РЗОК Пловдив 162093 1622131037
РЗОК Пловдив 162790 1622131061
РЗОК Пловдив 165229 1601131005
РЗОК Пловдив 162273 1622131047
РЗОК Пловдив 164734 1622131083
РЗОК Пловдив 163155 1622131066
РЗОК Пловдив 161008 1613131001
РЗОК Пловдив 163789 1622131074
РЗОК Пловдив 165025 1690131001
РЗОК Пловдив 165106 1622131092
РЗОК Пловдив 161990 1613131004
РЗОК Пловдив 163665 1626131002
РЗОК Пловдив 161686 1622131001
РЗОК Пловдив 162797 1622131062
РЗОК Пловдив 162787 1622131046
РЗОК Пловдив 163168 1622131068
РЗОК Пловдив 163811 1622131077
РЗОК Пловдив 165207 1622131095
РЗОК Пловдив 165255 1622131097
РЗОК Пловдив 165368 1622131105
РЗОК Пловдив 165367 1622131104
РЗОК Разград 170182 1726131002
РЗОК Разград 170183 1726131003
РЗОК Разград 170248 1726131005
РЗОК Разград 170184 1726131004
РЗОК Разград 170387 1726131006
РЗОК Русе 180760 1827131022
РЗОК Русе 180366 1827131001
РЗОК Русе 181003 1827131026
РЗОК Русе 180602 1827131016
РЗОК Русе 180352 1827131012
РЗОК Русе 180316 1804131001
РЗОК Русе 180329 1827131011
РЗОК Русе 180500 1827131018
РЗОК Русе 181039 1827131024
РЗОК Русе 181052 1827131029
РЗОК Силистра 190242 1931131001
РЗОК Силистра 190243 1934131001
РЗОК Силистра 190257 1931131002
РЗОК Сливен 200916 2020131022
РЗОК Сливен 200824 2020131019
РЗОК Сливен 200364 2020131011
РЗОК Сливен 200408 2020131012
РЗОК Сливен 200928 2020131023
РЗОК Сливен 200642 2020131018
РЗОК Сливен 200363 2016131002
РЗОК Сливен 200540 2020131017
РЗОК Сливен 200371 2016131001
РЗОК Сливен 200915 2020131020
РЗОК Сливен 200939 2020131024
РЗОК Смолян 210579 2131131006
РЗОК Смолян 210576 2102131001
РЗОК Смолян 210454 2109131002
РЗОК Смолян 210285 2116131003
РЗОК Смолян 210372 2131131003
РЗОК Смолян 210553 2127131002
РЗОК Смолян 210185 2111131002
РЗОК Смолян 210260 2131131001
РЗОК София - град 222392 2210131510
РЗОК София - град 222371 2218131502
РЗОК София - град 222397 2208131504
РЗОК София - град 222295 2218131506
РЗОК София - град 223889 2211131506
РЗОК София - град 222378 2215131523
РЗОК София - град 222350 2218131505
РЗОК София - град 222266 2221131001
РЗОК София - град 226094 2202131568
РЗОК София - град 222380 2203131527
РЗОК София - град 227177 2217131515
РЗОК София - град 222322 2210131533
РЗОК София - град 222321 2215131513
РЗОК София - град 222382 2212131503
РЗОК София - град 222393 2210131004
РЗОК София - град 227378 2218131518
РЗОК София - град 223305 2215131514
РЗОК София - град 227372 2202131563
РЗОК София - град 222323 2207131502
РЗОК София - град 227516 2219131511
РЗОК София - град 222331 2202131522
РЗОК София - град 227180 2202131572
РЗОК София - град 223300 2221131501
РЗОК София - град 222326 2210131507
РЗОК София - град 222386 2210131005
РЗОК София - град 223922 2203131515
РЗОК София - град 227480 2213131504
РЗОК София - град 222294 2202131508
РЗОК София - град 222342 2203131509
РЗОК София - град 222297 2216131503
РЗОК София - град 222307 2215131503
РЗОК София - град 227385 2204131536
РЗОК София - град 222372 2203131504
РЗОК София - град 223928 2211131507
РЗОК София - град 223304 2204131527
РЗОК София - град 222375 2206131501
РЗОК София - град 222357 2210131508
РЗОК София - град 222401 2210131536
РЗОК София - град 222609 2218131511
РЗОК София - град 222334 2206131502
РЗОК София - град 222365 2210131514
РЗОК София - град 222268 2205131515
РЗОК София - град 227392 2208131514
РЗОК София - град 222306 2217131505
РЗОК София - град 226098 2203131520
РЗОК София - град 227193 2217131517
РЗОК София - град 222395 2210131527
РЗОК София - град 225137 2210131558
РЗОК София - град 222369 2224131502
РЗОК София - град 222349 2215131512
РЗОК София - град 226097 2201131511
РЗОК София - град 222291 2219131503
РЗОК София - град 222388 2213131333
РЗОК София - град 227183 2204131537
РЗОК София - град 222394 2207131507
РЗОК София - град 222384 2202131540
РЗОК София - град 222361 2203131511
РЗОК София - град 223901 2214131503
РЗОК София - град 222376 2219131508
РЗОК София - град 227097 2212131507
РЗОК София - град 222592 2209131507
РЗОК София - град 223924 2212131505
РЗОК София - град 222287 2219131504
РЗОК София - град 223298 2202131507
РЗОК София - град 223069 2202131545
РЗОК София - град 222319 2210131524
РЗОК София - град 225138 2204131532
РЗОК София - град 226918 2202131574
РЗОК София - град 222351 2210131505
РЗОК София - град 222360 2205131508
РЗОК София - град 222340 2206131503
РЗОК София - град 222251 2210131523
РЗОК София - град 227520 2217131524
РЗОК София - град 226893 2218131516
РЗОК София - град 222339 2216131506
РЗОК София - град 223316 2216131508
РЗОК София - град 222359 2205131510
РЗОК София - град 222426 2204131510
РЗОК София - град 224902 2211131508
РЗОК София - град 226911 2210131564
РЗОК София - град 222333 2218131503
РЗОК София - град 222317 2211131505
РЗОК София - град 226095 2203131519
РЗОК София - град 222370 2210131555
РЗОК София - град 222238 2210131565
РЗОК София - град 225136 2202131566
РЗОК София - град 222374 2211131003
РЗОК София - град 223912 2202131552
РЗОК София - град 225156 2211131503
РЗОК София - град 222379 2210131002
РЗОК София - град 227182 2204131535
РЗОК София - град 227521 2202131582
РЗОК София - град 222366 2202131526
РЗОК София - град 227519 2204131538
РЗОК София - град 223895 2215131507
РЗОК София - град 222288 2212131502
РЗОК София - град 222298 2205131507
РЗОК София - град 222341 2217131501
РЗОК София - град 226099 2201131512
РЗОК София - град 226927 2219131510
РЗОК София - град 222343 2210131506
РЗОК София - град 223932 2203131516
РЗОК София - град 227483 2210131574
РЗОК София - град 222363 2210131516
РЗОК София - град 222264 2202131542
РЗОК София - град 222311 2210131544
РЗОК София - град 222362 2202131515
РЗОК София - град 226916 2203131522
РЗОК София - град 227194 2218131008
РЗОК София - град 227479 2202131580
РЗОК София - град 227689 2206131507
РЗОК София - град 227687 2208131507
РЗОК София - град 227688 2214131510
РЗОК София - град 227714 2214131509
РЗОК София - град 227744 2203131529
РЗОК София - град 227751 2202131585
РЗОК София - град 227786 2210131570
РЗОК София - град 227861 2206131508
РЗОК София - град 227860 2202131578
РЗОК София - град 227897 2202131588
РЗОК София - град 227904 2219131512
РЗОК София - град 227903 2210131583
РЗОК София - град 227922 2202131587
РЗОК София - област 230451 2317131020
РЗОК София - област 230455 2347131017
РЗОК София - област 230442 2345131009
РЗОК София - област 230452 2343131016
РЗОК София - област 230438 2320131014
РЗОК София - област 230445 2317131007
РЗОК София - област 230453 2355131012
РЗОК София - област 230609 2317131035
РЗОК София - област 230437 2339131028
РЗОК София - област 230435 2325131015
РЗОК София - област 230441 2318131013
РЗОК София - област 231045 2309131040
РЗОК Стара Загора 241102 2431131035
РЗОК Стара Загора 240979 2412131008
РЗОК Стара Загора 240621 2436131002
РЗОК Стара Загора 240335 2427131001
РЗОК Стара Загора 241495 2431131044
РЗОК Стара Загора 240843 2412131004
РЗОК Стара Загора 240789 2431131005
РЗОК Стара Загора 241877 2431131052
РЗОК Стара Загора 240788 2407131001
РЗОК Стара Загора 240787 2412131003
РЗОК Стара Загора 240825 2431131020
РЗОК Стара Загора 240994 2431131034
РЗОК Стара Загора 240725 2431131003
РЗОК Стара Загора 241468 2431131041
РЗОК Стара Загора 240819 2424131003
РЗОК Стара Загора 241829 2431131050
РЗОК Стара Загора 241497 2431131043
РЗОК Стара Загора 240961 2431131032
РЗОК Стара Загора 240975 2431131033
РЗОК Стара Загора 240683 2431131013
РЗОК Стара Загора 241452 2431131040
РЗОК Стара Загора 241924 2431131051
РЗОК Стара Загора 240898 2431131027
РЗОК Стара Загора 240816 2431131012
РЗОК Стара Загора 240952 2431131030
РЗОК Стара Загора 240790 2412131001
РЗОК Стара Загора 240804 2436131001
РЗОК Стара Загора 240824 2431131008
РЗОК Стара Загора 241981 2431131055
РЗОК Стара Загора 241834 2431131049
РЗОК Стара Загора 241098 2431131036
РЗОК Стара Загора 240887 2431131024
РЗОК Стара Загора 240665 2431131001
РЗОК Стара Загора 241459 2431131039
РЗОК Стара Загора 241496 2431131037
РЗОК Стара Загора 242028 2431131056
РЗОК Търговище 250240 2535131011
РЗОК Търговище 250193 2535131009
РЗОК Търговище 250031 2535131007
РЗОК Търговище 250391 2535131012
РЗОК Търговище 250077 2535131005
РЗОК Търговище 250195 2522131001
РЗОК Търговище 250008 2535131006
РЗОК Търговище 250006 2535131002
РЗОК Търговище 250124 2524131002
РЗОК Търговище 250436 2535131014
РЗОК Хасково 260814 2609131004
РЗОК Хасково 260351 2633131002
РЗОК Хасково 260352 2633131001
РЗОК Хасково 260426 2634131007
РЗОК Хасково 260424 2628131001
РЗОК Хасково 260919 2634131016
РЗОК Хасково 260672 2634131015
РЗОК Хасково 260466 2609131002
РЗОК Хасково 260434 2634131009
РЗОК Хасково 260301 2609131003
РЗОК Хасково 261053 2634131018
РЗОК Шумен 270462 2730131015
РЗОК Шумен 270460 2730131001
РЗОК Шумен 270253 2730131008
РЗОК Шумен 270233 2730131013
РЗОК Шумен 270280 2722131002
РЗОК Шумен 270296 2718131001
РЗОК Шумен 270314 2730131016
РЗОК Шумен 270536 2730131018
РЗОК Шумен 270292 2730131010
РЗОК Шумен 270229 2730131002
РЗОК Шумен 270218 2730131011
РЗОК Шумен 270267 2730131009
РЗОК Ямбол 280479 2826131009
РЗОК Ямбол 280287 2826131005
РЗОК Ямбол 280129 2807131001
РЗОК Ямбол 280216 2826131004
РЗОК Ямбол 280293 2826131006
РЗОК Ямбол 280409 2826131007
ни заведения МЦ към 23.08.2021 г

Наименование на дог. партньор

МЦ ПАНОРАМА ЕООД
МЦ СВ.СВ.КОЗМА И ДАМЯН ООД
МЦ 1 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЕООД
МЦ Д-Р АНТОНОВ ЕООД
АВИЦЕНА МЦ ООД
МЦ ПУЛС АД
ЕООД МЦ-І БЛАГОЕВГРАД
МЦ СВЕТИ ВРАЧ САНДАНСКИ ЕООД
МЦ БЛАГОЕВГРАД 2009 ЕООД
МЦ СВЕТО БЛАГОВЕЩЕНИЕ ЕООД
ОМЦ ЕООД
МЦ СВ.ИВАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ БЛАГОЕВГРАД ООД
МЦ СВЕТИ ЙОАН РИЛСКИ САНДАНСКИ ООД
МЦ ПЕНТАГАРАМ 2012 ООД
МЦ АРТРО-ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЕООД
МЦ ЕСКУЛАП ЕООД
МЦ ЗАПАД 11 ЕООД
МЦ ВИЗИО-ЛМ
МЦСИПЛБКЛ ВИТА ЦЕНТЪР ЕООД
МЦ БИЛЕВА ЕООД
МЦ ДОКТОР СТАЙКОВ ЕООД
МЦ Руен ЕООД
МЦ "Свети Йоан Рилски Чудотворец"ЕООД
МЦ Европейска здравна грижа Бургас ЕООД
МЦ Оксиком ООД
МЦ - 1 ЕООД
МЦСП д р Иванови Младост ООД
МЦ МЕСЕМВРИЯ ЕООД
МЦ ОМЦ 1 Царево ЕООД
МЦ Д-р Маджуров ООД
МЦ І Карнобат ЕООД
МЦ д-р Д. Пеев ЕООД
МЦ II Бургас ЕООД
АМЦСМП Очна клиника д р Хубанов ЕООД
МЦ 1 Поморие ЕООД
МЦ Света София ООД
МЦ Дева Мария ЕООД
МЦ І Бургас ЕООД
МЦ Приморско ЕООД
МЦ Лайф Хоспитал ЕООД
МЦ І Айтос ЕООД
МЦ Свети Николай Чудотворец ЕООД
Медицински център "Клиника - доцент Михайлов" ООД
Медицински център Фор Лайф ЕООД
"НЮ ЛАЙФ - Специализиран медицински център по гинекология"ООД
АМЦСМП ОМЦ Свети Николай Чудотворец ЕООД
КМЦ Варна ЕООД
МЦ ВАЛЕМ 2000 ЕООД
МЦ СВЕТИ СТИЛИЯН ООД
МЦ МЛАДОСТ ВАРНА ООД
МЦ ПУЛМО ОКУЛУС EООД
МЦ МЕДИКАЛ ПЛЮС ЕООД
АМЦСМП ЕВА ЕООД
МЦ ПОБЕДА ВАРНА ООД
АМЦСМП МАЙЧИН ДОМ ЕООД
МЦ МЕДИКАЛ ЛАЙФ ЕООД
МЦ КЛИНИКА НОВА ЕООД
АМЦСМП Аксаково ЕООД
МЦ І БЕЛОСЛАВ ЕООД
АМЦСМП Дария ООД
АСМП МЦ Д-р Стойчев и Сие СД
Аджибадем Сити Клиник МЦ Варна ЕООД
МЦ ПЕРФЕКТ 2015 ЕООД
АМЦСМП ОМЦ Варна ЕООД
АМЦСМП ДЕТСКИ ОЧЕН ЦЕНТЪР ИЗГРЕВ ООД
АМЦСМП ОЛИМЕД ЕООД
МЦ д-р Даниела Василева ЕООД
МЦ Света Анна ЕООД
МЦ I ДЪЛГОПОЛ ЕООД
МЦ ЦАРИЦА ЙОАННА ПРОВАДИЯ ООД
МЦ САНИТА ООД
МЦ МЕДИКА 55 ООД
МЦ ИБНИ-СИНА 1 ООД
АМЦ ЮГ Д-р Георгиева ЕООД
АМЦСМП СВЕТА ПЕТКА ООД
АМЦСМП ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР СТАМАТОВ ВАРНА ЕООД
АМЦСМП ТМЦ ЕООД
АМЦСМП Света Петка Ай Кеър ЕООД
МЦРСМ 1 ВАРНА ЕООД
АМЦСМП д-р П. Цветкова ЕООД
АМЦСМП Св. Стилиян ООД
МЦ Виталити ЕООД
МЦ АФРОДИТА СПА ЕООД
МЦ Свети Никола Варна ООД
МЦ Плазмамед клиник ЕООД
МЦ Дозис ООД
МЦРСМ І ВеликоТърново ЕООД
МЦ Центромед 2000 ЕООД
КМЦ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД
МЦ МЕДИКА ПЛЮС ООД
МЦ Невромедикс ЕООД
МЦ І Елена ЕООД
МЦ І Лясковец ЕООД
МЦ Медиана ЕООД
МЦ АРКУС М АД
МЦ РЕХАХЕЛП Полски Тръмбеш ЕООД
АМЦСМП ОК СВЕТА ПЕТКА АД ВТ
МЦ ФАМИЛИЯ ЕООД
МЦ Вита ООД
МЦ АУРА ООД
МЦ Света Варвара ООД
МЦ Норма ООД
МЦ Антива ЕООД
МЦ Визус ЕООД Горна Оряховица
МЦ ТАРА ООД
МЦ Авицена ООД
МЦ ХИРОН ООД
МЦ ТОНУС ЕООД
МЦ ДИАГНОЗА И ЗДРАВЕ ЕООД
"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВЕТИ ДИМИТЪР - ГР.ВИДИН" ООД
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "СВЕТА ПЕТКА" ЕООД
МЦ БИОМЕД-99 ЕООД
Медицински център 1-Белоградчик ЕООД
Медицински център "Свети Иван Рилски" ООД
МЦ "Медика 2005"
"САНАДОР М" ЕООД
МЦ Здраве ЕООД
МЦ Здраве 1 ООД
МЦ Дарис ЕООД
МЦ cв Ана ООД
МЦ ЗДРАВЕЦ 2011 А И М ООД
МЦ СВ МИНА ВРАЦА ЕООД
МЦ фАКТОР 2000 ЕООД
МЦ Медик 2005 ЕООД
МЦ Дерма ГТ ЕООД
МЦ Санита ЕООД
МЦ Алпико ООД
МЦ МИЛОСЪРДИЕ БСЛАТИНА ЕООД
МЦ Св Панталеймон ООД
Нов МЦ ЕООД
МЦ Орбита Иво Ралчовски ЕООД
МЦ 1 БЯЛА СЛАТИНА ЕООД
МЦ ГИНЕКА ЕООД
"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СилвиМед" ЕООД
БМЦ ЕООД Габрово
МЦ за СИП АПОГЕЙ-Д-р АНГЕЛОВ И СИЕ СД
МЦ Света Петка ООД
МЦ Свети Иван Рилски ЕООД
МЦ ХИПОКРЕНА ЕООД
АСИМП-МЦ- СИАС ЕООД
МЦ ХИПОКРАТ - Габрово ООД
МЦ Д-р Теодоси Витанов ЕООД
МЦ Св. Иван Рилски ЕООД
МЦ Пулс ЕООД
МЦ-1-Севлиево ЕООД
"АМЦСМП ОМЦ Свети Николай Чудотворец" ЕООД
МЦ І Каварна ЕООД
"МЦ Евромедика - Каварна" ЕООД
"МЦ I -Генерал Тошево" ЕООД
"МЦ-Тервел" ЕООД
АМЦСМП „Очна клиника Света Петка“ АД
МЦ-І-Балчик ЕООД
МЦ-Добрич ЕООД
"МЦ Вива Феникс" ООД
МЦ МГ ЕООД
МЦ АВИЦЕНА ЕООД
МЦ Здраве Будева ЕООД
МЦ проф д-р Никола Милчев Крумовград ЕООД
МЦ РОДОПИМЕД ЕООД
МЦ МЕДИ СИТИ 21 ООД
МЦ - ТЕС МЕДИКАЛ ООД
МЦ 1– БОБОВ ДОЛ ЕООД
МЦ АСКЛЕПИЙ ООД
МЦ МЕДКОНСУЛТ ДУПНИЦА ООД
МЦ БИОМЕДА ООД
МЦ 2016 СВЕТИ ГЕОРГИ ЕООД
МЦ ЕВРОМЕД 2 ЕООД
МЦ СВ. ИВАН РИЛСКИ ЕООД
МЦ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ - 2003 EООД
МЦ - ХИПОКРАТ ООД
МЦ КЮСТЕНДИЛ ЕООД
МЦ ПАНАЦЕЯ 2002 ООД
МЦ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ ЕООД
МЦ ДЕА МЕДИКЪЛС ООД
МЦ ТРОЯН ЗДРАВЕ ЕООД
МЦ ВИТАМЕД - 1 ООД
МЦ–ТРОЯН ЕООД
МЦ-Ловеч ЕООД
МЦ КАРДИОЛАЙФ ЕООД
МЦ-ВЪРШЕЦ ЕООД
МЦ-ПОЛИМЕД ЕООД
МЦ ОПТИМУС ООД
"Медицински център Д-р Стамен Илиев" ЕООД
МЦ АСТРА МЕДИКА ООД
МЦ ДЕНИЦА ООД
МЦ ХИПОКРАТ 53 ЕООД
МЦ ЗДРАВЕ ЛОМ ЕООД
МЦ 1-БЕРКОВИЦА ЕООД
МЦ Сити Клиник-Свети Георги ЕООД
МЦДП ВИВА ЕООД
МЦ-Панагюрище ЕООД
MCVM
МЦ Велинград 2017 ЕООД
МЦ Камена Медикъл ЕООД
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 СЕПТЕМВРИ ЕООД
АСМП МЦ Урохелт
МЦ ЕЛСЕМ ЕООД
МЦ Асклепий ООД
МЦ Панорама Велинград ЕООД
МЦ ТОНУС 2013 ООД
МЦ ЕВИТА ЕООД
МЦ МЕДИМЕКС ООД
МЦ Профилакториум ЕООД
МЦ Перник ЕООД
МЦ СВ. ГЕОРГИ - ПЕРНИК ООД
МЦ Радомир ЕООД
МЦ Св. Магдалена ЕООД
МЦ Медконсулт 2011 ЕООД
МЦ Мирела за лечение, рехабилитация и профилактика ООД
МЦ ПОЛИКЛИНИКА БЪЛГАРИЯ ЕООД
МЦ-БЕЛ МЕДИК ЕООД
МЦ 1-НИКОПОЛ ЕООД
МЦ ЕВРИКА 2010 ООД
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЕДКОНСУЛТ ПЛЕВЕН ООД
МЦ АПЕКС ООД
МЦ-КОРДИС ООД
АСМП-МЦ ОКУЛУС-КУШИНОВА ЕООД
МЦ ГАЛИЛЕО ООД
МЦ-ЧЕРВЕН БРЯГ ЕООД
МЦ ЕКЗАКТА МЕДИКА ООД
КАРДИОЛОГИЧЕН МЦ ЕООД
МЦ СВЕТА МАРИНА-ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ ООД
МЦ БИОЛАБ ЕООД
МЦ 1-ДОЛНИ ДЪБНИК ЕООД
МЦ І Д-Р АЛ. ВОЙНИКОВ-ГУЛЯНЦИ ЕООД
МЦ 1-ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ЕООД
МЦ УРОМЕД-21 ООД
МЦ ЕСКУЛАП ООД
Медицински центрове ФИ-ХЕЛТ Пловдив АД
МЦ Медикс сърджъри ООД
АСИМП МЦ Кючук Париж ООД
МЦ за Р и СМ I Пловдив ЕООД
МЦ Юник ЕООД
МЦ Евромед център ООД
МЦ Омега ЕООД
МЦ ВИЗ АРТ-АСИМП ЕООД
МЦ-I-Хисар ЕООД
ХИПОКРАТ-АСИМП МЦ ЕООД
МЦ Капана КООП ООД
МЦ Димед ООД
МЦ Здраве за всички ООД
МЦ-I Първомай EOOД
МЦ Аквасанус ЕООД
МЦ Витус ЕООД
МЦ ХАРМОНИЯ М ООД
МЦ БРОД ЕООД
МЦ Марица ЕООД
Медицински център 1 Стамболийски ЕООД
МЦ Меддита-АСИМП ООД
МЦ Паркмед ЕООД
МЦ Плама ООД
МЦ - ФИЗИОМЕД ПЛОВДИВ ООД
Вяра МЦ за СДМП ООД
МЦ РареДис ЕООД
МЦ Св.Св.Козма и Дамян ЕООД
МЦ І Пловдив ООД
МЦ ФАМА Медикъл ЕООД
МЦ Родопи ЕООД
МЦ Асклеп ООД Първомай
МЦ-I Асеновград EOOД
МЦ Света Елисавета -Раковски ЕООД
МЦ Хипократ-Н ЕООД
АИСМП-МЦ за очно здраве ВИСТА ООД
МЦ Луксор EООД
МЦ КАРДИОВЕС ЕООД
МЦ НОЛЕКС
МЦ Торакс Пловдив ЕООД
МЦ Виталис 2015 ЕООД
МЦ Пловдимед ЕООД
МЦ I - Карлово ЕООД
МЦ Свети Пантелеймон ЕООД
МЦ Клиничен институт за репродуктивна медицина ЕООД
МЦ VI- ПЛОВДИВ, РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН ЕООД
МЦ Витамед ЕООД
МЦ Литомед ЕООД
МЦ Тримонциум ООД
МЦ Св.Иван Рилски Чудотворец-2010 ЕООД
АМЦСМП Очна клиника Св.Петка АД кл.Пловдив
АСИП- МЦ-ЕВРОХОСПИТАЛ ПЛОВДИВ ЕООД
Ню Лайф- специализиран медицински център по гинекология ООД
МЦ Медикус - Пловдив ООД
МЦ Невроцентрум ЕООД
МЦ ДАР ПЛОВДИВ ООД
МЦ АВАНГАРД 1 ООД
МЦ Здраве Разград ООД
МЦ Д-р Велкови ООД
МЦ Вита Медика ЕOOД
МЦ Ретина-клон Разград ООД
МЦ РеСпиро ООД
МЦ МЕДИК КОНСУЛТ ЕООД
МЦ 1 РУСЕ ЕООД
МЦ ДОКТОР КУНЕВ ЕООД
МЦ АДАРА ООД
МЦ МЕДИКА ЕКСПЕРТ ЕООД
МЦ 1 БЯЛА ЕООД
МЦ РУСЕ ЕООД
МЦ САНСИ ЕООД
"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ВИТАДАР КОНСУЛТ" ООД
"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-Д-Р ДОСЕВ" ЕООД
МЦ - СИЛИСТРА ЕООД
МЦ - СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ ООД
МЦ АЛФА МЕДИК ООД
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЛАЙФ ООД
МЦ БЮТЕ ЕООД
МЦ Миркович ЕООД
МЦ СВЕТА АННА ЕООД
"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЦАРИЦА ЙОАННА - СЛИВЕН" ЕООД
МЦ АМБРОАЗ ПАРЕ - СЛИВЕН ООД
МЦ Св. Петка Българска ЕООД
МЦ ПРОФ. Д-Р БЕЛИНОВ ООД
МЦ 1 НЗ ЕООД
МЦ - ГРЪБНАЧЕН ЦЕНТЪР - СЛИВЕН ООД
МЦ КАРДИОМЕД 2020 ЕООД
МЦ СМОЛЯНИ АСИМП ООД
МЦ ФИЗИОМЕД БАНИТЕ ООД
МЦ ДЕВИН ЕООД
МЦ МАДАН ООД
МЦ Б И С МЕДИКЪЛС ООД
МЦ СБР РОДОПИ ЕООД
МЦ ЗЛАТОГРАД ООД
МЦ СМОЛЯН ООД
МЦ НЕВРОЛОГИЯ ООД
МЦ ОРТОМЕД ЕООД
МЦ СВ НАУМ ЕООД
МЦ ДОВЕРИЕ АД
МЦ ФЕНИКС 87 ООД
МЦ ЗОРА ЕООД
НИМИМЕД МЦ ЕООД
МЦ ХХХІ СОФИЯ ЕООД
МЦ СПОРТМЕД ЕООД
АСМП МЦ АВИЦЕНА ЕООД
МЦ ВИТКЛИНИК ЕООД
МЦ УРОЕЛИТ ООД
МЦ ХАРМОНИЯ ЕООД
МЦ ЗА СМП НКБ ЕООД
АСМИП МЦ СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН ЕООД
МЦ АЛФАМЕДИКС ООД
МЦ Д-Р ХАЙВАЗОВ ЕООД
МЦ МДИ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ ООД
МЦ ГИНЕКА ЕООД
МЦ ПТБ МЕД ООД
ОЧЕН ЛАЗЕРЕН ЦЕНТЪР ВИЖЪН ЕООД
МЦ АКАДЕМИЯ ЕООД
МЦ ДЕМЕД ЕООД
МЦ СПЕКТРОМЕД ООД
МЦ ЛОРА ЕООД
МЦО РЕСБИОМЕД ЕООД
МЦ Д-Р АТАНАСОВ ЕООД
МЦ ДЕТСКО ЗДРАВЕ ЕООД
МЦ ОРТО ПУНКТ ЕООД
НОМЦ ЕООД
МЦ МЛАДОСТ ЕООД
МЦ ЗА СИП АРГО МЕДИКА ООД
АСМП МЦ САНОС 2000 ООД
МЦ ПСАГБАЛ СВ СОФИЯ ЕООД
МЦ ЦИМА М ЕООД
МЦ ИСУЛ ООД
МЦ АНГИО ЕООД
МЦ СВЕТА ЕКАТЕРИНА ЕООД
МЦ ПРО ВИТА ООД
МЦ ЗА ЗРЕНИЕ ПРОФ К ПАШЕВ ЕООД
МЦ НЕВРОМЕД ООД
МЦ ІХ СОФИЯ ЕООД
МЦ СТИМУЛ ООД
ВИЗУС АСМП МЦ ЕООД
МЦ МЕДКРОС ООД
МЦ РЕМЕДИ 2014 ЕООД
МЦ КАРДИО ПЛЮС ООД
МЦ СВЕТИ ГЕОРГИ 2013 ООД
МЦ ЗДРАВЕ БАНКЯ ЕООД
МЦ МЛАДОСТ МЕД 1 ЕООД
МЦ КАРДИОХЕЛП ЕООД
МЦ ЗДРАВЕ ЗА ВСЕКИ ЕООД
МЦ МЕДИКОМ ЕООД
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР БАЛКАНМЕД ООД
МЦ СЛАТИНА ООД
МЦ СВ СТЕФАН СОФИЯ ЕООД
АИСМП МЦ ПОЛИМЕД АД
МЦ Д-Р ДИНЕВИ ЕООД
МЦ АРТРО ООД
МЦ ЗА СМП ПО ССЗ ООД
МЦ ЕВРОПЕЙСКА КАРДИОЛОГИЯ ЕООД
МЦ ПЕНТАГРАМ 2012 ООД
МЦ ЛЮЛИН МЕД ООД
МЦ СВЕТИ ДИМИТЪР ЕООД
МЦ Н И ПИРОГОВ ЕООД
МЦ САНУС 2000 ООД
МЦ КЛИНИКА СВЕТА МАРИЯ МАГДАЛЕНА ЕООД
МЦ ЕОС ЕООД
МЦ УНГ СВ ГЕОРГИ СОФИЙСКИ ООД
МЦ СОФЛЕКОН ЗАЙКОВА И СИЕ СД
МЦ ЗДРАВЕ 2003 ООД
МЦ ЗА СИМП ПО ББ ЕООД
МЦ МАЛЧОВЦИТЕ ООД
МЦ ГОРНА БАНЯ ЕООД
МЦ ЕВРОМЕДИКА БЪЛГАРИЯ ЕООД
МЦ ФИ ХЕЛТ АД
MЦ КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА 06 ЕООД
МЦ ПО ОФТАМОЛОГИЯ АНДРЕЕВ И КО ЕООД
МЦ НАДЕЖДА РЕПРОДУКТИВ СОФИЯ ООД
МЦ ГИНА ЛЗ ЗА СИМП ЕООД
МЦ АКВА 2003 ЕООД
МЦ МЕДИК ООД
МЦ ЗА ОЧНО ЗДРАВЕ ФОКУС ЕООД
МЦ АВИЦЕНА ЕООД
МЦ СЪРЦЕ 21 ВЕК ООД
МЦ КАЛИМАТ ЕООД
МЦ ПАН САНУС СД ООД
МЦ ВИСТА МЕД ЗА СИП ЕООД
МЦ РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ ООД
АСМП МЦ ЗРЕНИЕ ООД
МЦ ИСКЪР ЕООД
МЦ ЕНДОМЕДИКЪЛ ООД
АЛИТЕРА МЕД МЦ ЕООД
МЦ ОРТОПЕДИЧЕН ИНСТИТУТ КИНОВ ЕООД
МЦ БИВИ ООД
МЦ АНИМАКОР ЕООД
ВТОРИ МЦ СОФИЯ ЕООД
МЦ САЛУС ЕООД
МЦ АЛФАКЕЪР ЕООД
МЦ МОЕТО ЗДРАВЕ ЕООД
МЦ ИНТЕРМЕД ООД
МЦ МИРЕЛА ЕООД
МЦ ПОЛИКЛИНИКА БЪЛГАРИЯ ЕООД
МАЙЧИН ДОМ МЦ ЕООД
МЦ СВЕТА ПЕТКА ООД
МЦ АКАД ИВ ПЕНЧЕВ ЕООД
МЦ СИМП ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ ЕООД
МЦ ОРТОМЕДИКА ЕООД
МЦ ЙОАН ПАВЕЛ ВТОРИ ЕООД
МЦ ИНТЕРМЕДИКА ООД
МЦ ХЕРА ЕООД
МЦ ОФТА НЕВРО ЕООД
МЦ ДРУЖБА ЕООД
МЦ РАМУС ЕООД
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР САРА ЕООД
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ГЕЯ МЕД ООД
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР Д-Р ПЕТРОВ ООД
МЦ ХРИЗАНТЕМА ООД
МЦ РЕЛАКС 29 ЕООД
МЦ АРТРОМЕДИКА ЕДНО ЕООД
МЦ ОРИНДЖ ООД
МЦ ЛОЗЕНЕЦ ЕООД
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ГАЛЕН 21 ООД
Доктор Пожарлиев - МЦ ЕООД
МЦ 1 - Златица ЕООД
МЦ 1 ЕООД
МЦ Своге EООД
МЦ 1 - ИХТИМАН ЕООД
МЦ 1 - Елин Пелин ЕООД
МЦ 1 - Пирдоп ЕООД
МЦ Скин Системс ЕООД
МЦ САНА 3 ООД
МЦ 1 - Костенец ЕООД
МЦ 1 - Етрополе ЕООД
МЦ Годеч ЕООД
ОЧЕН МЦ ТРОШЕВ ООД
МЦ ПРИМАМЕД ЕООД
МЦ ЧИРПАН ООД
МЦ-І РАДНЕВО ЕООД
КАРДИО АРТ-МЦ ООД
МЦ КАЗАНЛЪК ООД
МЦ I-СТАРА ЗАГОРА ЕООД
АСМПФТР-МЦ ЦВЯТКО БОЯДЖИЕВ ЕООД
МЦ I-ГЪЛЪБОВО ЕООД
МЦ МЕДКОНСУЛТ ООД
МЦ-ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ ЕООД
МЦ ТРЕТА ПОЛИКЛИНИКА ЕООД
МЦ НОВ РЕХАБИЛИТАЦИОНЕН ЦЕНТЪР-ЕООД
МЦ-МЕДИЦИНСКИ КОМПЛЕКС БЕРОЕ ЕООД
МЦ ПАВЕЛ БАНЯ ООД
МЦ ДЕРМА ГАРД-СТАРА ЗАГОРА ЕООД
МЦ ОРФЕЙ ООД
МЦ-Д-Р НИЯ КИРЧЕВА ООД
МЦ МЕДИЩИТ КОНСУЛТ ООД
ВЦРИБ-ЛЕКУШЕВ ЕООД
МЦ СВЕТА АННА-2012 ЕООД
МЦ ВЕРЕЯ ЕООД
МЦ СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН ООД
ПРЕВЕНЦИЯ-2000-МЦ ДМП ООД
МЦ НИАМЕД ЕООД
МЦ ЕСКУЛАП-В ЕООД
МЦ Д-Р НИКОЛАЙ ТОШЕВ-ЧИРПАН ЕООД
МЦ АВИСТА ООД
МЦ ГАЛЕН ЕООД
МЦ ЗАРА-МЕД ЕООД
МЦ ЕВРОПЕЙСКА ЗДРАВНА ГРИЖА СТАРА ЗАГОРА ЕООД
МЦ САНО ООД
МЦ ЗДРАВЕ-М ЕООД
МЦ ДОКТОР СТОЯНОВ ЕООД
МЦ СЕЛЕНА-Л ЕООД
МЦ ИСМП СВЕТА АННА ЕООД
МЦ ВИП ООД
МЦ Солигена 2017 ООД
МЦ Абаджиев ЕООД
МЦ ББА ООД
МЦ ОиТ ООД
МЦ I Омуртаг ЕООД
МЦ Вита Ирис ЕООД
МЦ Тасков ООД
МЦСИП Ескулап 2000 ООД
МЦ ХИРУРГИЯ-2008 ООД
МЦ ДИАМЕДИКЪЛ -2013 ООД
МЦ ПАНАЦЕЯ ООД
МЦ 1 ХАРМАНЛИ ЕООД
МЦ ХИПОКРАТ 2000 ООД
МЦ I СВИЛЕНГРАД ЕООД
ОМЦ ХАСКОВО ООД
МЦ ХИРОН ХАСКОВО ООД
МЦ ШАНС ООД
МЦ ХАСКОВО ЕООД
МЦ ДИМИТРОВГРАД ЕООД
ОЧЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР Д-Р ГОЛЕВ ЕООД
МЦ - ЗДРАВЕ ЕООД
ЛЗ ЗА ИП-АСМП-МЦ С ЛЕГЛОВА БАЗА ВЕСТА ЕООД
МЦ - Д-Р НИКОЛОВИ ООД
МЦ Д-Р ДИМИТРОВИ ЕООД
МЦ 1 - НОВИ ПАЗАР ООД
АСМП-МЦ-СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ ООД
АСМП-МЦ Д-Р СЕМКОВА-ШУМЕНЕООД
МЦ - ОНКОЛОГИЯ ЕООД
МЦ МБАЛ ШУМЕН ЕООД
ПЪРВА ЧАСТНА АГ КЛИНИКА OOД
МЦ ЕЛИТ ЕООД
КЛИНИКА ВИКТОРИЯ ЕООД
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР БЕРБАТОВ ООД
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗЛАТЕН РОГ ЕООД
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР №1 - ЕЛХОВО ЕООД
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ДИАНАМЕД 2001 ЕООД
КАРДИОЛОГИЧЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЯМБОЛ ЕООД
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ВЛАДИМЕД ЕООД
Справка за сключени договори на лечебни заведения МДЦ към 23.08.2021 г

Име на РЗОК Договор № РЗИ № на ЛЗ

РЗОК Благоевград 010257 0111133001


РЗОК Благоевград 010587 0103133001
РЗОК Благоевград 010577 0133133001
РЗОК Бургас 020909 0215133002
РЗОК Видин 050243 0509133003
РЗОК Видин 050553 0509133005
РЗОК Пловдив 165158 1601133001
РЗОК Пловдив 161277 1622133002
РЗОК Пловдив 162211 1622133004
РЗОК Пловдив 165013 1622133009
РЗОК Русе 180893 1827133001
РЗОК София - град 226093 2202133506
РЗОК София - град 223935 2224133501
РЗОК София - град 222548 2219133502
РЗОК София - град 222257 2219133001
РЗОК София - град 226100 2218133501
РЗОК София - град 222246 2209133501
РЗОК София - град 222596 2204133503
РЗОК София - град 223291 2203133505
РЗОК София - град 226085 2202133505
РЗОК София - град 222332 2204133501
РЗОК София - град 226085 2201133504
РЗОК София - обла231042 2343133005
РЗОК София - обла231207 2310133006
РЗОК Стара Загора 241959 2431133005
ебни заведения МДЦ към 23.08.2021 г

Наименование на дог. партньор

МДЦ НЕВРОКОП ООД


МДЦ РУБИДЕНТ МЕДИКА ЕООД
МДЦ ДОВЕРИЕ ЕООД
МДЦ ВИВА ООД
Медико - дентален център "Санодент" ООД
"МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР "ОМЕГА"" ЕООД
МДЦ ВИЗИОДЕНТ ЕООД
АСИП МСЦ “КАСПЕЛА” ООД
МДЦ Д-Р ЕМИЛИЯ ИЛИЕВА ЕООД
"МДЦ МЕДИКУС АЛФА ПЛОВДИВ" ЕООД
МДЦ СВЕТА АПОЛОНИЯ ООД
МДЦ ЕВИТА ЕООД
МДЦ ЯСЕН ЕООД
МДЦ ОРИОН ООД
МДЦ МЕДИВА ООД
МЕДИКЪЛ АРТС МДЦ ЕООД
МДЦ ЛОЗЕНЕЦ ООД
ДЖЕНЕРАЛИ ЗАКРИЛА МДЦ ЕООД
МДЦ КРИСТАЛ АД
МДЦ САЗДАНОВСКИ МЕДИКА НОВА ООД
МДЦ ИСУЛ ЦАРИЦА ЙОАННА ЕООД
МДЦ САЗДАНОВСКИ МЕДИКА НОВА ООД
Медико - Дентален Център Олимп ЕООД
"Медико - Дентален Център Тиерра Медика" ЕООД
МДЦ РЕСТАРТ ЕООД
Справка за сключени договори на лечебни заведения ДКЦ към 23.08.2021 г

Име на РЗОК Договор № РЗИ № на ЛЗ

РЗОК Бургас 020380 0204134001


РЗОК Бургас 020161 0204134002
РЗОК Бургас 020959 0204134005
РЗОК Бургас 020659 0204134003
РЗОК Бургас 021911 0204134006
РЗОК Бургас 020634 0204134004
РЗОК Варна 030722 0306134008
РЗОК Варна 030728 0306134007
РЗОК Варна 030733 0306134005
РЗОК Варна 030759 0306134009
РЗОК Варна 030730 0306134004
РЗОК Варна 030735 0306134001
РЗОК Варна 030695 0306134010
РЗОК Варна 030778 0306134006
РЗОК Варна 031126 0306134011
РЗОК Велико Търново 040457 0406134001
РЗОК Велико Търново 040611 0404134002
РЗОК Велико Търново 040345 0404134001
РЗОК Враца 060335 0610134001
РЗОК Габрово 070590 0729134005
РЗОК Габрово 070233 0705134001
РЗОК Габрово 070370 0729134003
РЗОК Добрич 084006 0828134001
РЗОК Добрич 084009 0828134002
РЗОК Кърджали 090220 0916134001
РЗОК Монтана 120076 1224134001
РЗОК Пазарджик 130404 1319134003
РЗОК Пазарджик 130405 1321134003
РЗОК Пазарджик 130400 1319134002
РЗОК Пазарджик 130406 1320134001
РЗОК Пазарджик 130418 1308134001
РЗОК Перник 140228 1432134002
РЗОК Плевен 150481 1524134001
РЗОК Плевен 150527 1524134005
РЗОК Плевен 150397 1524134007
РЗОК Плевен 150500 1524134004
РЗОК Плевен 150422 1524134002
РЗОК Плевен 150486 1524134003
РЗОК Плевен 150420 1524134006
РЗОК Пловдив 162789 1622134015
РЗОК Пловдив 160920 1622134006
РЗОК Пловдив 160651 1622134007
РЗОК Пловдив 160665 1622134005
РЗОК Пловдив 160721 1622134013
РЗОК Пловдив 160694 1622134008
РЗОК Пловдив 162182 1622134014
РЗОК Пловдив 160743 1622134011
РЗОК Пловдив 161343 1622134010
РЗОК Пловдив 160688 1622134002
РЗОК Разград 170181 1726134001
РЗОК Русе 180351 1827134002
РЗОК Русе 180362 1827134004
РЗОК Русе 180350 1827134001
РЗОК Силистра 190245 1931134001
РЗОК Сливен 200374 2020134001
РЗОК Сливен 200378 2020134003
РЗОК Сливен 200381 2020134002
РЗОК Смолян 210327 2131134001
РЗОК София - град 222399 2210134504
РЗОК София - град 222076 2204134501
РЗОК София - град 222381 2217134501
РЗОК София - град 222233 2220134001
РЗОК София - град 222344 2219134501
РЗОК София - град 222244 2214134501
РЗОК София - град 223884 2214134503
РЗОК София - град 222252 2204134504
РЗОК София - град 224898 2209134504
РЗОК София - град 222324 2209134502
РЗОК София - град 222398 2201134001
РЗОК София - град 222255 2216134501
РЗОК София - град 222235 2218134501
РЗОК София - град 222234 2222134501
РЗОК София - град 222545 2204134508
РЗОК София - град 222072 2213134001
РЗОК София - град 222260 2204134507
РЗОК София - град 222248 2213134501
РЗОК София - град 222316 2210134506
РЗОК София - град 222254 2202134501
РЗОК София - град 223977 2208134502
РЗОК София - град 222269 2207134501
РЗОК София - град 222256 2206134501
РЗОК София - град 222373 2209134503
РЗОК София - град 222073 2203134501
РЗОК София - град 222594 2210134505
РЗОК София - град 222241 2210134001
РЗОК София - град 222310 2210134002
РЗОК София - град 222599 2201134502
РЗОК София - град 226908 2210134507
РЗОК София - град 222243 2208134501
РЗОК София - град 222265 2204134001
РЗОК София - град 222391 2210134503
РЗОК София - град 222261 2209134501
РЗОК София - град 222242 2212134501
РЗОК София - град 227377 2217134503
РЗОК София - град 222239 2206134502
РЗОК София - град 227318 2204134510
РЗОК София - град 222402 2215134003
РЗОК София - град 222069 2205134001
РЗОК София - град 222335 2201134501
РЗОК София - област 230466 2306134023
РЗОК Стара Загора 240866 2431134004
РЗОК Стара Загора 241956 2431134006
РЗОК Стара Загора 240820 2431134001
РЗОК Стара Загора 240988 2412134002
РЗОК Търговище 250172 2535134002
РЗОК Хасково 260380 2634134002
РЗОК Хасково 260418 2634134001
РЗОК Шумен 270217 2730134001
РЗОК Ямбол 280214 2826134001
заведения ДКЦ към 23.08.2021 г

Наименование на дог. партньор

ДКЦ ІІ БУРГАС ЕООД


ДКЦ І Бургас ЕООД
ДКЦ Ел Масри ООД
ТДКЦ ЕООД
ДКЦ БУРГАСМЕД ЕООД
ДКЦ Св. Георги Победоносец ЕООД
ДКЦ 4 ВАРНА ЕООД
ДКЦ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ АСПАРУХОВО ВАРНА ЕООД
ДКЦ V Варна Св. Екатерина ЕООД
ДКЦ СВЕТА МАРИНА ЕООД
ДКЦ СВЕТА КЛЕМЕНТИНА ВАРНА ЕООД
ДКЦ 3 ЕООД
ДКЦ ЕКВИТА ООД
ДКЦ ЧАЙКА ЕООД
ДКЦ Младост М Варна ООД
ДКЦ ЕООД Горна Оряховица
ДКЦ Д-р Стефан Черкезов ЕООД
ДКЦ І ВТ ЕООД
ДКЦ 1 Враца ЕООД
ДКЦ Севлиево Медика
ДКЦ 1 Габрово ЕООД
ДКЦ ЗДРАВЕ ЕООД
"ДКЦ-1-Добрич" ЕООД
"ДКЦ-2-Добрич" ЕООД
ДКЦ 1 Кърджали ООД
ДКЦ 1-ЛОМ ЕООД
Хигия ДКЦ ООД
ДКЦ ХИПОКРАТ ЕООД
ДКЦ-I Пазарджик ЕООД
ДКЦ І Панагюрище
ДКЦ 1 Велинград-ЕООД
ДКЦ І Перник ЕООД
ДКЦ ІІІ-ПЛЕВЕН ЕООД
ДКЦ-ПЛЕВЕН ЕООД
ДКЦ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН ООД
ДКЦ АВИС-МЕДИКА ООД
ДКЦ І-ПЛЕВЕН ЕООД
ДКЦ ІІ-ПЛЕВЕН ЕООД
ДКЦ СВЕТА ПАРАСКЕВА ЕООД
ДКЦ КАРИДАД ЕООД
ДКЦ VII Пловдив район Южен ЕООД
ДКЦ І -Пловдив ЕООД
ДКЦ ІІ -Пловдив ЕООД
ДКЦ Изток ЕООД
ДКЦ V-Пловдив - ЕООД
ДКЦ Пълмед ЕООД
ДКЦ Пловдив ЕООД
ДКЦ Св.Георги ЕООД- Пловдив
ДКЦ ІV -Пловдив ЕООД
ДКЦ 1-Разград ЕООД
ДКЦ 2 РУСЕ ЕООД
ТДКЦ ЕООД ГР.БУРГАС КЛОН РУСЕ
ДКЦ 1 РУСЕ ЕООД
ДКЦ-1 СИЛИСТРА ЕООД
ДКЦ - СЛИВЕН ООД
ДКЦ 1 СЛИВЕН ЕООД
ДКЦ 2 СЛИВЕН ЕООД
ДКЦ СМОЛЯН ЕООД
ДКЦ СВ. ВРАЧ И СВ.СВ. КУЗМА И ДАМЯН ООД
ДКЦ ІІІ СОФИЯ ЕООД
ДКЦ СВЕТА СОФИЯ ЕООД
ДКЦ ХХХ СОФИЯ ЕООД
ДКЦ ХІІ СОФИЯ ЕООД
ДКЦ ХХVІІІ СОФИЯ ЕООД
ДКЦ Д-Р ГРИЙНБЕРГ ЕООД
ДКЦ ХVІІ СОФИЯ ЕООД
АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК ДКЦ ЕООД
АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК ДКЦ ТОКУДА ЕАД
ДКЦ ІІ СОФИЯ ЕООД
ДКЦ V СОФИЯ ЕООД
ДКЦ ХХІ СОФИЯ ООД
ДКЦ ХVІ СОФИЯ ЕООД
ДКЦ БОРОЛА ООД
ДКЦ VІІІ СОФИЯ ЕООД
ДКЦ АСЦЕНДЕНТ ООД
ДКЦ ХХІV СОФИЯ ЕООД
ДКЦ ФОКУС 5 ЛЗИП ООД
ДКЦ ХХ СОФИЯ ЕООД
ДКЦ СОФИЯМЕД ЕООД
ДКЦ ХХІІ СОФИЯ ЕООД
ДКЦ ХХІІІ СОФИЯ ООД
ДКЦ СЪРЦЕ И ЗДРАВЕ ООД
ДКЦ ХІ СОФИЯ ЕООД
ДКЦ АЛЕКСАНДРОВСКА ЕООД
ДКЦ ХХІХ СОФИЯ ЕООД
ДКЦ ХІV СОФИЯ ЕООД
ДКЦ ПЪРВА ГРАДСКА БОЛНИЦА СОФИЯ ЕООД
ДКЦ НЕОКЛИНИК ЕАД
ДКЦ ХV СОФИЯ ЕООД
ДКЦ ВИТА ЕООД
ДКЦ СВ. ИВАН РИЛСКИ ЕООД
ДКЦ ХІІІ СОФИЯ ЕООД
ДКЦ VІ СОФИЯ ЕООД
ДКЦ КОНВЕКС ЕООД
ДКЦ ХVІІІ СОФИЯ ЕООД
ДКЦ АЛЕКСАНДРА ХЕЛФ ЕООД
ДКЦ ХХV СОФИЯ ЕООД
ДКЦ VІІ СОФИЯ ЕООД
ДКЦ СМП ГУРГУЛЯТ АД
ДКЦ Света Анна ЕООД
ТДКЦ ЕООД ГР. БУРГАС-КЛОН СТАРА ЗАГОРА
ДКЦ РИТЪМ ТР ООД
ДКЦ I-СТАРА ЗАГОРА ЕООД
ДКЦ ПОЛИКЛИНИКА - КАЗАНЛЪК ЕООД
ДКЦ Св Иван Рилски ООД
ДКЦ Св.Георги ЕООД Хасково
ДКЦ 1 - ХАСКОВО ЕООД
ДКЦ І-ШУМЕН ЕООД
ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 ЯМБОЛ ЕООД
Справка за изплатени стойности по т. 8д на „Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнител
медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на о
епидемична обстановка“
по изпълнители на медицинска помощ към 31.07.2021 г.

№ РЗОК РЗИ №

2 Бургас 0204134002
2 Бургас 0204134004
2 Бургас 0204134005

3 Варна 0306134001

3 Варна 0306134004
3 Варна 0306134005
3 Варна 0306134006

3 Варна 0306134007

6 Враца 0610131015

6 Враца 0610134001

7 Габрово 0705134001
8 Добрич 0803131001
8 Добрич 0828131004
8 Добрич 0828134001

8 Добрич 0828134002
11 Ловеч 1118131004
11 Ловеч 1134131002
12 Монтана 1224131001
12 Монтана 1224134001

13 Пазарджик1329131001

14 Перник 1432131017
14 Перник 1432134002

15 Плевен 1524131013
15 Плевен 1524134001
15 Плевен 1524134003
15 Плевен 1524134004

15 Плевен 1524134007

16 Пловдив 1622131068
16 Пловдив 1622134005

16 Пловдив 1622134006
16 Пловдив 1622134007

16 Пловдив 1622134008

16 Пловдив 1622134010

16 Пловдив 1625131001
18 Русе 1827134002
20 Сливен 2020134001
20 Сливен 2020134003

22 София гра 2202134501

22 София гра 2203131511

22 София гра 2203134501

22 София гра 2204134504

22 София гра 2206134502


22 София гра 2207134501

22 София гра 2209134501

22 София гра 2213134001

22 София гра 2213134501


22 София гра 2219134501
23 София обл2343133005
24 Стара Заго2412134002

24 Стара Заго2431131020

24 Стара Заго2431134001
27 Шумен 2730134001

28 Ямбол 2826134001
Забележка: Изпълнителите в СИМП отчели дейност за м.юли са 3 242 броя лечебни заведения по договор с НЗОК.
платени стойности по т. 8д на „Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на
мощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена
епидемична обстановка“
по изпълнители на медицинска помощ към 31.07.2021 г.

Изпълнител на медицинска помощ

Всичко:

ДКЦ 1- Бургас ЕООД


ДКЦ Св. Георги Победоносец ЕООД
ДКЦ Ел Масри ООД

ДКЦ 3 ЕООД

ДКЦ СВЕТА КЛЕМЕНТИНА ВАРНА ЕООД


ДКЦ V Варна Св. Екатерина ЕООД
ДКЦ ЧАЙКА ЕООД

ДКЦ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ АСПАРУХОВО ВАРНА ЕООД

Нов МЦ ЕООД

ДКЦ 1 Враца ЕООД

ДКЦ 1 Габрово ЕООД


МЦ-І-Балчик ЕООД
"МЦ Вива Феникс" ООД
"ДКЦ-1-Добрич" ЕООД

"ДКЦ-2-Добрич" ЕООД
МЦ-Ловеч ЕООД
МЦ–ТРОЯН ЕООД
МЦ ХИПОКРАТ 53 ЕООД
ДКЦ 1-ЛОМ ЕООД

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 СЕПТЕМВРИ ЕООД

МЦ СВ. ГЕОРГИ - ПЕРНИК ООД


ДКЦ І Перник ЕООД

КАРДИОЛОГИЧЕН МЦ ЕООД
ДКЦ ІІІ-ПЛЕВЕН ЕООД
ДКЦ ІІ-ПЛЕВЕН ЕООД
ДКЦ АВИС-МЕДИКА ООД

ДКЦ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН ООД

АСИП- МЦ-ЕВРОХОСПИТАЛ ПЛОВДИВ ЕООД


ДКЦ ІІ -Пловдив ЕООД

ДКЦ VII Пловдив район Южен ЕООД


ДКЦ І -Пловдив ЕООД

ДКЦ V-Пловдив - ЕООД

ДКЦ Св.Георги ЕООД- Пловдив

МЦ Света Елисавета -Раковски ЕООД


ДКЦ 2 РУСЕ ЕООД
ДКЦ - СЛИВЕН ООД
ДКЦ 1 СЛИВЕН ЕООД

ДКЦ XX СОФИЯ ЕООД

АИСМПМЦ Полимед АД

ДКЦ XI СОФИЯ ЕООД

ДКЦ XVII София EООД

ДКЦ ХVIII София EООД


ДКЦ XXII София ЕООД

ДКЦ XIII - София ЕООД

ДКЦ VIII София ЕООД

ДКЦ XXIV София ЕООД


ДКЦ XII СОФИЯ ЕООД
Медико - Дентален Център Олимп ЕООД
ДКЦ ПОЛИКЛИНИКА - КАЗАНЛЪК ЕООД

МЦ-ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ ЕООД

ДКЦ I-СТАРА ЗАГОРА ЕООД


ДКЦ І-ШУМЕН ЕООД

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 ЯМБОЛ ЕООД


ълнителите в СИМП отчели дейност за м.юли са 3 242 броя лечебни заведения по договор с НЗОК.
Населено място Първи адрес Втори адрес

гр.Бургас  бул."Стефан Стамболов" №73


гр.Бургас ул."Ванче Михайлов" №1
гр.Бургас ж.к."Лазур", бл.158
ж.к. "ВладиславВарненчик",
гр.Варна бул."КонстантиниФружин"
 с.о. "Ален Мак"-1, №513,
гр.Варна бул. "Съборни" 40 хотел "Регина"
гр.Варна ул. "Сава" №2
гр.Варна ул. Никола Вапцаров 2
 кв. Аспарухово, ул. "Народни
гр.Варна Будители" 5
ул. „Генерал Леонов” № 95 и
гр.Враца 93 ул. "Скакля" № 6

гр.Враца ул."Н.Вапцаров" № 4, бул. "Втори юни" № 66

гр.Габрово ул. "Трети март" №3 ул."Христо Смирненски"35


гр.Балчик ул. "Д-р Зл.Петков" 1
гр.Добрич ул. "Независимост" 2, ет.4
гр.Добрич ул. Д. Петков 3
к.к. "Албена" МЦ "Медика-
гр.Добрич бул. "25-ти септември" 68 Албена"
гр.Ловеч  "С.Съев"27
гр.Троян "Радецки"30
гр.Лом ул. "Петър Берковски" № 3
гр.Лом  ул. "Тодор Каблешков" № 2
бул. "Цар Освободител" №41,
ет. 1, каб. 3; Кабинет по Очни гр.Септември бул. България
гр.Пазарджик болести №80
СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ
гр.Перник № 77
гр.Перник  ул.Брезник 2, ул.Рига №3

гр.Плевен ул. Пиер Кюри 2  бул. " Д. Константинов " № 11


гр.Плевен ж.к. "Сторгозия"
гр.Плевен ул. " Сан Стефано " 1 ж.к.Дружба бл 112 вх.В ет 1
гр.Плевен  ул. "Коста Хаджипакев" №7
ж.к. Дружба, ул. "Трите бора"
гр.Плевен №15 ул. "Хан Крум" №2
ул. "Коматевско шосе" №79
гр.Пловдив партер,ет. 1 и ет.2 ул.Колхида -продължение
гр.Пловдив бул. "6-ти септември"№110
база-ул."Тодор Александров" филиал:ул."Георги Кондулов"
гр.Пловдив №16; №43а
гр.Пловдив пл."Понеделник пазар" №5
ЖР "Тракия", ул."Съединение"
гр.Пловдив №42

филиал- бул. "Пещерско шосе"


№66 - Хирургични клиники и
база-бул."Васил Априлов" Инфекциозна клиника на
гр.Пловдив №15 А; УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД;

с.Белозем филиал-ул. Родопи гр.Раковски база-ул."Васил


гр.Пловдив 43 сутерен, ет.1 и ет. 2 Петлешков" №1и ет 2;
гр. Русе ул. "Рига" № 35
гр. Сливен  бул. Хаджи Димитър 19 ул. Димитър Пехливанов №5
гр. Сливен бул. "Христо Ботев" №2а

Р-Н "КРАСНО СЕЛО", БУЛ.


гр. София "СТ. ТОШЕВ" № 15-17
Р-Н "ВЪЗРАЖДАНЕ",
гр. София УЛ."БРЕГАЛНИЦА" № 47
Р-Н "ВЪЗРАЖДАНЕ", УЛ. БУЛ. "АЛ.
гр. София "ЦАР СИМЕОН" № 145 СТАМБОЛИЙСКИ" № 127

Р-Н "ОБОРИЩЕ", БУЛ.


гр. София "ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ" № 108
Р-Н "ПОДУЯНЕ", УЛ.
"ЕМАНУИЛ ВАСКИДОВИЧ"
гр. София № 51
гр. София УЛ. МИЗИЯ № 16 ул. "Николай Коперник" № 9
Р-Н "ЛОЗЕНЕЦ", УЛ.
"ДИМИТЪР ХАДЖИКОЦЕВ"
гр. София № 20

Р-Н "НАДЕЖДА", УЛ.


гр. София "ХРИСТО СИЛЯНОВ" № 77

гр. София БУЛ. "ГЕН. Н. ЖЕКОВ" № 3


Р-Н "ЛЮЛИН", Ж.К.
"ЛЮЛИН", БЛ. 464 - Р-Н ЛЮЛИН, УЛ.
гр. София подблоково пространство "КОРЕНЯК" № 17
гр. Своге Отец Пайсий 6
гр. Казанлък ул."Стара Планина" №12

гр. Стара Загора ул."Генерал Столетов" №2 ул."Армейска" №11


ул. ПОП МИНЧО КЪНЧЕВ
гр. Стара Загора ул.ВАСИЛ АПРИЛОВ 12А 137
гр. Шумен ул. "Цар Освободител" 100

гр. Ямбол ул. "Христо Смирненски" №2 ул."Ивайло" №1


Трети адрес Четвърти адрес

бул. „Втори юни” № 96 – А бул. „Втори юни” №70

гр. Враца, ул. Раковска № 17


гр.Трявна ул. "Лясков
дял" 1 -
гр.Дряново ул. "Шипка" №164 ендокринологичен к-т

гр.Балчик  ул. ”Д-р Златко гр.Каварна ул. ”Васил


Петков” №1 Левски” №36
гр.Кричим ул."Тракия" №25,
ет.1, к-т 2 и 3

гр.Брезово филиал-
ул.Г.Димитров 25 ет 1
Р-Н ЛЮЛИН, БУЛ. "ПРОФ.
АЛ. СТАНИШЕВ" № 17

ул."Д-рТ.Стоянович" №15,

бул."Руски" №62

БЪЛГАРКА 2
Compatibility Report for Справка с адреси за сключени договори на
лечебни заведения - МЦ ДКЦ МДЦ.xls
Run on 30.8.2021 15:09

If the workbook is saved in an earlier file format or opened in an earlier version


of Microsoft Excel, the listed features will not be available.

Minor loss of fidelity # of occurrences

Some formulas in this workbook are linked to other workbooks that are closed. 53
When these formulas are recalculated in earlier versions of Excel without
opening the linked workbooks, characters beyond the 255-character limit
cannot be returned.
Сключили договор към момента'!B
Version

Excel 97-2003

Вам также может понравиться