Вы находитесь на странице: 1из 2

05 Jo

dä Mond un och de Sonn


( Lady Sunshine & Mr. Moon) Musik: Heinz Gietz
Bearb.: Jura Wajda
Gitarre
SW: Bärbelche: Un do minge helle Mondsching am Himmel en dr Naach.
q - 190 INTRO
E¨6
V eeeee
Swing

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
1 2 3 4 1 Tr.
> >
& bbb C
mf
REF

bb ° ™™
7 E¨6 B¨7
& ¢ VVVV VVVV VVVV VVVV VVVV VVVV VVVV VVVV
b

™™ ü
15 1. E¨6
&b b V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V †
b

23 2. E¨6 D¨7 C7 F‹ B¨7 E¨ E¨7


&b b V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
b

STROPHE
29 A¨ F‹ B¨7 E¨ B¨7 E¨
&b b V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
b

37 A¨ F‹ B¨7 E¨ D¨7 C7
&b b V V V V V V V V V V V V V V V V
b

F7 B¨7 B¨7
‰ V™ V V
41

&b b V V V V V V V V
b œ #œ œ œ œ

REF 2
45 E¨6 B¨7
&b b V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
b

53 E¨6 D¨7 C7 F‹ B¨7 E¨ B7


& VVVV VVVV VVVV V V VV VVVV VVVV VVVV VVVV
b bb ####

Copyright © jurawajda
2 Gitarre
REF in E

#### ° ™
E6 B7
¢ ™VVVV VVVV VVVV VVVV VVVV VVVV VVVV VVVV
61

&

™™ ü
69 1. E6
VVVV VVVV VVVV VVVV VVVV VVVV VVVV VVVV †
####
&

77 2. E6 D7 C©7 F©‹ B7
V V V V V V V V V V V V V V V V
####
&

81 E6 B7 B7
V V V V V V V V V V V V V ΠV V V
####
&

E6 E6

85

V V V V V V V V V ‰ #œ œ V VJ Ó
#### .j . . . .
& œ Œ

Вам также может понравиться