You are on page 1of 3

UMJETNIČKE AVANGARDE 20.

STOLJEĆA
De Micheli
-moderna umjetnost – raskid s vrednotama 19.st.

Znaci krize
James ENSOR
-moralist
-oštrina kolorističkih disonanci, silovito bogatstvo palete
-protivi se razumu i kanonima u umjetnosti
-ganutljiva ironija
Van Gogh i Munch obrađeni isto unekoliko crtica, ništa pretjerano bitnp

Protest ekspresionizma
EKSPRESIONIZAM→ suprotnost pozitivizmu
-brojni i različiti načini manifestacije
-umjetnost suprotstavljanja
-zbilja je nešto u što treba uroniti, čemu se treba približiti iznutra
FOVISTI→ 1905. Jesenski salon (djeluju 10 god ranije)
-Matisse, Braque, Vlaminck, Derain, Dufy
-slika nije dekoracija, kompozicija, red, već izraz
-znanost ubija slikarstvo
Njemačka
-iz naturalizma u ekspresionizam
-oslobađanje nagona od lažnog morala, bijeg u carstvoduha, aktivna opozicija
-Nolde, Klee, Grosz→ 3 najznačajnija ekspresionistička slikara

''Die Brűcke''(Most)
-1905.Jesenski salon
-utemeljitelji se sreli 1902.: Kirchner, Bleye, Heckel, Schmidt-Rottluff
-Dresden
-1906. im se pridružuju Nolde i Pechstein, 1910. Otto Műller, Član je i C.Amiet
-cilj im je okupiti oko sebe sve revolucionarne i previruće elemente
-poticaj da se sruše stara pravila i ostvari spontanost nadahnuća svakog prema vlastitom
temperamentu
-neprihvaćanje zakona i discipline, pokoravanje emotivnim pritiscima vlastitog bića
-njihove slike nikad nisu ugodne, u njima je uvijek nešto kričavo, grubo, hibridno
Műller→ bogato i duboko nadahnuće
Kirchner→ suhi i treperavi izraz, pjesnik grada, zbijena sekvenca poteza, oštri oblici, reske
boje
-1911. Die Brűcke seli u Berlin
Nolde 1907. napušta grupu, otkrivanje primitivnog kao otkrivanje iskonskog
-boje imaju vlastiti život
- shema holandskog pejzaža, prevladava surov nordijski misticizam, nadahnuće iz polja
nagona
- nakon 1909. slike religioznogsadržaja – odjek Ensorove groteske
-1913. razlaz grupe

''Der Blaue Reiter'' (Plavi jahač)


-1911. je osnovali Kandinsky i Franz Marc
-nastala iz burnog intelektualnog i umjetničkog Života u Műnchenu

1
-grupa nastala otcjepljenjem od ''Novog udruženja minhenskih umjetnika''
-tražili način da zahvate duhovnu bit zbilje, misaono orijentirani
-naziv grupe: iz ljubavi Kandinskog prema slikama iz bajki o vitezovima i Marcove estetičke
sklonosti za ljepotu konja, obojica voljela plavo
-1914. njihova posljednja izložba; raspršio ih rat
Klee→ priroda kroz umjetnika stavra nove svjetove
-suprotstavljanje ekspresionizmu koji učinak postiže deformacijom fizičkog
Kandinsky→ temelj umjetnosti je načelo umutrašnje nužnosti; složena narav boje, utjecaj
glazbe

-iz Blaue Reitera 1924. nastaje''Četvorica plavih'': Kandinsky, Klee, Jawlwnsky, Feininger
-stvara se novi umjetnički pravac ''Neue Sachlichkeit''
-neizbježno skretanje intelektualaca ulijevo
Belgija
-Gustave de Smet, Permeke, Fritz von der Berghe, Albert Servaes
-1916. Permeke→ niz djela koja označavaju početak belgijskog ekspresionizma
(u ljeto 1925. naslikao 300 marina), nastoji prikazati svijet u svojoj elementarnoj snazi;
energični, herojski pesimizam; čvrst, trajan i otporan oblik, plastička i sintetička forma,
kubistička shematizacija
Slavenski ekspresionizam
Segall→ 1906. došao u Pariz, 4 godine kasnije seli u Dresden
- iz Brazila (tamo putuje 1912) donosi bujne ali mirne pejzaže
Chagall→ teme siromašnih seljaka skitnica, prosjaka
- samovoljni i maštoviti kubizam: više slika istovremeno na zajedničkoj površini
-nježna idila
Chaim Soutine→ 1911. Pariz, slika po nagonu
Talijanski ekspresionizam
Modigliani→ekspresionizam koji drži do elegancije
- 1915-1918 : najbolji radovi
Viani→izraziti svijet patnje i pobune, bijes protiv neprijatelja siromašnih

Dadaistička negacija
-dada nastaje u Zűrichu 1916.
-pokret je nastao iz moralne potrebe, želje za apsolutnim moralom, iz pobune protiv lažnih
mitova pozitivističkog razuma, protiv društva i njegovih tradicija
-riječ ''dada'' samo simbol pobune i negacije
-antiumjetnički pokret
-za nesputanu slobodu osobnosti, za spontanost, anarhiju, nesavršenost
-Tzarini manifesti iz 1918. i 1920., nov, eksplozivni, nervozni, nepredvidivi jezik
-nadmoć slučaja nad pravilom
Dada u NY→1917.; Duchamp , Picabia, Man Ray
-pisoar kao fontana
Dada u Njemačkoj→izmislili fotomontažu
Dada u Parizu→ krajem 1919. Tzara dolazi u Pariz
-dada je uništila dadu

San i java nadrealizma


-pitanje slobode: i individualne i društvene
-psihički automatizam

2
-kraljevstvo duha u kojem se oslobađa svake težine i zabrane, svakog kompleksa, dosežući
slobodu
-fotomontaža, frottage
-izraz duha spram zbilje i života, a ne kao zbir formalnih pravila i estetskih mjerila

Pouka kubista
-geometrija je za plastične umjetnosti, ono što je gramatika za pisanje
-zbilju zamjenjuju apstraktnim redom
Cezanne→ slika je rezultat znanja i osjećaja koje je umjetnik u mašti organizirao
-Picasso, Braque, Leger
-1907.Gospođice iz Avignona→ instinktivni + mozgovni zanos
-preokupacija volumenom i strukturom
-analitički kubizam: 1909., jednostavne i široke ravnine koje se lome u gustu izbrušenu
površinu koja raščlanjuje predmet
-sintetički kubizam: kraj 1910. ili kasnije: obnavljanje slike predmeta koja je oslobođena
perspektive
Proturječja futurizma
-u Italiji se javlja socijalni verizam,
-kao opreka službenoj umjetnosti i humanitarnom verizmu nastaje futurizam
-skandalozne manifestacije, pljuske ukusu javnosti, simbolistička dekadencija
-slijepi nacionalizam, militarizam, rodoljublje
-Marinetti: rat je higijena svijeta
-brzina, dinamika, kontrast, disonanca
-dinamizam- predmet se na taj način ne odvaja od kretanja
Boccioni: učvršćivanje impresionizma, ekspanzija tijela u prostoru, simultanost, prožimanje
planova, dinamizam i sadržaj
-on je najtipičniji i najnapredniji predstavnik pokreta
Pravilo apstrakcije
-javlja se oko 1910. u različitim dijelovima Europe
-tek između 1910-14 apstrakcija poprima specifičnu fizionomiju i kao pokret ulazi u pum
-intelektualna strogost, pravilo, geometrija
-
-Rusija: rejonizam, suprematizam, konstruktivizam
-rejonizam: 1909. Larionov i Gončarova; 4 god kasnije Manifest; sinteza kubizma, futurizma
i orfizma
-suprematizam: Manifest 1915.; Maljevič;apsolutna nadmoć čiste senzibilnosti u figurativnoj
umjetnosti; crno, obojeno i bijelo razdoblje
-konstruktivizam: Tatljin; umjetnički oblici koji su povezani sa životom (reklama, arhitektura,
…)

Mondrian
-izjednačavanje umjetnosti sa životom