Вы находитесь на странице: 1из 1

ЈАС ЗНАМ O БОЖЕ МОЈ, ТВОЈАТА ТЕ ОЧЕКУВАМ,

МИЛОСТ Е БЕСКРАЈНА ТИ СЕ ПРОМЕНУВАШ,


МЕ СПАСИ ОД СМРТ МЕ ДРЖИШ ТИ ВО СИТЕ МОИ
СО СВОЈТА КРВ ДНИ ТВОЈОТ СВЕТИ ДУХ
МИ ПОКРИ ГРЕВ В ЗОРИ ШТОМ СЕ БУДАМ, СЕ УМОТ МИ ГО ОБНОВУВА
ДО ВЕЧЕРТА ЕДЕН ДОПИР ТВОЈ
ВЕРУВАМ, ЈАС ЌЕ ПЕАМ ЗА ТВОЈАТА ЗА ТОА КОПНЕАМ
ВЕРУВАМ ДОБРИНА
СИТЕ РАНИ МОИ
ЦЕЛ МОЈ ЖИВОТ ТИ СИ ВЕРЕН, ТИ ГИ ИСЦЕЛУВАШ
ОД СРАМ ЦЕЛ МОЈ ЖИВОТ ТИ СИ ДОБАР ГО БАРАМ ЈАС
МЕ ИЗБАВИ БОГ ЧУДОТВОРНИОТ ГОСПОД
ОД БОЛКА СЕ СЕКОЈ ЗДИВ ШТО ЈАС ГО
ДИШАМ
МЕ ИСЦЕЛИ ЈАС ЌЕ ПЕАМ ЗА ТВОЈАТА СВЕТ БОГ,
ВЕРУВАМ, ДОБРИНА ТИ СИ СВЕТ БОГ,
ВЕРУВАМ КОЈ БИЛ, КОЈ Е,
СО ТВОЈОТ ЗБОР ТИ МЕ
ВОДИШ И НИЗ ОГАН
И КОЈ ДОАЃА
ГОСПОДА ГО СЛАВАМ ВО ТЕШКИ ДНИ, ТИ БЛИЗУ СВЕТ БОГ,
НАД СМРТТА МЕНЕ СИ, ТИ СИ СВЕТ БОГ,
ТИ СИ МОЈОТ ТАТКО, ТЕ СПАСИТЕЛ, ИСЦЕЛИТЕЛ,
ПОБЕДНИК Е БАРАМ СЕКОЈ ДЕН,
ЈАС СТОЈАМ ПРЕД
СЕ ГРИЖИШ ТИ, ЗАШТО ТИ СИ
ИСУС, ЖИВЕЕ х4 ДОБАР БОГ ЧУДОТВОРНИОТ ГОСПОД

БОГ СИ НА СИТЕ МОИ, И ПРОДОЛЖУВАМ,


БРЕМЕТО МИ ГО ЗЕМАШ МОИ ДЕНОВИ Х2 ВО ТЕБЕ ЖИВЕАМ,
СЕ КРЕВАМ СО ТЕБЕ СЕ ТИ ПРЕДАВАМ, СЕ МОЕ
ТВОЕ Е ТИ СЕ ПРОМЕНУВАШ,
НА ОВОЈ ВРВ ЌЕ ИГРАМ УМОТ МИ ГО ОБНОВУВАШ
БОГ СИ НА СИТЕ МОИ,
ТВОЈТО ЦАРСТВО ЌЕ ГО МОИ ДЕНОВИ
ВИДАМ.

Вам также может понравиться