You are on page 1of 4

“ BEGIAK ITXI ETA KITTO” ( Xabier Etxaniz )

“ Jonathan “

ULERMEN GALDERAK

- Ezkondu aurreko bizitza.


- Ezkondu osteko bizitza.
- Bahiketaren ingurukoa.

BERRIDAZKETAK

1. Korridore luzean erizain ilegorri baten konpainian egin zuen isilean, eskuak
patriketan.
( -ela ) _________________________________________________________

2. , … baina erantzunaren beldur zen.


( -ari ) ________________________________________________________

3. Zigarro bat piztea bururatu zitzaion, baina ez zekien erretzerik zegoen ala ez.
( zen) ______________________________________________________

4. Oraindik zaila egiten zait ulertzea zer dela eta maitemindu zen nirekin.
( nekez ) ______________________________________________________

5. Elik ez zuen ezer gustuko.


( laket ) ______________________________________________________

6. Errua inori leporatzerik balego, gaitzerdi, baina hori ere ezin.


( izango) ______________________________________________________

7. Behin baino gehiago esana nion aldapa madarikatu hura ez zela zertan oinez igo.
( beharrik ) ______________________________________________________

8. Ziztu bizian abiatu nintzen etxera, zer gertatzen zen jakin gabe .
( ez ) ______________________________________________________

9. Amesgaizto lazgarri bat zirudien, baina hala polizia harrituak nola gure malko
garratzak benetakoak ziren .
( nahiz ) ______________________________________________________

10. Poliziak itxaroteko agindu zigun, bitartean ez zegoen ezer egiterik .


( ezin ) ______________________________________________________

JAR ITZAZU DEKLINABIDE MARKA EGOKIAK

- Bulego____ , ibili berri zuen pasillo____ antzera, zuriz margoturik zituen hormak.
- Makinaren gaineko____ erreparatu zion.
- Zuzendaria mintzatzen hasi zen mahi gain____ txosten urdinaz gordeaz.
- Zerbait esan nahi, baina ez buru_____ mihi____ zetorkiona.
- Ohartu zen lehengo aldian zela mila bider pentsatutako hitz horiek aipatzen zituen___.
- Ezkondu ginen azkenean, maiatza___ hogeita bat zituela .
- … egunero egiten zituen aldapa___ gora, hirurehun metro horiek.
- Oroitzen naiz nola halako momentu batean, gorroto___zeharo itsuturik ….
- … eta ondorioz hasieran legez geunden, aurrerapausurik gabe____kasu baten aurrean .
- Izan ere, bere pentsamenduen jabe zen____ une urrietan …
- Penagarria zeritzon horrelako bikote bat____ era horretan ikuste___ .

ONDORENGO ESAMOLDE HAUEK LIBURUAN BILATU

- Por el bien de … ( 73. orrialdean )


- recuperarse ( 73 )
- repleto de … ( 73 )
- habia escampado ( 73 )
- saberlo ya lo se ( 74 )
- la scuentas y demàs de … ( 75 )
- vivir estupendamente ( 76 )
- llovia y ademàs con ganas ( 79 )
- mas de cien metros ( 79 )
- a toda mecha ( 79 )
- pues no nos dijo que … ? ( 80 )

SINONIMOAK EMAN

- ALBORATU - TRONPATU
- ANABASA - GAIZTO
- BEREBIZIKO - KAKANAHASTE
- BOLALUMA - IGAROBIDE
- DELIBERATU - UDAGOIN
- ERRATU - BOLIGRAFO
- FUNSGABE - ZPRI
- GUARDASOLA - ARRAZOI
- HALABEHAR - TXOKORATU
- ISEKA - NAHASPILATU
- ITSUMUSTUAN - ARIAN-ARIAN
- KORRIDORE - BAT-BATEAN
- LAR - ADARJOTZE
- LARDASKATU - EBATZI
- LAZGARRI - ERDIRAGARRI
- MAKUR - ERAUNTSI
- PIXKANAKA - TXORIBURU
- TALKA EGIN - APARTEKO
- TUPUSTEAN - SOBERA
- UDAZKEN - ELKAR JO
- XUME - ATERKI
- ZAPARRADA - ARRAPALADAN
- ZIO - APAL
ERANTZUN ORRIA

BERRIDAZKETAK

11. Korridore luzean erizain ilegorri baten konpainian egin zuen isilean, eskuak
patriketan.
12. ( -ela ) ________________________________ eskuan patriketan zituela.

13. , … baina erantzunaren beldur zen.


( -ari ) _______erantzunari beldur zion _________________________________

14. Zigarro bat piztea bururatu zitzaion, baina ez zekien erretzerik zegoen ala ez.
( zen) ________________ez zekin erre ahal zen ala ez _________________________

15. Oraindik zaila egiten zait ulertzea zer dela eta maitemindu zen nirekin.
( nekez ) __nekez ulertzen dut____________________________

16. Elik ez zuen ezer gustuko.


( laket ) ___Eliri ez zitzaion laket/ Elik laket zuen_______________________________

17. Errua inori leporatzerik balego, gaitzerdi, baina hori ere ezin.
( izango) ___inori leporatu ahal izango balitzaio _______________________________

18. Behin baino gehiago esana nion aldapa madarikatu hura ez zela zertan oinez igo.
( beharrik ) ______________ ez zegoela oinez igo beharrik_________________________

19. Ziztu bizian abiatu nintzen etxera, zer gertatzen zen jakin gabe .
( ez ) ____________________________________ ez zekiela __________________

20. Amesgaizto lazgarri bat zirudien, baina hala polizia harrituak nola gure malko
garratzak benetakoak ziren .
( nahiz ) _______( nahiz) …… nahiz__________________________

21. Poliziak itxaroteko agindu zigun, bitartean ez zegoen ezer egiterik .


( ezin ) ________________________________ ezin zer ezer egin__________________

JAR ITZAZU DEKLINABIDE MARKA EGOKIAK

- Bulegoak, ibili berri zuen pasilloaren antzera, zuriz margoturik zituen hormak.
- Makinaren gainekoari erreparatu zion.
- Zuzendaria mintzatzen hasi zen mahi gaineko txosten urdinaz gordeaz.

- Zerbait esan nahi, baina ez burutik mihira zetorkiona.


- Ohartu zen lehengo aldian zela mila bider pentsatutako hitz horiek aipatzen zituena.
- Ezkondu ginen azkenean, maiatzak hogeita bat zituela.
- … egunero egiten zituen aldapan gora, hirurehun metro horiek.
- Oroitzen naiz nola halako momentu batean, gorrotoak zeharo itsuturik ….
- … eta ondorioz hasieran legez geunden, aurrerapausurik gabeko kasu baten aurrean .
- Izan ere, bere pentsamenduen jabe zeneko une urrietan …
- Penagarria zeritzon horrelako bikote bat era horretan ikusteari.

ONDORENGO ESAMOLDE HAUEK LIBURUAN BILATU

- Por el bien de … ( 73. orrialdean ) emaztearen hobe beharrez


- recuperarse ( 73 ) bere onera ekarri
- repleto de … ( 73 ) liburuz jositako armairua
- habia escampado ( 73 ) kanpoan ateri zegoen
- saberlo ya lo se ( 74 ) badakit jakin
- la scuentas y demàs de … ( 75 ) enpresako kontuak-eta
- vivir estupendamente ( 76 ) zorion bitsetan bizi
- llovia y ademàs con ganas ( 79 ) euria ari zuen, gogotik ari ere
- mas de cien metros ( 79 ) ehun metro pasa
- a toda mecha ( 79 ) arrapaladan alde egin
- pues no nos dijo que …? ( 80 ) esan ez zigun, bada?

SINONIMOAK EMAN

- ALBORATU - TXOKORATU
- ANABASA - KAKANAHASTE
- BEREBIZIKO - APARTEKO
- BOLALUMA - BOLIGRAFO
- DELIBERATU - EBATZI
- ERRATU - TRONPATU
- FUNSGABE - TXORIBURU
- GUARDASOLA - ATERKI
- HALABEHAR - ZORI
- ISEKA - ADARJOTZE
- ITSUMUSTUAN - ARRAPALADAN
- KORRIDORE - IGAROBIDE
- LAR - SOBERA
- LARDASKATU - NAHASPILATU
- LAZGARRI - ERDIRAGARRI
- MAKUR - GAIZTO
- PIXKANAKA - ARIAN-ARIAN
- TALKA EGIN - ELKAR JO
- TUPUSTEAN - BAT-BATEAN
- UDAZKEN - UDAGOIEN
- XUME - APAL
- ZAPARRADA - ERAUNTSI
- ZIO - ARRAZOI