Вы находитесь на странице: 1из 1

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ТЕСТ ПО НЕМСКИ ЕЗИК


ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВХОДНО РАВНИЩЕ ЗА VII КЛАС

КЛЮЧ С ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ

Задача Отговор
1 B
2 A
3 C
4 B
5 A
6 A
7 C
8 A
9 C
10 A
11 B
12 C
13 B
14 C
15 A
16 B
17 B
18 C
19 B
20 A
21 B

Вам также может понравиться