Вы находитесь на странице: 1из 2

Agenţia de Dezvoltare Regională Sud

Date de contact: RM, Or. Cimişlia, bd. Ştefan cel Mare, 12, et. 1 (în incinta Consiliului Raional Cimişlia)

Tel./Fax: 0 241 26286 E-mail: adrsud@adrsud.gov.md, web. www.adrsud.md

Lista
personalului Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud

Nr.
Numele, prenumele Data naşterii Funcţia Telefoane E-mail
d/or.
069376091 olgagorban75@gmail.com
1. Olga Gorban 13.11.1975 Directoare ADR Sud
(0241)2 11 51
079117887 olga.diaconu@adrsud.gov.md
2. Olga Diaconu 23.12.1989 Contabil-șef
(0241)8 11 23
ludmila.tocaru@adrsud.gov.md
Specialistă în finanțe și 079117887
3. Ludmila Tocaru 02.02.1987
contabilitate (0241)8 11 23
Specialistă în finanțe și ana.matei@adrsud.md
079117887 Concediu de maternitate
4. Ana Matei 25.10.1988 contabilitate
(0241)8 11 23
060171116 dorin.coroian@adrsud.gov.md
5. Dorin Coroian 21.02.1983 Specialist în achiziții publice
(0241)84090
060171116 cristina.dogoteri@adrsud.gov.md
6. Cristina Dogoteri 09.07.1993 Specialistă în achiziţii publice
(0241)84090
Şef , Secţia managementul (0241)84090 andrei.popusoi@adrsud.gov.md
7. Andrei Popușoi 05.10.1987
integrat al proiectelor 079130002
Specialist în monitorizarea 067472274
8. Viorica Cuţitaru 26.08.1962 viorica.cutitaru@adrsud.gov.md
proiectelor (0241)84090
Specialistă în monitorizarea angelina.plop@adrsud.gov.md
9. Angelina Plop 29.06.1994 (0241)2 6286
proiectelor Concediu de maternitate
(0241)2 6844
Anastasia Rusu Șef Secție planificare și
10. 21.08.1983 060011717 anastasia.rusu@adrsud.gov.md
cooperare regională
(0241)2 6844
Specialistă în planificare și
11. Ana Postelnicu 31.07.1992 060011717 ana.postelnicu@adrsud.gov.md
cooperare regională
Concediu de maternitate
(0241)2 6844
Specialistă în comunicare și
12. Luminița Netedu 14.10.1973 060011717 luminita.netedu@adrsud.gov.md
relații cu APL
(0241)2 6844
Specialistă în cooperare irina.coroian@adrsud.gov.md
13. Irina Coroian 05.02.1984 060011717
externă
Specialistă în planificare și (0241)2 6844 ileanavivat@gmail.com
14. Ileana Vivat-Simileac 11.11.1989
cooperare regională 060011717
Specialistă în monitorizare și
15. Ina Slănină 02.03.1986 (0241)2 1150 ina.slanina@adrsud.gov.md
evaluare
Nicolae Colța
16. 21.04.1959 Conducător auto 069067604
Ceban Valeriu
17. 08.10.1972 Conducător auto 068565056
Tatiana Grinic
18. 08.07.1963 Dereticătoare
Andrei Tocaru andrei.tocaru@giz.de
19. 22.04.1985 Consultant GIZ 069007414

Вам также может понравиться