You are on page 1of 5

PENJAGAAN LADANG KELAPA SAWIT

Penjagaan ladang kelapa sawit terbahagi kepada 2 bahagian iaitu:

a) Kelapa sawit belum matang.

b) Kelapa sawit matang.

Kelapa sawit belum matang.

1. Pengurusan Rumpai

Tujuan

• Menjayakan kekacang tutup bumi


• Menghalang penyakit dan serangga.
• Mengurangkan hakisan.
• Mengelakkan persaingan nutrien dan cahaya
• Minima 50% kawasan ladang diliputi kekacang dan mengurangkan pertumbuhan
rumpai tak berfaedah.

a) Meracun bulatan & lorong.

Objektif

• Membasmi semua rumpai di kawasan kanopi pokok bagi menghalang kekacang dari
menyelimuti pokok dan mengurangkan persaingan mendapatkan nutrien serta cahaya.

Kaedah

• Penggunaan pam CKS.


• Herbicide yang betul.

Kekerapan

• Setiap 45 hari bagi pokok berumur <>12<36>


• Elakkan racun sistemik

b) Meracun selektif

Objektif

• Membasmi semua rumpai/anak kayu yang tak berfaedah yang menghalang /


menyaingi tumbesaran tanaman utama.
Kaedah

• Pam CKS 18 liter air + 6 gm Ally bagi anak kayu tingginya<>


• Wiping (1 liter Melasma/garlon/cowboy +18 liter diesel) disapu pada batang anak
kayu yang tingginya >3 kaki.

Kekerapan

• Setiap 45 hari bagi pokok berumur <>12<36.>

c) Meracun Lalang dan VOPS.

Objektif

• Menghapuskan lalang

Kaedah

• Glyphosate (lalang)
• Paraquat (VOPS)

Kekerapan

• 2 pusingan setahun

2. Jalan dan Jambatan

Objektif

• Menyediakan laluan kekawasan ladang untuk memudahkan kerja,


penanaman,penyulaman, penyelenggaraan ,pembajaan dan lain-lain.

Kaedah Pengurusan

• Main road hendaklah ditambak laterite/ batu terlebih dahulu.


• Kerja pembaikan jalan hanya tertumpu dikawasan yang perlu sahaja seperti di
kawasan tanah runtuh dan lain-lain.
• Pastikan tiada lopak /lubang air bertakung diatas jalan .
• Parit sisi jalan hendaklah dibina dikawasan yang perlu untuk mengalirkan air keluar
terutamanya pada musim hujan.

3. Pengurusan Saliran.

Tujuan

• Bagi mempastikan kawasan tanaman bebas dari ditakungi oleh air terutamanya pada
musim hujan dan boleh menakung air pada musim kemarau.(bagi mengekalkan
lembapan.

Kaedah

• Bersihkan parit dari benda asing.

Kekerapan

• Dilakukan pada musim kemarau.


• Apabila perlu sahaja.

4. Tanah Dan Pemuliharaan

Objektif

• Mempastikan semua kawasan ladang boleh digunakan untuk tanaman utama bagi
memaksimakan dirian pokok.

Kaedah

• Mengenalpasti kawasan yang bermasalah untuk penanaman tanaman utama dan


mengambil langkah yang perlu seperti membina “platform” ataupun “bund”

5. Sempadan, Pagar & Ukur

Objektif
• Mengenalpasti keluasan ladang yang sebenar meliputi sempadan utama, blok,task,
jalan , parit,sungai dan kawasan yang tidak sesuai untuk ditanam disamping
mengelakkan daripada bertindih dengan kawasan yang bukan milik ladang.
• Memudahkan kerja pengurusan,penyeliaan dan penyediaan anggaran tahunan yang
lebih efisyen.

Kaedah

• Perimeter survey,ukur sempadan menggunakan kaedah manual(terabas) ataupun


digital(G.P.S)

6. Banci/ Sulam

Objektif

• Mengenalpasti dan memaksimakan dirian sebenar tanaman utama (sehektar) dan


melakukan sulaman ataupun gantian dikawasan yang perlu .

Kaedah

• Sulam setiap point yang kosong .


• Apabila terdapat pokok yang tidak menunjukkan perkembangan yang baik.

Kekerapan

• Apabila terdapat point kosong

7. Pemangkasan (pruning)

Objektif

• Memaksimakan bilangan pelepah dan daun untuk proses penghasilan makanan pokok.
• Mempastikan kawasan disekeliling bulatan pangkal pokok bersih dari pelepah
kering/mati(sanitation)
• Mengurangkan risiko perosak tanaman (tikus)

Kaedah
• Memangkas hanya pelepah kering pada tahun ke 3 usia pokok.• Bendasing
disekeliling pangkal pokok hendaklah dibersihkan.

8. Musuh dan Penyakit (Pest & Disease)

Objektif

• Meminimakan musuh perosak dari merosakkan tanaman utama (Khinzir,Gajah,landak


,tikus)
• Meminimakan serangan penyakit.

Kaedah

• Pagar elektrik, Parit gajah , rondaan dan kawalan.


• 'Rat baiting' hendaklah dilakukan dalam tempoh 3-6 bulan selepas penanaman.

9. Pembajaan

Objektif

• Membekalkan nutrien untuk tanaman utama.

Kaedah

• Menabur disekeliling pangkal pokok mengikut kanopi secara manual.(Broadcast)


• Subsoil (baja poket)
• Baja cecair(Foliar)
• EFB mulching

10. Penyelidikan

Objektif

• Mengenalpasti dengan lebih tepat jenis nutrien yang diperlukan oleh pokok