Вы находитесь на странице: 1из 29

120

R1 x2=(300-3x1)/2 (300-3x1)/2=(110-x1)
R2 x2=(280-x1)/3 100

R3 x2=110-x1

R1 R2 R3 80
X1 X2 X1 X2 X1 X2
#NAME? 150 #NAME? 93.33333 #NAME? 110
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 60
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 40
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 20
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
100 0 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 0
0 20
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
25 85
(280-x1)/3=110-x1 (300-3x1)/2=(110-x1)
280-x1=330-3x1 300-3x1=220-2x1
3x1-x1=330-280 3x1-2x1=300-220
2x1=50 x1=80
x1=25
120
Ganancias fabricación barriles
100

80

60

40

20

0
0 20 40 60 80 100 120
Z=80x1+200x2

Z x1 x2
18666.67 0 93.33333
19000 25 85
12400 80 30
8000 100 0
0,66x1+0,21x2=2000
0,34x1+0,79x2=4000 x1
840 -0.0714 = 1580
R1 x2=(2000-0,66x1)/0,21 3030.303 x1 x1
R2 x2=(4000-0,34x1)/0,79 0.5214 -0.0714 = 1580
x1
R1 R1 0.45 = 740
X1 X2 X1 X2 x1 = 1644.444
#NAME? 9523.81 #NAME? 5063.291
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 5117.333
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 4151.899
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 2848.485
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 6000
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 5000
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
4000
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
3000
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 2000

#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?


#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 1000
3100 -219.0476 #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? 0
0 500
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?

-1000
0
0 500

#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? -1000
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
x1 Z=3x1+2x2
-0.5214 Z x1 x2
160 0 80
-840 180 20 60

4355.556

500 1000 1500 2000 2500 3000 35


500 1000 1500 2000 2500 3000 35
3000 3500
3000 3500
R1 x1=310-x2
R2 x1=(3000-2x2)/5
R3 x1=(2800-6x2)/5

R1 R2 R3
x1 x2 x1 x2 x1
310 #NAME? 600 #NAME? 560
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 620
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
-483.333 793.333 282.6668 793.333
620 -50

310-x2=(3000-2x2)/5
x2=362.5

(3000-2x2)/5=(2800-6x2)/5
x2=-50
Ganancia venta de productos
12
x2
#NAME?
#NAME? 10
#NAME?
#NAME? 8
#NAME?
#NAME?
#NAME? 6

#NAME?
#NAME? 4
#NAME?
#NAME?
2
-50

0
250 300 350 400 450 500 550 600 650
Z=3x1+2x2

Z x1 x2
117800 310 0
124000 0 310
600 650
R1 x2=(24000000-8000000x1)/2000000
R2 x2=(30000000-3000000x1)/6000000

R1 R2
x1 x2 x1 x2
#NAME? 12 #NAME? 5
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? Costos
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 14
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
12
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 10
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 8

#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 6


#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? 4
#NAME? #NAME?
2
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? 0
0 5 10
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
Z=10000000000x1+50000000x2
(24000000-8000000x1)/2000000=(30000000-3000000x1)/6000000 Z x1
x1=2 100 0
60 0
140 2
Costos publicidad

5 10 15 20 25

0x1+50000000x2
x2
5
3
4
R1 x2=(40-2x1)/4
R2 x2=(16-3x1)/2

R1 R2
x1 x2 x1 x2
#NAME? 10 #NAME? 8
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? Ganancia por vender pr
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
12
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
10
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 8
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 6
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 4
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 2
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
0
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 0 5 10 15
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? Z=30x1+20x2
#NAME? #NAME? Z
200
600
Ganancia por vender productos

5 10 15 20 25

=30x1+20x2
x1 x2
0 10
20 0
R1 x2=(800-x1)/2
R2 x2=800-2x1
R3 x2=500-x1

R1 R2 R3
x1 x2 x1 x2 x1 x2
#NAME? 400 #NAME? 800 #NAME? 500
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
266.67 266.67 #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
(800-x1)/2=800-2x1 #NAME? #NAME?
800-x1=1600-4x1
x1=800/3 Z=12x1+14x2
Z x1 x2
(800-x1)/2=500-x1 6933.33333 266.67 266.67
800-x1=1000-2x1 6400 300 200
x1=200 6600 200 300
4800 400 0
800-2x1=500-x1
x1=300
Ganancias venta paquetes
900

800

700

600

500

400

300

200

100

0
0 5 10 15 20 25
R1 x2=(7000000-10000x1)/20000
R2 x2=(13000000-20000x1)/20000
R3 x2=(15000000-40000x1)/20000

R1 R2 R3
x1 x2 x1 x2 x1 x2
#NAME? 35 #NAME? 650 #NAME? 650
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?

Z=50000x1+75000x2
Z x1 x2
26250000 0 35
350000 7 0
Reducir gastos
700

600

500

400

300

200

100

0
0 2 4 6 8 10 12
s

10 12 14 16
R1 x2=(190-45x1)/30
R2 x2=(30-5x1)/3

R1 R2
x1 x2 x1 x2
#NAME? 6.33 #NAME? 10.0
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 12.00
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 10.00
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 8.00
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
6.00
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
4.00
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 2.00
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 0.00
0.00 5.00 10.00
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? Z=30000x1+10000x2
#NAME? 2.5 Z x1
#NAME? #NAME? 100000 0
#NAME? #NAME? 180000 6
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00

x2
10
0

Вам также может понравиться