Вы находитесь на странице: 1из 3

JADWAL PELAJARAN SD NEGERI 5 BUMIREJO

TAHUN AJARAN 2021/2022


SEMESTER I

HARI
KLS WAKTU Keterangan
Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu
1 07.00-07.35 UPC B3 (P) B5 B5 B5 B5
2 07.35-08.50 I1 B3 (P) B5 B5 B5 B5 Kode Guru
3 08.50-08.45 I1 B5 B5 B3 (T) B5 B5 A. Umiyati, S. Pd. M. Pd
I 4 08.45-09.00 istirahat B. Siti Qomariyah, S.Pd.
5 09.00-09.35 B5 B5 B5 B3 (T) I1 B5 C.Siti Markonah, S. Pd.
6 09.35-10.10 B5 B5 B5 B5 I1 B4 D.Toto Yunanto, S.Pd.
7 10.10-10.45 B5 B5 J6 B5 E. Sri Puji Lestari, S.Pd
1 07.00-07.35 UPC C5 I1 C5 C5 I1 F.Septiana Retnaning Tyas, S. Pd
2 07.35-08.50 C3 (P) C5 I1 C5 C5 I1 G.Syivaa Urrohman, S. Pd
3 08.50-08.45 C3 (P) C3 (T) C5 C5 C5 C5 H.Diyah Dwi Kusmawati, S. Pd. SD.
II 4 08.45-09.00 istirahat I. Salis Nur Rokhmah, S.Pd.
5 09.00-09.35 C5 C3 (T) C5 C5 C5 C5 J. Marlia Ulfah Puspitasari
6 09.35-10.10 C5 C5 C5 C5 C5 C5
7 10.10-10.45 C5 C5 C4 J6 RPA KKG
1 07.00-07.35 UP I1 E5 E3 (P) E5 E5
2 07.35-08.50 E5 I1 E5 E3 (P) E5 E5
3 08.50-08.45 E5 E5 E5 I1 E5 E5
4 08.45-09.00 istirahat Kode Bidang Studi
5 09.00-09.35 E5 E5 J6 I1 E3 (T) E5
III
6 09.35-10.10 E5 E5 J6 E4 E3 (T) E5 1. Pendidikan Agama
7 10.10-10.45 E5 E5 E5 E4 RPA KKG 2. Matematika
8 10.45-11.00 istirahat 3. Penjas
9 11.00-11.35 E5 E5 E5 RPA 4. Bahasa Jawa
10 11.35-12.50 RPA RPA RPA 5. Tematik
1 07.00-07.35 UPC H2 H3 (P) H5 I1 H4 6. Bahasa Inggris
2 07.35-08.50 H5 H2 H3 (P) H5 I1 H4
3 08.50-08.45 H5 H5 H5 H5 H5 H5
4 08.45-09.00 istirahat
5 09.00-09.35 H2 H5 H5 H5 H5 H5
IV A 6 09.35-10.10 H2 H5 H5 H5 H5 H5
7 10.10-10.45 H3 (T) J6 H2 H5 RPA KKG
8 10.45-11.00 istirahat
9 11.00-11.35 H3 (T) J6 H2 I1
10 11.35-12.50 RPA RPA RPA I1
1 07.00-07.35 UPC D2 D3 (P) I1 D5 D4
2 07.35-08.50 D5 D2 D3 (P) I1 D5 D4
3 08.50-08.45 D5 D5 I1 D5 D5 D5
4 08.45-09.00 istirahat
5 09.00-09.35 D2 D5 I1 D5 D5 D5
IV B
6 09.35-10.10 D2 D5 D5 D5 D5 D5
7 10.10-10.45 D3 (T) J6 D2 D5 RPA KKG
8 10.45-11.00 istirahat
9 11.00-11.35 D3 (T) J6 D2 D5
10 11.35-12.50 RPA RPA RPA D5
1 07.00-07.35 UP F5 F2 F5 F3 (P) F5
2 07.35-08.50 F2 F5 F2 F5 F3 (P) F5
3 08.50-08.45 F2 F5 F5 F5 F5 F5
4 08.45-09.00 istirahat
5 09.00-09.35 I1 F4 F5 F5 F5 I1
V
6 09.35-10.10 I1 F4 F5 F5 F5 I1
7 10.10-10.45 F5 F3 (T) J6 F2 F5 KKG
8 10.45-11.00 istirahat
9 11.00-11.35 F5 F3 (T) J6 F2
10 11.35-12.50 RPA RPA RPA RPA
1 07.00-07.35 UP G5 G5 G2 G5 G3 (P)
2 07.35-08.50 G2 G5 G5 G2 G5 G3 (P)
3 08.50-08.45 G2 G5 G5 G5 G5 G5
4 08.45-09.00 istirahat
5 09.00-09.35 G5 G5 G2 G5 G5 G5
VI
6 09.35-10.10 G5 G5 G2 G5 J6 G5
7 10.10-10.45 I1 I1 G4 G3 (T) J6 KKG
8 10.45-11.00 istirahat
9 11.00-11.35 I1 I1 G4 G3 (T)
10 11.35-12.50 RPA RPA RPA RPA
1. Kode nama guru memakai huruf kapital
2. Kode bidang studi / mata pelajaran memakai angka ( 1, 2 3.. )
ditulis dibelakang kode nama guru
Kebumen, 1 Juli 2021
Kepala Sekolah
Umiyati, S. Pd. M. Pd.
NIP. 196508201986082002
erangan

Kls. I
Kls. II
Kls. IV B
Kls. III
Kls. V
Kls. VI
Kls. IV A
PAI Kls. I - VI
Bahasa Inggris