Вы находитесь на странице: 1из 2

СЕНДВИЧАРА

НАЗДРАВЈЕ
1. ХАМБУРГЕР ........................................................................80 ДЕН.
2. ХАМБУРГЕР ,,НАЗДРАВЈЕ” ..............................................120 ДЕН.
3. ХАМБУРГЕР СО ШАРСКА ..................................................130 ДЕН.
4. ЧИЗБУРГЕР ........................................................................100 ДЕН.
5. ЧИКЕНБУРГЕР .....................................................................80 ДЕН.
6. КОМБИНИРАН ....................................................................80 ДЕН.
7. ХОТ ДОГ СО 1 ВИРШЛА ....................................................50 ДЕН.
8. ХОТ ДОГ СО 2 ВИРШЛИ ...................................................70 ДЕН.
9. СЕНДВИЧ СО 1 ПЛЕСКАВИЦА ............................................60 ДЕН.
10. СЕНДВИЧ СО 2 ПЛЕСКАВИЦИ .........................................100 ДЕН.
11. СЕНДВИЧ СО ШАРСКА ПЛЕСКАВИЦА .............................110 ДЕН.
12. СЕНДВИЧ СО ПИЛЕШКИ СТЕК ...........................................70 ДЕН.
13. ПЛЕСКАВИЦА ......................................................................50ДЕН.
14. ШАРСКА ПЛЕСКАВИЦА ....................................................100 ДЕН.
15. ПИЛЕШКИ СТЕК ................................................................. 60 ДЕН.
16. ЌЕБАП .................................................................................10 ДЕН.
17. ПОМФРИТ ..........................................................................30 ДЕН.
18. СИВИ (ЛЕБ СО ПОМФРИТ)................................................. 40 ДЕН.
19. САМО ЛЕБ ...........................................................................15 ДЕН.
20. ТОСТ МАЛ МЛЕЧЕН ............................................................50 ДЕН.
21. ТОСТ СРЕДЕН МЛЕЧЕН .......................................................60 ДЕН.
22. ТОСТ ГОЛЕМ МЛЕЧЕН ........................................................80 ДЕН.
23. ТОСТ МЛЕЧЕН СО ПОМФРИТ...........................................100 ДЕН.
24. ТОСТ МЛЕЧЕН СО ПЕЧУРКИ .............................................100 ДЕН.
25. ТОСТ МАЛ СО РАСТИТЕЛЕН КАШКАВАЛ ...........................40 ДЕН.
26. ТОСТ СРЕДНИ СО РАСТИТЕЛЕН КАШКАВАЛ ....................50 ДЕН.
27. ТОСТ ГОЛЕМ СО РАСТИТЕЛЕН КАШКАВАЛ .......................60 ДЕН.
28. ТОСТ ГОЛЕМ СО ПОМФРИТ ...............................................80 ДЕН.
29. ТОСТ ГОЛЕМ СО ПЕЧУРКИ................................................. 80 ДЕН.

Вам также может понравиться