Вы находитесь на странице: 1из 1

Број на Продажна Дилерска цена над

Шифра Специјално премачкана хартија Формат листови во цена ( ден.) 10 паковања (ден.)
пакување
WP-100GPA4 100ГР СЈАЈНА ВОДООТПОРНА ХАРТИЈА А4 100 450,00 ДЕН 400,00 ДЕН
WP-100GPA3 100ГР СЈАЈНА ВОДООТПОРНА ХАРТИЈА А3 100 950,00 ДЕН 900,00 ДЕН
WP-128GPA4 128ГР СЈАЈНА ВОДООТПОРНА ХАРТИЈА А4 100 480,00 ДЕН 430,00 ДЕН
WP-128GPA3 128ГР СЈАЈНА ВОДООТПОРНА ХАРТИЈА А3 100 1000,00 ДЕН 950,00 ДЕН
WP-130GPLA4 130ГР СЈАЈНА САМОЛЕПЛИВА ВОДООТПОРНА ХАРТИЈА А4 25 250,00 ДЕН 200,00 ДЕН
WP-130GPLA3 130ГР СЈАЈНА САМОЛЕПЛИВА ВОДООТПОРНА ХАРТИЈА А3 25 600,00 ДЕН 480,00 ДЕН
WP-130GPA4 130ГР СЈАЈНА ВОДООТПОРНА ХАРТИЈА А4 20 200,00 ДЕН 150,00 ДЕН
140ГР СЈАЈНА ДВОСТРАНА ВОДООТПОРНА ХАРТИЈА А4 100 900,00 ДЕН 800,00 ДЕН
PH-150GRA4 150ГР СЈАЈНА ХАРТИЈА А4 20 200,00 ДЕН 140,00 ДЕН
180ГР СЈАЈНА ВОДООТПОРНА ХАРТИЈА А4 240,00 ДЕН 200,00 ДЕН
200ГР СЈАЈНА/МАТ ДВОСТРАНА ХАРТИЈА А4 20 300,00 ДЕН
WP-220GPА4 220ГР СЈАЈНА ВОДООТПОРНА ХАРТИЈА А4 20 270,00 ДЕН 220,00 ДЕН
WP-220GPА3 220ГР СЈАЈНА ВОДООТПОРНА ХАРТИЈА А3 20 600,00 ДЕН 480,00 ДЕН
WP-220GPА6 220ГР СЈАЈНА ВОДООТПОРНА ХАРТИЈА А6 20 80,00 ДЕН 60,00 ДЕН
WP-235GPА4 235ГР СЈАЈНА ВОДООТПОРНА ХАРТИЈА А4 20 320,00 ДЕН 220,00 ДЕН
WP-235GPА3 235ГР СЈАЈНА ВОДООТПОРНА ХАРТИЈА А3 20 700,00 ДЕН 600,00 ДЕН
BWP-240GPA4 240ГР СЈАЈНА ВОДООТПОРНА ХАРТИЈА А4 20 480,00 ДЕН 400,00 ДЕН
BWP-240GPA3 240ГР СЈАЈНА ВОДООТПОРНА ХАРТИЈА А3 20 1000,00 ДЕН 850,00 ДЕН
RCWP-260PHGA4 260ГР ВИСОКОСЈАЈНА ВОДООТПОРНА ХАРТИЈА А4 20 320,00 ДЕН 270,00 ДЕН
RCWP-260PHGA3 260ГР ВИСОКОСЈАЈНА ВОДООТПОРНА ХАРТИЈА А3 20 650,00 ДЕН
260ГР СЈАЈНА ДВОСТРАНА ВОДООТПОРНА ХАРТИЈА А4 20 400,00 ДЕН 350,00 ДЕН
260ГР СЈАЈНА ДВОСТРАНА ВОДООТПОРНА ХАРТИЈА А3 1000,00 ДЕН
RCWP-260PSGA4 260ГР САТЕН СЈАЈНА ВОДООТПОРНА ХАРТИЈА А4 20 400,00ДЕН 330,00 ДЕН
RCWP-260PHGA6 260ГР САТЕН СЈАЈНА ВОДООТПОРНА ХАРТИЈА А6 20 110,00 ДЕН 90,00 ДЕН
260ГР СЈАЈНА ВОДООТПОРНА ХАРТИЈА А3+ 20 650,00 ДЕН
WP-95MPA4 95ГР МАТИРАНА ВОДООТПОРНА ХАРТИЈА А4 100 250,00 ДЕН 200,00 ДЕН
WP-95MPA3 95ГР МАТИРАНА ВОДООТПОРНА ХАРТИЈА А3 100 500,00 ДЕН 400,00 ДЕН
WP-108MPA4 108ГР МАТИРАНА ВОДООТПОРНА ХАРТИЈА А4 100 290,00ДЕН 230,00 ДЕН
WP-108MPA3 108ГР МАТИРАНА ВОДООТПОРНА ХАРТИЈА А3 100 590,00 ДЕН 480,00 ДЕН
WP-128MPA4 128ГР МАТИРАНА ВОДООТПОРНА ХАРТИЈА А4 100 320,00 ДЕН 260,00 ДЕН
WP-128MPA3 128ГР МАТИРАНА ВОДООТПОРНА ХАРТИЈА А3 100 650,00 ДЕН 530,00 ДЕН
WP-130MPLA4 130ГР МАТ САМОЛЕПЛИВА ВОДООТПОРНА ХАРТИЈА А4 20 220,00 ДЕН 190,00 ДЕН
BWP-140MPA4 140ГР МАТИРАНА ДВОСТРАНА ВОДООТПОРНА ХАРТИЈА А4 100 400,00 ДЕН 320,00 ДЕН
BWP-140MPA3 140ГР МАТИРАНА ДВОСТРАНА ВОДООТПОРНА ХАРТИЈА А3 100 800,00 ДЕН 650,00 ДЕН
WP-190MPA4 190ГР МАТИРАНА ВОДООТПОРНА ХАРТИЈА А4 20 160,00 ДЕН 140,00 ДЕН
BWP-200MPA4 200ГР МАТИРАНА ДВОСТРАНА ВОДООТПОРНА ХАРТИЈА А4 20 200,00 ДЕН 160,00 ДЕН
BWP-200MPA3 200ГР МАТИРАНА ДВОСТРАНА ВОДООТПОРНА ХАРТИЈА А3 20 420,00 ДЕН 350,00 ДЕН
BWP-220MPA4 220ГР МАТИРАНА ДВОСТРАНА ВОДООТПОРНА ХАРТИЈА А4 20 210,00 ДЕН 180,00 ДЕН
BWP-220MPA3 220ГР МАТИРАНА ДВОСТРАНА ВОДООТПОРНА ХАРТИЈА А3 20 440,00 ДЕН 390,00 ДЕН
BWP-250MPA4 250ГР МАТИРАНА ДВОСТРАНА ВОДООТПОРНА ХАРТИЈА А4 20 240,00 ДЕН 190,00 ДЕН
BWP-250MPA3 250ГР МАТИРАНА ДВОСТРАНА ВОДООТПОРНА ХАРТИЈА А3 20 490,00 ДЕН 400,00 ДЕН
BWP-260MPA4 260ГР МАТИРАНА ДВОСТРАНА ВОДООТПОРНА ХАРТИЈА А4 20 240,00 ДЕН 190,00 ДЕН
260ГР МАТИРАНА ДВОСТРАНА ВОДООТПОРНА ХАРТИЈА А3+ 25 650,00 ДЕН
ФОТОКОПИРНА ОБИЧНА ХАРТИЈА
PP80A4 80ГР ФОТОКОПИРНА ХАРТИЈА А4 500 200,00 ДЕН 185,00 ДЕН
PP80A3 80ГР ФОТОКОПИРНА ХАРТИЈА А3 500 430,00 ДЕН 400,00 ДЕН
YES-120A4 120ГР ХАРТИЈА ЗА КОЛОР ЛАСЕРИ А4 250 400,00 ДЕН 360,00 ДЕН
YES-120A3 120ГР ХАРТИЈА ЗА КОЛОР ЛАСЕРИ А3 250 800,00 ДЕН 750,00 ДЕН
YES-160A4 160ГР ХАРТИЈА ЗА КОЛОР ЛАСЕРИ А4 250 450,00 ДЕН 420,00 ДЕН
YES-160A3 160ГР ХАРТИЈА ЗА КОЛОР ЛАСЕРИ А3 250 900,00 ДЕН 850,00 ДЕН
YES-200A4 200ГР ХАРТИЈА ЗА КОЛОР ЛАСЕРИ А4 200 500,00 ДЕН 470,00 ДЕН
YES-200A3 200ГР ХАРТИЈА ЗА КОЛОР ЛАСЕРИ А3 200 1000,00 ДЕН 950,00 ДЕН
YES-250A4 250ГР ХАРТИЈА ЗА КОЛОР ЛАСЕРИ А4 200 550,00 ДЕН 520,00 ДЕН
YES-250A3 250ГР ХАРТИЈА ЗА КОЛОР ЛАСЕРИ А3 200 1100,00 ДЕН 1050,00 ДЕН