Вы находитесь на странице: 1из 129

ПОНУДА ЗА ШКОЛСКИ ПРИБОР 2017

наслов шифра мп.цена со ддв Слика


ПВЦ ПАПКИ СО КОПЧЕ 2Н3101 20,00

ПАПКИ СО ЛАСТИК 2Н4004 50,00

ПВЦ ПАПКИ 2Н4812 3,00

ПАПКА СО ЛАСТИК 2Е080 30,00

ПАПКИ 4 ПРСТЕНИ 2НRB514-80 135,00

ПАПКА-ПРОЅИРНА 2Т16486 2Т16493 20,00


ПАПКА-ЖОЛТА ПАПКА- 2Т16509 2Т16516
СИНА ПАПКА-РОЗЕВА

30 МИКРОНИ ПАПКА 2Н4830 150,00


1/100

45 МИКРОНИ ПАПКА 2N483CR 5,00

ПАПКИ СО 30 ФОЛИИ 2Н64130-NN 100,00

ПАПКИ СО 60 ФОЛИИ 2Н64160 150,00

ПАПКА СО КЛАПНА И 2КА1802 25,00


ВРВКА К. АБРАШ
ПАПКА СО ШТИПКА 2E403329-2E403328 150,00

1 ДО 10 ИНДЕКС 2Н59210 45,00


ЛИВЧИЊА

1 ДО 10 ИНДЕКС 2Н59125 50,00


ЛИВЧИЊА

ХАМЕР ВО БОЈА 50 х 30,00


70см

ФОТОКОПИРНА 200003 *****


ХАРТИЈА

КОМПЈУТЕРСКА 2Н0107-1+1 2Н1179-1+2 1133/1250/944/1475


ХАРИЈА 2Н1178-1+0 2Н1504-1+3

РЕГИСТРАТОРИ-ПЛАВ, 2КА1903 2КА1904 115,00


ЦРВЕН, ЗЕЛЕН,ЦРН 2Н5541 2Н1401

РЕГИСТРАТОР СО 2Н564114 2Н56411 115,00


ПРСТЕНИ-СИН
РЕГИСТРАТОР СО
ПРСТЕНИ-ЦРВЕН

А4 НОТЕС СО ТВРДА 2КА202 250,00


КОРИЦА

АРХИВСКИ КУТИИ- 2KA100 224,00


МАЛИ
ТЕРМО РОЛНИ57мм- 2С000031 15,00
20м

ТЕРМО РОЛНИ57мм- 2С000040 26,00


50м

УПЛАТНИЦИ ПП 2КА10091-ПП10 25,00


2КА1110-ПП30
2КА11101-ПП40
2КА1111-ПП50 2КА1118-
ПП60 2КА1108-ПП70
2КА1107-ПП73

РАБОТНИ КНИГИ ****

ОБРАСЦИ ****

КАЛЕНДАРИ *****

ЕТИКЕТИ ЗА ЦЕНИ ВО 200019 15,00


БОЈА

ПЛИК Б6 2L0020 1,00


САМОЛЕПЛИВ

ПЛИК C4 БЕЛ 2L11882 6,00


ПЛИК B5 БЕЛ 2L0809 2,00

ПЛИК 1000 А4 БЕЛ 200042 5,00


ПЛИК 1000 А4 ЖОЛТ

ПЛИК СО ЗАШТИТНА 10/15/20/25/25/30/40/40


ФОЛИЈА 10*16 12*21
18*26 22*34 23*24
27*36 30*45 35*47

ПЛИК СО ТРАКА ПЛИК 2L01078 2L01084 1,50


СО ДЕСЕН ПЛИК СО 2L01083
ЛЕВ
ПРОЗОР
ПРОЗОР

КАРТОНСКА ПАПКА- 2KA1801 10,00


БЕЛА

цд-ДВД 2В004 18,00

цд 2В001 15,00

папка со рачка 150,00

папка со рачка 150,00


папка со рачка 150,00

папка со рачка 150,00

тетратка А5 коцки 15,00

тетратка А4 коцки 30,00

тетратка А5 линии 15,00

тетратка А4 линии 30,00

тетратка А5
15,00
празна
тетратка А4
30,00
празна

тетратка А5 тесни
15,00
и широки

блок бр. 3