Вы находитесь на странице: 1из 2

Nama :

Kelas :
No. absen :

UNSUR-UNSUR INTRINSIK SANDIWARA BAWANG ABANG


LAN BAWANG PUTIH

1. UNDHERANE GAGASAN: ………………………………………………………………………………….


………………………………………………………………………………………………………................

2. PARAGA
a. Paraga Protagonis : ………………………….…………………………………………………………….
b. Paraga Antagonis : ………………………………………...………………………………………………
c. Paraga Tritagonis : …………………………………………………………………………………………
c. Watake saben paraga: 1. …………………………., watake : …………………………………………
2. …………………….……., watake: …………………………………………
3. …………………….……., watake: …………………………………………
4. ………………………….., watake: …………………………………………
5. …………………………..., watake: ………………………………………..
6. …………………………..., watake: ………………………………………..

3. ALUR

 URUTAN ALUR:
a. Ngenalake paraga: ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
b. Konflik : ……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
c. Klimaks; ……………………………………………………………………………………………………..
d. Penyelesaian: ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

 JENIS ALUR:
………………………………………………………………………………………….
4. PACELATHON
a. Prolog:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
b. Epilog:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
c. Dialog;
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….......................................................................................
...........................................................................................................................................................
d. Monolog:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

5. LATAR/SETTING
a. Latar wektu: ………………………………………………………………………………………………
b. Latar panggonan: …………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
c. Latar swasana:
 Swasana alam: …………………………………………………………………………………....
 Swasana ati: ……………………………………………………………………………………….

6. PITUTUR:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….

7. GAYA BAHASA:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………