Вы находитесь на странице: 1из 12

Т И Р И –

И Т Е Т НИ ЛЕК
ЧИТАЈ КВАЛ О Б А Р !
Н А Ј Д
БИДИ
Л Е К Т И Р И
А Л О Г Н А А Н И Е
К А Т Н О О Б Р А З О В
З А О СНОВ

PROSVETNO DELO
ЛЕКТИРИ ЗА II ОДДЕЛЕНИЕ

0 0
1д4ен. 1д5ен.

ГРДОТО ПАЈЧЕ ЗОКИ ПОКИ

0 0
1д5ен. 1д3ен.

БРЗАЛКИ БЕЗ ВРЗАЛКИ ПЕСНИ

0 0
1д5ен. 2д1ен.

КАСНИ – ПОРАСНИ СКАЗНИ


ЛЕКТИРИ ЗА III ОДДЕЛЕНИЕ
0 0
1д3ен. 1д5ен.

БАСНИ СКОКНИ, ПРЕСКОКНИ

0 0
1д5ен. 2д4ен.
ДОКТОР ОФБОЛИ ЛЕГЕНДАТА ЗА МАРФИ
КОМПИРКАТА

0
1д5ен.

ШЕЌЕРНА ПРИКАЗНА
ЛЕКТИРИ ЗА IV ОДДЕЛЕНИЕ

0 0
1д5ен. 1д5ен.

ИТАР ПЕЈО ПЕТАР ПАН

0 0
1д5ен. 1д3ен.
СКАЗНА ЗА ДЕТЕТО ВИЛЕН ОРХАН

0
30 1д5ен. 1
1ден. 2д0ен.
СОН НА ТРКАЛА ЅВЕЗДЕНИ ПЕРНИЧИЊА ЧУДЕСНИОТ
ВОЛШЕБНИК ОД ОЗ
ЛЕКТИРИ ЗА V ОДДЕЛЕНИЕ
0 9
1д5ен. 1д5ен.

УБАВИ ЗБОРОВИ ПИПИ ДОЛГИОТ ЧОРАП

0 0
1д5ен. 1д3ен.

ПИНОКИО ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

0 0
1д5ен. 1д3ен.

ДОЖИВУВАЊАТА НА АЛИСА ЕПСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ


ВО ЗЕМЈАТА НА ЧУДАТА
ЛЕКТИРИ ЗА VI ОДДЕЛЕНИЕ

0 0
1д5ен. 2д2ен.

ЦРНИ И ЖОЛТИ ГОЛЕМИ И МАЛИ

0 0
1д5ен. 1д5ен.

РОБИНЗОН КРУСО БЕЛОТО ЦИГАНЧЕ


ЛЕКТИРИ ЗА VI ОДДЕЛЕНИЕ
0 0
1д5ен. 1д5ен.

ХУМОРИСТИЧНИ НАРОДНИ ПРИКАЗНИ ХАЈДИ

0
2д0ен. 0
2д5ен.

ПЕТАР ПАН ВО ЦРВЕНО СЕШТОЛОГИЈА

0
1д5ен.

ДВОРЕЦ НА ОПАЧИНИ
ЛЕКТИРИ ЗА VII ОДДЕЛЕНИЕ

0 5
1д3ен. 1д5ен.

СИЛЈАН ШТРКОТ 20 000 МИЛЈИ ПОД МОРЕТО

0
1д5ен.
0
1д5ен.

НАЈУБАВИТЕ МИТОВИ ПАТЕШЕСТВИЈАТА НА


СИЛЈАН ШТРКОТ
ЛЕКТИРИ ЗА VIII ОДДЕЛЕНИЕ
0 0
1д5ен. 1д7ен.
БЕГАЛКА ДЕВОЈКИТЕ НА МАРКО

0 0
3д5ен. 1д6ен.

ДНЕВНИКОТ НА АНА ФРАНК АЛЕКСАНДРА

0
2д0ен.

БОЈАН
ЛЕКТИРИ ЗА VIII ОДДЕЛЕНИЕ

0 5
1д5ен. 2д1ен.

ЦАР САЛТАН КАЛЕШ АНЃА

0 6
2д9ен. 2д2ен.

ДЕВОЈЧЕТО ОД ШЕСТАТА МЕСЕЧИНА ХАКЛБЕРИ ФИН


0 0
1д5ен. 3д8ен.

ЛЕКТИРИ ЗА IX ОДДЕЛЕНИЕ
ЧОРБАЏИ ТЕОДОС ЦРНИ ОВЦИ

0
0
1д3ен. 1д5ен.

МАЛИОТ ПРИНЦ ПОВИКОТ НА ДИВИНАТА

0
3д1ен. 0
1д5ен.

ПОЕЗИЈА АВТОБИОГРАФИЈА

0 0
1д2ен. 1д0ен.

БЕЛИ МУГРИ СТАРЕЦОТ И МОРЕТО


ПРОДАЖНА МРЕЖА НА
PROSVETNO DELO
Бр. 1 Скопје, Центар Бр. 11 Тетово Бр. 19 Струмица
02/3117 558, 044/511 984, 034/330 972,
076/496 858 075/479 381 075/464 989
ул. „Димитрие Чуповски“, бр.15 ул. „120“ бб ул. „Ленинова“, бр. 29

Бр. 2 Скопје, Центар Бр. 12 Штип Бр. 20 Кичево


02/3222 621, 032/389 450, 045/511 040,
075/479 387 075/464 978 075/453 442
ул. „Даме Груев“ бб ул. „Ванчо Прке“, бр. 50 ул. „Маршал Тито“,
бр. 56/3
Бр. 3 Прилеп Бр. 13 Охрид
048/417 026, 046/255 389, Бр. 21 Скопје, Сити мол
075/464 976 075/453 442 02/3086 700,
ул. „Ѓорче Петров“ бб бул. „Македонски 076/361 354
просветители“, бр. 8 ул. „Љубљанска“, бр. 4
Бр. 4 Скопје, Влае лок. У-314
02/2033 045, Бр. 14 Битола
075/356 147 047/511 549, Бр. 22 Скопје, Капитол Мол
ул. „Ацо Шопов“, бр. 6 075/453 442 02/5111 988,
бул. „Први мај“, бр. 22 076/237 058
Бр. 5 Велес бул. „Јане Сандански“,
043/212 610, Бр. 15 Скопје, Рамстор бр.71- а,
075/316 895 02/2434 680, лок. 54
ул. „Благој Ѓорев“, бр. 7 075/451 042
ул. „Св. Кирил и Методиј“, бр. 13 Бр. 23 Скопје, Центар
Бр. 6 Струмица лок. ф-15 075/464 276
034/511 979, ул. „Македонија“,
075/464 989 Бр. 16 Скопје, Лептокарија бр. 19
ул. „Маршал Тито“, бр. 18 02/3061 762,
075/316 020 Бр. 24 Куманово
Бр. 7 Скопје, Кисела Вода бул. „Партизански одреди“, 031/511 222,
02/5111 530, бр. 645-4 078/326 527
075/335 316 ул. „11 Октомври“, бр. 2
ул. „Иван Козаров“, бр. 47/3 Бр. 17 Струга
045/223 444 Бр. 26 Охрид
Бр. 8 Кочани 078/357 366, 046/512 844,
033/271 560, 075/453 442 075/453 442
075/316 612 ул. „Караорман“, ул. „Димитар Влахов“,
ул. „Маршал Тито“, бр. 45 бр. 2 бр. 57А

Бр. 9 Битола Бр. 18 Струга Бр. 27 Скопје, Аеродром


047/240 899, 046/511 180, 02/6202 998
075/464 977 078/326 598, 075/464 240
ул. „Филип Втори“, бр. 18 075/453 442 бул. „Јане Сандански“,
Безистен ул. „Маршал Тито“, бр. 85 бр.79А /1-7

Бр. 10 Кавадарци Бр. 28 Скопје, Капиштец


043/415 844, 02/5300 510
075/464 234 ул. „Народен фронт“,
ул. „Илинденска“, бр. 11 бр. 21