Вы находитесь на странице: 1из 2

РАСПОРЕД НА ВЕЖБИ ЗА ОПШТА МЕДИЦИНА

ПАТОЛОГИЈА 1

ОПШТА ПАТОЛОГИЈА

I. КЛЕТОЧНО ОШТЕТУВАЊЕ

1. DEGENERATIO PARENCHYMATOSA HEPATIS 121


2. DEGENERATIO HYDROPICA RENIS 122
3. STEATOSIS HEPATIS (DEGENERATIO ADIPOSA HEPATIS) 28
4. DEGENERATIO HYALOIDEA LIENIS 123
5. INFARCTUS ANAEMICUS RENIS 54
6. MORBUS GAUCHER 12
7. ENCEPHALOMALATIO ALBA 57
8. NECROSIS CASEOSA (LYMPHADENITIS TUBERCULOSA) 1

II. КЛЕТОЧНА АДAПТАЦИЈА, ХЕМОДИНАМСКИ ПОРЕМЕТУВАЊА


ТРОМБОЗА

1. ANTRACOSIS PULMONIS 124


2. OEDEMA POLMONUM 95
3. STASIS PULMONUM CHRONICA 22
4. STASIS HEPATIS CHRONICUM 74
5. THROMBOSIS AURICULAE 111
6. INFARCTUS HAEMORRHAGICUS INTESTINI 120
7. AMYLOIDOSIS RENIS 38
8. HEMOSDEROSIS LOCALIS 66
9. ATROPHIA FUSCA MYOCARDII 81

III. КЛЕТОЧНО И ХРОНИЧНО ВОСПАЛЕНИЕ,ТКИВНА РЕПАРАЦИЈА И


СПЕЦИФИЧНИ ВОСПАЛЕНИЈА

1. GRANULATIONES 2
2. PLEURITIS FIBRINOPURULENTA 10
3. BRONCHITIS ET BRONCHIOLITIS SUPPURATIVA ACUTA 17
4. APPENDICITIS ACUTA PHLEGMONOSA 15
5. ABSCESUS CEREBRI 21
6. PERICARDITIS FIBRINOSA IN STADIUM ORGANISATIONEM 73
7. TUBERCULOSIS MILLIARIS PULMONUM 50
8. SARCOIDOSIS 3
IV. ПАТОЛОГИЈА НА ТУМОРИ

1. LIPOMA 37
2. HAEMANGIOMA CAPILLARE 26
3. POLYPUS ADENOMATOSUS RECTI 25
4. TERATOMA CYSTICUM BENIGNUM OVARII 13
5. ADENOCARCINOMA COLONIS 65
6. FIBROSARCOMA 20
7. RABDOMYOSARCOMA 69

V. ПАТОЛОГИЈА НА РЕС И ПАТОЛОГИЈА НА КАРДИОВАСКУЛАРЕН


СИСТЕМ

1. ATEROMATOSIS AORTAE 29
2. THROMBOSIS ARTERIAE ATEROSCLEROTICA 48
3. INFARCTUS MYOCARDII 4
4. FIBROSIS MYOCARDII 97
5. THROMBANGITIS OBLITERANS BURGER 31
6. MYOCARDITIS CHRONICA FIBROSA 42
7. ENDOCARDITIS BACTERIALIS 14
8. LYMPHADENITIS CHRONICA NON-SPECIFICA 128
9. LYMPHOMA LYMPHOCYTICUM 129
10. LYMPHOMA HODGKIN 127

VI. ПАТОЛОГИЈА НА РЕСПИРАТОРЕН СИСТЕМ

1. MEMBRANAE HYALOIDEAE PULMONUM 132


2. ASPIRATIO LIQUORIS AMNII 60
3. BRONCHOPNEUMONIA 114
4. PNEUMONIA INTERSTITIALIS 106
5. PNEUMONIA LOBARIS 32
6. BRONCHIECTASIAE 58
7. CARCINOMA PLANOCELLULARAE BRONCHII 125
8. SINUSITIS CHRONICA 77
9. EMPHYSEMA PULMONUM 63

Вам также может понравиться