Вы находитесь на странице: 1из 1

Chwalę Ciebie Panie

��� � � � cis
� � �� �� � � � � � � �� �� �
A
� � � � � �
� � � � � �� � � �
Chwa-l� Cie-bie, Pa- nie � � � i u - wiel-biam.
Chwa-l� Cie-bie, Pa- nie i u-wiel-biam
��� � �� �� �� � ��
� �� �� �� �� � � ��
D h E

1

� � � � � � � � �
Wzno-sz� w gó-r� swo- je r� - ce u - wiel-bia- j�c I - mi� Twe.

� � � 2 � � � E� � � � �� �� fis�� �
� � �
� � � � � � �� � �� � �
A

� � � � � � �
I - mi� Twe. Bo wiel-ki� Ty, wiel-kie dzie-�a czy - nisz dzi�,

��� � � � � � � D �
� �� � �� � � � � � � � � � � � � ��
h

nie do - rów - na To - bie nikt, nie do - rów - na

� � � 1� � � E� � � �� �� �� �� �
E
� � �
2

� � � � � �
To - bie nikt! Bo To - bie nikt!

Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org


Opracowanie własne

Вам также может понравиться