Вы находитесь на странице: 1из 4

____

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

PROGRAMUL
acțiunilor și manifestărilor cultural - artistice
dedicate sărbătorii „Hramul orașului Chișinău”

Nr. Data Ora Denumirea manifestării Locul desfășurării Instituțiile responsabile


d/o desfășurării desfășurării
1. 11.10.2021 14.00 Concursul online al proiectelor ecologice Postarea pe pagina oficială a Direcția generală
„Chișinău – oraș inteligent” DGETS în format online educație, tineret și sport
2. 11.10.2021- 11.00 Concurs online și expoziție de fotografii
29.10.2021 „Chișinău la vârsta de aur în viziunea copiilor” Centrul orășenesc al
3. 12.10.2021- 10.00 Concursul municipal online al compozițiilor tinerilor naturaliști
13.10.2021 florale „Chișinău la vârsta de aur”
4. 13.10.2021 12.00 Spectacol din cadrul Festivalului Internațional Teatrul „Satiricus I.L. Teatrul „Satiricus I.L.
de Teatru FESTIS, ediția V: „Extraterestrul Caragiale”, Sala Mică, Caragiale”
care își dorea ca amintire o pijama” de Matei str. Mihai Eminescu, nr. 55.
Vișniec.
Producție a Teatrului Municipal „Matei
Vișniec”, România, Suceava.
5. 13.00 Prezentare de carte, cu genericul: „Chișinău Filiala „Ștefan cel Mare”, Direcția cultură
1918: ghid, album al orașului” de Radu str. Bd. Decebal, nr. 91 Biblioteca „B.P.Hașdeu”,
Osadcenco
6. 15.00 Lansarea expoziției de pictură contemporană Muzeul de Istorie al orașului Direcția cultură
dedicată sărbătorii „Hramul orașului”, cu Chișinău,
genericul: „Chișinăul care există numai în str. A. Mateevici, nr. 60 A
artă”.
Autori: pictorii Gheorghe Mungiu și Valentina
Brîncoveanu
7. 15.30 Spectacol muzical dedicat sărbătorii „Hramul Sala de festivități a Școlii de Direcția cultură
orașului”, cu genericul „Te salut, Chișinău!” Arte „Alexei Stârcea”,
str. Matei Milo, nr. 9/3
Expoziție de pictură cu genericul „Chișinău- Holul Școlii de Arte „Alexei Direcția cultură
oraș de vis” Stârcea”
str. Matei Milo, nr. 9/3
8. 16.00 Spectacol de muzică clasică cu genericul: Muzeul de Istorie al orașului Direcția cultură
„Orașul meu, Chișinău” Chișinău, Școala de muzică „Eugen
str. A. Mateevici, nr. 60 A Doga”
9. 17.00 Spectacol muzical-artistic cu genericul: Centrul de Creație „Orion” Direcția cultură
„Chișinău-oraș din piatră albă” str. Șos. Muncești, nr. 794
10. 17.30 Spectacol din cadrul Festivalului Internațional Sala Mare, Teatrul „Satiricus Teatrul „Satiricus I.L.
de Teatru FESTIS, ediția V: „Prințesa de I.L. Caragiale”, Caragiale”
cartier” de Andrei Ivanov. str. Mihai Eminescu, nr. 55.
Producție a Teatrului Național „Satiricus I.L.
Caragiale”, Moldova, Chișinău.
11. 19.30 Spectacol din cadrul Festivalului Internațional Sala Mare, Teatrul „Eugene Teatrul „Satiricus I.L.
de Teatru FESTIS, ediția V: „Capra cea bună, Ionesco”, Caragiale”
lupul cel rău, iedul cel mic și cumătra caprei” bd. Grigore Vieru, nr. 11.
de Matei Vișniec.
Producție a Teatrului Național „Eugene
Ionesco”, Moldova, Chișinău.
12. 14.10.2021 08:30 - 9.45 Sfânta Liturghie de Hram Catedrala Mitropolitană Mitropolia Moldovei,
(transmisiune în direct la postul TV Moldova „Nașterea Domnului” Primăria municipiului
1) Chișinău,
13. 9.45 - 10.00 Te-Deum de mulțumire Scuarul Catedralei Mitropolia Moldovei,
Mitropolitane „Nașterea Primăria municipiului
Domnului” Chișinău
14. 10.00 -11.15 Inaugurarea Sărbătorii „Hramul orașului Scuarul Catedralei Mitropolia Moldovei,
Chișinău” (transmisiune în direct la postul TV Mitropolitane „Nașterea Primăria municipiului
Moldova 1) Domnului” Chișinău
15. 11.00-17:00 Târgul meșterilor populari Scuarul Catedralei Direcția cultură,
Mitropolitane „Nașterea Centrul național de
Domnului” spațiul adiacent conservare și promovare
Porților Sfinte a patrimoniului cultural
imaterial
16. 10.00 Vernisarea expoziției de lucrări artistice ale Holul Școlii de Arte Plastice Școala de Arte Plastice
elevilor Școlii de Arte Plastice „Alexei „Alexei Șciusev” „Alexei Șciusev”
Șciusev”, cu genericul „Odă Chișinăului” str. Alexandru cel Bun, nr. 19
17. 11.00 Spectacol pentru copii de vârsta 2- 6 ani: Teatrul Municipal de Păpuși Teatrul Municipal de
„Motanul Leopold” „Guguță”, Păpuși „Guguță”
(cu titlu gratuit, intrare liberă) str. Maria Drăgan, nr.1

18. 12.00-13.00 Omagierea personalităților din domeniul Scuarul „Mihai Eminescu” Primăria Municipiului
culturii, care au sărbătorit vârstă aniversară în Chișinău,
perioada mai - octombrie 2021 Direcția cultură
19. 12.00 Inaugurarea expoziției de pictură cu genericul Scuarul „Mihai Eminescu”, Direcția cultură
„Orașul meu în sărbătoare”. bd. Ștefan cel Mare și Sfânt
Participă elevi ai școlilor de arte din Chișinău și
pictori consacrați ai RM
20. 12.00 Concursul municipal online al instalațiilor cu Postarea pe pagina oficială a Direcția generală
elemente florale „Chișinău – oraș de farmec și DGETS în format online educație, tineret și sport
lumini”
Centrul orășenesc al
tinerilor naturaliști
21. 13.00 1. Lansarea proiectului- monografie Chișinăul Muzeul de Istorie al Orașului Direcția cultură,
istoric, volumul I - „Chișinăul de altă dată” Chișinău Muzeul de Istorie al
ACC: Andrei Eșanu, dr. în istorie, Valentina str. Alexie Mateevici, nr. 60 A Orașului Chișinău
Eșanu.
2. Lansarea manualului „Chișinăul meu”
Autori: Sergiu Musteață, dr. hab. în istorie,
Alexandru Corduneanu
22. 13.00 Lansarea filmului documentar „Artistul plastic Muzeul Național de Artă al Direcția cultură
Gheorghe Vrabie: contribuții la formarea Moldovei, str. 31 August 1989,
identității simbolice a Chișinăului” nr. 115
Eveniment din cadrul proiectului „Arta și
mitopoetica orașului Chișinău”
23. 13.00 Spectacol pentru copii de vârsta 7- 12 ani: Teatrul municipal de păpuși Teatrul municipal de
„Parte dreaptă” „Guguță”, str. Maria Drăgan, păpuși „Guguță”
(cu titlu gratuit, intrare liberă) nr.1
24. 14.00 Regal muzical-dedicație Chișinăului. Teatrul Național „Mihai Direcția cultură
Eminescu”, bd. Ștefan cel
Mare și Sfânt, nr.79
25. 16.00 Festivitate solemnă de omagiere/ premiere a Palatul Republicii, str. Maria Primăria Municipiului
angajaților din cadrul serviciilor din Cebotari, nr. 16 Chișinău
subdiviziunile Primăriei Municipiului Chișinău
(transmisiune în direct la postul TV Moldova
1)
26. 16.00 Spectacol pentru copii de vârsta 16+: „Scrisori Teatrul Municipal de Păpuși Teatrul Municipal de
pentru mama și tata” „Guguță”, str. Maria Drăgan, Păpuși „Guguță”
(cu titlu gratuit, intrare liberă) nr. 1
27. 17.30 Spectacol „Argonauții” de Darko Lukic și Sala Mare, Teatrul Dramatic Teatrul Municipal
Mc.Ranin. Rus de Stat „Anton P. Cehov”, „Satiricus I.L.
Producție a Teatrului „Tony Bulandra”, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 75 Caragiale”
România, Târgoviște.
28. 19.30 Spectacol „Rinocerii” de Eugène Ionesco. Sala Mare, Teatrul „Satiricus Teatrul Municipal
Producție a Teatrului Municipal „Matei I.L. Caragiale”, str. Mihai „Satiricus I.L.
Vișniec”, România, Suceava. Eminescu, nr. 55 Caragiale”
29. 15.10.2021 19.00 Specatacol „Furtuna” de W. Shakespeare ÎP CCA „Ginta Latină” ÎP CCA „Ginta Latină”
Producție a Teatrului Fără Nume Teatrul Fără Nume
Regie Mihai Țărnă Str. Sfatul Țării, nr.18

Notă: Instituțiile responsabile vor asigura organizarea şi desfăşurarea, acțiunilor și manifestărilor cultural-artistice prevăzute în program, cu
întreprinderea măsurilor stricte de prevenire a răspândirii infecției Covid- 19, conform Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de
Sănătate Publică nr. 62 din 22.09.2021 și Hotărârii Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică a Municipiului Chișinău nr. 45 din
24.09.2021

Вам также может понравиться