Вы находитесь на странице: 1из 46

MARÓTI GÁBOR

RÖVID ELŐJÁTÉKOK

SZVU. ÉNEKEKHEZ

Kottázta:
Benedek András

Brenner János Hittudományi Főiskola


Egyházzenei Tanszéke

Győr, 2019.
1. Introitus - A kereszténységben
4           
 4             
 
 44      
       

  
 

                     

 
   
        
                  

1. Offertorium - A kereszténységben
4      
 4               
 4             
  
4

              
      
   

                

2. Introitus - Harmatozzatok

4      
4                         
  
44    

                    

            
               
    
    
                 
      

1
2. Offertorium - Harmatozzatok
4         
 4           


   
 44          

      
          
      





3. Introitus - Ó bezárult Édenünk


34 44  
             43       42      43       
   
   
 3      4        
4 34       42     43       
 4    

4 43         44       43         42 
 4              
  
 44    34       44     
43       42   
  
3. Offertorium - Ó bezárult Édenünk  
 4        4           4       
3 4 3

  
 43        44     34     
 

4
 4                   
   
 
 44   


         
     
  
2
4. Introitus - Téged vár
4 
43              
 4                  
 


 44                   34                 

     4
                             4  
 
   
                   44
          
4. Offertorium - Téged vár
8   
 4            


 8             
4   

          4     4 
4 8         
    

       44   48            
  
5. Intonáció - Ave Maria
4
 4                       
   
            
 44                  


               

      
      
   
                           

3
6. Intonáció - Az Úristen Ádám atyánknak
4  
 4                                 
 
        
 44                
   

5      4     
 4            4               

    
 45          44         
 

8. Intonáció - Bűnös néped


4     
 4                           


 4          

                      
4

     6    44  
              4  
        
 
             64       44       

9. Intonáció - Ébredj ember

 4                                     
4

        
 44       
         

                 
     
                  
  
4
11. Intonáció - Ó fényességes szép hajnal

98       6     

         8        
        
 
                            
 89       86    

  
     9       12
      8       8   
     

            9                12
 8      8       
  
 
12. Intonáció - Mennyországi fényes hajnal
44  
                 

      
     
 4                       
4     


                                 
     


                     
    

13. Intonáció - Mint forró sóhaj  6  
44     
      8               
     
     
 44 68      


 
                         
        
 
                 

            
 
5
16. Intonáció - Az angyal énekel
       
       
6      
 8                                      
  

    
 86            
    
        
  
  


8
       
  
      
                             
    
   
 
                     
     
   

14 18. Intonáció - Az Ige megtestesült
4 42       44        
 4               
 4   
42  
  44     
4    
17

                                    42    
     

  
  
                  42   
  
21 19. Intonáció - A szép Szűz Mária
 6 
 8               
     

   86        
      

25

                  

 
            

 
        
 

6
29 20. Intonáció - Csordapásztorok
2
 4               
      
 42          
 

37

             
    
              
    
 
42 Intonáció - Dicsőség mennyben
44    2 44
              4  
  
        
 4              
42   44    
    
4 

47
  
      
                   
  
                 
    
 
51 23. Intonáció - Istengyermek
4
 4                          
    
 44                  
     
54

                      
 
                
   
7
57 25. Intonáció - Mennyből az angyal
4                    
 4            
 44     

      
           

61

34 44
                
                
 43       44                     
     
66 26. Intonáció - Midőn a Szűz Magzatát
42
  4 4                            
    
         
 42           
      
  
 44

73

                        


                
  
 
                            

82 29. Intonáció - Ó gyönyörűszép


  
 4                    
4        
        
       

 44        
          

86

                           
         
         
             
  
8
90 30.Intonáció - Ó Jézus, szűzen született
6       
 4                        
  
  

   
 46      

   
      
               


94

       
                                    
                        
                 

99 32. Intonáció - Pásztorok, pásztorok

 4            
4     
         
 4                    
4            

103
 
      45     44
            
     
           45       44     
      
107 34. Intonáció - Szülte a Szűz szent Fiát!
4 
4        
     
                         
  
 44                          
    

111

       42
         
4
      4           

              4          
         
 42 4
9
116 36. Intonáció - Vígasságos, hangos
4  5  44
 4        4                    

 
 44       45          44        
  

119
 
54  44  
                
       
 
    
     
 45                 44  

   

122 39. Intonáció - Szép kelet, szép nap!

 4               4         4       
4 3 4
  
 4             3        4         
4  4 4

126
 
 4           4   
3 2 44  3  
  4
              
 
 43        2    44       43        
 4       
132 41. / 35. Intonáció - Ó szép Jézus! / Szűz Mária e világra nékünk
4     
4       
                
    
 44            
     

136

2 44
       4                       

    24    44        
  
10
48. Intonáció - Isten áldjon, tünde játék
4    3     
4      44             
 
 4       
      
 44       43     44   

2 
43           
 4        
 
  
 42  34         
     

9 50. / 51. Intonáció - Mintha Jézus / Hamvazkodjál


4           2 
 4       
            4         
     
            
4              
2
4    4
  
  
12 3

 4    
3      44              
         

 43      44      
      
 

15
53. Intonáció - Könyörülj Istenem
  
6       9                
8  8 86   

        


 86        9            
 
    
    
8 86 

20 

98           86           12
   8
                    
 
 89        
86    12 
8
11
24 57. Introitus - Buzgó szívvel ünnepeljük
4 
42 
 4                     
      

 44           2   
    
   4  

29

4 2 44    
 4        4 
         

 44   
   42   44          

34 57. Offertorium - Buzgó szívvel ünnepeljük


4
 4                           
    
 4                     
4

37
    
          
     
 
                

58. Introitus - Bűnbánóknak menedéke
39 3 3 3
3
34           
                                
      
 43        

43

       44        87      
48   
     
3  
        44       7      48  
   8  

12
47 58. Offertorium - Bűnbánóknak menedéke
4    3
4       4               
 
 44      3  
     4     
  
50

44   
                                
  
 44                     
        
      
 

54 59. Introitus - Bűnös lelkek tisztulásra



 4                      
4 
          
    
 4             

      
 
4

57

2 44        42
 4          
       
 42  44      
   42     

60
59. Offertorium - Bűnös lelkek tisztulásra
      
 4  
4                     
      
        
 44        

63
  
                     
           
      
  

13
60. Introitus - Hogyha hozzád járulunk
66

44                 
  2
           4 
   
           2   
 44        
      4
 
69

4  
 4                             
   

  
 44             


    
 
72
60. Offertorium - Hogyha hozzád járulunk

6     44        86      
8       
  
 6   4
 
 4   

 68  


8

75

4 42  44 
 4    
            

 44     
  
42     44    
 


78 63. Intonáció - A keresztfához megyek


  
6       
8        

 86             
  

80   
44  
           
           42   


 44                      
42   
   
14
83 65. Intonáció - Áll a gyötrött
4 4  2
 4           4            4     
    
 44         4         2  
   4 4 

88
 
4       
 4          
         
 44     
           

92 67. Intonáció - Bágyad gyötrelmében
     
 4          
4
           
  
 4             
     
4

96

               
        

               
    

100 70. Intonáció - Jézus, világ Megváltója


4 5 44    
 4       4                
  
 44    5          4 
4  4   

103

5 4
 4          4          45    
            
 45          44      
   
 
45       

 
15
106 71. Intonáció - Keresztények, sírjatok
4   
 4                      

 44                  

110

                
         

     


   
      

114 72. Intonáció - Keservesen síratja 3


4
 4                    
           

        
 4                 
4

119

                 
        

   
               
    
    
124 74. Intonáció - Ó Jézus, Jézus
3         
 4                   
    
                  
 43        
  

132


                
         
                          
  

16
139 77. Intonáció - Megváltó királyunk
3    
 4                 

   
        
 43   

143

         

    
 
     
         
  
                      
  
149 79. Introitus - Áhítattal készülődjünk
4
 4         
           
   
 4                        
4    

154

                   
             
               

      
       
160 257. Introitus - Örvendezzünk, jertek

 4          
2        
        

 42            
 
     
  


165

            
  
          

                 
        

17
85. Intonáció - Örvendjetek angyalok
4 
 4                        
    
            
 44        
 
5


       
     43     
     
        
      43      
   
9 86. Intonáció - Dicsőség, szent áldás
4   
4  



      
  

 4        
4  

12

     
 43   
44 
  
  
 
   

43    44 

 

16 87. Intonáció - Feltámadt Krisztus e napon


  
                 
 4     
3      
   
 
          
 43  
        
  
20
 
                     
      

 
        
      
 
    
  
18
24 88. Intonáció - Krisztus feltámadott
4
  4      

      

   

   44           
   
27
2  44  
  4      
 


   42  44     
  

30 89. Intonáció - Krisztus virágunk


 9  
6       86    
 8      8      
 6      9        6     
8  8   8 
33

                 


   


  

        
         
 
37 90. Intonáció - Örvendetes napunk támadt
4      
4  

    
 44           


40

          


  
    
       
19
95. Intonáció - Krisztus a mennybe
      
12                      98        
 8             
  
                       
 12 98       
8 

12       86   
 8                
          
           
 12
8           68     
 
 
7 97. Intonáció - Jöjj, Szentlélek Istenünk

6 44  
4                 
           
 6                44            
4 
11

            46          44 
         
    
      6     
4
    
       44   
 
16 102. Intonáció - Szentlélek Isten, szállj reánk
6 
 8        

          
      
  
 86                   
  
20
  
          
        
 
            
  
     
 
 

                     
             
   
20
25 259. Intonáció - Jöjj, Szentlélek Úristen
4              
 4              
     
 44                    
 
30


                 
  

 


         
      
     
36 105. Intonáció - Szentháromságnak
3
6     
4      
              

 6           
        
4 

39

44
                  
     
        
44   
    
42
106. Intonáció - Ó ki ez oltáron

4  
 4          
          
       
4              
 4          
46

      

                 
       
    
  
21
109. Intonáció - Áldjad ember e nagy Jódat
2          
 4      

 42     
     
  

 
            
  
           
   
8 110. Intonáció - Áldunk téged
4    
  4      
      
        
 4 
 4     

11

       
   


  

        
    
14 112. Intonáció - Ez nagy szentség valóban

 42        
           
     
         
 2           
4 
19

             
   
  
             
 

22
23 113. / 132. Intonáció - Édes Jézus, neked élek / Üdvözlégy, édes Jézusunk
   
2     
4 
     
     

 42       
    

27
      

               
     

                

32 114. Intonáció - Égből szállott szent kenyér


3
4    42  
4   
       
    

4          
4     42  
36
   
44      
          
 
 44  

    

  
      

40 116. Intonáció - Imádlak, nagy Istenség

 44        
               

 4                  
4   
44

          
  
     
     

              
   

23
49 117. Intonáció - Istenség mélysége
3
 4                                    
  
 43                      
  


55

     
                   
    
                           

61 118. Intonáció - Krisztus teste


4                
 4            
      
 
 4             
4          

66

        
       
  
 
                 

71 119. Intonáció - Leborulva áldlak

 44               
 
   

 4            
4         

74

                           
   
                 
              

24
78 120. / 131. Intonáció - Menyegzős köntösbe / Templom csendes mélyén
4                 
 4    
         

 

                 
 44       

81 
 
            
                     
 
        
                  

85 122. Intonáció - Most az Úr Krisztusnak


    
44         
           
            
  

 4           
         
4 
89

                     
  
       


           
                    
      


95 123. Intonáció - Most lett a kenyér

 44    
   42 
4 
   4     
           
4  24      44    
4
98

4 
5        44      42   
      
 
 
 45              44   42   
  
    
25
101 126. Intonáció - Ó áldott szent Istenem
3 4       
 4     

    
 4    43      
  
 43                44  
     34    

105

24 34  
                 

   
 2      3           
4  4  
109 127. Intonáció - Ó szentséges

 4                                    4      
4 2

             
 4           
  2     
4 4
114

4
 4                                 
   
 44                  
      

119 128. Intonáció - Porba hullok im előtted

 44             45                 


        
 4         5      
4 4 
121

4
 4                           
     
 44         
         
    

26
123 129. Intonáció - Szent vagy, Uram
4                
 4       
         
 44       

126

        
          
 

      
             

129 130. Intonáció - Szerelmes, édes Jézusom 
6    
 8                       

 
 6        
           
      
8    

133 
    
              

   
                  
    

                
               
 
138 133. Intonáció - Üdvözlégy Felség
 
 86   
                  
   
    

 6     
              
8     
142
 
          
         
          
 
 
                          
   

27
146 134. Intonáció - Üdvözlégy, Krisztusnak
4 
 4                     

    
    
        
 44          
     
152

6   44
4           
      
   
  
   
 
  
6                4 
4   4       
156 135. A. Intonáció - Üdvözlégy, ó drágalátos
4        
 4                

 4                      
4  
159

                     
       
                          
  

162 136. Intonáció - Üdvözlégy Oltáriszentség


    
 44    
            

                         
4   
4
165

6 4
 8           4     
        


   
 86        44                   
 
28
169
139. / 140. Intonáció - Ó Uram / Üdvözlégy

4               
 4                     
         
            
 44                     

173

         

    


         
 
                                  
     
177
141. Intonáció - Velünk lakó tiszta Ostya

4 
 4             2 
     4      
 
  
4                2    
4   4 
180

6 44      
 8                   

 86         44            
   

183
142. Intonáció - Zálogát adtad

4            
4                        
            
4            
4  

188

     24    44            
               
  
 24    44            

29
167. Introitus - Felvitetett
 
34        
                
 
              
                
 43      

6  
5
 4  

       44            43   
 44 
 
     
 45              4       3  44 
4 4    
  
10 167. Offertorium - Felvitetett 
 
5
 4           43     45  
          
     
 5            
4 43 45 

13

6   44   
 4   
        
 46         44    

15 É.E. 283. Intonáció - Felvitetett


3
 4                                       
     
 43                   
   

20

6 
                 
          
 
4  


  
                        46  
      
30
25 168. Introitus - Örülj, vigadj
3 
 4                    
 
                
 43          

29

4         
43 
          
 4       


 44       3   
        
 4  
 
33

       4   
2 44 
  
           

       4     
42   4        

37
168. Offertorium - Örülj, vigadj

6  
 4                    44  
          
 
 46                 44     
      

43 293. Introitus - Isten, hazánkért
  
6
 4     44        46            
      

 46            44      46    
  

 

46   

 4            4  
3 4    
   
 43      4   
   4         
   
31
51 293. Offertorium - Isten, hazánkért
6  44
 4                      
 46        44     
    

    

54

2 44 
 4          
         
 
 42    44             
    
294.A Introitus - Ah, hol vagy
59
            3       
6  86   
 8      8      

 6             3     
8  8 86 
  
63
  
3 6
        8      8                 
        

    
 

  3    86
8              

   
68 294. A Offertorium 1. - Ah, hol vagy
  6
4  24   8              
 4              


 44     68             
 42   

72 294. A Offertorium 2. - Ah, hol vagy4
 4  43   
              

 44           43            
 
 

32
77 296. Introitus - Magyarok fénye
  
 5         
46  

   4       
 
    
   45          64     
  

80
           
              45           
 

          
   

 
  
45   

  
 
84
296. Offertorium 1. - Magyarok fénye

6   
 8                              

   
 6            
8   

87
 
      
              

     

    
   
   
90 296. Offertorium 2. - Magyarok fénye
 
6      
 8       
   
       
 86  
92
  44  
            
    

            44   

33
220. Introitus - Áldozattal járul hozzád
4
 4                    
 
    
 44         




5

2 44  
      4       
     
   
 


       
  42  44        
 

10 220. Offertorium - Áldozattal járul hozzád


4 42 44 
 4                     
             
24   44       
     
 4  
4          

16 221. Introitus - Egybegyűltünk, ó nagy Isten

4                 
4      
 
   

44                
      

19

2 4
 4       4                
    

  
 42      44             
  
 
   

23 221. Offertorium - Egybegyűltünk, ó nagy Isten
4    2 44  
 4              
  
4   
 
 44          42  
   44 
     
34
29 222. Introitus -Futva jöttem elibéd
4 
42      44         42      
 4         

 44        24     44        24      

33

4    
42 
 4                               
  
  
 44          
                24 

37 222. Offertorium - Futva jöttem elibéd
4 
 4             

 4  
        
4    

39
  
           
      
 

        


   
 

42 223. Introitus - Hozzád sóhajt


4
 4      
     

              
   
 44           
         
  
46

42   
  44
           


  
 


           42      44        
  
35
50 223. Offertorium - Hozzád sóhajt
4   
 4                          
   
   
         
 44                   

54 224 Introitus - Induljunk testvérek


4  
 4                      
 
       
 44           

56

          
           
 
 

               
 
58 224. Offertorium - Induljunk testvérek
4 3 44
 4          4                  
        
 
 44     3 
4   44    
         

62 225. Introitus - Jertek, keresztény hívek

 4                        
4
        
 44                    

65

2 4
 4     4                    
   
 42   44         
    
36
69 225. Offertorium - Jertek, keresztény hívek
4         45             44
 4                  
    
  
 44             45          44        
        
75
226. Introitus - Kegyességgel hívsz, ó Jézus

44          2 
43         
      4       
  
  
 44    24         
43         

78

 4             
4
           
  

 4         
       
4          
81 226. Offertorium - Kegyességgel hívsz, ó Jézus

 4                 
4
         
 
           
  
 44         

88
227. Introitus - Kegyes szemmel

4      
      
 4                 45   

      
 44        54      


91

4
 4            
    
       
     
 44         
    
  
  
    
37
95 227. Offertorium - Kegyes szemmel
4         
            
 4         
            
 44      

98

             
      
      
       
  
101 229. Introitus - Kezdődik az ének
4
 4                        

      
 4            
   
4 

104

               
         
            


106

5 4
 4            4      
  

  
 45    44     
       

109 229. Offertorium - Kezdődik az ének
4
 4                   
        
           

 
  
 44                   

              

38
114 230. Introitus - Szeretettel jönnek hozzád
4          
 4      
 
     
 
 44                     
      

117

2 4     4  
42

 4       4  
      4  

 42      44  
42  44 
  
121 230. Offertorium - Szeretettel jönnek hozzád
4  
4              

   
 4       
4  
124

              
     
             
    

128 231. Introitus - Vágyva jöttem színed elé


 
44                   
             
 
  
        
 44     

130

                     
     
      
                   
    
39
133
231. Offertorium - Vágyva jöttem színed elé

4     68  
 4         
         

          
 44    
8
6     
     

 
135

4 
4           
   
          
 44               
  
   

137 232. Introitus - Zeng a harang


 
       
 8 
4    83  
  
 
       
4  38   
8 
140

4          
 8     
    

 48          
   

143
    
  
     
  

      

146 232. Offertorium - Zeng a harang

 4      
4 
              


 44       


  

     

40
210. Intonáció - Nagy öröm van ma az égben
4      
 4                  
        
  
      

                    
 44           

2 44
               4       
                             
 
         2   44                  
 4      

235. Intonáció - Adj irgalmat


4
 4                  
              
  
 4         
4   

   

                 
       
 
    
              

 
238. Intonáció - Élők, holtak szent Istene
4
  4    
                 
 
  44         
      
    

                        
    
   
   

        
    
41
239. Intonáció - Én esendő árva lélek
 4      

         
  
 4         
    
 
   
  44                      

 
2 44     
      4   
               

       42   44        
   
     
241. Intonáció - Ki ragyogni látod
4 
 4               42   

              
4   2 
4  4 

4
 4       42     44           
 

  44  

 
  42  44        
    
  

242. Intonáció - Meg kell halni, ó jaj!


4     
 4                     

 44   

           

    
2 44
      4       
     
 

        
  
42   
   4  
4   

42
243. Intonáció - Ments meg, engem, Uram!
 5 2
 4  4 
   
                             

  45    2
4        
   
     

 5   
 4           42  44
 
            42 
 
   
  45           4 
42  4 
     
   
  2
 4


246. Intonáció - Ó emberi gyarló nemzetség


4 
 4                      42 
         
 4               
4    
  42  


44               
         
                           

 44                                 
      
249. Intonáció - Ó Megváltó, kegyes Jézus

 4                                   
4
     
             
 44        
 
                    
  
 

               
                          

                           
   
43
TARTALOM
A kereszténységben introitus 1 Én esendő árva lélek intonáció 42
A kereszténységben offertorium 1 Ez nagy szentség valóban intonáció 22
A keresztfához megyek intonáció 14 Feltámadt Krisztus e napon intonáció 18
A szép Szűz Mária intonáció 6 Felvitetett introitus 30
Adj irgalmat intonáció 41 Felvitetett offertorium 30
Ah, hol vagy introitus 32 Felvitetett É.E. 283 intonáció 30
Ah, hol vagy (két változat) offertorium 32 Futva jöttem elibéd introitus 35
Áhítattal készülődjünk introitus 17 Futva jöttem elibéd offertorium 35
Áldjad ember e nagy Jódat intonáció 22 Hamvazkodjál intonáció 11
Áldozattal járul hozzád introitus 34 Harmatozzatok introitus 1
Áldozattal járul hozzád offertorium 34 Harmatozzatok offertorium 2
Áldunk téged intonáció 22 Hogyha hozzád járulunk introitus 14
Áll a gyötrött intonáció 15 Hogyha hozzád járulunk offertorium 14
Ave Maria intonáció 3 Hozzád sóhajt introitus 35
Az angyal énekel intonáció 6 Hozzád sóhajt offertorium 36
Az Ige megtestesült intonáció 6 Imádlak, nagy Istenség intonáció 23
Az Úristen Ádám atyánknak intonáció 4 Induljunk testvérek introitus 36
Bágyad gyötrelmében intonáció 15 Induljunk testvérek offertorium 36
Buzgó szívvel ünnepeljük introitus 12 Isten áldjon, tünde játék intonáció 11
Buzgó szívvel ünnepeljük offertorium 12 Isten, hazánkért introitus 31
Bűnbánóknak menedéke introitus 12 Isten, hazánkért offertorium 32
Bűnbánóknak menedéke offertorium 13 Istengyermek intonáció 7
Bűnös lelkek tisztulásra introitus 13 Istenség mélysége intonáció 24
Bűnös lelkek tisztulásra offertorium 13 Jertek, keresztény hívek introitus 36
Bűnös néped intonáció 4 Jertek, keresztény hívek offertorium 37
Csordapásztorok intonáció 7 Jézus, világ Megváltója intonáció 15
Dicsőség mennyben intonáció 7 Jöjj, Szentlélek Istenünk intonáció 20
Dicsőség, szent áldás intonáció 18 Jöjj, Szentlélek Úristen intonáció 21
Ébredj ember intonáció 4 Kegyes szemmel offertorium 38
Édes Jézus, neked élek intonáció 23 Kegyes szemmel introitus 37
Égből szállott szent kenyér intonáció 23 Kegyességgel hívsz, ó Jézus introitus 37
Egybegyűltünk, ó nagy Isten introitus 34 Kegyességgel hívsz, ó Jézus offertorium 37
Egybegyűltünk, ó nagy Isten offertorium 34 Keresztények, sírjatok intonáció 16
Élők, holtak szent Istene intonáció 41 Keservesen síratja intonáció 16
TARTALOM
Kezdődik az ének introitus 38 Ó szép Jézus! intonáció 10
Kezdődik az ének offertorium 38 Ó Uram intonáció 29
Ki ragyogni látod intonáció 42 Örülj, vigadj introitus 31
Könyörülj Istenem intonáció 11 Örülj, vigadj offertorium 31
Krisztus a mennybe intonáció 20 Örvendetes napunk támadt intonáció 19
Krisztus feltámadott intonáció 19 Örvendezzünk, jertek introitus 17
Krisztus teste intonáció 24 Örvendjetek angyalok intonáció 18
Krisztus virágunk intonáció 19 Pásztorok, pásztorok intonáció 9
Leborulva áldlak intonáció 24 Porba hullok im előtted intonáció 26
Magyarok fénye introitus 33 Szent vagy, Uram intonáció 27
Magyarok fénye (két változat) offertorium 33 Szentháromságnak intonáció 21
Meg kell halni, ó jaj! intonáció 42 Szentlélek Isten, szállj reánk intonáció 20
Megváltó királyunk intonáció 17 Szép kelet, szép nap! intonáció 10
Ments meg, engem, Uram! intonáció 43 Szerelmes, édes Jézusom intonáció 27
Menyegzős köntösbe intonáció 25 Szeretettel jönnek hozzád introitus 39
Mennyből az angyal intonáció 8 Szeretettel jönnek hozzád offertorium 39
Mennyországi fényes hajnal intonáció 5 Szülte a Szűz szent Fiát! intonáció 9
Midőn a Szűz Magzatát intonáció 8 Szűz Mária e világra nékünk intonáció 10
Mint forró sóhaj intonáció 5 Téged vár introitus 3
Mintha Jézus intonáció 11 Téged vár offertorium 3
Most az Úr Krisztusnak intonáció 25 Templom csendes mélyén intonáció 25
Most lett a kenyér intonáció 25 Üdvözlégy Felség intonáció 27
Nagy öröm van ma az égben intonáció 41 Üdvözlégy Oltáriszentség intonáció 28
Ó áldott szent Istenem intonáció 26 Üdvözlégy, édes Jézusunk intonáció 23
Ó bezárult Édenünk introitus 2 Üdvözlégy, Krisztusnak intonáció 28
Ó bezárult Édenünk offertorium 2 Üdvözlégy, ó drágalátos intonáció 28
Ó emberi gyarló nemzetség intonáció 43 Üdvözlégy, üdvösséges Ostya intonáció 29
Ó fényességes szép hajnal intonáció 5 Vágyva jöttem színed elé introitus 39
Ó gyönyörűszép intonáció 8 Vágyva jöttem színed elé offertorium 40
Ó Jézus, Jézus intonáció 16 Velünk lakó tiszta Ostya intonáció 29
Ó Jézus, szűzen született intonáció 9 Vígasságos, hangos intonáció 10
Ó ki ez oltáron intonáció 21 Zálogát adtad intonáció 29
Ó Megváltó, kegyes Jézus intonáció 43 Zeng a harang introitus 40
Ó szentséges intonáció 26 Zeng a harang offertorium 40

Вам также может понравиться