Вы находитесь на странице: 1из 6

Арете

(АРЕТЕ БЮРО ПОЛИГРАФ ЕООД)


АДРЕС: НА ВНИМАНИЕТО НА
Р. БЪЛГАРИЯ
ГР. СОФИЯ 1612
Г-Н СТАНИСЛАВ ЦАНОВ
Ж.К. КРАСНО СЕЛО
УЛ. ДОЙРАН , БЛ. 8Б, ПАРТЕР
СОФИЯ
КОНТАКТИ:
ЛЮДМИЛ СТОЯНОВ: 0886 03 93 03 АДРЕС НА ПРАТКАТА:
E-MAIL:maatbg@abv.bg
ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: www.polygraphbg.com

УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА ИЗВЪРШЕНО ПСИХОФИЗИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ (ПОЛИГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ)ОТ ЛЮДМИЛ ХРИСТОВ
СТОЯНОВ, СЕРТИФИЦИРАН ПОЛИГРАФСКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, ИМА НАД 5000 ПОЛИГРАФСКИ СЛУЧАИ

УВАЖАЕМИ Г-Н ЦАНОВ,


ПО ВАША ЗАЯВКА НА ПОЛИГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ СЕ ЯВИ:

ОБЩ № ГОДИШЕН №
БРОЙ ИЗСЛЕДВАНИ
БРОЙ ИЗСЛЕДВАНИ
ЛИЦА НА
ЛИЦА НА
ИЗСЛЕДОВАТЕЛЯ
ТРИТЕ ИМЕНА НА ИЗСЛЕДВАНИЯ, ГОД. ДАТА НА ИЗСЛЕДВАНЕ ПОЗИЦИЯ
ИЗСЛЕДОВАТЕЛЯ
ЗА ТЕКУЩАТА
ЗА ЦЕЛИЯ ПЕРИОД
ГОДИНА

ОБВИНЕНА ЗА
5019 209 ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА ИВАНЧЕВА, 48 Г. 19 ОКТОМВРИ 2021 Г. КОРУПЦИЯ

ЦЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ДЕСИСЛАВА ИВАНЧЕВА:


ДАЛИ Е ПОИСКАЛА ПАРИЧЕН ПОДКУП И ПОЛУЧИЛА ГО ОТ ИНВЕСТИТОРА АЛЕКСАНДЪР ВАКЛИН
ЛИЧНО ИЛИ ЧРЕЗ НЕИН ИЛИ НА ВАКЛИН ПОСРЕДНИК.
ОБВИНЕНА Е, ЧЕ ПАРИТЕ КОИТО СЛЕДОВАТЕЛ РАБАДЖИЕВА НАМИРА НА 17 АПРИЛ 2018 Г. В
КОЛАТА НА ИВАНЧЕВА, ПРИ ЗАДЪРЖАНЕТО Й ПРЕДСТАВЛЯВАТ ИМЕННО ПОДКУПЪТ ПОЛУЧЕН ОТ
ВАКЛИН.

ИЗПОЛЗВАНА БЕ 5 КАНАЛНА КОМПЮТЪРИЗИРАНА ПОЛИГРАФСКА СИСТЕМА CPS PRO, ПРОИЗВОДСТВО НА ФИРМА СТОЛТИНГ, ИЗМЕРВАЩА
БАЛАНСА МЕЖДУ СИМПАТИКОВИЯ И ПАРАСИМПАТИКОВИЯ ОТДЕЛИ НА ВЕГЕТАТИВНАТА НЕРВНА СИСТЕМА НА ИЗСЛЕДВАНИТЕ ЛИЦА ПРИ ЗАДАДЕНИТЕ
ИМ ВЕРБАЛНИ СТИМУЛИ (ВЪПРОСИТЕ В ТЕСТА). ОБЕКТИВНОСТТА НА ОЦЕНКАТА ПРИ ПОЛИГРАФСКИЯ МЕТОД Е НАД 98%. БЕШЕ ПРОВЕДЕН
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЗОНОВ ТЕСТ (EXPLORATORY TEST) С НЯКОЛКО РЕЛЕВАНТНИ ВЪПРОСИ (RELEVANT QUESTIONS), ПРОВЕРЯВАЩИ ВЯРНОСТ НА
ТВЪРДЕНИЯ. ПО ВРЕМЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО БЕ ПРИЛОЖЕН КОМПЛЕКСЕН ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПОДХОД, ВКЛЮЧВАЩ:
- ПСИХОЛОГИЧЕСКА БЕСЕДА (БИОГРАФИЧЕН ПОДХОД)
- АНАЛИЗ НА НЕВЕРБАЛНО ПОВЕДЕНИЕ
- ИНСТРУМЕНТАЛНА ЧАСТ: СЪСТАВЯНЕ НА ВЪПРОСНИК, ТЕСТВАНЕ С ПОЛИГРАФ
- ВИДЕО-АУДИО ЗАПИС НА ИНСТРУМЕНТАЛНИЯ ТЕСТ И АНАЛИЗ НА НЕВЕРБАЛНО ПОВЕДЕНИЕ
- ОЦЕНКАТА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО СТАНДАРТА И НОРМАТИВА ЗА ЗОНОВАТА СРАВНИТЕЛНА ТЕХНИКА.
ИЗСЛЕДВАНАТА СЪДЕЙСТВА НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ПРОЦЕДУРА И ПОДПИСА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОБРОВОЛНОСТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО.

1
РЕЗУЛТАТИ:
ОБЩ № ГОДИШЕН №
БРОЙ ИЗСЛЕДВАНИ
БРОЙ ИЗСЛЕДВАНИ
ЛИЦА НА
ЛИЦА НА
ИЗСЛЕДОВАТЕЛЯ
ТРИТЕ ИМЕНА НА ИЗСЛЕДВАНИЯ, ГОД. ДАТА НА ИЗСЛЕДВАНЕ ПОЗИЦИЯ
ИЗСЛЕДОВАТЕЛЯ
ЗА ТЕКУЩАТА
ЗА ЦЕЛИЯ ПЕРИОД
ГОДИНА

ОБВИНЕНА ЗА ВЗИМАНЕ
5019 209 ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА ИВАНЧЕВА, 48 Г. 19 ОКТОМВРИ 2021 Г. НА ПОДКУП

ЛЕГЕНДА

ПРОМЕНЕН ВЪПРОС ПРЕМАХНАТ ВЪПРОС


ИСТИНА ЛЪЖА НЕОПРЕДЕЛЕН ЗАРАДИ ЗАРАДИ
САМОПРИЗНАНИЕ САМОПРИЗНАНИЕ

СЪДЪЖАНИЕ НА ВЪПРОСИТЕ
/ВСИЧКИ ВЪПРОСИ СА РЕЛЕВАНТНИ (RELEVANT), ОТГОВОРЪТ НА ВЪПРОСИТЕ Е „НЕ“/

1. ПО ОТНОШЕНИЕ НА АЛЕКСАНДЪР ВАКЛИН, ИСКАЛА ЛИ СИ ПОДКУП ОТ НЕГО, ЛИЧНО ИЛИ ЧРЕЗ


ТВОЙ ПОСРЕДНИК?

2. ПРЕДИ ИЗВАЖДАНЕТО НА КАШОНА ОТ РАБАДЖИЕВА ТИ ЗНАЕЛА ЛИ СИ, ПРЕДИ ТОЗИ МОМЕНТ, ЧЕ


ТЯ ЩЕ НАМЕРИ ТАМ ПАРИ?

3. ТИ ЛИ СИ ПОСТАВИЛА ПАРИТЕ В КАШОНА НА ЗАДНАТА СЕДАЛКА НА АВТОМОБИЛА ПРЕДИ ДА ТЕ


ЗАДЪРЖАТ?

4 ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПАРИТЕ В КАШОНА НА ЗАДНАТА СЕДАЛКА В КОЛАТА ВИДЯЛА ЛИ СИ С ОЧИТЕ


СИ ЧОВЕКЪТ, КОЙТО ГИ Е ПОСТАВИЛ В КАШОНА, В МОМЕНТА КОГАТО ГО ПРАВИ ИЛИ КАЗАЛ ЛИ ТИ
Е ЧОВЕКЪТ, КОЙТО ГИ Е ПОСТАВИЛ ТАМ, ЧЕ ГИ Е ПОСТАВИЛ?

5 ПАРИТЕ КОИТО СА НАМЕРЕНИ В КАШОНА, ПРЕДИ РАБАДЖИЕВА ДА ГИ ПОКАЖЕ, ТИ ПИПАЛА ЛИ СИ


ТЕЗИ ПАРИ ИЛИ ДЪРЖАЛА ГИ МАКАР И ЗА МАЛКО В РЪЦЕТЕ СИ?

6 ОТНОСНО ПАРИТЕ, КОИТО СА НАМЕРЕНИ В КАШОНА УГОВАРЯЛА ЛИ СИ СУМАТА ИМ С ВАКЛИН В


РАЗГОВОР С НЕГО, С НЕГОВ ИЛИ ТВОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛ?

7 ТИ ПРИЕЛА ЛИ СИ ОТ ВАКЛИН, ЛИЧНО ИЛИ ЧРЕЗ ПОДСТАВЕНО ЛИЦЕ ПОДКУПА, КОЙТО


РАБАДЖИЕВА ОТКРИВА В КАШОНА?

БЕЛЕЖКИ И АНАЛИЗ
ИЗДЪРЖА ТЕСТА ПРИ ВСИЧКИ РЕЛЕВАНТНИ ВЪПРОСИ.

СПОРЕД ПОЛИГРАФСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ ИЗСЛЕДВАНАТА, НЕ Е


УГОВАРЯЛА СУМА НА ПАРИЧЕН ПОДКУП С ИНВЕСТИТОРА ВАКЛИН
(R6)САМА ИЛИ ЧРЕЗ ПОСРЕДНИК; НЕ Е ИСКАЛА ПОДКУП (R1) ОТ
НЕГО, НЕ Е ПИПАЛА ИЛИ ДЪРЖАЛА В РЪЦЕТЕ СИ ПАРИТЕ (R5,)
КОИТО СЛЕДОВАТЕЛ РАБАДЖИЕВА ИЗВАЖДА НА 17 АПРИЛ 2018 Г. ОТ
ВТОРАТА КОЛОНКА СЕ ДЕЛИ НА ТРИ, КОЛАТА. НЕ Е ПРИЕМАЛА ОТ ВАКЛИН ЛИЧНО ИЛИ ЧРЕЗ ПОСРЕДНИК
ЗА ДА СЕ ВИДИ КОЛКО ПЪТИ Е
ЗАДАДЕН ВЪПРОСА.
ПОДКУП, ЧИЕТО СЪДЪРЖАНИЕ РАБАДЖИЕВА ОТКРИВА В КАШОНА,
ФОРМУЛАТА ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ЛЪЖА КОЙТО Е БИЛ НА ЗАДНАТА СЕДАЛКА НА КОЛАТА В ДЕНЯ НА
Е:
2 Х БРОЯ НА ЗАДАВАНИЯТА НА ЗАДЪРЖАНЕТО НА ИЗСЛЕДВАНАТА(R7). НЕ Е ПОСТАВИЛА ТЯ ПАРИТЕ
ВЪПРОСА ПЛЮС 1 И ЗНАК МИНУС В КАШОНА, ПРЕДИ ЗАДЪРЖАНЕТО Й (R3); НЕ Е ВИДЯЛА С ОЧИТЕ СИ
ОТПРЕД
ЧОВЕКЪТ, КОЙТО Е ПОСТАВИЛ ПАРИТЕ В КАШОНА, КОГАТО ГИ
ПОСТАВЯ ТАМ И ТОЗИ КОЙТО ГИ Е ПОСТАВИЛ НЕ Й Е КАЗАЛ, ЧЕ Е
ПОСТАВИЛ ПАРИТЕ В КАШОНА(R4).
ИЗСЛЕДВАНАТА НЕ Е ЗНАЕЛА, ПРЕДИ МОМЕНТА КОГАТО РАБАДЖИЕВА
ИЗВАЖДА КАШОНА ОТ ЗАДНАТА СЕДАЛКА НА КОЛАТА, ЧЕ ВЪТРЕ В
НЕГО СЕ НАМИРАТ ПАРИ (R2).

ТЕСТЪТ Е ПУСНАТ ТРИ ПЪТИ. НЯКОИ РЕЛЕВАНТНИ ВЪПРОСИ СА ЗАДАДЕНИ ПОВЧЕ ОТ


ТРИ ПЪТИ, РЕАКЦИИТЕ ПРИ ВСИЧКИ РЕЛЕВАНТНИ ВЪПРОСИТЕ СА В НОРМАТА НА
2
ИСКРЕНИТЕ ОТГОВОРИ!

ПОЛИГРАМИ

3
4
5
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ОБЩ № ГОДИШЕН №
БРОЙ ИЗСЛЕДВАНИ
БРОЙ ИЗСЛЕДВАНИ
ЛИЦА НА
ЛИЦА НА
ИЗСЛЕДОВАТЕЛЯ
ТРИТЕ ИМЕНА НА ИЗСЛЕДВАНИЯ, ГОД. ПОЗИЦИЯ РЕЗУЛТАТИ
ИЗСЛЕДОВАТЕЛЯ
ЗА ТЕКУЩАТА
ЗА ЦЕЛИЯ ПЕРИОД
ГОДИНА

ИЗДЪРЖА ТЕСТА НА
ОБВИНЕНА ЗА
5019 209 ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА ИВАНЧЕВА, 48 Г. КОРУПЦИЯ
ВСИЧКИ РЕЛЕВАНТНИ
ВЪПРОСИ

МОЛЯ, ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПО-ДЕТАЙЛЕН АНАЛИЗ, ВИЖТЕ И БЕЛЕЖКИТЕ, ОЦЕНКИТЕ, ПО-ГОРЕ ПРИ РЕЗУЛТАТИ.

(ОЦЕНКИТЕ НА ТЕЗИ ВЪПРОСИ КОИТО НЕ СА ПОЧЕРНЕНИ ПОПАДАТ В НОРМАТА НА ИСКРЕНИТЕ (ИСТИНА) ОТГОВОРИ.
ОЦЕНКИТЕ НА ТЕЗИ ВЪПРОСИ КОИТО СА ПОЧЕРНЕНИ В ПО-НИСКА СТЕПЕН ПОПАДАТ В НОРМАТА НА НЕОПРЕДЕЛЕНИТЕ (НЕ Е ЛЪЖА) ОТГОВОРИ.
ОЦЕНКИТЕ НА ТЕЗИ ВЪПРОСИ КОИТО СА ПОЧЕРНЕНИ В ПО-ВИСОКАТА СТЕПЕН ПОПАДАТ В НОРМАТА НА НЕИСКРЕНИТЕ (ЛЪЖА) ОТГОВОРИ.)

СОФИЯ ПОЛИГРАФСКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ:

20 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЛЮДМИЛ СТОЯНОВ

Вам также может понравиться