Вы находитесь на странице: 1из 2

A FI UN OM ESTE O ARTA SAU UN DESTIN?

Этот вопрос рано или поздно созревает в умах здравомыслящих людей и немногие могут дать
себе четкого определения. Безусловно, правильного ответа мы никогда не найдем, потому что у
каждого из нас разное понятие о жизни, искусстве, судьбе и других аспектов бытия. Да и вообще,
кто определяет, что правильно, а что нет или что такое хорошо, а что плохо? Человек нуждается в
постоянной оценке происходящего, критерии которой сформировало общество в процессе
эволюции, а не он сам. Но все же, быть человеком это искусство или судьба?
Из общего определения мы знаем, что искусство — это одна из наиболее общих категорий
эстетики, искусствознания и художественной практики . Каждый ли человек может обладать
этим искусством? Сто лет назад известный художник Марсель Дюшан создал современное
искусство, поставив подпись на обычном писсуаре. Тем самым он полностью изменил
определение понятия «искусство» людей 20 и 21 века. С тех пор мы можем без сомнений любой
объект окружающего мира называть искусством, не деля его на низшее и высшее. Отсюда и ответ,
конечно, любой из нас под видом искусства может развить в себе способность всегда оставаться
человеком. "Ты
рожден человеком, но Человеком должен стать»-, говорил
великий педагог Сухомлинский.
В первую очередь, быть человеком - это значит быть готовым прийти на помощь
любому, быть добрым, отзывчивым, помогать людям. Порой это бывает трудно, но
ничего в это мире не дается легко, мы постоянно чем-то жертвуем: временем,
здоровьем, деньгами, надо только правильно расставлять приоритеты и никогда
не забывать о человечестве (качество). Люди часто присваивают себе это
качество, хотя совсем ему не соответствуют или не до конца понимают значения.
Я думаю, что быть человеком-это всегда действия, поступки, а не размышления о
жизни и витание в облаках. Как и персонаж Дабиджи Maria Răzeşu проявила
свои чувства, свою любовь и человечность в поступке. Эта хрупкая
девушка отправилась спасать своего возлюбленного в неизвестность.
Мария не искала причин, чтоб оставаться в бездействии и незнании, она
не задумывалась судьба это или искусство, молодая ученица делала так
как ей говорит сердце. По большому счету ведь не важен мотив поступков, важно само
действие. Тоже самое говорил и Толстой: «Если добро имеет причину, оно уже
не добро; если оно имеет последствие — награду, оно тоже не добро. Стало
быть, добро вне цепи причин и следствий.».
Считать человечность судьбой могут только черствые, лишенные тепла и любви люди.
Мне кажется, что только у них есть право называть это качество судьбой. ведь под
определением судьба мы понимаем, долю, участь, стечение обстоятельств, которые мы
не в праве рушить. Разве можно судить об этом качестве как о данности? Таким образом,
они всего лишь оправдывают мотив своих поступков, мол судьбой не дано и не буду
ничего с этим делать.
A FI UN OM ESTE SAU ARTA SAU UN DESTIN?

Această întrebare mai devreme sau mai târziu în mințile oamenilor ai tarziu apare in mintile oamenilor,
si doar unii din ei pot dau definiție clară. Desigur, nu vom găsi niciodată răspunsul corect, deoarece
fiecare dintre noi are o concepție diferită despre viață, artă, destin și alte aspecte ale ființei. De fapt,
cine decide ce este corect și ce este greșit sau ce este bun și ce este rău? O persoană are nevoie de o
evaluare constantă a ceea ce se întâmplă, ale cărei criterii au fost formate de societate în procesul de
evoluție, nu de ea însăși. Dar totuși, a fi om este artă sau destin?

Din definiția generală știm că arta este una dintre cele mai generale categorii ale esteticii, istoriei artei și
practicii artistice. Poate fiecare persoană să posede această artă? În urmă cu o sută de ani, celebrul
artist Marcel Duchamp a creat arta contemporană punându-și semnătura pe un urinar obișnuit. În acest
fel, a schimbat complet definiția artei pentru oamenii din secolele XX și XXI. De atunci, putem numi orice
obiect din lumea din jurul nostru artă fără nici un dubiu, fără a-l împărți în inferior și superior. De aici și
răspunsul, desigur, oricare dintre noi, sub masca artei, poate dezvolta capacitatea de a rămâne mereu
uman. "Te naști om, dar trebuie să devii om", spunea marele pedagog Sukhomlinsky.

În primul rând, a fi om - înseamnă să fii gata să vii în ajutorul oricui, să fii bun, înțelegător, să ajuți
oamenii. Uneori este dificil, dar nimic nu este ușor în această lume, întotdeauna sacrificăm ceva: timp,
sănătate, bani, trebuie doar să stabilim prioritățile corecte și să nu uităm niciodată de umanitate
(calitate). Oamenii își atribuie adesea această calitate, deși nu corespund deloc sau nu îi înțeleg pe
deplin sensul.

Cred că a fi om înseamnă întotdeauna să acționezi, să faci, nu să te gândești la viață și să visezi cu ochii


deschiși. Ca și personajul lui Dabija, Maria Răzeșiș a arătat în acțiune sentimentele, dragostea și
umanitatea ei. Această fată fragilă a pornit să își salveze iubitul în necunoscut. Maria nu a căutat motive
pentru a sta degeaba și a fi ignorantă, nu s-a gândit la soartă sau la artă, tânăra studentă a făcut ce i-a
spus inima. În cele din urmă, motivul pentru acțiune nu este important - ceea ce este important este
acțiunea în sine. Tolstoi spunea același lucru: "Dacă binele are o cauză, nu mai este bun; dacă are o
consecință, o răsplată, nici el nu mai este bun. Prin urmare, binele se află în afara lanțului de cauze și
consecințe."

Numai oamenii stingheri, lipsiți de căldură și de iubire, pot considera umanitatea ca fiind un destin. Mi
se pare că numai ei au dreptul să numească această calitate "destin", pentru că ceea ce înțelegem prin
"destin" este o parte, o soartă, un concurs de împrejurări pe care nu avem dreptul să le subminăm. Este
posibil să judecăm această calitate ca fiind un dat? Astfel, ei nu fac decât să justifice motivul faptelor lor,
spunând că soarta nu este un dat și că nu voi face nimic în privința ei.

in concluzie, aș dori să spun că a fi om este o forță morală pentru bine, la care fiecare dintre noi ar trebui
să aderăm pentru a multiplica dragostea pe planeta noastră, Pentru că, fără iubire, vom transforma
această lume într-un câmp de luptă.