Вы находитесь на странице: 1из 3

Ой зелена полонина

Українська народна пісня


Moderato
      
 4            
 4                       
    
 
  44           
     

     
   
        
   

5 
         
                
 
Ой зе ле на по ло ни на з віт ром го во ри ла:

 
                 

   
      
       
  
 

7
         
   
 
        

    
       
По вій, віт ре теп ле сень кий, що би м ся роз цві ла. Ой зе ле на по ло ни на

     
               
    
   
     
  

       
  
  

10
 

                       
       
з віт ром го во ри ла: Як би ме не ви о ра ли жи то би м ро ди ла.

   
  
    

  


    
        
  
 


    
        
     
 
13 
  24      
 
       
      
    
Гей! Пі ду я в по ло ни ну, та й в по ло ни ноч ку.


            2 

    4 
      
 

 
  


   24        
     
 

18
               
                        
 
Чи не су шить буй ний ві тер мо ю ка ли ноч ку. Хо див вчо ра до ве чо ра,

       
   
   
      
        
    
                
             
 

24
  

                 

   
      
на хо див ся й ни ні, та не мо жу іс хо ди ти кра ю та до

                                  
      

                    
       
         

29
 44   
  
ни ні.
         
          44          
     
             
 
          4     
          
    4  
        
     
  
2
33
     

              
     
Ой пі ду я в по ло ни ну та й по за зи ра ю,


                           
    
       
        
   
  
36
       
                
  
чи не вий де мо я люб ка з зе ле но го га ю.

  
               

    
     
   

    
 
 
38
         
                
 
Ой не вийш ла дів чи нонь ка мо я люб ка ми ла,

         
           
 
               
  
 
40
        
              
  
то лиш та я по ло ни на з віт ром го во ри ла. Гей!

 
                        

      
 
   
      
    
   
3

Вам также может понравиться