Вы находитесь на странице: 1из 3

ФОНДАЦИЈА АЛЕК КАВЧИЋ besplatnabiblioteka.

com
БРОЈ ОДОБРЕЊА  БЕСПЛАТНО НА  БРОЈ  ЦЕНА ШТАМПАНОГ 
РАЗРЕД УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ НАСЛОВ ИЗДАВАЧ АУТОРИ
МИНИСТАРСТВА САЈТУ СТРАНА ИЗДАЊА (ДИН)
I ‐ РАЗРЕД
БУКВАР НОВА ШКОЛА ЋУК, ИВАНОВИЋ, СТЕПИЋ МОЖДА 96 192
I СРПСКИ 650‐02‐00156/2018‐07
ЧИТАНКА НОВА ШКОЛА ЋУК, ИВАНОВИЋ МОЖДА 88 176
УЏБЕНИК НОВА ШКОЛА ЋУК, МИЛОШЕВИЋ, МАРКОВИЋ ДА 104 208
I МАТЕМАТИКА 650‐02‐00208/2018‐07
РАДНА СВЕСКА НОВА ШКОЛА ЋУК, МИЛОШЕВИЋ, МАРКОВИЋ ДА 120 240
УЏБЕНИК НОВА ШКОЛА КРЊАЈИЋ, ЋУК, СТЕВАНОВИЋ, РАДОНИЋ ДА 80 160
I СВЕТ ОКО НАС 650‐02‐00209/2018‐07
РАДНА СВЕСКА НОВА ШКОЛА КРЊАЈИЋ, ЋУК, СТЕВАНОВИЋ, РАДОНИЋ ДА 41 82
I МУЗИЧКО 650‐02‐00210/2018‐07 УЏБЕНИК И CD НОВА ШКОЛА ЋУК, КРЊАЈИЋ НЕ 68 136
УЏБЕНИК СА 
I ЕНГЛЕСКИ 650‐02‐00104/2018‐07 ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ НЕНЕЗИЋ ДА ЗАВОД ФОРМИРА ЦЕНЕ
РАДНОМ СВЕСКОМ
I ЛИКОВНО 650‐02‐00144/2018‐07 УЏБЕНИК ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ БОШКОВИЋ, ВУЈОШЕВИЋ ДА ЗАВОД ФОРМИРА ЦЕНЕ
II - РАЗРЕД
ЧИТАНКА НОВА ШКОЛА ЋУК, ИВАНОВИЋ МОЖДА 88 176
ГРАМАТИКА НОВА ШКОЛА ЋУК, ИВАНОВИЋ ДА 42 84
II СРПСКИ 650‐02‐00129/2019‐07
ЛАТИНИЦА НОВА ШКОЛА ЋУК, ИВАНОВИЋ МОЖДА 48 96
РАДНА СВЕСКА НОВА ШКОЛА ЋУК, ИВАНОВИЋ ДА 68 136
УЏБЕНИК НОВА ШКОЛА ЋУК, МИЛОШЕВИЋ, МАРКОВИЋ ДА 112 224
II МАТЕМАТИКА 650‐02‐00141/2019‐07
РАДНА СВЕСКА НОВА ШКОЛА ЋУК, МИЛОШЕВИЋ, МАРКОВИЋ ДА 122 244
УЏБЕНИК НОВА ШКОЛА ЋУК, КРЊАЈИЋ, НИКОЛИЋ ДА 100 200
II СВЕТ ОКО НАС 650‐02‐00142/2019‐07
РАДНА СВЕСКА НОВА ШКОЛА ЋУК, КРЊАЈИЋ, НИКОЛИЋ ДА 56 112
УЏБЕНИК СА 
II ЕНГЛЕСКИ 650‐02‐00161/2019‐07 ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ НЕНЕЗИЋ ДА ЗАВОД ФОРМИРА ЦЕНЕ
РАДНОМ СВЕСКОМ
II ЛИКОВНО 650‐02‐00159/2019‐07 УЏБЕНИК ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ БОШКОВИЋ ДА ЗАВОД ФОРМИРА ЦЕНЕ
III - РАЗРЕД
ОДОБРЕНО ЧЕКАМО БР УЏБЕНИК НОВА ШКОЛА ЋУК ДА 124 248
III ПРИРОДА И ДРУШТВО
ОДОБРЕНО ЧЕКАМО БР РАДНА СВЕСКА НОВА ШКОЛА ЋУК ДА 56 112
ЧИТАНКА ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ ЈОВАНОВИЋ ДА 122 ЗАВОД ФОРМИРА ЦЕНЕ
III СРПСКИ 650‐02‐00610/2019‐07
УЏБЕНИК ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ ЈОВАНОВИЋ ДА 72 ЗАВОД ФОРМИРА ЦЕНЕ
УЏБЕНИК ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ ТОДОРОВИЋ, ОГЊАНОВИЋ ДА 137 ЗАВОД ФОРМИРА ЦЕНЕ
III МАТЕМАТИКА 650‐02‐00612/2019‐07
ВЕЖБАНКА ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ ТОДОРОВИЋ, ОГЊАНОВИЋ ДА 151 ЗАВОД ФОРМИРА ЦЕНЕ
III ПРИРОДА И ДРУШТВО 650‐02‐00608/2019‐07 УЏБЕНИК ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ ГАШАНОВИЋ, ПРОТИЋ, ЈОКИЋ ДА 120 ЗАВОД ФОРМИРА ЦЕНЕ
УЏБЕНИК ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ НЕНЕЗИЋ, СИМИДРИЈЕВИЋ ДА 88 ЗАВОД ФОРМИРА ЦЕНЕ
III ЕНГЛЕСКИ 650‐02‐00445/2019‐07
РАДНА СВЕСКА ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ НЕНЕЗИЋ, СИМИДРИЈЕВИЋ ДА 84 ЗАВОД ФОРМИРА ЦЕНЕ
III ЛИКОВНО 650‐02‐00629/2019‐07 УЏБЕНИК ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ БОШКОВИЋ ДА 76 ЗАВОД ФОРМИРА ЦЕНЕ
ФОНДАЦИЈА АЛЕК КАВЧИЋ besplatnabiblioteka.com
БРОЈ ОДОБРЕЊА  БЕСПЛАТНО НА  БРОЈ  ЦЕНА ШТАМПАНОГ 
РАЗРЕД УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ НАСЛОВ ИЗДАВАЧ АУТОРИ
МИНИСТАРСТВА САЈТУ СТРАНА ИЗДАЊА (ДИН)
IV - РАЗРЕД
IV ЧИТАНКА ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ ЈОВАНОВИЋ МОЖДА ЗАВОД ФОРМИРА ЦЕНЕ
СРПСКИ НА ОДОБРАВАЊУ
IV УЏБЕНИК ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ ЈОВАНОВИЋ ДА ЗАВОД ФОРМИРА ЦЕНЕ
IV ПРИРОДА И ДРУШТВО НА ОДОБРАВАЊУ УЏБЕНИК ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ ЛУКИЋ, ПОПОВИЋ ДА ЗАВОД ФОРМИРА ЦЕНЕ
IV ЕНГЛЕСКИ НА ОДОБРАВАЊУ УЏБЕНИК ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ ДА ЗАВОД ФОРМИРА ЦЕНЕ
V - РАЗРЕД
УЏБЕНИК ИНФОТЕХНИКА ЈОВАНОВИЋ, КНЕЖЕВИЋ ДА 128 256
V ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 650‐02‐00172/2020‐07 КОНСТРУКТОРСКИ 
ИНФОТЕХНИКА ЈОВАНОВИЋ, КНЕЖЕВИЋ НЕ 440
КОМПЛЕТ
ЧИТАНКА ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ МИЛОШЕВИЋ ДА ЗАВОД ФОРМИРА ЦЕНЕ
V СРПСКИ 650‐02‐00150/2018‐07
УЏБЕНИК ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ ВУЛОВИЋ ДА ЗАВОД ФОРМИРА ЦЕНЕ
УЏБЕНИК ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ МИЋИЋ, ДУГОШИЈА, ЈОЦКОВИЋ, АНДРИЋ ДА ЗАВОД ФОРМИРА ЦЕНЕ
V МАТЕМАТИКА 650‐02‐00152/2018‐07
ЗБИРКА ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ МИЋИЋ, ДУГОШИЈА, ЈОЦКОВИЋ… ДА ЗАВОД ФОРМИРА ЦЕНЕ
V БИОЛОГИЈА 650‐02‐00409/2019‐07 УЏБЕНИК ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ СРДИЋ, БЛАГОЈЕВИЋ, ПАУНОВИЋ… ДА ЗАВОД ФОРМИРА ЦЕНЕ
УЏБЕНИК ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ НЕНЕЗИЋ, PENDLEBURY ДА ЗАВОД ФОРМИРА ЦЕНЕ
V ЕНГЛЕСКИ (5. ГОД) 650‐02‐00115/2018‐07
РАДНА СВЕСКА ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ НЕНЕЗИЋ, PENDLEBURY ДА ЗАВОД ФОРМИРА ЦЕНЕ
V УЏБЕНИК ДА ЗАВОД ФОРМИРА ЦЕНЕ
ЕНГЛЕСКИ (1. ГОД) 650‐02‐00110/2018‐07
V РАДНА СВЕСКА ДА ЗАВОД ФОРМИРА ЦЕНЕ
VI - РАЗРЕД
VI УЏБЕНИК ИНФОТЕХНИКА ЂОРЂЕВИЋ, ЂОРЂЕВИЋ, ЂОРЂЕВИЋ ДА 136 272
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛИГИЈА 611‐00‐02378/2018‐07 КОНСТРУКТОРСКИ 
VI ИНФОТЕХНИКА ЂОРЂЕВИЋ, ЂОРЂЕВИЋ, ЂОРЂЕВИЋ НЕ 440
КОМПЛЕТ
ЧИТАНКА ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ МИЛОШЕВИЋ ДА ЗАВОД ФОРМИРА ЦЕНЕ
VI СРПСКИ 650‐02‐00079/2019‐07
УЏБЕНИК ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ ВУЛОВИЋ, РУДЊАНИН ДА ЗАВОД ФОРМИРА ЦЕНЕ
УЏБЕНИК СА 
VI МАТЕМАТИКА 650‐02‐00408/2019‐07 ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ ДУГОШИЈА, АЛБИЈАНИЋ, ШЕГРТ ДА ЗАВОД ФОРМИРА ЦЕНЕ
ЗБИРКОМ
650‐02‐00370/2018‐07 УЏБЕНИК ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ ШЕТРАЈЧИЋ, КАПОР ДА ЗАВОД ФОРМИРА ЦЕНЕ
VI ФИЗИКА
650‐02‐00369/2018‐07 ЗБИРКА ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ ЦВЕТКОВИЋ, ШЕТРАЈЧИЋ, РАСПОПОВИЋ ДА ЗАВОД ФОРМИРА ЦЕНЕ
VI БИОЛОГИЈА 650‐02‐00406/2019‐07 УЏБЕНИК ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ БЛАГОЈЕВИЋ, СРДИЋ, ЈАНОВИЋ… ДА ЗАВОД ФОРМИРА ЦЕНЕ
VI ИНФОРМАТИКА 650‐02‐00350/2018‐07 УЏБЕНИК ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ ЛАКЧЕВИЋ, АЛЕКСИЋ ДА ЗАВОД ФОРМИРА ЦЕНЕ
VI ЛИКОВНО 650‐02‐00077/2019‐07 УЏБЕНИК ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ БОШКОВИЋ ДА ЗАВОД ФОРМИРА ЦЕНЕ
УЏБЕНИК ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ НЕНЕЗИЋ, ДОБРИЈЕВИЋ, PENDLEBURY ДА ЗАВОД ФОРМИРА ЦЕНЕ
VI ЕНГЛЕСКИ (6. ГОД) 650‐02‐00042/2019‐07
РАДНА СВЕСКА ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ НЕНЕЗИЋ, ДОБРИЈЕВИЋ, PENDLEBURY ДА ЗАВОД ФОРМИРА ЦЕНЕ
УЏБЕНИК ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ КАНТАР ДА ЗАВОД ФОРМИРА ЦЕНЕ
VI ЕНГЛЕСКИ (2. ГОД) 650‐02‐00044/2019‐07
РАДНА СВЕСКА ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ КАНТАР ДА ЗАВОД ФОРМИРА ЦЕНЕ
ФОНДАЦИЈА АЛЕК КАВЧИЋ besplatnabiblioteka.com
БРОЈ ОДОБРЕЊА  БЕСПЛАТНО НА  БРОЈ  ЦЕНА ШТАМПАНОГ 
РАЗРЕД УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ НАСЛОВ ИЗДАВАЧ АУТОРИ
МИНИСТАРСТВА САЈТУ СТРАНА ИЗДАЊА (ДИН)
VII - РАЗРЕД
УЏБЕНИК ИНФОТЕХНИКА ЈОВАНОВИЋ, КНЕЖЕВИЋ, ЛАЗАРЕВИЋ ДА 136 272
VII ТЕХНИКА И ТЕХНОЛИГИЈА 650‐02‐00020/2020‐07 КОНСТРУКТОРСКИ 
ИНФОТЕХНИКА ЈОВАНОВИЋ, КНЕЖЕВИЋ, ЛАЗАРЕВИЋ НЕ 550
КОМПЛЕТ
ЧИТАНКА ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ МИЛОШЕВИЋ ДА 220 ЗАВОД ФОРМИРА ЦЕНЕ
VII СРПСКИ 650‐02‐00546/2019‐07
УЏБЕНИК ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ РУДЊАНИН ДА 164 ЗАВОД ФОРМИРА ЦЕНЕ
УЏБЕНИК СА 
VII МАТЕМАТИКА 650‐02‐00182/2020‐07 ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ ДУГОШИЈА, АЛБИЈАНИЋ, ШЕГРТ ДА 243 ЗАВОД ФОРМИРА ЦЕНЕ
ЗБИРКОМ
УЏБЕНИК ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ ШЕТРАЈЧИЋ, КАПОР ДА 104 ЗАВОД ФОРМИРА ЦЕНЕ
VII ФИЗИКА 650‐02‐00389/2019‐07
ЗБИРКА ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ ЦВЕТКОВИЋ, ШЕТРАЈЧИЋ, РАСПОПОВИЋ ДА 124 ЗАВОД ФОРМИРА ЦЕНЕ
VII ИНФОРМАТИКА 650‐02‐00414/2019‐07 УЏБЕНИК ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ ЛАКЧЕВИЋ, ИВАНОВ ДА 116 ЗАВОД ФОРМИРА ЦЕНЕ
УЏБЕНИК ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ КОВАЧЕВИЋ, PENDLEBURY ДА 148 ЗАВОД ФОРМИРА ЦЕНЕ
VII ЕНГЛЕСКИ (7. ГОД) 650‐02‐00446/2019‐07
РАДНА СВЕСКА ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ КОВАЧЕВИЋ, PENDLEBURY ДА 68 ЗАВОД ФОРМИРА ЦЕНЕ
УЏБЕНИК ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ КАНТАР ДА 136 ЗАВОД ФОРМИРА ЦЕНЕ
VII ЕНГЛЕСКИ (3. ГОД) 650‐02‐00447/2019‐07
РАДНА СВЕСКА ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ КАНТАР ДА 64 ЗАВОД ФОРМИРА ЦЕНЕ
VII ЛИКОВНО 650‐02‐00628/2019‐07 УЏБЕНИК ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ БОШКОВИЋ ДА 88 ЗАВОД ФОРМИРА ЦЕНЕ
VII ХЕМИЈА НА ОДОБРАВАЊУ УЏБЕНИК ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ ВАТИЋ, АЛАВУКОВИЋ ДА ЗАВОД ФОРМИРА ЦЕНЕ
VII БИОЛОГИЈА НА ОДОБРАВАЊУ УЏБЕНИК ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ СРДИЋ, ПАУНОВИЋ, БАЈЧЕТА ДА ЗАВОД ФОРМИРА ЦЕНЕ
VIII - РАЗРЕД
УЏБЕНИК ИНФОТЕХНИКА ФЕРИНА ДА 200 400
VIII ТЕХНИКА И ТЕХНОЛИГИЈА 650‐02‐00318/2020‐07 КОНСТРУКТОРСКИ 
ИНФОТЕХНИКА ФЕРИНА НЕ 550
КОМПЛЕТ
ЧИТАНКА ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ МИЛОШЕВИЋ ДА ЗАВОД ФОРМИРА ЦЕНЕ
VIII СРПСКИ НА ОДОБРАВАЊУ
УЏБЕНИК ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ МИЛОШЕВИЋ ДА ЗАВОД ФОРМИРА ЦЕНЕ
650‐02‐00378/2018‐07 УЏБЕНИК ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ ШЕТРАЈЧИЋ, КАПОР ДА 142 ЗАВОД ФОРМИРА ЦЕНЕ
VIII ФИЗИКА
650‐02‐00271/2020‐07 ЗБИРКА ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ ЦВЕТКОВИЋ, ШЕТРАЈЧИЋ, РАСПОПОВИЋ ДА 106 ЗАВОД ФОРМИРА ЦЕНЕ
VIII ХЕМИЈА НА ОДОБРАВАЊУ УЏБЕНИК ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ ВАТИЋ, АЛАВУКОВИЋ ДА ЗАВОД ФОРМИРА ЦЕНЕ
VIII БИОЛОГИЈА НА ОДОБРАВАЊУ УЏБЕНИК ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ СРДИЋ, ПАУНОВИЋ, БАЈЧЕТА ДА ЗАВОД ФОРМИРА ЦЕНЕ
УЏБЕНИК ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ КОВАЧЕВИЋ, PENDLEBURY ДА 160 ЗАВОД ФОРМИРА ЦЕНЕ
VIII ЕНГЛЕСКИ (8. ГОД) 650‐02‐00170/2020‐07
РАДНА СВЕСКА ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ КОВАЧЕВИЋ, PENDLEBURY ДА 72 ЗАВОД ФОРМИРА ЦЕНЕ
УЏБЕНИК ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ КАНТАР ДА 136 ЗАВОД ФОРМИРА ЦЕНЕ
VIII ЕНГЛЕСКИ (4. ГОД) 650‐02‐00169/2020‐07
РАДНА СВЕСКА ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ КАНТАР ДА 60 ЗАВОД ФОРМИРА ЦЕНЕ

Вам также может понравиться