Вы находитесь на странице: 1из 1

Abilități, Сборка/Разборка ноутбука

Способност
ь
Condiții,
Условия

GHID DE PERFORMANȚĂ
Руководство по эксплуатации

Nume Prenume Elev (ФИО):_________________

Nr. Pașii, Шаги Imagini, изображения Da Nu


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Timp (время на выполнение) …. min

Activitatea se consideră efectuată cu succes dacă toţi paşi au fost marcaţi cu „DA”.
Действие считается успешным, если все шаги отмечены «ДА».