Вы находитесь на странице: 1из 1

PROCES -VERBAL F. nr. 36 sv.

de notificare a părţilor privind dispunerea expertizei


ПРОТОКОЛ ОБЬЯВЛЕНИЯ СТОРОН О НАЗНАЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ

_______________________________ _____ ____________20___


locul de emitere, место cocтавления

Organul de urmărire penală în persoana ofiţerului de urmărire penală


Орган уголовного преследования в лице офицера по уголовному преследованию
_____________________________________________________________________________________
funcţia, numele, prenumele должность, фамилия, имя
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

în localul ____________________________________________________________________________
в помещении
acţionând în conformitate cu dispoziţiile articolelor 142, 144 C.P.P., a adus la cunoştinţa părţilor
в соответствии с требованиями ст. ст. 142, 144 УПК РМ ознакомил стороны
____________________________________________________________________________________
numele, prenumele фамилия , имя

ordonanţa din _____________________ privind dispunerea expertizei ____________________________


с постановлением от о назначение экспертизы tipul вид

în cauza penală nr.__________________


по уголовному делу №

la ora____ şi ____ min şi s-a încheiat la ora ____ şi ____ min


в час мин и окончен в час мин
Părţilor le-a fost explicat că sunt în drept: 1. Să recuze expertul; 2. Să dea explicaţii; 3. Să facă
obiecţii; 4. Să ceară a se pune expertului întrebări adăugătoare.
Сторонам разъяснено, что они имеют право: 1. Заявить отвод эксперту; 2. Дать свои объяснения; 3.Заявить
возражения; 4. Представить дополнительные вопросы эксперту.

Luînd cunoştinţă cu ordonanţa de dispunre a efectuării expertizei, părţile au declarat


Ознакомившись с постановлением о назначение экспертизы, стороны заявили
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Procesul verbal a fost dat citirii de
_________________________________________________________
Протокол прочитан
Faptele consemnate corespund adevărului. Записано правильно
_______________________________
semnătura părţii подпись стороны

Ofiţer de urmărire penală _______________________________


Офицер уголовного преследования semnătura подпись