Вы находитесь на странице: 1из 1

F. nr. 17 sv.

Procurorului raionului __________________________


Прокурору района
______________________________________________
COMUNICARE
DESPRE REŢINERE
СООБЩЕНИЕ О
ЗАДЕРЖАНИИ
______________________________ „_____”__________________20___
localitatea, место составления
Organul de urmărire penală reprezentat de ofiţerul de urmărire penală
Орган уголовного преследования в лице офицера по уголовному преследованию
_____________________________________________________________________________________
gradul, numele şi prenumele persoanei care îl întocmeşte, звание, фамилия, имя и отчество лица которое составляет
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
în localul _____________________________________________________________________________
в помещении
În conformitate cu prevederile articolelor 166,167 C.P.P. la ora ___ şi ____min. a reţinut persoana nominalizată
mai jos: В соответствии со ст. ст. 166, 167 УПК в час и мин. было задержано лицо:

Numele, prenumele, patronimicul __________________________________________________


Фамилия, имя, отчество
Ziua, luna, anul naşterii _________________________________________________________________
Число, месяц, год рождения
Locul naşterii_________________________________________________________________________
Место рождения
Cetăţenia_____________________________________________________________________________
Гражданство

Studiile______________________________________________________________________________
Образование
Situaţia militară________________________________________________________________________
Военное положение
Situaţia familiară_____________________ Persoanele pe care le întreţine _________________________
Семейное положение лица, которых содержит
Domiciliu____________________________________________________________________________
Адрес
Ocupaţia_____________________________________________________________________________
Место работы
Posesor al buletinului de identitate __________________________eliberat ________________________
Владелец удостоверения личности выдан
Antecedentele penale___________________________________________________________________
Судимость
bănuit (învinuit) de săvîrşirea infracţiunii prevăzute de al. _____ art.______ C.P.
подозревается (обвиняется) в совершении преступления предусмотренного ч. ст. УК
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
despre care fapt în conformitate cu al.2 art.167 C.P.P. Vă informăm.
о чем в соответствии с ч. 2 ст. 167 УПК уведомляем.
Despre reţinerea lui _________________ a fost anunţată una din rudele apropiate (altă persoană) la propunerea reţinutului
О задержании были уведомлены близкие родственники (другие лица) предложенные задержанным
.
Reţinerea cetăţeanului statului _______________________ a fost comunicată ambasadei _____________
О задержании гражданина государства было сообщено посольству
(consulatului) __________________ .
(консульству)

Ofiţerul de urmărire penală


Офицер уголовного преследования _________________

Вам также может понравиться