Вы находитесь на странице: 1из 9

СОВЕТЫ ЛЮБИТЕЛЯМ ЗИМНЕЙ РЫБАЛКИ

Во время зимней рыбалки думайте, прежде всего, о безопасности и только


потом об улове.

Передвигаясь по льду, будьте всегда готовы немедленно освободиться от


груза.

Всегда имейте под рукой веревку 12-15 метров, держите рядом с лункой
доску или большую ветку.

Осторожно! Лед между островами и плесами опасен всегда! Не ловите рыбу


далеко от берега, какого бы клева там не было.

При крайней необходимости проходите опасные места только со страховкой!


Передвигайтесь скользящим шагом!

Не прыгайте на оторвавшуюся льдину! Она может не выдержать ваш вес и


перевернуться!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ


НА ЛЬДУ

Не выходите на лед в одиночку! Не проверяйте прочность льда ногой! Будьте


внимательны, осторожны и готовы в любую минуту и опасности!

Будьте осторожны! Под снегом могут быть полыньи, трещины или лунки!

Внимание! В таких местах под снегом могут быть глубокие трещины и


разломы!

Oсторожно! В этих местах даже после сильных морозов слабый лед!

Внимание! Если под Вами затрещал лед и появились трещины, не пугайтесь


и не бегите от опасности! Плавно ложитесь на лед и перекатывайтесь в
безопасное место!

Помните! Быстрое оказание помощи попавшим в беду возможно только в


зоне разрешенного перехода!
ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ НА ЛЬДУ

Не поддавайтесь панике! Не кричите, не зовите на помощь, берегите силы!


Наползайте на лед с широко расставленными руками! Делайте попытки еще,
еще!

При спасении действуйте быстро, решительно, но предельно осторожно!


Громко подбадривайте спасаемого! Подавайте спасательный предмет с
расстояния 3-4 метра!

Спасательные предметы
Бугор, лестница, санки, доска, спасательные веревки

Дайте пострадавшему часть своей одежды, разведите костер и обогрейте


пострадавшего. Вызовите спасателей или «скорую помощь».

Выбравшись из проруби, снимите, тщательно отожмите и снова наденьте


одежду! Бегом следуйте к ближайшему населенному пункту! Вызовите
спасателей или «скорую помощь»!

Не допускайте обморожения и замерзания!


ÎNDRUMĂRI PESCUITORILOR PE TIMP DE IARNĂ

Iarna, în timpul pescuitului, gândiţi-vă în Deplasîndu-vă pe gheaţă fiţi gata în orice


primul rând la securitate şi apoi la pescuit! moment, imediat să vă eliberaţi de greutăţi !

Întotdeauna să aveţi la îndemînă o funie cu Fiţi prudenţi! Gheaţa între insule şi


lungimea de 12-15 metri. Ţineţi alături de întinderile de apă, între cotituri sunt
gaura din gheaţă o scîndură sau o creangă permanent periculoase!
mare !

În măsura posibilităţilor treceţi locurile Nu săriţi pe blocuri de gheaţă rupte ! Ele nu


periculoase numai cu asigurare ! Deplasaţi- pot să vă menţină greutatea şi se pot
vă cu paşi alunecaţi ! răsturna !
REGULI DE COMPORTARE PE GHEAŢĂ
MĂSURII DE SECURITATE

Nu vă deplasaţi pe gheaţă de unul singur ! Fiţi prudenţi !


Nu verificaţi rezistenţa gheţei cu piciorul ! Sub zăpadă pot fi ochiuri de apă sau
Fiţi atenţi în orice moment! crăpături !

Atenţie ! În aşa locuri sub zăpadă pot fi Atenţie ! În aceste locuri chiar şi după
crăpături adînci sau spargeri ! îngheţuri, gheaţa este subţire !

Atenţie ! Dacă sub picioare aţi depistat Reţineţi ! Acordarea primului ajutor celor
crăpături de gheaţă nu intraţi în panică şi nu aflaţi în pericol este posibil numai în
fugiţi de pericol ! sectorul permis de trecere !
Culcaţi-vă lent pe gheaţă şi rostogoliţi-vă în
locul fără pericol !
ACORDAREA AJUTORULUI SINISTRAŢILOR PE GHEAŢĂ

Nu intraţi în panică ! Nu strigaţi, nu apelaţi În timpul ajutorului acţionaţi imediat,


la ajutor, păstraţi puterile ! hotărît, dar foarte atent.
Deplasaţi-vă culcat pe gheaţă cu mîinile larg Încuragaţil pe sinistrat.
desfăcute, repetaţi de mai multe ori. Oferiţi obiectul de salvare de la distanţa de
3-4 metri.

Obiectele de salvare: Daţi sinistratului o parte din vestimentaţia


Scîndură personală.
Scară Aprindeţi focul şi încălziţi sinistratul.
Funii de salvare Chemaţi salvatorii sau ambulanţa.

Eliberându-vă din gheaţă, scoateţi, scurgeţi Nu permiteţi degerarea şi îngheţarea.


şi din nou îmbrăcaţi îmbrăcămintea. Imediat
deplasaţi-vă spre localitatea apropiată.
Chemaţi salvatorii sau ambulanţa.

СОВЕТЫ ЛЮБИТЕЛЯМ ЗИМНЕЙ РЫБАЛКИ


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
НА ЛЬДУ

Не выходите на лед в одиночку! Не Будьте осторожны! Под снегом могут


проверяйте прочность льда ногой! быть полыньи, трещины или лунки!
Будьте внимательны, осторожны и
готовы в любую минуту и опасности!

Внимание! В таких местах под снегом Осторожно! В этих местах даже после
могут быть глубокие трещины и сильных морозов слабый лед!
разломы!

Внимание! Если под Вами затрещал лед Помните! Быстрое оказание помощи
и появились трещины, не пугайтесь и не попавшим в беду возможно только в зоне
бегите от опасности! Плавно ложитесь на разрешенного перехода!
лед и перекатывайтесь в безопасное
место!
ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ НА ЛЬДУ

Не поддавайтесь панике! Не кричите, не При спасении действуйте быстро,


зовите на помощь, берегите силы! решительно, но предельно осторожно!
Наползайте на лед с широко Громко подбадривайте спасаемого!
расставленными руками! Делайте Подавайте спасательный предмет с
попытки еще, еще! расстояния 3-4 метра!

Спасательные предметы Дайте пострадавшему часть своей


Бугор, лестница, санки, доска, одежды, разведите костер и обогрейте
спасательные веревки пострадавшего. Вызовите спасателей или
«скорую помощь».

Выбравшись из проруби, снимите, Не допускайте обморожения и


тщательно отожмите и снова наденьте замерзания!
одежду! Бегом следуйте к ближайшему
населенному пункту! Вызовите
спасателей или «скорую помощь»!

Вам также может понравиться