Вы находитесь на странице: 1из 11

АКАФИСТ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ НИКОЛАЮ 

II
с краткими катехизическими сведенiями
Кондак 1
Богоизбра́нне Руси́ искупле́нiе и Христо́вой любви́
воплоще́ніе, воспева́ем Ти́ похва́льная, я́ко па́че всего́ Оте́чество
свое́ возлюби́вшему, Ты́ же, я́ко име́яй дерзнове́ніе ко Го́споду,
просвети́ омраче́нныя умы́ и сердца́ на́ша, да зове́м Ти́: Ра́дуйся,
святы́й Царю́ Нико́лае, искупи́телю грѣха́ изме́ны наро́да
Росси́йсскаго!   Поклонъ.
Икос 1
Ангелов Творе́ц посла́ Тя́ Земле́ Ру́сской, я́ко Ангела незло́бія
и вразумле́нія к Богоизбра́нному Наро́ду Твоему,  Тя́  бо  избра́ 
по о́бразу Сы́на Своего́ Единоро́днаго в же́ртву искупле́нiя за
Собо́рный грѣ́х изме́ны Наро́да Ру́сскаго. мы́ же, дивя́щеся
таково́му о Тебе́ промышле́нію Вседержи́теля, с умиле́нiем
вопие́м Ти́:
Ра́дуйся, Христу́ уподобле́ніе!
Ра́дуйся, же́ртво всесожже́нія!
Ра́дуйся, Ру́сских Царе́й украше́нiе!
Ра́дуйся, незло́бiя и всепроще́нiя о́браз пода́вый!
Ра́дуйся, оби́димых нело́жное упова́нiе!
Ра́дуйся, вѣры нерушимое основанiе!
Ра́дуйся, святы́й Царю́ Нико́лае, искупи́телю грѣха́ изме́ны
наро́да Росси́йсскаго!   Поклонъ.
Кондак 2
Ви́дящи всеблага́я Богома́ти в уде́ле Свое́м Страну́ на́шу
ме́рзостiю растле́нiя оскверня́ему, избра́ Тя́ от рожде́нiя, я́ко
чисте́йшаго, Ру́си бо во очище́нiе, да вси́ надгро́бное рыда́нiе Тебе́
твори́м пе́снь: Аллилу́іа.   Поклонъ.
Икос 2
Ра́зум Предве́чный предуве́де Тя́ ко спасе́нiю и житiю́ Твоему́
прообразова́нiе Ио́ва многострада́льнаго, рожде́нiе Твое́ и па́мять
Пра́ведника сочета́вая. Мы́ же, на́ш грѣ́х неве́рности Тебе́
помина́юше. с тре́петом серде́чным и сокруше́нiем душе́вным
вопiе́м Ти́ си́це:
Ра́дуйся, хулы́ и напа́сти от Наро́да Твоего́ претерпе́вый!
Ра́дуйся, Вѣ́ру до  конца сохранивый!
Ра́дуйся, о́бразе кро́тости!
Ра́дуйся, свети́льниче Пра́вды!
Ра́дуйся, блюсти́телю Богопочте́нiя!
Ра́дуйся, пра́вило смире́нiя!
Ра́дуйся, святы́й Царю́ Нико́лае, искупи́телю грѣха́ изме́ны
наро́да Росси́йсскаго!   Поклонъ.
Кондак 3
Си́ла Вы́шняго осени́ Тя́, Боговенча́нне Царю́ Нико́лае,
лжему́дрствующему за́паду вразумле́нiе противора́тное
соде́лавшаго, да мі́р Бо́гу возопiе́т: Аллилу́іа.   Поклонъ.

Икос 3
Име́я тща́нiе о вразумле́нiи заблу́дших, поревнова́л еси́
Благове́рный Царю́, Храмов созида́нiю, Моще́й Святы́х
Уго́дников Бо́жiих прославле́нiю, просвеще́нiя Христиа́нскаго
насажде́нiю и обездо́ленных от наси́лiя огражде́нiю, да мі́р
Христиа́нскiй вопiет Ти́ такова́я:
Ра́дуйся, святителя Николая на земли соимените!
Ра́дуйся, Преподо́бнаго Серафи́ма на Небеси́ сомоли́твенниче!
Ра́дуйся, Правосла́вiя насади́телю!
Ра́дуйся, Све́та Христо́ва носи́телю!
Ра́дуйся, терпе́нiя Христиа́нского учи́телю!
Ра́дуйся, Правосла́вным Христи́аном засту́пниче!
Ра́дуйся, святы́й Царю́ Нико́лае, искупи́телю грѣха́ изме́ны
наро́да Росси́йсскаго!   Поклонъ.
Кондак 4
Бу́ри безумíя и злоре́чiя не убоя́лся еси́, Царю́ Нико́лае, егда́
согла́сiе со враги́ и изме́нники на пагубу́ Оте́чества отве́ргл еси́,
злохуле́нiя, заточе́нiе и умерщвле́нiе претерпе́л еси́, вопiя́ Бо́гу
Вседержи́телю: Аллилу́іа.   Поклонъ.
Икос 4
Слы́шаще Держа́вы Россі́йской нестрое́нiе и ви́дяще Христи́ан
разде́ленiе, моли́лся еси́, не престава́я, да спасе́т Всеблага́я  Ру́сь 
Правосла́вную. Сего́ ра́ди  вопiе́м  Ти́:
Ра́дуйся, моли́твы кади́ло благово́нное!
Ра́дуйся, лампа́до Вѣ́ры неугаси́мая!
Ра́дуйся, бу́йствующих кро́тостiю вразумле́нiе!
Ра́дуйся, неуте́шных в скорбе́х утеше́нiе!
Ра́дуйся, Небе́сных Бла́г люби́телю!
Ра́дуйся, Пра́вды Бо́жія ревни́телю!
Ра́дуйся, святы́й Царю́ Нико́лае, искупи́телю грѣха́ изме́ны
наро́да Росси́йсскаго!   Поклонъ.
Кондак 5
Боготе́чная звездо́ Ру́сским в разсе́янiи су́щым яви́лся еси́,
Царю́ Нико́лае, о и́мени Твое́м во еди́но и́х собира́я и Пу́ть
Христо́в к воскресе́нiю Свято́й Руси́ показу́я, да пою́т Ангели
пе́снь о ка́ющихся грѣ́шницех: Аллилу́іа.   Поклонъ.
Икос 5
Ви́дя, я́ко кро́тость и смире́нiе Твое́ ничто́же успева́ют, все́
упова́нiе на Пречи́стую возложи́л еси́ и в Ру́це Вседержи́теля
всего́ Себе́ преда́л еси́, да и безу́мныя вразуми́т во е́же пе́ти Тебе́:
Ра́дуйся, горды́ни победи́телю!
Ра́дуйся, Венца́ Небе́снаго носи́телю!
Ра́дуйся, не́мощных стено́ необори́мая!
Ра́дуйся, го́рдых вразуми́телю!
Ра́дуйся, к лю́дем свои́м Любо́вь преизоби́льная!
Ра́дуйся, за Ру́сскую Зе́млю же́ртво усе́рдная!
Ра́дуйся, святы́й Царю́ Нико́лае, искупи́телю грѣха́ изме́ны
наро́да Росси́йсскаго!   Поклонъ.

Кондак 6
Пропове́дуют концы́ вселе́нныя сла́ву Твою́, во всю́ зе́млю
изы́де сло́во Твое́, я́ко не́сть то́я же́ртвы, ю́же не прине́сл бы́х за
бла́го Це́ркви Правосла́вныя, Богоизбра́ннаго Наро́да Ру́сскаго и
Оте́чества на́шего, науча́я те́м лю́ди Твоя́ благода́рственно пе́ти
Бо́гу: Аллилу́іа.   Поклонъ.
Икос 6
Возсiя́л еси́ па́че со́лнца Земли́ Ру́сской, Святы́й Царю́-
искупи́телю Нико́лае, Богоизбра́нному Наро́ду Ру́сскому
заступле́нiе да́же до сме́рти яви́вый, да вси́ ко Христу́ 
обраща́ются и к Тебе́ прибега́ют сего́ ра́ди воспева́ем Ти́ такова́я:
Ра́дуйся, све́те от восто́ка исше́дый!
Ра́дуйся, о́бразе Царе́м Правосла́вным!
Ра́дуйся, Пра́вды Бо́жія сiя́нiе неистощи́мое!
Ра́дуйся, кро́тости Христо́вы свети́ло незаходи́мое!
Ра́дуйся, грѣ́шников о́тчее вразумле́нiе!
Ра́дуйся, Пра́ведников усе́рдное прославле́нiе!
Ра́дуйся, святы́й Царю́ Нико́лае, искупи́телю грѣха́ изме́ны
наро́да Росси́йсскаго!   Поклонъ.
Кондак 7
Хотя́й За́мысел Бо́жій о Це́ркви Христо́вой и Держа́ве
Россійской испо́лнити Вѣ́ру Правосла́вную по все́й земли́
утверди́ти и все́ наро́ды ко Христу́ обрати́ти, подви́гл еси́ все́
Ца́рство Твое́ на заступле́нiе оби́димыя страны́ Се́рбскiя, да вси́
вопiю́т Бо́гу: Аллилу́іа.   Поклонъ.
Икос 7
Но́ваго Тя́ Но́я, строи́теля спасе́нiя Богоизбра́нному Наро́ду
Росси́йсскому яви́ Госпо́дь, да вси́ труды́ Твоя́ помина́юще,
непреста́нно воспева́ем  Ти́  си́цевая:
Ра́дуйся, Ру́сскаго корабля́ води́телю!
Ра́дуйся, Славя́н в бе́дах утеши́телю!
Ра́дуйся, Се́рбстей страны́ заступле́нiе!
Ра́дуйся, Ру́сских люде́й окормле́нiе!
Ра́дуйся, миролю́бiя возвести́телю!
Ра́дуйся, Христи́анских доброде́телей насади́телю!
Ра́дуйся, святы́й Царю́ Нико́лае, искупи́телю грѣха́ изме́ны
наро́да Росси́йсскаго!   Поклонъ.
Кондак 8
Стра́нное чу́до ви́дим на Тебе́, Нико́лае, Десни́цею
Всевы́шняго многа́жды спаса́еме, со ча́ды же и сро́дники
му́ченическим венце́м венча́еме,  да Бо́гу Промысли́телю вся́
ческих вопiе́м: Аллилу́іа.   Поклонъ.
Икос 8
Ве́сь еси́ все́м Христиа́ном засту́пник яви́лся еси́, Богоизбра́нне
Нико́лае, сугу́бое заступле́нiе наро́дом Славя́нским показу́еши,  
на   похвалу́   подвиза́я   пе́ти  Тебе́:
Ра́дуйся, защи́то оби́димых!
Ра́дуйся, вразумле́нiе оби́дящих! 
Ра́дуйся, ско́рбных прибе́жище!    
Ра́дуйся, гони́мых  засту́пниче!  
Ра́дуйся, в житiи́  Твое́м  миротво́рче!
Ра́дуйся, по убiе́нiи Твое́м Христиа́ном  побо́рниче!
Ра́дуйся, святы́й Царю́ Нико́лае, искупи́телю грѣха́ изме́ны
наро́да Росси́йсскаго!   Поклонъ.
Кондак 9
Вся́кими чудесы́ яви́ Госпо́дь благоволе́нiе Свое́ Ру́сским
лю́дем, до́ндеже преогорчи́ша Го́спода зело́, но Тобо́ю к
Покая́нiю призыва́емы, ку́пно воспои́м Бо́гу: Аллилуіа.   
Поклонъ.
Икос 9
Ветíя многовеща́нныя, я́ко ры́бы безгла́снiи, не возмо́гут
возре́ти высоту́ Твоего́ терпе́нiя, мы́ же  глубину́  паде́нiя на́шего 
созерца́юще,  в  сокруше́нiи  ду́ха  взыва́ем:
Ра́дуйся, терпе́нiе необори́мое!
Ра́дуйся, ве́рносте Христиа́н непоколеби́мая!
Ра́дуйся, горды́ни сокруше́нiе!
Ра́дуйся, безу́мных умудре́нiе!
Ра́дуйся, о́браз ве́рным в житiи́ и му́ченичестей кончи́не
да́вый!
Ра́дуйся, за грѣ́х Наро́да Своего́ пострада́вый!
Ра́дуйся, святы́й Царю́ Нико́лае, искупи́телю грѣха́ изме́ны
наро́да Росси́йсскаго!   Поклонъ.
Кондак 10
Спасти́ся хотя́й все́м челове́ком, и́же на кро́ви Му́чеников
Свои́х Це́рковь основа́вый, Сердцеве́дец, Христо́с положи́ Тя́,
Святы́й Царю́ искупи́телю Нико́лае, во основа́нiе но́выя храми́ны
Держа́вы Ру́сской, да вси́ в не́й су́щiя вопiю́т Бо́гу: Аллилу́іа.   
Поклонъ.
Икос 10
Стена́ еси́ все́м к Тебе́ с ве́рою прибега́ющим и необори́мое
огражде́нiе ми́ру Правосла́вному еси́, науча́я вся́ ве́рныя  сла́вити 
Тя́   си́це:
Ра́дуйся, на земли́ Небе́сных явле́нiе!
Ра́дуйся, оскудева́ющих доброде́тельми восполне́нiе!
Ра́дуйся, заре́ в земли́ Росси́йсской возсiя́вшая!
Ра́дуйся, реко́, все́ преде́лы её напита́вшая!
Ра́дуйся, смиренному́дрiя учи́телю!
Ра́дуйся, Вѣ́ры и Любви́ насади́телю!
Ра́дуйся, святы́й Царю́ Нико́лае, искупи́телю грѣха́ изме́ны
наро́да Росси́йсскаго!   Поклонъ.
Кондак 11
Пе́нiе Пресвяте́й Тро́ице да́же до сме́рти при́носяще, тече́нiе
сконча́л еси́ и Вѣ́ру соблю́л еси́, е́юже вся́ Правосла́вныя
Христиа́ны подвиза́еши пе́ти:   Аллилу́іа.   Поклонъ.
Икос 11
Светода́телем по́яслан бы́в земли́ на́шей, я́ко Агнец
непоро́чный, полага́ешися во искупле́нiе грѣха́ измены Народа
Росси́йсскаго, да вси непрестанно Тя славим:
Ра́дуйся, боголюбезная жертво!
Ра́дуйся, любвеобилiе неистощимое!
Ра́дуйся, верности Христовы похвало!
Ра́дуйся, всеянiе Духа незримое!
Ра́дуйся, зерцало премудрости!
Ра́дуйся, ненадеющихся надеждо!
Ра́дуйся, святы́й Царю́ Нико́лае, искупи́телю грѣха́ изме́ны
наро́да Росси́йсскаго!   Поклонъ.
Кондак 12
Боже́ственная Благода́ть не́мощная врачу́ющи предуве́де Тя́,
я́ко враче́вство неистощи́мое владо́мым Твои́м, вопiю́щим Бо́гу: 
Аллилу́іа.   Поклонъ.
Икос 12
Пою́ще страда́нiя Твоя́, Святы́й Царю́-Искупи́телю Нико́лае,
покланя́емся терпе́нiю Твоему́, я́ко си́ле Всемо́щныя Тро́ицы
я́вльшейся на Тебе́, да  вси́  согла́сно  вопiем:
Ра́дуйся, возлю́бленное ча́до Христо́во!
Ра́дуйся, непоро́чная ча́да Твоя́ и ве́рныя слу́ги ко Христу́
приве́дый!
Ра́дуйся, Цари́це Пра́ведною и Му́ченицею бы́ти
посо́бствовавый!
Ра́дуйся, наро́д Тво́й Истине наста́вивый!
Ра́дуйся, Оте́чества че́сти не посрами́вый!
Ра́дуйся, Ца́рство Небе́сное стяжа́вый!
Ра́дуйся, святы́й Царю́ Нико́лае, искупи́телю грѣха́ изме́ны
наро́да Росси́йсскаго!   Поклонъ.

Кондак 13
О пречу́дный и пресла́вный Святы́й Царю́-Искупи́телю
Нико́лае, при́зри на Оте́чество Твое́ земно́е и люди́ Твоя́, вся́каго
бо отве́та о грѣсе́ изме́ны на́шея недоуме́ем, и умоли́
Всеми́лостиваго Христа́ Бо́га Спа́са на́шего, да не вни́дет в су́д с
на́ми, но сподо́бит ны́ непреста́нно воспева́ти: Аллилу́іа.   
Поклонъ.
Этот кондак читается трижды, затем Икос 1 и Кондак 1.

Краткая молитва Святому Царю-Искуптѣлю 


НIКОЛАЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ
́ отъ
О Святы́й Царю́ искупи́тѣлю Ніко́лае, спаси́ Россі́ю
Собо́рныя смѣ́рти и моли́ Бо́га спасти́ся душа́мъ на́шимъ.
Ами́нь. 
Исповедательная молитва Святому Царю-Искупитѣлю
НIКОЛАЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ*
О преди́вный Уго́дниче Хрiсто́въ, Бо́гомъ да́нный, Бо́гомъ
избра́нный, Бо́гомъ води́мый, Cвяты́й Царю́-Искупи́тѣлю
Нiко́лаѣ; о тебѣ́ же рече́ Госпо́дь свидѣ́тельствовавъ: обрѣто́хъ
Дави́да, му́жа по Се́рдцу Моему́, и́же (который) сотвори́тъ вся́
Хотѣнiя Моя́.  
О неусы́пный Ревни́телю Хрiстiа́нскаго Благоче́стiя, добропо-
бѣ́дный Защи́тниче и Покрови́телю Хрiсто́вы Це́ркви,
Великодержа́вный Оте́цъ Оте́чества на́шего! Ты́ на Ца́рство
Ру́сское Бо́жиiмъ изволе́нiемъ, а не мяте́жнымъ человѣ́ческимъ
хотѣ́нiемъ взоше́лъ еси́ и Хрiсту́ Царю́, я́ко Уде́рживающiй та́йну
безза́конiя послужи́лъ еси́; наипа́че Спаси́тѣлю на́шѣму, Го́споду
Iису́су Хрiсту́ во искупи́тѣльномъ по́двигѣ уподо́бился еси́.
Креста́ своего́ не отве́рглъ, и смире́нiе свидѣ́тельствоваше, ре́кше:
а́ще Бо́гу потре́бна искупи́тѣльная же́ртва за грѣ́хъ моего́ Наро́да,
для́ спасе́нiя Россí́и, а́зъ бу́ду е́ю, да сверши́тся Во́ля Бо́жiя.  
О Святы́й Царю́ искупи́тѣлю Нiкола́е, ты́ не
то́кмо (только) глаго́лалъ, но вся́ благопотре́бныя по́двиги для
спасе́нiя Россíи сла́вно поне́слъ: Наро́дъ сво́й Безкро́вной Же́ртвѣ
подо́бно на Екатеринбургской Голго́фе кро́вiю Ца́рскою искупи́лъ
еси́ и тѣ́мъ го́рькую ча́щу отлученiя отъ Пресвяты́я Тро́ицы въ
се́мъ и въ бу́дущѣмъ вѣ́цѣ: вѣ́чныхъ муче́нiй и истребле́нiя съ
лица́ земли́, отъ Наро́да клятвопресту́пнаго отврати́лъ, и наипа́че
гряду́щее воскресе́нiе Свято́й Руси́ свои́мъ Хрiстоподо́бнымъ
по́двигомъ соде́лалъ еси́. 
Яко (как) Ца́рь Царе́й грѣхи́ всѣ́хъ человѣ́къ, на Голго́фскiй
Кре́стъ возне́слъ и Свое́ю Честно́ю Кро́вiю омы́лъ, та́ко и ты́ для
спасе́нiя Россíи во о́бразъ Искупи́тѣльной Же́ртвы Хрiста́ Царя́,
грѣ́хъ измѣ́ны Наро́да Ру́сскаго на Екатеринбу́ргской Голго́фе
кро́вiю ца́рскою омы́лъ, и я́ко Госпо́дь Свои́ми Крестными
Страда́нiями и Безгрѣ́шной Сме́ртiю все́го Ада́ма (т.е. весь
человеческий род) отъ прокля́тiя, а́да и вѣ́чной сме́рти спа́слъ еси́,
та́ко и ты́ Святы́й Царю́ искупи́телю Нiко́лае свято́ю сме́ртiю
свое́ю и кро́вiю для спасе́нiя Россiи про́литою, отъ стра́шнаго
прокля́тiя въ сѣ́мъ и въ бу́дущѣмъ вѣ́цѣ, отлуче́нiя отъ Пресвяты́я
Трои́цы, иу́дъ но́выхъ, Бо́гу да́нный Благочести́вый Собо́рный
Обѣ́тъ преступи́вшихъ и до ны́нѣ преступа́ющихъ, спа́слъ еси́ и
всему́ Наро́ду Ру́сскому прощеніе грѣха́ сего́ у Хрiста́ Царя́
испроси́лъ еси́.  
И я́ко Госпо́дь, попра́вши си́лу дiа́волю, тридне́венъ воскре́слъ,
та́ко и ра́ди кре́стной искупи́тѣльной жѣ́ртвы твое́й Ру́сь Святу́ю
отъ Собо́рныя сме́рти воскреси́тъ и Царя́ победи́теля на Свято́мъ
Престо́ле па́че утверди́ть, да просла́вится у́бо во Свято́й Руси́
Всесвято́е Имя Го́спода Бо́га на́шего, въ Тро́ицѣ Еди́наго,
Сла́вимаго и Поклоня́емаго: Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха  ,
Его́же е́сть Ца́рствіе, и Си́ла, и Сла́ва, Че́сть и Поклоне́ніе, ны́нѣ,
и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь. 
Покаянная молитва Святому Царю-Искупитѣлю
НIКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧУ
О Святы́й Царю́-Искупи́тѣлю Нiко́лае, услы́ши ны́нѣ
многоболе́зненный во́пль на́съ, погиба́ющи ча́дъ Твои́хъ, изъ
тьмы́ грѣха́ къ Тебѣ́, Держа́вному Отцу́ на́шему взыва́ющихъ.
При́зри ми́лостивно на бѣ́ды и страда́нiя на́ша и Путѣ́мъ Спасе́нiя
изведи́, я́ко Хрiсто́съ изъ бе́здны а́довой, всемо́щною Твое́ю
моли́твою. Поне́же согрѣши́хомъ въ слѣпотѣ́ безу́мiя на́шего па́че
всѣ́хъ человѣ́къ на земли́: отверго́шася Царя́ Небе́снаго и тѣбѣ́
хрiста́ земна́го; Сло́во Бо́жiе презрѣ́ша, Пома́занниковъ
Госпо́днихъ  хули́ша, Свято́е Призва́нiе Божіе попра́ша и сатанѣ́
беззако́нiями поработи́шася. Бо́гу да́нный Благочести́вый
Собо́рный Обѣ́тъ вѣ́рно служи́ть Самодержа́внымъ Царя́мъ изъ
До́ма Рома́новыхъ и всенаро́дную Прися́гу де́рзко преступи́ша, и
целова́нiе Креста́ и Ева́нгелiя ни во что́ вмени́ша. Тѣбѣ́ же,
Пома́занника Бо́жiя съ ца́рственною супру́гою Алекса́ндрою,
ча́дами Твои́ми: Царе́вичемъ Алексíемъ, Царе́внами Ольгою,
Татiа́ною, Марíей и Анастасíей, вѣ́рными дру́гами и слу́гами
твои́ми, иу́диной измѣ́ной въ ру́цы сы́новѣй діа́вола на
оклевета́ніе, поруга́нiе и пропя́тiе преда́ли еси́. Сего́ ра́ди, нача́тъ
Госпо́дь отсту́пниковъ въ Ра́зумъ Истины лю́тыми скорбя́ми
приводи́ти и подъ и́го жидо́вское Россíю отда́лъ еси́. Да́бы
позна́ли лю́ди Ру́сскiе, ка́ко Бо́га и Пома́заника Его́ отверга́тися, а
дiа́вола и клевре́тъ сатани́ныхъ слу́шати. 
О бе́здна а́дская паде́нiя на́шего! Кое́го грѣха́ отъ дру́жбы съ
си́лой тѣ́мною не соде́лали, ко́е нече́стiе не сотвори́ли, ко́е зло́ въ
се́рдцѣ свое́мъ не помы́слили! Го́споди Милосе́рдный, поми́луй
на́съ! Ра́ди моли́твъ Свята́го Царя́-Искупи́тѣля НIКОЛАЯ
АЛЕКСАНДРОВИЧА  расто́ргни окамене́нныя грѣхо́мъ сердца́
на́ша и изведи́ изъ на́съ, я́ко во́ду жи́ву, сле́зы покая́нiя; да
услы́шатъ вси́ лю́ди Ру́сскiе сокрове́нный Гла́съ Тво́й, Го́споди:
ка́ко бо мо́жете служи́ти Царю́ Небе́сному, а́ще бо Царя́ земна́го
преда́ли еси́; сотвори́те пре́жде досто́йный пло́дъ Покая́нiя за
грѣхи́ отце́въ ва́шихъ, омо́йтеся и очи́ститеся, испра́вте сердца́
ва́ша двоеду́шныя, и уразуме́йте, я́ко Россíя безъ Царя́, ка́ко и
человѣ́къ безъ главы́, е́сть тру́пъ смердя́щiй. 
Сего́ ра́ди, приими́, у́бо Го́споди, мое́ Покая́нiе, и моли́твами
Свята́го Царя́-Искупи́тѣля НIКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА спаси́
и поми́луй [(имярекъ) и]* всѣ́хъ сро́дникъ мои́хъ и вся́ лю́ди
Ру́сскiя Благочести́вый Собо́рный Обѣ́тъ 1613 го́да
преступи́вшихъ и до ны́нѣ преступа́ющихъ, всѣ́хъ ненави́дящихъ
и оби́дящихъ на́съ и творя́щихъ на́мъ напа́сти, и а́ще (если)
возмо́жно е́сть взыщи́, Го́споди, поги́бшiя ду́ши отце́въ, и бра́тiй,
и се́стръ на́шихъ. Прости́ непра́ведно восстаю́щихъ на на́съ и не
оста́ви поги́бнути душа́мъ и́хъ, но спаси́ всѣ́хъ ра́ди Сла́вы Имени
Твоего́ Пресвята́го: Отца, и Сы́на и Свята́го Ду́ха  , я́ко Тво́е е́сть
Ца́рствіе, и Си́ла, и Сла́ва ны́нѣ и при́сно во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь. 

Тропарь. Глас 4
Же́ртве Христо́вой в подо́бiе,/ я́ко Агнец непоро́чный,/ во́лею
полага́ешися во искупле́нiе/ Собо́рнаго грѣха измены
Богоизбра́ннаго Наро́да Ру́сскаго,/ Ца́рству в себе́ разде́льшемуся/
в Себе́ же да́руеши исцеле́нiе,/ о Святы́й Царю искупи́телю
Нико́лае,/ страда́нiя Твоея́ кре́стная сла́вим,/ и́ми бо Ца́рствiе
воскреша́ется/ во сла́ву Царя́-Бо́га Небе́снаго,/ и во спасе́нiе  ду́ш 
на́ших. Поклонъ.

Вам также может понравиться