Вы находитесь на странице: 1из 2

ЛИНИЯ СОФИЯ - БУРГАС

ЦЕНОРАЗПИС Дата: 22.7.2020 г. Курс: 6:15 ч.


ДИСТАНЦИЯ ЦЕНА НА Място ПЪТНИК ПЪТУВА ДО: ЦЕНА НА
Код От София до: БИЛЕТА № (фамилия) Код Град БИЛЕТА
1 Пазарджик 10 лв. 1 Петров 2 Пловдив 15 лв
2 Пловдив 15 лв. 2 Атанасова 3 Чирпан 18 лв
3 Чирпан 18 лв. 3 Енев 5 Н.Загора 25 лв
4 Ст.Загора 20 лв. 4 Маринов 7 Карнобат 35 лв
5 Н.Загора 25 лв. 5 Янков 1 Пазарджик 10 лв
6 Сливен 30 лв. 6 Иванова 9 Бургас 40 лв
7 Карнобат 35 лв. 7 Димитров 4 Ст.Загора 20 лв
8 Айтос 38 лв. 8
9 Бургас 40 лв. 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
ОБЩО: 163 лв.

Вам также может понравиться