You are on page 1of 1

AKUJANJI

SAYA

………………………………………………………………
MURID TAHUN ENAM
SK KEM ISKANDAR 2011

DENGAN PENUH ILTIZAM AKAN BERUSAHA


UNTUK MENCAPAI HASRAT DAN CITA-CITA
SELURUH WARGA SEKOLAH KEBANGSAAN KEM ISKANDAR
KE ARAH KECEMERLANGAN DALAM PEPERIKSAAN

UPSR 2011
KE TAHAP FOKUS SEKOLAH:

TARGET YANG INGIN DICAPAI BILANGA PERATUS


N
SEKURANG-KURANG BIL. MURID YANG 5/42 11.90%
MENDAPAT 5A
PERATUS KESELURUHAN 38/42 88.64%
BAHASA MELAYU (PEMAHAMAN) 42/42 100.00%
BAHASA MELAYU (PENULISAN) 42/42 100.00%
BAHASA INGGERIS 34/42 80.00%
MATEMATIK 42/42 100.00%
SAINS 42/42 100.00%
GPS 1.90

Yang benar: Disaksikan


oleh:

…………………………
……………………………