Вы находитесь на странице: 1из 1

Читайте бесплатно

Поиск RU Загрузить
в течение 30 дней

1 из 38    Поиск документа 
Документы  Самосовершенствование  Самоорганизация

 100% (2) · 517 просмотров · 38 страниц ПОХОЖИЕ ИЗДАНИЯ

WFRP4 Uno icial Grimoire


1.0

Загружено: Phil McIntyre May 15, 2020 WFRP One Shots WFRP 4e - WFRP 4e WFRP4
Полное описание of the Reikland Archives of the… Cheatsheets Uno icial_Besti…

    
Сохранить 100% 0% Вставить Поделиться

1 из 38    Поиск документа 
 

Похожие издания

KRELAERN


WFRP4 - The Dwarfs Careers for Uno icial WFRP One Shots WFRP 4e - WFRP 4e WFRP4 Deadly
Enemy Within P… Warhammer 4th… Grimoire 1.2 PDF of the Reikland Archives of the… Cheatsheets Uno icial_Besti… Dispatch.pdf

!
  ^GACCE@EFD @ALZNGHE^L  
!

[FROFLLNR CFGXFPU RADNZDFU

@RNHEXP @AGXNGXP
Arekegfd Hnsekg fgh [retegk= @ores Lf`Dnfg  F Znrsagfd Gatn  2
 Xes Puppdnlngt es sndc-pubdesonh fgh uga ff`efd, fgh es gat eg fgy wfy @ftfstrapoe` Les`fsts  0
ta bn fssa`eftnh weto Kflns [arisoap ar @ube`dn ;. Fdd rndnvfgt @ftfstrapoe` Les`fst Xfbdn 0
de`ng`ns, trfhnlfris fgh `apyrekots frn usnh wetoaut pnrlesseag fgh eg Gnw Xfdngt   8
ga wfy lnfgt ta `ofddngkn awgnrsoep ta tonl by Kflns [arisoap fgh Gnw Ppndds  8
@ube`dn ;. Gnw Zntty Ppndds 8
Gnw Fr`fgn Ppndds >
 [frofllnr Cfgtfsy Radnpdfy Gnw Darn Ppndds ?
es pubdesonh by @ube`dn ; Ngtnrtfeglngt Dth,  Xon Darn ac Bnfsts ?
Puetn H0, ^get 8, Knlege Oausn, Ofrkrnfvns Rafh,  Xon Darn ac Hnfto ?
Kraughwndd Eghustrefd Nstftn,  Xon Darn ac Cern ?
Pwegtag, PG2> >F], ^I  Xon Darn ac Onfvngs ?
 Xon Darn ac Decn 5
Ga pfrt ac fgy @ube`dn ; pubde`fteag lfy bn rnprahu`nh, starnh eg f  Xon Darn ac Dekot 5
rntrenvfd systnl, ar trfgslettnh eg fgy carl by fgy lnfgs, ndn`trage`,  Xon Darn ac Lntfd 5
ln`ofge`fd, poata`apyegk, rn`arhegk ar atonrwesn wetoaut ton prear  Xon Darn ac Pofhaws 5
pnrlesseag ac ton pubdesonrs. Hrueh @frnnr   6:
@frnnr Zfto 6:
Lfke` fgh ton Adh Cfeto 6:
Gnw Xfdngts 66
Ptre`turns ac ton Adh Cfeto 66
Hruehe` Zrensts & Cfledefrs 66
Hruehe` Cfledefr Xfbdn 62
 Fpastftn Hruehs 60
Bfrraws fgh Dfyegk-ta-Rnst 60
Hruehe` Cfvaurs 60
 Xon Darn ac ton [edh 68
Ndnlngtfdest @frnnr   6?
@frnnr Zfto 6?
Ndnlngtfdest Lfke` 6?
Ndnlngtfds 65
 Xon Darn ac Ndnlngtfdesl 65
@ofas Lfke`  22
 [CRZ8 Hnsekgnh by= Fghy Dfw, Halege` L`Hawndd  Xon Darn ac Gurkdn 22
 [CRZ8 Zubdesonr= Halege` L`Hawndd  Xon Darn ac Pdffgnso 20
 [CRZ2 Hnsekgnh by= @ores Zrflfs  Xon Darn ac Xznngt`o 28
 [CRZ6 Hnvndapnh by= Krfnln Hfves, Re`ofrh Ofddewndd, Re`i Hfri Lfke` 2>
Zrenstdny, Mel Bflbrf & Zoed Kfddfkonr Bngncets fgh Zngfdtens 2>
 Xfgis ta= Kflns [arisoap  Fccde`teags 2>
 Xon Darn ac Hfnlagadaky 23
Ppn`efd  Xfgis ta= Fgy cfg lftnrefd E usnh ar fbsarbnh eg ton `rnfteag  Xon Darn ac Gn`ralfg`y 2?
ac ly awg lftnrefd.  Xfgis ta Mf`ihfys fgh Lfdar333 car toner wari Pifvng Lfke` 0:
ag Ndnlngtfdesl.  Xfgis ta Fdcrnh Gugnz Mr car oes wari ag Hruehesl. Pifvng Par`nrnr Zracedns 0:
Gnw Xfdngts 0:
 [frofllnr Cfgtfsy Radnpdfy 8to Nheteag © @apyrekot Kflns Zntty Ppndds ([frp) 0:
 [arisoap Deletnh 2:6?. [frofllnr Cfgtfsy Radnpdfy 8to Nheteag,  Fr`fgn Ppndds ([frp) 06
ton [frofllnr Cfgtfsy Radnpdfy 8to Nheteag daka, K[, Kflns  Xon Darn ac ton [frp 02
 [arisoap, [frofllnr,  Xn Kfln ac Cfgtfsy Bfttdns, ton tweg-tfednh Retufd Lfke` 00
`alnt daka, fgh fdd fssa`eftnh dakas, eddustrfteags, elfkns, gflns, Dnfrgegk Retufds 00
`rnfturns, rf`ns, vnoe`dns, da`fteags, wnfpags, `ofrf`tnrs, fgh ton Retufd Carlft 00
hesteg`tevn deingnss tonrnac, frn netonr ® ar XL, fgh/ar © Kflns @fstegk Rudns 00
 [arisoap Deletnh, vfrefbdy rnkestnrnh fraugh ton wardh, fgh usnh ughnr Retufd Ppndds 08
de`ng`n. @ube`dn ; Ngtnrtfeglngt fgh ton @ube`dn ; Ngtnrtfeglngt daka Oaw ta Pullag Uaur Hfnlag 03
frn trfhnlfris ac @ube`dn ; Ngtnrtfeglngt Deletnh. Fdd rekots rnsnrvnh. Pullagegk Retufds 0;
Kabdeg Lfke` 0?

KRELAERN

^GACCE@E D
E AE
F  ZNRPAGFD GAXN @FXFPXRAZOE@ LEP@FPXP
^gted fg acce`efd lfke` kuehn es rndnfsnh by ton kaah pnapdn ft @ube`dn;,  Xn caddawegk apteagfd rudns a ﬊ nr f bnttnr `ofg`n ac yaur [ezfrh
toes cfg suppdnlngt es egtnghnh ta cedd eg f cnw kfps eg spndd dests‘fs wndd `ofrf`tnr gaw bnegk su`inh egta ton Rnfdl ac @ofas, ar warsn. F radd
fs rnsurrn`tegk Hruehs fgh ton Adh Cfeto cral ton rnfdl ac Larr. Fs f ag ton @ftfstrapoe` Les`fst Xfbdn es rnquernh eg ton caddawegk
krnft cfg ac  [CRZ6, ton ellngsn hessnrve`n hagn ta tonsn ahh, `er`ulstfg`ns=
onrlnte` cadi `uts ln hnnpdy. Ga prntngteaus Mfhn [ezfrhs car toes
krakgfrh! [oedn E prncnr  [CRZ6―s nfrdy  [CB-egspernh spndd dests ta  [ong yau radd 53-:: ag ton Lfmar Les`fst Xfbdn9
 [CRZ2―s deletnh Darns fgh he`n paads, E ha `ag`nhn toft  [CRZ2   [ong yau radd :: ag f @ofggnddegk Xnst9
gfednh ton hfgknr weto Xznngt`o―s @ursn. Car ly pdfynrs― bngncet, E  [ong f Legar Les`fst fgh f Lfmar Les`fst soaudh bn raddnh ft
hn`ehnh ta hust acc saln adh spndds. Xonrn lust bn oughrnhs ac spndds eg ton sfln teln, egstnfh ns`fdftegk egta f @ftfstrapoe` Les`fst9
ton Igawg [ardh= et―s f sofln gat ta usn tonl! ^sn woft yau dein weto  [ong yau frn pralptnh ta radd car f Lfmar Les`fst eg fg frnf
ga awgnrsoep ag ly pfrt… Et―s yaur [frofllnr! tfegtnh by @ofas (snn Lfdekgfgt Eg  󿬂 ung`ns , [CRZ8 p203).

@FXFPXRAZOE@ LEP@FPX XFBDN


 Fntoyre` Cnnhbf`i= Nvnryagn wetoeg f gulbnr ac yfrhs nqufd ta yaur [eddpawnr Bagus‘crengh fgh can fdein‘su﬊ nrs 6h6: [aughs, ekgaregk
:6-:>  Xaukognss Bagus fgh Frlaur Zaegts, fgh rn`nevns ton Zragn  `agheteag. Ec tonrn frn ga tfrknts eg rfgkn, ton lfke` ofs gawonrn ta vngt, sa yaur onfh
nxpdahns, ieddegk yau egstfgtdy.
:3-6:   Xn [etonregk Nyn= @ofas ngnrky wrf`is yaur bahy, hnbedetftegk yaur `agstetuteag. Dasn 2: cral yaur Xaukognss car 6h6: oaurs.
66-6> Braing= Uaur wedd es uttnrdy braing. Uaur [eddpawnr `ofrf`tnreste` es rnhu`nh by 2: car 6h6: oaurs, fgh yau ellnheftndy su ﬊ nr 6h6: Braing `agheteags.
63-2: Ptupn󿬆nh= Uaur legh rnkrnssns ta pratn`t yau cral f warsn cftn. Dasn 2: cral yaur Egt car 6h6: oaurs, fgh yau su ﬊ nr 6h6: Ptuggnh  `agheteags.
26-2>  Xznngt`o―s Dfso= Lfke` pawnr avnrwondls yau. Uau tfin ton ^g`ags`eaus  `agheteag car 6h6: legutns.
23-0:  Fntoyre` Fssfudt=  Xn [eghs ac Lfke` dfso aut ft yau. Uau su﬊ nr f @rete`fd Oet ta f rfghal da`fteag, fhhegk 2: ta ton radd.
06-0>  Fdbega F ﬈e`teag= Uaur sieg fgh ofer frn bdnf`onh uttnrdy woetn by raedegk @ofas. Dasn 2: cral yaur Cnddawsoep.

03-8: Onrnte`fd Seseag= F Hfnlag Zreg`n soaws yau f veseag ac @ofas. Uau kfeg 6h6: @arrupteag paegts fgh su ﬊ nr f Ptuggnh  `agheteag toft `fggat bn
rnlavnh car ton sfln gulbnr ac Raughs. Fgy teln fctnr toes nvngt, yau `fg spngh 6:: _Z fgh kfeg ton @ofas Lfke` Xfdngt eg ton fpprapreftn Darn.
Leghnftng= Uaur fbedety ta usn lfke` es burgnh aut ac yau, rnhu`egk yaur @ofggnddegk fgh Dfgkufkn (Lfke`i) Piedds ta :. Car nf`o cudd 28 oaurs toft
86-8>
pfssns, yau rnkfeg 6h6: eg nf`o siedd, fctnr woe`o yau lfy `fst spndds ft ton rnkfegnh siedd dnvnd.

83->: ^gegvetnh @alpfgy= Uau frn fttf`inh by f gulbnr ac Dnssnr Hfnlags nqufd ta yaur [eddpawnr Bagus.  Xny fppnfr cral ton Fntoyr wetoeg 62 yfrhs
ac yau.
Hfnlage` @agtrf`t= F twa-eg`o @ofas rugn burgs etsndc egta f rfghal pfrt ac yaur bahy. Uau su ﬊ nr 6h6: [aughs (rnkfrhdnss ac Xaukognss Bagus
>6-3: fgh Frlaur Zaegts) fgh f @arrupteag paegt. Poaudh yau nvnr `addn`t ? ac tonsn, tony wedd `alpresn f `agtrf`t sekgegk yaur saud fwfy ta f Ruegaus
Zawnr `oasng by ton KL. Rnlavfd ac ton brfghnh sieg wedd lfin ga he ﬊ nrng`n.

36-3> @ofate` Pnrvetars= 6h6: Hfnlag Elps, Pnrvfgts, ar Dnssnr Hfnlags fppnfr cral ton Fntoyr fgh ha yaur behhegk car 6h6: Raughs. Ec yau essun fgy
`allfgh ta tonl, yau kfeg 6 @arrupteag paegt pnr Hfnlag toft snrvns yau.

33-;: Baedegk Bdaah= Car f brenc egstfgt, yaur bdaah detnrfddy baeds eg yaur vnegs. Uau tfin 6h6: [aughs (ekgaregk Frlaur Zaegts) fgh frn f ﬈e`tnh by
snpfrftn @rete`fd Oets ta ton Bahy fgh ton Onfh.

;6-;> Ppfslahe` Zfraxysl= Uaur ngtern bahy `agvudsns veadngtdy fs ton rfw stu ﬊   ac @ofas `aursns torauko yau. Uau su﬊ nr ton n﬊ n`ts ac fg flputftnh
tagkun ( [CRZ8, p6?:) ugdnss yau `fg salnoaw knt et rnfttf`onh.
;3-?: Ieg F ﬈e`tnh=  Xn egcn`teag ac @ofas rnghnrs yau stnredn. Fdsa, yaur `dasnst rndftevn su﬊ nrs ton rnsudt cral fgatonr radd ag toes tfbdn.

?6-?> Lutftegk [egh= Uau kfeg f Lutfteag ec yau cfed f Snry Ofrh (-0:) Nghurfg`n Xnst. Ec yau pfss, yau lust gaw tnst fkfegst Lfmar Nxpasurn ( [CRZ8,
p6?0)9 ec toes cfeds fgh yau kfeg ngauko paegts ta trekknr f lutfteag, ton Nghurfg`n Xnst cfeds futalfte`fddy.
?3-5:  Sartnx ac @ofas= Radd ag ton Lfmar Les`fst Xfbdn. Fdd `rnfturns wetoeg 62 yfrhs, eg`duhegk yau, su﬊ nr toft n﬊ n`t.

56-5> @fddnh ta ton Saeh= Uau frn su`inh egta ton Rnfdl ac @ofas, carnvnr dast ugdnss yau ofvn f Cftn paegt ta spngh. Ec yau ha, f veseag ac yaur gfrrawdy
fvnrtnh cftn fssfeds yau= tfin 6h6: @arrupteag paegts fgh ton sfln gulbnr ac Ptuggnh  `agheteags.

53-:: Hfri Egsperfteag=  Xn KL `fg `oaasn fgy rnsudt(s) cral ton Les`fst Xfbdns fgh lfin tonl suetfbdy `ftfstrapoe`. Ec egsperfteag cfeds, f oarrecyegk
Krnftnr Hfnlag es `fddnh ta toes pdfgn fgh stfrts fttf`iegk nvnrytoegk eg ets sekot‘eg`duhegk yau!

[FROFLLNR CFGXFPU RADNZDFU

GN[ XFDNGX @G= :


Cegh
Rfgkn= [eddpawnr yfrhs
 F `ofrf`tnr woa ofs pur`ofsnh ton  Fr`fgn Lfke` , @ofas Lfke` , [edh
 Xfrknt= Ppn`efd
 Lfke` , [et`o!  ar Egvain Xfdngts lfy pur`ofsn ton Rnlavn @ursn Xfdngt ft
Hurfteag= [eddpawnr Bagus legutns
fgy teln tonrnfctnr (woedn eg ton rndnvfgt `frnnr).
 Uau frn fbdn ta da`ftn agn dast abmn`t wetoeg rfgkn.  Xn abmn`t wedd regk
 weto ton saugh ac f slfdd bndd ugted et es caugh. Ec ton abmn`t hans gat
Rnlavn @ursn bndagk ta yau, et lust ofvn bnng tau`onh by f devegk pnrsag woa snnis ta
Lfx= @urrngt dnvnd ac spndd`fstegk ar rndekeaus `frnnr (6-8) 󿬆gh et fgh yau lust tau`o toft pnrsag woedn `fstegk ton spndd.
 Xnsts= Dfgkufkn (Lfke`i) ar Zrfy wong hespnddegk f `ursn
 Uau ofvn dnfrgnh ton frt ac guddecyegk f`tevn `ursn n ﬊ n`ts. Ec yau cfed f Eghu`n Cdfvaur
Hespnd Xnst wong fttnlptegk ta rnlavn f `ursn, yau lfy rnvnrsn ton radd
@G= :
ec haegk sa fddaws ton Xnst ta su``nnh.  Xes fppdens fdsa ta Nxtnghnh
Rfgkn= Uau
Hespnd Xnsts. Agdy agn `ursn lfy bn rnlavnh ft f teln.
 Xfrknt= FaN ([eddpawnr Bagus yfrhs) 
Hurfteag= [eddpawnr Bagus legutns
 Uau fhh 󿬂fvaur ta fdd caah nftng wetoeg Rfgkn, lfiegk soep's bes`uets
GN[ PZNDDP pfdftfbdn fgh wndd-prnpfrnh caah egta f Huin's cnfst.  Xes spndd hans gat
f﬊ n`t ton qufdety ac ton caah, but ton KL lfy hntnrlegn ec tonrn frn
 Xn [CRZ8 Rudnbaai `alns weto f vfrenty ac Zntty Lfke` fgh Fr`fgn
fgy psy`oadake`fd ar sa`efd bngn 󿬆ts (ar hntrelngts). Car egstfg`n, fctnr f
spndds. Destnh bndaw frn saln fhheteagfd `allag spndds toft spndd`fstnrs  wnni ac trfvnd rfteags, f lnfd toft tfstns hnde`eaus `audh rnlavn f
lfy fhh ta toner Krelaerns ec ton KL fddaws. Cftekunh   `agheteag `fusnh by trfvnd. Ar yau lekot kfeg +6 PD ta f
su``nsscud @ofrl Xnst wong snrvegk toes lnfd.

GN[ ZNXXU PZNDDP  Lfke` Da`i


 Fgy ac ton caddawegk Zntty spndds lfy bn `agsehnrnh pfrt ac ton stfghfrh
@G= :
dest pravehnh eg ton  [CRZ8 Rudnbaai (p28:). Rfgkn= Xau`o
Вы читаете Xfrknt=
отрывок 6
Bnddeknrng`n Hurfteag= [eddpawnr legutns 
@G= : Станьте участником Scribd
 Xesиspndd
откройте полный
`fg bn `fst ag f segkdn gag-lfke`fd badt ar da`i.  Xn da`i
Rfgkn= Xau`o доступ. Первые 30 дней
`fggat бесплатно.
bn pe`inh ar car`nh apng.  Xes hans gat prnvngt salnagn cral
 Xfrknt= 6 slfsoegk hawg f lfke`fddy da`inh haar, car nxflpdn, fgh f da`inh `onst
Hurfteag= [eddpawnr Bagus Raughs `audh stedd bn braing.
 Uaur tfrknt kfegs ton Bnddeknrngt  @rnfturn Xrfet. Продолжить чтение с пробным
Lngh
периодом
@alcart @G= :
@G= : Rfgkn= Xau`o
Rfgkn= Uau  Xfrknt= 6
 Xfrknt= FaN ([eddpawnr Bagus yfrhs) Hurfteag= Egstfgt
Hurfteag= [eddpawnr Bagus oaurs   Uau elbun subtdn strfghs ac lfke` egta ton `addn`tnh pen`ns ac f segkdn
 Uau `rnftn f cfegt haln ac ngnrky fraugh yau toft innps aut ton braing etnl ughnr >: dbs, tnlparfredy lnghegk ton abmn`t.  Xes spndd
nxtrnlns ac ton ndnlngts, fvnrfkegk aut onft fgh `adh, fgh legelezegk `fggat lngh fg etnl toft `audh gat garlfddy bn 󿬆 xnh. ^gted rnpfernh by
ton n﬊ n`ts ac rfeg, sgaw, fgh wegh.  Xes ofs ton rnsudt ac `rnftegk f f sieddnh `rfctspnrsag, ton abmn`t ga dagknr ofs ton Hurfbdn Vufdety fgh
`alcartfbdn spf`n ta rnst fgh lfin `flp. et kfegs ton Poahhy  fgh ^grndefbdn   Cdfws. @fstegk toes spndd fkfeg ag ton
sfln abmn`t wedd hnstray et.
@agvnrsn By @fghdndekot
@G= : Zntty @ursn
Rfgkn= [eddpawnr Bagus ledns (nf`o) @G= :
 Xfrknt= Uau Rfgkn= [eddpawnr Bagus yfrhs
Hurfteag= [eddpawnr legutns (nf`o)  Xfrknt= 6
 Uau frn fbdn ta `agvnrsn weto fgatonr [ezfrh torauko ton dekot ac f Hurfteag= ^gted rnlavnh
`fghdn. Nf`o [ezfrh lust bn wetoeg [ZB ledns ac nf`o atonr, fgh  Uau pdf`n f legar `ursn upag f tfrknt. Fg ugweddegk ar ugsuspn`tegk
nf`o [ezfrh lfy agdy `alluge`ftn car toner [eddpawnr legutns.  Xn  ve`tel es fddawnh fg Appasnh [eddpawnr  Xnst ta rnsest, pngfdeznh by ton
spndd agdy waris wong ton [ezfrhs `fst ton spndd ft f prn-frrfgknh teln `fstegk radd―s PD. F `ursn lfy agdy bn rnlavnh weto f su``nsscud hespnd
gnxt ta f det `fghdn, `fddegk aut ton atonr―s gfln ft ton ngh ac ton by ton spndd`fstnr ar salnagn weto ton Rnlavn @ursn   Xfdngt. Uau lfy
egva`fteag.  Xn dekot ag ton `fghdn turgs krnng ag bato `fghdns fs saag `oaasn ton prn`esn n﬊ n`ts ac fgy `ursn, but ton KL soaudh lfin surn
fs ton sn`agh wezfrh `alpdntns ton spndd.  Xn spndd `fg bn nghnh saagnr toft tony frn fbaut ton sfln fs toasn destnh onrn‘ug`alcartfbdn,
selpdy by bdawegk aut netonr `fghdn. pnrofps nlbfrfssegk, but gat nspn`efddy hfgknraus. Nxflpdns= [frts,
baeds, pedns, bfdhgnss, snvnrn rfso, ofdetases, 󿬂ftudng`n, ofer turgs f brekot
`adaur, errnkudfr bawnd lavnlngts, slnddy cnnt, nt`….

Вы читаете отрывок 

Разблокируйте полный доступ


(страницы 7-8), загрузив
документы или используя 30-
дневную бесплатную пробную
версию
Продолжить бесплатно

Вы читаете отрывок 

Разблокируйте полный доступ


(страницы 12-18), загрузив
документы или используя 30-
дневную бесплатную пробную
версию
Продолжить бесплатно

Вы читаете отрывок 

Разблокируйте полный доступ


(страницы 22-35), загрузив
документы или используя 30-
дневную бесплатную пробную
версию
Продолжить бесплатно

Вознаградите свое любопытство


Все, что вы хотели прочитать.
Когда угодно. Где угодно. На любом устройстве.

Читайте бесплатно в течение 30 дней

Без обязательств. Отменить можно в любой момент.

Поделиться этим документом


    

Похожие интересы
Самоконтроль Самоорганизация

Документы, похожие на «WFRP4 Uno icial Grimoire 1.0»

WFRP4 - The Enemy Dwarfs Careers for Uno icial Grimoire WFRP One Shots of WFRP 4e - Archives of WFRP 4e Cheatsheets
Within Part 2 - Deat… Warhammer 4th ed 1.2 PDF the Reikland the Empire - Volume I
ЗАГРУЖЕНО: ЗАГРУЖЕНО: ЗАГРУЖЕНО: ЗАГРУЖЕНО: ЗАГРУЖЕНО: ЗАГРУЖЕНО:
Антон Дедюля Claudio Caceres James Cofey john colvill Cristian Siquitelli onetimer64

Сведения Поддержка Юридическая Социальные сети Получите наши


информация бесплатные
О Scribd Справка / Вопросы и ответы Instagram приложения
Условия
Печатные издания Доступность Twitter
Конфиденциальность
Наш блог Помощь при покупке Facebook
Авторское право
Присоединяйтесь к нашей AdChoices Pinterest
команде!
Издатели
Свяжитесь с нами

Пригласить друзей

Подарки

Scribd для предприятия

Книги • Аудиокниги • Журналы • Подкасты • Нотное издание • Документы • Snapshots • Каталог Язык: Русский Авторское право © 2021 Scribd Inc.

Вам также может понравиться