Вы находитесь на странице: 1из 2

1. Jedna upravljacki info.

sistem mora da bude:


 Fleksibilan
 Jednostavan
 Dokumentovan
 Da manipulise znanjima I mehanizmima zakljucivanja

2. Jedan IS nije kvalitetan ako:


 Produkuje puno podataka
 Zahtijeva veci angazman ljudi
 Zatijeva veci utrosak kapitala
 Povecava brzin izvrsavanja transakcija

3. Kakve informacije treba da produkuje kvalitetan IS?


-Kvalitetan IS treba da produkuje, pravovremene, aktuelne, fleksibilne, tacne,
relevantne, kompletne, koncizne, jasne, detaljne prezentovane informacije.

4. Sta je to korisnicki interfejs kod DSS-a? (podsistem dijaloga i upravljanje dijalozima)


-Korisnicki interfejs- pokriva sve akspetke komunikacija izmedju korisnika I Sistema za
podrsku u odlucivanju. Dakle ne odnosi se samo na hardver I softver vec na faktore koji
se ticu lakoce koriscenja Sistema, pristupacnosti Sistema I faktore vezane za covjek,
masina I interakcija.

5. Koje su karakteristike OLAP Sistema?


-On omogucava analiticarima da interaktivno manipulisu velikom kolicinom podataka I
da ih ispituju iz mnogih perspektiva.
-Odvija se online u realnom vremenu
-ukljucuje nekoliko analitickih operacija kao sto su: Konsulidacija, dirll down, gledanje u
bazu podataka iz raznih perspektiva.

6. Koje su prednosti masinskog ucenja kod sistema vjestacke inteligencije?


-Masinsko ucenje- sistemi koji su zamisljeni da postoje da mogu apsolutno zamijeniti
ulogu osobe koja prenosi znanje.

7. Objasnite nacine kreiranja martova kod data warehouse.


-Postoje dva nacina za kreiranje martova u DW.
 Da se podaci prebace iz t.s u DW pa po potrebi da se kasnije podijeli na
martove, kao gradivne jedinice jednog DW-a. To je pristup odozgo na dolje
 Da se prvo naprave martovi podataka pa ih stopti u jedinstveni DW. To je pristup
odozdo na gore.

8. Sta je to SSA?
-SSA je jedna potpuna metodologija za specifikaciju IS sistema odnosno softvera.
Specifikacija IS treba da prikaze (potpuno, tacno, formalno i jasno) sta buduci IS treba
da radi on iskljucivo pokazuje sta IS treba da radi a ne i kako to treba da radi
9. A) Sta su to primitivni procesi?
- Primitivni proces je proces koji se dalje ne moze dekomonovati. To je proces koji ima
samo jedan ulazni i jedan izlazni tok. Procesi na najnizem nivou dekompozicije.
b) Cemu sluze mini-specifikacije primitivnih procesa?
-Primitivni procesi su procesi na najnizem nivou dekompozicije. Oni su po pravilu
sekvencijalni, redosled aktivnosti u okviru njih je definisan, pa se za njihovu specifikaciju
moraju koristiti neki alati za specifikaciju sekvencijalnih procesa ili kako se obicno zovu
alati za opis logike procesa.
C) Kako se numerisu procesi na DTP? Da li numeracija procesa utvrdjuje njihov
redosled izvrsavanja?
-U dijagramu prvog reda dekompozicije daju se informacije koji su to osnovni procesi koji
moraju biti ukljuceni. Procesi numerisani sa 1,2,3 predstavljanju osnovne procese. Broj
oznaka sluzi za referenciranje procesa.
D) Navedite kriterijume koji pomazu da se odredi kada je potrebno predstati sa
dekompozicijom.
1. Kad se dodje do procesa cija se logika moze jednostavno opisati
2. Kad se dodje do procesa koji su prirodno sekvencijalni
3. Dekompozicija se vrsi do se ne dobiju procesi sa jednim ulaznim ili izlaznim tokom
podataka.
10. A) Sta prikazuje dijagram (Sema dekompozicije)?
-Sema dekompozicije prikazuje listu procesa i podprocesa. Hijerarhijska dekompozicija
se izvodi na taj nacin sto se jedan proces viseg nivoa apstrakuje, dekomponuje i
prikazuje pomocu cjelokupnog DTP-a.

B) Koja je uloga recnika podataka u metodi SSA?


- Recnik podataka daje opis strukture i sadrzaja svih tokova i skladista podataka. Recnik
podataka se kreira zbog tima ili osobe koa dizajnira bazu podataka. Ima cetiri segmenta:
za opis struktura skladista i tokova, za opis polja, za opis semantickih domena i za
definiciju logickih funkcija preko koji se iskazuju slozenija ogranicenja.

C)Navedite primjer polja koje uzima vrijednost iz semantickog domena.


-Npr. Ocjena i semestar osnovni razlog za uvodjenje semantickog domena je jasno
iskazivanje semanticke slicnosti dva polja. Dva polja su semanticki slicna samo ako su
definisana nad istim domenom.

Вам также может понравиться