Вы находитесь на странице: 1из 104

Informator

dla kandydatów
oferta edukacyjna 2021–2022
studia pierwszego stopnia
oraz jednolite magisterskie
Oferta edukacyjna 2021–2022

Spis treści
studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie

Kierunki ekonomiczne
Economics and IT Applications (studia w języku angielskim) ������������������������������������������������������� 10
Ekonomia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ekonomiczno-prawny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Finanse i rachunkowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Gospodarka nieruchomościami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Gospodarka przestrzenna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Informatyka i ekonometria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Informatyka w biznesie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Logistyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Logistyka – studia inżynierskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Przedsiębiorczość i inwestycje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Turystyka i rekreacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Zarządzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Kierunki humanistyczne
Archeologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Filozofia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Kognitywistyka komunikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Media i cywilizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Stosunki międzynarodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Studia nad wojną i wojskowością . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Studia pisarskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Kierunki filologiczne
Filologia angielska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Filologia germańska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Filologia germańska z dodatkowym językiem obcym ������������������������������������������������������������������� 40
Filologia hiszpańska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Filologia norweska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Filologia polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Filologia romańska z językiem obcym do wyboru �������������������������������������������������������������������������� 44
Filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym ������������������������������������������������������������������������� 45
Global communication (studia w języku angielskim) ���������������������������������������������������������������������� 46
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem ���������������������������������������������������������� 47
Lingwistyka dla biznesu – tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie ������������������������������������������� 48
Kierunki społeczne
Animacja kultury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Bezpieczeństwo narodowe ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������53
Bezpieczeństwo wewnętrzne ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������54
Edukacja artystyczna ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������55
Management instytucji publicznych i public relations ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������56
Nauki o polityce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Pedagogika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������59
Pedagogika specjalna ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60
Praca socjalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Psychologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Social Sciences (studia w języku angielskim) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������63
Socjologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Socjotechnika i oddziaływanie społeczne ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������65

Kierunki związane z naukami o kulturze fizycznej i zdrowiu


Bezpieczeństwo wodne �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������68
Diagnostyka sportowa ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������69
Wychowanie fizyczne ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������70
Zdrowie publiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Kierunki ścisłe i przyrodnicze


Biologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Biotechnologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Fizyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Genetyka i biologia eksperymentalna �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������77
Geografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Geologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Matematyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Mikrobiologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Oceanografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������83
Optyka okularowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Kierunki prawne
Administracja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Prawo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Prawo Internetu i ochrony informacji ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������90
Prawo ochrony zasobów naturalnych �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������91
Prawo służb mundurowych ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������92

Kierunki teologiczne
Familiologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Teologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Uniwersytet Szczeciński
w liczbach

12 000 7
społeczność wydziałów
akademicka

78 kierunków 330
studiów profesorów

18 dyscyplin 130 studenckich


w ofercie sportowej kół naukowych

4 domy współpraca z 370


studenckie uczelniami
zagranicznymi

1877 współpraca z 600


stypendiów pracodawcami – staże,
na łączną kwotę praktyki, szkolenia
14,884 mln zł i warsztaty
Co ciekawego
w Szczecinie?
Kino Pionier – najstarsze kino studyjne według Księgi rekordów Guinnessa,
działające nieprzerwanie od 1909 r.
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza – podświetlana na różne kolory ikona architektury
z początku XXI w.
Zamek Książąt Pomorskich – pochodząca z epoki renesansu siedziba dynastii Gryfitów.
Miejsce pierwszej inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Szczecińskim
Jasne Błonia – ulubiona „łąka” mieszkańców Szczecina
Wały Chrobrego – klimatyczny taras widokowy nad Odrą
Bulwary Szczecińskie – miejsce spotkań i licznych wydarzeń kulturalnych
Wyspa Grodzka – plaża w środku miasta
Cmentarz Centralny – jeden z największych cmentarzy na świecie
Gwieździste Place – śródmiejski labirynt Szczecina
Jezioro Szmaragdowe – turkusowy akwen w Puszczy Bukowej

Szczecin pachnie czekoladą


Potrzyj i poczuj słodki
zapach studiów
Kierunki ekonomiczne
Economics and IT Applications (studia w języku angielskim) ������������������������������������ 10
Ekonomia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ekonomiczno-prawny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Finanse i rachunkowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Gospodarka nieruchomościami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Gospodarka przestrzenna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Informatyka i ekonometria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Informatyka w biznesie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Logistyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Logistyka – studia inżynierskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Przedsiębiorczość i inwestycje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Turystyka i rekreacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Zarządzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
strona: 10 Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Economics and IT
Applications stopień // pierwszy

(studia w języku angielskim)


forma // stacjonarna
profil // ogólnoakademicki

specjalność // program kierunku ma charakter modułowy, co umożliwia wybór indywidualnej


ścieżki edukacyjnej, dopasowanej do preferencji studenta
Kariera i praca

Nasi absolwenci pracują jako:


Economics and IT Applications jest kierunkiem z wykładowym językiem angielskim.
• analitycy danych,
Zasadniczy cel kształcenia to wzmocnienie pozycji absolwentów na rynku pracy zarówno
krajowym, jak i międzynarodowym poprzez przygotowanie ich do podjęcia zatrudnienia • samodzielni analitycy biznesowi,
w przedsiębiorstwach i instytucjach, w których podstawowym językiem jest język angielski. • specjaliści ds. oceny i doboru narzędzi
Studia te zapewniają również praktyczne przygotowanie absolwentów w zakresie stosowania teleinformatycznych do wsparcia biznesu,
nowoczesnych aplikacji teleinformatycznych w pracy w przedsiębiorstwach na poziomie
• specjaliści i kierownicy projektów
kadry zarządzającej. gospodarczych,

• właściciele i pracownicy firm konsultingowych,


Nauczysz się:
• podstaw ekonomii, finansów, marketingu i zarządzania, • specjaliści ds. audytu systemów
informatycznych w organizacjach.
• podstaw programowania i projektowania systemów informatycznych na urządzeniach
stacjonarnych i mobilnych,
• analizować zjawiska rynkowe krajowe i zagraniczne zarówno na poziomie przedsiębiorstwa, Informacje dodatkowe
organizacji publicznej, jak i całej gospodarki,
Mamy najlepsze programy nauczania, poświadczo-
• wykorzystywać narzędzia IT, systemy i aplikacje teleinformatyczne wspomagające ne kategorią naukową A, nadaną przez Ministerstwo
prowadzenie własnego biznesu oraz podejmowanie decyzji w jednostkach sektora Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
prywatnego i publicznego, Ponadto:
• zarządzać informacją, projektami, zespołami i ryzykiem. • zajęcia laboratoryjne z wykorzystaniem
nowoczesnych aplikacji w biznesie stanową 25%
Kryteria kwalifikacji: ogółu zajęć,
• grupa I (jeden przedmiot spośród): geografia, historia, matematyka, WOS, • wszystkie przedmioty prowadzone są
• grupa II: język angielski, w języku angielskim przez kadrę Uniwersytetu
Szczecińskiego oraz zagranicznych
• grupa III (jeden przedmiot spośród): biologia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka, geografia,
wykładowców,
historia, informatyka, język obcy nowożytny, WOS.
• wspólne zajęcia ze studentami z wymiany
międzynarodowej są okazją do nawiązania
Kontynuacja nauki
ciekawych znajomości i pracy nad wspólnymi
Kierunek Economics and IT Applications realizowany jest również jako studia drugiego projektami,
stopnia na kierunku Public Management.
• znacząca część zajęć prowadzona jest przez
wykładowców posiadających doświadczenie
praktyczne.
Informator dla kandydatów _______ 2021–2022 strona: 11

Ekonomia
stopień // pierwszy
forma // stacjonarna i niestacjonarna
profil // ogólnoakademicki

specjalność // ekonomia menedżerska, analityk gospodarczy Kariera i praca


Nasi absolwenci pracują jako:
• specjaliści ds. analiz, diagnozowania,
Kierunek, którego ukończenie gwarantuje absolwentom satysfakcjonujące życie projektowania, planowania, modelowania,
zawodowe i otwiera drzwi do kariery tak szeroko, jak to możliwe. programowania/prognozowania zjawisk
Program studiów pozwala nie tylko na zdobywanie wiedzy, ale także na kształtowanie gospodarczych w różnych przedsiębiorstwach
i instytucjach,
osobowości oraz umiejętności takich, jak szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów oraz
elastyczność na rynku pracy i odwaga w podejmowaniu zadań, których oczekuje każdy pra- • kierownicy oraz asystenci w działach
codawca. Absolwenci są przygotowani do zatrudnienia na każdym szczeblu zarządzania, co ekonomicznych i personalnych,
wzmacnia ich pozycję na lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym rynku pracy. • specjaliści w zakresie negocjowania i zawierania
umów z partnerami krajowymi/zagranicznymi,
Nauczysz się: • specjaliści ds. prowadzenia i rozliczania
• analizować zjawiska i procesy ekonomiczne zachodzące w przedsiębiorstwach oraz transakcji międzynarodowych,
gospodarce lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej,
• eksperci, doradcy, konsultanci, kontrolerzy
• posługiwać metodami, narzędziami i technikami niezbędnymi do rozwiązywania problemów działalności gospodarczej i administracji
i podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach/instytucjach/urzędach, skarbowej,
• zakładać oraz prowadzić własną działalność gospodarczą w skali lokalnej, regionalnej, • liderzy przedsiębiorczości lokalnej i regionalnej,
krajowej lub międzynarodowej, np. na wsi, w małej miejscowości, gminie,
• realizować własne pomysły biznesowe w formie małej firmy. powiecie, województwie.

Kryteria kwalifikacji: Informacje dodatkowe


• grupa I (jeden przedmiot spośród): geografia, historia, matematyka, WOS, Kierunek realizowany jest we współpracy z lokalny-
• grupa II: język obcy nowożytny, mi przedsiębiorcami i instytucjami gospodarczymi,
• grupa III (jeden przedmiot spośród): biologia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka, geografia, co daje możliwość skorzystania z doświadczenia
historia, informatyka, język obcy nowożytny: dowolny, WOS. praktyków biznesu, urzędników lokalnych i regio-
nalnych.

Kierunki ekonomiczne
Program studiów opiera się na innowacyjnych for-
Kontynuacja nauki
mach realizacji zajęć (gry decyzyjne, case studies,
Kierunek ekonomia realizowany jest również jako studia drugiego stopnia. praca w małych zespołach, tworzenie autorskich
projektów). Studenci mają również możliwość
udziału w kołach naukowych, m.in. Koło Naukowe
Ekonomii „Aktywni Studenci””, Koło Naukowe „Eko-
nomia & Ekologia”, Koło Naukowe Makroekonomii,
Koło Naukowe Analiz Gospodarczych.
strona: 12 Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Ekonomiczno-prawny
stopień // pierwszy
forma // stacjonarna
profil // ogólnoakademicki

specjalność // sektor prywatny; sektor publiczny

To kierunek unikatowy w skali kraju, który łączy w sobie elementy efektów kształcenia Kariera i praca
realizowanych na kierunkach ekonomia, prawo i administracja.
W sektorze publicznym nasi absolwenci pracują w:
Celem kształcenia na tym kierunku jest zdobycie przez studenta gruntownej i wszechstronnej
wiedzy w zakresie nauk prawnych i ekonomicznych oraz umiejętności analizy i interpretacji • urzędach skarbowych i kontroli skarbowej,
zjawisk ekonomicznych i prawnych. • instytucjach sprawujących nadzór nad
rynkiem finansowym,
Nauczysz się: • urzędach gmin, urzędach miejskich, urzędach
• posługiwać ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk miasta, starostwach powiatowych, urzędach
o prawie i administracji, marszałkowskich, urzędach wojewódzkich,
• zdobywać ogólną wiedzę ekonomiczną, ministerstwach,

• rozumieć teksty prawne i reguły logicznego rozumowania i interpretowania, • agencjach państwowych.


• komunikacji interpersonalnej w procesie decyzji o charakterze ekonomicznym i prawnym. W sektorze prywatnym nasi absolwenci pracują w:
• przedsiębiorstwach handlowych i usługowych,
Zdobędziesz również wiedzę na temat funkcjonowania gospodarki rynkowej w aspektach • przedsiębiorstwach finansowych
ekonomiczno-prawnych. i funduszach inwestycyjnych,

• bankach i domach maklerskich,


Kryteria kwalifikacji:
• grupa I (jeden przedmiot spośród): język polski lub język mniejszości narodowej – język • firmach ubezpieczeniowych oraz firmach
doradztwa ekonomicznego,
białoruski, język litewski, język ukraiński,
• grupa II (jeden przedmiot spośród): historia, matematyka, filozofia, WOS, geografia, • przedsiębiorstwach transportowych
• grupa III: język obcy nowożytny. i komunikacyjnych.

Kontynuacja nauki Informacje dodatkowe


Kierunek ekonomiczno-prawny realizowany jest jako studia drugiego stopnia. Absolwenci uzyskują kompetencje zawodowe,
pozwalające na ubieganie się o stanowiska pracy,
które wymagają poruszania się w sferze ekonomii
i prawa. Studia są prowadzone łącznie przez
Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział
Ekonomii, Finansów i Zarządzania, co oznacza,
że zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną
kadrę naukowo-dydaktyczną na obydwu wydziałach.
Informator dla kandydatów _______ 2021–2022 strona: 13

Finanse
i rachunkowość stopień // pierwszy
forma // stacjonarna i niestacjonarna
profil // ogólnoakademicki

specjalność // rachunkowość i sprawozdawczość finansowa; doradztwo finansowe


i bankowość; finanse przedsiębiorstwa i podatki

Większość pracodawców potrzebuje specjalistów z zakresu finansów oraz rachunkowości. Kariera i praca
Program kierunku finanse i rachunkowość uwzględnia ich oczekiwania i dlatego od wielu
lat jest najchętniej wybieranym kierunkiem studiów ekonomicznych w Szczecinie. Nasi absolwenci pracują jako:

Absolwenci są przygotowani do prowadzenia własnych firm, np. biur rachunkowych czy • księgowi w jednostkach sektora prywatnego
doradztwa finansowego, oraz – po spełnieniu dodatkowych wymagań – również działalności i publicznego,
w sferze auditingu oraz doradztwa podatkowego. Absolwenci mogą również ubiegać się • analitycy i doradcy finansowi (w tym podatkowi),
o prestiżowe uprawnienia zawodowe, np. o tytuł biegłego rewidenta, doradcy podatkowego • specjaliści w bankach
czy dyplomowanego księgowego.. i firmach ubezpieczeniowych,

• analitycy giełdowi,
Nauczysz się:
• przygotowywać analizy finansowe podmiotów gospodarczych na potrzeby kierownictwa, • audytorzy i pracownicy działów controllingu,
banków, giełdy itd., • pracownicy jednostek samorządu terytorialnego
• prowadzić księgi rachunkowe i sporządzać sprawozdania finansowe, i innych podmiotów publicznych.
• przygotowywać plany finansowe i inwestycyjne na podstawie informacji rynkowych oraz Nasi studenci prowadzą również własną działal-
sytuacji ekonomicznej jednostki gospodarczej, ność gospodarczą.
• rozliczać zobowiązania publicznoprawne, w tym podatkowe i wobec ZUS,
• analizować przepisy prawne dotyczące działalności gospodarczej, Informacje dodatkowe
• oceniać projekty gospodarcze oraz zarządzać ryzykiem, Wiele zajęć realizowanych jest w formie
• posługiwać fachową terminologią finansowo-księgową w języku angielskim. laboratoryjnej, głównie z wykorzystaniem
specjalistycznego oprogramowania finansowo
-księgowego. Studia dają możliwość poznania
Znacząca część zajęć prowadzona jest przez wykładowców posiadających doświadczenie fachowej terminologii z zakresu rachunkowości
praktyczne. i finansów w języku angielskim. Nasi studenci
często podejmują pracę w zawodzie już podczas

Kierunki ekonomiczne
Kryteria kwalifikacji: studiów. Mamy najlepsze programy nauczania,
poświadczone kategorią naukową A, nadaną
• grupa I (jeden przedmiot spośród): geografia, historia, matematyka, WOS,
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
• grupa II: język obcy nowożytny, pełnymi uprawnieniami do nadawania stopni
• grupa III (jeden przedmiot spośród): biologia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka, geografia, naukowych oraz pozytywną akredytacją Polskiej
historia, informatyka, język obcy nowożytny, WOS. Komisji Akredytacyjnej.

Kontynuacja nauki
Kierunek finanse i rachunkowość realizowany jest także na studiach drugiego stopnia.
strona: 14 Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Gospodarka
nieruchomościami stopień // pierwszy
forma // stacjonarna
profil // praktyczny

specjalność // program kierunku ma charakter modułowy, co umożliwia wybór indywidualnej


ścieżki edukacyjnej, dopasowanej do preferencji studenta
Kariera i praca

Nasi absolwenci pracują w:


Świat się zmienia, a nieruchomości są zawsze. Trzeba nimi zarządzać, wyceniać
• urzędach państwowych i samorządowych
i pośredniczyć w obrocie. Absolwent kierunku jest przygotowany do uzyskania uprawnień
w działach zajmujących się
zawodowych w zakresie wyceny nieruchomości oraz uzyskania licencji „Pośrednika gospodarką nieruchomościami,
w obrocie nieruchomościami Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości” i/lub „Zarządcy
nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości”. Znajdują zatrudnienie w urzędach • agencjach państwowych, których przedmiotem
działalności jest zarządzanie i administrowanie
oraz innych instytucjach państwowych i samorządowych, a także firmach prywatnych,
zasobami nieruchomości,
których działalność jest związana z gospodarką nieruchomościami: wyceną, zarządzaniem
i pośrednictwem. • firmach prywatnych zajmujących się obrotem
i zarządzaniem nieruchomościami, działalnością
deweloperską, doradztwem na rynku
Nauczysz się: nieruchomości, wyceną nieruchomości lub
• przeprowadzać analizy rynku nieruchomości, inwestowaniem w nieruchomości.
• wyceniać nieruchomości,
Ponadto nasi studenci samodzielnie prowadzą
• zarządzać nieruchomościami,
działalność gospodarczą w zakresie wyceny, zarzą-
• procedur obrotu nieruchomościami, dzania nieruchomościami lub/i pośrednictwa
• oceny efektywności inwestowania w nieruchomości, w obrocie nieruchomościami (po uzyskaniu upraw-
• procedur gospodarki nieruchomościami nień bądź licencji zawodowych).

Kryteria kwalifikacji: Informacje dodatkowe


Absolwenci mają możliwość ubiegania się
• grupa I (jeden przedmiot spośród): geografia, historia, matematyka, WOS,
o państwowe uprawnienia zawodowe w zakresie
• grupa II: język obcy nowożytny, szacowania nieruchomości bez konieczności
• grupa III (jeden przedmiot spośród): geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka odbywania dodatkowych studiów podyplomowych.
i astronomia/fizyka, biologia, chemia, język obcy nowożytny. Wykładowcy posiadają licencje państwowe
z zakresu wyceny nieruchomości. Wykładowcami,
Kontynuacja nauki którzy posiadają licencje państwowe z zakresu
Na studiach drugiego stopnia realizowany jest kierunek rynek nieruchomości. wyceny nieruchomości, są pracownicy z dużym
doświadczeniem, w tym dr W. Kuźmiński – były
prezes Agencji Nieruchomości Rolnych. Mamy
najlepsze programy nauczania, poświadczone kate-
gorią naukową A, nadaną przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, pełnymi uprawnieniami
do nadawania stopni naukowych oraz pozytywną
akredytacją Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Informator dla kandydatów _______ 2021–2022 strona: 15

Gospodarka
przestrzenna poziom // pierwszy
forma // stacjonarna
profil // ogólnoakademicki

Absolwent kierunku ma szansę stać się twórczym projektantem, wnikliwie obserwującym Kariera i praca
i analizującym otaczającą go przestrzeń. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie Nasi absolwenci pracują jako:
analizy, diagnozy i planowania przestrzeni otaczającej człowieka zgodnie z jego potrzebami,
normami cywilizacyjnymi i możliwościami technicznymi z poszanowaniem zasad ładu prze- • specjaliści i eksperci w urzędach
administracji państwowej i samorządowej,
strzennego i rozwoju zrównoważonego. Wykłady i ćwiczenia uzupełniają zajęcia terenowe np. w wydziałach planowania
w kraju i zagranicą, które pozwalają na dostosowanie treści do indywidualnych przestrzennego lub ochrony środowiska,
zainteresowań studenta.
• pracownicy biur planistycznych, pracowni
urbanistycznych i biur projektowych,
Nauczysz się:
• pracownicy agencji oraz fundacji rozwoju
• opracowywania analiz z zakresu zagospodarowania przestrzennego,
regionalnego i lokalnego oraz instytucji
• sporządzania lokalnych strategii rozwoju oraz tworzenia programów na rzecz zajmujących się pozyskiwaniem funduszy
konkurencyjności i innowacji miast, gmin czy regionów, unijnych na projekty regionalne i lokalne,
• zarządzania miastami, gminami i regionami oraz organizowania efektywnej współpracy • pracownicy agencji nieruchomości, firm
międzyregionalnej czy zagranicznej, doradczych i konsultingowych.
• sporządzania dokumentów oceniających zasoby i stan środowiska przyrodniczego oraz
wpływ inwestowania na środowisko,
• doradztwa w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami oraz ustalania Informacje dodatkowe
lokalizacji inwestycji. Program kształcenia został opracowany
we współpracy z Regionalnym Biurem
Gospodarki Przestrzennej Województwa
Kryteria kwalifikacji: Zachodniopomorskiego, Urzędem Miasta
• grupa I (jeden przedmiot spośród): geografia, język polski, matematyka, WOS, Szczecin, Stowarzyszeniem Rozwoju
• grupa II (jeden przedmiot spośród): biologia, geografia, historia, informatyka, Gospodarczego Gmin oraz Stowarzyszeniem
język obcy nowożytny, Forum Rewitalizacji.

Kierunki ekonomiczne
• grupa III (jeden przedmiot spośród): chemia, filozofia, fizyka i astronomia/fizyka,
Duża część zajęć do wyboru pozwala na
informatyka, język obcy nowożytny.
samodzielne kształtowanie programu
nauczania i dostosowanie go do
indywidualnych zainteresowań studenta.
strona: 16 Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Informatyka
i ekonometria stopień // pierwszy
forma // stacjonarna i niestacjonarna
profil // ogólnoakademicki

specjalność // analityk biznesowy IT; analityk danych – data science


Kariera i praca
Nasi absolwenci pracują jako:
Stały wzrost liczby danych wymaga znajomości technologii IT w zakresie ich przetwarza- • projektanci multimedialni wizerunku firmy,
nia i przesyłania. Analiza procesów ekonomicznych jest możliwa dzięki wykorzystaniu
• projektanci/programiści
metod i narzędzi matematycznych, statystycznych oraz ekonometrycznych. Studia na
systemów informatycznych,
kierunku informatyka i ekonometria umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu ekonomii, zarzą-
dzania, finansów, rachunkowości, informatyki ekonomicznej oraz umiejętności praktycznych • administratorzy serwisów internetowych,
w obszarze projektowania, programowania, wdrażania systemów informatycznych, admini- • analitycy biznesowi IT,
strowania sieciami komputerowymi, stosowania technologii internetowych oraz wszechstron-
• doradcy ds. systemów informatycznych
nych biznesowych analiz statystycznych. w organizacji,
• administratorzy sieci komputerowej,
Nauczysz się:
• projektować i wdrażać systemy informatyczne oraz bazy danych, • samodzielni przedsiębiorcy e-biznesu,
• projektować portale korporacyjne, konsultingu, usług IT,
• modelować i symulować procesy gospodarcze, • specjaliści w służbach statystyki
• podstaw programowania, publicznej.
• stosować narzędzia informatyczne we wspomaganiu decyzji,
• analizować dane z wykorzystaniem metod statystycznych, Informacje dodatkowe
• zarządzać przedsięwzięciami informatycznymi. Wydział prowadzi badania naukowe
w zakresie zastosowania technik
neuronauki poznawczej w ekonomii
Znacząca część zajęć prowadzona jest przez wykładowców posiadających doświadczenie i posiada laboratorium wyposażone
praktyczne. w odpowiedni sprzęt. Pracownicy wydziału
wykonują opracowania i ekspertyzy
Kryteria kwalifikacji: na zlecenie ministerstw, samorządu
lokalnego oraz przedsiębiorstw. Wydział
• grupa I (jeden przedmiot spośród): historia, matematyka, WOS, informatyka, geografia, aktywnie współpracuje z Polskim
• grupa II: język angielski, Towarzystwem Informatycznym oraz
• grupa III (jeden przedmiot spośród): historia, WOS, fizyka i astronomia/fizyka, chemia, Polskim Towarzystwem Statystycznym.
geografia, biologia, język obcy nowożytny. Mamy najlepsze programy nauczania,
poświadczone kategorią naukową A, nadaną
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Kontynuacja nauki Wyższego, pełnymi uprawnieniami do
Kierunek informatyka i ekonometria realizowany jest również jako studia drugiego stopnia. nadawania stopni naukowych oraz
pozytywną akredytacją Polskiej Komisji
Akredytacyjnej
Informator dla kandydatów _______ 2021–2022 strona: 17

Informatyka
w biznesie stopień // pierwszy
forma // stacjonarna
profil // ogólnoakademicki

specjalność // internet i media społecznościowe w biznesie;


programowanie aplikacji biznesowych

Program studiów na tym kierunku to połączenie dwóch bardzo cenionych przez Kariera i praca
pracodawców obszarów kompetencyjnych.
Nasi absolwenci pracują jako:
Studiujący może wykształcić zarówno umiejętności informatyczne, jak i zdobyć wiedzę eko-
nomiczną pozwalającą na analizę otaczającego nas świata pod kątem identyfikacji potrzeb • programiści,
w celu tworzenia i dostarczania produktów zadowalających klientów. • webmasterzy,
• testerzy oprogramowania,
Nauczysz się:
• analitycy oraz projektanci aplikacji
• projektować interfejsy graficzne, i serwisów internetowych,
• tworzyć serwisy internetowe, aplikacje chmurowe na urządzenia mobilne, a także
• specjaliści ds. e-marketingu i biznesu
programowania zespołowego z zastosowaniem zaawansowanych metod i technik
elektronicznego,
testowania oprogramowania,
• planować przedsięwzięcia internetowe, • specjaliści ds. SEM/SEO oraz analityki
internetowej.
• tworzyć autorskie projekty, projektować i wdrażać platformy internetowe różnego typu,
• zasad pozycjonowania i optymalizacji stron internetowych, analityki internetowej,
e-marketingu oraz kreatywnego projektowania treści reklamowych. Informacje dodatkowe
Wyróżnikiem dla tego kierunku jest duża
Kryteria kwalifikacji: liczba zajęć praktycznych
w salach komputerowych, nowoczesne
• grupa I (jeden przedmiot spośród): geografia, historia, matematyka, WOS, oprogramowanie, projekty indywidualne
• grupa II: język angielski, i zespołowe, realizowane pod kierunkiem
• grupa III (jeden przedmiot spośród): biologia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka, geografia, doświadczonej kadry dydaktycznej
historia, informatyka, język obcy nowożytny, WOS. i praktyków. Wydział prowadzi badania
naukowe w zakresie zastosowania technik
neuronauki poznawczej w ekonomii
Kontynuacja nauki oraz aktywnie współpracuje z Polskim

Kierunki ekonomiczne
Na studiach drugiego stopnia realizowany jest kierunek informatyka i ekonometria. Towarzystwem Informatycznym oraz
Polskim Towarzystwem Statystycznym.
Program nauczania był konsultowany
z ekspertami z branży informatycznej
i dostosowany do aktualnych wymagań
rynkowych.
strona: 18 Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Logistyka
stopień // pierwszy
forma // stacjonarna i niestacjonarna
profil // ogólnoakademicki

specjalność // moduły: logistyka w biznesie; projektowanie i eksploatacja systemów


magazynowych; transport międzynarodowy

Studia na tym kierunku koncentrują się wokół zagadnień związanych z ekonomiką trans- Kariera i praca
portu, polityką transportową (płaszczyzną krajowa i międzynarodowa) oraz z techniczno- Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w:
-ekonomicznymi aspektami funkcjonowania transportu morskiego, kolejowego • przedsiębiorstwach transportowych,
i lądowego. Studiujący zapoznaje się m.in. z logistyką w ujęciu makro i mikro, zarządzaniem spedycyjnych i logistycznych (TSL),
łańcuchami dostaw, gospodarką magazynową i transportem. Poznaje obszary wiedzy zwią- • parkach przemysłowych, centrach
zane z logistyczną obsługą klienta, logistyką zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, zarządza- dystrybucyjno-logistycznych oraz
niem jakością w logistyce, ekologistyką oraz istotą podejścia procesowego i systemowego zarządach infrastruktury transportowej
(np. portach morskich i lotniczych),
w jednostkach gospodarczych.
• działach planowania, sterowania,
zaopatrzenia, zarządzania magazynem
Nauczysz się: oraz informatycznej obsługi logistyki
• zarządzania operacyjnego w działach logistycznych i transportowych jednostek i transportu w przedsiębiorstwach
gospodarczych, produkcyjnych i handlowych,
• sterować przepływami materiałów, informacji oraz środków finansowych, z uwzględnieniem • zakładach komunikacji publicznej,
aspektów logistycznej obsługi klienta, • jednostkach administracyjnych
• obsługi systemów informatycznych zarzadzania przedsiębiorstwem (ERP), magazynem zajmujących się organizowaniem,
sterowaniem i planowaniem
(WMS) i transportem (TMS),
ruchu miejskiego,
• prowadzenia dokumentacji jakościowej, tworzenia procedur kontroli oraz rozliczania • jednostkach certyfikujących
i usuwania powstałych problemów. i audytujących.

Kryteria kwalifikacji: Informacje dodatkowe


• grupa I (jeden przedmiot spośród): geografia, historia, WOS, matematyka, Tym, co wyróżnia ten kierunek jest duża
• grupa II: język obcy nowożytny, liczba zajęć praktycznych w nowoczesnych
• grupa III (jeden przedmiot spośród): geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka laboratoriach i pracowniach badawczych
i astronomia/fizyka, biologia, chemia, język obcy nowożytny. LogLab i TransLab.
W ramach struktury wydziału funkcjonuje
również Centrum Informacji Menadżerskiej.
Kontynuacja nauki
Kierunek logistyka realizowany jest również jako studia drugiego stopnia.
Informator dla kandydatów _______ 2021–2022 strona: 19

Logistyka –
studia inżynierskie stopień // pierwszy inżynierski
forma // stacjonarna i niestacjonarna
profil // ogólnoakademicki

specjalność // inżynieria transportu lądowego; inżynieria systemów logistycznych; inżynieria


systemów energetycznych

W programie studiów znajdują się zagadnienia z zakresu sterowania przepływami infor- Kariera i praca
macji, środkami finansowymi, zasobami ludzkimi oraz materialnymi, jak i zagadnienia Nasi absolwenci pracują w:
techniczne z obszaru mechaniki, elektroniki czy robotyki. Specjalności inżynierskie przygo- • przedsiębiorstwach transportowych,
towano, mając na względzie praktyczny wymiar procesu kształcenia, prowadzonego spedycyjnych i logistycznych (TSL),
z wykorzystaniem laboratoriów, systemu ćwiczeń oraz praktyk zawodowych. • działach planowania zaopatrzenia,
sterowania produkcją, zarządzania
magazynem,
Nauczysz się:
• parkach przemysłowych, centrach
• zarządzania operacyjnego w działach logistycznych i transportowych jednostek logistycznych, centrach dystrybucyjnych,
gospodarczych, • przedsiębiorstwach działających
• formułowania i wdrażania rozwiązań przedsiębiorczych na bazie znajomości specyfiki, w sektorze TSL,
• projektowania, usprawniania i zarządzania procesami w łańcuchu dostaw, • zakładach komunikacji publicznej,
• zarządzania magazynem, transportem i sieciami dostaw, • jednostkach zajmujących się sterowaniem
• analizy i organizowania procesów logistycznych w przedsiębiorstwie, i planowaniem ruchu miejskiego.
• obsługi systemów informatycznych zarządzania przedsiębiorstwem (ERP), planowania
materiałowego (MRP), magazynem (WMS), transportem (TMS), analizy procesowej oraz Informacje dodatkowe
projektowania infrastruktury, Tym, co wyróżnia ten kierunek jest duża
• prognozowania i modelowania ruchu pasażerskiego i towarowego, liczba zajęć praktycznych w nowoczesnych
laboratoriach i pracowniach badawczych
• planowania zagospodarowania przestrzeni produkcyjnej i magazynowej, z uwzględnieniem LogLab i TransLab. W ramach struktury
stanowisk zautomatyzowanych. wydziału funkcjonuje również Centrum
Informacji Menadżerskiej.
Kryteria kwalifikacji:
• grupa I (jeden przedmiot spośród): geografia, historia, WOS, matematyka,
• grupa II: język obcy nowożytny,

Kierunki ekonomiczne
• grupa III (jeden przedmiot spośród): geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka
i astronomia/fizyka, biologia, chemia, język obcy nowożytny.

Kontynuacja nauki
Kierunek logistyka studia inżynierskie realizowany jest również jako studia drugiego stopnia.
strona: 20 Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Przedsiębiorczość
i inwestycje stopień // pierwszy
forma // stacjonarna
profil // praktyczny

specjalność // inwestycje w przedsiębiorstwie; innowacje w przedsiębiorstwie

Kariera i praca
Nasi absolwenci są przygotowani do:
Treści kształcenia na kierunku obejmują zagadnienia z zakresu ekonomii, nauk o zarzą- • założenia i rozwijania własnego biznesu,
dzaniu i pokrewnych dyscyplin. Studenci mają okazję rozwijać umiejętności praktyczne • przejęcia biznesu rodzinnego,
w obszarze zakładania i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa, rozwijania biznesu ro- • pracy na stanowiskach kierowniczych
dzinnego czy realizowania kariery lokalnego lidera – kreatora przedsięwzięć gospodarczych i specjalistycznych w małych i średnich
inicjatyw podejmowanych w lokalnej społeczności. przedsiębiorstwach, w firmach
konsultingowych i innych organizacjach typu
Nauczysz się: instytucje wspierania przedsiębiorczości,
• krytycznie analizować zjawiska i procesy ekonomiczne zachodzące w małych • pełnienia roli lidera przedsiębiorczości
lokalnej, np. na wsi, w małej miejscowości.
i średnich przedsiębiorstwach,
• posługiwać metodami i technikami niezbędnymi do rozwiązywania problemów Profil praktyczny umożliwia kształcenie pod
i podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem instrumentów, metod, kątem oczekiwań pracodawców
narzędzi analitycznych i organizatorskich, i z udziałem praktyków – przedsiębiorców,
• realizować własne pomysły biznesowe w formie małej firmy, menedżerów i specjalistów.
• zakładać oraz prowadzić własną działalność gospodarczą w skali lokalnej, krajowej
lub międzynarodowej. Informacje dodatkowe
Kierunek przedsiębiorczość i inwestycje:
Znacząca część zajęć prowadzona jest przez wykładowców posiadających • zapewnia innowacyjne formy realizacji
doświadczenie praktyczne. zajęć: teoria połączona z praktyką, spotkania
z przedsiębiorcami, gry decyzyjne, case
studies, praca w małych zespołach,
Kryteria kwalifikacji: tworzenie autorskich projektów oraz wiele
• grupa I (jeden przedmiot spośród): geografia, historia, matematyka, WOS, innych,
• grupa II: język obcy nowożytny, • daje możliwość pracy w kołach
• grupa III (jeden przedmiot spośród): biologia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka, geografia, naukowych, m.in. Koło Naukowe „Biznes
historia, informatyka, język obcy nowożytny, WOS. Innowacje Networking”, Koło Naukowe
„Ekonomiki Przedsiębiorstw”– możliwość
samozatrudnienia/zatrudnienia od razu po
zakończeniu studiów.
Informator dla kandydatów _______ 2021–2022 strona: 21

Turystyka i rekreacja
stopień // pierwszy
forma // stacjonarna i niestacjonarna
profil // ogólnoakademicki

specjalność // instruktor rekreacji ruchowej; menedżer turystyki; organizator turystyki


i podróży; organizator eventów sportowych i turystycznych

Studia na kierunku zapewniają zdobycie wiedzy z zakresu geografii społeczno-ekonomicz- Kariera i praca
nej, gospodarki przestrzennej, zarządzania oraz kultury fizycznej i zdrowia. Turystyka Nasi absolwenci pracują w:
i rekreacja to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów polskiej i światowej • przedsiębiorstwach turystycznych i innych
gospodarki. Praca w tej branży wymaga nie tylko fachowej wiedzy i doświadczenia, umie- jednostkach obsługi ruchu turystycznego
jętności organizatorskich, znajomości języków obcych, ale również inwencji i umiejętności (biura podróży i agencje turystyczne, centra
dostosowywania się do pojawiających się trendów i innowacji na rynku. konferencyjno-biznesowe, firmy eventowe),
• przedsiębiorstwach hotelarskich
Nauczysz się: i gastronomicznych (hotele, ośrodki
wczasowe lub wypoczynkowe),
• zasad funkcjonowania sektora turystyki i rekreacji i zakładania własnej działalności, • ośrodkach sportowo-rekreacyjnych (zakłady
• właściwego zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi i rekreacyjnymi oraz obszarami uzdrowiskowe, ośrodki spa & wellness,
recepcji turystycznej, fitness kluby),
• przygotowywania ofert turystycznych i rekreacyjnych dla określonych segmentów rynku • urzędach miejskich i marszałkowskich
oraz opracowywania biznesplanów różnorodnych przedsięwzięć, w wydziałach odpowiedzialnych
• pracy pilota wycieczek, przewodnika oraz rezydenta turystycznego, za turystykę.
• pełnienia roli profesjonalnego animatora turystyki i rekreacji oraz instruktora rekreacji
ruchowej, Informacje dodatkowe
• metod i technik komunikacji, negocjacji i protokołu dyplomatycznego w turystyce i rekreacji, Do wyboru studentów są różnorodne zajęcia
• organizowania spotkań konferencyjnych i biznesowych, eventów sportowych terenowe realizowane w atrakcyjnych
i turystycznych, zakątkach kraju i zagranicą.
• posługiwania się specjalistycznymi narzędziami informatycznymi wspomagającymi Na studiach istnieje możliwość poszerzenia
własnych horyzontów poprzez działalność
prowadzenie działalności turystycznej. w: Kole Naukowym Turystyki i Rekreacji
„Odkrywcy” oraz „KoNTurUS”.
Kryteria kwalifikacji:

Kierunki ekonomiczne
• grupa I (jeden przedmiot spośród): geografia, historia, język polski, WOS,
• grupa II (jeden przedmiot spośród): biologia, geografia, informatyka, język obcy
nowożytny, matematyka,
• grupa III (jeden przedmiot spośród): chemia, filozofia, fizyka i astronomia/fizyka,
informatyka, język obcy nowożytny.

Kontynuacja nauki
Kierunek turystyka i rekreacja jest realizowany również jako studia drugiego stopnia.
strona: 22 Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Zarządzanie
stopień // pierwszy
forma // stacjonarna i niestacjonarna
profil // ogólnoakademicki

moduły // kompetencje w biznesie; tworzenie i rozwój kapitału ludzkiego


w organizacji; marketing; zarządzanie biznesem

Jednym z podstawowych warunków sukcesu w biznesie jest umiejętność podejmowania Kariera i praca
właściwych decyzji – szybciej i trafniej niż robią to inni. Studiujący zarządzanie stać się
Nasi absolwenci pracują jako:
mogą menedżerami posługującymi się szeroką wiedzą z zakresu funkcjonowania i rozwoju
• specjaliści z różnych obszarów funkcjonowania
przedsiębiorstwa, posiadającymi również umiejętności analityczne i techniczne w zakresie
organizacji, np. ds. kadr, ds. rekrutacji,
wykorzystania narzędzi informatycznych oraz ważnych na stanowiskach kierowniczych – ds. marketingu, ds. pozyskiwania środków
umiejętności interpersonalnych. z funduszy unijnych, ds. rozwoju, ds. strategii,
ds. jakości, ds. reklamy,
Nauczysz się: • analitycy biznesowi,
• zakładać i prowadzić własną firmę,
• menedżerowie projektu,
• podejmować trafne decyzje, stosując metody i techniki zarządzania,
• wykorzystywać kompetencje interpersonalne związane z komunikacją i współpracą • przedsiębiorcy – właściciele małych firm.
w zespole,
• prowadzić działania marketingowe w internecie, Informacje dodatkowe
• budować relacje z pracownikami, Mamy najlepsze programy nauczania, poświadczo-
ne kategorią naukową A, nadaną przez Ministerstwo
• rozwiązywać problemy biznesowe,
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponujemy pełny-
• przeprowadzać analizy biznesowe i rynkowe. mi uprawnieniami do nadawania stopni naukowych
oraz pozytywną akredytacją Polskiej
Kryteria kwalifikacji: Komisji Akredytacyjnej.
Studiując na kierunku zarządzanie student ma
• grupa I (jeden przedmiot spośród): geografia, historia, WOS, matematyka,
możliwość rozwijania swoich umiejętności
• grupa II: język obcy nowożytny, w ramach zespołów badawczych i kół naukowych:
• grupa III (jeden przedmiot spośród): geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka i „Inicjatywa”, Marketingu czy „Biznes Innowacje
astronomia/fizyka, biologia, chemia, język obcy nowożytny. Networking”. W ramach prowadzonych zajęć dydak-
tycznych zapraszani są właściciele firm, dyrektorzy
działów przedsiębiorstw i kierownicy zespołów, aby
Kontynuacja nauki
zapoznać studentów z prowadzeniem biznesu i re-
Kierunek zarządzanie realizowany jest również jako studia drugiego stopnia. alizacją funkcji menedżerskich „od kuchni”. Studenci
mają możliwość uzyskania certyfikatu IPMA Student
w zakresie zarządzania projektami.
Dołącz do nas!
www.facebook.com/UniwersytetSzczeciński
Kierunki humanistyczne
Archeologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Filozofia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Kognitywistyka komunikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Media i cywilizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Stosunki międzynarodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Studia nad wojną i wojskowością . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Studia pisarskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
strona: 26 Wydział Humanistyczny

Archeologia
stopień // pierwszy
forma // stacjonarna
profil // ogólnoakademicki

Studia na tym kierunku pozwalają na uzyskanie podstawowej wiedzy i umiejętności nie- Kariera i praca
zbędnych do poznawania oraz rozumienia zjawisk kulturowych w dziejach człowieka: od Nasi absolwenci pracują:
epoki kamienia, po czasy nowożytne. Studiujący zapoznaje się z metodami, koncepcjami • na uczelniach wyższych,
i kierunkami badawczymi w archeologii oraz zyskuje kompetencje w zakresie źródłoznaw- • w prywatnych firmach archeologicznych,
stwa archeologicznego, muzealnictwa i ochrony zabytków, konserwacji i dokumentacji • w wojewódzkich urzędach ochrony
zabytków archeologicznych. zabytków,
• w instytucjach samorządowych związanych
Nauczysz się: z ochroną dziedzictwa narodowego.
• prowadzić wykopaliska archeologiczne,
• zabezpieczać znaleziska, archiwizować je i udostępniać, Informacje dodatkowe
• dokonywać eksperymentów archeologicznych, dzięki którym można lepiej zrozumieć życie Studenci archeologii podczas każdego
ludzi prehistorycznych, roku studiów biorą udział w wykopaliskach
organizowanych na obszarze całej Polski
• używać warsztatu archeologa dla poznania swojego otoczenia.
i w Europie. Intensywny rozwój infrastruktury
w Polsce daje archeologom niezwykłą
Kryteria kwalifikacji: szansę na wszechstronne badania w terenie
• grupa I (jeden przedmiot spośród): historia, WOS, geografia, historia sztuki, oraz stwarza potrzebę badań ratunkowych
• grupa II: język obcy nowożytny, zalecanych archeologom.
• grupa III: język polski.

Kontynuacja nauki
Kierunek archeologia realizowany jest również jako studia drugiego stopnia.
Informator dla kandydatów _______ 2021–2022 strona: 27

Dziennikarstwo
i komunikacja społeczna stopień // pierwszy
forma // stacjonarna
profil // ogólnoakademicki

specjalność // public relations; szkoła krytyki i publicystyki kulturalnej; szkoła reportażu;


dziennikarstwo internetowe; modelowanie komunikacji

Program studiów został przystosowany do zmian zachodzących na rynku pracy Kariera i praca
i zapotrzebowania pracodawców, a zwłaszcza potrzeb rozwijającego się dynamicznie Nasi absolwenci pracują jako:
rynku mediów. Studiujący ma możliwość zdobycia kompetencji zarówno teoretycznych, • dziennikarze w radiu, telewizji, prasie
jak i praktycznych, które będą stanowiły podstawę do podjęcia pracy w mediach lokalnych, i nowych mediach,
regionalnych i ogólnopolskich. • rzecznicy prasowi, pracownicy biur
prasowych różnych firm i instytucji,
• twórcy reklam w agencjach reklamowych,
Nauczysz się:
• PR-owcy w agencjach kreowania wizerunku
• analizowania i interpretowania przekazów medialnych, (społecznego, publicznego i politycznego),
• tworzenia komunikatów medialnych, • redaktorzy w prywatnych i publicznych
• pisania i redagowania tekstów, instytucjach medialnych,
• współpracy w zespole redakcyjnym. • wydawcy w redakcjach różnych mediów.

Kryteria kwalifikacji: Informacje dodatkowe


• grupa I: język polski, Na studentów dziennikarstwa i komunikacji
• grupa II: język obcy nowożytny, społecznej czeka sześć semestrów
• grupa III (jeden przedmiot spośród): historia, WOS. wypełnionych zajęciami teoretycznymi
i praktycznymi, które przygotują do pracy
dziennikarskiej – w radiu, telewizji, prasie
Kontynuacja nauki i nowych mediach. Podczas studiów będzie
Na studiach drugiego stopnia realizowany jest kierunek dziennikarstwo można wybrać jedną z pięciu dostępnych
i zarządzanie mediami. specjalności, które umożliwią absolwentom
swobodne poruszanie się na rynku pracy –
w sektorze związanym z mediami
i w sektorach pokrewnych.

Kierunki humanistyczne
strona: 28 Wydział Humanistyczny

Filozofia
stopień // pierwszy
forma // stacjonarna
profil // ogólnoakademicki

Filozofia, czyli „umiłowanie mądrości”, to najstarsza nauka, będąca matką wszystkich Kariera i praca
innych dyscyplin. Od ponad 2500 lat pomaga ludziom zrozumieć otaczający ich świat. Nasi absolwenci pracują w:
Studiujący, oprócz zdobywania wiedzy na temat historii filozofii, doskonalić może umiejętno- • instytucjach upowszechniania kultury,
ści racjonalnego argumentowania, ćwiczenia się w odważnym stawianiu trudnych pytań oraz redakcjach, muzeach, teatrach, kinach,
podnosić swoje kompetencje logiczne oraz rozumienia i interpretowania tekstów. Absolwent • agencjach reklamowych, agencjach public
rozumie i docenia złożoność otaczającego świata oraz naturę i siłę myśli ludzkiej, która zmie- relations,
niała i nadal zmienia bieg dziejów. • administracji państwowej i samorządowej,
• organizacjach politycznych i społecznych,
Nauczysz się: w wydawnictwach, w prasie, radiu i telewizji,
• interpretować ważne dla kultury teksty filozoficzne, • szkolnictwie jako nauczyciele filozofii,
edukacji filozoficznej, etyki i wiedzy
• precyzyjnie formułować swoje opinie i sprawnie argumentować, o kulturze.
• rozpoznawać indoktrynację oraz ideologię w dyskursie publicznym,
• dyskutować o dylematach etycznych i światopoglądowych. Informacje dodatkowe
Nasi pracownicy zyskali doświadczenie
Kryteria kwalifikacji: badawcze i dydaktyczne w zagranicznych
• grupa I: język polski, ośrodkach akademickich. Łączymy tradycyjną
• grupa II: język obcy nowożytny, filozofię z nowymi projektami badawczymi:
• grupa III (jeden przedmiot spośród): filozofia, historia, biologia, fizyka i astronomia, kognitywistyką i naukami o komunikacji.
matematyka, WOS, historia sztuki.

Kontynuacja nauki
Kierunek filozofia realizowany jest również jako studia drugiego stopnia.
Informator dla kandydatów _______ 2021–2022 strona: 29

Historia
stopień // pierwszy
forma // stacjonarna
profil // ogólnoakademicki

specjalność // archiwistyka; nauczycielska

Studenci mają możliwość zapoznania się z podstawowymi elementami warsztatu Kariera i praca
historyka, nabywają wiedzę z historii politycznej, społecznej i gospodarczej z podziałem Nasi absolwenci pracują jako:
na poszczególne epoki historyczne. W trakcie studiów można wybrać specjalności: • archiwiści i pracownicy archiwów,
archiwistykę lub nauczycielską. • nauczyciele historii,
• pracownicy muzeów i instytucji zajmujących
Nauczysz się: się ochroną dziedzictwa kulturowego,
• analizować dokumenty, odczytywać ukryte przesłania, rozumieć przebieg • analitycy,
i konsekwencje zdarzeń, • pracownicy mediów.
• wyjaśniać przyczyny zjawisk zachodzących w przeszłości i współcześnie,
• pracy wykonywanej przez archiwistę, Informacje dodatkowe
• gromadzić, opracowywać i prezentować informacje. Historia to jeden z najsilniejszych kadrowo
kierunków na Uniwersytecie Szczecińskim.
Kryteria kwalifikacji: Absolwenci historii są poszukiwani na rynku
pracy, ponieważ kompetencje, które zdobyli,
• grupa I (jeden przedmiot spośród): historia, WOS, historia sztuki, geografia, doskonale rozwinięte umiejętności analizy
• grupa II: język obcy nowożytny, i syntezy są przepustką do kariery nie tylko
• grupa III: język polski. w nauce, ale i w innych branżach.

Kontynuacja nauki
Kierunek historia realizowany jest również jako studia drugiego stopnia.

Kierunki humanistyczne
strona: 30 Wydział Humanistyczny

Kognitywistyka
komunikacji stopień // pierwszy
forma // stacjonarna
profil // ogólnoakademicki

Kognitywistyka (ang. cognitive science) jest interdyscyplinarną nauką o procesach po- Kariera i praca
znawczych. Jej celem jest zrozumienie działania umysłu i jego zdolności – percepcji, pamię- • w branży IT jako web developers, utility
ci, świadomości, emocji, rozumowania, podejmowania decyzji, rozumienia języka itp. – designers,
a następnie wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce, np. podczas projektowania „przema- • w agencjach reklamowych,
wiających do umysłu” stron internetowych. • jako specjaliści od komunikacji internetowej
i mediów społecznościowych,
Nauczysz się: • na rozmaitych stanowiskach, które
• projektowania i tworzenia stron internetowych, wymagają rozwiniętych zdolności
komunikacyjnych.
• audytu użyteczności stron internetowych,
• obsługi pakietu IBM SPSS Statistics,
• obsługi okulografu (eyetrackera). Informacje dodatkowe
Kognitywistykę można studiować na kilku
Kryteria kwalifikacji: polskich uczelniach. Nasz program w sposób
oryginalny łączy wiedzę kognitywistyczną
• grupa I: język polski, z umiejętnościami projektowania poznawczo
• grupa II: język obcy nowożytny, zoptymalizowanych rozwiązań internetowych.
• grupa III (jeden przedmiot spośród): filozofia; historia, WOS, biologia, geografia, fizyka U nas dowiesz się nie tylko, jak działa umysł –
i astronomia/fizyka, matematyka, informatyka. nauczysz się też, jak swoją wiedzę stosować
w praktyce. Pokażemy Ci, jak przeprowadzać
badania okulograficzne (eyetrackingowe) oraz
Kontynuacja nauki biometryczne, a ich wyniki wykorzystywać
Kierunek kognitywistyka komunikacji realizowany jest również jako studia drugiego stopnia. w pracy zawodowej. Wejdź na stronę:
kognitywistyka.usz.edu.pl
Informator dla kandydatów _______ 2021–2022 strona: 31

Media i cywilizacja
poziom // pierwszy
forma // stacjonarna
profil // ogólnoakademicki

specjalność // public relations w mediach współczesnych; archiwistyka

Kierunek media i cywilizacja daje unikatową możliwość połączenia wiedzy i umiejętności Kariera i praca
dotyczących współczesnych mediów, niezbędnych do poznawania i rozumienia zasad Nasi absolwenci pracują w:
i form wymiany myśli oraz informacji, z uwzględnieniem specyfiki cywilizacyjnej w wy- • placówkach zajmujących się mediami,
miarach – globalnym, lokalnym i indywidualnym. Studia umożliwiają poznanie różnych komunikacją społeczną w zakresie
systemów medialnych, ich cech charakterystycznych wynikających z różnic kulturowych. indywidualnym i masowym, szczególnie
w aspekcie międzykulturowym,
• instytucjach zajmujących się analizą
Nauczysz się: nośników komunikacji, w tym wszelkiego
• oceniać i stosować różne formy komunikacji międzyludzkiej i międzykulturowej rodzaju dokumentów, wytworów kultury,
w zależności od stopnia rozwoju cywilizacyjnego oraz charakteru podmiotów biorących reklamie i marketingu,
w niej udział, • działach promocji i marketingu firm
• jakie różnice występują między różnymi cywilizacjami na świecie, jakim przemianom one prywatnych oraz instytucji administracji
podlegają, państwowej i samorządowej,
• jakim warsztatem pracy dysponują dziennikarze prasowi, radiowi i telewizyjni oraz jak jest • komórkach zajmujących się komunikacją
zorganizowana ich praca, z mediami w organizacjach społecznych
i politycznych, a także działach zajmujących
• podstaw redakcji tekstów przy wykorzystaniu mediów informatycznych, się kształtowaniem wizerunku medialnego,
• zawodu archiwisty (po wyborze specjalności archiwistyka). • archiwach państwowych (po wyborze
specjalności archiwistyka).
Kryteria kwalifikacji:
• grupa I (jeden przedmiot spośród): historia, WOS, geografia, historia sztuki, Informacje dodatkowe
• grupa II: język obcy nowożytny, Zajęcia praktyczne na kierunku prowadzą
• grupa III: język polski. dziennikarze prasowi, radiowi i telewizyjni.
Przy realizacji programu studiów wydział
współpracuje z mediami, a także działami

Kierunki humanistyczne
prywatnych firm zajmujących się: komunikacją
społeczną, promocją i marketingiem.
strona: 32 Wydział Humanistyczny

Stosunki międzynarodowe
stopień //pierwszy
forma // stacjonarna
profil // ogólnoakademicki

specjalność // studia nad organizacjami pozarządowymi; stosunki międzynarodowe


w krajach południa; dyplomacja i służba zagraniczna; studia pozaeuropejskie;
studia brytyjskie i amerykańskie

Studiujący zapoznaje się z podstawową wiedzą z zakresu nauk ekonomicznych, praw- Kariera i praca
nych, politycznych i historycznych, umożliwiającą mu poznanie i zrozumienie charakteru Nasi absolwenci spełniają się zawodowo
i mechanizmów funkcjonowania współczesnych stosunków międzynarodowych oraz i robią karierę jako:
gospodarki światowej. Absolwent posiada umiejętność skutecznego komunikowania się, • analitycy i specjaliści średniego szczebla
negocjowania i przekonywania oraz biegle posługuje się dwoma językami obcymi. w administracji państwowej i samorządowej,
• pracownicy organizacji i instytucji
Umiejętności nabyte w trakcie studiów: międzynarodowych lub krajowych
współpracujących z zagranicą,
• poznasz wiadomości z zakresu prawa międzynarodowego, współczesnych systemów
• specjaliści ds. międzynarodowych
politycznych, międzynarodowych stosunków politycznych, finansowych, handlowych w przedsiębiorstwach działających
i kulturalnych, organizacji międzynarodowych, polskiej polityki zagranicznej oraz szeroko na rynkach międzynarodowych,
rozumianej wiedzy o Unii Europejskiej,
• eksperci w szeroko rozumianych mediach.
• poznasz kulturowe i cywilizacyjne korzenie współczesnej cywilizacji, historii, dyplomacji
oraz bieżących problemów Polski i świata oraz podstawowe techniki aktywności publicznej,
Informacje dodatkowe
• wybierając odpowiednią specjalność, nabędziesz wiedzę i umiejętności dotyczące polityki
międzynarodowej w wymiarze globalnym i regionalnym, funkcjonowania gospodarki Poprzez spotkania z osobami kreującymi
światowej i zasadach rynku międzynarodowego, komunikowania międzykulturowego polską polityką zagraniczną (w ramach
wykładów gościnnych) studenci mogą na
i lobbingu międzynarodowego. bieżąco konfrontować swoją wiedzę i obraz
medialny z rzeczywistością dyplomatyczną.
Kryteria kwalifikacji: Studenci mogą brać udział w pracach koła
• grupa I (jeden przedmiot spośród): historia, geografia, historia sztuki, WOS, naukowego: Aktywny Dialog Międzynarodowy
oraz w projektach międzynarodowych,
• grupa II: język obcy nowożytny,
prowadzonych przez wykładowców.
• grupa III: język polski.

Kontynuacja nauki
Kierunek stosunki międzynarodowe realizowany jest również jako studia drugiego stopnia.
Informator dla kandydatów _______ 2021–2022 strona: 33

Studia nad wojną


i wojskowością stopień // pierwszy
forma // stacjonarna
profil // ogólnoakademicki

Studiujący mają możliwość uzyskania podstawowej wiedzy o dziejach wojska i wojskowo- Kariera i praca
ści, a także konfliktach militarnych w wymiarze globalnym i lokalnym, historycznym Nasi absolwenci pracują w:
i współczesnym. Pozna podstawy prawne funkcjonowania armii, policji oraz innych sił stoją- • organach administracji państwowej
cych na straży porządku i bezpieczeństwa państwa. i samorządowej odpowiedzialnych za sprawy
obronności i bezpieczeństwa państwa,
Nauczysz się: • mediach zajmujących się tą problematyką,
• muzeach, bibliotekach i innych
• analizy i oceny związków między polityką państwa, funkcjonowaniem sił zbrojnych i życiem instytucjach sprawujących ochronę nad
społeczeństwa, dziedzictwem narodowym,
• zdobędziesz umiejętność dostrzegania konsekwencji konfliktów międzynarodowych • Siłach Zbrojnych, Policji, Straży Granicznej
i wewnętrznych w różnych aspektach funkcjonowania państwa i społeczeństwa, i innych służbach mundurowych, szczególnie
• jak zaplanować i przeprowadzić widowisko polegające na rekonstrukcji przeszłości, na stanowiskach, gdzie niezbędne jest
• rozpoznawać różne rodzaje wojsk, ich uzbrojenie, zarówno historyczne, jak i współczesne, przygotowanie z zakresu humanistyki,
• jak w ramach wycieczki turystycznej zaprezentować przeszłość militarną danego miejsca. np. na misjach pokojowych.

Kryteria kwalifikacji: Informacje dodatkowe


• grupa I (jeden przedmiot spośród): historia, WOS, geografia, historia sztuki, Student na każdym roku studiów bierze udział
• grupa II: język obcy nowożytny, w zajęciach praktycznych, które wprowadzają
go w badania nad wojną i wojskowością.
• grupa III: język polski.

Kontynuacja nauki
Kierunek studia nad wojną i wojskowością realizowany jest również jako studia
drugiego stopnia.

Kierunki humanistyczne
strona: 34 Wydział Humanistyczny

Studia pisarskie
stopień // pierwszy
forma // stacjonarna
profil // ogólnoakademicki

moduły // formy nowomedialne; praktyki (auto)biograficzne; proza popularna


i popkulturowa; kryminał; podróżopisarstwo; fantastyka

Celem studiów jest przygotowanie do zawodu literata i prowadzenia twórczej aktywności Kariera i praca
w sferze kultury artystycznej i medialnej. Studiujący mogą zdobyć wiedzę na temat procesu Nasi absolwenci pracują w:
twórczego, literatury współczesnej, różnorakich form wypowiedzi literackich i paraliterackich • zawodach, w których konieczna jest
oraz instytucji literackich, jak również pozyskać umiejętności interpretacji tekstu oraz znajomość sztuki pisarskiej,
wypowiadania się w formach literackich i paraliterackich. Studia przygotowują do aktywnego np. w zawodzie pisarza, scenarzysty,
uczestnictwa w sferze publicznej, a szczególnie we współczesnym życiu literackim blogera, reportażysty,
i kulturalnym, z uwzględnieniem obszaru nowych mediów. • charakterze pracownika mediów,
np. krytyka artystycznego, eseisty,
Studia pisarskie dostarczą absolwentom: redaktora w czasopismach
• podstawowej wiedzy niezbędnej do identyfikowania dzieł literackich i krytycznoliterackich, i mediach internetowych,
• umiejętności opisu, analizy, interpretacji oraz wartościowania cudzych dzieł literackich • wydawnictwach literackich,
i krytycznoliterackich, a także tworzenia własnych form pisarskich, • działach literackich teatru, radia,
• kompetencji społecznych istotnych dla wykonywania zawodów związanych z tworzeniem telewizji,
dzieł literackich i krytycznoliterackich oraz udziałem w życiu kulturalnym. • domach kultury;
• różnych sektorach gospodarki (kultura,
Kryteria kwalifikacji: administracja, szkolnictwo).
• grupa I: język polski,
• grupa II: język obcy nowożytny,
Informacje dodatkowe
• grupa III: przedmiot dowolny.
Studia pisarskie o unikatowej
Kontynuacja nauki w skali regionu i Polski formule
będą realizowane w systemie zajęć
Kierunek studia pisarskie realizowany jest również jako studia drugiego stopnia.
popołudniowych, odbywających
się od poniedziałku do piątku
po godzinie 15.15.
Informator dla kandydatów _______ 2021-2022 strona: 35 //

Akademickie Biuro Karier


Aktywnie buduj karierę
Kierunki filologiczne
Filologia angielska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Filologia germańska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Filologia germańska z dodatkowym językiem obcym . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Filologia hiszpańska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Filologia norweska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Filologia polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Filologia romańska z językiem obcym do wyboru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Global communication (studia w języku angielskim) . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem ��������������������������������������� 47
Lingwistyka dla biznesu – tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie ������������������������ 48
strona: 38 Wydział Humanistyczny

Filologia angielska
stopień // pierwszy
forma // stacjonarna i niestacjonarna
profil // ogólnoakademicki
specjalność // na studiach stacjonarnych: nauczycielska; kształcenie translatorskie;
studia celtyckie; komunikacja międzynarodowa i interkulturowa,
na studiach niestacjonarnych: nauczycielska; kształcenie translatorskie

W czasach, kiedy język angielski stał się globalnym narzędziem komunikacji, dyplom Kariera i praca
anglistyki otwiera drogę do wielu różnych karier. Bogata oferta specjalności pozwala na Nasi absolwenci pracują w:
przygotowanie do zawodu tłumacza, nauczyciela lub eksperta komunikacji interkulturowej • wydawnictwach i redakcjach czasopism,
(PR, HR. Korporacje międzynarodowe). Zainteresowani mogą rozwijać znajomość języków • środkach masowego przekazu,
i kultur obszarów celtyckich (irlandzkiego lub walijskiego). • turystyce i sektorze usług wymagających
dobrej znajomości języka i kultury,
Nauczysz się: • szkołach – po ukończeniu specjalności
• biegle posługiwać językiem angielskim w mowie i piśmie, nauczycielskiej (zgodnie ze standardami
kształcenia przygotowującego do
• swobodnie funkcjonować w branży tłumaczeniowej,
wykonywania zawodu nauczyciela),
• pracować w międzynarodowym zespole, • biurach tłumaczeń.
• wykorzystywać zdobytą wiedzę o instytucjach, mediach oraz we współpracy
z przedstawicielami różnych kultur,
Informacje dodatkowe
• posługiwać specjalistycznym językiem angielskim w kilku różnych dziedzinach
praktycznych zastosowań. Uniwersytet Szczeciński wysyła swoich
studentów na studia oraz na praktyki
zagraniczne do uczelni partnerskich w ramach
Kryteria kwalifikacji: programu ERASMUS+.
• grupa I: język angielski, Absolwenci anglistyki, ze względu na wysoki
• grupa II: język polski, poziom znajomości języka, są chętnie
• grupa III (jeden przedmiot spośród): geografia, historia, matematyka, WOS. zatrudniani przez firmy międzynarodowe.

Kontynuacja nauki
Kierunek filologia angielska realizowany jest również jako studia drugiego stopnia.
Informator dla kandydatów _______ 2021–2022 strona: 39

Filologia germańska
stopień // pierwszy
forma // stacjonarna i niestacjonarna
profil // ogólnoakademicki

specjalność // nauczycielska (tylko na studiach stacjonarnych); kształcenie translatorskie;


język niemiecki w gospodarce i biznesie
Kariera i praca
Nasi absolwenci pracują jako:
Filologia germańska to szansa na profesjonalne opanowanie języka niemieckiego, pozna- • asystenci tłumaczy i tłumacze w biurach
nie kultury krajów niemieckojęzycznych i historii polsko-niemieckiego sąsiedztwa. tłumaczeniowych, biurach podróży, instytucjach
Specjalności oferowane na filologii germańskiej dobrze wpisują się w oczekiwania pracodaw- kultury oraz innych instytucjach, które utrzymują
kontakty z partnerami z Niemiec i innych krajów
ców zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej. niemieckojęzycznych (szczególnie w obrębie
zadań translatorskich),
Nauczysz się: • animatorzy przedsięwzięć społecznych, kulturalnych,
• języka niemieckiego do poziomu C1, gospodarczych, politycznych na terenie miasta,
regionu, kraju, a także w krajach niemieckojęzycznych,
• interpretować teksty użytkowe (popularnonaukowe, literackie, o charakterze
ekonomicznym) w kontekście konkretnych zadań (np. tłumaczeniowych, prowadzenia • specjaliści do spraw języka biznesu
w przedsiębiorstwach,
korespondencji handlowej w języku niemieckim),
• nauczyciele języka niemieckiego w przedszkolach
• tłumaczyć teksty użytkowe (np. prasowe) i specjalistyczne (np. ekonomiczne) na potrzeby i szkołach podstawowych (po ukończeniu studiów
zawodowe, II poziomu).
• prowadzić negocjacje, szczególnie w obszarze języka biznesu,
• nauczać języka niemieckiego w szkole podstawowej (z możliwością kontynuacji – na Informacje dodatkowe
studiach drugiego poziomu dla szkoły ponadpodstawowej). Studenci filologii germańskiej mają możliwość wyjazdów
stypendialnych w ramach licznych programów
wymiany (np. ERASMUS+, granty norweskie). W krajach
Kryteria kwalifikacji: niemieckojęzycznych (i nie tylko) zdobywają dodatkowe
• grupa I: język niemiecki, umiejętności, przede wszystkim rozwijają znajomość
języka niemieckiego (także drugiego obcego), biorąc
• grupa II: język polski, udział w różnych formalnych i nieformalnych sytuacjach
• grupa III: przedmiot dowolny. komunikacyjnych.

Absolwenci szczecińskiej germanistyki są chętnie zatrud-


Kontynuacja nauki niani w instytucjach państwowych i firmach prywatnych.
Kierunek filologia germańska realizowany jest również jako studia drugiego stopnia. Są wiodącymi animatorami życia społeczno-kulturalno-
-politycznego, a także gospodarczego (np. Euroregion

Kierunki filologiczne
Pomerania, urząd marszałkowski, lokalne media,
renomowane szkoły na terenie miasta i województwa,
biura tłumaczeń, pracownicy naukowi).

Do atrakcyjności kierunku przyczynia się wszechstronna


współpraca z wymienionymi instytucjami, a także ścisłe
kontakty z partnerami niemieckimi na płaszczyźnie
uniwersyteckiej (np. uniwersytety w Berlinie, Greifswal-
dzie, Rostoku), kulturalnej (np. odczyty gościnne pisarzy
niemieckich) i gospodarczej (np. Izba Handlowo-Przemy-
słowa w Neubrandenburgu).
strona: 40 Wydział Humanistyczny

Filologia germańska
z dodatkowym językiem obcym stopień // pierwszy
forma // stacjonarna
profil // ogólnoakademicki
specjalność // język angielski z elementami wiedzy o krajach anglojęzycznych; język chiński
z elementami wiedzy o Chinach; język francuski z elementami wiedzy o Francji; język
hiszpański z elementami wiedzy o Hiszpanii; język rosyjski z elementami wiedzy o Rosji; język
szwedzki z elementami wiedzy o Szwecji; język włoski z elementami wiedzy o Włoszech
Kariera i praca
Nasi absolwenci pracują jako:

• asystenci tłumaczy i tłumacze w biurach


Filologia germańska z dodatkowym językiem obcym to kierunek, na którym można nie tłumaczeniowych, biurach podróży, instytucjach
tylko kontynuować naukę języka niemieckiego, ale również nauczyć się go od podstaw. kultury, innych instytucjach, które utrzymują
Zajęcia są realizowane w systemie popołudniowym, dlatego szczególnie zapraszamy pra- kontakty z partnerami z Niemiec i innych krajów
cujących kandydatów, którzy dzięki nauce języka niemieckiego oraz drugiego języka obcego niemieckojęzycznych,
chcieliby podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. • animatorzy przedsięwzięć społecznych,
kulturalnych, gospodarczych, politycznych na
terenie miasta, regionu, kraju (także w krajach
Nauczysz się: niemieckojęzycznych).
• posługiwać językiem niemieckim do poziomu C1 – szczególnie na pierwszym roku studiów Pracują również w swoich wyuczonych zawodach,
oferujemy bardzo dużą liczbę zajęć praktycznej nauki języka, wykorzystując znajomość języka niemieckiego i drugiego
• interpretować teksty użytkowe (popularnonaukowe, literackie, o charakterze obcego – efektywnie łączą umiejętności zdobyte na in-
ekonomicznym) w kontekście konkretnych zadań związanych z rynkiem pracy, nych kierunkach studiów z kompetencjami zdobytymi
na studiach filologicznych (przede wszystkim w zakresie
• tłumaczyć wybrane teksty użytkowe na poziomie elementarnym, bardzo dobrej znajomości języków obcych).
• prowadzić proste rozmowy zawodowe niezbędne do wykonywania Twojego
(przyszłego) zawodu,
Informacje dodatkowe
• drugiego języka obcego oraz zdobędziesz wiedzę o realiach historyczno-kulturowo
Studenci tego kierunku to osoby w różnym wieku. Dzięki
-społecznych kraju, w którym ten język jest używany jako ojczysty. swoim doświadczeniom zdobytym w szkole średniej,
na innych kierunkach studiów oraz w pracy zawodowej
bardzo dobrze wpływają na dynamikę grup i twórczą
Kryteria kwalifikacji: atmosferę na zajęciach.
• grupa I: język obcy nowożytny,
Studenci filologii germańskiej mają możliwość wyjaz-
• grupa II: język polski, dów stypendialnych w ramach licznych programów
• grupa III: przedmiot dowolny. wymiany (np. ERASMUS+, granty norweskie). W krajach
niemieckojęzycznych (i nie tylko) zdobywają dodatkowe
umiejętności, przede wszystkim rozwijają znajomość
Kontynuacja nauki języka niemieckiego (oraz drugiego obcego), biorąc
Kierunek filologia germańska realizowany jest również jako studia drugiego stopnia. udział w różnych formalnych i nieformalnych sytuacjach
komunikacyjnych.
Absolwenci szczecińskiej germanistyki są chętnie zatrud-
niani w instytucjach państwowych i firmach prywatnych.
Są wiodącymi animatorami życia społeczno-kulturalno-
-politycznego, a także gospodarczego (np. Euroregion
Pomerania, urząd marszałkowski, lokalne media,
renomowane szkoły na terenie miasta i województwa,
biura tłumaczeń, instytucje naukowe).
Informator dla kandydatów _______ 2021–2022 strona: 41

Filologia hiszpańska
poziom // pierwszy
forma // stacjonarna
profil // ogólnoakademicki

specjalność // translatorska; turystyczno-biznesowa

Studenci filologii hiszpańskiej zdobywają umiejętność posługiwania się językiem Kariera i praca
hiszpańskim w stopniu biegłym. Studia dają możliwość poszerzenia wiedzy filologicznej: Nasi absolwenci pracują jako:
literackiej, językoznawczej i kulturoznawczej. Ponadto program studiów bogaty jest • tłumacze w przedstawicielstwach firm
w tematykę interdyscyplinarną z zakresu historii, geografii, kultury i turystyki krajów i instytucji z krajów hiszpańskojęzycznych,
Półwyspu Iberyjskiego oraz Ameryki Łacińskiej. rządowych i pozarządowych organizacjach
współpracujących z tymi krajami,
• redaktorzy, adiustatorzy bądź korektorzy
Nauczysz się: w wydawnictwach,
• biegle posługiwać językiem hiszpańskim w mowie i piśmie, • tłumacze biuletynów, wiadomości,
• swobodnie poruszać w branży tłumaczeniowej (specjalność translatorska), a także • komentatorzy wydarzeń politycznych,
w świecie turystyki i biznesu (specjalność: turystyczno-biznesowa), gospodarczych i społeczno-kulturalnych
• pracować w międzynarodowym zespole. w mediach,
• pracownicy służb dyplomatycznych i służb
Kryteria kwalifikacji: celnych,
• grupa I: język polski, • pracownicy biur podróży, linii lotniczych,
firm spedycyjnych w szczególności
• grupa II: język obcy nowożytny, obsługujących ruch turystyczny z Hiszpanią,
• grupa III: przedmiot dowolny. • lektorzy języka hiszpańskiego.

Informacje dodatkowe
W trakcie zajęć położony jest nacisk na
odrębności dialektalne języka, które pozwolą
poznać specyfikę kulturowo-cywilizacyjną
krajów Ameryki Łacińskiej oraz Karaibów.

Kierunki filologiczne
strona: 42 Wydział Humanistyczny

Filologia norweska
poziom // pierwszy
forma // stacjonarna
profil // ogólnoakademicki

specjalność // kształcenie translatorskie; język norweski w kulturze i biznesie

Studia umożliwiają pogłębienie wiedzy w zakresie języka, kultury i mentalności miesz- Kariera i praca
kańców krajów nordyckich. Znajomość języka norweskiego jest atutem na rynku pracy Nasi absolwenci pracują jako:
ze względu na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów znających ten język, wynikające • asystenci tłumaczy i tłumacze,
ze współpracy gospodarczej z krajami nordyckimi. • pracownicy administracyjni
w firmach skandynawskich,
Nauczysz się: • konsultanci w instytucjach kulturalnych,
• biegle posługiwać językiem norweskim, w których niezbędna jest znajomość
• tłumaczyć: dokumenty, artykuły prasowe, teksty literackie itp. języka norweskiego.
Ponadto dowiesz się, jak wyglądają podstawy prawa pracy, prawa administracyjnego i prawa
cywilnego, a zajęcia z historii i kultury Norwegii pozwolą Ci lepiej zrozumieć mentalność Informacje dodatkowe
mieszkańców Skandynawii. Studenci filologii norweskiej jako drugi język obcy
mogą wybrać: angielski, francuski, niemiecki,
Kryteria kwalifikacji: rosyjski lub włoski. Katedra Skandynawistyki
wysyła swoich studentów na studia oraz
• grupa I: język polski, na praktyki do norweskich uczelni partnerskich
• grupa II: język obcy nowożytny, w ramach programów: Erasmus+ oraz Funduszu
• grupa III: przedmiot dowolny. Stypendialnego i Szkoleniowego.
Informator dla kandydatów _______ 2021–2022 strona: 43

Filologia polska
stopień // pierwszy
forma // stacjonarna
profil // ogólnoakademicki

specjalność // nauczycielska; edytorsko-wydawnicza; krytycznoliteracka

Studiujący mają możliwość zdobycia ogólnego wykształcenia humanistycznego Kariera i praca


i podstawowej wiedzy z zakresu filologii polskiej – nauki o języku i o literaturze. Nasi absolwenci pracują, w zależności od
Przygotowują do rozumienia i analizowania zjawisk oraz procesów literackich, ukończonej specjalności, jako:
językowych i kulturowych przeszłości oraz współczesności. • nauczyciele języka polskiego (po ukończeniu
studiów II poziomu),
• krytycy literaccy,
Nauczysz się:
• edytorzy, redaktorzy,
• rozumieć, analizować i interpretować wypowiedzi językowe, w tym teksty literatury i kultury,
• specjaliści PR,
• redagować różnorodne typy tekstów oraz przygotowywać prezentacje ustne, • bibliotekarze,
• posługiwać językiem specjalistycznym z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa. • pracownicy agencji reklamowych i mediów.

Kryteria kwalifikacji:
• grupa I: język polski, Informacje dodatkowe
• grupa II: język obcy nowożytny, Studia na kierunku filologia polska realizują
autorski program kształcenia, dostosowany do
• grupa III (jeden przedmiot spośród): historia, WOS. potrzeb rynku pracy i oczekiwań pracodawców.
Oferta specjalności sukcesywnie jest
Kontynuacja nauki modyfikowana, z uwzględnieniem oczekiwań
Kierunek filologia polska realizowany jest również jako studia drugiego stopnia. studentów i pracodawców.

Kierunki filologiczne
strona: 44 Wydział Humanistyczny

Filologia romańska
z językiem obcym do wyboru stopień // pierwszy
forma // stacjonarna
profil // ogólnoakademicki

specjalność // translatorska z języka francuskiego; nauczycielska


w zakresie języka francuskiego

Język francuski jest piątym najczęściej używanym językiem świata i jednym z oficjalnych Kariera i praca
języków Unii Europejskiej, NATO, ONZ, Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Nasi absolwenci pracują w:
Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, Światowej Organizacji Handlu i wielu • międzynarodowych firmach oraz rodzimych
innych organizacji międzynarodowych. Absolwenci kierunku biegle władają językami przedsiębiorstwach opartych na eksporcie
obcymi, znają kulturę oraz uwarunkowania społeczne krajów europejskich, potrafią odnaleźć produktów lub usługach transportowych,
się zawodowo w kontekście postępującej integracji europejskiej i globalizacji. • branży turystycznej i hotelarskiej,
• branży edukacyjnej i tłumaczeniowej
Nauczysz się: (nauczyciele, lektorzy, tłumacze ustni
i pisemni),
• biegle posługiwać językiem francuskim w mowie i piśmie,
• środkach masowego przekazu (media,
• używać drugiego języka obcego na poziomie zaawansowanym, agencje reklamowe) i instytucjach kultury.
• swobodnie funkcjonować w branży tłumaczeniowej (specjalność translatorska z języka
francuskiego) lub w obszarze edukacji szkolnej (specjalność nauczycielska w zakresie
Informacje dodatkowe
języka francuskiego, po ukończeniu studiów II poziomu),
• pracować w międzynarodowym zespole. Studia filologiczne, oprócz umiejętności
językowych, rozwijają umiejętności
interpersonalne, kulturowe i organizacyjne (np.
Kryteria kwalifikacji: pomoc w organizacji Dni Kultury Francuskiej,
• grupa I: język obcy nowożytny, opieka nad stażystami z Francji).
• grupa II: język polski, W ramach nauki dodatkowego języka obcego
student może wybrać:
• grupa III: przedmiot dowolny.
– język angielski z elementami wiedzy o krajach
anglojęzycznych,
Kontynuacja nauki – język chiński z elementami wiedzy o Chinach,
Kierunek filologia romańska realizowany jest również jako studia drugiego stopnia. – język hiszpański z elementami wiedzy
o Hiszpanii,
– język niemiecki z elementami wiedzy
o Niemczech,
– język rosyjski z elementami wiedzy o Rosji,
– język szwedzki z elementami wiedzy o Szwecji,
– język włoski z elementami wiedzy o Włoszech.
Informator dla kandydatów _______ 2021–2022 strona: 45

Filologia rosyjska
z dodatkowym językiem obcym stopień // pierwszy
forma // stacjonarna
profil // ogólnoakademicki
specjalność // język angielski z elementami wiedzy o krajach anglojęzycznych; język chiński
z elementami wiedzy o Chinach; język francuski z elementami wiedzy o Francji; język
hiszpański z elementami wiedzy o Hiszpanii; język niemiecki z elementami wiedzy
o Niemczech; język szwedzki z elementami wiedzy o Szwecji;
język włoski z elementami wiedzy o Włoszech

W obecnej sytuacji geopolitycznej rośnie zapotrzebowanie na specjalistów znających język Kariera i praca
rosyjski i znających realia społeczno-polityczne panujące w Rosji. Na kierunku filologia Nasi absolwenci pracują jako:
rosyjska można nauczyć się języka od podstaw, bądź też kontynuować jego naukę. Studenci • pracownicy biur turystycznych,
mają szansę pogłębiania znajomości języka na uczelniach zagranicznych zarówno podczas • pracownicy biur tłumaczeń,
studiów semestralnych, jak i kilkutygodniowych kursów. Mogą również brać udział • pracownicy firm call-center,
w międzynarodowych projektach naukowo-badawczych, prowadzonych we współpracy • urzędnicy i pracownicy
z uczelniami rosyjskimi, niemieckimi czy czeskimi. w firmach przygranicznych,
• pracownicy w mediach (radio i telewizja).
Nauczysz się:
• języka rosyjskiego oraz drugiego wybranego języka: chińskiego, hiszpańskiego, Informacje dodatkowe
angielskiego, niemieckiego, szwedzkiego, francuskiego lub włoskiego,
Studia filologiczne, poza kompetencjami
• zdobędziesz wiedzę na temat: kultury i realioznawstwa Rosji oraz kraju wybranego językowymi, rozwijają również umiejętności
dodatkowego języka, organizacyjne, kompetencje społeczne
• poznasz literaturę Rosji oraz kraju wybranego języka, i kulturowe, m.in. poprzez udział w licznych
• nauczysz się podstaw tłumaczenia ustnego i pisemnego. spotkaniach i imprezach przygotowanych
przez Instytut Filologii Słowiańskiej. Można
do nich zaliczyć Dni Słowiańskie oraz liczne
Kryteria kwalifikacji: przedstawienia teatralne i koncerty.
• grupa I: język polski, Istnieje możliwość organizacji zajęć
• grupa II: język obcy nowożytny, w trybie popołudniowym, co daje możliwość
• grupa III: przedmiot dowolny. łączenia nauki na dwóch kierunkach
studiów, jak również łączenia pracy z nauką
na studiach stacjonarnych.
Kontynuacja nauki
Na studiach drugiego stopnia realizowany jest kierunek przekład rosyjsko-polski z dodatko-
wym językiem obcym.

Kierunki filologiczne
strona: 46 Wydział Humanistyczny

Global communication
(studia w języku angielskim) poziom // pierwszy
forma // stacjonarna
profil // ogólnoakademicki

Studia z wykładowym językiem angielskim mają na celu połączenie humanistycznej wie- Kariera i praca
dzy ogólnej, w tym szczególnie z zakresu komunikacji globalnej, transkulturowej, a także Nasi absolwenci mogą pracować jako:
ekonomicznej, prawnej, korporacyjnej z praktycznymi umiejętnościami językowym. • doradcy, mediatorzy i specjaliści do spraw
obsługi klienta w przedsiębiorstwach
Nauczysz się: o międzynarodowym zasięgu,
• posługiwać się językiem angielskim na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu • redaktorzy tekstów technicznych
Kształcenia Językowego Rady Europy, drugim językiem obcym na poziomie biegłości B1 w języku obcym,
i trzecim na poziomie A2, • organizatorzy i pracownicy administracyjni
w placówkach oświatowych
• tworzyć różne rodzaje własnych tekstów w języku obcym, i kulturalnych, a także w instytucjach
• posługiwać się specjalistycznym językiem angielskim w kilku różnych dziedzinach międzynarodowych i ponadpaństwowych,
praktycznych zastosowań, takich jak np. technika i biznes, w szczególności w działach
• wykorzystywać zdobytą wiedzę o instytucjach, mediach, językach i różnorodności odpowiedzialnych za PR, kształtowanie
kulturowej świata w komunikacji i współpracy z przedstawicielami różnych kultur, kultury organizacji, kształcenie kadr,
organizację, komunikację i współpracę.
• rozumieć tajniki i zawiłości mowy mediów i polityki.

Kryteria kwalifikacji: Informacje dodatkowe


• grupa I: język angielski, Proponujemy duży wybór języków obcych; poza
językiem angielskim, student ma do wyboru
• grupa II (jeden przedmiot spośród): język polski, matematyka, język chiński, rosyjski, francuski, hiszpański lub
• grupa III (jeden przedmiot spośród): geografia, historia, biologia, fizyka i astronomia/fizyka, niemiecki.
WOS, język obcy nowożytny, fizyka i astronomia/fizyka.
Informator dla kandydatów _______ 2021–2022 strona: 47

Italianistyka z elementami
studiów nad chrześcijaństwem stopień // pierwszy
forma // stacjonarna
profil // ogólnoakademicki

Studia umożliwiają szybką i efektywną naukę języka włoskiego, a także poznanie historii, Kariera i praca
kultury, literatury i sztuki Włoch. Studiujący mogą pogłębić również swoją wiedzę Nasi absolwenci pracują jako:
o chrześcijaństwie. • osoby zaangażowane w różnorodne
dziedziny życia związane z obszarem
języka i kultury włoskiej,
Nauczysz się:
• osoby animujące kontakty polsko
• biegle posługiwać językiem włoskim na poziomie C1, -włoskie w zakresie działań wspólnych
• wielu interesujących kwestii z zakresu języka, historii, geografii i religii Włoch, Unii Europejskiej,
• o najważniejszych autorach i dziełach włoskiej literatury, • nauczyciele języka włoskiego
• ciekawych faktów z historii chrześcijaństwa i piśmiennictwa chrześcijańskiego. w Polsce i języka polskiego we
Włoszech (po zdobyciu wymaganego
przygotowania nauczycielskiego),
Kryteria kwalifikacji:
• pracownicy biur turystycznych w obu
• grupa I: język polski, krajach, w ośrodkach dla emigrantów itp.
• grupa II: język obcy nowożytny,
• grupa III: przedmiot dowolny.
Informacje dodatkowe
Kontynuacja nauki Aby rozpocząć studia na tym kierunku, nie trze-
ba w ogóle znać języka włoskiego. Znaczącą
Kierunek italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem realizowany jest również część kadry dydaktycznej stanowią rodowici
jako studia drugiego stopnia. włoscy wykładowcy pochodzący z różnych czę-
ści Półwyspu Apenińskiego. W trakcie studiów
istnieje możliwość wyjazdu na semestralne
studia do Włoch w ramach programu Erasmus
(Bari, Triest, Mediolan, Florencja, Rzym, Katania
i in.); studenci mogą też odbywać praktyki
w instytucjach włoskich.

Kierunki filologiczne
strona: 48 Wydział Humanistyczny

Lingwistyka dla
biznesu – tłumaczenia poziom // pierwszy

rosyjsko-polsko-niemieckie
forma // stacjonarna
profil // ogólnoakademicki

moduły // przekład ekonomiczny; przekład prawny i prawniczy

Studiujący mają możliwość zdobycia wiedzy z zakresu kultury rosyjskiego i niemieckiego Kariera i praca
obszaru językowego oraz doskonalenia umiejętności językowych, zarówno na poziomie Nasi absolwenci spełniają się zawodowo
interkulturowej kompetencji komunikacyjnej, jak i na podstawowym poziomie kompetencji i robią karierę jako:
translatorycznej, w odniesieniu do tekstów o charakterze ekonomicznym lub prawniczym. • tłumacze polsko-rosyjsko-niemieccy,
Absolwenci przygotowani są do aktywnego uczestnictwa w sferze społeczno-gospodarczej, • asystenci radców prawnych,
a szczególnie do doskonalenia warsztatu tłumacza w zakresie przekładu pisemnego i ustnego. • asystenci menedżerów,
• językowi koordynatorzy biznesu.
Nauczysz się:
• posługiwać specjalistycznym językiem rosyjskim i niemieckim, Informacje dodatkowe
• prowadzić korespondencję biznesową (tłumaczenia) w obu językach obcych, Studia zapewniają absolwentowi nabycie
• aktywnie uczestniczyć w negocjacjach i spotkaniach biznesowych. kompetencji tłumacza języka specjalistycznego
biznesowego lub prawniczego (w zależności od
wybranego modułu).
Kryteria kwalifikacji:
• grupa I: język polski,
• grupa II: język obcy nowożytny,
• grupa III (jeden przedmiot spośród): geografia, historia, matematyka, WOS.
Jest moc!
Juwenalia
Kierunki społeczne
Animacja kultury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Bezpieczeństwo narodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Bezpieczeństwo wewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Edukacja artystyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Management instytucji publicznych i public relations . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Nauki o polityce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Pedagogika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Pedagogika specjalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Praca socjalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Psychologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Social Sciences (studia w języku angielskim) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Socjologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Socjotechnika i oddziaływanie społeczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
strona: 52 Wydział Nauk Społecznych

Animacja kultury
poziom // pierwszy
forma // stacjonarna
profil // praktyczny

Kariera i praca
Nasi absolwenci pracują w:
Program studiów uwzględnia zapotrzebowanie na profesjonalnych animatorów • urzędach administracji państwowej
kultury, którzy posiadają umiejętności organizacji wydarzeń kulturalnych i aktywnych form i samorządowej w wydziałach odpowie­
wypoczynku. Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie w instytucjach i organizacjach dzialnych za działalność kulturalną,
zajmujących się działalnością kulturalną, artystyczną, społeczną, turystyczną i rekreacyjną. • państwowych instytucjach kultury
Absolwent zyskuje podstawową wiedzę z zakresu podstaw teorii i praktyki animacji kultury. (wojewódzkich ośrodkach kultury, muzeach,
biurach wystaw artystycznych, teatrach,
młodzieżowych domach kultury itd.) oraz
Nauczysz się: samorządowych placówkach kultury
• stosować w praktyce metodykę animacji kultury w różnych formach, środowiskach, (miejskich centrach kultury, gminnych
grupach wiekowych, instytucjach i organizacjach, ośrodkach kultury, klubach osiedlowych itd.),
• wykorzystywać elementy public relations i marketingu przy promowaniu • innych instytucjach i placówkach, gdzie
wydarzeń kulturalnych, prowadzona jest działalność kulturalna
• planować i realizować projekty kulturalne różnego typu, (szkoły, internaty, domy opieki społecznej
i inne placówki oświatowe, ośrodki
• organizować i promować imprezy oraz wydarzenia: kulturalne, artystyczne i edukacyjne, sanatoryjne i wypoczynkowe),
• diagnozować potrzeby społeczności lokalnej i dbać o zachowanie dziedzictwa kulturowego, • organizacjach i stowarzyszeniach społeczno-
• zarządzać instytucjami kultury. kulturalnych, fundacjach kulturalnych,
towarzystwach regionalnych,
Kryteria kwalifikacji: • prywatnych agencjach, galeriach, biurach
zajmujących się działalnością kulturalną,
• grupa I: język polski,
artystyczną, turystyczno-rekreacyjną,
• grupa II: język obcy nowożytny, promocyjną, wydawniczą itp.,
• grupa III: przedmiot dowolny. • samodzielnych firmach prowadzących
impresariat twórców i zespołów
artystycznych w ośrodkach
dla emigrantów itp.

Informacje dodatkowe
Kierunek gwarantuje uzyskanie
profesjonalnych kwalifikacji do pracy
w zawodzie animatora kultury
z uwzględnieniem managementu
artystycznego, organizacji aktywności
wolnoczasowej i aktywizacji społeczności
lokalnych. Jest on adresowany do osób
„pozytywnie zakręconych” wokół działań
artystycznych, prospołecznych, kulturalnych
w szerokim zakresie.
Informator dla kandydatów _______ 2021–2022 strona: 53

Bezpieczeństwo narodowe
stopień // pierwszy
forma // stacjonarna i niestacjonarna
profil // ogólnoakademicki

specjalność // bezpieczeństwo państwa demokratycznego (stacjonarne i niestacjonarne);


detektywistyka i ochrona osób i mienia (stacjonarne); polemologia – studia nad konfliktem
i pokojem (niestacjonarne)

Program studiów uwzględnia przede wszystkim kwestie związane z wojskiem i siłami Kariera i praca
zbrojnymi, coraz bardziej istotnymi w dobie narastających we współczesnym świecie Nasi absolwenci pracują jako:
konfliktów i klęsk żywiołowych. Studiujący nabyć mogą wiedzę i praktyczne umiejętności • żołnierze zawodowi Wojska Polskiego
przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym, przestępczości międzynarodowej, a także i w strukturach NATO,
katastrofom technicznym i naturalnym. • funkcjonariusze cywilnych i wojskowych
służb specjalnych,
Nauczysz się: • funkcjonariusze Policji Państwowej, Straży
• przewidywać, analizować oraz stosować procedury bezpieczeństwa i zarządzania Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Celnej,
kryzysowego indywidualnie oraz w zespole w skali globalnej, regionalnej, narodowej • pracownicy firm ochroniarskich
i detektywistycznych,
i lokalnej,
• pracownicy firm zajmujących się analizą
• zasad funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa, bezpieczeństwa i zagrożeń, ochroną danych
• gromadzenia, przetwarzania oraz udostępniania informacji z wykorzystaniem osobowych i informacji, audytem,
nowoczesnych technologii. • urzędnicy w strukturach administracji
Dzięki korzystaniu w toku nauki z obiektów dawnego Centrum Negocjacji i Edukacji Kryzy- publicznej oraz zespołach reagowania
sowej, nabędziesz umiejętności przeciwdziałania przestępczości, udoskonalisz sprawność kryzysowego.
fizyczną w salach fitness oraz nauczysz się zasad posługiwania bronią i strzelania.
Informacje dodatkowe
Kryteria kwalifikacji: Zajęcia odbywają się w profesjonalnie
• grupa I: język obcy nowożytny, wyposażonych pracowniach, w tym m.in. na
• grupa II: język polski, strzelnicy laserowej, Centrum Negocjacji
• grupa III: przedmiot dowolny. i Edukacji Kryzysowej oraz w pracowni kultury
fizycznej. Ponadto organizowane są spotkania
studentów z oficerami służb specjalnych,
Kontynuacja nauki żołnierzami NATO, a także wykładowcami
Kierunek bezpieczeństwo narodowe realizowany jest również jako studia drugiego stopnia. zagranicznych i wojskowych uczelni.

Kierunki społeczne
strona: 54 Wydział Nauk Społecznych

Bezpieczeństwo
wewnętrzne stopień // pierwszy
forma // stacjonarna i niestacjonarna
profil // ogólnoakademicki

specjalność // bezpieczeństwo publiczne; bezpieczeństwo społeczności lokalnych;


przywództwo i negocjacje w sytuacjach kryzysowych

Studiujący zapoznać się mogą z istotnymi kwestiami dotyczącymi np. przestępczości Kariera i praca
i terroryzmu oraz uzyskać wiedzę i umiejętności przydatne zarówno w sektorze publicz-
Nasi absolwenci pracują w:
nym, jak i prywatnym. Studiujący zapoznaje się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa,
ochrony osób i mienia oraz funkcjonowaniem państwa i jego organów. • Policji,
• Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
Nauczysz się: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
• kierowania i zarządzania zespołami ludzkimi w działaniach na rzecz bezpieczeństwa, Agencji Wywiadu,
w szczególności zarządzania kryzysowego, • Straży Granicznej, Służbie Celnej,
• zbierania i analizy informacji dotyczących zagrożeń kryminalnych i terrorystycznych, • Straży Pożarnej, służbach ratownictwa,
• interpretacji i stosowania prawa obowiązującego w Polsce,
• administracji rządowej, samorządowej
• postępowania w ochronie danych osobowych i informacji niejawnych, i sektorze prywatnym w zakresie
• prowadzenia audytów bezpieczeństwa w organizacji, dotyczących różnego bezpieczeństwa osób i mienia, wywiadu
rodzaju zagrożeń, konkurencyjnego, ochrony informacji.
• organizacji i zabezpieczania imprez masowych,
• prowadzenia działań mających na celu zapobieganie przestępczości i innym niekorzystnym Informacje dodatkowe:
zjawiskom społecznym.
Dysponujemy najlepszą infrastrukturą
w regionie do nauki o bezpieczeństwie:
Kryteria kwalifikacji: nowoczesny budynek, w pełni wyposażone
• grupa I: język obcy nowożytny, sale komputerowe, pomieszczenia do
• grupa II: język polski, specjalistycznych ćwiczeń z zakresu
samoobrony, symulacji zamachu, strzelnicy
• grupa III: przedmiot dowolny. itp. Nasza kadra to praktycy z wieloletnim
doświadczeniem w policyjnej czy wojskowej
Kontynuacja nauki pracy i pełni pasji naukowcy. Sektor
Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne realizowany jest również jako studia drugiego stopnia. bezpieczeństwa publicznego jest jednym
z niewielu, w których regularnie od wielu lat
pojawiają się masowo nowe miejsca pracy,
w takich służbach jak np. Policja.
Informator dla kandydatów _______ 2021–2022 strona: 55

Edukacja artystyczna
poziom // pierwszy
forma // stacjonarna
profil // praktyczny

specjalność // plastyka i technika

Studia zapewniają podstawową wiedzę pedagogiczną, psychologiczną i artystyczną. Kariera i praca


Absolwent uzyskuje umiejętności z zakresu nowoczesnych technologii plastycznych, co
Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w:
daje szerokie kompetencje zawodowe. Dzięki studiom na tym kierunku zdobędzie również
kompetencje w zakresie tworzenia własnego warsztatu artystycznego i metodycznego. • szkołach publicznych i niepublicznych
jako nauczyciele zajęć plastycznych
i technicznych,
Nauczysz się:
• tworzenia zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży, • instytucjach kultury i sztuki,
ogniskach artystycznych, świetlicach
• łączenia różnych technik plastycznych, środowiskowych i ośrodkach
• organizowania kreatywnych i atrakcyjnych zajęć dla osób w każdym wieku, szkoleniowych,
• podstaw psychologii, filozofii i pedagogiki niezbędnych do pracy w obszarze szeroko • agencjach i kołach pracy twórczej
pojętego kształcenia i edukacji. (reklama, rzemiosło artystyczne,
poligrafia),
Kryteria kwalifikacji: • własnej działalności gospodarczej (jako
• grupa I: język polski, freelancer grafik, projektant, artysta
• grupa II: język obcy nowożytny, rzemieślnik, bloger/vloger artystyczny).
• grupa III: przedmiot dowolny
Informacje dodatkowe:
Studia uwzględniają potrzeby rynkowe
i nowoczesne podejście do edukacji
plastycznej i technicznej – tradycyjnej

Kierunki społeczne
i cyfrowej. Są pierwszym w Polsce
kierunkiem łączącym obszar edukacji
plastycznej i technicznej, jedynym tego typu
w województwie zachodniopomorskim.
strona: 56 Wydział Nauk Społecznych

Management
instytucji publicznych stopień // pierwszy

i Public Relations
forma // stacjonarna
profil // ogólnoakademicki

specjalność // doradztwo wizerunkowe i public relations; funkcjonariusz publiczny

Kariera i praca
Nasi absolwenci pracują jako:
Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu public relations, funkcjonowania • specjaliści w agencjach PR,
mediów, wystąpień publicznych, tworzenia materiałów reklamowych, sposobów skutecz-
• doradcy wizerunkowi,
nej autoprezentacji, rzecznictwa prasowego, retoryki i erystyki. Umiejętność skutecznego
komunikowania się z otoczeniem, jaką zyskuje nasz absolwent, znacząco zwiększa szanse • konsultanci ds. wystąpień publicznych,
na nowoczesnym rynku pracy. • specjaliści w mediach i instytucjach
kultury,
Nauczysz się: • rzecznicy prasowi,
• skutecznego kreowania wizerunku osób • podstawowych metod w zarządzaniu
• urzędnicy gmin, miast i urzędów
i instytucji, personalnym i instytucjonalnym,
wojewódzkich,
• tworzenia pozytywnego przekazu o sobie, • jak sprawnie pokierować urzędami,
• zasad współpracy z mediami, • wystąpień publicznych, • pracownicy firm poszukujących ludzi
kreatywnych,
• jak przygotować materiały dziennikarskie • interpretowania mowy ciała.
i reklamowe, • pracownicy organizacji pozarządowych
i politycznych, osoby prowadzące biura
Kryteria kwalifikacji: • parlamentarzystów, polityków lokalnych
• grupa I: język obcy nowożytny, oraz stowarzyszeń.
• grupa II: język polski,
• grupa III: przedmiot dowolny. Informacje dodatkowe
Zajęcia prowadzą osoby związane
Kontynuacja nauki z mediami i PR oraz wykładowcy, którzy
mają duże doświadczenie częstych
Kierunek management instytucji publicznych i Public Relations realizowany jest również jako występów w mediach ogólnopolskich
studia drugiego stopnia. i regionalnych.
Istotnym walorem kierunku jest współpraca
Instytutu Politologii i Europeistyki z różnymi
mediami, dzięki której znanych dziennikarzy
można spotkać na naszych salach
wykładowych. Więcej informacji na stronie:
nowypr.whus.pl
Informator dla kandydatów _______ 2021–2022 strona: 57

Nauki o polityce
stopień // pierwszy
forma // stacjonarna i niestacjonarna
profil // ogólnoakademicki

specjalność // doradztwo polityczne; komunikacja międzykulturowa; marketing


w administracji i polityce; administrowanie instytucjami polityki społecznej

Program studiów przygotowany został przez doświadczoną kadrę dla osób zainteresowa- Kariera i praca
nych życiem politycznym. Dysponujemy nowoczesną infrastrukturą, np. Centrum Edukacji Nasi absolwenci pracują w:
i Negocjacji Kryzysowej oraz Laboratorium Zarządzania Kryzysowego i Politologii Stosowa- • partiach politycznych, biurach poselskich
nej. Zdobyte umiejętności zapewniają odnalezienie się w każdym wymiarze świata polityki. i senatorskich,
• mediach i agencjach public relations,
Nauczysz się: • think tankach, organizacjach eksperckich
i analitycznych,
• prowadzenia kampanii politycznych i społecznych,
• administracji rządowej i samorządowej,
• funkcjonowania w organizacjach politycznych, także międzynarodowych,
• instytucjach Unii Europejskiej.
• analizowania zjawisk politycznych,
• przygotowywania wystąpień ustnych i pisemnych,
• działalności politycznej, Informacje dodatkowe:
• tworzenia ekspertyz dla mediów. W wyniku dobrego przygotowania
merytorycznego i pozyskanych umiejętności
absolwenci bez trudu uzyskują szybki awans
Kryteria kwalifikacji: w mediach, partiach politycznych, strukturach
• grupa I: język obcy nowożytny, samorządowych i rządowych państwa.
• grupa II: język polski, Absolwenci wydziału odgrywają
• grupa III: przedmiot dowolny. pierwszoplanową rolę w strukturach partii
politycznych, czego przykładem są osoby
m.in. Joachima Brudzińskiego, Grzegorza
Kontynuacja nauki Napieralskiego, Sławomira Nitrasa i Leszka
Kierunek nauki o polityce realizowany jest również jako studia drugiego stopnia. Dobrzyńskiego.Więcej informacji na stronie:
polityka.usz.edu.pl

Kierunki społeczne
strona: 58 Wydział Nauk Społecznych

Pedagogika
stopień // pierwszy
forma // stacjonarna i niestacjonarna
profil // ogólnoakademicki

specjalność // pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna

Studia umożliwiają zdobycie podstawowej wiedzy ogólnopedagogicznej, historyczno Kariera i praca


-filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej, niezbędnej do zrozumienia społeczno Nasi absolwenci pracują w:
-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz kształtowania • domach dziecka, pogotowiach
własnego rozwoju zawodowego. Studenci mogą zdobyć umiejętności komunikacji opiekuńczych, świetlicach środowiskowych,
społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia • placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
warsztatu metodycznego. Absolwent to osoba przygotowana do kompleksowej realizacji • młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
zadań opiekuńczych, wychowawczych, resocjalizacyjnych w zróżnicowanych instytucjach • schroniskach dla nieletnich,
i w lokalnych układach funkcjonalnych. • zakładach poprawczych,
• aresztach śledczych i zakładach karnych.
Nauczysz się:
• umiejętności komunikacji społecznej, Informacje dodatkowe
• posługiwania się warsztatem diagnostycznym, Studia gwarantują przygotowanie pedagogiczne
• wzbogacać oraz doskonalić swoją wiedzę i kompetencję w zakresie praktycznego działania, każdemu absolwentowi oraz możliwość pracy
• tworzyć własny warsztat metodyczny. w różnych sektorach: oświaty, wychowania,
edukacji więziennictwa.
Kryteria kwalifikacji:
• grupa I: język polski,
• grupa II: język obcy nowożytny,
• grupa III: przedmiot dowolny.

Kontynuacja nauki
Kierunek pedagogika realizowany jest również jako studia drugiego stopnia.
Informator dla kandydatów _______ 2021–2022 strona: 59

Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna poziom // jednolite magisterskie
forma // stacjonarna i niestacjonarna
profil // praktyczny

specjalność // rozszerzona edukacja artystyczna; pedagogika małego dziecka

Studia umożliwiają zdobycie podstawowej wiedzy ogólnopedagogicznej, historyczno- Kariera i praca


filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej niezbędnej do zrozumienia społeczno Absolwent kierunku pedagogika przedszkolna
-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej. Wiedza i wczesnoszkolna posiada pełne kwalifikacje
i umiejętności pozyskane w trakcie studiów pozwolą na realizację pasji związanych i niezbędne kompetencje do pracy z dziećmi
z edukacją dzieci, rozwojem artystycznym oraz rozwijaniem tzw. kompetencji miękkich w przedszkolu oraz z uczniami klas I–III
poszukiwanych wśród kandydatów na rynku pracy. szkoły podstawowej.

Nauczysz się: Informacje dodatkowe:


• rozumieć i wspomagać rozwój dziecka, Podjęcie studiów pięcioletnich na kierunku
pozwala na pozyskanie pogłębionej wiedzy,
• prowadzić z dziećmi/uczniami zajęcia wspierające ich rozwój,
umiejętności i kompetencji, bez konieczności
• interpretować programy nauczania i analizować podstawę programową, studiowania w tzw. systemie bolońskim
• udoskonalać swoje kompetencje w zakresie praktycznego działania, (najpierw studia I, potem II stopnia).
• tworzyć własny warsztat metodyczny, Przestrzegany jest w ten sposób ustawowy
• refleksyjnie oceniać własną rolę zawodową. wymóg, by przygotowanie nauczycieli
przedszkola i klas młodszych realizowane było
w ramach jednolitych studiów magisterskich.
Kryteria kwalifikacji:
• grupa I: język polski,
• grupa II: język obcy nowożytny,
• grupa III: przedmiot dowolny.

Kierunki społeczne
strona: 60 Wydział Nauk Społecznych

Pedagogika specjalna
poziom // jednolite magisterskie
forma // stacjonarna i niestacjonarna
profil // praktyczny

specjalność // wczesne wspomaganie rozwoju dziecka; pedagogika lecznicza


i terapeutyczna; edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy ogólnej, kierunkowej i specjalnościowej Kariera i praca


o wychowaniu, edukacji, rehabilitacji i opiece nad osobami z niepełnosprawnościami Nasi absolwenci pracują jako:
w każdym wieku oraz wiedzy o wspieraniu ich rodzin. Absolwent dysponuje podstawową • nauczyciele (nauczyciele-pedagodzy,
wiedzą ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną, niezbędną nauczyciele-wychowawcy) w przedszkolach
do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej specjalnych,
oraz kształtowania własnego rozwoju zawodowego. • wychowawcy w specjalnych ośrodkach
szkolno-wychowawczych,
Nauczysz się: • nauczyciele-logopedzi,
• planować działania edukacyjne, terapeutyczne, opiekuńcze, diagnostyczne oraz badawcze, • nauczyciele wczesnej edukacji
w przedszkolach i szkołach podstawowych.
• przygotowywać i realizować indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne,
• posługiwać metodami pracy edukacyjno-terapeutycznej,
Informacje dodatkowe
• komunikacji społecznej oraz posługiwania warsztatem diagnostycznym.
Praktyki realizowane są w publicznych
i niepublicznych szkołach, przedszkolach
Kryteria kwalifikacji: i placówkach funkcjonujących w systemie
• grupa I: język polski, oświaty. Uzyskane w toku studiów kwalifikacje są
• grupa II: język obcy nowożytny, zgodne ze standardami Ministerstwa Nauki
• grupa III: przedmiot dowolny. i Szkolnictwa Wyższego dotyczącymi kształcenia
przygotowującego do wykonywania zawodu
nauczyciela przedszkoli, szkół i placówek
specjalnych oraz szkół ogólnodostępnych
w zakresie pracy z dziećmi i uczniami ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Informator dla kandydatów _______ 2021–2022 strona: 61

Praca socjalna
stopień // pierwszy
forma // stacjonarna i niestacjonarna
profil // praktyczny

To kierunek dla osób z pasją niesienia pomocy innym ludziom. Program studiów zapewnia Kariera i praca
zdobycie wiedzy z zakresu socjologii, filozofii, psychologii, pedagogiki, prawa i ekonomii, Nasi absolwenci pracują m.in. w:
umożliwiającej analizę procesów społecznych oraz poznanie uwarunkowań funkcjonowania • regionalnych ośrodkach polityki społecznej,
człowieka w środowisku. Umożliwia identyfikację potrzeb jednostki i profesjonalne wspieranie • powiatowych centrach pomocy rodzinie
jej indywidualnego rozwoju. Absolwenci znajdują zatrudnienie w instytucjach pomocowych i ośrodkach pomocy społecznej,
na terenie całego województwa. • placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
• domach pomocy społecznej dla osób
Nauczysz się: starszych oraz niepełnosprawnych,
• identyfikować największe problemy społeczne wynikające ze zmian cywilizacyjnych, • jednostkach organizacyjnych do spraw
zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu,
• dokonywać diagnozy sytuacji i zjawisk społecznych,
• ośrodkach wsparcia,
• stosować metody, techniki i narzędzia interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych • placówkach dla osób bezdomnych
działań służących rozwiązywaniu problemów, i uzależnionych,
• opracowywać i wdrażać programy wspomagania socjalnego, aby skutecznie wspierać • zakładach karnych,
rozwój drugiego człowieka. • ośrodkach dla uchodźców.

Kryteria kwalifikacji:
• grupa I: język polski,
• grupa II: język obcy nowożytny,
• grupa III: przedmiot dowolny.

Kontynuacja nauki
Kierunek praca socjalna realizowany jest również jako studia drugiego stopnia.

Kierunki społeczne
strona: 62 Wydział Nauk Społecznych

Psychologia
poziom // jednolite magisterskie
forma // stacjonarna
profil // ogólnoakademicki

specjalność // psychologia społeczna; psychologia kliniczna

Program pięcioletnich studiów obejmuje wiedzę z zakresu procesów poznawczych, Kariera i praca
emocji i motywacji, osobowości, psychologii różnic indywidualnych, psychologii Nasi absolwenci pracują w:
społecznej, psychologii rozwoju człowieka w cyklu życia, psychometrii, • szkolnictwie, szpitalach, więziennictwie,
diagnozy psychologicznej, pomocy psychologicznej oraz psychopatologii. • firmach zajmujących się doradztwem
Na roku IV i V odbywają się głównie zajęcia specjalizacyjne o charakterze praktycznym. zawodowym lub marketingiem,
• działach PR i rekrutacyjnych.
Nauczysz się: Absolwenci ze względu na nabyte w trakcie
• podstawowych metod diagnostyki psychologicznej, studiów umiejętności są przygotowani
do pracy w wielu obszarach: zarządzania
• korzystać z gotowych narzędzi diagnostycznych,
zasobami ludzkimi, ekonomii, reklamy, służbie
• samodzielnie konstruować nowe narzędzia poprawne pod względem psychometrycznym, zdrowia, sporcie oraz polityce.
• rozumieć zachowania innych ludzi, ich emocje i motywacje,
• rozwiązywać problemy jednostki, grupy czy społeczeństwa. Informacje dodatkowe
Praktyki realizowane są w wymiarze
Kryteria kwalifikacji: 120 godz. w jednostkach związanych
• grupa I: język polski, z przyszłą pracą zawodową i obejmują m.in.:
• grupa II: język obcy nowożytny, służbę zdrowia, więziennictwo, sądownictwo,
placówki oświatowe, edukację, biznes.
• grupa III: biologia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka, geografia, historia, matematyka.
Studenci mają również możliwość działalności
w Międzyuczelnianym Kole Naukowym
Psychologii Klinicznej ,,Psyche”.
Informator dla kandydatów _______ 2021–2022 strona: 63

Social Sciences
(studia w języku angielskim) poziom // pierwszy
forma // stacjonarna
profil // ogólnoakademicki

Kariera i praca
Nasi absolwenci pracują w:
• jednostkach samorządu i administracji
rządowej (głównie w departamentach
Social Sciences jest kierunkiem z wykładowym językiem angielskim. Studia umożliwiają zajmujących się relacjami z organizacjami
zdobycie wiedzy z zakresu: socjologii, psychologii, zarządzania, komunikacji społecznej społeczeństwa obywatelskiego, sprawami
i ekonomii. Kierunek jest odpowiedzią na zapotrzebowanie lokalnych pracodawców na społecznymi, promocją) jako urzędnicy,
specjalistów ds. komunikacji społecznej. pracownicy socjalni, specjaliści
ds. zasobów ludzkich, pracownicy wsparcia
Nauczysz się: rodziny, pełnomocnicy ds. równości,
referenci pracujący z migrantami,
• podstawowych metod diagnostyki psychologicznej,
• stowarzyszeniach, fundacjach, ruchach
• korzystać z gotowych narzędzi diagnostycznych, społecznych i zespołach projektowych jako
• samodzielnie konstruować nowe narzędzia poprawne pod względem psychometrycznym, koordynatorzy, badacze społeczni, analitycy,
• rozumieć zachowania innych ludzi, ich emocje i motywacje, doradcy społeczni,
• rozwiązywać problemy jednostki, grupy czy społeczeństwa. • mediach jako dziennikarze, analitycy,
korespondenci,
• sektorze małych i średnich przedsiębiorstw,
Kryteria kwalifikacji:
jako kierownicy działu, liderzy zespołu,
• grupa I: język angielski, koordynatorzy projektu, pracownicy działu
• grupa II: przedmiot dowolny, obsługi klienta, HR, konsultanci, pracownicy
• grupa III: język polski. działów promocji i marketingu, agencjach
reklamowych, ośrodkach badań naukowych,
• międzynarodowych korporacjach, np. jako
koordynatorzy zespołu IT, liderzy zespołu,
analitycy jakości danych, konsultanci ds.
poprawy jakości świadczonych usług,
specjaliści ds. monitoringu i ewaluacji.

Informacje dodatkowe

Kierunki społeczne
Jedną z istotniejszych kompetencji na
współczesnym rynku pracy jest wiedza
i umiejętność rozwiązywania kluczowych
problemów z wykorzystaniem najbardziej
aktualnej wiedzy nauk społecznych
i anglojęzycznej terminologii. W modelu
tym studenci nauczą się pracy
w interdyscyplinarnym środowisku.
strona: 64 Wydział Nauk Społecznych

Socjologia
stopień // pierwszy
forma // stacjonarna
profil // ogólnoakademicki

specjalność // socjologia zdrowia; socjologia kultury; socjologia stosowana

Student ma możliwość zdobycia wiedzy z socjologii, poszerzonej o podstawy nauk Kariera i praca
społecznych, filozofii, kulturoznawstwa, etyki, historii i innych dyscyplin pokrewnych, Nasi absolwenci pracują w:
co pozwala na przeprowadzenie samodzielnej analizy procesów, mechanizmów i struktur • instytucjach zajmujących się
życia społecznego. Potrafi zaprojektować i przeprowadzić badania socjologiczne. Nabywa problemami rozwoju kultury,
umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu, w tym pracy zespołowej, z zachowaniem w mediach,
zasad etycznych i prawnych. • administracji rządowej i samorządowej
oraz organizacjach pozarządowych,
Nauczysz się: • agencjach reklamowych,
• analizować i opisywać złożone mechanizmy rozwoju życia społecznego, • firmach prowadzących badania
• rozwiązywać problemy zawodowe, a także gromadzić, przetwarzać oraz pisemnie i ustnie marketingowe, badania rynku i badania
przekazywać informacje dotyczące struktury i rozwoju życia społecznego, opinii publicznej,
• wykonywać podstawowe analizy statystyczne za pomocą informatycznych narzędzi • oddziałach firm zajmujących się
wspomagających, projektować badania empiryczne z użyciem podstawowych zarządzaniem personelem,
technik badawczych, interpretować wyniki badań z wykorzystaniem teoretycznego
• ośrodkach badań naukowych.
dorobku dyscypliny.

Kryteria kwalifikacji: Informacje dodatkowe


• grupa I: język polski, Dzięki ministerialnemu projektowi
„Uniwersytet 2.0 – Strefa Kariery”
• grupa II: język obcy nowożytny,
studenci poznają socjologię designu,
• grupa III: przedmiot dowolny. socjologię morską, zarządzanie
konfliktem w środowisku lokalnym
Kontynuacja nauki i system kompetencji zawodowych.
Kierunek socjologia realizowany jest również jako studia drugiego stopnia.
Informator dla kandydatów _______ 2021–2022 strona: 65

Socjotechnika
i oddziaływanie poziom //pierwszy

społeczne
forma // stacjonarna
profil // ogólnoakademicki

Socjotechnika i oddziaływanie społeczne to kierunek, którego zadaniem jest Kariera i praca


wykształcenie osób przygotowanych do rozpoznawania, analizowania i tworzenia Nasi absolwenci są przygotowani do pracy w:
przekazów socjotechnicznych oraz projektów oddziaływania społecznego. Program • jednostkach samorządu i administracji
studiów przygotowano z myślą o pasjonatach chcących uzyskać szczegółową wiedzę rządowej, samorządowych zakładach
z zakresu socjologii, nauk o polityce i psychologii. W trakcie kształcenia student nabędzie budżetowych, rządowych agencjach
umiejętności niezbędnych do ,,rozbrajania” manipulacyjnych i fałszywych przekazów oraz wykonawczych,
fakenewsów. • stowarzyszeniach, fundacjach, ruchach
społecznych i zespołach projektowych,
Nauczysz się: • mediach jako redaktorzy, analitycy,
korespondenci, dziennikarzy śledczych,
• analizy socjotechnik oraz różnych sposobów oddziaływania społecznego stosowanego
• sektorze małych i średnich przedsiębiorstw,
w instytucjach publicznych, jako eksperci ds. brandingu, liderzy
• rozumieć różne konteksty stosowanych reguł oddziaływania społecznego i wynikające zespołu, pracownicy działu obsługi klienta,
z nich dylematy, kryzysy i konflikty, pracownicy działów promocji i marketingu,
• dostrzegać zależności między różnymi instytucjami społecznymi i politycznymi agencjach reklamowych,
funkcjonującymi w przestrzeni ogólnokrajowej i międzynarodowej, • sferze publicznej, jako działacze
• wykorzystywać wiedzę do krytycznej analizy złożonych problemów społecznych w różnych samorządowi i społeczni.
kontekstach kulturowych, politycznych, prawnych i środowiskowych,
• współdziałać w zespołach planujących przedsięwzięcia nastawione na odziaływanie Informacje dodatkowe
społeczne, w tym na rzecz wspólnot lokalnych. Nasi studenci będą mieli możliwości:
• pracy na nowoczesnym sprzęcie
Kryteria kwalifikacji: komputerowym (58 stanowisk do ćwiczenia
technik komputerowej analizy danych),
• grupa I: język polski,
• ćwiczenia własnych umiejętności
• grupa II: język obcy nowożytny, prowadzenia wywiadów grupowych (FGI)

Kierunki społeczne
• grupa III: przedmiot dowolny. w dwóch salach fokusowych z lustrami
weneckimi i kamerami.
Kierunki związane
z naukami o kulturze
fizycznej i zdrowiu
Bezpieczeństwo wodne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Diagnostyka sportowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Wychowanie fizyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Zdrowie publiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
strona: 68 Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Bezpieczeństwo wodne
poziom // pierwszy
forma // stacjonarna
profil // praktyczny

specjalność // nauczycielska

To kierunek odpowiedni dla osób aktywnych, przedsiębiorczych i kreatywnych, które wiążą Kariera i praca
swoją przyszłość z gospodarowaniem szeroko rozumianymi zasobami środowiska Absolwenci kierunku pracują w:
wodnego. Naszych absolwentów – specjalistów ds. bezpieczeństwa wodnego – wyposaża-
my w kompleksową wiedzę oraz konkretne umiejętności warsztatowe w czterech obszarach • jednostkach systemu
ratownictwa wodnego,
praktycznego przygotowania: ratownictwo wodne, gospodarka wodna, sport i turystyka
wodna oraz edukacja dla bezpieczeństwa. • instytucjach zajmujących się
gospodarką wodną,
Nauczysz się: • organizacjach i przedsiębiorstwach
• stosowania skutecznych procedur ratowniczych oraz właściwego doboru i optymalnego sektora usług turystycznych,
wykorzystania specjalistycznego sprzętu ratowniczego, • szkołach podstawowych i innych
• opracowania analiz przestrzennych do celów szacowania ryzyka, oceny zagrożeń jednostkach edukacyjnych (po ukończeniu
i zarządzania kryzysowego, studiów drugiego poziomu),
• planowania i organizacji wielorakich aktywności o charakterze sportowo-rekreacyjnym na • jednostkach administracji rządowej
obszarach wodnych, i samorządowej, podmiotach
• prowadzenia zajęć w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa, pierwszej pomocy oraz użyteczności publicznej.
wybranych sportów wodnych,
• zarządzania bezpieczeństwem wodnym na poziomie miast, gmin i regionów, podejmowania Informacje dodatkowe
współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej w zakresie bezpieczeństwa. W ramach umowy między US a WOPR Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego studenci
Kryteria kwalifikacji: mają możliwość zdobycia ponad
• grupa I (jeden przedmiot spośród): geografia, informatyka, język polski, matematyka, 20 kwalifikacji zawodowych, funkcjonują-
cych na rynku jako uprawnienie do wykony-
• grupa II (jeden przedmiot spośród): fizyka i astronomia/fizyka, geografia, informatyka,
wania zawodu, patent, tytuł lub zaświadcze-
język obcy nowożytny, WOS, nie wewnątrzorganizacyjne. Studenci mają
• grupa III (jeden przedmiot spośród): biologia, chemia, filozofia, historia, język dostęp do innowacyjnych rozwiązań sprzę-
obcy nowożytny. towych w ratownictwie (dron, poduszkowiec,
Dodatkowo: egzamin wstępny – sprawdzian umiejętności pływackich. symulator tonącego samochodu, poligon
Algorytm do obliczania wyników kandydatów podczas postępowania rekrutacyjnego podwodny, echosondy, centrum symulacji
ratowniczej, sprzęt przeciwpowodziowy,
na kierunku bezpieczeństwo wodne dostępny jest na stronie: kandydaci.usz.edu.pl/ kamery do wideoanalizy). Istotne znaczenie
bezpieczenstwo-wodne w kształceniu mają też praktyki w grupach
interwencyjnych oraz w działaniach profilak-
Praktyki tycznych w kraju i zagranicą.
Praktyki zawodowe w liczbie 150 godzin, w tym 50 godzin na kąpielisku morskim, 50 godzin
na kąpielisku śródlądowym, 50 godzin na kąpielisku krytym.
Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia strona: 69

Diagnostyka sportowa
poziom // pierwszy
forma // stacjonarna i niestacjonarna
profil // ogólnoakademicki

Ten unikatowy kierunek, który jest odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnego sportu Kariera i praca
amatorskiego i profesjonalnego, zorientowanego na indywidualizację treningów, na wiedzę Nasi absolwenci pracują w:
naukową z obszaru nauk o kulturze fizycznej. Studenci mogą uzyskać kwalifikacje z zakresu • klubach sportowych w charakterze
szeroko pojętej diagnostyki sportowej oraz kształtować umiejętności pracy laboratoryjnej z konsultantów/specjalistów lub
wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik badawczych. Będą mieli możliwość udziału członków sztabu szkoleniowego,
w badaniach naukowych prowadzonych w specjalistycznym i nowoczesnym Centrum Badań wspierającego proces treningu
Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka, w której oceny przygotowania motorycznego, w tym sportowego w dyscyplinach zespołowych
również startowego, dokonuje wielu czołowych sportowców Pomorza Zachodniego. lub indywidualnych,
• ośrodkach sportowych, rekreacyjnych
Nauczysz się: i rehabilitacyjnych jako specjaliści

Kierunki związane z naukami o kulturze fizycznej i zdrowiu


diagnostyki i kontroli sprawności fizycznej
• obsługiwać specjalistyczną aparaturę pomiarową;
osób w różnym wieku,
• analizować i interpretować wyniki diagnostyczne, niezbędne do efektywnego prowadzenia
procesu szkolenia sportowego. • placówkach edukacyjnych, takich
jak: szkoły mistrzostwa sportowego,
Ponadto poznasz nowoczesny warsztat pracy laboratoryjnej wykorzystywanej w procesie centra kształcenia sportowego, szkółki
szkolenia sportowego, w tym badań opartych na technice biologii molekularnej, biochemii, sportowe, akademickie lub szkolne kluby
fizjologii, kinezjologii. Pod okiem wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli sportowe itp.
akademickich, będących jednocześnie praktykującymi trenerami klubów ligowych oraz
• laboratoriach naukowych zajmujących się
reprezentacji narodowych zarówno w sportach zespołowych, jak i indywidualnych, zapoznasz badaniami w obszarze nauk o kulturze
się ze współczesnymi formami i metodami kształtowania sprawności funkcjonalnej, przy- fizycznej (ang. sport science).
gotowania motorycznego oraz metodami wspomagania procesu treningowego zarówno na
poziomie sportu profesjonalnego, jak i amatorskiego. Nabędziesz również wiedzę z zakresu
metodologii prowadzenia testów fizjologicznych oraz współtowarzyszących im testów bio- Informacje dodatkowe
chemicznych stosownych w ocenie wydolności fizycznej zawodników. Uzyskane kompetencje pozwolą na świad-
czenie usług w zakresie doboru właściwych
programów aktywności fizycznej (prozdro-
Kryteria kwalifikacji: wotnej, sportowej, rekreacyjnej), diety oraz
• grupa I (jeden przedmiot spośród): matematyka, biologia, chemia, fizyka ewentualnej suplementacji.
i astronomia/fizyka,
• grupa II (jeden przedmiot spośród): język obcy nowożytny, matematyka,
geografia, informatyka,
• grupa III: język polski lub WOS.
strona: 70 Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia

Wychowanie fizyczne
stopień //pierwszy
forma // stacjonarna i niestacjonarna
profil // praktyczny

specjalność // nauczycielska

To kierunek stworzony z myślą o osobach, które lubią aktywność fizyczną i zdrowy styl życia. Kariera i praca
Studia przygotowują do podejmowania działalności pedagogicznej, wychowawczej Nasi absolwenci nabędą kwalifikacje:
i menedżerskiej w zakresie wychowania fizycznego i sportu. Zajęcia dydaktyczne • pedagogiczne wynikające z aktualnego
prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę trenerską oraz naukowców z dziedziny rozporządzenia w sprawie wykonywania zawodu
nauk o kulturze fizycznej. nauczyciela,
• instruktora wybranej dyscypliny sportu w klubach
Nauczysz się: sportowych oraz placówkach oświatowych
prowadzących grupy sportowe,
• techniki i metodyki różnych dyscyplin sportu,
• instruktora kinezyprofilaktyki w instytucjach
• poznasz formy aktywności fizycznej przydatne do organizowania czasu wolnego dla oświatowych i społecznych powiązanych
dzieci i młodzieży. z szeroko rozumianą kulturą fizyczną,
Ponadto program studiów umożliwia uzyskanie kompetencji instruktora dyscyplin sporto- • trenera personalnego umożliwiającego pracę
wych, trenera personalnego lub instruktora kinezyprofilaktyki. w klubach fitness oraz w ramach własnej
działalności gospodarczej.

Kryteria kwalifikacji:
• grupa I: biologia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka, język obcy nowożytny, język polski, Informacje dodatkowe
• grupa II: biologia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka; język obcy nowożytny, WOS, Dzięki realizowanej współpracy ze środowiskiem
• grupa III: geografia, historia, informatyka, matematyka. sportowym studenci mogą otrzymać dodatkowe
Egzamin sprawnościowy z pływania na dystansie 50 m bez zatrzymania. uprawnienia honorowane przez związki sportowe,
w szczególności:
Ponadto zdolność do podjęcia studiów kandydaci potwierdzają zaświadczeniem lekarskim
• stopień trenera UEFA C, umożliwiający
wydanym przez lekarza – specjalistę medycyny pracy. prowadzenie zespołu na poziomie ligi okręgowej
w piłce nożnej,
Kontynuacja nauki • licencję C Związku Piłki Ręcznej w Polsce,
Kierunek wychowanie fizyczne realizowany jest również jako studia drugiego stopnia. uprawniającą do prowadzenia drużyn wszystkich
klas rozgrywek młodzieżowych,
• stopień instruktora sportu Polskiego Związku
Lekkiej Atletyki, uprawniający do prowadzenia
grup młodzieżowych,
• stopień instruktora sportu z siatkówki,
uprawniający do prowadzenia grup
młodzieżowych.
Informator dla kandydatów _______ 2021–2022 strona: 71

Zdrowie publiczne
stopień // pierwszy
forma // stacjonarna i niestacjonarna
profil // praktyczny

specjalność // promocja zdrowia

To dynamicznie rozwijający się kierunek, umożliwiający studiującemu zapoznanie Kariera i praca


się także ze sferą działań praktycznych. Program studiów uwzględnia konieczność Nasi absolwenci pracują w:
interdyscyplinarnego podejścia w poszukiwaniu nowych rozwiązań, mających na celu • administracji rządowej i samorządowej,
poprawę stanu zdrowia populacji oraz zwiększenie efektywności podejmowanych • pomocy społecznej: ośrodkach wsparcia rodziny,
domach pomocy społecznej,
decyzji dotyczących zdrowia. W trakcie studiów jest przekazywana studentom • firmach konsultingowych i doradczych
wiedza na temat głównych problemów zdrowotnych, ochrony zdrowia publicznego, ze z zakresu ochrony zdrowia,
szczególnym uwzględnieniem umiejętności rozpoznawania biologicznych, środowiskowych, • placówkach oświaty zdrowotnej,
demograficznych, społecznych i psychologicznych zagrożeń zdrowia całej populacji. • hospicjach, sanatoriach, szpitalach
W ramach specjalności realizowane są (do wyboru) dwa moduły: promocja zdrowia i przychodniach,

Kierunki związane z naukami o kulturze fizycznej i zdrowiu


w rodzinie i środowisku pracy oraz promocja zdrowia w państwach Unii Europejskiej • państwowej inspekcji sanitarnej,
i na świecie. • centrach odnowy biologicznej,
• samodzielnych formach działalności gospodarczej.
Nauczysz się:
• propagowania prozdrowotnego stylu życia wśród osób w różnym wieku, Informacje dodatkowe
Wydział dysponuje Centrum Badań Strukturalno-
• prowadzenia zajęć ruchowych i dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb, Funkcjonalnym Człowieka, wyposażonym
• podejmować działania profilaktyczne, pielęgnacyjne, terapeutyczne i edukacyjne w najnowszą aparaturę badawczą umożliwiającą
odpowiadające potrzebom danej grupy społecznej, prowadzenie badań naukowych w obszarze szeroko
pojętego zdrowia. Studenckie praktyki zawodowe
• stosowania aktywizujących i innowacyjnych metod, technik i narzędzi prowadzenia działań odbywają się m.in. w: NZOZ, NFZ, administracji
edukacyjnych wpływających na zdrowie psychosomatyczne, szpitali, instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych
• projektowania i realizacji programów zdrowotnych skierowanych na zwiększanie potencjału oraz stacjach epidemiologicznych. Studenci mają
możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań
zdrowotnego społeczeństwa, w Kole Naukowym Promotorzy Zdrowia oraz
• posługiwać podstawową aparaturą medyczną do oceny stanu zdrowia człowieka, włączać się w inicjatywy edukacyjne i propagujące
• identyfikować problemy zdrowotne i czynniki środowiskowe zagrażające zdrowiu. prozdrowotny styl.

Kryteria kwalifikacji:
• grupa I (jeden przedmiot spośród): język polski, biologia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka,
• grupa II (jeden przedmiot spośród): język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka
i astronomia/fizyka,
• grupa III (jeden przedmiot spośród): język obcy nowożytny, WOS, geografia i matematyka.

Kontynuacja nauki
Kierunek zdrowie publiczne realizowany jest również jako studia drugiego stopnia.
Kierunki ścisłe
i przyrodnicze
Biologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Biotechnologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Fizyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Genetyka i biologia eksperymentalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Geografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Geologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Matematyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Mikrobiologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Oceanografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Optyka okularowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
strona: 74 Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Biologia
stopień // pierwszy
forma // stacjonarna
profil // ogólnoakademicki

To kierunek studiów dla osób, które pragną rozwijać swoje zainteresowania światem Kariera i praca
przyrody ożywionej. Studia obejmują wiedzę z zakresu biologii ogólnej, opartej na Absolwenci tego kierunku spełniają się zawodowo
fundamencie nauk matematyczno-przyrodniczych z uwzględnieniem praw fizyki i reguł i podejmują zatrudnienie jako:
chemicznych. Absolwent potrafi interpretować i opisywać zjawiska przyrodnicze na • pracownicy laboratoriów (medycznych,
podstawie przeprowadzonych samodzielnie i zespołowo badań laboratoryjnych, terenowych farmaceutycznych, biotechnologicznych,
i studiów literaturowych z uwzględnieniem aspektów etycznych. badawczych, stacji krwiodawstwa, stacji
sanitarno-epidemiologicznej),

Nauczysz się: • nauczyciele i specjaliści w zakresie edukacji


przyrodniczej,
• rozpoznawania gatunków roślin, zwierząt, grzybów,
• przedstawiciele firm farmaceutycznych
• budowy i podstaw funkcjonowania organizmów na różnych poziomach, i biotechnologicznych,
• planowania i wykonywania analiz laboratoryjnych oraz badań terenowych,
• pracownicy naukowi i badawczo-dydaktyczni
• stawiania hipotez badawczych i interpretacji wyników badań. uczelni wyższych,
• pracownicy firm i instytucji realizujących zadania
Kryteria kwalifikacji: związane z ochroną przyrody i ekspertyzami
przyrodniczymi,
• grupa I (jeden przedmiot spośród): biologia, chemia, matematyka, język obcy nowożytny,
• grupa II (jeden przedmiot spośród): fizyka i astronomia/fizyka, geografia, informatyka, • pracownicy firm zajmujących się behawiorystyką
i tresurą zwierząt.
• grupa III (jeden przedmiot spośród): język polski, WOS.
Informacje dodatkowe
Studenci w trakcie studiów:
Kontynuacja nauki
Kierunek biologia realizowany jest również jako studia drugiego stopnia. • mogą korzystać z nowoczesnej, specjalistycznej
aparatury badawczej Centrum Biologii
Molekularnej i Biotechnologii (CBMiB),
• rozwijają swoje zainteresowania w kołach
naukowych pod opieką specjalistów z wybranej
dziedziny (Studenckie Koło Naukowe Biologów
Komórki „Matrix”, Genetyków, Hydrobiologów,
„PLantX”, Zoologii Kręgowców „Wąsatka”,
Mikrobiologów i Immunologów),
• mogą uczestniczyć w międzynarodowej
mobilności edukacyjnej ERASMUS (studia
i praktyki) oraz wymianie Program Edukacja
w ramach Funduszu norweskiego.
Informator dla kandydatów _______ 2021–2022 strona: 75

Biotechnologia
stopień // pierwszy
forma // stacjonarna
profil // ogólnoakademicki
czas trwania studiów // 6 semestrów

Większość zajęć realizowanych na kierunku to praktyczne zajęcia laboratoryjne, podczas Kariera i praca
których studenci poznają różne techniki eksperymentalne i korzystają z nowoczesnej Nasi absolwenci:
aparatury badawczej. Biotechnologia stanowi podstawę dynamicznie rozwijającej się • zajmują się organizacją
biogospodarki. i prowadzeniem procesów produkcyjnych
w firmach przemysłu rolno-spożywczego,
biomedycznego, biofarmaceutycznego
Nauczysz się: oraz gałęziach pokrewnych (biotechnologia
• wykorzystywać w praktyce zdobytą wiedzę podstawową z zakresu biologii, nauk ścisłych środowiskowa),
i technicznych, • pracują w laboratoriach badawczych
• nowoczesnych metod biotechnologii (techniki in vitro, biologia molekularna, inżynieria wykonujących analizy diagnostyczne
bioprocesowa) i procesów biotechnologicznych, z wykorzystaniem nowoczesnej
aparatury analitycznej,
• wykonywać prace badawcze z użyciem materiału biologicznego i nowoczesnej aparatury
badawczej, • są przedstawicielami firm
o charakterze ,,bio”,
• podstaw biostatystyki i bioinformatyki na poziomie pozwalającym na opisywanie
• są zatrudnieni w jednostkach
i interpretowanie zjawisk biotechnologicznych, samorządowych na stanowiskach
• specjalistycznego języka angielskiego z zakresu biotechnologii. wymagających wiedzy praktycznej
i teoretycznej z zakresu biotechnologii.
Kryteria kwalifikacji:
• grupa I (jeden przedmiot spośród): biologia, chemia, matematyka, język obcy nowożytny, Informacje dodatkowe
• grupa II (jeden przedmiot spośród): fizyka i astronomia/fizyka, geografia, informatyka, Absolwenci pracują w laboratoriach, firmach
• grupa III (jeden przedmiot spośród): język polski, WOS. biotechnologicznych lub kontynuują karierę
naukową w jednostkach naukowo

Kierunki ścisłe i przyrodnicze


-badawczych w Polsce i na świecie.
Kontynuacja nauki
Nasi absolwenci uzyskali stopnie doktora
Kierunek biotechnologia realizowany jest również jako studia drugiego stopnia. w placówkach naukowych w: Niemczech,
Kanadzie, Holandii, Norwegii.
strona: 76 Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Fizyka
stopień // pierwszy
forma // stacjonarna
profil // ogólnoakademicki

Studiowanie fizyki pozwala na zrozumienie zjawisk zachodzących na Ziemi i we Wszech- Kariera i praca
świecie oraz na praktyczne wykorzystanie wiedzy. Nasi absolwenci analizują zjawiska Nasi absolwenci pracują w:
fizyczne i posiadają umiejętności ich wykorzystania. Są przygotowani do modelowania tych • placówkach naukowych i laboratoriach,
zjawisk za pomocą metod teoretycznych, numerycznych (umiejętność pisania programów • firmach informatycznych, produkcyjnych
komputerowych) oraz doświadczalnych. i usługowych,
• instytucjach finansowych,
Nauczysz się: • szpitalach i laboratoriach medycznych.
• zasad zjawisk fizycznych, metod ich badań oraz sposobów ich modelowania,
• modelowania zjawisk zachodzących w przyrodzie od skal mikroskopijnych do Informacje dodatkowe
astronomicznych, Studia prowadzone są w nowoczesny
• planowania eksperymentu i opracowania wyników pomiarów, sposób, z proporcjonalnie małą liczbą godzin
• stosowania w praktyce uniwersalnych metod teoretycznych i numerycznych, wykładowych audytoryjnych. Większość zajęć
• funkcjonowania organizmu człowieka i podstawowych metod diagnozowania, ma formę konwersatoriów i laboratoriów
prowadzonych z wykorzystaniem metody
• podstaw działania komputerów kwantowych,
problemowej.
• powiązania modeli budowy współczesnych materiałów z ich własnościami fizycznymi, W ramach studiów dużą liczbę godzin, ponad
• krytycznego i naukowego podejścia do zjawisk zachodzących we Wszechświecie. 30%, stanowią godziny obieralne. W programie
studiów jest 14 bloków przedmiotów do
Kryteria kwalifikacji: wyboru, co daje studentom duży wpływ
na ostateczny kształt ich toku studiów i
• grupa I (jeden przedmiot spośród): fizyka i astronomia/fizyka, matematyka, pozwala studiować dziedziny najbliższe ich
• grupa II (jeden przedmiot spośród): biologia, chemia, geografia, informatyka, zainteresowaniom.
• grupa III (jeden przedmiot spośród): język obcy nowożytny, język polski.

Kontynuacja nauki
Kierunek fizyka realizowany jest również jako studia drugiego stopnia.
Informator dla kandydatów _______ 2021–2022 strona: 77

Genetyka i biologia
eksperymentalna poziom // pierwszy
forma // stacjonarna
profil // ogólnoakademicki

To unikatowy kierunek w skali kraju. Program studiów przygotowano z myślą o pasjona- Kariera i praca
tach chcących uzyskać szczegółową wiedzę z zakresu biologii podstawowej, a szczególnie Nasi absolwenci pracują w:
molekularnej, na różnych poziomach organizacji i rozwoju organizmów. Położono szczególny • laboratoriach: analitycznych,
nacisk na zajęcia laboratoryjne, co umożliwia studentom opanowanie umiejętności posługi- diagnostycznych, przemysłu
wania się specjalistyczną aparaturą i nowoczesnymi technikami badawczymi. farmaceutycznego i spożywczego,
• stacjach hodowli roślin i zwierząt,
Nauczysz się: • przedsiębiorstwach nasiennych,
• firmach farmaceutycznych
• stosować nowoczesne metody i techniki wykorzystywane w genetyce i biologii
i biotechnologicznych,
eksperymentalnej (np. in vitro, inżynieria genetyczna, chromatografia, spektrometria,
cytometria), • uczelniach wyższych.
• posługiwać nowoczesną, specjalistyczną aparaturą badawczą,
• stawiać hipotezy naukowe, Informacje dodatkowe
• planować i wykonywać doświadczenia, Studenci mogą korzystać z nowoczesnej,
specjalistycznej aparatury laboratoryjnej,
• interpretować uzyskane wyniki badań. w którą jest wyposażony Instytut, Centrum
Biologii Molekularnej i Biotechnologii.
Kryteria kwalifikacji:
• grupa I (jeden przedmiot spośród): biologia, chemia, matematyka, język obcy nowożytny,
• grupa II (jeden przedmiot spośród): fizyka i astronomia/fizyka, geografia, informatyka,
• grupa III (jeden przedmiot spośród): język polski, WOS.

Kierunki ścisłe i przyrodnicze


strona: 78 Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Geografia
stopień // pierwszy
forma // stacjonarna
profil // ogólnoakademicki
czas trwania studiów // 6 semestrów

specjalność // nauczycielska; geomonitoring; geoinformacja

To studia dla osób ciekawych świata, chcących zrozumieć wzajemne powiązania Kariera i praca
oraz zależności między człowiekiem a otaczającym go środowiskiem przyrodniczym Nasi absolwenci pracują jako:
i społeczno-gospodarczym, gotowych do ciągłego poszerzania własnych horyzontów. • s
pecjaliści i eksperci w urzędach administracji
Studiujący ma możliwość zdobycia unikatowego zestawu umiejętności warsztatowych geo- państwowej i samorządowej, w tym w urzędach
grafa, obejmującego metody pracy laboratoryjnej i terenowej, techniki skutecznej komunikacji miast, gmin, powiatów i województw
oraz współpracy zespołowej. Geografia daje nie tylko solidną, wszechstronną wiedzę przed- (w wydziałach koordynacji, rozwoju i promocji,
mienia komunalnego i inwestycji, gospodarki
miotową i imponujący wachlarz umiejętności, lecz kształci także osoby potrafiące myśleć komunalnej),
kreatywnie i nieszablonowo, które są poszukiwane na współczesnym rynku pracy.
• pracownicy biur planowania przestrzennego
i pracowni urbanistycznych,
Nauczysz się: • doradcy w dziedzinie ochrony środowiska,
• diagnozować aktualny stan środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego, prognoz hydrologicznych i meteorologicznych,
• doradzać przy podejmowaniu trafnych i uzasadnionych decyzji władzom lokalnym, • specjaliści w zakresie systemów informacji
regionalnym lub krajowym w zakresie wykorzystania zasobów i ochrony środowiska, geograficznej GIS, nawigacji satelitarnej GPS
rekonstrukcji osadnictwa oraz infrastruktury społecznej i technicznej, oraz kartografii i tworzenia map,

• stosować podstawowe metody i narzędzia gromadzenia i przetwarzania danych, ich • doradcy i eksperci w małych oraz średnich
przedsiębiorstwach, zwłaszcza branży
obróbki statystycznej oraz prezentacji graficznej i kartograficznej (za pomocą map) turystycznej i związanych z wykorzystaniem
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych, zasobów naturalnych, gospodarką morską,
• prowadzić lekcje geografii na wszystkich etapach edukacji (wybierając specjalność ochroną brzegów oraz ich zagospodarowaniem.
nauczycielską). Ukończona specjalność nauczycielska wraz z jej
kontynuacją na studiach drugiego poziomu daje
uprawnienia zawodowe do nauczania geografii na
Kryteria kwalifikacji: wszystkich poziomach edukacji szkolnej.
• grupa I (jeden przedmiot spośród): geografia, język polski, matematyka, WOS.
• grupa II (jeden przedmiot spośród): fizyka i astronomia/fizyka, biologia, informatyka, Informacje dodatkowe
język obcy nowożytny, geografia, Do dyspozycji studentów są doskonale wyposażone,
• grupa III (jeden przedmiot spośród): chemia, historia, filozofia, informatyka, nowoczesne laboratoria Centrum Dydaktyczno
-Badawczego Nauk Przyrodniczych, Miejska Stacja
język obcy nowożytny. Meteorologiczna, Stacja Morska w Międzyzdrojach
oraz jednostki pływające. Ponadto studenci mają do
wyboru różnorodne zajęcia terenowe realizowane
Kontynuacja nauki w atrakcyjnych zakątkach kraju i zagranicą.
Kierunek geografia realizowany jest również jako studia drugiego stopnia.
Informator dla kandydatów _______ 2021–2022 strona: 79

Geologia
stopień // pierwszy
forma // stacjonarna
profil // ogólnoakademicki

Niczym detektyw tropi wszelkie ślady, które pozwalają odczytać historię Ziemi zapisaną Kariera i praca
w minerałach i skałach oraz rezultatach różnych procesów, które kształtują zarówno Nasi absolwenci pracują w:
wnętrze, jak i powierzchnię naszej planety. Student uzyska wiedzę i umiejętności, dzięki • laboratoriach badawczych,
którym zrozumie zjawiska i procesy zachodzące w obrębie przyrody nieożywionej. Program
• instytucjach i przedsiębiorstwa,
studiów obejmuje szczegółową wiedzę z zakresu nauk geologicznych, a także ogólną
których działalność związana jest
z zakresu niektórych innych nauk przyrodniczych i pomocniczych (ścisłych i technicznych), z poszukiwaniem i eksploatacją
takich jak: fizyka, chemia, matematyka, statystyka, kartografia, oceanografia. zasobów naturalnych,
• biurach planistycznych i projektowych,
Nauczysz się:
• wykonywania i nadzorowania prac geologiczno-inżynierskich związanych z rozpoznaniem • urzędach administracji rządowej
i samorządowej, np. w wydziałach
warunków gruntowo-wodnych oraz zagrożeń geodynamicznych i ochroną brzegu planowania przestrzennego lub
morskiego, ochrony środowiska.
• prowadzenia i monitorowania prac hydrogeologicznych związanych z poszukiwaniem
i eksploatacją wód podziemnych oraz z zakresu ochrony wód gruntowych,
Informacje dodatkowe
• wykonywania i nadzorowania prac geologiczno-poszukiwawczych, w szczególności
Zajęcia dydaktyczne odbywają się
kruszyw mineralnych i surowców ceramicznych, w nowoczesnych laboratoriach Centrum
• realizowania prac laboratoryjnych dotyczących określenia właściwości fizycznych gruntów, Dydaktyczno-Badawczego Nauk
analiz mikropaleontologicznych, paleobotanicznych, Przyrodniczych, a różnorodne ćwiczenia
• gromadzenia, przetwarzania i archiwizacji różnorodnych informacji geologicznych, terenowe w najciekawszych pod względem
z zastosowaniem technik komputerowych wykorzystujących specjalistyczne geologicznym rejonach kraju (góry,
oprogramowanie. wybrzeże Morza Bałtyckiego). Ważną rolę
w kształceniu studentów geologii i ich

Kierunki ścisłe i przyrodnicze


wszechstronnym rozwoju odgrywa prężnie
Kryteria kwalifikacji: działające Koło Naukowe Geologów
• grupa I (jeden przedmiot spośród): geografia, język polski, fizyka i współpraca ze środowiskiem
i astronomia/fizyka, chemia, przyszłych pracodawców.
• grupa II (jeden przedmiot spośród): matematyka, biologia, informatyka,
język obcy nowożytny, geografia,
• grupa III (jeden przedmiot spośród): WOS, historia, filozofia, informatyka,
język obcy nowożytny.

Kontynuacja nauki
Kierunek geologia realizowany jest również jako studia drugiego stopnia.
strona: 80 Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Matematyka
stopień // pierwszy
forma // stacjonarna i niestacjonarna
profil // ogólnoakademicki

specjalność // nauczycielska; matematyka komputerowa


(na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych)

Program studiów pozwala na zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi Kariera i praca
w dziedzinie matematyki i zaznajamia z jej aktualnymi zastosowaniami matematyki Nasi absolwenci pracują w:
w gospodarce oraz na kształtowanie takich umiejętności, jak: przeprowadzania rozumo-
wań matematycznych (dowodów), dokonywania złożonych obliczeń, przedstawiania treści • firmach informatycznych
matematycznych w mowie i piśmie, wydobywania informacji jakościowych z danych ilo- i instytucjach specjalizujących
się w szyfrowaniu, kodowaniu lub
ściowych, formułowania problemów w sposób matematyczny w postaci symbolicznej, uła- przechowywaniu informacji niejawnych,
twiającej ich analizę i rozwiązanie. Absolwent jest kreatywny, samodzielny, komunikatywny.
• firmach i instytucjach zajmujących się
analizą i przetwarzaniem danych przy
Studiując u nas matematykę: wykorzystaniu najnowszych technik
• rozwiniesz umiejętności logicznego myślenia, rozumowania dedukcyjnego oraz myślenia obliczeniowych,
abstrakcyjnego,
• firmach informatycznych specjalizujących
• zdobędziesz solidne podstawy matematyczne, się w tworzeniu aplikacji komputerowych,
• na specjalności matematyka komputerowa nauczysz się jednego z wybranych języków w tym gier komputerowych,
programowania, zdobędziesz praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu matematycznych
• placówkach oświatowych (szkoły
technik obliczeniowych, poznasz podstawy projektowania i tworzenia aplikacji podstawowe i szkoły ponadpodstawowe).
komputerowych,
• na specjalności matematyka nauczycielska poznasz metody nauczania i uczenia się oraz
techniki planowania i prowadzenia lekcji matematyki wykorzystujące nowoczesne narzędzia Informacje dodatkowe
technologii informatycznej oraz najnowszą wiedzę z dziedziny neurodydaktyki i technik Specjalność matematyka komputerowa
efektywnego uczenia, zdobędziesz wiedzę z zakresu dydaktyki, pedagogiki i psychologii została przygotowana jako odpowiedź
oraz poćwiczysz prowadzenie lekcji matematyki w języku angielskim. Uniwersytetu Szczecińskiego na rosnącą
potrzebę kształcenia specjalistów
programistów z dużą swobodą
Kryteria kwalifikacji: w operowaniu matematycznymi metodami
• grupa I: matematyka, obróbki danych i szyfrowania informacji.
• grupa II (jeden przedmiot spośród): fizyka i astronomia/fizyka, informatyka, chemia,
• grupa III (jeden przedmiot spośród): język obcy nowożytny, język polski.

Kontynuacja nauki
Kierunek matematyka realizowany jest również jako studia drugiego stopnia.
Informator dla kandydatów _______ 2021–2022 strona: 81

Mikrobiologia
stopień // pierwszy
forma // stacjonarna
profil // ogólnoakademicki

Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu mikrobiologii ogól- Kariera i praca
nej, opartej na fundamencie nauk matematyczno-przyrodniczych z uwzględnieniem praw Nasi absolwenci pracują jako:
oraz nabycie umiejętności objaśniania mechanizmów leżących u podstaw procesów bio- • diagności,
logicznych mikroorganizmów, przedstawiania, analizowania i rozwiązywania problemów • mikrobiolodzy w laboratoriach medycyny
poznawczych obejmujących podstawowe procesy biologiczne, fizyki i reguł chemicznych. ludzkiej, weterynaryjnej, a także laboratoriach
Absolwent posiada umiejętności interpretowania i opisywania zjawisk biologicznych prowadzących diagnostykę mikrobiologiczną
produktów pochodzenia zwierzęcego,
zachodzących na poziomie mikroorganizmów na podstawie prowadzonych samodzielnie
• pracownicy laboratoriów mikrobiologicznych
i w zespole badań laboratoryjnych, terenowych i studiów literaturowych, z uwzględnieniem
zajmujących się ochroną środowiska
aspektów etycznych. naturalnego (woda, gleba, powietrze),
• pracownicy w jednostkach naukowych
Nauczysz się: prowadzących badania diagnostyczne.
• pracy z mikroorganizmami, w tym ich izolacji, identyfikacji, charakterystyki i wykorzystania
w biotechnologii, Mogą również być ambasadorami zdrowia
• diagnostyki chorób infekcyjnych, powodowanych przez bakterie, wirusy i grzyby u ssaków, publicznego w jednostkach diagnostycznych,
w tym u człowieka, naukowych, jak i Ministerstwa Zdrowia.
• technik stosowanych w laboratoriach mikrobiologicznych oraz diagnostycznych, a także
organizacji tych laboratoriów, Informacje dodatkowe
• tradycyjnych i nowoczesnych metod pracy z mikroorganizmami oraz wykrywania czynników Nasi studenci mają możliwość rozwijania swo-
patogennych wywołujących choroby u ludzi, zwierząt oraz roślin, ich zainteresowań w kołach naukowych
o profilu mikrobiologicznym i immunologicz-
• podstaw postępowania epidemiologicznego wobec chorób zakaźnych oraz zasad nym oraz udziału w projektach badawczych,
monitoringu środowiska, głównie wodnego pod kątem epidemiologicznym i sanitarnym. a także wyjazdów na staże w krajowych i za-

Kierunki ścisłe i przyrodnicze


granicznych jednostkach naukowych, z którymi
Kryteria kwalifikacji: współpracuje Uniwersytet Szczeciński, w tym
• grupa I (jeden przedmiot spośród): biologia, chemia, matematyka, język obcy nowożytny, w ramach programu ERASMUS. Studenci mają
również możliwość odbycia płatnych praktyk
• grupa II (jeden przedmiot spośród): fizyka i astronomia/fizyka, geografia, informatyka, zawodowych w laboratoriach diagnostycznych
• grupa III (jeden przedmiot spośród): język polski, WOS. i mikrobiologicznych w Polsce, w ramach
programu Mikrobiologia w praktyce.
Kontynuacja nauki
Kierunek mikrobiologia jest realizowany również jako studia drugiego stopnia.
strona: 82 Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Oceanografia
poziom // pierwszy
forma // stacjonarna
profil // ogólnoakademicki

specjalność // oceanografia biologiczna; oceanografia fizyczna; geologia morza

Morza i oceany wciąż skrywają wiele tajemnic, których rozwiązanie wymaga opanowania Kariera i praca
współczesnej wiedzy na temat wielorakich zjawisk i procesów związanych m.in. ze spe- Nasi absolwenci pracują w:
cyfiką kształtowania podmorskich surowców mineralnych, funkcjonowaniem organizmów • laboratoriach badawczych,
biologicznych oraz ochroną środowiska morskiego. Student ma możliwość uzyskania
• instytucjach kontroli i kształtowania
interdyscyplinarnej wiedzy ogólnej z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk środowiska morskiego,
o morzu oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i w życiu, np. analizy zjawisk • instytucjach i urzędach oraz organizacjach
i procesów dokonujących się w środowisku morskim oraz wpływu człowieka na to środo- społecznych związanych z gospodarką
wisko. Absolwent jest przygotowany do pracy indywidualnej i zespołowej podczas zajęć morską,
terenowych i praktyki zawodowej oraz posługiwał się językiem specjalistycznym z zakresu • instytucjach i przedsiębiorstwach, których
problematyki oceanograficznej. działalność związana jest z poszukiwaniem
i wykorzystaniem morskich zasobów
Nauczysz się: naturalnych.
• planować i wykonywać w terenie oraz w laboratorium pomiary podstawowych parametrów
określających właściwości fizyczne i chemiczne wody morskiej oraz interpretować wyniki, Informacje dodatkowe
• planować i przeprowadzać obserwacje terenowe, rozpoznając typy ekosystemów oraz Do dyspozycji studentów są doskonale
biotopów, wstępnie oznaczając organizmy zasiedlające dany biotop, wyposażone nowoczesne laboratoria
• identyfikować podstawowe taksony w laboratorium na podstawie cech morfologicznych Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk
i anatomicznych organizmów, a także interpretować wyniki oznaczeń, Przyrodniczych, Stacja Morska
• planować i przeprowadzać w terenie pobór prób geologicznych za pomocą odpowiednich w Międzyzdrojach oraz jednostki pływające.
Istnieje również możliwość rozwijania
narzędzi badawczych oraz dokonywać makroskopowego opisu, rozpoznawać podstawowe
indywidualnych zainteresowań oraz
minerały i różne rodzaje skał, czytać i interpretować mapy geologiczne, przeprowadzać poszerzania własnych horyzontów
w laboratorium szczegółowe analizy litologiczne, w ramach współpracy przy realizacji projektów
• stosować techniki i przyrządy używane w oceanografii, przygotowywać proste badania naukowych w Instytucie Nauk o Morzu
terenowe z użyciem podstawowych oceanograficznych sprzętów i narzędzi badawczych. i Środowisku. Najważniejsze przedmioty
kierunkowe są realizowane w polskiej
Kryteria kwalifikacji: i angielskiej wersji językowej - do wyboru.
• grupa I (jeden przedmiot spośród): geografia, język polski, biologia, chemia,
fizyka i astronomia/fizyka,
• grupa II (jeden przedmiot spośród): matematyka, fizyka i astronomia/fizyka,
informatyka, język obcy nowożytny, geografia,
• grupa III (jeden przedmiot spośród): WOS, historia, filozofia, informatyka,
język obcy nowożytny.
Informator dla kandydatów _______ 2021–2022 strona: 83

Ochrona i inżynieria
środowiska przyrodniczego stopień // pierwszy
forma // stacjonarna
profil // ogólnoakademicki

Kierunek dla osób, które chcą rozwinąć swoje przyrodnicze zainteresowania, a w przyszło- Kariera i praca
ści chcą mieć wpływ na kształtowanie najbliższego otoczenie, opierając się na najnow- Nasi absolwenci pracują jako:
szych osiągnięciach nauki. Absolwent kierunku jest specjalistą w ochronie środowiska • specjaliści ds. ekspertyz przyrodniczych,
przyrodniczego, czyli krajobrazu wraz z tworami przyrody nieożywionej oraz naturalnymi raportów środowiskowych oraz nadzoru
i przekształconymi siedliskami przyrodniczymi z występującymi na nich roślinami, zwierzęta- przyrodniczego inwestycji w instytucjach
mi i grzybami. Kierunek pozwala zrozumieć wartość środowiska przyrodniczego, odpowied- ochrony przyrody i ochrony środowiska
(Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
nio nim zarządzać, a także zdobyć tytuł zawodowy inżyniera. Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska, Wody Polskie, Wojewódzki
Nauczysz się: Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
• metod badań i oceny stanu środowiska przyrodniczego, niezbędnych do wykonania Wodnej),
dokumentacji środowiskowej i przyrodniczej, • konsultanci i inspektorzy w urzędach
• jak funkcjonuje ochrona przyrody i ochrona środowiska w Polsce, miejskich, gminnych i parkach narodowych,
• doradcy firm zajmujących się doradztwem
• metod badawczych wykorzystywanych w ochronie przyrody i ochronie środowiska,
ekologicznym, odnawialnymi źródłami
• oceniać przyrodę z perspektywy genów, gatunków i siedlisk, energii,
• posługiwać się przepisami prawa oraz fachową literaturą w zakresie ochrony przyrody • eksperci środowiskowi.
i ochrony środowiska.
Informacje dodatkowe
Kryteria kwalifikacji: W ramach struktury wydziału funkcjonuje
• grupa I (jeden przedmiot spośród): biologia, chemia, matematyka, język obcy nowożytny, Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii.
• grupa II (jeden przedmiot spośród): fizyka i astronomia/fizyka, geografia, informatyka, Podjednostką centrum jest Laboratorium
• grupa III (jeden przedmiot spośród): język polski, WOS. Badań Środowiskowych w Małkocinie,

Kierunki ścisłe i przyrodnicze


dysponujące wysokiej klasy aparaturą
badawczą, najnowocześniejszą w północno
Kontynuacja nauki -zachodniej Polsce. W laboratorium
Kierunek ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego realizowany jest również jako studia wykonywane są badania zarówno przez
drugiego stopnia. pracowników naukowych uczelni,
jak i studentów.
Liczne zajęcia terenowe na tym kierunku
pozwalają na praktyczne podejście do
zdobywania wiedzy, jak również rozwijają
umiejętności pracy w grupie.
strona: 84 Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Optyka okularowa
poziom // pierwszy
forma // stacjonarna
profil // ogólnoakademicki

Studia umożliwiają poznanie tajników pracy optyka okularowego i przygotowują do pracy Kariera i praca
w firmach, które wytwarzają, naprawiają lub świadczą usługi związane z urządzeniami Nasi absolwenci pracują w:
optycznymi. Studenci nabywają wiedzę z obszaru optyki geometrycznej i falowej, anatomii • zakładach optycznych,
i fizjologii oka oraz podstaw optometrii.
• szpitalach i przychodniach,
• zakładach produkujących sprzęt optyczny.
Nauczysz się:
• jak działają oraz jak się wytwarza i obrabia soczewki,
Informacje dodatkowe
• jakie są wady wzroku i jak się je koryguje,
• fizycznych podstaw diagnostyki medycznej, Optyka okularowa jest jednym
z nielicznych kierunków w kraju.
• wykorzystania aparatury optycznej, W czasie studiów organizowane są szkolenia
• anatomii i fizjologii oka. i wykłady prowadzone przez przedstawicieli
firm z obszaru optyki. Studenci mają również
Kryteria kwalifikacji: możliwość odbycia praktyki zawodowej
w specjalistycznych salonach optycznych.
• grupa I (jeden przedmiot spośród): fizyka i astronomia/fizyka, matematyka,
• grupa II (jeden przedmiot spośród): biologia, chemia, geografia, informatyka,
• grupa III (jeden przedmiot spośród): język obcy nowożytny, język polski.
Akademicki Związek
Sportowy
Kierunki prawne
Administracja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Prawo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Prawo Internetu i ochrony informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Prawo ochrony zasobów naturalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Prawo służb mundurowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
strona: 88 Wydział Prawa i Administracji

Administracja
stopień // pierwszy
forma // stacjonarna
profil // ogólnoakademicki

specjalność // administracja ochrony i obsługi prawnej; administracja samorządowa;


administracja zatrudnienia; administracja morska; doradztwo podatkowe

Studia wszechstronnie przygotowują do pracy w administracji rządowej, samorządowej, Kariera i praca


gospodarczej oraz jednostkach publicznych i niepublicznych. Absolwent posiada wiedzę Nasi absolwenci pracują jako:
teoretyczną i praktyczną o organizacji i działaniu administracji publicznej, wymaganą przez • pracownicy administracji rządowej,
przyszłych pracodawców. Ukończenie określonej specjalności pozwala nabyć dodatkowe samorządowej, gospodarczej, innych
umiejętności i kompetencje. jednostek publicznych oraz niepublicznych,
• pracownicy organizacji
i instytucji międzynarodowych,
Nauczysz się:
• pracownicy jednostek wymiaru
• redagowania pism urzędowych, sprawiedliwości (sądów i prokuratur).
• posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii,
• technik negocjacji i mediacji w administracji,
Informacje dodatkowe
• technik pracy biurowej. Zajęcia na kierunku administracja prowadzi
Ponadto poznasz wszystkie podstawowe dyscypliny wiedzy prawniczej oraz podstawy wysoko wykwalifikowana kadra naukowa
z zakresu ekonomii i zarządzania. oraz praktycy, m.in. sędziowie, adwokaci oraz
radcowie prawni. Kształcenie oparte jest na
Kryteria kwalifikacji: programie uwzględniającym rzeczywiste
zapotrzebowanie rynku pracy. W porównaniu
• grupa I (jeden przedmiot spośród): język polski, język mniejszości narodowej – białoruski, z innymi uczelniami z województwa
litewski, ukraiński, zachodniopomorskiego kierunek administracja
• grupa II (jeden przedmiot spośród): historia, matematyka, filozofia, WOS, geografia, na Uniwersytecie Szczecińskim posiada
• grupa III: język obcy nowożytny. najwięcej specjalności do wyboru.

Kontynuacja nauki
Kierunek administracja realizowany jest również jako studia drugiego stopnia.
Informator dla kandydatów _______ 2021–2022 strona: 89

Prawo
poziom // jednolite magisterskie
forma // stacjonarna i niestacjonarna
profil // ogólnoakademicki

Studia mają charakter wszechstronny i obejmują kilka bloków tematycznych, wybieranych Kariera i praca
przez studenta, poszerzających wiedzę z przedmiotów podstawowych i kierunkowych, Studia na kierunku prawo są pierwszym
a zarazem profilują w wybranym kierunku przyszłej działalności zawodowej. W progra- etapem nauki w zakresie tzw. klasycznych
mie kształcenia przewidziano moduły przedmiotów w zakresie: prawa konstytucyjnego, zawodów prawniczych, czyli:
prawa karnego, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa finansowego oraz prawa • sędziego, prokuratora, adwokata, radcy
międzynarodowego. prawnego, notariusza,
• pokrewnych zawodów prawniczych (takich
jak np. referendarz sądowy albo komornik).
Nauczysz się: Przygotowują także specjalistów do pracy
• posługiwać ogólną wiedzą z zakresu prawa, m.in. w:
• rozumieć teksty prawne i tworzyć je, • organach ochrony prawnej,
• prawidłowego i kreatywnego wykonywania swoich obowiązków zawodowych • podmiotach prywatnych, dla których można
• w wymiarze sprawiedliwości, wolnych zawodach prawniczych, administracji rządowej prowadzić obsługę prawną,
i samorządowej itp. • organach wymiaru sprawiedliwości na
Poza tym dzięki modułowi „Praktyczne aspekty wykonywania zawodów prawniczych” bę- stanowiskach pomocniczych (np. asystenta
sędziego),
dziesz mógł już w trakcie studiów „zmierzyć” umiejętności i wiedzę zdobytą podczas studiów
z praktyką pracy. • organach i urzędach administracji
publicznej, w tym w jednostkach samorządu
terytorialnego
Kryteria kwalifikacji:
• grupa I (jeden przedmiot spośród): język polski, język mniejszości narodowej – białoruski, Informacje dodatkowe
litewski, ukraiński, Zajęcia prowadzone są przez wysoko
• grupa II (jeden przedmiot spośród): historia, matematyka, filozofia, WOS, geografia, wykwalifikowaną kadrę naukową
• grupa III: język obcy nowożytny. (w tym praktyków, m.in. sędziów, adwokatów,
radców prawnych).

Kierunki prawne
strona: 90 Wydział Prawa i Administracji

Prawo Internetu
i ochrony informacji poziom // pierwszy
forma // stacjonarna i niestacjonarna
profil // ogólnoakademicki

specjalność // informacja w sektorze prywatnym; informacja w sektorze publicznym


Kariera i praca
Nasi absolwenci znajdą zatrudnienie w:
• podmiotach prywatnych i publicznych
Studia przygotowują do pracy w administracji publicznej, podmiotach prywatnych i do prowadzących działalność komercyjną
prowadzenia własnej działalności gospodarczej, której istotą jest pozyskiwanie, przetwa- i publiczną w Internecie,
rzanie informacji, a także ochrona danych uzyskanych w związku z codzienną aktywnością • podmiotach świadczących usługi
zawodową. Student może zdobyć wiedzę z zakresu: prawa, ekonomii, informatyki i ochrony informatyczne i przygotowujących programy,
danych w świecie wirtualnym. systemy czy portale internetowe,
• organizacjach pozyskujących
Nauczysz się: i przetwarzających informacje;
• działalnościach gospodarczych,
• przygotowywania umów i innych dokumentów oraz aktów (np. regulaminów, procedur
świadczących usługi detektywistyczne
i polityki), i infobrokerskie,
• prawidłowego definiowania założeń prawnych działalności gospodarczej odnoszących się • organizacjach i instytucjach chroniących
do usług informatycznych i innych aktywności w świecie wirtualnym, użytkowników przed przestępstwami
• identyfikowania zachowań nieuczciwych, przestępstw i wykroczeń w internecie, takich jak i nieuczciwymi zachowaniami w Internecie,
spamming, patostreaming, • podmiotach prywatnych i publicznych
• ustalania statusu prawnego informacji, rygorów prawnych, w tym danych osobowych, w działach zajmujących się obiegiem
informacji niejawnych, i zarządzaniem dokumentami,
pozyskujących i przetwarzających
• przeprowadzania analizy ryzyka przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem
informacje, tworzących bazy danych.
nowoczesnych rozwiązań technologicznych,
• zasad postępowania w razie naruszeń prywatności i innych dóbr osobistych przez
nieuczciwe i bezprawne działania w Internecie oraz nieuprawnione pozyskiwanie informacji. Informacje dodatkowe
Zajęcia prowadzone są przez
Kryteria kwalifikacji: wykwalifikowanych specjalistów, na co
dzień zajmujących się problematyką
• grupa I (jeden przedmiot spośród): język polski, język mniejszości narodowej – białoruski, bezpieczeństwa informacji, a także zasadami
litewski, ukraiński, jej ochrony i przetwarzania w sposób zgodny
• grupa II (jeden przedmiot spośród): filozofia, geografia, historia, matematyka, WOS, z przepisami. Prowadzący zajęcia, opierając
informatyka, się na doświadczeniu zawodowym, łączą
• grupa III: język obcy nowożytny. pracę naukową z codzienną aktywnością
zawodową. Kształcenie oparte jest na
programie uwzględniającym rzeczywiste
zapotrzebowanie rynku pracy, w szczególności
w zakresie tworzących się nowych zawodów
związanych z pozyskiwaniem
i przetwarzaniem informacji.
Informator dla kandydatów _______ 2021–2022 strona: 91

Prawo ochrony
zasobów naturalnych poziom // pierwszy
forma // stacjonarna
profil // ogólnoakademicki

specjalność // administracja ochrony zasobów naturalnych; ochrona zasobów


naturalnych a prowadzenie działalności gospodarczej

Jest to unikatowy kierunek w skali kraju. Program studiów przygotowano z myślą o pasjo- Kariera i praca
natach chcących uzyskać szczegółową wiedzę i umiejętności z zakresu ochrony zasobów Nasi absolwenci mogą ubiegać się
naturalnych. Absolwent zdobędzie wiedzę obejmującą elementy: prawa, ekonomii, stosun- o zatrudnienie jako:
ków międzynarodowych, geografii i ochrony środowiska. • pracownicy administracji rządowej,
samorządowej, gospodarczej, innych
Nauczysz się: jednostek publicznych oraz niepublicznych,
• redagowania pism urzędowych, • pracownicy organizacji i instytucji
międzynarodowych,
• posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu prawa i ekonomii,
• pracownicy jednostek wymiaru
• wykładni przepisów, sprawiedliwości (sądów i prokuratur).
• technik pracy biurowej. Absolwenci kierunku zostają przygotowani do
Ponadto poznasz wszystkie podstawowe dyscypliny wiedzy prawniczej oraz podstawy prowadzenia działalności gospodarczej.
z zakresu ekonomii i zarządzania.
Informacje dodatkowe
Kryteria kwalifikacji: Zajęcia prowadzi wysoko wykwalifikowana
• grupa I (jeden przedmiot spośród): język polski, język mniejszości narodowej – białoruski, kadra naukowa, naukowcy i praktycy, m.in.
litewski, ukraiński, sędziowie, adwokaci oraz radcowie prawni.
• grupa II (jeden przedmiot spośród): historia, matematyka, filozofia, WOS, geografia,
• grupa III: język obcy nowożytny.

Kierunki prawne
strona: 92 Wydział Prawa i Administracji

Prawo służb
mundurowych poziom // pierwszy
forma // stacjonarna i niestacjonarna
profil // ogólnoakademicki

specjalność // kryminalno-penitencjarna; ochrony interesów ekonomicznych państwa

To unikatowy kierunek w skali kraju, łączący wiedzę z zakresu nauk społecznych, praw- Kariera i praca
nych i ekonomicznych. W toku studiów absolwent nabywa wiedzę teoretyczną i praktyczną, Absolwent znajdzie zatrudnienie:
m.in. w zakresie prawnych podstaw funkcjonowania służb mundurowych, pragmatyk służ- • w formacji mundurowej Policji, Straży
bowych, ustroju aparatu władzy publicznej w Polsce czy procedur zarządzania bezpieczeń- Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Służbie
stwem wewnętrznym i zewnętrznym. Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego
oraz w służbach specjalnych,
• w Służbie Celno-Skarbowej, Krajowej
Nauczysz się: Administracji Skarbowej,
• zasad funkcjonowania i zakresu uprawnień służb mundurowych dbających • jako inspektor transportu drogowego,
o bezpieczeństwo państwa, • jako strażnik w Straży Ochrony Kolei, Straży
• przepisów prawa niezbędnych do pracy w służbach mundurowych i instytucjach Marszałkowskiej,
związanych z bezpieczeństwem państwa, • jako pracownik Centralnego Biura
• zasad prowadzenia postępowania przygotowawczego oraz czynności operacyjnych Antykorupcyjnego,
i rozpoznawczych, • jako specjalista w służbach wywiadu,
• posługiwać językiem specjalistycznym z zakresu administracji oraz prawa, • jako osoba świadcząca usługi
• praktycznego interpretowania przepisów prawnych, detektywistyczne i ochroniarskie.
• zasad użycia środków przymusu bezpośredniego oraz broni,
• udzielania pierwszej pomocy. Informacje dodatkowe
Zajęcia na kierunku prawo służb mundurowych
Kryteria kwalifikacji: prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra
naukowa. Kształcenie oparte jest na
• grupa I (jeden przedmiot spośród): język polski lub język mniejszości narodowej programie uwzględniającym rzeczywiste
– białoruski, litewski, ukraiński, zapotrzebowanie rynku pracy.
• grupa II (jeden przedmiot spośród): historia, matematyka, filozofia, WOS, geografia,
• grupa III: język obcy nowożytny.
Strefa Kultury
Studenckiej
Kierunki teologiczne
Familiologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Teologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
strona: 96 Wydział Teologiczny

Familiologia
stopień // pierwszy
forma // stacjonarna
profil // ogólnoakademicki

specjalność // asystent rodziny; profilaktyka społeczna

Szczęście człowieka w istotnej mierze zależy od rodziny – zarówno tej, w której się Kariera i praca
wychował, jak i tej, którą sam zakłada. Obecnie bardziej niż kiedykolwiek potrzeba Nasi absolwenci pracują jako:
„specjalistów od rodziny”, zwłaszcza takich, którzy potrafią pomóc drugiemu człowiekowi • familiolodzy, czyli specjaliści do
w trudnych sytuacjach życiowych i rodzinnych. Familiologia jako kierunek unikatowy w skali spraw rodziny,
kraju, jest odpowiedni dla tych, którzy chcą pomagać rodzinie i wiedzieć, jak samemu • pracownicy socjalni oraz pracownicy
dobrze w niej żyć. To studia, które pomogą odkryć wartość rodziny i widzieć ją w świetle wymiaru sprawiedliwości (po spełnieniu
wartości chrześcijańskich. dodatkowych warunków),
• osoby pełniące różne funkcje w placówkach
oświatowo-wychowawczych, rodzinnych
Nauczysz się: poradniach specjalistycznych,
• czym jest rodzina w ujęciu humanistycznym, społecznym i teologicznym, placówkach opiekuńczo-rehabilitacyjnych,
• podstaw oraz wielu szczegółowych kwestii z zakresu psychologii, pedagogiki i socjologii, resocjalizacyjnych, placówkach służby
• jak pomagać i udzielać wsparcia rodzinom, które mają problemy w swoim podstawowym zdrowia, rodzinnych poradniach
specjalistycznych, samorządowych
funkcjonowaniu, bądź przeżywają różnego rodzaju trudności, ośrodkach pomocy społecznej lub pomocy
• jak pracować z rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz z rodzinami, rodzinie, agendach samorządowych oraz
w których znajdują się osoby niepełnosprawne, chore i w podeszłym wieku, instytucjach profilaktyki społecznej.
• jak podejmować działania profilaktyczne wobec takich problemów jak: uzależnienia,
prostytucja dzieci i młodzieży, zaburzenia zachowania, trudności wychowawcze, Informacje dodatkowe
niedostosowanie społeczne, przestępczość. Zajęcia prowadzone są przez fachową
kadrę mającą wieloletnie doświadczenie
Kryteria kwalifikacji: w działalności psychologicznej, pedagogicznej
• grupa I: język polski, i terapeutycznej.
• grupa II: język obcy nowożytny,
• grupa III: przedmiot dowolny.

Kontynuacja nauki
Kierunek familiologia realizowany jest również jako studia drugiego stopnia.
Informator dla kandydatów _______ 2021–2022 strona: 97

Teologia
stopień // jednolite magisterskie
forma // stacjonarna
profil // ogólnoakademicki

specjalność // komunikacja interpersonalna i społeczna; nauczycielska

Teologia to kierunek odpowiedni dla wszystkich, którzy interesują się Biblią, Kariera i praca
chrześcijaństwem, działalnością i nauką Kościoła oraz chcą głębiej zrozumieć sens życia Nasi absolwenci pracują jako:
człowieka. Teologię studiują więc ci, którzy wstępują do wyższego seminarium duchownego • osoby pełniące różne funkcje w strukturach
lub zgromadzenia zakonnego, ale także świeccy – kobiety i mężczyźni – którzy pragną Kościoła rzymskokatolickiego
pogłębić swoją wiarę i wiedzę o Bogu, a chcieliby także umieć przekazywać ją innym. (świeccy i duchowni),
• nauczyciele religii w szkołach,
Nauczysz się: • wychowawcy w placówkach i instytucjach
• wielu ciekawych kwestii z filozofii oraz z historii Kościoła, oświatowo-kulturalnych,
• specjaliści w różnego rodzaju firmach,
• czytać i rozumieć Pismo Święte,
gdzie pracodawca ceni sobie odniesienie do
• rozumieć katolicką naukę o poszczególnych prawdach wiary, wartości chrześcijańskich.
• kompetentnie dyskutować o Bogu i Kościele,
• prowadzić katechezę w szkole (specjalność nauczycielska),
Informacje dodatkowe
• pomagać innym i sobie w komunikacji i relacjach interpersonalnych.
Teologia jest kierunkiem jedynym w swoim
rodzaju, niemającym odpowiednika w całej
Kryteria kwalifikacji: ofercie rekrutacyjnej Uniwersytetu; jest także
• grupa I: język polski, nieobecna na większości innych uczelni
• grupa II: język obcy nowożytny, wyższych, które nie mają w swoich strukturach
wydziałów teologicznych. Biblioteka, jaką
• grupa III: przedmiot dowolny. mają do dyspozycji studenci teologii, jest
największym tego rodzaju księgozbiorem
w całej północno-zachodniej Polsce.

Kierunki teologiczne
Alfabetyczny indeks kierunków
A Geologia 79 Praca socjalna 61
Administracja 88 Global communication 46 Prawo internetu i ochrony
Animacja kultury 52 Gospodarka nieruchomościami 14 informacji 90
Archeologia 26 Gospodarka przestrzenna 15 Prawo 89
Prawo ochrony zasobów
B H naturalnych 91
Bezpieczeństwo narodowe 53 Historia 29 Prawo służb mundurowych 92
Bezpieczeństwo wewnętrzne 54 Przedsiębiorczość i inwestycje 20
I Psychologia 62
Bezpieczeństwo wodne 68
Biologia 74 Informatyka i ekonometria 16
Informatyka w biznesie 17 S
Biotechnologia 75
Italianistyka z elementami studiów Social Sciences 63
D nad chrześcijaństwem 47 Socjologia 64
Diagnostyka sportowa 69 Socjotechnika i oddziaływanie
K społeczne 65
Dziennikarstwo i komunikacja
społeczna 27 Kognitywistyka komunikacji 30 Stosunki międzynarodowe 32
Studia nad wojną i wojskowością 33
E L Studia pisarskie 34
Economics and IT Applications 10 Lingwistyka dla biznesu –
tłumaczenia rosyjsko-polsko- T
Edukacja artystyczna 55 niemieckie 48
Ekonomia 11 Teologia 97
Logistyka 18 Turystyka i rekreacja 21
Ekonomiczno-prawny 12 Logistyka studia inżynierskie 19
F W
M
Familiologia 96 Wychowanie fizyczne 70
Management instytucji publicznych
Filologia angielska 38 i public relations 56 Z
Filologia germańska 39 Matematyka 80 Zarządzanie 22
Filologia germańska z dodatkowym Media i cywilizacja 31
językiem obcym 40 Zdrowie publiczne 71
Mikrobiologia 81
Filologia hiszpańska 41
Filologia norweska 42 N
Filologia polska 43 Nauki o polityce 57
Filologia romańska z językiem obcym
do wyboru 44 O
Filologia rosyjska z dodatkowym Oceanografia 82
językiem obcym 45 Ochrona i inżynieria środowiska
Filozofia 28 przyrodniczego 83
Finanse i rachunkowość 13 Optyka okularowa 84
Fizyka 76
P
G Pedagogika 58
Genetyka i biologia eksperymentalna Pedagogika przedszkolna
77 i wczesnoszkolna 59
Geografia 78 Pedagogika specjalna 60
Notatki:
Notatki:
Biuro ds. Rekrutacji
91 444 10 29
91 444 10 31
91 444 11 60

rekrutacja@usz.edu.pl
www.kandydaci.usz.edu.pl
oferta edukacyjna 2021–2022
studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie

Informator dla kandydatów


Informator wydrukowano na papierze ekologicznym zamiast niemakulaturowym, dzięki czemu negatywny
wpływ na środowisko został zmniejszony o:

2002 kg 392 kg 4032 km


mniej odpadów mniej gazów cieplarnianych krótsza podróż samochodem
średniej klasy

64 275 litrów 5702 kWh 3155 kg


mniej zużytej wody mniej zużytej energii mniej zużytego drewna

Opracowanie: Dział Promocji US na podstawie materiałów otrzymanych


z jednostek naukowych i administracyjnych Uniwersytetu Szczecińskiego.

Fotografie: Filip Kacalski


Uniwersytet Szczeciński
ISBN: 978-83-7972-415-4
Algorytm
Konkurs świadectw maturalnych (maks. 100 pkt)

Przedmiot Mnożnik przedmiotu Mnożnik przedmiotu


poziom rozszerzony poziom podstawowy

Grupa I (Pl) 0,5 0,25

Grupa II (Pll) 0,3 0,15

Grupa III (Plll) 0,2 0,1

W = (0,5x PlR ᴗ 0,25xPlP) + (0,3xPllR ᴗ 0,15xPllP) + (0,2xPlllR ᴗ 0,1xPlllP)


ᴗ oznacza „albo”

Podstawą przy postępowaniu rekrutacyjnym są wyniki egzaminu maturalnego. Przy rekrutacji na studia
należy wybrać po jednym przedmiocie z każdej podanej grupy. Przy obliczaniu wyniku dany przedmiot może
być brany pod uwagę tylko raz.

• Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten
przedmiot. Brak przedmiotu nie dyskwalifikuje go jednak w postępowaniu rekrutacyjnym.
• Wyniki z wybranych przedmiotów podstawione do algorytmu dają wynik końcowy kandydata.
• Uniwersytet Szczeciński nie określa minimalnych progów punktowych.
• Wszystkie studia stacjonarne są studiami bezpłatnymi.
• Studia licencjackie trwają 3 lata.
• Studia inżynierskie trwają 3,5 roku.
• Studia jednolite magisterskie trwają 5 lat.
ISBN: 978-83-7972-415-4

Вам также может понравиться