Вы находитесь на странице: 1из 4

ИЗВОРИ НА СВЕТЛИНА

1. СВЕТЛИНАТА СЕ ЕМИТУВА ОД ИЗВОРИТЕ НА СВЕТЛИНА ПАТУВА ВО ПРАВА ЛИНИЈА СО


БРЗИНА ОД 300.00. КМ/С.
2. ИЗВОРИ НА СВЕТЛИНА СЕ : СОНЦЕТО, СИЈАЛИЦАТА, РАЧНА СВЕТИЛКА, СВЕТУЛКА, ОГАН,
ЗАПАЛКА, СВЕЌА, ФАРОВИ, ТЕЛЕВИЗОР, БЛИЦ...

3. ПРИРОДНИ ИЗВОРИ НА СВЕТЛИНА СЕ :СОНЦЕ , МОЛЊА, СВЕТУЛКА, СВЕЌА


4. ВЕШТАЧКИ ИЗВОРИ НА СВЕТЛИНА СЕ : СИЈАЛИЦА, РАЧНА СВЕТИЛКА, ЗАПАЛКА, СВЕЌА,
ФАРОВИ, ТЕЛЕВИЗОР, БЛИЦ
5. НАЈЈАКА СВЕТЛИНА : СОНЦЕТО > МОЛЊАТА > ОГАН > СВЕЌА > СВЕТИЛКА > ФАРОВИ >
БЛИЦ > РАЧНА СВЕТИЛКА > ТЕЛЕВИЗОР > СИЈАЛИЦА > ЗАПАЛКА --- НАЈНИСКА
СВЕТЛИНА
6. РЕФЛЕКСИЈА И РЕФЛЕКТИРАЧКИ МАТЕРИЈАЛИ :

300,000 KM/S

- КАКО ГЛЕДАМЕ ?
- ГЛЕДАМЕ КОГА СВЕТЛИНАТА КОЈА ПАЃА ВРЗ ПРЕДМЕТИТЕ СЕ РЕФЛЕКТИРА (ОДБИВА).
- РАЗЛИЧНИТЕ МАТЕРИЈАЛИ РАЗЛИЧНО ЈА РЕФЛЕКТИРААТ СВЕТЛИНАТА.
7.

МАТЕРИЈАЛИ РАПАВО/МАЗНО МАТНО/СЈАЈНО ЛОШ/ДОБАР

ХАРТИЈА МАЗНА МАТНО ЛОШ

ПАМУЧНА ОБЛЕКА РАПАВА МАТНА ЛОШ

ОБОЕН НАЈЛОН МАЗЕН СЈАЕН ДОБАР


КАРТОН РАПАВ МАТЕН ЛОШ

АЛУМИНСКА ФОЛИЈА МАЗНА СЈАЈНА ДОБАР

8. ДОБРИТЕ РЕФЛЕКТОРИ ПОВЕКЕ ЈА РЕФЛЕКТИРААТ СВЕТЛИНАТА И ИМААТ УЛОГА ВО


БЕЗБЕДНОСТА НА СООБРАЌАЈОТ.
ПР. МАЧКИНИ ОЧИ
9. СИТЕ РЕФЛЕКТИРАЧКИ МАТЕРИЈАЛИ СЕ НЕПРОВИДНИ, ЈА ОДБИВААТ СВЕТЛИНАТА И
ЗАД НИВ СЕ ФОРМИРА СЕНКА.
10. ПРОВИДНИТЕ МАТЕРИЈАЛИ ЈА ПРОПУШТААТ СВЕТЛИНАТА И НЕ ПРАВАТ СЕНКИ.
11. МАТЕРИЈАЛИТЕ КОИ ПРОПУШТААТ ДЕЛ ОД СВЕТЛИНАТА И ФОРМИРААТ ПОСЛАБА
СЕНКА СЕ НАРЕКУВААТ ПРОЗРАЧНИ МАТЕРИЈАЛИ.
- ПР. ОБОЕНА ПЛАСТИНА.

ПАТОТ НА СВЕТЛИНАТА – ОГЛЕДАЛА

1-НЕПРОВИДЕН МАТЕРИЈАЛ – (БОЈА, МЕТАЛ, ПЛАСТИКА,) ОГЛЕДАЛО

12. ЛИКОТ КОЈ СЕ ФОРМИРА ВО ОГЛЕДАЛОТО Е :


- ИСТ ПО ГОЛЕМИНА И ИСПРАВЕН
- НА ИСТО РАСТОЈАНИЕ
- НА РОТИРАНИ СЕ ЛЕВА И ДЕСНА СТРАНА

АЛОКИН
НИКОЛА
13. УПОТРБА НА ОГЛЕДАЛАТА
- ДА ГО ВИДИМЕ НАШИОТ ЛИК
- ВО АВТОМОБИЛИТЕ РЕТРОВИЗОР
- НА НЕПРЕГЛЕДНИ УЛИЦИ
- РАСКРСНИЦИ
- КАЈ СТОМАТОЛОГ-ЗАБОЛЕКАР
- ВО ПЕРИСКОП – ( ВО ПОДМОРНИЦА)
14. ПЕРИСКОПОТ СЛУЖИ ЗА ГЛЕДАЊЕ НА НЕПРИСТАПНИ МЕСТА

ПРОМЕНА НА НАСОКАТА НА СВЕТЛИНАТА


15. СВЕТЛОСНИОТ ЗРАК КОЈ ПАЃА ВРЗ ОГЛЕДАЛОТО СЕ ВИКА УПАДЕН ЗРАК И СО
НОРМАЛНАТА ЛИНИЈА ФОРМИРА УПАДЕН АГОЛ.
16. ЗРАКОТ КОЈ СЕ ОДБИВА ОД ОГЛЕДАЛОТО СЕ ВИКА РЕФЛЕКТИРАЧКИ ЗРАК И ФОРМИРА
АГОЛ НА РЕФЛЕКСИЈА.
17. УПАДНИОТ АГОЛ И АГОЛОТ НА РЕФЛЕКСИЈА СЕ ЕДНАКВИ.

ДОЖД
18. БЕЛАТА СВЕТЛИНА СЕ СОСТОИ ОД СИТЕ БОИ НА ВИНОЖИТОТО.
19. ЗОШТО ТРЕВАТА ЈА ГЛЕДАМЕ ВО ЗЕЛЕНА БОЈА?
- БИДЕЈКИ ГИ ВПИВА СИТЕ БОИ, НО САМО ЗЕЛЕНАТА БОЈА СЕ РЕФЛЕКТИРА.

Вам также может понравиться