Вы находитесь на странице: 1из 11

Visoka ekonomska skola strukovnih studija

Pec-Leposavic

SEMINARSKI RAD
Predmet:Ruski jezik
Tema:Ruski brojevi

Mentor: Student:
Prof.Dr Slava Ivanovic Milenkovic Ksenija Uskokovic
Br. Indeksa 98/19

Leposavic 2019

SADRZAJ

1.Uvod…………………………………………………………………………………1
2. Ruski brojevi............................................................2
3. PROMJENE RUSKIH GLAVNIH BROJEVA РО РАDEŽIМА....................................3
4. PROMJENE RUSKIH REDNIH BROJEVA РО PADEŽIMA......................................4
5.Zakljucak...................................................................................................5
6.Literatura...................................................................................................6

Uvod
Osnovni ruski glavni i redni brojevi jesu: 1 один, одно, одна; (одни) 1. первый 2 два,
две 2. второй 3 три 3. третий 4 четыре 4. четвёртый 5 пять 5. пятый 6 шесть 6.
шестой 7 семь 7. седьмой 8 восемь 8. восьмой 9 девять 9. девятый 10 десять 10.
десятый 11 одиннадцать 11. одиннадцатый 12 двенадцать 12. двенадцатый 13
тринадцать 13. тринадцатый 14 четырнадцать 14. четырнадцатый 15 пятнадцать 15.
пятнадцатый 16 шестнадцать 16. шестнадцатый 17 семнадцать 17. семнадцатый 18
восемнадцать 18. восемнадцаьый 19 девятнадцать 19. девятнадцатый 20 двадцать
20. двадцатый 30 тридцать 30. тридцатый 40 сорок 40. сороковой 50 пятьдесят 50.
пятидесятый 60 шестьдесят 60. шестидесятый 70 семьдесят 70. семидесятый

2. Ruski brojevi
1 - один
2 - два
3 - три
4 - четыре
5 - пять
6 - шесть
7 - семь
8 - восемь
9 - девять
10 - десять
11 - одиннадцать
12 - двенадцать
13 - тринадцать
14 - четырнадцать
15 - пятнадцать
16 - шестнадцать
17 - семнадцать
18 - восемнадцать
19 - девятнадцать
20 - двадцать
21 - двадцать один
22 - двадцать два
23 - двадцать три
24 - двадцать четыре
25 - двадцать пять
26 - двадцать шесть
27 - двадцать семь
28 - двадцать восемь
29 - двадцать девять
30 - тридцать
31 - тридцать один
32 - тридцать два
33 - тридцать три
34 - тридцать четыре
35 - тридцать пять
36 - тридцать шесть
37 - тридцать семь
38 - тридцать восемь
39 - тридцать девять
40 - сорок
41 - сорок один
42 - сорок два
43 - сорок три
44 - сорок четыре
45 - сорок пять
46 - сорок шесть
47 - сорок семь
48 - сорок восемь
49 - сорок девять
50 - пятьдесят
51 - пятьдесят один
52 - пятьдесят два
53 - пятьдесят три
54 - пятьдесят четыре
55 - пятьдесят пять
56 - пятьдесят шесть
57 - пятьдесят семь
58 - пятьдесят восемь
59 - пятьдесят девять
60 - шестьдесят
61 - шестьдесят один
62 - шестьдесят два
63 - шестьдесят три
64 - шестьдесят четыре
65 - шестьдесят пять
66 - шестьдесят шесть
67 - шестьдесят семь
68 - шестьдесят восемь
69 - шестьдесят девять
70 - семьдесят
71 - семьдесят один
72 - семьдесят два
73 - семьдесят три
74 - семьдесят четыре
75 - семьдесят пять
76 - семьдесят шесть
77 - семьдесят семь
78 - семьдесят восемь
79 - семьдесят девять
80 - восемьдесят
81 - восемьдесят один
82 - восемьдесят два
83 - восемьдесят три
84 - восемьдесят четыре
85 - восемьдесят пять
86 - восемьдесят шесть
87 - восемьдесят семь
88 - восемьдесят восемь
89 - восемьдесят девять
90 - девяносто
91 - девяносто один
92 - девяносто два
93 - девяносто три
94 - девяносто четыре
95 - девяносто пять
96 - девяносто шесть
97 - девяносто семь
98 - девяносто восемь
99 - девяносто девять
100 - сто

Правило:
5-30 ь(меки знак) се пише на крају
50-80 ь(меки знак) се пише у средини
Изузеци:
1,2,3,4,40,90,100 ь(меки знак) се не пишe

RUSKI BROJEVI 110. Osnovni ruski glavni i redni brojevi jesu: 1 один, одно, одна;
(одни) 1. первый 2 два, две 2. второй 3 три 3. третий 4 четыре 4. четвёртый 5 пять 5.
пятый 6 шесть 6. шестой 7 семь 7. седьмой 8 восемь 8. восьмой 9 девять 9. девятый
10 десять 10. десятый 11 одиннадцать 11. одиннадцатый 12 двенадцать 12.
двенадцатый 13 тринадцать 13. тринадцатый 14 четырнадцать 14. четырнадцатый 15
пятнадцать 15. пятнадцатый 16 шестнадцать 16. шестнадцатый 17 семнадцать 17.
семнадцатый 18 восемнадцать 18. восемнадцаьый 19 девятнадцать 19.
девятнадцатый 20 двадцать 20. двадцатый 30 тридцать 30. тридцатый 40 сорок 40.
сороковой 50 пятьдесят 50. пятидесятый 60 шестьдесят 60. шестидесятый 70
семьдесят 70. семидесятый1

PROMJENE RUSKIH GLAVNIH BROJEVA РО РАDEŽIМА Моgući obIici ruskog


glavnog broja один jesu: muški rod srednji rod ženski rod množina Nominativ один одно
одна одни Genitiv одного одного одной одних Dativ одному одному одной одним
Akuzativ kao nominativ ili genitiv одно одну kao nominativ ili genitiv Instrumental
1
. https://sr.wikipedia.org/wiki/Презент#.D0.9F.D1.80.D0.B5.D0.B7.D0
одним одним одной одними Lokativ одном одном одной одних Моgući obIici ruskog
glavnog broja два jesu: muški rod srednji rod ženski rod Nominativ два два две Genitiv
двух двух двух Dativ двум двум двум Akuzativ kao nominativ ili genitiv kao nominativ
ili genitiv kao nominativ ili genitiv Instrumental двумя двумя двумя Lokativ двух двух
двух 114. Ruski glavni broj три (analogno i четыре) ima sljеdеćе раdеžnе oblike:
Nominativ три Genitiv трёх Dativ трём Akuzativ kao nominativ ili genitiv Instrumental
тремя (четырьмя!) Lokativ тр

Ruski glavni brojevi od пять do двадцать te glavni broj тридцать mijenjaju se po padežima
kao imenice ženskog roda koje u nominativu jednine završavaju na -ь (bez oblika za
množinu). 116. Ruski glavni brojevi сорок, девяносто i сто imaju zapravo samo dva раdеžnа
oblika: Nominativ сорок девяносто сто Genitiv сорока девяноста ста Dativ сорока
девяноста ста Akuzativ сорок девяносто сто Instrumental сорока девяноста ста Lokativ
сорока девяноста ста 117. Kod sIоžепih glavnih brojeva mijenja se ро раdеžimа svaki
sastavni dio, s tim da: - drugi dio brojeva пятьдесят - восемьдесят u nominativu i akuzativu
nema nа kraju -ь - drugi dio brojeva двести - девятьсот glasi: u genitivu -сот u dativu -стам
u instrumentalu -стами u Iokativu -стах. 118. Ruski glavni brojevi тысяча, миллион i
миллиард mijenjaju se ро раdеžima kao оdgоvагаjućе imenice.2

PROMJENE RUSKIH REDNIH BROJEVA РО PADEŽIMA Ruski redni brojevi imaju


раdеžпе oblike analognе раdеžnim obliсimа оdgоvагаjućih opisnih i gradivnih pridjeva (u
dugom obliku), tj. onih kojima osnova zаvгšаvа nа tvrdi suglasnik (uz izuzetak rednog broja
третий, koji ima раdеžnе oblike analogne раdеžnim oblicima posvojnih pridjeva па -ий):
muški rod srednji rod ženski rod množina Nominativ третий третье третья третьи Genitiv
третьего третьего третьей третьих Dativ третьему третьему третьей третьим Akuzativ
kao nominativ ili genitiv третье третью kao nominativ ili genitiv Instrumental третьим
третьим третьей третьими Lokativ третьем третьем третьей третьих 120. Kod sIоžепih
ruskih rednih brojeva ро раdеžima se mijenja samo posljednji broj.

Svi ruski brojevi mijenjaju se po padežima, a brojevi один, два te svi redni brojevi


mijenjaju se i po rodovima.

3. PROMJENE RUSKIH GLAVNIH BROJEVA РО РАDEŽIМА

Моgući obIici ruskog glavnog broja один jesu:

2
. https://sr.wikipedia.org/wiki/Презент#.D0.9F.D1.80.D0.B5.D0.B7.D0
muški rod srednji rod ženski rod množina
Nominativ один одно одна одни
Genitiv одного одного одной одних
Dativ одному одному одной одним
Akuzativ kao nominativ ili одно одну kao nominativ ili
genitiv genitiv
Instrumental одним одним одной одними
Lokativ одном одном одной одних

Моgući obIici ruskog glavnog broja два jesu:

muški rod srednji rod ženski rod


Nominativ два два две
Genitiv двух двух двух
Dativ двум двум двум
Akuzativ kao nominativ ili genitiv kao nominativ ili genitiv kao nominativ ili genitiv
Instrumental двумя двумя двумя
Lokativ двух двух двух

. Ruski glavni broj три (analogno i четыре) ima sljеdеćе раdеžnе oblike:

Nominativ три
Genitiv трёх
Dativ трём
Akuzativ kao nominativ ili genitiv
Instrumental тремя (четырьмя!)
Lokativ трёх

Ruski glavni brojevi od пять do двадцать te glavni broj тридцать mijenjaju se po


padežima kao imenice ženskog roda koje u nominativu jednine završavaju na -ь (bez
oblika za množinu).

Ruski glavni brojevi сорок, девяносто i сто imaju zapravo samo dva раdеžnа oblika:

Nominativ сорок девяносто сто


Genitiv сорока девяноста ста
Dativ сорока девяноста ста
Akuzativ сорок девяносто сто
Instrumental сорока девяноста ста
Lokativ сорока девяноста ста

Kod sIоžепih glavnih brojeva mijenja se ро раdеžimа svaki sastavni dio, s tim da:

- drugi dio brojeva пятьдесят - восемьдесят u nominativu i akuzativu nema nа kraju -ь


- drugi dio brojeva двести - девятьсот glasi:

u genitivu -сот
u dativu -стам
u instrumentalu -стами
u Iokativu -стах.
Ruski glavni brojevi тысяча, миллион i миллиард mijenjaju se ро раdеžima kao
оdgоvагаjućе imenice.

4. PROMJENE RUSKIH REDNIH BROJEVA РО PADEŽIMA

Ruski redni brojevi imaju раdеžпе oblike analognе раdеžnim obliсimа оdgоvагаjućih
opisnih i gradivnih pridjeva (u dugom obliku), tj. onih kojima osnova zаvгšаvа nа tvrdi
suglasnik (uz izuzetak rednog broja третий, koji ima раdеžnе oblike analogne раdеžnim
oblicima posvojnih pridjeva па       -ий):

muški rod srednji rod ženski rod množina


Nominativ третий третье третья третьи
Genitiv третьего третьего третьей третьих
Dativ третьему третьему третьей третьим
Akuzativ kao nominativ ili третье третью kao nominativ ili
genitiv genitiv
Instrumental третьим третьим третьей третьими
Lokativ третьем третьем третьей третьих

Kod sIоžепih ruskih rednih brojeva ро раdеžima se mijenja samo posljednji broj. 3

5. ZAKLJUCAK

3
. https://sr.wikipedia.org/wiki/Презент#.D0.9F.D1.80.D0.B5.D0.B7.D0
I na kraju moyemo reci da Ruski redni brojevi imaju раdеžпе oblike analognе раdеžnim
obliсimа оdgоvагаjućih opisnih i gradivnih pridjeva (u dugom obliku), tj. onih kojima osnova
zаvгšаvа nа tvrdi suglasnik (uz izuzetak rednog broja третий, koji ima раdеžnе oblike
analogne раdеžnim oblicima posvojnih pridjeva па -ий): muški rod srednji rod ženski rod
množina Nominativ третий третье третья третьи Genitiv третьего третьего третьей
третьих Dativ третьему третьему третьей третьим Akuzativ kao nominativ ili genitiv
третье третью kao nominativ ili genitiv Instrumental третьим третьим третьей третьими
Lokativ третьем третьем третьей третьих 120. Kod sIоžепih ruskih rednih brojeva ро
раdеžima se mijenja samo posljednji broj.

6 Literatura
1. windows%207%20ultimate/Downloads/vukicevic_vesna%20(1).pdf
2. https://sr.wikipedia.org/wiki/Презент#.D0.9F.D1.80.D0.B5.D0.B7.D0