Вы находитесь на странице: 1из 3

Упражнение №1

Поставьте глагол в повелительное наклонение

1. Будь так добр и помоги мне с домашним заданием! ________ (å være) så snill og  meg

med leksene! (snill – добрый; å hjelpe – помочь; lekser – домашнее задание)

2. Иди и ешь, еда готова. ________ (å komme) og ________ (å spise), maten er ferdig. (å

komme – приходить; å spise – есть; en mat – еда; ferdig – готова)

3. Не красься так много, это всего лишь встреча с друзьями. Ikke ______________ (å

sminke seg) så mye, det er bare et møte med venner. (å sminke seg – краситься; et møte –

встреча; en venn – друг)

4. Работай быстрее, времени мало! ________ (å jobbe) fortere, vi har lite tid! (å jobbe –

работать; fortere – быстрее; lite tid – мало времени)

5. Поторопись, иначе мы опоздаем! ________ (å skynde seg), ellers kommer vi for sent! (å

skynde seg – торопиться; å komme for sent – опоздать; ellers – иначе)

6. Не ложись сегодня поздно, завтра мы должны встать в 6.  sent i dag, vi må stå opp

klokka 6 i morgen. (å legge seg – лечь спать; sent – поздно; å stå opp – вставать)

7. Садитесь на этот диван. ________ (å sette seg) på denne sofaen. (å sette seg –

садиться; en sofa – диван)

8. Найди мне хорошую машину! ________ (å finne) meg en god bil! (å finne – найти; god –

хороший; en bil – машина)

9. Стой здесь, я скоро приду. ________ (å stå) her, jeg kommer snart. (å stå – стоять; å

komme – приходить; snart – скоро)

10. Наряди елку сегодня, завтра Рождество. ________ (å pynte) juletreet i dag, i morgen er

det Jula. (å pynte – наряжать / украшать; et juletre – елка; Jul – Рождество; i morgen –

завтра)

11. Я не успеваю закончить работу. Помоги мне! Jeg rekker ikke å bli ferdig med jobben.

________ (å hjelpe) meg! (å rekke – успеть; å bli ferdig med – закончить)


12. Подумай об этом, это хорошее предложение! ________ (å tenke) på det, det er et godt

forslag! (å tenke på – думать о; god – хороший; et forslag – предложение)

13. Пожалуйста, покажи свой паспорт! Vennligst ________ (å vise) passet ditt! (vennligst –

пожалуйста; å vise – показать; et pass – паспорт)

14. Пожарь мясо, а я сделаю салат. ________ (å steke) kjøtt, og jeg skal lage salat. (å steke –

жарить; et kjøtt – мясо; å lage – готовить; en mat – еда)

15. Побрейся, эти усы тебе не идут. ________ (å barbere seg), denne barten passer deg

ikke. (å barbere seg – бриться; en bart – усы; å passe – подходить)

16. Поиграй на пианино, я хочу послушать. ________ (å spille) piano, jeg vil høre på det. (å

spille piano – играть на пианино; å høre på – слушать)

17. Прочти эту книгу, она увлекательная! ________ (å lese) denne boken, den er

spennende! (å lese – читать; en bok – книга; spennende – увлекательный)

18. Пожалуйста, купи мне немного шоколада. Vær så snill, ________ (å kjøpe) meg litt

sjokolade. (vær så snill – пожалуйста; å kjøpe – покупать; sjokolade – шоколад)

19. Не пей вино, ты должен отвезти меня домой вечером.Ikke ________ (å drikke) vin, du

må kjøre meg hjem i kveld. (å drikke – пить; vin – вино; å kjøre – везти; hjem – домой; i

kveld – вечером)

20. Сделай мне чашку чая, пожалуйста. ________ (å lage) en kopp te for meg vær så snill. (å

lage – делать; en kopp te – чашка чая)

21. Этот рецепт простой. Смешай все и свари! Denne oppskriften er lett. ________ (å blande)

alt og ________ (å koke)! (en oppskrift – рецепт; lett – простой; å blande – смешать; å

koke – сварить)

22. Возьми с собой бутылку вина и торт, мы собираемся в гости. ________ (å ta) med en

flaske vin og en kake, vi skal på besøk. (å ta med – брать с собой; en flaske vin – бутылка

вина; en kake – торт; på besøk – в гости)


23. Приходи домой раньше сегодня, у нас много дел. ________ (å komme) hjem tidligere i

dag, vi har mye å gjøre. (å komme – приходить; tidligere – раньше; mye å gjøre – много

дел)

24. Дай мне свое зеленое платье, пожалуйста. ________ (å gi) meg din grønne kjole vær så

snill. (å gi – дать; grønn – зеленый; en kjole – платье)

25. Одолжи мне немного денег, я отдам в понедельник. ________ (å låne) meg litt penger,

jeg skal gi dem tilbake på mandag. (å låne – одолжить; penger – деньги; å gi – дать; en

mandag – понедельник)

Вам также может понравиться