Вы находитесь на странице: 1из 2

Numele şi prenumele…………………………………….

Data…………………

Clasa………………….

Test

Conjugă verbul a colora, completând schema:

1. Modul indicativ
a. trecut:
- mai mult ca perfect - perfect simplu
………………………………… …………………………………………….
…………………………………… ………………………………………………
…………………………………… ………………………………………………...
………………………………… …………………………………………….
…………………………………… ………………………………………………
…………………………………… ………………………………………………...
- perfect compus -imperfect
………………………………… …………………………………………….
…………………………………… ………………………………………………
…………………………………… ………………………………………………...
………………………………… …………………………………………….
…………………………………… ………………………………………………
…………………………………… ………………………………………………...

b. prezent:
……………………………………………
………………………………………….
……………………………………………..
……………………………………………
……………………………………………….
……………………………………………..
c. viitor
c.1. forme literare:

viitorul I viitor anterior

………………………………… …………………………………………….
…………………………………… ………………………………………………
…………………………………… ………………………………………………...
………………………………… …………………………………………….
…………………………………… ………………………………………………
…………………………………… ………………………………………………...
2. Modul condiţional- optativ
timpul prezent timpul perfect
………………………………… …………………………………………….
…………………………………… ………………………………………………
…………………………………… ………………………………………………...
………………………………… …………………………………………….
…………………………………… ………………………………………………
…………………………………… ………………………………………………...
3. Modul conjunctiv
timpul prezent timpul perfect
………………………………… …………………………………………….
…………………………………… ………………………………………………
…………………………………… ………………………………………………...
………………………………… …………………………………………….
…………………………………… ………………………………………………
…………………………………… ………………………………………………...

4. Modul imperativ
………………………………………….
…………………………………………

I. Moduri nepersonale (nepredicative)

1. Modul infinitiv
prezent perfect
…………………………….. …………………………………….

2. Modul gerunziu
………………………………….

3. Modul supin
………………………………………….

4. Modul participiu
……………………………………..

Вам также может понравиться