Вы находитесь на странице: 1из 4

Afect mad os si leucemiz mai des b Cel mai princip simpt in per reactie primare a b.actin In b.

e primare a b.actin In b.actin ac forma de gravit medie nr de leuc in 7-9zi


nonH*c)prolimfocitar acute este*c)voma va const*c)2500
Afect pielii se intil m frecvent b)Leuc acuta Cele mai grave modif in sindromul de zdrob In b.actin ac forma foarte grava nr de leuc in 7-9zi va
monoblastica sunt*b)insuf renala const*c)700
Afect secund a SNC pred nonHod in Chinidina prod anem hemol*d)actiune oxid In b.actin ac forma grava nr de leuc in 7-9zi va
var*e)limfoblastica Cit timp trebuie de tratat leuc ac*e)In prez.remis clin- const*c)1500
Ajut de urg in combustii pe cimp de lupta hematol compl.timp de 5 ani In cadru afect org inter bolile sist cardiovasc in timp de
necesita*a)socul Comp frecv in faza manifest clinice desf a eritrem razb au const* b)10%
Ajut de urg in intreg vol in insuf cardiaca acuta se sunt*c)Tromb a vase ven si arter In cadru afect org inter in patolog sist digest in timp de
acorda*c)la punctual medic al brig Complic infect la pacienti cu b.actin ac se dezv in* razb au const* b)30%
Ajut medic de urg in per latenta a b.actin ac necesi pac c)per desfasurata In cadru afect org inter in patolog sist nefrourin in timp
cu*e)nici o forma Confirm. def a diag de eritremie e de razb au const*b)7%
Ajut terap de urgent in intreg vol se acorda*c) la posibila*d)examin.mad.osoase prin trepanobiopsie In cadru afect org inter in patolog sist respirat in timp
punctual medical al brigazii Const de labor in fav diagn purp tromb*b)scaderea nr de razb au const* a)20%
Anem b12 –defic este asoc*d)valori norm de tr In care gr de baza intra an apl*a)a.prin deregl
Anem in mielofibr idiop*d)hemol autoim Contra vomei la pacientii cu b.act ac se In caz de a.hemolitica ered ovalocitara,distr.sporita a
Anomal crom caract p/u leuc granul cr in faza de evol foloseste*c)etaperazina eritocitelor are loc*a) Splina
cr este*e)Translo t(9;22) Criz apl.care apar in evol a.hemol*b)infectii In caz de anem hemolit eredit microsferocit distruct
Aparitia frecv a s.CID in leuc aca promie este determ Cu ref la anem apl care din urm*a)sindr prolifer sporita a eritrocit are loc in*c)Splina
de*c)Contin ridic de prot Cu ref la hem A este corecta afirm*b) Este o coag In caz de leucemiz a limf nehod limfobla tab sang
Arma de lupta poate prov urmat patol ale sist eredit, cauz de def facVIII poate fi*b)Asem cu leuc acut
hematopoet*b) anemie Cu ref la vit B12*b)este continuta legume verz In caz de maj a cifr hemogl , care din sem clinice en
Asist medic de urgenta prevede*a)masuri curative Daca nr de leuc in 7-9zi dupa act irad va depasi 3000 sunt in fav diag de erit*b) Splenom
effect dupa ind vitale se va dezv b.act ac*a)f.osteomed usoar In caz de osteodistructie la boln. de miel multiplu
Asocie a.hem autoim si tromt autoim ca comp mai frec Daca nr de leuc in 7-9zi dupa act irad va fi 1000 se va met.de electie in trat e*c)Radioter
se intil in*d) Leuc limfo cr dezv b.act ac*c)f.osteom gr In caz unei limfoad cerv cu susp la un limf neH cea
Aspect mad os in an apl*c)inlocuita cu tes gras Daca nr de leuc in 7-9zi dupa act irad va fi 1500 se va mai imp inves este*d)biopsia
Caract imun al purpur trombocit*c)eficacit trat dezv b.act ac*c)f.osteom gr In conditii de folosire a armei nucleare vor
corticost Daca nr de leuc in 7-9zi dupa act irad va fi 1750 se va predom*b)affect combinate
Care afirm este incorecta referitor la dezv b.act ac*c)f.osteom gr In dezv microsf ered cel mai imp rol*deficit de spect
m.multiplu*c).S.hemoragic e obligator Daca nr de leuc in 7-9zi dupa act irad va fi 1900 se va In dezv unei anem apl pot interv*e)toti fact amint
Care cel hemopoi se afect.primar in dezv b.act ac*c)f.osteom gr In dezv unei anem fierod pot interv*a)hemorag
eritremie*c)cel.predece mielopoiezei Daca nr de leuc in 7-9zi dupa act irad va fi 2100 se va In diag dif al anem B12 si anem prin defic*b)s.neur
Care din afirm urm,ref la anem*d)are loc hemtop dezv b.act ac*b)f.osteom gr med In diag dif al anem B12 si anem prin defic*b)trat Vit
Care din factori nu este caracter p/u debutul leuc granul Daca nr de leuc in 7-9zi dupa act irad va fi 2300 se va B12
cr*c)Mar ggl limf med dezv b.act ac*b)f.osteom gr med In diag leucemiei ac.cea mai mare importanta
Care din prep enumar sunt mai efect in trat Daca nr de leuc in 7-9zi dupa act irad va fi 2700 se va are*a)Depistarea cel.blastice in sg periferic
eritremiei*b)hidreia*e.leukeran dezv b.act ac*b)f.osteom gr med In faza cr a leucemiei granulocitara cr cel mai frecvent
Care din semn clinice enume sunt foarte rare in purp Daca nr de leuc in 7-9zi dupa act irad va fi 3000 se va poate fi intilnit*d) Splenomeg
tromb*e) Hemat si hemart dezv b.act ac*b)f.osteom gr med In leuc ac limfob se constata*c)Reac PAS poz la
Care din urm afirm conf diagn de mielofib Daca nr de leuc in 7-9zi dupa act irad va fi 350 se va exam citochi al limfo
idiop*d)Prolif in 2 sau 3 directii hematopoi dezv b.act ac*d)f.osteome f gr In limf nehod fara afect mad osoase in an gen a sing
Care din urm afirm cu priv la hemof este corec*e)Medi Daca nr de leuc in 7-9zi dupa act irad va fi 750 se va pot fi urmat schim*e)Nu sunt
mai ut hem sunt cort i.v dezv b.act ac*d)f.osteom f gr In limf nehod pred afect prim a gang*a)cervic
Care din urm afirm cu refer la eritrem NU este Daca nr de leuc in 7-9zi dupa act irad va fi 800 se va In mal Hod predom afect prim*b)cervico-s
corecta*e)in mad os se dep hiperpl dezv b.act ac*d)f.osteomed f gr In mal Hod primar frecv*e)ggl perif
Care din urm afirm este corect refer la purp Diag de anemie hemolitica autoimuna se confirma In mal Hod var scleroz nod prim mai frecv se
trombo*e)dupa splenecto se vind 90 de pac prin*e) Testul Coombs direct afect*a)Gang limf medi
Care din urm afirm nu e corecta*b)L.limfoblastica ac. Diag de limf nehodk poate fi stab num dupa*c)cercet In mal Hod var scleroz nod*e)predomina cel Reed-S
se intil numai la copii citol si histo a form tum inlat In mielofib idiop simpt clin princ*b)splenomeg
Care din urm afirm referit la hemofi este corecta*c) Diag def al malad Hodking se In patog anem prin def de ac fol*b)der AND
Este una din cele mia frecv coagul stabiledupa*b)Cercetarea histolog a f tum inlatur In per reac prim a b.act ac ajut medic de urg este cauzat
Care din urm afirm referit la leuc acute NU este Diag defin al mal Hod cu afect prim*d)toracotomia de* a)voma
adevarata*d)Determ in SNC apar excep Diag morfo al mal Hodg se conf numdaca in prep histo In per reac prim a b.act ac voama peste 10-30 min si
Care din urm afirm referitoare la eritroleu nu este sunt preze*c)cel St-Reed repetat*d)f. osteomed foare grav
adevarata*e) Leucemie subcu Dispoz simpt de siderop pe fond de trat*e)peste 2-3s In per reac prim a b.act ac voama peste 2-3 ore si mai
Care din urm manif clin se in tiln in hemofil*d) Efectuarea splenecto in purpura trombocitop asigura mult de 2 ori*b)f. osteomed grav med
Frecvent se dezv hemat in tes moi si hemar vindecare in*b)86-96% In per reac prim a b.act ac voma lips sau apare dupa 3h
Care din urm nu se incl in diagn*d)icter pronunt Efic clin a trat cu fier la boln anem fierod*c)peste 3-4 s in*a)f.osteomed usoara
Care din urm nu se inlc diagn anem B12*a)s.sider Fact Castle intins *c)in port fundala In purp tromb idiopat se constata*d) Scad trombocit
Сare din urm nu sustine diag de pur tr*a)Marirea tut Fact Willebrand este produs de *e)celule endote ale pina la tromboc solitare
gang limf per capilar In result act de scur dur pe o sup con a organ ir cu
Care din urm nu sustine diag de pur tr*b)marirea Fieru se abs in*a)duoden 10Gy se dezv b.act*d) osteomed gr IV
tutur gr ggl Forma de gr medie in hemof se dezv daca niv factorilor In result act de scur dur pe o sup con a organ ir cu
Care din urm nu sustine diag de pur tr*d)Timpul de antihem cons*a) De la 2 -5% 40Gy se dezv b.act*c)forma toxemica
coagu Lee-White-norma Forma foarte gr de hemof se dezvolta daca niv facto In result act de scur dur pe o sup con a organ ir cu 5Gy
Care dintre semn clin enum nu sunt purp antihem constit*b) de la 0-1% se dezv b.act*c)osteomed gr III
tromb*d)hemartroze Forma gr de hemof se dezvolta daca nivelul factor In result act de scur dur pe o sup con a organ ir cu 7Gy
Care dintre urm invest este decis diag talas*e)electrof antihemol*c) De la 1 - 2% se dezv b.act*d) osteomed gr IV
Care este cauza distruc oaselor in miel multiplu*e)act Geneza anem in mielom multiplu e*c)aplazia In result act de scur dur pe o sup con a organ ir cu 8Gy
factorului de active a osteoclas d)metaplazia se dezv b.act*d) osteomed gr IV
Care este nr de limf in an single in 24-72h in Hamofilia se caracterizeaza prin*e) Dereglarea mec In result act de scur dur pe o sup con a organ ir cu
f.osteomed grav usoara a b.actin ac*b)>1000 intrinsic de coagul a singelui 90Gy se dezv b.act*d)forma cerebrala
Care gr de grav a b.actin ac se va dez cind 24-72h limf Hematop megalobl este prez*b)a.B12-def In result act de scur dur pe o supr con a organ irad cu
va fi 1500*a)f.osteomed usoara Hemofilia B se caract prin*a)dereg timp e)deficit 9Gy se dezv b.act*d) osteomed gr IV
Care metoda este optimal in tratam unui barbat tinar cu factor IX In rez inv comp a unui p cu m Hodk s-a dep*mar gan
diagno eritremie*b)exf de singe Hemoliz in a.hemolit ered def ferment glucozo-6-DH lim mei,feb38, st clin*d)IIIB
Care tip de anem predom in str*e)a.ferod in eritr este provoc*e)unele medic.ap ox In rez inv compl a unui pac cu limf nehod s-a
Carenta compl a rez de acid fol*c)peste 4luni Hemoliz in a.hemolit heteroim este prov*b)Fixa pe depis*mar g limf cerv pe st si retr*c)III A
Carenta de ac fol este resp de*d)deregl sintez memb.eritr a unor medic.sau visuri In rez inv complex*b)IIA
Cauza anem hemolit eredit microsferocitare Hipersegmen nucl neutrof se observa in urmat per a In scop mics hiperCa se folos*a)bonefos
este*B)deregl struct spectri membr eritr b.actin acute*a)per reac primare In stad general(III-IV)ale limf nehod met optim de
Cauza anemiei renale este*c) Micsor de prod a eritr Hipertrofia gingivala este intilnita in mod characteristic trat*c)polichim
de catre apar juxt al rinichi in*a) Leucemia acuta monoblas In stad init al leuc gran cr*b)<30,0
Cauza cea m frecv a anem fierod copii*a)continut In an sang perif in caz de leuc gr cr*d)granulocitelor In stad initial al leucemiei limfocitara cr*a) Gang limf
Cauza cea m frecv a anem fierod*c)pierderi In an sing perif in maladia Rendu-Osler sunt posib perif nu sunt mariti
Cauza de baza a sindr siderop*b)deficit urmat modif*b)Anem fierod posthem In stad loc(I-II)ale limf nehod metoda trat*e)trat comb
Cauza pruritului cutanat in eritremie*e)prod.mai In an sing perif in st init in leuc limf cr se depist*e) In stad locale(I-II) ale mal Hod tratam el*d)trat
sporita a histam de catre baz si mast Leuc 30,0.109/l si limfo 70-90% combinat
Cea mai frecv cauz a anem fierod*a)hemor TGI In an sing perif in st manif cl-hemat desf in leuc limfo In tab clin al anem hemolit eredit microsferocitare este
Cea mai frecv cauz de deces in anem apl*c)inf si hem cr se dep*d)500,0-600.109/l;90% caracteristic*b) Splenomegalia
Cel mai perm simpt al leuc gr cr*d)splenomeg In anem fierod severa pot fi int*c)macrocit In tab clin al unei anem fierod se incl*b)s.siderop
Cel mai frecv limf nehod primar*a)gangl limf In tab clin la a.hemolitice autoimune e
caract*d)S.hemolitic ereditara*b)Electroforeza Hb Pt leuc ac promielocitara este
In trat purp trombocitse recurge la splect* c) In caz de Met de baza pt confirmarea definitiva a diagnost.de characteristic*a)Existenta sindro CID
rezist la corticor hemogl paroxi nocturna*a)test Ham Pt leuc ac sunt caracteristice*d)Substr morf al
Insuf acuta cardiaca de dreapta se dezv in caz Met eficace de trat.in ovalocitoza tumorii sunt cellule blastice
de*c)trombembol a.pulmon ereditara*c)Splenectomie Pt mielomul mult sunt caracteristice urmat modifi cu
Integr med milit cu med civila are loc la urmat etapa de Met eficace de tratament in microsferoc ereditara exceptie*b)Panmiel
ev medic*c)la pu med al brig este*c) Splenectomia Pt tabloul clinic in talasemie este corecta afirmatia*a)
La baza dezvol man clin ale bolii R-O se afla*c)contin Mutatia in leukemia limfocitara cr are loc*b) La Se depisteaza splenomegalie
insuf sau lipsa fib de col nivelul celulei predece limfopoiezei Pt talasemie sunt caracteristice*e) Eritrocite “de tras
La baza diagno dif al anemiilor hemolitice de alte Neuroleucemia m fecvent se dezv in*c) Leuc in tinta”
grupe de anemiii se afla*d)s.hemol acuta.monoblastica Purpura trombocitop este o maladie cu dereglarea*c)
La boln de anem fierod grIII tratm se Num de leucocit in per latenat a b.actin ac*a)este Hemostazei primare
incep*b)fieroterp perorala micsorat Schimb specif in single periferic p/u maladia Hodking
La boln de anem fierodef de grIII trat*b)f.perorala Num de limf 100-400 se depist in b.actin acuta*c)f. sunt*e) Nu sunt
La ce doza de irad se dezv f.cerebrala a b.actin ac* osteomed gr Schimb specif in tab clin al limf nehod ce afect prim a
d)>80gy Num de limf 500-1000 se depist in b.actin acuta*b)f. amig palatsunt*e)Mar amig palat
La ce doza de irad se dezv f.osteomed a b.actin ac osteomed gr medie Semn clinic carcater p/u diag de lucem limfo cr cu cel
*c)1-10gy Num de limf egal 1000 se depist in b.actin acuta*b) f. paroase sunt*e) Splenomeg si pancit
La ce doza de irad se dezv f.osteomed a b.actin ac de osteomed gr medie Semn clinic prin ce permite de a suspe mielofib idiopa
grav usoara*b)1-2 gy Num de limf egal 600 se depist in b.actin acuta*b) f. este*c) Discord dintre splen leuc
La ce doza de irad se dezv f.osteomed de grav medie a osteomed gr medie Sindr CID e characteristic p/u*c)Leucemia acuta
b.actin ac *a)2-4gy Num de limf egal 700 se depist in b.actin acuta*b) f. promielocitara M3
La ce doza de irad se dezv f.osteomed de grav usoara a osteomed gr medie Sindr clinic principal al eritremiei*d)s.pletoric
b.actin ac *c)1-2gy Num de limf egal 800 se depist in b.actin acuta*b) f. Sindr de baza in clin anem fierodef*c)siderop
La ce doza de irad se dezv f.osteomed grava a b.actin osteomed gr medie Sindr de voma in b.actin ac este cupat pe deplin*c)la
ac *c)4-6gy Num de limf egal 900 se depist in b.actin acuta*b) f. punctul med al brigazii
La pac cu Hb.paroxis noctur in timpul criz hemolit pot osteomed gr medie Sindr hemor la pacientii cu b.actin ac se dezv in*c)per
aparea*c)compl.vascul trombot Num de limf mai mare de 1000 se depist in b.actin desfasurata
La pac cu hemoliz slab pron unicul simpt,care conf acuta*a)f osteomed usoara Subst morf al leuc gran cr*c)cel granuloc
distr sporita a eritr*c)reticul Num de limf mai mic de 100 se depist in b.actin Subst morf al mielom multiplu e *c) Cel.plasmatice
La stud morf a eritr in microsferocitoza ereditara se acuta*d)f osteomed foarte gr malignizate
observa*b) Microsferocite O femeie reproduc poate fi anem*b)meno- metroragii Subst morf al tum in leukemia cr il
La stud morf a eritr in mielofibr*b)anizocit si poikil O partic a mad os caract def de Fe*b)cantit redusa constituie*c)preponde limfocite mature
La stud morf a eritr in ovalocitoza eredit se observa*d) siderobl Subst morf al tumorilor in eritremie*b)hiperplazia a 3
Ovalocite mia mult de 25% Pe cimpul de lupta activeaza*c)instructor sanitar rinduri de elem.hematopoietice
La stud morf a eritr in stomatocit eredit se observa*c) Pe cimpul de lupta se acorda*a)prim ajutor Talasem se dezv ca urm*b)scad sintez globina
Stomatocite Perioad letenta a b.actin ac se caracterprin* c)slab Teleange hemor eredit este o maladie cu
La un boln cu anem sunt const 4mkmol/l ret10prom* gener moderata deregl*a)Hemosta prima vasculo-trombocit
b)a.prin carenta Pica chlorotica se int numai la*d)a.fierodef Temper in per react prim a b.actin acete
Leuc granul cr se dezv in leg*b)cel-stem Precip hemogl sub forma de baghet*b)siclemia normala*a)form osteomed usoara
Leuc linfo cr in st manif cl-hemat desf se Prelung t de coag dupa Lee-White se intil Test Coombs direct este mai util*c)anem hem autoim
manif*c)mari gang limf perif, se palp fic si spl in*c)hemofilie Test Coombs direct este pozitiv*e)a. hemol.autoim
Leucemia acuta se dezv*b)cel blastica Prep de elective in trat miel multip in caz de insuf Test modif in purp trombocit*c)t de sing
Leucemia limfo cr se dezvolta mai frecvent*d) La pers renala este*d) Ciclofosfamida Test modificat in hemof este*b)Timpul partial activat
in virsta de peste 45 de ani Prepde elective in tratamentul leucemiei limfocitara cr de trombopl
Leucemia limfocitara cr in faza terminal se manifesta este*a) Leukeranul Timp de singer carcater p/u mal R-O este*d) De tip
prin*a) Sarcomatizarea procesului Prepond in stad IV al mal Hod*c)polichimioter angiom la pac cu teleang
Leucocitoza in b.actin acuta se observa in*b)per reac Prez asincr in dezv citopl*c)a. prin def acid fol Trat cu ac fol in caz de anem def Fe*a)pana la norm
primare Priorit in trat anem fierod*b)prep per os indicilor
Limfopenia se dezv in urmat per a b.actin acute*a)per Priorit in trat hemorag nazale in mal R-O are*d)folosi Trat cu corticoster asigura vindec compl a pacientilor
reac prim tampon sol adren 0,1%, cu trombociautoim in*c)10%
Lipsa fact intrins Kastle*e)a.B12 Prioritate in tratamentul hemofeliei A Trat cu fier in anem fierod se adm*e)pina la rest
Maladiile org. inerne in razboi in struct patolog are*e)crioplasma si crioprecip Trat cu vitB12 la a.B12*c)toata viata
nechirurg const* c)70% Proteina transport a fier*c)transferina Umbra Gumpr la studiul frot sing perif al unui bol cu
Manif clin ale limf nehod*d)var morfologica Pt a.fierod este cor*a)8-15% din femei leuc limfo cr refl*b) Fragilita
Manif clin ale mal Hod depind*b)localiz focar Pt cei care ii inconj pericol prez pacientii*c)cu sindr Un criter imp pt a susp limf nonHod*c)consecutivit
Manif clin ale neuroleuc depind de*e)zona afect a de psihoza reactiva Un criter imp pt maladia Hodking este*e)consecu
SNC si de gr.de inf specif leuc SNC Pt confirm def a ds de miel mult are import*e)Punc afectarii gan limf
Marirea viscozit sing in miel mult clinic se manife stren cu depist.cel miel in mad.osoasa Una din cele mai frecv cauze an B12*d)atrof difuza
prin*e)toate semn sus enum Pt diag eritremiei la trepanobiopsie tre sa se Vit B12 se abs in*c)ileon termin
Medic cu efect medul*b)cloramfenic depisteze*b)panmieloza
Medic de elect in trat purp tromb autoim*a)corticoster Pt diag neuroleucemiei are importanta*d)Depistarea
Medic de electie in tratame leuc granul cr in evolutie cel.blastice in LCR
este *e)Mielosan Pt hematop norm ziln sunt nec*a)20-25mg
Met de baza p/u confirm definiti a diagnostic de Pt inh.fact.activator al cel.osteoclastice in scopul
talasem este*c) Electr hemoglob mics.osteolizei se folos*d)prednisolon
Met de baza pt confirm.definitiv a ds de drepanocitoza

Anem fierodef se manif prin*a)gusturi perverse Care din afirm referit la eritrem nu e cor*e)conf.diag e
Afect mad os la pac cu limf nonH freg are loc*a)v limf d)s.sideropenic posib pe baza an.punct mad.os
b)v pro n rot d)v pro n cliv Anem hemolit hetero se dezv ca rezult*d)for Ac eritr Care din afirm sunt caract leuc monobl ac*a)PAS+
Afect specif a ficat in m Hod*d)complic inf e)marirea medic e)for Ac imp eritr vir c)s.CID d)corp Auer
ficat Anem hemolit se caract prin*a)incid cresc Care din cele enum sunt etape medic prespital*c)punct
Agranulocit in b.act ac nu se dezv in caz* a)f. osteom b)reducerea de e)hiperplaz eritroblast med al batal d)punct med al brig
us e)trauma postradia Aparit An. Fe-defi.* ! splenomegal. (abcd) Care din cerc enum st oblig p-u conf for de miel mult si
Ajut de urg la etap de evacuare medic se acorda in* Arma de lupta poate prov urmat patol ale sist gr de rasp a proc*a)rad b)electrof
d)sindr de conv e)colica ren cardiov*d)miocard e)endocard bacter Care din urm afirm cu priv leuc gran cr nu st
Ajut de urg la etap medic de evac se acord in caz* AS.perif talasemie * !microsferocite (abce) cor*c)trat leuker d)lipsa luec e)pr favor
d)psihora react e)sindr de conv Asocie caror semne face dg de miel multi Care din urm afirm cu refer la leuc limf cr sunt
An. B12 -def. Mad.Os * !raminerea (abcd) incont*b)depist radiol c) paraprot pat corect*b)prez un proces d)fregv se comp
An. Hem.A-im.Ac cald; ! cresterea (bcde) C/I splenect. MFI ; !An.hem.a-imuna (abcd) Care din urm afirm la purp tromb autoim
An. Megalob.* ! valori ↓ fe ser. (acde) Caract p-t leuc limf cr*b)depist umbr c)lomf 90% correct*a)este o malad b)aparitia d) tratam
An.hem.a-imun Ac.la cald * !Proteinurie (abce) d)in stad manif clin-hem Care din urm afirm nu sunt car pt leuc ac
Anem aplastica se manif prin*a)s.anemic Care afirm st incor ref la mile mult*c)niciodata monobl*a)dezv CID c)corp Auer d)pas+
e)s.hemoragic d)leucemiz e)nu apar tum Care din urm afirm sunt corecte cu ref la sdr
Anem B12-def poate fi evid prin*a)febra b)glosita Care din afirm cu refer la leuc limfo cr sunt talase*b)a.hipocr c)a.hemolit d)fieroterap
hiunter c)senzat de picioare de vata cor*a)fregv se dezv*e)cauza anem Care din urm afrim cu refer la hemof este cor*a)deregl
Anem B12-deficit se eviden prin*b)parestez c)sdr Care din afirm este corec pt df b.act ac*b)doza hemost sec b)frecvent d)eficacit trat
anem d)hemopo megalob exp>1gy pe o supraf consid in per sc de timp Care din urm criterii diferent a.aplastica de leuc ac*b)s.
Anem din boli cr se realiz*a)redistribuire c)micsor Care din afirm nu st carac pt eritromie*a)des la cop prolifer e)cel blas m mult 30%
duratei d)micsor nivel b)des compl hemol c)trat cu polikim Care din urm diferent cert a.fierodef de a.inflamatorie
Anem fierodef cel m fecv trebuie Care din afirm referit la eritrem e cor*e) conf.ds e pura*b)niv ferit d)siderem scazuta
diferen*d)mal.Marchi-Micheli e))talasemia posibil num dupa ex histo a mad.os
Care din urm manif clin se intil in eritrem*b)hiperem Din radionucl ce urm dupa incor se distrib unif in In mielofib idiop splenectom in caz* a)hiperspl sev
fetei c)prurit e)cap devin greu org*a)K b)Na b)inf repetat d)scleroz med pron
Care din urm manif st intl in hmof A* a)hemart si Din tab cl al a.B12 fac parte*a)s.neur c)s.anem In per desfasurata a b.act ac se depist urmat
hemat d)hemor e)hamturii d)s.gastroin e)prez mieloz sindroame*b)agranulocitoza c)sind hemoragic
Care din urm nu sunt corecte pt a.Biermer*a)incid Din tab clin al a.aplas fac parte*b)inf frecv In per reac prim a b.act ac ajut med de urgen neces
cresc c) valori scazute a ac.folic c)s.hemorag d)s.anem boln cu *c)f.osteom grava d)f.osteom f. grav
Care din urm par in an sing a sunt comt cu dg de an Din tab.clinic al unei A.aplastice fac parte In prep histol ale mad os in miel idiop poate fi
defic de ac fol*c)macr, hipe d)inele,corp urm*c)s.hemoragic d) inf sunt frecv observ*a)hiper polim b)hiper pred fib e)infilt
Care din urm param in an de sg sunt compat cu ds de Distrg intravasc a erit are loc*b)malad M-M In purp tromb autim se const*b)retract keag c)posib
a.aplastica*c)leucop d) tromboci d)Hburie de mars e)a.hemol dezv anem e)scad tr
Care din urm param sunt compatibcu ds de Distructie Er. * !Bilirub.fractie directa (bcde) In purp tromb sunt prez urm modif ale
a.aplastica*a)inf frecv intilnite b)s.hemor Enum crit a.aplas severe*a)neutrof b)tromb c)reticul hemost*a)prelung t de sing c) scad nr de trom
Care din urm pot fi fac etiolog ai anem aplast*a)radiat d)hipocelular In scop deter mgr de ext a proc pat in mal
d)citomegal e)cloramfenicol Enum crit de efic a tratam cu prep Fe*a)retik 7-10z Hod*b)radiog c)USG d)TC e)trepan
Care din urm se intil numai la A.B12 de*a)hematop c)major d)dispar e)apar In stad termin leuc limfo cr se observ*a)pierd ponder
megalobl d)s.neurologic Enum fact care prov anem aplast secund*a)levomicit b)consid cresc ggl d)frecv criza
Care din urm sind diferentiaza cert a.fierodef de b)iradierea ioniz c)hepatita vir B In talasemie hemoliza are loc in *b)maduva oase
a.b12def*b)s.neurologic e)s.siderop Er.distruct.mecan * ! Ac. anti-Er (abde) c)splina
Care din urm sustine dg de hemof A*c) lee-whit prel Eritrocitoza absoluta * ! Vicii card.dob. (abde) In trat hemofA st cor uramt*a)plasm antihem
d)e o coagulopat eredit Evol.mielofibr.idiop. * ! megaloblastoza (abce) b)transf crioprecip factor antihem um
Care fact ne marturisecs despre o evol nefav a limf Examin.hemost.prim * ! Nr.trombocit (bcde) In trat hemofB se fol*b)crioplas c) plasma nativ
nonH*b)leucem limf c)stadiile generaliz Fact ce determ trat neH*a)var morf b)stad boli d)novoseven
Care modif morfo pot fi intilnite in anem e)localizare In trat mal Hod sunt cor afir*a)radioterap stad
fierodef*a)hipocrom erit d)eritr in tinta Fact de val prognostica nefav in local(l-ll) c)in stad IV e)in stad III
Care st posib conf ds de eritr in stad init*a)dispensar L.ac.mieloblastica*b)virsta tinara e)caracterul In trat mal Hod sunt cor*b)met.de trat se elab in conf
b)an gen sing d)punc ster secundar e)met prin in tat pac cu st 4
Cauze dezv anemiei in leuc limfocit cr sunt*c)hemol Fact. et.An.Hem.Dob. ex-eritr .* !pneumon, ac. (acde) In trusa farmac indiv se contin urmat med*b)seringa
autoim*e)afect mad osoase Fact. ev.n-favor a m.Hodkin * ! limfohistiocitara cu promedol d)etaperazina
Cauzele frecv ale anem prin def de ac.folic*d) (acde) Ind.splenect. Leu.limf.cr. * !Limfadenopatie gen.
s.anemic e)s.gastrointestinal Fact.et.An.Hem.Ered.* ! ↓ glut. iEr (abde) (abcd)
Cele mai frecv localiz extranod in limf nonH Fact.Leu.mon.cr. * !limfocitoza (abce) Ind.trat citost. Eritremie * !Virsta (abde)
sunt*a)tes.pul b)tr.gast e)inel limf far Faz. P-term. A LGr.Cr. * ! Efect pozitiv (abce) Indic p-u tratam numai cu exfuz in erit*a)eritr evol
Celulele mielomice sintez*a)paraprot patol c)fact Faza term a eritrem se manif*a)mielofibr b)leuc ac ben b)virsta repr c)eritrem cu leuc
osteoclact e)prot J-B d)leuc cr granul Insuf card acuta st se dezv in cazurile de*c)hipertens
Complic cele mai fregv la mielom Form.cl.Leu.limf.cr * !Reticulara (abcd) arter e)stenoza aortica
multiplu*b)hepatosplenom c)coma paraprotein Forma intest a b.act ac se dezv in rez act de scurta dur Insuf.ren a Miel.multiplu * !Lit.ren. (abce)
Complic hemorag in eritrs unt interpret ca pe sup consid* c)15gy e)20gy Interv chir la pacien cu b.act ac combin cu trau vor fi
rez*b)deregl funct tromb c)hipervis sing Hemofilia A* ! pe larg (bcde) efect* a)per react prim b)per lat
Complic inf in leuc limf cr sunt cauz*a)neutropen Hemoliz An.hem.eredit. G-6-FDH * !Antihistam Investig Hemofilie * !AS periferic (acde)
b)hipersplen d)imunodef (abce) Investig. Purp.trombocit.* !Leucopenie (abce)
Complic.vasc.Eritremie * !Infarct Miocard (acde) Hemoliz intravasc e caract prin*a)elib Hb din plasma La afect specif a mad os in m. Hod*a)anem
Confirm.diagn.Leuc.Ac * !AB cl.bl. sternal (abcd) d)hemoglob si hemosiderin d)trombocitop e)leucop
Consecin hemat ale ertrem in faza term*a)anem b)leuc HiperCa in mile mult se manif*a)gret,vom b)somn La boln de anem B12-def in singe perif*a)nr de
ac c)mielofib c)pier orient eritrocite c)nr leucocit d)nr tromb
Const de lab in fav diag de purp tromb*b)↓nr tromb In an gen a sg in purp trmb.la o fem de virsta repr pot fi La ce doza de irad se dezvolt f.osteomed foarte grava a
d)timp de singe e)in mielog urm.modif*b)a.posthem e)sc nr de Tr b.actin ac*d) e)
Const de labor in favoarea ds de hemofilie*c)t de coag In an sing perif faza IIB a eritrem se obs*a)eritrocit La exam prep hist in splina in MF idiop se obs*b)cel
dupa LW prel e)mar timp part b)trombocit d)dev spre st rind granuloc c)eritroc si magacar
Corect p/u LNH * !ectramedular (acde) In an singe perif in pur trombo le femei de virsta rep se La nou-nasc anem fierodef poate fi cauz de*a)nast
Cu ref la a. hemol autoi sunt cor afirm*b)apare in depist*a)a.posthemc)nr de tromb prem b)nast prin cezar c)nast gem
lupus c)apar limfoprol d)corticoter In anem hemolit ered microsferot pot fi*a)complic cu La pac a.aplas se folos urmat tratam*a)transf
Cu ref la anem cauzata de inf.crn sunt corecte tromb c)colelitiaza b)antibacter c)androgen d)splenect
afirm*a)sideroblasti e) trat cu Fe In anem megalob pot fi prez urmat*c)paloare La pac cu talas pot avea loc urm complic*b)hemosi
Cu ref la leuc limf cr corect*b)se dezvol c)in analiz d)atrofie e)sdr neurologic secund;c)compl cu tromb
d)substratul In aparitia anem b12 defic ar putea fi de vina*b) La punct med al batal in per de lupt activ se acor div
Cu ref la mal Rendu-O correct*b)malad eredit c)toate atrofia difuza a muc.stomac c) cancer gastric ajut cu ex*d) ajut med intr vol e)aj spec
virstele d)vazopat frecv In b.actin ac forma usoara nr de leuc in 7-9zi va La punct med al batalion se acorda*b)ajut med de urg
Cu ref la microsfer eredit sunt core*a)in evol bol pot consta*d)3100 e)4000 c)ajut premedical
apar crize d)prot din membr.erit In care din sit enumar mai jos e neces prof La stud morf a eritr in microsferociteredit se
Cu ref la purp tromb autoim sunt corecte afirm*b)in anem*c)gravide d)adolesc e)donat de singe observa*a)eritr normocr b)microsferoc
forme severe e)daca splenectom In caz de deregl a struct membr erit*b)elest dimin La stud morf a eritr la talasemie se obseva
Cu ref la purpura tromb sunt corecte*b)t de singerare d)plast dimin e)permiab select dim b)hipocromie c)eritrocite de tras la tinta
prelungit d) nr de t scazut In caz de leucem limf neH promiel st cor La un boln de trom aut st prez mod hemor*a)gingivrag
Cu ref la trat unei leuc acute sunt core af*a)procentul b)dimens c)limfoc e)dupa trat b)hamor naz d)hemor uter
afirm*a)alcaliniz urinei d)trat de intretinere In caz de otrav cu subst chim necun diur fort se efect* L-asparaginaza se folose in trat *a)leucem limfobl ac
Cu ref la tromboc autoim sunt corecte afirm*b)se c)la punct med al brig d)la etap spit L1 b)leuc limfobl ac L2
dezvolta c)se intilnneste In daig dif al a.B12 si a.def ac.fol import*a)pr s.neur Lecu.ac % ↓ cl. Blast. * !Mai frecvent (bcde)
Def. Vit. B12 * !utilizarii (abde) c)pr mile d)pr achil e)crest niv Leuc limfo cr e tum a sist sang cu provin din *b)cel-
Deficit de fier poate surveni ca cons*a)enterit cr In dezv a.aplas pot interv irmat*a)hep C b)subs tox predeces a B-l*c)cel-preces a T-l
b)mal Khron d)hemor cronice c)cloramf d)iradier Leuc limfo cr este*a)in 94-95 %B c)5-6% const
Deficit relat de fier in anem din boli cr e creat in urma In diag dif al leuc ac ai a.aplas are imp* b)marir ggl forma T
act*a)interleuk 1c)apolactof c)marir splin e)metaplaz Leucem. Ac.limfobl. * !Subgrupul L1 (acde)
Deregl absorb Fe are loc in*b)rezect B II c)enter In diag dif dintre a. apla si insuf med din leuc ac st Leucem.ac. mielobl. * ! S. CID (bcde)
d)s.malab e)rez intest import*a)prez splenom b)prez cel d)mad os Leucem.ac.secund. * !Alteratii crs (abce)
Deregl.imun.MM * !GAmapatie (bcde) In diag dif dintre a.b12def si a.prin def de ac.folic sunt Limf. nHodkin stomacal * !S.hemor.cutan (abce)
Deregl.microcirc Eritrem.* !Prurit (bcde) imp*a)s.neurol e) criza reticul Localiz extramed cele m trecv ale leuc ac limfobl
Diag anem B12-def se stab pe baza de*b)hemop In distruc eritr premat din a. hemolit pot fi implic sunt*a)local gingiv d)local.mening
megal c)prez crizei ret la a 4-5 zi e)asincr mecan*b)alterareac)modifuc d)diam 7,3 Mal. Rendu-Osler * ! ↓nr. Trombocit. (abcd)
Diag de talasemie e sustinut de urm*c)val cres a Hb F In evol eritrem sunt posib urm complic*a)inf Maladia R-O se manif prin*e)preze in diferite zone
la electrof d)splenom pront miocard*b)necroze ale degetelor anatom ale org a teleangi
Diag mal.Hodkin cu afect numai a ggl mediastin se In evol leuc granul cr pot apar Manif caract s.sideropenic*a)fragilitatea parului
conf*b)mediastin d)toracot explor compl*a)hiperurikemia b)inf splenic e)priapism c)pica chlorotica
Diagn. dif. An. B12def.- Hem.* !prezenta (bcde) In frot sg periferic se const megalocit si hipercr Manif caract s.sideropenie*a)gust perversb)stomat
Diagn. Leuc.ac * ! S.compresie (abce) pronunt *b)parestez in deg mainil si pic d)atrof ungule)sdr gastrointest
Diagn.difEritr.stad.IIA-IIB * !S.Pletoric (abce) In Hemofilie * !medulogr. megacariocitelor (acde) Manif clin ale s.pletoric in erit*b)hiperem c)unject
Diagn.purpura trombocitop * !Splenomeg.↑ (abde) In inducerea remsiunii leucem mielobl ac prep de sler e)s.Cuperm +
Diateza hemo ce poate aparea in leuc gran cr este electie sunt*a)citozar b)vincristin Manif clin paraamiloid in mile mult*b)macroglos
consec *b)trombocito c)afect pla In leuc granulocit cr punctia medulara se efect in c)dermatoz e)deregl TGI
Diferent. Miel.mult-Plasmocitoza * !Eritr. (bcde) stadii*c)preterminal d)terminal Manif. S.siderop * ! icter tegum. (abcd)
Din gr patologiilor sist digest in cond de razb au In mal Hod pot fi simpt*a)mar ggl b)feb c)perd pond Manif.cl.S. Hiperplastic * !Angina necrot (acde)
pred*c)gastr d)ulcer stom si duod d)transpir Marchiafava-Micheli * !testul Coombs (abcd)
Din radionucl ce urm dupa incor se acum intr-un organ In mal Markiafav acutiz hemol este prov de*a)paloare Masurile de tratam si evacuare includ*c)cautarea si
respect* b)A c)Na cu icter b)stress e)efort fiz scoaterea d)accord ajut med
Medic cele m util in trat leucem granul cr Pt leuc limfocit cr e caract*c)mar gangl limf perif Trat kirug cu apl kimioterap in limf neH electie
*a)mielosan*e)hidroxiureea e)afect ficat si splinei in*a)neH stom d)neH splin e)neH intes
Met de baza de trat al hemof A consta in*c)transf Pt limf neH cu grad inalt de malig in calitate de Trat mal Rendu-O se reduce la*b)efect masuri locale
plasma d)transf de crioprecipit monochimterap*a)ciclofosf b)vincrist de hemost d)trat anem fierodef
Microsferocit.eredit * !leucopenie (acde) Pt limf neH limfobl cu leucem*b)blastoza sin perif Trat patog al pur tromb autim*a)cortocost b)slpenect
Mielofibr. Idiop. * !Deviere (bcde) c)depresia hematop d)blastoz in maduv c)imunodepr
Modif in sg perif pt microsferocit ered sunt*a)anem Pt limf neH st cor afir*a)focar primar al tum Trat purp tromb autoim incl*b)corticost c)vasoprotect
insot de reticuloc d)microsf d)morbiditatea creste d)masa trombocit
Modif in sg perif pt st initial la l.granuloci Pt limf neH st cor afir*a)proces patolog b)ggl limf Trat, Leu.limf.cr. * !Mielosan (bcde)
cr*b)leuco<30,0 d) dev spre stg pina la miel c)afect maduv osoase Trat. An. Apl.* !Administrarea (abce)
Modif morf intiln in an Biermer*a)hiperseg nuc neut Pt limf neH st cor afir*b)simp de intox gener fregv Trat. An. Fe-def. * !Vit. B1 (abcd)
b)aniz si poikt c)metamiel gigante malign c)afect solitara d)lipseste Trat. Limf. neHodkin * !Mielosan (bcde)
Modif morf care pot fi intiln in anem fierod*b)hipocr Pt limf neH st cor urmat*a)predom b)rar c)afectarile Trat.form.gen Miel.mult.* !Fizioterapie (abcd)
c)microci d)eritr inelare d)cele mai frecv Trauma de lupta poate provoca urmat patol ale sist
Modif sist respirat provocate d eunde de exploz sunt* Pt limf neH st cor*a)aleg schem in f var morfol respir*b)pneum d)pleurezie
a)hemoptizie c)enfiz pulm c)afect mad os e)evol agresiva Trombcit.a-imun* !Hemartroze si hemoragii (bcde)
Negative Er. * !nici unul (abcd) Pt mal Hod corecte sunt*c)var morfolog are import Trombocitopen manifest * !Hemartrroze (abce)
P/u An.boli cr. * !Hb 170-180g/l (abce) prognostica e)caract def imun Tromboze in eritrem sunt cauz de*a)hipervisc singelui
P/u An.hem.a-imun * ! este (bcde) Pt mal Hod nu st correct*a)var morfol b)frecvent c)trombocitoza
P/u m.Hodkin * !inel limfatic faring. (acde) c)radioter e)semn de intox Var cu depl limf a mal Hodg se carac*a)evol clin
P/u Microsferocit.eredit. * !Parcurge (bcde) Pt mal Hod st caracter* c)consecutiv afect ggl d) c)micsorare d)prez ST-Reed nr mare
P/u Talasemie * ! Feritina ↓ (abde) consecutiv extinderii proces Var morf a mal Hod*a)pred limf c)sclera d)mixtcel
Pacient cu Hemofilie * !Petesii si echimoze (acde) Pt mal Hod st cor afir*b)pred dezv mal in ggl e)deplet
Pe frot sg per se con micr si hipoc pron.care din urm se periferici e) ggl afectati ind si neadere Var morf cu gr redus de malig ale limfoam neH sunt*c)
pot asoc acest asp hem*a)disf d)spleno Pt mal Hod st cor urm afir*b)biopsie ggl lim de dur prolimocit d)limfoplasmoci
Per.term Leuc.gr.cr. * ! vindecare (abcd) mare c)toracot d) laparotom exp Var morf cu gr sporit de malig ale limfom neH
Perioad desf a leuc limf cr se carac*a)limfoadenopat Pt mal Hod st cor urm afir*b)pronostic c)variante sunt*a)limfobl d)Imunobl
gen c)splenomeg d)frecv complic morf e)mai fregvent Var.Mielemonobl.Leuc * !S.CID (bcde)
Perioad desfas a leucem gran cr se caract Pt microsfer eredit st carac*b)s.anem c)s. hemol
prin*a)splenom c)dev in stiga d)complic d)splenomeg
Prelung t de coag dupa lee white e intil*b)hemofilie Pt mielofibroza idiopatica sunt corecte*d)trombocit se
d)b willeb e)capilarot int rar e).nr de T ca regula majorat
Prelung t de coag dupa lee-white se intilneste Pt talas st cor afrim*b)Fe ser maj, d)ferit major
in*c)hemofilie d)vasc hemor e)proc siderob cresc
Prelung t de singerare e intilnita*a)purpura tromb Pt trat leucem limfobl ac se folos*c)leukeran
e)b.willebrn d)vincristin
Prep folos in trat anem Pt var cu grad inalt mal ale limf neH car*a)marir
aplast*b)vitaminoterap;c)nerobol d)prednizolon b)ritm d)nefavor e)afectare
Prep folos in trat anem fierodef*d)hemofer e)sorbifer- Pt var prolimfocit a limfoa nonH sunt corecte
durles afirm*a)evol.agres d) frecv prim e afe splina
Preven determ meningie in L.ac limfobl se face Purpur.tr-citopen.a-imun. * !Rendu-Osler (bcde)
cu*c)L-asparaginaza d)adm intratec a metotex Radioterapia dupa programul radical in trat
Prez asincr in dezv citopl si nuc eritr in mad os se evid mal.Hodgkin se aplic in st*a) I b) II
in dg*b)a.hem autoi c)a.B12e)a.ac folic Referit la hemof A st cor*c)retr keag d)timp de coag
Prez simptom de intox.gener in mal.Hodkin L-W e)prioritate
presup*a)prognostic nefav b) evolut m agres a bolii Referit la leuc limf ac st correct* a)reac citokim
Privitor la Hemof. A * ! ↓ trombicite (abcd) c)posibil marir ggl e)frecv neuro leuc
Progn in leuc limfo cr depinde* a)faza b b)gr de Referit la pat Rendu-O sunt cor afirm*a)insuf
infiltr e)masa tumor colagen;c)trombocit nu sunt activ
Prong limf neH este in func*b)var morf c)stad clin Referit la trat leuc ac adevarate*a)taratam citostatic
e)prez afect b)in forme limfobl d)L-asparagin
Pt a.B12 def sunt corec carac cu exc*b)stomatit Referit la tratam hemof sunt cor*a)met de baza
d)fisuri e)gust,miros perverse d)pacientilor e)in caz de
Pt a.b12 deficit sunt caract*a)sdr anemic b)neurol Referit. Rendu-Osler * ! Prioritate (bcde)
c)gastrointest Remis comp postterap in luec ac* a)disp simpt
Pt a.def de ac.fol carect*a)s.anem c)s.gastroin d)lips d)norma sing perif e)norm tabl medul
s.neur e)hematopoez S.clin. Leuc gran cr.f. ac. * !patolog. proteice (abcd)
Pt a.din boli cr. st cor*a)concentr Fe d)capacity tot S.Osteomed.-Miel.mult * !↑conc.prot (abde)
e)nivel ferit S.Proteic-Miel.mult * !Uremie (abce)
Pt a.ferdef st correct*a)se intil fem b)cea mai frecv Semn deregl microcirc in eritr *c)eritroegalii e)accese
c)insuf alim Fe d)insuf alim Fe de covulsii epiteliforme
Pt a.ferodef st caarct*a)hematopoez b)s.siderop Semn.biol. a m.Hodkin * !Hb< 80g/l (bcde)
c)s.gastrointes e)pica ch Simpt carac p-u faza de accel a leuc granul
Pt a.ferodef sunt corect caract.cu exc*c)parest in sunt*a)eritrocit c)febra nemotiv d)osalgii
deg.main si picioar d)nuan ceroasa a pileii Simpt de intox gen in m.Hod*b)temp ↑38c c)pierd
Pt a.hemol auto cu Ac impot erit im mad oas sunt pond 10% d)transp noct
car*c)reticul lips d)absenta total Sindr hemol clinic se manif*b)palaore cu icter d)cul
Pt a.hemolit sunt caract urmat sdr*b)siderop e)hemolit intun a urin e)prez splenom
Pt a.prin def de ac folic sunt caract*a)s. anemic b)s. Sindr hemor in mal Rendu-O semanif*a)ham naz
gastrointest e)lipsa s. neurol d)hemoptiz e)hem gastroin
Pt confirm dg eritremie in faza desfas sunt Specif p-u hemoglobinuria paroxistica noct sunt*c)test
neces*a)blast in singe e)panmiel in trepanat ham d)proba cu zahar
Pt confirm dg miel solitar e neces*a)invest radiolog a Splenect la pac de leuc granul cr rare ori se face
tumorii e)TC in*c)infarct in splina d)trombocit e)discomf
Pt diag de hemof Bau val urmat* b)dupa tab cl c)se Stad I Mielom multipl * !Proces osteodistr. (bcde)
dereg hem e) def fac IX Stad III Miel.multiplu * !Conc. Ca (acde)
Pt diag de mielob idiopat pled*c)splenomegal Stad.init.Eritremie * !Limfadenopatie (abcd)
gigant,e)in trepanobiopt Tab clin al talas se caarct*b)s.anem d)s.hemol
Pt diag miel multi au import urmat sdr e)splenomeg
clinice*c)osteomedul e)sdr patolog proteice Tab clin al talasem se caract prin*a)sdr hemol
Pt hemof sunt caract*a)hemartroze si hematoame d)splenomegalie
c)major.t partial activat de trompl Tabl. cl. Hemofilie * !tonzilectomie (abcd)
Pt hemoliz intravasc character*a)Hbemie c)Hburie Terapia parenterala ce Fe este ind in caz*a) malabs
e)hemosider intestin sevara b) enterita crn
Pt inducer remis leuc limf ac la copii*b)vincrist Timp de singer se mareste in*a)trombocitop
d)predniz e)citozar b)trombocitopat e)b.Willebr
Pt leuc ac e corect*d)sindr CID e)p-u confirm mad Transf de conce de eritr in an B-12 def se jus in caz de
os >30%cel blast a)coma ane d)bolnavi gastrect
Pt leuc ac mielobl caracter*a)corpi Auer d) + perox e) Transf de masa eritr la anem fierodef se justif in caz
+lipide de*a)boln inte kirurg b)intoler e)coma
Pt leuc granul cr st cor afirm*a)exista c)eritrocite Trat a.hemol autoim se efec*a)corticoster
d)fosfataza e)crs Filad c)splenectom d)citostatice

Вам также может понравиться