Вы находитесь на странице: 1из 21

Proiector cu laser Mi 150"

Manual de utilizare
Citiţi cu atenţie instrucţiunile înainte de utilizare

Cuprins
Pentru utilizatori��������������������������������������������������������������������������������� 4
Declaraţie FCC����������������������������������������������������������������������������������� 4
DEEE������������������������������������������������������������������������������������������������� 4
FDA���������������������������������������������������������������������������������������������������� 5
IC�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5
CE������������������������������������������������������������������������������������������������������ 5
Informaţii siguranţă laser��������������������������������������������������������������������6
Informaţii importante despre siguranţă�����������������������������������������������7
Listă articole��������������������������������������������������������������������������������������� 9
Descrierea exteriorului produsului����������������������������������������������������10
Conectori şi porturi��������������������������������������������������������������������������� 11
Indicator energie������������������������������������������������������������������������������ 12
Raza de proiectare şi dimensiunile ecranului�����������������������������������13
Telecomanda������������������������������������������������������������������������������������ 14
Descriere acţiune rapidă������������������������������������������������������������������ 15
Siguranţă şi protecţie����������������������������������������������������������������������� 17
Audio������������������������������������������������������������������������������������������������ 18
Actualizări panou central������������������������������������������������������������������19
Control inteligent al temperaturii������������������������������������������������������19
Întreţinere zilnică������������������������������������������������������������������������������ 20
Specificaţii tehnice���������������������������������������������������������������������������21
Întrebări frecvente���������������������������������������������������������������������������� 23
Certificare produs����������������������������������������������������������������������������� 24

Notă:
Acest manual se aplică următorului model: MJJGYY02FM.
Poate exista o mică diferenţă între meniul real şi meniul afişat în acest
manual. Consultaţi meniul care vă apare dumneavoastră.
Pentru utilizatori:
Vă mulţumim pentru că aţi ales Proiectorul cu laser Mi 150". Citiţi cu atenţie
manualul înainte de utilizare, şi păstraţi-l pentru a-l consulta pe viitor.
Declaraţie FCC
Dispozitivul respectă partea 15 a Regulamentului FCC. Utilizarea se supune
următoarelor două condiţii:
(1) Acest dispozitiv nu poate provoca interferenţe dăunătoare, şi (2) acest
dispozitiv trebuie să accepte orice interferenţe primite, inclusiv interferenţe care
pot cauza o funcţionare nedorită.
Orice schimbări sau modificări care nu sunt aprobate explicit de către partea
responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a
folosi echipamentul.
NOTĂ: Acest echipament a fost testat şi s-a descoperit că respectă limitele
pentru un dispozitiv digital de Clasă B, conform Părţii 15 a Regulamentului
FCC. Aceste limite sunt menite să ofere o protecţie rezonabilă împotriva
interferenţei dăunătoare într-o instalare rezidenţială. Acest echipament
generează, utilizează şi poate emite energie de frecvenţă radio şi, dacă nu este
instalat şi utilizat în conformitate cu instrucţiunile, poate provoca interferenţe
dăunătoare pentru comunicaţiile radio. Însă nu există nicio garanţie că
interferenţele nu vor avea loc într-o anumită instalare.
Dacă acest echipament provoacă interferenţe dăunătoare pentru recepţia radio
sau TV, ceea ce se poate determina prin oprirea şi pornirea echipamentului,
utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferenţa prin una sau mai
multe din măsurile următoare:
- Reorientaţi sau relocaţi antena de recepţie.
- Creşteţi distanţa dintre echipament şi receptor.
- Conectaţi echipamentul la o priză dintr-un circuit diferit faţă de cel la care este
conectat receptorul.
- Consultaţi distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experienţă pentru ajutor.
Dispozitivul a fost evaluat cu privire la întrunirea condiţiilor generale de
expunere FR. Dispozitivul poate fi folosit în condiţii portabile de expunere fără
restricţie.
FCC ID: 2AO2D-MJJGYY02FM
Control de la distanţă Bluetooth FCC ID : 2AO2D-YKF429-004
DEEE
Informaţii legate de eliminarea şi reciclarea corectă a DEEE. Eliminarea
corectă a acestui produs. Acest simbol indică faptul că produsul nu poate fi
eliminat împreună cu alte deşeuri menajere pe teritoriul UE.
Pentru a evita posibilele daune aduse mediului înconjurător sau sănătăţii
umane din cauza eliminării necontrolate a deşeurilor, reciclaţi-l în mod
responsabil, pentru a promova
reutilizarea sustenabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul
uzat, utilizaţi sistemele de returnare şi colectare sau contactaţi distribuitorul de
unde aţi cumpărat produsul. Acesta poate duce produsul să fie reciclat într-o
manieră sigură pentru mediul înconjurător.
FDA
Respectă 21 CFR1040.10 şi 1040.11, în afară de abaterile conform Notificării
Laser Nr. 50, din data de 24 iunie 2007.
IC
Acest dispozitiv respectă standardele RSS scutite de licenţă ale Industry
Canada.
Utilizarea se supune următoarelor două condiţii: (1) acest dispozitiv nu poate
provoca interferenţe, şi (2 acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferenţe,
inclusiv interferenţe care pot cauza o funcţionare nedorită a dispozitivului.
Le present appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables
aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisee aux deux
conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et. (2)
l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioelectrique subi,
meme si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
CE
Noi, Fengmi Beijing Technology Co., Ltd., declarăm prin prezenta că
acest echipament respectă Directivele şi Normele Europene aplicabile, cu
amendamentele acestora.
Pentru MJJGYY02FM
Interval frecvenţă Bluetooth: 2400 MHz-2483.5 MHz
Putere maximă ieşire: 8.89 dBm
Interval frecvenţă Wi-Fi 2.4G: 2400 MHz-2483.5 MHz
Putere maximă ieşire: 18.26 dBm
Interval frecvenţă Wi-Fi 5G: 5150 MHz-5350 MHz
Putere maximă ieşire: 18.60 dBm
Interval frecvenţă: 5470 MHz-5725 MHz
Putere maximă ieşire: 18.72 dBm
Funcţia WLAN a acestui dispozitiv este restricţionată la utilizarea în interior,
doar atunci când funcţionează în intervalul de frecvenţă 5150 - 5350 MHz.
Notă:
Distanţa necesară dintre o persoană şi proiector trebuie să fie de ≥ 20 cm.
Informaţii de siguranţă privind laserul

Avertisment:
- Nerespectarea următoarelor instrucţiuni de siguranţă poate cauza
vătămarea ochilor şi a pielii.
- Nu vă uitaţi niciodată direct în lentila sau ieşirea proiectorului cu laser.
Nivelul extrem de luminozitate poate provoca vătămări irecuperabile
ale ochilor. Asiguraţi-vă că proiectorul cu laser are carcasa intactă în
timpul funcţionării, pentru a evita radiaţiile ultraviolete. Vă recomandăm
să folosiţi echipament de protecţie şi ochelari de protecţie atunci când
efectuaţi operaţiuni de reparaţie sau întreţinere.
- Niciodată, în nicio circumstanţă, nu deschideţi carcasa de protecţie a
laserului în timpul funcţionării.
- Nu permiteţi obiectelor reflectorizante să stea în calea fasciculului laser.
Pericol:
Acesta este un produs laser Clasa 1 cu o lungime
de undă a laserului corespondentă de 455 nm.
Produsul conţine, de asemenea, un banc de laser
intern Clasa 4, care este bine protejat. Aceasta este
o etichetă de avertizare folosită pentru descrierea
pericolelor prezentate de un produs laser Clasa 4:
Există un anumit nivel de risc asociat cu repararea acestui produs, deoarece
tehnicianul de întreţinere poate fi expus la radiaţii laser Clasa 1 în timpul
procesului. Proiectoarele noastre pot fi reparate doar de către tehnicieni de
întreţinere bine pregătiţi şi calificaţi.
Informaţii importante despre siguranţă
Asiguraţi-vă că aţi citit cu atenţie următoarele informaţii de siguranţă şi toate
etichetele produsului înainte de a utiliza acest produs.
Descrierea simbolurilor de siguranţă
Acest simbol avertizează utilizatorii că produsul conţine surse de
tensiune neizolate, care pot provoca electrocutarea. Prin urmare,
există pericolul de electrocutare dacă intraţi în contact cu o
componentă din interior.

Acest simbol avertizează utilizatorii cu privire la informaţiile esenţiale


legate de manevrare şi întreţinere. Asiguraţi-vă că aţi citit aceste
informaţii cu atenţie, pentru a evita orice erori.

Acest simbol avertizează utilizatorii să fie atenţi la temperaturile înalte.

Acest simbol avertizează utilizatorii să ţină mâinile sau alte părţi ale
corpului la distanţă.

Avertisment legat de împământare. Acest produs trebuie să fie


împământat atunci când este folosit.

Instrucţiuni legate de transport

Vă sfătuim să transportaţi acest produs în ambalajul original sau un ambalaj


echivalent, identic.

Protecţie împotriva electrocutării şi pericolelor de incendiu


- Utilizarea cablurilor electrice neadecvate poate avea drept rezultat scăderea
randamentului produsului şi chiar electrocutare sau incendiu, etc. Asiguraţi-vă
că folosiţi cablul electric original al produsului sau unul echivalent, identic,
atunci când utilizaţi acest produs, pentru a menţine randamentul şi siguranţa.
- Dacă folosiţi un prelungitor, trebuie să vă asiguraţi că nu are o tensiune
mai joasă decât cablul original al produsului. În caz contrar, cablul se poate
supraîncălzi şi poate provoca un accident, cum ar fi electrocutarea, un
incendiu, ş.a.m.d.
- Asiguraţi-vă că deconectaţi cablul de la priză în timpul unei furtuni cu
descărcări electrice sau dacă nu folosiţi produsul o perioadă lungă de
timp, pentru a evita deteriorarea acestuia din cauza unui fulger sau unei
supratensiuni din reţea.
- Asiguraţi-vă că nu aşezaţi obiecte inflamabile în apropierea acestui produs,
pentru a evita pericolele de incendiu.
-N  u permiteţi obiectelor să intre în contact cu lentila în timpul funcţionării
dispozitivului, deoarece acestea se pot încălzi sau se pot deforma, ceea ce
poate provoca un incendiu.
-N  u permiteţi obiectelor să fie aşezate lângă orificiile de ventilaţie sau
de disipare a căldurii, pentru a evita acumularea de căldură în interiorul
produsului, ceea ce ar putea provoca un incendiu.

Instrucţiuni pentru utilizarea în siguranţă


- Nu permiteţi utilizarea produsului dacă acesta se află pe o suprafaţă, un cadru
sau o masă instabilă, pentru a evita deteriorarea gravă a dispozitivului sau
vătămarea persoanelor din jur, dacă se întâmplă să cadă produsul.
- Nu vă uitaţi niciodată direct în lentilă sau în orificiul de disipare a căldurii în
timpul funcţionării dispozitivului, pentru a evita vătămarea ochilor.
- Nu încercaţi să demontaţi produsul, deoarece există componente cu tensiune
înaltă înăuntru, care vă pot răni. Acest produs trebuie să fie întreţinut şi
reparat de către personal cu experienţă sau autorizat, în cazul în care sunt
necesare reparaţii.
- Nu aşezaţi produsul vertical, deoarece poate cădea cu uşurinţă şi poate
provoca vătămări sau se poate deteriora.
- Nivelul de umiditate pentru funcţionarea produsului trebuie să fie între 20%
- 80%, iar gradul de înălţare trebuie să fie mai mic de 5,000 m peste nivelul
mării.
- Nu scufundaţi produsul în, şi nu îl expuneţi la apă sau alte lichide. Scoateţi
dispozitivul din priză imediat, dacă pătrund lichide sau obiecte dure în
carcasa acestuia, şi solicitaţi imediat unui tehnician profesionist să efectueze
o inspecţie înainte de a continua să folosiţi dispozitivul.
- Nu amplasaţi dispozitivul în următoarele tipuri de medii:
● Într-o zonă cu ventilaţie scăzută sau un spaţiu îngust.
● În apropierea unui dispozitiv cu un câmp magnetic puternic.
● În locuri unde este expus direct la soare.
● În apropierea unei alarme de incendiu.
● Într-un mediu foarte cald, rece sau umed.
Lista articolelor
Verificaţi articolele din ambalajul produsului şi comparaţi-le cu lista
următoare, după ce deschideţi ambalajul. Contactaţi distribuitorul dacă vă
lipseşte vreun articol.

Proiector cu laser Mi 150" Cârpă de curăţare Manual de utilizare

Telecomandă Cablu de alimentare AC

Notă:
Pot exista variaţii minore în lista de articole care însoţesc produsul, în
funcţie de ţara (sau regiunea) de comercializare. Consultaţi manualul şi
ambalajul dumneavoastră.
Păstraţi ambalajul original al produsului pentru utilizare şi transport pe
viitor.
Descrierea exteriorului produsului

Lentilă proiector
Indicator energie
Capac lentilă protecţie geam

Conectori şi porturi
Mufă curent

Plasă difuzor

Orificiu de ventilare

Port flash drive


Rotiţă reglare înălţime (dreapta)

Rotiţă reglare înălţime (stânga)


Orificiu de ventilare pentru
disiparea căldurii
Notă:
Orificiul de ventilare pentru disiparea căldurii eliberează căldura din
dispozitiv. Nu permiteţi obiectelor inflamabile să se afle în apropierea
acestuia.
Nu permiteţi obiectelor să fie amplasate în apropierea orificiului de
ventilare, pentru a evita o potenţială acumulare de căldură în interiorul
proiectorului.
Proiectorul va emite o lumină puternică în timpul funcţionării. Nu vă uitaţi
direct în lentila proiectorului, pentru a evita vătămarea ochilor.

Conectori şi porturi

 Mufă curent  Intrare AV


 Intrare HDMI 1 Conector intrare video (conector
Intrare semnal HDMI port 1 triplu 3.5mm)
 Intrare HDMI 2  S/PDIF
Intrare semnal HDMI port 2 Conector ieşire semnal audio
 HDMI 3 ARC digital optic
Intrare semnal HDMI port 3  Ethernet
Conector retur audio Port pentru stabilirea unei
 Port flash drive conexiuni la Internet printr-un
 Ieşire audio cablu Ethernet
Conector ieşire audio.
Compatibil S/PDIF coaxial,
subwoofere
Indicator energie
Starea sistemului este afişată de
lumina indicatorului dispozitivului (o
sursă de lumină albă):
- Sistemul va porni automat după ce
conectaţi cablul de alimentare.
- Indicatorul va pâlpâi în timpul
procesului de închidere.
- Lumina indicatorului va rămâne
aprinsă după accesarea sistemului.
- Lumina indicatorului va dispă­rea după
ce sistemul este oprit. Indicator energie
Raza de proiectare şi dimensiunile ecranului

Ecran proiector
SD

Ecran proiector
H
D

Determină distanţa necesară între proiector şi baza ecranului pe


dimensiunea dorită.
Dimensiuni ecran proiector (SD) Distanţă proiector (D) Înălţime relativă (H)
80" 14 cm 29 cm
90" 19 cm 32 cm
100" 24 cm 35 cm
120" 34 cm 41 cm
150" 49 cm 50 cm
Dimensiuni ecran (SD): Dimensiune ecran proiecţie diagonală (inci). Distanţă
proiector (D): Distanţa dintre partea din spate a proiectorului şi ecran (cm). Înălţime
relativă (H): Distanţa dintre baza proiectorului şi partea de jos a imaginii (cm).
Notă: Dimensiunile din tabelul de mai sus reprezintă valori aproximative
şi pot varia puţin faţă de valorile reale. Folosiţi-le doar ca punct de referinţă.
Telecomanda - Telecomandă Bluetooth
FCC ID : 2AO2D-YKF429-004 IC: 23681-YKF429004
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) Pentru YKF429-004
Interval frecvenţă Bluetooth: 2400 MHz-2483.5 MHz
Putere maximă ieşire: 0.62 dBm
Întrerupător pornire - Apăsaţi o dată: Pornire
După ce dispozitivul a fost pornit, apăsaţi din
nou butonul pentru a-l opri.

Control vocal: Căutare vocală

Enter: Confirmare opţiune sau setare actuală

Săgeată (Sus): Mişcare în sus/buton de


alegere
Săgeată (Jos): Mişcare în jos/buton de
alegere
Săgeată (Stânga): Mişcare la stânga/buton
de alegere
Săgeată (Dreapta): Mişcare la dreapta/buton
de alegere

Întoarcere: Întoarcere la meniul anterior

Acasă: Întoarcere la ecranul principal

Volum - : Scădere volum


Volum +: Creştere volum
Capac baterie
Instalarea/înlocuirea
APP- Apăsaţi: Interfaţă APP bateriilor telecomenzii

Notă:
Telecomanda necesită două baterii AAA.
Asiguraţi-vă că polaritatea şi direcţia bateriilor sunt corecte atunci când
le înlocuiţi.
Asiguraţi-vă că folosiţi o cârpă uscată pentru a curăţa telecomanda
imediat, dacă s-a scurs lichid din baterii, şi înlocuiţi-le cu baterii noi.
Eliminaţi bateriile uzate în conformitate cu instrucţiunile bateriilor sau
regulile şi reglementările locale care se aplică în zona dumneavoastră.
Descriere acţiune rapidă
1. Instalarea bateriilor telecomenzii şi conectarea telecomenzii la alte dispozitive.
Asiguraţi-vă că bateriile sunt instalate adecvat.
Dacă comparti­men­tul pentru baterii are o peliculă de izolare,
vă rugăm să o îndepărtaţi.
Apăsaţi butonul pentru a începe conectarea

Conectarea telecomenzii Bluetooth


Apăsaţi şi ţineţi apăsate butoanele şi
din colţul din dreapta jos al Teatrului Laser.
Eliberaţi după ce auziţi un 'bip'. Acum se
conectează. Aşteptaţi în apropiere până
când se încheie procesul.

Telecomandă conectată
Acum puteţi folosi telecomanda
de oriunde din apropiere.
2. Focalizare
Mergeţi la Meniu ajustare
imagine din setările sistemului
pentru a regla focalizarea.

3. Corecţie principală

Notă: Mod corecţie 8 puncte


Intervalul de corecţie pentru
modurile de corecţie în 4
şi 8 puncte este afişat mai
sus. Lăţimea şi înălţimea
diverselor ecrane de proiecţie
diferă, de asemenea.
De exemplu, dimensiunile
pentru o imagine 100" 16:9
vor fi aproximativ l=2214 mm,
î=1245 mm (dimensiunile Mod corecţie 4 puncte
reale pot diferi. Consultaţi
dimensiunile reale).
Siguranţă şi protecţie
Senzor infraroşu uman
şi Lentilă optică Fresnel

Rază senzor frontal:


aproximativ 55°

Rază senzor lateral stânga


şi dreapta: aproximativ 70°

Acest dispozitiv are un senzor infraroşu care poate detecta inteligent şi proteja
ochiul uman de leziunile produse de lumina puternică în zona proiecţiei.
Dispozitivul îşi va reduce luminiscenţa la cea mai mică valoare posibilă atunci
când senzorul este declanşat, împreună cu un avertisment, „Nu vă uitaţi direct
în sursa de lumină.” Apăsaţi orice buton de pe telecomandă pentru a ieşi.
Audio
Proiectorul are patru difuzoare integrate, de calitate înaltă, cu o ieşire totală de
aproximativ 30 w. Poate fi folosit ca aparat stereo Bluetooth de sine stătător.

Difuzor frecvenţă înaltă


Difuzor rază completă

Audio Audio
Actualizări panou central
Panoul central poate fi actualizat în conformitate cu performanţa
procesorului. Panoul central poate fi actualizat la un birou de servicii post-
vânzări sau returnându-l producătorului. Utilizatorii nu trebuie să încerce să
demonteze singuri panoul central.

Sistem panou central

Control inteligent al temperaturii


Panoul central poate fi actualizat în conformitate cu performanţa procesorului.
Panoul central poate fi actualizat la un birou de servicii post-vânzări sau
returnându-l producătorului. Utilizatorii nu trebuie să încerce să demonteze
singuri panoul central.
Sistemul monitorizează 'NTC' (laserul, temperatura ambientală şi temperatura
rotiţei colorate) şi va ajusta automat viteza ventilatorului. Intervalul de
temperatură ambientală este 0~40°C. Sistemul monitorizează laserul şi
temperatura rotiţei colorate.
Mod temperatură:
- Există trei setări de luminozitate disponibile atunci când proiectorul se află în
intervalul normal de temperatură.
- Un avertisment de supraîncălzire poate fi afişat automat atunci când
proiectorul atinge o temperatură din intervalul său de avertizare. Acesta va
trece automat la modul de economisire a energiei. Avertizările de temperatură
şi de eroare vor fi afişate automat de fiecare dată când temperatura depăşeşte
intervalul maxim, pentru a vă informa că aparatul se va stinge automat.
Întrerupător temperatură: Laserul este echipat cu un senzor fizic de
temperatură înaltă, care va închide automat sursa de energie, atunci când este
depăşită temperatura maximă acceptabilă.
Întreţinere zilnică
Întreţinere disipare căldură

Notă: Nu atingeţi atunci când orificiul de


disipare a căldurii sau orificiul de ventilare
atinge aproximativ 65°C.

Evacuare Admisie

50 cm 50 cm
Notă: Nu amplasaţi niciun obiect la 50 cm de orificiul de disipare a căldurii
al proiectorului, pentru a evita obstrucţionarea disipării căldurii.
Curăţare şi întreţinere
Asiguraţi-vă că lentila şi
carcasa proiectorului sunt
curăţate uşor, în mod regulat,
folosind o cârpă curată,
furnizată odată cu dispozitivul,
sau o cârpă de curăţare de
nivel profesionist. Nu folosiţi
agenţi de curăţare abrazivi,
solvenţi sau alte substanţe
chimice dure, pentru a evita
zgârierea suprafeţei carcasei
sau capacului de sticlă.

Notă:
Proiectorul nu este rezistent la apă. Nu permiteţi lichidelor să pătrundă în
proiector, mai ales la indicatorul de energie, capacul de sticlă, orificiul de
disipare a căldurii, porturi şi orificii pentru microfon, şi alte astfel de locuri.
Trebuie să folosiţi cârpa de curăţare furnizată odată cu aparatul sau cârpa de
curăţare de nivel profesional pentru a curăţa sticla.
Asiguraţi-vă că proiectorul este oprit şi cablul de alimentare este scos din
priză, înainte de a curăţa dispozitivul.
Specificaţii tehnice
Informaţii principale Model Proiector cu laser Mi 150"
Dimensiuni 410 mm×291 mm×88 mm
Greutate 6.9 kg
Funcţii principale Focalizare lentilă Focalizare motorie
Capac pentru praf Capac pentru praf din sticlă
Parametri optici Tehnologie afişaj 0.47"DMD
Tehnologie lumină ALPD
Rezoluţie standard Full HD (1920×1080)
Parametri proiecţie Rată reîmprospătare cadre 60/120Hz (1920×1080@60 Hz este
recomandată pentru rezultate optime)
Lungime focală lentilă 18.08 mm
Rată de proiecţie (TR) 0.233
Dimensiune imagine 80"-150"
Corecţie principală Corecţie principală 8 puncte, Corecţie
principală 4 puncte
Parametri sistem CPU T962X Cortex-A53
Patru 1.8gHz cores/64 bit
RAM 2G DDR4
Stocare integrată 16GB eMMC memorie flash de viteză înaltă
Software sistem Sistem de operare Sistem Google Android
Compatibilitate Google Android Player
APP Store Google Play Store
Transmisie wireless AV Chrome Cast
Mod luminozitate Dinamic, film, standard
Imagine dinamică Compatibil HDR
Audio Difuzor stereo Rază completă×2 + frecvenţă înaltă×2
(Total ≈ 30 w)
Telecomandă Telecomandă Bluetooth Telecomandă Bluetooth Mi
Protecţie ochi Protecţie ochi laser Senzor corporal (se poate închide)
Sursă alimentare Sursă de alimentare AC-DC, DC-DC integrat
integrată
Carcasă sursă Indicator Lumină albă
alimentare
Specificaţii electrice Nivel de zgomot <32 dB@ mod standard /temperatură
ambientală 25°C / distanţă 1 m
Consum de energie <250 W(max)@ mod dinamic
Intrare energie 100-240 V 50/60 Hz
Consum energie stare <0.5 W
de veghe
Siguranţă şi Control inteligent al Reglare automată a luminozităţii, reglare
protecţie temperaturii inteligentă viteză ventilator
Întrerupător temperatură Oprire automată la supraîncălzire
Actualizări Proiectare procesor Actualizare hardware prin serviciul pentru
hardware principal schimbabil clienţi
Altele Temperatură de depozitare -20°C~55°C
Temperatură de funcţionare 0°C~40°C
Umiditate de funcţionare 20%~80%
Întrebări frecvente
Întrebări Soluţii
Nu se afişează Opriţi sursa de alimentare şi îndepărtaţi cablul de alimentare;
ecranul reintroduceţi cablul de alimentare şi reporniţi aparatul.
Sistemul Android se Opriţi sursa de alimentare şi îndepărtaţi cablul de alimentare;
blochează reintroduceţi cablul de alimentare şi reporniţi aparatul.
Apare o eroare de Opriţi sursa de alimentare şi îndepărtaţi cablul de alimentare;
afişare a ecranului reintroduceţi cablul de alimentare şi reporniţi aparatul.
Telecomanda lipseşte Opriţi sursa de alimentare şi deconectaţi cablul de alimentare.
sau nu este conectată Reintroduceţi cablul de alimentare după ce aşteptaţi cinci minute, iar
sistemul va reporni automat. Conectaţi din nou telecomanda după
repornirea sistemului.
Sistemul se opreşte Verificaţi să nu existe obstacole care blochează orificiile sistemului
automat după un de ventilare, pentru a vă asigura că fluxul de răcire poate continua
avertisment de normal. Reporniţi aparatul conform metodei de mai sus.
supraîncălzire
Cum revin la setările Mergeţi la ecranul de Instalare şi alegeţi Restabilire din Setări
din fabrică? generale. Confirmaţi dacă vreţi să păstraţi aplicaţiile instalate, apoi
efectuaţi restabilirea.
Cum reglez Accesaţi Setări > Setări imagine, iar apoi găsiţi Focalizare electrică.
focalizarea? Apăsaţi butonul stââng şi drept al telecomenzii pentru a regla
focalizarea. Eliberaţi atunci când imaginea este afişată clar pe ecran
sau perete.
Cum evit Cel mai larg unghi al lentilei este proiectat în partea de sus a ecranului,
distorsionările din aşa că orice neregularitate din această zonă poate avea un efect
partea de sus a de îndoire asupra proiecţiei. Se estimează că aproximativ 1mm de
imaginii? neregularitate al ecranului sau peretelui provoacă un efect de îndoire
de 3mm. Este recomandată o cortină de proiecţie.
Cum folosesc 1) Ar trebui să vedeţi ecranul de Corecţie principală atunci când porniţi
sistemul de Corecţie proiectorul sau accesaţi Setările. Prezenţa cursorului într-un anumit
principală? punct indică faptul că poate fi mutat "sus-jos-stânga-dreapta" din
poziţia actuală şi asigură faptul că este menţinut dreptunghiul de 16:9.
2) Proiectorul ar trebui să fie poziţionat la unghiuri drepte faţă de
ecran, pe cât posibil, pentru un efect optim de proiecţie. Liniile imaginii
vor fi inegale, dacă proiectorul nu este aliniat vertical cu peretele sau
ecranul. Liniile inegale pot fi revizuite folosind Corecţia principală, ceea
ce poate ajuta la menţinerea unui ecran standard dreptunghiular.
3) Proiectorul foloseşte software digital Corecţie principală, adică acea
corecţie este calculată şi efectuată de către un software.
Cum pot îmbunătăţi 1) Folosiţi limba mandarină atunci cand emiteţi comenzi vocale;
capacitatea 2) Încercaţi să deconectaţi, iar apoi să reconectaţi funcţia Bluetooth.
Telecomenzii
Bluetooth să mă
înţeleagă prin
comandă vocală?
Cum schimb DNS-ul? 1) Accesaţi Setări, selectaţi Setări sistem, selectaţi Reţea şi apoi
alegeţi reţeaua conectată.
2) Deschideţi Setări reţea cu ajutorul butonului drept de pe
teledomandă şi treceţi „Configuarare automată” la poziţia oprit.
3) Alegeţi DNS de jos şi apăsaţi Confirmare pentru a deschide
interfaţa tastaturii.
4) Modificaţi DNS-ul. Apăsaţi Confirmare după ce terminaţi.
Cum rezolv un sistem 1) Se poate ca sistemul să gestioneze prea multe informaţii inutile:
blocat? ştergeţi memoria cache şi orice aplicaţii inutile.
2) Pot exista probleme de reţea: asiguraţi-vă că aveţi suficientă lăţime
de bandă pentru redare video online; teoretic, un videoclip de 1080p
necesită o lăţime de bandă de 8M sau mai pentru a evita întreruperile
generale.
În cazul în care paşii Contactaţi Serviciul pentru Clienţi al Xiaomi pentru a solicita un
precedenţi nu rezolvă tehnician profesionist.
problema sau dacă
întâlniţi alte probleme
ale sistemului intern
Certificare produs

www.blacktech.ro

Вам также может понравиться