Вы находитесь на странице: 1из 3

Налайх дүүргийн 2-р хороонд баригдаж буй "Хулан Хотхон"-ын захиалагчдын

нэрс
Урьдчилгаа
Талбай Үлдэгдэл
№ Тоот Захиалагчын нэрс Утас төлсөн бэлэн тайлбар
м2 төлбөр
мөнгө
Б. Амарбилэг 95909845 47.866.000 4,134,000

1 40м2 Ч.Алтан-Очир 99036850 40.502.000 3,490,000

П. Урантуяа 96025110 тодорхоогүй 4,134,001


1 давхар

2 67м2 Саранхүү
Ч.Алтан-Очир 99036850 46.970.000 4,730,000
3 47м2

4 47м2
5 67м2
6 40м2
7 40м2 А.Пүрэвдорж 89981526 22.092.000 цуцлах 25,908,000
Г.Нямаажав 86169961 7.700.000 79,400,000
8 67м2
Д.Цэдинпил 88082873 16.000.000 16.000.00
Г.Оюунтуяа 89950246 16.000.000 35,700,000
9 47м2
2 давхар

99890534 17.934.000 47,866,000


10 47м2 Б.Чинзориг 88890810 42.700.000 4,300,000
99115073 77.883.000 9,217,000
11 67м2 Ч.Алтан-Очир 99036850 65.692.000 8,008,000
М.Сандагдорж 86112129 49.756.800 57,443,200
12 40м2 Одончимэг 80022112 22.092.000 25,908,000
Н.Төрбат 89007436 15.000.000 33,000,000
13 40 м2
С.Нурбахит 88021450 20.000.000 36,000,000
Ш.Отгонжаргал 89445544 65.901.000 100% 7,799,000
М.Мөнхцэцэг 89155377 20.916.000 72,884,000
14 67м2
С. Отгонбаатар 89239379 35.832.000 44,568,000
3 давхар

15 47м2
Б.Мягмардорж 88980807 10.620.000 45,780,000
16 47м2 Т.Сансарбаяр 99809528 61.000.000
Х.Нямхүү 86698023 23.838.000
Ш.Сураxбаяр
17 59 м2 88153785 73.700.000
18 40 м2 О.Энхбаясгалан 88926141 34.260.000
19 З.Баяржаргал 96580910 5.000.000 43,000,000
20 67м2 М.Даваа 88319127 80.400.000
21 47м2
Д. Цоггэрэл 99978393 20.500.000 35,900,000
22 47м2
Н.Алтанмөнх 80082808 25.620.000 30,780,000
4 давхар

Ч. Отгонбаяр 88738808 61.991.000


Н.Пунцагдаш 88050025 45.000.000 28,700,000
23 67 м2
Б.Нямсүрэн 27,716,000
88669843 45.984.400
Г. Энхтөр 89707500 18.000.000 30,000,000
24 40 м2
4д 24 40 м2 Ө.Бахатбэк 88551285 12.000.000 46,800,000
Я. Отгонтөгс 99145042 Гүндээ ах мэдэж
Д.Бүрэнбаатар 21.000.000
25 40 м2 88005033 27,000,000

86822172 35.832.000 44,568,000


26 67м2
98088098 60.020.000 6,980,000
Г.Батболд 88054500 26.500.000 асуух 29,900,000
5 давхар

88571221
27 47м2
Т.Тэргэл-Од 90222448 29.700.000
З.Ившинхорол 88644695 5.000.000
А.Зоригоо 42.700.000
28 47м2 95458234 4,300,000
29 67 м2 99487936 19.700.000 74,100,000
Д.Гантөмөр 88818304 23.000.000
30 40 м2 80687000 2.000.000
Х.Цэцгээ 89228016 6.093.000
31 40 м2 М. Хосбаяр 96962249 34.924.000
Ц.Аманбэк 99016732 25.536.000
32 67м2
М. Хосбаяр 96962249
М.Телеген 89174077 60.000.000
33 47м2
88125230 30.000.000 21,700,000
6 давхар

Н.Мөнхжаргал 88098458 25.620.000 30,780,000


А.Алтантулга 89292728 31.400.000 25,000,000
34 47м2
Н.Анхтуяа 80019163 21.350.000 25,650,000

35 67 м2 Д. Батдэлгэр 95116770
36 40 м2
37 73.07м2
7 давхар

38 73.07 м2 Н.Оюунтуяа 86210726


39 73.07 м2 Д.Бат эрдэнэ 88408983 34.000.000 17.000.000
40 73.07 м2 Б.Очирбат 88668055 40.000.000 30,000,000
41 73.07 м2 Д.Тунгалаг 88108447 73.070.000 100%
42 73.07 м2 Д. Ичинхорлоо 99242595 20.000.000
8 давхар

Г.Галсан 88509760 30.000.000 73,005,000


43 73.07 м2
Н.Нямтуяа 99436101 39.595.000 49,595,000
44 73.07 м2 С.Хуат 89025202 78.200.000 100%
45 73.07 м2 Э.Батмөнх 99868219 50.000.000 100%
9 давхар

46 73.07 м2 Г.Батбаяр 88264650 15.000.000


47 73.07 м2 Б. Бат орших 95511444
48 73.07 м2
НИЙТ
1700000

Вам также может понравиться