Вы находитесь на странице: 1из 164

KÄYTTÖOHJE

SISÄLTÖ
Ennen kuin aloitat �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5 III. LED-NÄYTTÖPIIRIT �����������������������������������������������������������������������������������������������38
Paristojen asennus������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6 23. Seitsemän lohkon LED-näyttöpiiri������������������������������������������������������������������ 39
Johdotusten tekeminen���������������������������������������������������������������������������������������������� 6 24. Perustason LED-näyttö ��������������������������������������������������������������������������������������� 40
Komponentit������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7 25. LED-näytön transistorikytkentä������������������������������������������������������������������������ 41
Ensimmäisen projektisi rakentaminen���������������������������������������������������������������11 26. Transistori, LDR-valovastus ja LED-näyttöpiiri��������������������������������������������� 42
Vianetsint�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11
Vinkkej�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12 IV. KIERTOMATKA DIGITAALISTEN PIIRIEN MAAILMASSA ���������������������������43
27. Diodi-transistorilogiikka ”AND” LED-näytöllä���������������������������������������������� 44
I. VIIHTEEN ELEKTRONIIKKAPIIRIT �����������������������������������������������������������������������13 28. DTL-piiri ”OR” LED-näytöllä��������������������������������������������������������������������������������� 45
1. Sähköinen tikka������������������������������������������������������������������������������������������������������ 14 29. DTL-piiri ”NAND” LED-näytöllä ������������������������������������������������������������������������� 46
2. Visertävä lintu��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15 30. DTL-piiri ”EXCLUSIVE OR”������������������������������������������������������������������������������������ 47
3. Sähköinen kissa������������������������������������������������������������������������������������������������������ 16 31. Transistoripiiri ”NOR” LED-näytöllä������������������������������������������������������������������ 48
4. Ääntelevä kalahoukutin ������������������������������������������������������������������������������������� 17 32. Transistoripiiri ”FLIP-FLOP”��������������������������������������������������������������������������������� 49
5. Konepistoolipulssioskillaattori������������������������������������������������������������������������� 18 33. Transistoripiiri ”TOGGLE FLIP-FLOP”��������������������������������������������������������������� 50
6. Sähköinen moottoripyörä ��������������������������������������������������������������������������������� 19
7. Kahden äänen poliisiautosireeni��������������������������������������������������������������������� 20 V. LISÄÄ SEIKKAILUJA DIGITAALISTEN PIIRIEN MAAILMASSA��������������������51
8. Elektroninen sireeni��������������������������������������������������������������������������������������������� 21 34. Looginen transistori-transistori puskuriportti��������������������������������������������� 52
9. Elektroninen metronomi������������������������������������������������������������������������������������ 22 35. TTL-invertteriportti ���������������������������������������������������������������������������������������������� 53
10. Elektroninen kaappikello������������������������������������������������������������������������������������ 23 36. TTL AND-portti������������������������������������������������������������������������������������������������������ 54
11. Valo-ohjattu elektroninen harppu������������������������������������������������������������������ 24 37. TTL OR-portti ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 55
12. Kauhuelokuvan äänitehosteet������������������������������������������������������������������������� 25 38. TTL ”EXCLUSIVE OR”-portti��������������������������������������������������������������������������������� 56
13. Strobovalo��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 26 39. TTL NOR-portti ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 57
14. Nopea LED-näytön kytkentä����������������������������������������������������������������������������� 27 40. TTL ”THREE INPUT AND”-portti������������������������������������������������������������������������ 58
41. TTL-aktivointipiiri ”AND”������������������������������������������������������������������������������������� 59
II. PERUSTASON PUOLIJOHTIMET JA KOMPONENTTIPIIRIT������������������������28 42. TTL-aktivointipiiri ”OR”���������������������������������������������������������������������������������������� 60
ISO MUUTOS��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 29 43. TTL-aktivointipiiri ”NAND”��������������������������������������������������������������������������������� 61
15. Kondensaattorin purkautuminen / korkean jännitteen generaattori 30 44. TTL ”R-S FLIP-FLOP”���������������������������������������������������������������������������������������������� 62
16. Kondensaattorit sarjassa ja rinnakkaiskytkettynä ������������������������������������� 31 45. NAND-portista rakennettu vipukytkin���������������������������������������������������������� 63
17. Vastukset sarja- ja rinnakkaiskytkettyn������������������������������������������������������ 32 46. TTL-linjavalitsin������������������������������������������������������������������������������������������������������ 64
18. Valonhimmennin��������������������������������������������������������������������������������������������������� 33 47. TTL-multiplekseri��������������������������������������������������������������������������������������������������� 65
19. Transistorikytkin���������������������������������������������������������������������������������������������������� 34
20. Transistoripiirin toiminta������������������������������������������������������������������������������������ 35 VI. TRANSISTORI-TRANSISTORILOGIIKAN MAAILMA ������������������������������������66
21. Äänivahvistin ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 36 48. Epästabiili TTL-multivibraattori������������������������������������������������������������������������ 67
22. Flip-flop-multivibraattori LED-näytöllä��������������������������������������������������������� 37 49. TTL-signaaligeneraattori������������������������������������������������������������������������������������ 68
-2-
50. Vilkkuvat LEDit ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 69 82. Operaatiovahvistinsummeri����������������������������������������������������������������������������103
51. Yksivakaa TTL��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 70 83. Varashälytin����������������������������������������������������������������������������������������������������������104
52. TTL-transistoriajastin������������������������������������������������������������������������������������������� 71 84. Käsikäyttöinen pyyhkäisyoskillaattori����������������������������������������������������������105
53. Suriseva LED-valo ������������������������������������������������������������������������������������������������� 72 85. Putoavan pommin ääni�������������������������������������������������������������������������������������106
54. Surisevan LED-valon poika��������������������������������������������������������������������������������� 73 86. Hätäsireeni�������������������������������������������������������������������������������������������������������������107
55. RS-summeri 1��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 74 87. Ensiapusireeni �����������������������������������������������������������������������������������������������������108
56. RS-summeri 2��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 75 88. Musiikkitahtigeneraattori��������������������������������������������������������������������������������109
57. Äänikone������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 76 89. Vilkkuva LED-valo operaatiovahvistimella�������������������������������������������������110
58. Suuri suu������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 77 90. Vilkkuva LED-valo�����������������������������������������������������������������������������������������������111
59. Laukaus pimeydessä ������������������������������������������������������������������������������������������� 78 91. Kahden LED-valon vilkku����������������������������������������������������������������������������������112
92. Kertavalo����������������������������������������������������������������������������������������������������������������113
VII. OSKILLAATTORIIN PERUSTUVAT PIIRIT��������������������������������������������������������79 93. LED-alkukirjaimet �����������������������������������������������������������������������������������������������114
60. Vaihteleva RC-oskillaattori��������������������������������������������������������������������������������� 80 94. Herätyssireeni�������������������������������������������������������������������������������������������������������115
61. Oskillaattori sammutusviiveellä ���������������������������������������������������������������������� 81 95. Ääniohjattu LED-valo ����������������������������������������������������������������������������������������116
62. Lämpötilaherkkä äänioskillaattori ������������������������������������������������������������������ 82 96. Logiikkatestaaja ��������������������������������������������������������������������������������������������������117
63. Kahden transistorin suoraan kytketty oskillaattori������������������������������������ 83
64. Kanttiaaltovuorovaiheoskillaattori������������������������������������������������������������������ 84 IX. LISÄÄ SEIKKAILUJA OPERAATIOVAHVISTIMIEN KANSSA�������������������� 118
65. Lyijykynäurut ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 85 97. Vaihtovirtaääni ����������������������������������������������������������������������������������������������������119
66. LED-strobovalo������������������������������������������������������������������������������������������������������ 86 98. Valo-ohjattu äänipiiri�����������������������������������������������������������������������������������������120
67. Sähköurut���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 87 99. Hälytysäänipiiri����������������������������������������������������������������������������������������������������121
68. Varhaisaamun lintu���������������������������������������������������������������������������������������������� 88 100. Opiskeluajastin����������������������������������������������������������������������������������������������������122
69. Ajoittaisen hälytyksen tuottaja������������������������������������������������������������������������ 89 101. Keittiöajastin ��������������������������������������������������������������������������������������������������������123
102. Kolmen tulon AND-portti operaatiovahvistimella ����������������������������������124
VIII. PERUSTASON OPERAATIOVAHVISTINPIIRIT ��������������������������������������������90 103. Äänentason mittari��������������������������������������������������������������������������������������������125
70. Komparaattori ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 91 104. Resetointipiiri�������������������������������������������������������������������������������������������������������126
71. DC-jännitteen yksinkertainen nosto��������������������������������������������������������������� 92 105. Viivästetty ajastin������������������������������������������������������������������������������������������������127
72. Vakiovirtalähde������������������������������������������������������������������������������������������������������ 93 106. Pulssitaajuuden kahdentaja����������������������������������������������������������������������������128
73. Integraattori������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 94 107. Valkokohinageneraattori����������������������������������������������������������������������������������129
74. Schmitt-liipaisinpiiri��������������������������������������������������������������������������������������������� 95 108. DC-DC-muuntaja operaatiovahvistimella ��������������������������������������������������130
75. Vaihetta kääntämätön kahden virtalähteen vahvistin������������������������������ 96
76. Kahden virtalähteen invertoiva vahvistin ���������������������������������������������������� 97 X. KOMMUNIKOINTIPIIRIT ������������������������������������������������������������������������������������ 131
77. Vaihetta kääntämätön yhden virtalähteen vahvistin������������������������������� 98 109. Koodinharjoitusoskillaattori äänensävysäätimellä����������������������������������132
78. Kahden virtalähteen differentiaalivahvistin ������������������������������������������������ 99 110. Kidevastaanotin (diodiradio)��������������������������������������������������������������������������133
79. Äänimikseri�����������������������������������������������������������������������������������������������������������100 111. Kahden transistorin radio ��������������������������������������������������������������������������������134
80. Virtavahvistin operaatiovahvistimella����������������������������������������������������������101 112. Langaton koodilähetin �������������������������������������������������������������������������������������135
81. Jänniteohjattu oskillaattoripiiri����������������������������������������������������������������������102 113. AM-radioasema����������������������������������������������������������������������������������������������������136

-3-
114. Operaatiovahvistinradio ����������������������������������������������������������������������������������137

XI. PIIRIEN TESTAUS JA MITTAUS������������������������������������������������������������������������ 138


115. Yhteystesteri äänellä �����������������������������������������������������������������������������������������139
116. Johtavuustesteri �������������������������������������������������������������������������������������������������140
117. Transistoritarkastaja�������������������������������������������������������������������������������������������141
118. Siniaalto-oskillaattori ����������������������������������������������������������������������������������������142
119. Vähäisen särön siniaalto-oskillaattori����������������������������������������������������������143
120. ”TWIN-T”-äänioskillaattori�������������������������������������������������������������������������������144
121. Pulssioskillaattorilla toimiva äänigeneraattori �����������������������������������������145
122. Äänisignaalin jäljittäjä����������������������������������������������������������������������������������������146
123. Radiotaajuussignaalin jäljitin �������������������������������������������������������������������������147
124. Kanttiaalto-äänioskillaattori����������������������������������������������������������������������������148
125. Saha-aalto-oskillaattori�������������������������������������������������������������������������������������149
126. Sadetunnistin�������������������������������������������������������������������������������������������������������150
127. Veden tason hälytin operaatiovahvistimella����������������������������������������������151
128. Metallinilmaisin����������������������������������������������������������������������������������������������������152
129. Veden tason hälytin�������������������������������������������������������������������������������������������153
130. Kolmen askeleen veden tason ilmaisin�������������������������������������������������������154

HAKEMISTO ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 155


OSALUETTELO����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 157

-4-
Ennen kuin aloitat Yksinkertaiset, selkeästi kirjoitetut ohjeet auttavat sinua käsittelemään ja
kokeilemaan jokaista projektia. Myöhempiin projekteihin on liitetty ns. piiri-
Tämä Maxitronix Lab® 130-in-1 sähkökoelaboratorio voi olla ensimmäinen ko- kaavio. Piirikaavio on elektroniikan hahmotelma joka näyttää miten eri kom-
kemuksesi sähkötekniikan ja elektroniikan jännittävistä aloista. Toivomme että ponentit on kytketty toisiinsa. Jokaisella komponentilla on oma symbolinsa.
tämä kokemus ei jää viimeiseksesi. Kuten tiedät, elektroniikalla on tärkeä rooli Laboratoriosi eri komponenttien symbolit on painettu komponenttien vie-
nykyajan maailmassa. Elektroniikka tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia kokei- reen, suoraan prototyyppilevyyn.
luun, hauskanpitoon, käytännön ideoihin sekä avaa ovet mielekkäisiin töihin
ja työuriin. Edistyessäsi kokeissa tulet huomaamaan paljon yhtäläisyyksiä piirien välissä.
Tämä on luonnollista, sillä monimutkaiset elektroniikkapiirit koostuvat yksin-
Tämä lyhennetty suomenkielinen ohje kuvaa 50:tä erilaista koetta jotka voit kertaisten piirien kombinaatioista. Ohjekirjan lopusta löydät hakemiston jossa
suorittaa rakennussarjalla. Löydät enemmän kokeita laajemmasta, englannin- kokeet ovat listattu kategorioittain, joidenkin kokeiden ollessa useammassa
kielisestä ohjeesta. Pakkauksesta löydät kaikki kokeiden vaatimat tarvikkeet, kategoriassa helpottaakseen kokeen löytämistä.
paristoja lukuunottamatta.
Huomaat että viittaamme usein yleismittariin (Volt/Ohm meter tai VOM eng-
Lukiessasi tätä ohjetta ja suorittaessasi kokeita, tulet huomaamaan että olem- lanninkielisessä oppaassa) mittausten tekemiseen. Yleismittari on laite jolla
me järjestäneet kokeet ja tiedot loogiseen järjestykseen. Aloitat helpoilla pii- voi mitata jännitteen, sähkövirran (ampeeri) sekä resistanssin (ohm). Kerrom-
reillä ja siirryt vähitellen haastavampiin projekteihin. me näistä lisää myöhemmin. Ymmärtääksesi elektroniikkapiirien toiminnan,
on tärkeää oppia mittaamaan piirien ominaisuuksia - vasta silloin voit täysin
Vaikka sinun ei tarvitse suorittaa kokeita järjestyksessä, voit huomata että on ymmärtää miten elektronikkapiirit toimivat.
helpompaa tehdä niin, sillä myöhemmät kokeet rakentuvat tietoon jonka opit
aikaisemmissa kokeissa, ja tämä tieto auttaa sinua ymmärtämään vaikeampia Suosittelemme siis sijoittamaan yleismittariin jonka herkkyys on 20 000 oh-
kokeita. mia/voltti tai enemmän. Ohm/voltti -suhde on normi laitteen herkkyydelle
(mitä korkeampi luku, sitä herkempi laite).
Vaikka et olisi koskaan rakentanut elektroniikkapiiriä (laite joka ohjaa sähkö-
jännitettä tiettyjä väyliä pitkin), pystyt helposti rakentamaan nämä projektit. Et kuitenkaan tarvitse yleismittaria kokeiden rakentamiseen, mutta voit huo-
Johdotus on tehty helpoksi koelaboratorion prototyyppilevyn kaltaisesta ra- mata että yleismittarin käyttö helpottaa piirien toiminnan ymmärtämistä.
kenteesta johtuen. Jokainen rakennussarjan komponenteista (peruselektro- Yleismittari on alan perustyökalu ja erinomainen sijoitus - tulet aina tarvitse-
niikkaosista) on asennettu ja selkeästi merkattu prototyyppilevyyn. maan ja kaipaamaan laitetta niin kauan kuin olet kiinnostunut sähkötekniikas-
ta ja elektroniikasta.
Voit koota kaikki projektit ilman juottamista sillä jokainen komponentti on kyt-
ketty jousiliittimeen. Jokaiseen projektiin on liitetty kytkentäkaavio, joten val- Toivottavasti sinulla on monta hauskoja hetkiä sähkökoelaboratorion kanssa -
mistaaksesi projektin sinun tarvitsee ainoastaan liittää johdot kytkentäkaavion tulet myös huomaamattasi oppimaan paljon uutta ”leikkiessäsi” laboratorion
osoittamien jousiliittimien väliin. Laboratorion mukana toimitetaan runsaasti kanssa!
esileikattuja, eristettyjä johtoja. Kaikki kokeet on totetutettu matalajännittei-
sillä paristoilla, joten projekteissa ei ole AC-jännitteisiin liittyviä vaaratekijöitä.

-5-
Paristojen asennus
Laite toimii kuudella AA-luokan 1.5 V alkaliparistolla tai vastaavilla ladattavil-
la akkuparistoilla. Asenna paristot laitteen pohjassa olevaan paristokoteloon.
Tarkista että asennat ne paristokoteloon merkittyjen napaisuuskuvioiden mu-
kaisesti. Pariston positiivisessa (+) navassa on kohotettu nuppi.

Joskus voi olla tarpeen liittää kahta johtoa yhteen liittimeen. Tässä tapaukses-
sa on tärkeää varmistaa ettei ensin liitetty johto irtoa. Helpoin tapa varmistaa
tämä on kääntää jousiliitin toiselle puolelle liittäessäsi toista johtoa, kuten al-
laolevassa kuvassa.

Huom: Poista paristot laitteesta kun et käytä sitä. Älä koskaan jätä käytettyjä
tai tyhjiä paristoja laitteeseesi, sillä ne voivat vuotaa vahingollisia kemikaaleja,
Tarkista että pujotat vain eristeestä kuorittua paljasta kuparilankaa jousiliitti-
vaikka olisivatkin ”vuotosuojattuja” paristoja. Tämä on hyvä käytäntö kaikkien
men väliin. Jos kuparilangan ja liittimen välissä on johdon eristettä, ei tarvit-
paristokäyttöisten laitteiden kohdalla.
tavaa sähköjohtavuutta synny. Irrota johto jousiliittimestä kääntämällä liitin
sivulle, jolloin voit helposti vetää johtoa pois.
Ota myös huomioon että käytetyt paristot ovat ongelmajätettä, ja ne on toimi-
tettava paristojen keräyspisteeseen kierrätystä varten.

Johdotusten tekeminen
Sähkökoelaboratorion jousiliittimet ja esileikatut johdot helpottavat liitäntö-
jen tekemisen huomattavasti eri projekteissa. Liittääksesi johdon sinun tar-
vitsee vain kääntää liitintä sivulle ja sujauttaa johdon kuparilangan liittimen
kierteen väliin.
-6-
Runsaan käytön jälkeen johdon kuparilangat voivat murtua tai katketa. Jos kitsemään 1 000 ohmia ja kirjainta M (mega) merkitsemään 1 000 000 ohmia.
näin pääsee käymään, leikkaa risainen kuparilanka pois ja poista noin 1 cm 470K vastuksella on siten 470 000 ohmin resistanssi.
eristettä johdon päästä, ja kierrä tuoreet kuparilangat yhteen. Voit poistaa eris-
teen kuorintapihteillä tai linkkuveitsellä.

Kondensaattorit (Capacitor): Rakennussarjassa on 12 kiinteästi asennettua


kondensaattoria. Kondensaattorit ovat myös hyvin käteviä, sillä ne kykenevät
päästämään vaihtovirtasignaaleja (AC) läpi samalla kun estävät tasavirran (DC)
kulkua. Kondensaattorit kykenevät myös varastoimaan sähköä tai toimimaan
filttereinä tasataakseen vaihtelevia signaaleja. Hyvin pienet kondensaattorit
ovat useimmiten käytössä korkean taajuuden laitteissa, kuten radioissa, lähet-
Komponentit timissä ja oskillaattoreissa. Isot kondensaattorit yleensä varastoivat sähköä tai
toimivat filttereinä.
Suurin osa sähkökoelaboratoriosi komponenteista on valmiiksi asennettu ku-
vitetulle alustalle; jokaisen osan viereen on painettu asianmukainen piirikaa-
viosymboli. Muut tarvittavat osat ovat mukana paketissa erillisessä muovipus-
sissa.

Laitteessa on yli 30 erillistä komponenttia. Jos tämä on ensimmäinen kerta


kun olet tekemisissä elektroniikan kanssa, et välttämättä tiedä vastuksen ja
transistorin eroa. Älä kuitenkaan ole huolissasi - jokaisen komponentin ylei-
set käyttötarkoitukset on selitetty alla. Selitykset auttavat sinua ymmärtämään
mitä jokainen komponentti tekee, ja tulet ymmärtämään komponenttien toi- Kondensaattorin kapasitanssi, tai varautumiskyky, ilmoitetaan faradi-nimisellä
minnot paremmin rakentaessasi enemmän projekteja. yksiköllä. Faradi on kondensaattorille mitä litra on tyhjälle vesikannulle. Mo-
lemmat kertovat tarkkaan mikä tavaran tilavuus on. Faradi on hyvin suuri mää-
Tämän ohjeen lopusta löytyy komponenttilistaus englanninkielisine vastinei- rä sähköä, joten useimpien kondensaattoreiden arvo merkitään faradin mil-
neen. Voit vertailla laitteesi komponentit listaan. joonasosilla (mikrofaradi).

Vastukset (Resistor): Rakennussarjassa on 23 vastusta (joista 8 on pysyväs- Tässä vaiheessa on tärkeää huomauttaa että prototyyppilevyyn asenne-
ti kytketty LED-näyttöön). Vastuksen tarkoitus on vastustaa sähkön virtausta. tuista kondensaattoreista neljä isointa ovat tyypiltään erikoisia. Nämä
Ne ovat hyödyllisiä halutessasi syöttää tietyn jännitteen muihin elektroniikka- kondensaattorit saa kytkeä piiriin vain yhdellä tavalla - (+) ja (-) -navat
komponentteihin. Vastuksen sähkövastus eli resistanssi mitataan ohmeissa. pitää aina kytkeä vastaavan polariteetin omaaviin terminaaleihin. Muis-
Muutaman ohmin resistanssi tarkoittaa että vastus vastustaa sähkön virtausta tutamme tästä niissä projekteissa joissa kyseisiä kondensaattoreita käy-
heikosti. Elektroniikkapiirit käyttävät usein hyvinkin korkeita resistansseja. Näi- tetään. Muut kondensaattorit voit kytkeä miten päin tahansa.
den vastusten arvot on yleensä lyhennetty käyttämällä kirjainta K (kilo) mer-
-7-
Diodit (Diode): Prototyyppilevyllä on kolme diodia. Diodeilla on monta käyt- LED-näyttö: Tämä on ehkä rakennussarjan mielenkiintoisin komponentti.
tökohdetta elektroniikassa, mutta ne kaikki jakavat yhtä ominaispiirrettä - ne Näyttö koostuu seitsemästä LEDistä jotka muodostavat kehikon joka kykenee
sallivat sähkön virrata vain yhteen suuntaan. Diodeja käytetään monentyyppi- näyttämään kaikki numerot ja suurimman osan aakkosista. Näyttöön on lisätty
sissä piireissä - radioissa, kytkimissä ja muissa kohteissa. Rakennussarjassa on kahdeksas LED joka toimii desimaalipisteenä.
yksi piidiodi (merkitty Si) ja kaksi germaniumdiodia (merkitty Ge); kummalakin
on omat käyttötarkoituksensa, kuten tulemme selittämään myöhemmin tässä LED-näyttö on asennettu pienelle laudalle johon on kiinteästi asennettu kah-
ohjeessa. deksan vastusta. Vastusten rooli on estää sinua polttamasta näyttöä liiallisella
jännitteellä. Sinulla on runsaasti mahdollisuuksia kokeilla tätä komponenttia.

Transistorit (Transistor): Rakennussarjassa on kolme transistoria. Joka tran-


sistorin toimiva osa on pikkuruinen siru (joka on tehty joko germaniumista
tai piistä). Jokaisella transistorilla on kolme yhtymäkohtaa: Kanta B (Base), kol-
lektori C (Collector) ja emitteri E (Emitter). Transistoreita käytetään heikkojen Virityskondensaattori (Tuning Capacitor): Virityskondensaattoria käytetään
signaalien vahvistamiseen. Niitä käytetään myös kytkiminä kytkemään muita antennin kanssa radiotaajuuksien etsimiseen. Muutat kapasitanssia kiertämäl-
komponentteja piiriin tai sulkemaan ne pois piiristä, sekä oskillaattoreina jol- lä rattia. Tämä vaihtaa taajuutta, joilla piirit toimii parhaiten. Virityskondensaat-
loin ne päästävät signaalin läpi pulsseina. tori päästää vain yhtä taajuutta läpi ja estää kaikki muut.

LED-valot (Light Emitting Diode): LED on lyhenne sanoista Light Emitting


Diode, eli valoa säteilevä diodi. Nämä komponentit synnyttävät valoa kun nii-
den läpi virtaa sähköä. Jännite kulkee LEDien läpi vain yhteen suuntaan, ku-
ten normaaleissa diodeissakin. Käytämme niitä piiri-ilmaisimina monissa eri
piireissä.

-8-
Säätönuppi (Control): Monet elektroniikkapiirit vaativat säätövastusta, mikä Jotkut tietokoneet käyttävät integroituja piirejä joissa on tuhansia kertoja
on säätönupin tarkoitus. Voit käyttää sitä valonhimmentimenä, äänenvoimak- enemmän tehoa kuin tässä rakennussarjassa käytetyissä piireissä. Meidän yk-
kuudensäätimenä, ja monessa muissa piireissä joissa haluat muuttaa resis- sinkertaiset piirimme kuitenkin auttavat sinua oppimaan tarpeeksi jotta ym-
tanssia helposti ja nopeasti. märtäisit kehittyneempien integroitujen piirien perusteet.

LDR-valovastus (CdS-vastus): Tämä kadmiumsulfidista valmistettu vastus on


erikoiskomponentti jota voit käyttää automaattisena säätönä. LDR-valovastus
on puolijohde, mikä tarkoittaa että se johtaa sähköä kuitenkin osittain vastus-
taen sen virtausta. Komponentin resistanssi vaihtelee sen mukaan kuinka pal-
jon valoa siihen loistaa. Se on siten samankaltainen kuin laitteen säätönuppi
- muutat säätönupin resistanssia kiertämällä nuppia ja muutat LDR-valovastuk-
sen resistanssia vaihtelemalla valomäärää joka osuu komponentin etuosaan.

Integroitu piiri (Integrated Circuit): Kuten saatat jo tietää, sen jälkeen kun
transistori keksittiin 1940-luvn puolessavälissä, elektroniikan seuraava läpi-
murto oli 1960-luvun alussa keksitty integroitu piiri, tai mikropiiri (IC). Integ-
roitujen piirien suuri etu on että satojen tai tuhansien transistoreiden, diodien Huom: Olemme sisällyttäneet erityisen valokilven jota voit käyttää LDR-va-
ja vastuksien vastine voidaan tiivistää pieneen pakettiin. lovastuksen kanssa. Asettaessasi kilpeä LDR-valovastuksen päälle estät valon
pääsyn komponenttiin. Tulet käyttämään kilpeä monessa projektissa.

Antenni: Radioantenni on sylinterimäinen komponentti jonka ympärille on


kiedottu käämi ohuesta kuparilangasta. Tummanvärinen tanko on suurelta
osin valmistettu rautajauheesta. Ferriittisydämet (tanko joka on tehty rauta-
jauheesta ja muista oksideista) toimivat tehokkaina antenneina melkein kai-
kissa transistoriradioissa.
Tässä rakennussarjassa on kaksi erityyppistä integroitua piiriä - tyypiltään
”quad two-input NAND” sekä ”dual-operational amplifier”. Opit näistä lisää
myöhemmin.

-9-
Muuntaja (Transformer): Muuntajalla on tärkeä tehtävä auttamaan elektro-
niikkapiirejä ”tulemaan toimeen” toistensa kanssa. Se auttaa sovittamaan pii-
rejä jotta ne toimivat tehokkaasti. Muuntaja kuljettaa sähköä joka virtaa jos-
sain piirin osassa toisaalle piirissä. Kerromme lisää muuntajista myöhemmin Paristot: Paristokotelossa on tilaa kuudelle (6) AA-tyypin paristolle. Paristot
projekteissa. toimittavat energiaa kaikille rakennussarjan projekteille. Liittäessäsi johtoja
paristoihin, varmista että liität vain projektissa mainitut terminaalit. Terminaa-
lit 119 ja 120 toimittavat 3 yhteensä volttia ja terminaalit 119 ja 121 yhteensä
4.5 volttia (vastaavasti terminaalit 122 ja 123 toimittavat 3 volttia ja 122 sekä
124 4.5 volttia). Ota huomioon että liiallisen jännitteen kytkeminen (voit saada
jopa 9 V paristoista) voi vahingoittaa joitakin komponentteja. Varmista siis että
kytket paristot oikein.

Kaiutin (Speaker): Rakentaessasi radiopiirejä tai erikoisäänitehosteita tulet


kytkemään kaiutinta (tai kuuloketta) piiriin kuullaksesi ääniä ja/tai signaaleja.

Varoitus: Liittäessäsi johtoja paristoterminaaleihin, varmista että käytät oike-


aa napaisuutta: paristojen (+) ja (-) napoja. Joissakin piireissä tietyt komponen-
tit voivat vahingoittua käänteisestä napaisuudesta.
Paketissa olevasta muovipussista löytyy kuuloke, joka on toiminnoiltaan sa-
mankaltainen kuin kaiutin, mutta herkempi ja siirrettävä. Se on tehokas, kevyt Kytkin: Kytkimellä kytket sähköpiirejä päälle tai pois päältä. Liu’uttaessasi kyt-
kuuloke jonka voi kytkeä ilman että se kuluttaa paljon sähköä. Heikkoja ääniä kintä oikeaan asentoon piiri on yhtenäinen jolloin sähkö pystyy virtaamaan
varten kuuloke on parempi; kovempia ääniä varten voit käyttää kaiutinta. sen läpi. Toisessa asennossa kytkin luo aukon piirissä, estäen sähkön virtauk-
sen. Käyttämämme kytkin on tyypiltään kaksinapainen kaksisulkuinen kytkin,
tarkoittaen että voit liittää yhden terminaaliparin jompaan kumpaan toiseen

- 10 -
terminaalipariin. Tulet oppimaan miten tämä toimii myöhemmin. Ensimmäisen projektisi rakentaminen
Jokaisessa projektissa on yksinkertainen johdotuslistaus. Liitä aina sopivan-
pituisia johtoja jokaisen liitännän ilmoittaman terminaalien väliin. Käytä aina
lyhyintä mahdollista johtoa. Liitä johdot yksi liitäntä kerrallaan (liitännät ovat
eroteltu toisistaan pilkulla) ja siirry sitten seuraavaan liitäntään.

Esimerkki:

Projektissa 1 on seuraava johdotuslistaus:

Kosketin: Kosketin on hyvin yksinkertainen kytkin - painamalla sitä piiri yh- 1-29, 2-30, 3-104-106, 4-28-124, 5-41-105, 27-88, 75-87-103-40, 115-42-119, 76-
distyy antaen sähkön virrata sen läpi. Päästäessäsi irti koskettimesta piiri kat- 116, 121-122
keaa jolloin sähkö ei pääse virtaamaan sen läpi. Tulet käyttämään kosketinta
monessa piirissä, varsinkin viestityspiireissä (Morsekoodin lähettämisessä jne). Liitä yksi johto terminaalien 1 ja 29 väliin, toinen terminaalien 2 ja 30 väliin,
toinen terminaalien 3 ja 104 väliin ja yksi terminaalien 104 ja 106 väliin. Jatka
tällä tavalla kunnes kaikki liitännät on tehty.

Varoitus: Jokaisessa johdotuslistauksessa olemme tarkoituksella jättäneet


tärkeän virtajohdon viimeiseksi liitännäksi. On hyvin tärkeää että suoritat tä-
män viimeisen liitännän VIIMEISENÄ. Joissakin piireissä, jos kytket yhden elekt-
roniikkapiirin osan ennen toista, transistori tai jokin muu osa voi vahingoittua.
Noudata siis johdotuslistausta pilkulleen.

Terminaalit: Tulet käyttämään terminaaleja 13 ja 14 joissakin projekteissa luo-


daksesi yhteyksiä ulkoisiin laitteisiin, kuten kuulokkeeseen, antenniin tai maa-
Vianetsintä
doitukseen, erityisantureihin yms.
Jos kokoat jokaisen projektin tarkalleen johdotuslistausta noudattaen, sinulla
ei pitäisi olla ongelmia saada projektit toimimaan oikein. Jos kuitenkin törmäät
Johdot: Johdoilla liität terminaaleja toisiinsa.
ongelmaan, voit yleensä paikallistaa ja korjata sen noudattamalla seuraavia
toimenpiteitä.

1. Ovatko paristot tuoreita? Jos ei, voi olla että niissä ei ole tarpeeksi varausta
projektin energiatarpeita varten.
2. Oletko koonnut projektin oikein? Jos kaikki muu näyttäisi olevan kunnos-
sa, tarkista kaikki johdotukset varmistuaksesi siitä että kaikki terminaalit

- 11 -
on yhdistetty oikein. Joskus voi olla hyvä idea pyytää toista henkilöä myös Älä pelkää kokeilla tämän ohjeen piireillä; vaihda osia ja tee uusia liitäntöjä.
tarkistamaan johdotukset. Toinen silmäpari voi huomata asioita jotka itse Vaikka olemme valmistaneet 130 projektia, voit kuitenkin luoda runsaasti lisää
et ole huomannut. piirejä pienellä mielikuvituksella ja kokeilulla. Muista toki kuvailla ”luomuksesi”
muistikirjaasi!
3. Tarkista piirikaaviota ja piirin kuvausta. Mitä enemmän opit elektroniikasta
sitä paremmin kykenet ratkomaan ongelmia pelkästään tulkitsemalla piiri- Toivomme että 130-in-1 sähkökoelaboratoriosi on uuden ja mielenkiintoisen
kaaviota. Tutkimalla piirin kuvausta voit huomata loogisia virheitä harrastuksen alku. Elektroniikalla on päivä päivältä suurempi rooli yhteiskun-
4. Tee jännitteen ja virran mittauksia - huomaat pian miten kätevä laite yleis- nassamme. Toivottavasti elektroniikasta tulee koko eliniän kestävä harrastus
mittari voi olla sähköteknikolle! - tai jopa työura.

Siirtykäämme nyt ensimmäisen projektin pariin!


Vinkkejä
Muistiinpanojen tekeminen

Tulet oppimaan paljon elektroniikasta touhutessasi tämän rakennussarjan pa-


rissa. Suuri osa alkupään projekteissa opituista asioista ovat hyödyllisiä myö-
hemmissä projekteissa. Suosittelemme lämpimästi muistikirjan pitämistä aut-
tamaan tiedon keräämisessä ja organisoinnissa.

Muistikirjan ei tarvitse olla samanlainen kuin ne jotka käytät koulussa. Ajattele


sitä päiväkirjana - sitä voi olla hauskaa lukea kun olet suorittanut kaikki 130
projektia!

Johdotuksen merkitseminen

Kun teet johdotuksia (varsinkin projekteissa joissa on paljon yhteyksiä) voi olla
hyödyllistä merkitä jokaisen liitännän kun olet suorittanut sen. Merkitse kevy-
esti lyijykynällä jotta voit tarvittaessa pyyhkiä merkinnät pois.

Komponenttien keräily

Voi olla hyvä idea kerätä erilaisia elektroniikkakomponentteja ja koota ne


omaan varaosalaatikkoon. Voit rakentaa piirejä erilliseen laatikkoon, tai hank-
kia tyhjiä piirilevyjä elektroniikkaliikkeestä. Voi esimerkiksi hyödyntää tietojasi
koulussa, teknisen työn tunneilla.

- 12 -
I. VIIHTEEN ELEKTRONIIKKAPIIRIT
1. SÄHKÖINEN TIKKA
Oletko koskaan kuullut tikan viserrystä? Tällä projektilla voit matkia tikan ään-
tä. Jos kotisi lähellä asuu tikka, voi olla että se tulee tervehtimään tätä elektro-
nista sukulaista!

Tämä on melko yksinkertainen piiri. Noudata allaolevaa johdotusta ja piirus-


tuksia. Suorita kaikki liitännät ja pidä hauskaa projektin kanssa.

Oheisessa piirissä ei ole kytkintä tai kosketinta, mutta voit helposti lisätä sel-
laisen. Korvaa liitäntä 124-28 liitännöillä 124-137 ja 138-28 kytkeäksesi kosket-
timen. Jos haluat käyttää kytkintä, korvaa liitäntä 124-28 liitännöillä 124-131
ja 132-28. Painaessasi kosketinta tai liikuttaessasi kytkintä piiri sulkeutuu ja
kuulet tikan viserrystä. Koskettimella pystyt helpommin hallitsemaan piiriä jos
liikut ulkona houkutellessasi lintuja.

Kokeile eri resistanssin ja kapasitanssin yhdistelmiä 1K vastuksen ja 100µF


kondensaattorin tilalla. Vaihtaaksesi kapasitanssia 100 µF:sta 470µF:iin, irrota
johto terminaalista 116 ja kytke se uudestaan terminaaliin 118. Siirrä tämän
jälkeen johto terminaalista 115 terminaaliin 117. Nyt ”lintusi” kuulostaa melko
erilaiselta. Johdotusjärjestys:

Voit myös kokeilla 3 V virtalähdettä (V on voltin - SI-järjestelmän johdetun jän- 1-29, 2-30, 3-104-106, 4-28-124, 5-41-105, 27-88. 75-87-103-40, 115-
nitteen yksikön - lyhenne). Irrota johto terminaalista 119 ja kytke se terminaa- 42-119, 76-116, 121-122
liin 123. Nyt ”lintu” kuulostaa enemmän varpuselta.

Kokeillessasi tätä piiriä voit muuttaa melkein mitä tahansa ilman vahingon ai-
heuttamista. Älä kuitenkaan muuta 47K vastusta alle 10K:n, muuten transistori
voi vaurioitua.

Suosittelemme muistiinpanojen tekemistä - insinöörit yrittävät aina pitää yk-


sityiskohtaisia tietoja piireistään. Tämä on hyvä tapa ylläpitää heti aloittaessasi
elektroniikkaharrastuksen.

- 14 -
2. VISERTÄVÄ LINTU
Tässä on piiri joka matkii muita siivekkäitä ystäviämme - voisi sanoa että se
matkii Matkijaa!

Kytke piiri kuvan mukaisesti ja kytke virta päällä liikuttamalla kytkintä asen-
toon A. Et vielä kuule ääntä kaiuttimesta. Paina kosketinta niin kuulet viserrys-
tä kaiuttimesta. Päästä irti koskettimesta niin kuulet yhä viserrystä, mutta ääni
hidastuu ja pysähtyy hetken päästä. Näet että päästäessäsi irti koskettimesta
ensimmäinen transistori ”Q1” kytketään pois paristoista. Toinen transistori ”Q2”
tuottaa yhä ääntä kunnes transistori ”Q1” ei enää ohjaa sitä.

Kokeile eri kondensaattoria 10µF ja 100µF kondensaattoreiden tilalla ja kuun-


tele eroa. Kondensaattorit säännöstelevät transistoreihin päätyvän sähkömää-
rän.

Johdotusjärjestys:

1-29, 2-30, 3-106-110, 4-41-131-138, 5-44-109, 40-114-91-75, 42-85,


43-105-86-77, 119-45-115-113-92, 76-137, 78-116, 120-132

- 15 -
3. SÄHKÖINEN KISSA
Onko teillä hiiriongelma? Puuttuuko teiltä hiiriloukku? Kokeile tätä hiiriloukun
sijaan - jospa sähköisen kissaeläimen ääni pitäisi nuo karvaiset tuholaiset loi-
tolla.

Noudata johdotusjärjestystä ja kaaviota, ja aloita koe kytkin asennossa B. Pai-


na kosketinta ja päästä se irti samantien. Kuulet ”kissan” naukuvan kaiuttimes-
ta. Kierrä säätönuppia kun naukuva ääni vaimentuu - miten se vaikuttaa piirin
toimintaan? Aseta kytkin asentoon A ja kokeile uudestaan. Nyt ääni on mata-
lampi ja kestää pidempään, ikään kuin kissa kerjäisi lautasellista maitoa.

Voit kokeilla eri kytkentöjä saadaksesi erilaisia ääniä. Älä kuitenkaan muuta
0.05µF kondensaattoria yli 10µF tai vähennä 10K ohmin vastusta, muuten
transistori voi vahingoittua.

Johdotusjärjestys:

1-29, 2-30, 3-41-109, 4-72-82-132-114, 5-106-110, 27-40-105, 115-113-


42-119, 71-138, 81-28, 116-131, 120-137

- 16 -
4. ÄÄNTELEVÄ KALAHOUKUTIN
Tiesitkö että jotkut meren eläimet kommunikoivat toistensa kanssa äänen
avulla? Olet varmaan kuullut että valaat ja delfiinit kommunikoivat äänellä,
mutta ne eivät ole ainoita. Alan tutkimukset ovat paljastaneet että jotkut ka-
lat tuntevat vetoa tiettyihin ääniin. Tämän piirin avulla voit itse suorittaa tut-
kimuksia.

Suorittaessasi viimeistä kytkentää, kytket itse asiassa virransyötön päälle. Si-


nun pitäisi kuulla äänipulsseja kaiuttimesta. Muuta ääntä kiertämällä säätö-
nuppia. Tämä piiri on äänioskillaattoripiirin variaatio (opit lisää äänioskillaatto-
reista myöhemmin tässä ohjeessa).

Miten hyvin tämä toimii kalojen houkuttelemiseen? Jos sinulla on akvaario


kotonasi tai koulussasi, aseta rakennussarjasi lähelle akvaarion lasia ja katso
houkutteleeko ääni kaloja.

Voit myös kokeilla sitä kalareissulla. Hanki toinen kaiutin ja kytke se terminaa-
leihin 1 ja 2 pitkällä eristetyllä johdolla. Kiedo varovasti kaiutin muovipussiin
tai aseta se purkin sisälle. Varmista ettei kaiutin altistu vedelle tiivistämällä pus-
sin tai purkin aukko. Laske kaiutin veteen. Heitä onki veteen ja odota tulosta.
Johdotusjärjestys:
Jos tämä testi ei tuota tuloksia, kokeile muutaman osan muuttamista eri äänen
saavuttamiseksi. Kokeile eri arvoa 0.1µF tai 0.05µF kondensaattorille. Tee muis- 1-29, 2-30, 3-93-106-110, 4-120, 5-41-109, 27-94, 28-40-105, 42-119
tiinpanoja tuloksista ja hyvää kalaonnea!

- 17 -
5. KONEPISTOOLIPULSSIOSKILLAATTORI
Tässä projektissa rakennat piirin jota kutsutaan pulssioskillaattoriksi. Se tuot-
taa konepistoolia muistuttavaa ääntä.

On monta tapaa rakentaa oskillaattoreita. Tulet rakentamaan useita tällä ra-


kennussarjalla, ja tulet ymmärtämään niiden toimintaperiaatteet. Tässä vai-
heessa kerromme kuitenkin vain millainen laite oskillaattori on.

Oskillaattori on piiri joka kytkee itsensä päälle ja pois päältä (tai siirtyy korkean
ja matalan annon välillä). Pulssioskillaattoria säädetään esim. kondensaattorin
latauksella ja purkautumisella aiheutuvilla pulsseilla. Tämä oskillaattori käyn-
nistyy ja sammuu hitaasti, mutta jotkut oskillaattorit käynnistyvät ja sammu-
vat (oskilloivat) tuhansia kertoja sekunnissa. ”Hitaita” oskillaattoreita käytetään
usein vilkkuvien valojen hallinnassa (kuten auton suuntavilkun hallinnassa).
Nopeammilla oskillaattoreilla voidaan tuottaa ääniä. Erittäin nopeat oskillaat-
torit tuottavat radiotaajuussignaaleja (RF-signaaleja). Nämä RF-signaalioskil-
laattorit oskilloivat miljoonia kertoja sekunnissa.

Oskillaattorin oskillointitiheys tunnetaan nimellä taajuus ja lasketaan yksiköllä


nimeltä hertsi (Hz). Tämän oskillaattorin taajuusalue on n. 1-12 Hz. RF-signaa- Johdotusjärjestys:
lioskillaattorin taajuutta mitataan kilohertseissä (kHz, tuhat hertsiä) tai mega-
hertseissä (MHz, miljoona hertsiä). 1-29, 2-30, 3-110-114, 4-27-138, 5-41-109, 28-82, 40-113-81, 42-119,
121-122, 124-137
Kun olet suorittanut johdotukset, paina kosketinta käynnistääksesi oskillaat-
toria. Kierrä säädinnuppia muuttaaksesi kaiuttimesta tulevan äänen muuta-
masta pulssista sekunnissa noin kahteentoista pulssiin sekunnissa. Voit myös
muuttaa oskillaattorin taajuusaluetta kokeilemalla muita kondensaattoreita
10µF kondensaattorin tilalla. Ota kuitenkin aina napaisuus huomioon jos kyt-
ket kondensaattoria joka on merkitty (+) -merkillä.

- 18 -
6. SÄHKÖINEN MOOTTORIPYÖRÄ
Oletko koskaan kokeillut ohjata moottoripyörää neljällä sormella? Se on vaa-
rallista oikealla moottoripyörällä, mutta hyvin hauskaa tällä elektronisella ver-
siolla.

Käyttääksesi tätä projektia, kytke kaikki komponentit johdotusjärjestyksen


mukaisesti. Tämän jälkeen, ota tukeva ote peukalolla ja etusormella niistä
kahdesta johdosta joiden toinen pää ei ole kytketty mihinkään terminaaliin
(johtojen toinen pää on kytketty terminaaleihin 110 ja 81). Pidä kiinni johtojen
paljaista metallilangoista. Voit nyt vaihdella otteesi painetta ja kuunnella kai-
uttimesta tulevaa ääntä. Ääni vaihtelee paineen mukaan.

Voit myös aiheuttaa erilaisia ääniä hallitsemalla LDR-valovastukseen osuvaa


valomäärää. Jos LDR-valovastukseen osuu paljon valoa, voit ohjata ”moottori-
pyörää” kokonaan vaihtelemalla sormiesi painetta pitämiisi johtoihin. Varjosta
LDR-valovastusta kädelläsi ja katso mitä tapahtuu.

Kun pidät kiinni johtojen päistä sinusta tulee osa piiriä - vastus. Vaihtelemal-
la otetta muutat resistanssia jännitteelle. Harjoittelemalla voit saada projektia
kuulostamaan oikealta moottoripyörältä. Voit käyttää sitä ”tyhjäkäynnillä” tai
”ajaa” sillä. Johdotusjärjestys:

Kokeile eri arvoa 0.1µF tai 0.05µF kondensaattorille, mutta älä käytä arvoja yli 1-29, 2-30, 3-16-105-109, 4-120, 5-41-106, 15-82, 40-110-WIRE, 42-119,
10µF, muuten transistori vahingoittuu. 81-WIRE

- 19 -
7. KAHDEN ÄÄNEN POLIISIAUTOSIREENI
Tässä on kovaääninen sireeni joka on niin lähellä joidenkin poliisiautojen ja
ambulanssien sireeniä että sinun kannattaa olla varovainen ettei naapuri hä-
kelly. Aluksi ääni on korkea, mutta painaessasi kosketinta ääni madaltuu. Voit
hallita ääntä samalla tavalla kuin poliisiautojen ja ambulanssien kuljettajat hal-
litsevat omien ajoneuvojensa sireenejä.

Tämä on samantyyppinen oskillaattori kuin monissa muissakin projekteissa.


Painaessasi kosketinta, toinen kondensaattori liitetään piiriin hidastamaan os-
killaattorin toimintaa.

Johdotusjärjestys:

1-29, 2-30, 3-104-106-110, 4-85-120, 5-41-109, 40-137-105-86, 103-


138, 42-119

- 20 -
8. ELEKTRONINEN SIREENI
Tässä on toinen sireeni - älä ylläty jos tästä tulee rakennussarjan lempipiiri!

Tämä sireeni kuulostaa vielä enemmän poliisiauton sireeniltä. Kun olet kytke-
nyt komponentit, paina kosketinta. Kuulet äänen joka asteittain nousee. Pääs-
tä irti koskettimesta ja ääni madaltuu ja hiljenee lopulta kokonaan.

Voit kokeilla erilaisia muunnoksia:

1. Vaihda 10µF kondensaattori joko 100µF tai 470µF kondensaattoriin. Tämä


mahdollistaa pitkän viiveen käynnistykselle ja sammumiselle.
2. Muuta piiriä siten että viiveet poistuvat irrottamalla 10µF kondensaatto-
ri väliaikaisesti. Irrota johto joko terminaalista 113 tai 114. (ääni kuulostaa
lattealta nyt, eikö vain?)
3. Vaihda 0.02µF kondensaattori ensin 0.01µF kondensaattoriin ja testaa, ja
tämän jälkeen vaihda 0.05µF kondensaattoriin.

Pidä hauskaa!
Johdotusjärjestys:

1-29, 2-30, 3-103-109, 4-119-137, 5-47-110, 46-104-90, 114-48-120, 85-


138, 86-89-113

- 21 -
9. ELEKTRONINEN METRONOMI
Tämä piiri voi olla kätevä oppiessasi soittamaan musiikkisoitinta. Tämä on
elektroninen versio metronomista, jota musiikin opiskelijat ympäri maailman
käyttävät.

Paina kosketinta. Kuulet ääntä kaiuttimesta tasaisin väliajoin. Käännä nyt sää-
tönuppi oikealle ja kuulet miten ääni nopeutuu piipahdusten väliajan nopeu-
tuessa.

Kokeile toista vastusta 4.7K vastuksen tilalla. Tämä vastus on sarjassa säätö-
nupin kanssa. Tämä tarkoittaa että ne ovat kytketty päistään siten että jännite
virtaa kummankin kautta. Kokeile myös toista kondensaattoria 100µF kon-
densaattorin tilalla ja näe millainen vaikutus muutoksella on piirin toimintaan.
Muista tehdä muistiinpanoja havainnoistasi!

Kytke 470µF kondensaattori paristoihin ja huomaa millainen ero tehokkaam-


malla kondensaattorilla on. Kytke terminaalit 117 ja 119 yhteen ja terminaalit
118 ja 120 yhteen. Voit joutua kiertämään säätönuppia pitääksesi samaa puls-
sin nopeutta.
Johdotusjärjestys:

1-29, 2-30, 3-104-116, 4-28-138, 5-41-103, 27-80, 40-115-79, 42-119,


120-137

- 22 -
10. ELEKTRONINEN KAAPPIKELLO
Haluatko lämmittää vanhempiesi korvia? Jokainen joka on asunut talossa jos-
sa on kaappikello tulee luulemaan että sinulla on sellainen kuullessaan tätä
projektia.

Tämä piiri tuottaa naksahduksia suunnilleen sekunnin välein. Ajoitus ja ääni


yhdistettynä tuovat mieleen vanhan kaappikellon. Voit vaihtaa 100K vastuk-
sen toiseen saavuttaaksesi nopeamman tai hitaamman pulssin.

Tasainen, monotoninen tikitys voi vaivuttaa eläimiä (ja ihmisiä) rauhalliseen


mielentilaan. Jos olet joskus matkustanut junalla, tiedät miten väsyneeksi tulet
kuullessasi pyörien tasaista naksahdusta.

Haluatko pelästyttää ”kellon” pysähtymään? Huuda kaiuttimeen! Voit hetkel-


lisesti pysäyttää kellon. Kaiutin toimii mikrofonina. Äänesi värähtelee kaiutti-
meen ja häiritsee hetkellisesti piirin sähkötasapainoa.

Johdotusjärjestys:

1-29, 2-30, 3-104-116, 4-90-120, 5-41-103, 40-72, 42-119, 71-89-115

- 23 -
11. VALO-OHJATTU ELEKTRONINEN HARPPU
Tulet soittamaan musiikkia heiluttamalla kättäsi piirilevyn yllä ilman että kos-
ketat sitä? Magiaa? Ihmeellistä? Ääni muuttuu riippuen LDR-valovastukseen
osuvasta valomäärästä. Kirkkaassa valossa ääni on korkea, ja peittäessäsi LDR-
valovastusta kädelläsi, ääni madaltuu.

Tämä tapa luoda musiikkia on ollut käytössä tyhjiöputkipiirien alkuajoilta läh-


tien. Ensimmäisen tämän tyyppisen soittimen keksi mies nimeltä Leon There-
min, joten soitin nimettiin Thereminiksi hänen mukaansa.

Kun olet suorittanut kytkennät, paina kosketinta ja heiluta kättäsi LDR-valo-


vastuksen yllä. Pienellä harjoittelulla voit oppia soittamaan musiikkikappaleita
tällä maagisella musiikkisoittimella. Kokeile mukanatulevaa LDR-valovastuk-
sen suojusta paremman hallinnan nimissä. Pidä hauskaa!

Johdotusjärjestys:

1-29, 2-30, 3-16-41-109, 4-120, 5-106-110, 15-87, 40-105-88, 42-137,


119-138

- 24 -
12. KAUHUELOKUVAN ÄÄNITEHOSTEET
Tämän piirin tuottamat äänet muistuttavat kauhuelokuvien pelottavaa mu-
siikkia. Tehtyäsi tarvittavat kytkennät, käytä mukanatulevaa valokilpeä ja kät-
täsi muuttaaksesi LDR-valovastukseen osuvaa valomäärää. Musiikin säveltaso
muuttuu.

Äänen säveltaso määrittyy ääniaallon taajuudella - ääniaaltojen värähtely-


jen lukumäärä sekunnissa. LDR-valovastukseen osuva valomäärä määrittelee
komponentin resistanssin. Enemmän resistanssia hidastaa ääniaaltojen taa-
juuden. Oskillaattoripiiri tuottaa ”musiikin” perustason.

Kun piiri ohjaa oskillaattorin taajuutta, ilmiötä kutsutaan nimellä FM - frequen-


cy modulation, suomeksi taajuusmodulaatio. FM-radiosignaali on tällainen,
mutta paljon korkeammilla taajuuksilla.

Johdotusjärjestys:

1-29, 2-30, 3-47-106, 4-74-45-42-119, 5-103-105, 15-86, 16-46-104,


40-113-80, 41-112-78, 43-111-82, 44-114-83-76, 120-48-81-79-75-77,
73-85-84

- 25 -
13. STROBOVALO
Tämä oskillaattoripiiri ei käytä kaiutinta tai kuuloketta - et voi kuulla sen tuo-
tosta. Sen sijaan voit nähdä sen tuotosta LED-valosta. Tämä piiri antaa sinulle
karkean käsityksen isojen strobovalojen toiminnasta. Paina kosketinta ja seu-
raa LED-valoa 1. Se syttyy ja sammuu tietyin väliajoin. Voit ohjata vilkkumista
säätönupilla.

Tämä projektin avulla pystyt ”näkemään” miten oskillaattori toimii. Kokeile


vaihtaa 100µF kondensaattori pienempään. Mitä luulet tapahtuvan? Olitko oi-
keassa?

Johdotusjärjestys:

3-115, 4-27-138, 5-31, 28-80, 33-47, 79-116-112-46, 111-48-121, 119-


137

- 26 -
14. NOPEA LED-NÄYTÖN KYTKENTÄ
Tämä on ohjauspiiri joka tuottaa lyhyitä pulsseja. Painaessasi kosketinta, LED-
näytölle ilmestyy hetkeksi numero 1, jonka jälkeen näyttö sammuu vaikka jat-
kaisit koskettimen painamista.

Voit näyttää eri numeroita tai kirjaimia LED-näytöllä vaihtamalla näytön johdo-
tusta. Liitä numeroiden tai kirjainten muodostamiseen tarvittavat terminaalit
terminaaliin 71. Jos haluat tuottaa numeron 3 näytöllä, olisi oikea johdotus
17-21-22-23-20-71.

Voit kokeilla eriarvoisia kondensaattoreita ja seurata tuloksia, mutta älä käytä


yli 10µF kondensaattoria, muuten transistori vahingoittuu.

Johdotusjärjestys:

21-23-71, 25-124-137, 40-73, 41-72, 82-83-42-119, 74-81-111, 84-112-


138, 121-122

- 27 -
II. PERUSTASON PUOLIJOHTIMET
JA KOMPONENTTIPIIRIT
SUURI MUUTOS
Tähän asti ohjekirjassa on ollut piirustus rakennussarjasta johdotusjärjestyk-
sen ja piirikaavion lisäksi johdotusten avuksi. Loput tämän ohjeen projekteista
näyttävät vain piirikaavion johdotusjärjestyksen lisäksi.

Piirikaavio on eräänlainen tiekarttaelektroniikkapiireille. Se näyttää miten eri


osat kytkeytyvät toisiinsa ja antavat sinun seurata sähkön virtausta piirin läpi.
Ammattitaitoiset sähköteknikot ja insinöörit kykenevät rakentamaan kokonai-
sia piirejä pelkästään piirikaavion avulla.

Emme kuitenkaan pyydä sinua rakentamaan piirejä pelkän piirikaavion pe-


rusteella. (Kuulimmeko juuri helpotuksen huokauksen?) Auttaaksemme si-
nua, olemme lisänneet kytkettävien terminaalien numerot piirikaavioon. Viiva
numeroiden 32 ja 64 välillä piirikaaviossa tarkoittaa että sinun on kytkettävä
johto näiden kahden terminaalien välille rakennussarjassasi. Rakennussarjasi
jokaisella osalla on oma symbolinsa. Löydät kuvan jokaisesta komponentista
symbolin ja lyhyen kuvauksen lisäksi tämän ohjeen alusta.

Tulet huomaamaan että jotkut piirikaavion viivat menevät ristiin, ja leikkaus-


kohdassa on musta piste. Tämä tarkoittaa että viivojen ilmaisemat kaksi johtoa
ovat yhdistetty pisteen ilmoittamassa kohdassa (löydät usein terminaalinume-
ron pisteen vierestä). Jos kaksi viivaa risteää ilman että leikkauskohdassa on
piste, tarkoittaa se että johdot eivät liity toisiinsa (eikä leikkauskohdan vieressä
ole terminaalinumeroa).

Viivat ovat yhdistyneet / Viivat eivät ole yhdistyneet

Ensi silmäyksellä piirikaavio voi näyttää hämmentävältä, mutta ne ovat itse


asiassa hyvin yksinkertaisia kunhan opit lukemaan ne. Älä lannistu jos et alus-
sa ymmärrä piirikaaviosta mitään - harjoittelemalla voit kohta rakentaa piirejä
pelkästään katsomalla piirikaaviota!

Piirikaavioiden lukutaito on elintärkeä elektroniikassa. Monet elektroniikka-


alan julkaisut ja kirjat esittävät mielenkiintoisia piirejä ainoastaan piirikaavioi-
na. Piirikaavio on myös tekstiä lyhyempi ja tarkempi tapa esittää piirin toiminta.
- 29 -
15. KONDENSAATTORIN PURKAUTUMINEN / KORKEAN Painaessasi kosketinta, yllämainittu elektronimäärä läpäisee muuntajan kää-
min hyvin lyhyessä ajassa ja aiheuttaa suuren jännitteen toissijaisessa käämis-
JÄNNITTEEN GENERAATTORI sä.
Tämä piiri osoittaa miten yksittäiset korkean jännitteen sähköpulssit syntyvät
Jos sinulla on yleismittari, liitä se muuntajan terminaaleihin 3 ja 5 mittaaksesi
kun ladattu kondensaattori yhtäkkiä purkautuu muuntajan kautta. (Autojen
90 V tai yli jännitteen. Kondensaattori pitää ilmoitetun jännitteen ja se purkau-
CDI-sytytysjärjestelmä käyttää tätä samaa ilmiötä.)
tuu kun muuntaja liitetään piiriin.
Tämän piirin toiminta on yksinkertainen, mutta siihen nivoutuneet käsitteet
ovat tärkeitä mutkikkaampien piirien ymmärtämiseksi. Jos sinulta löytyy yleis-
mittaria, voit tieteellisesti mitata muuntajan kautta purkautuvan energian.

470µF kondensaattori varastoi energiaa paristojen syöttäessä miljoonia elekt-


roneja kondensaattorin negatiiviseen elektrodiin. Samaan aikaan, paristo ot-
taa saman määrän elektroneja kondensaattorin positiivisesta elektrodista si-
ten, että positiivisessa elektrodissa on elektronivaje. Koska jännite kulkee 4.7K
vastuksen kautta, kestää vähintään 12 sekuntia jotta kondensaattori vastaan-
ottaisi 9 V latauksen paristoilta.
Johdotusjärjestys:
Kondensaattorissa olevan latauksen voi ilmaista kondensaattorin lävistämällä
jännitteellä (pariston tai muun virtalähteen syöttämä jännite) tai, jos halutaan 1-138, 2-118-124, 3-YLEISMITTARI (PROBES), 5-YLEISMITTARI (PROBES),
olla tarkempia, kondensaattorin elektrodissa siirtyneiden elektronien määräl- 79-119, 80-117-137, 121-122
lä.

Kondensaattorin elektrodissa olevien elektronien määrä mitataan coulombei-


na. Yksi coulombi on määrältään 6 280 000 000 000 000 000 elektronia (6.28 x
1018).

Määritelläksesi kondensaattorin (Q) jomman kumman elektrodin latauksen,


kerro kapasitanssi (C) kondensaattorin lävistämällä jännitteellä (E). (Q = C x E).
470µF (470 x 10-6F) kondensaattorille 9 V jännitteellä tämä lasketaan seuraavasti:

Q = C x E = 470 x 10-6 x 9 = 4.23 x 10-3 coulombia


tai:
470 x 0.0000001 x 9 = 0.00423 coulombia
(265 564 400 000 000 elektronia)

- 30 -
16. KONDENSAATTORIT SARJASSA JA RINNAKKAIS-
KYTKETTYINÄ
Kondensaattorit ovat ehkä kätevimpiä komponentteja rakennussarjassasi. Ne
kykenevät varastoimaan sähköä, tasaamaan sähköpulsseja tasaiseksi virtauk-
seksi ja läpäisemään tietyn jännitteen samalla kun estävät toisen jännitteen
kulun. Tällä projektilla pystyt kuuntelemaan sarja- ja rinnakkaiskytkettyjen
kondensaattoreiden toimintaa.

Kytkettyäsi johdot, aseta kytkin asentoon B. Tämän jälkeen kytke terminaalit


13 ja 14. Kuulet äänen kaiuttimesta. Tässä tapauksessa jännite virtaa 0.01µF
kondensaattorin kautta (tutki piirikaaviota samalla kun luet tämän). Paina nyt
kosketinta. Mitä tapahtuu?

Kuulet matalamman äänen kaiuttimesta. Tämä johtuu siitä että 0.05µF kon-
densaattori on nyt rinnakkaiskytketty ensimmäisen kondensaattorin kanssa.
Jännite virtaa siis kummankin kondensaattorin kautta samanaikaisesti, eri ka- Johdotusjärjestys:
navia pitkin. Mitä luulet tapahtuvan kokonaiskapasitanssille kytkiessäsi kahta
kondensaattoria rinnakkain? 1-29, 2-30, 3-91-110-132, 4-121, 5-41-109, 13-42, 14-119, 40-92-101-
137, 102-106-133, 105-131-138, 13-14 (POWER)
Voi olla että arvasit väärin. Kun kaksi kondensaattoria rinnakkaiskytketään,
yhteenlaskettu kapasitanssi nousee. Tämä lisääntynyt kapasitanssi aiheuttaa
matalamman äänen.

Päästä nyt irti koskettimesta ja siirrä kytkin asennosta B asentoon A, mutta älä
paina kosketinta kytkimen ollessa asennossa A, sillä tämä vahingoittaisi tran-
sistoria. Mitä kuulet nyt?

Kuulet korkean äänen kaiuttimesta. Tämä johtuu siitä että 0.05µF ja 0.01µF
kondensaattorit ovat nyt kytketty sarjaan - jännite virtaa suoraan toisesta
kondensaattorista toiseen. Piirin yhteiskapasitanssi on nyt pienempi kuin sar-
jakytkennän heikoin kondensaattori. Tämä pienempi kapasitanssi aiheuttaa
kimeämmän äänen.

- 31 -
17. VASTUKSET SARJA- JA RINNAKKAISKYTKETTYNÄ ossa voit nähdä että 10µF ja 100µF kondensaattorit purkautuvat transistorei-
den kautta. Tämä multivibraattoripiiri hallitsee oskillaatioita saadakseen LEDin
Tässä projektissa tulet huomaamaan mitä tapahtuu kun kytket vastuksia sar- vilkkumaan tietyin välein.
jaan ja rinnakkain. Kun olet kytkenyt johdot tulet näkemään LED-valon 1 vilk-
kumaan päälle ja pois päältä. Huomaat nyt että vastuksilla ja kondensaattoreilla on vastakkaiset vaikutukset
sarja- tai rinnakkaiskytkettyinä. Ole varovainen - on helppoa sekoittaa kumpi
Liikuta kytkintä ja katso mitä tapahtuu LEDille kytkimen ollessa asennossa A ja nostaa ja kumpi laskee tehoa.
B. Ei pitäisi näkyä minkäänlaista eroa. Piirikaavio näyttää että kaksi 10K vastus-
ta ovat kytketty sarjaan kytkimen A-puolella, ja yksi 22K vastus on liitetty kyt-
kimen B-puoleen. A-puolen sarjaan kytkettyjen vastusten yhteisresistanssi on
sama kuin kummankin vastuksen yhteenlaskettu resistanssi - 20K ohmia. Tämä
on suunnilleen sama kuin B-puolen 22K ohm resistanssi. Tämän takia LED-valo
ei näyttäisi muuttuvan ollenkaan, vaikka liikutat kytkintä.

Paina kosketinta ja näet miten LED-valo kirkastuu. Katso piirikaaviota ja huo-


maat että vastus 1 - R1 (470 ohm) on sarjakytketty LEDiin. Tämä vastus ohjaa
sähkön virtausta LEDiin. Painaessasi kosketinta, R1 ja vastus 2 - R2 (100 ohm)
asettuvat rinnakkaiskytkentään, ja yhteisresistanssi laskee. LED-valo kirkastuu
koska sille virtaava jännite lisääntyy resistanssin heikentyessä.

Yhteisresistanssin laskeminen rinnakkaisyhteydessä ei ole ihan yhtä helppoa


kuin sarjakytkennän resistanssin laskeminen. Sinun pitää ensin kerrata vastus-
ten arvot toistensa kanssa, sitten jakaa tulos vastusten arvojen summalla. Täs-
sä tapauksessa yhteisresistanssi on:

Johdotusjärjestys:

31-41-114, 79-116-44, 40-115-85-81, 43-113-87, 32-71, 72-138, 82-84,


Kytke nyt terminaalit 13-14. Kuten piirikaaviossa on esitetty, tämä rinnakkais- 13-83-131, 14-86-133, 33-80-88-137-132-121, 45-42-119
kytkee 22K ohm vastuksen kahden 10K ohm vastuksen kanssa. Huomaatko
muutosta LEDissä? Se vilkkuu nyt lyhyemmin välein koska kytkimeen liitetty
resistanssi on laskenut. Laske uusi resistanssiarvo. Sen pitäisi olla noin 10.5K
ohmia.

Tätä piiriä kutsutaan multivibraattoriksi. Multivibraattori on oskillaattori joka


käyttää komponentteja jotka johtavat sähkövirtaa takaisin toisiinsa. Piirikaavi-
- 32 -
18. VALONHIMMENNIN
Tässä projektissa tulet käyttämään kondensaattorin latautumista ja purkau-
tumista valon himmentämiseen (tässä tapauksessa LED-näyttö). Kytkettyäsi
johdot, aseta kytkin asentoon A. LEDit kirkastuvat hitaasti ja näyttävät L-kir-
jaimen. Muutamassa sekunnissa LED-näyttö saavuttaa kirkkaimman pisteensä
ja pysyy päällä. Siirrä nyt kytkin asentoon B ja L-kirjain himmenee hiljakseen.

Tutki piirikaaviota. Kytkimen ollessa päällä, sähkö virtaa paristosta lataakseen


100µF kondensaattoria. Kondensaattorin lähestyessä täyttä latautumista,
enemmän ja enemmän sähköä virtaa transistoriin, vähitellen käynnistäen sen
(ja siten kytkien LED-näytön päälle). Kondensaattorin latauduttua täysin, säh-
kö jatkaa virtaamista transistoriin ja LED-näyttö pysyy päällä.

Kun kytket kytkimen toiseen suuntaan, poistat pariston piiristä. Kondensaatto-


ri ryhtyy purkautumaan transistorin kautta LEDiin. L-kirjain himmenee vähitel-
len kunnes 100µF kondensaattori on täysin purkautunut.

Jos haluat hitaamman himmenninpiirin, vaihda 100µF kondensaattorin tilalle


470µF kondensaattori. Vaihda siis kytkennän 25-116-124 tilalle kytkentä 25-
118--124 sekä kytkennän 46-115-90 tilalle kytkentä 46-117-90. Ole kärsivälli-
nen - LED-näyttö käynnistyy kyllä hissukseen!
Johdotusjärjestys:
Palaa nyt projektiin 8 ja mieti miksi sireenin ääni nousee ja laskee kun painat ja
päästät irti kosketinta. 18-19-20-48, 25-116-124, 46-115-90, 119-47-131, 89-132, 121-122

Vinkki: painaessasi kosketinta 10µF kondensaattori ryhtyy latautumaan.

- 33 -
19. TRANSISTORIKYTKIN
Tämä projekti on suunniteltu auttamaan sinua tutkimaan transistoreiden
kytkintoimintaa niiden käynnistäessä LED-näyttöä. Tulet käyttämään kahta
erilaista transistoria - NPN-tyyppiä ja toista rakennussarjasi PNP-tyyppisistä
transistoreista. NPN ja PNP viittaavat puolijohdemateriaalien järjestykseen
transistoreiden koostumuksessa.

47K ohm vastus toimittaa perusjännitteen jonka avulla NPN-transistori piiri-


kaavion alaosassa pysyy kytkettynä. Piirikaavion yläosasta löytyvä PNP-tran-
sistori kytkeytyy päälle kun suljet kytkimen ja reitität yhteyden 22K ohm vas-
tuksen kautta.

Koska 22K ohm resistanssi on noin puolet 47K ohm vastuksesta, PNP-transis-
toriin toimitettu sähkövirta on noin kaksinkertainen NPN-transistoriin syötet-
tyyn sähkövirtaan nähden. PNP-transistori on täten ”enemmän” päällä kuin
NPN-transistori.

Kytke piiri ja paina kosketinta: LED-näytölle ilmestyy numero 1. Nostaaksesi


NPN-transistorin sähkövirran, laske 47K ohm vastuksen arvon terminaalissa
46. Irrota terminaalit 87 ja 88, ja korvaa ne yhteyksillä toisiin vastuksiin. Esimer-
kiksi, vaihda kytkennät 87-42 ja 46-88 kytkentöihin 83-42 ja 84-46 muuttaakse-
si 47K ohm vastuksen 10K ohm vastukseksi. Joka kerta kun käytät pienempää
Johdotusjärjestys:
vastusta, transistoriin syötetään enemmän sähkövirtaa ja LED-näyttö loistaa
hieman kirkkaammin painaessasi kosketinta. Älä kuitenkaan laske resistanssia
21-23-41, 25-47, 40-85, 87-42-119, 46-88, 124-48-137, 86-138, 121-122
alle 1K ohmia, tai transistori voi palaa.

Vaihda nyt molemmat vastukset 10K ohmiin ja paina kosketinta. (Käytä ter-
minaaleja 81 ja 82 sekä 83 ja 84.) LED-näytön kirkkauden ei pitäisi muuttua
paljoakaan tällä resistanssilla. Jos huomaat paljon muutoksia, tarkista paristot,
sillä niiden lataus voi olla heikko.

- 34 -
20. TRANSISTORIPIIRIN TOIMINTA
Transistorilla on kolme kytkentäpistettä, yhtä näistä (kanta, B) käytetään kah-
den muun välisen sähkövirran ohjaamiseen. Muista tämä tärkeä transistoreita
koskeva sääntö: transistori kytkeytyy päälle kun tietty jännite sovelletaan sen
kantaan. Positiivinen jännite kytkee NPN-transistorin päälle. Negatiivinen jän-
nite kytkee PNP-transistorin päälle.

Tässä projektissa LED-näyttö osoittaa kumpi transistori on päällä sytyttämäl-


lä joko ylä- tai alaosansa. Tämä näyttää miten positiivinen jännite käynnistää
NPN-transistorin ja negatiivinen jännite PNP-transistoria.

Kun olet tehnyt kytkennät, NPN-transistori on päällä koska sen kantaan syö-
tetään positiivista jännitettä 1K ohm vastuksen kautta. Tämä käynnistää LED-
näytön yläpään. Samaan aikaan, PNP-transistori on pois päältä koska sen
kantaan ei pääse sähkövirtaa. (Sähkövirta kulkee PNP-transistorin emitteristä
NPN-transistorin kantaan, mutta virtaus PNP-transistorin kantaan on estetty
diodin toimesta.)

Painaessasi kosketinta, NPN-transistori kytkeytyy pois päältä koska sen kan-


taan syötetään negatiivista jännitettä diodin kautta. PNP-transistori kytkeytyy Johdotusjärjestys:
päälle samaan aikaan koska sähkövirta nyt kulkee 4.7K ohm vastuksen kautta.
Tämä valaisee LED-näytön alaosan. 18-17-21-48, 19-20-23-41, 25-124-138, 40-80-77, 75-78-47-42-119, 76-
46-126, 79-137-125, 121-122

- 35 -
21. ÄÄNIVAHVISTIN
Tämä piiri on vahva kahden transistorin vahvistin. Vahvistin käyttää heikkoa
signaalia ohjatakseen tai tuottaakseen tehokasta signaalia. Tämä vahvistin
muistuttaa varhaista transistorikäyttöistä kuulokojetta. Kaiutin toimii dynaa-
misena mikrofonina.

Käyttämällä yleismittaria tähän vahvistimeen piirin jännitteiden mittaamiseksi


auttaa sinua ymmärtämään miten transistorit toimivat. Mitatut jännitteet aut-
tavat sinua määrittelemään jännitteiden mittauksia ja tämän piirin toiminta-
periaatteen.

Rakennussarjasi kaiutin kykenee muuntamaan äänipainetta heikoksi jännit-


teeksi. Muuntaja nostaa jännitettä jonkin verran. Tämä jännite syötetään sitten
NPN-transistoriin 3.3µF kondensaattorin kautta.

NPN-transistorin syöttämä vahvistettu jännite liitetään PNP-transistoriin 0.1µF


kondensaattorin kautta. Siinä se vahvistuu ennestään ja liitetään kuulokkee-
seen 100µF kondensaattorin kautta.
Johdotusjärjestys:
Puhutaan nyt muuntajasta. Muuntajan ympärille on kiedottu kuparilanka sa-
toja kierroksia. Tätä kutsutaan käämiksi. Muuntajassa on kaksi käämiä jotka 1-29, 2-30, 3-112, 5-124-48-116-102-78-13-EARPHONE (kuuloke), 93-
ovat erotettu levyn avulla. 109-40, 41-94-77-14-EARPHONE, 42-72, 91-100-101-111-46, 75-92-99-
110-47, 71-76-115-119, 121-122
Sähkön virratessa käämin läpi, se synnyttää magneettikentän. Myös kääntei-
nen pätee - jos käämin magneettikentän voimakkuus altistetaan muutoksil-
le, sähkö virtaa sen läpi. Kun sähkö virtaa ensimmäisen (ensiökäämin) käämin
läpi, ensiökäämin kehittämä magneettikenttä saa sähkön virtaamaan toisio-
käämin läpi. Kummankin käämin kierrosluku on eri, joten kummankin käämin
jännite on myös eri.

Tämä sähkövarauksen perustaminen magneettikentän avulla kutsutaan in-


duktioksi. Palaa projektiin 15 ja muistele miten suuri jännite indusoidaan toi-
siopuolella kun muuntajan ensiöpuolelle syötetään 9 V jännite.

- 36 -
22. FLIP-FLOP-MULTIVIBRAATTORI LED-NÄYTÖLLÄ
Eiköhän ole aika levätä? Tässä on toinen viihteellinen piiri. Tämä piiri vilkuttaa
numeroita 1 ja 2 näytöllä. Tämä saattaa muistuttaa neonkylttejä, joissa on vilk-
kuvia, silmiinpistäviä mainoksia.

Flip-flopiksi kutsuttu piiri ohjaa LED-näyttöä tässä projektissa. Opit lisää flip-
flop-piireistä myöhemmissä projekteissa. Kokeile toista arvoa kondensaatto-
reille nähdäksesi muutoksen piirin toimintaan. Katso pystytkö muuttamaan
johdotuksia saadaksesi aikaan muita numeroita kuin 1 tai 2. Voit kokeilla eri,
korkeampia arvoja 22K ohm ja 4.7K ohm vastusten tilalla. Älä käytä pienempiä
arvoja vastusten tilalla tai transistorit voivat vahingoittua.

Johdotusjärjestys:

17-19-20-22-41-116-82, 21-42-45-119, 23-44-118-84, 79-81-83-85-25-


124, 80-117-40, 86-115-43, 121-122

- 37 -
III. LED-NÄYTTÖPIIRIT
23. SEITSEMÄN LOHKON LED-NÄYTTÖPIIRI tokytkennät toisin päin. (Muuta 25-120 ja 119-WIRE 25-119 ja 120-WIRE:ksi.)
Merkitse tulokset muistiin. Merkittyäsi tulokset, kytke paristojen polariteetti
Tässä jaksossa suoritamme perustason piirikokeita LED-näytön kanssa oppi- takaisin ennalleen. Mittaa LEDin jännitteen yleismittarillasi terminaalin 25 ja
aksemme tämän komponentin toiminnan paremmin. Tulemme käyttämään jokaisen yksittäisen terminaalin (17-24) välillä. Vaihda väliaikaisesti 9 V virta-
LED-näyttöä kaikissa neljässä projektissa. lähteeseen muuttamalla paristokytkennät seuraavanlaisiksi: 25-124, 121-122
ja 119-WIRE. Tee uusia mittauksia. Millä määrällä LEDin jännite lisääntyy tällä
LED-näytön avulla pystyt näkemään sähkösignaalien vaikutukset. Se muistut- kolminkertaisella tulojännitteellä? (Tyypillinen lisäys on 0.25 V.)
taa normaalia diodia mutta säteilee valoa kun sen läpi kulkee sähkövirtaa. Yksi
esimerkki LED-näytöstä on virtavalo radiossasi tai videonauhurissasi joka ker- Kokeile nyt jokaisen LED-lohkoon liitetyn vastuksen jännitteen mittausta.
too että virta on kytketty. Vastukset ovat kaikki 360 ohmia. LEDin sähkövirta milliampeissa (ampeerin
tuhannesosa) lasketaan jakamalla jännitteen 360 ohmilla. LED-lohkojen säh-
Samankaltaiset seitsemän lohkon LED-näytöt ilmaisevat numerot 0 ... 9 tie- kövirta on noin ______ milliampeeria (mA) 3 V virtalähteellä (normaalisti n. 3
tokoneen tai laskimen tuloksen tulkitsemiseksi. Seitsemän on pienin määrä mA), ja ______ mA 9 V virtalähteellä.
lohkoja (yksittäisiä valaistettavia viivoja) joilla saa näytettyä kaikki kymmenen
numeroa. Muista aina noudattaa kahta ehtoa LEDien oikean toiminnan takaa- Tee listaus tarvittavista kytkennöistä numeroiden 0-9 näyttämiseksi muistikir-
miseksi: jaasi.

1. Oikea polariteetti (LEDin + ja - kytkennät)


2. Oikea sähkövirran määrä

Käänteinen polariteetti voi polttaa LEDin ellei jännite alita 4 V, tai jos sähkö-
virtaa ei ole rajoitettu turvalliselle tasolle. LED-valo ei syty jos polariteetti on
väärä.

Pitääksemme sähkövirran sopivalla tasolla, käytämme LED-yksikköön kiinte-


ästi liitettyjä sarjavastuksia. Nämä vastukset syöttävät vakiojännitteen, n. 1.7 V,
LEDiin terminaalin 25 kautta. Tarvitsemme tämän ylittäviä jännitteitä saadak-
semme sähkön virtaamaan LED-näyttöön. Sarjavastukset määrittelevät kuinka
paljon sähköä paristoista virtaa diodeihin.

Tee piirikaavion mukaiset kytkennät liittääksesi 3 V virtalähteen LED-lohkoihin


ja desimaalipisteeseen (Dp). Mitkä numerot ja kirjaimet sinä pystyt näyttä-
mään?
Johdotusjärjestys:
Tällä alhaisella jännitteellä voit kääntää piirin polariteetin liittämällä paris-
25-120, 119-WIRE, tai 25-120, 119-(17, 18, 19, 20, 21, 22 tai 23)
- 39 -
24. PERUSTASON LED-NÄYTTÖ 3. Paina kosketinta sekunnin murto-osan ajan.

Nyt tulet oppimaan seitsemänlohkoisesta yhteiskatodi-LED-näytöstä. Yhteis- Huomaat että LED-näyttö syttyy ja sammuu erittäin nopeasti. Pidä rakennus-
katodilla tarkoitetaan että LED-näytön seitsemän lohkoa käyttävät yhtä kon- sarja tukevasti paikallaan ja vilkuile LED-näyttöä kun hetkellisesti naputtelet
taktipistettä - terminaalia 25 - yhteisenä negatiivisena elektrodina. kosketinta. Näytön pitäisi syttyä ja sammua äkkinäisesti. Itse asiassa silmän
havainnointikyky on pidempi kuin LEDin sammumisaika, mutta ilman erikois-
LEDillä pitää olla (+) ja (-) liitännät jotta sähkö kykenisi virtaamaan sen läpi. mittalaitteita tämä riittää ilmiön ymmärtämiseksi.
Positiivista päätä kutsutaan anodiksi ja negatiivista päätä katodiksi. Koska seit-
semänlohkoinen näyttö koostuu seitsemästä LEDistä (desimaalipistettä ei las-
keta mukaan), pitäisi näytössä olla yhteensä 14 kontaktipistettä - seitsemän
anodia ja seitsemän katodia.

Voimme kuitenkin yhdistää joko anodit tai katodit saadaksemme terminaa-


lien lukumääräksi kahdeksan - yksi anoditerminaali jokaiselle lohkolle ja yksi
terminaali joka toimii yhteiskatodina (tai seitsemän katoditerminaalia ja yksi
yhteisanodi).

Tämän rakennussarjan LED-näyttö on yhteiskatodityyppinen. Kytket yhteis-


katoditerminaalin (terminaali 25) pariston negatiiviseen napaan, sekä kaikki
tarvittavat anoditerminaalit pariston positiiviseen napaan.

LED-näytön lohkot ovat hyvin pieniä. Muodostaakseen valoviivan, lohkojen


on oltava linjassa toistensa vieressä näyttääkseen jatkuvalta viivalta. Joissakin
näytöissä yksittäiset lohkot ovat peitetty mattapinnalla. Pystytkö näkemään
rakennussarjasi näytön lohkot?

LEDit toimivat erittäin nopeasti. LED-valo voi syttyä ja sammua satoja kertoja Johdotusjärjestys:
sekunnissa; niin nopeasti ettet näe sitä vilkkuvan. Toisin kuin hehkulampussa,
LED-valo ei vaadi lämpenemisaikaa, ja se tuottaa hyvin vähän lämpöä. 17-18-19-20-21-22-23-24-138, 25-120, 119-137
Suorita seuraava koe nähdäksesi kuinka nopeasti LED toimii.

1. Kytke piiri mutta älä sulje kosketinta.


2. Vähennä huoneen valaistusta niin että pystyt näkemään LEDin valaistusta
helposti.

- 40 -
25. LED-NÄYTÖN TRANSISTORIKYTKENTÄ Huomasitko että transistorit kytkeytyvät päälle ja pois päältä heti kun painat
kosketinta? Tämä nopea kytkentä antaa tietokoneille mahdollisuuden suorit-
Nyt pääsemme vähän syvemälle elektroniikka-alaan. Tästä lähtien selitykset taa toimintoja äärimmäisen nopeasti. Transistorit ovat monta kertaa nopeam-
vaikeutuvat ja muuttuvat mielenkiintoisemmiksi! Tämä projekti osoittaa miten pia kuin relet tai käsikäyttöiset kytkimet. Näytämme myöhemmin miten viiväs-
voit ohjata LED-näyttöä transistoreilla. tytät tämän nopean kytkennän muita komponentteja hyödyntämällä.

Tämä piiri on hyvin samankaltainen kuin projekti 20. Ainoa ero on kytkimen
sijainti ja vastuksen arvo. Tämä projekti käyttää NPN-transistorin kantaa kytki-
menä, jolla se ohjaa LEDin katodia. Projektissa 20 ohjasimme LEDiä anodipuo-
lelta.

Molemmat tämän projektin transistorit toimivat kytkiminä. PNP-transistori on


aina päällä, sallien sähkön virrata kollektorista emitteriin, sillä sen kantaan syö-
tetään tarpeeksi suuri negatiivinen jännite toisen 10K vastuksen kautta. NPN-
transistori kytkeytyy päälle kun painat kosketinta, siten syöttäen tarpeeksi
suuren positiivisen jännitteen kantaansa, toisen 10K vastuksen kautta. Sähkö-
virta kulkee siis emitteristä kollektoriin vain silloin kun kosketin on pohjassa.

Nämä perusperiaatteet ovat tärkeitä muistaa:

yy PNP-transistori käynnistyy kun sen kantaan syötetään negatiivista jänni-


tettä; sähkövirta kulkee kollektorista emitteriin.
yy NPN-transistori käynnistyy kun sen kantaan syötetään positiivista jänni-
tettä; sähkövirta kulkee emitteristä kollektoriin.

Nyt kun sähkövirta pystyy kulkemaan NPN-transistorin läpi, se pystyy kulke-


maan kokonaisen reitin - paristojen negatiivisesta navasta NPN-transistoriin,
sieltä näytön yhteiskatodeiterminaaliin, näytön b ja c anoditerminaaleihin, Johdotusjärjestys:
PNP-tranisistoriin ja lopuksi paristojen positiiviseen napaan - täten LED-näyttö
syttyy. 21-23-41, 25-47, 40-82, 119-42-137, 46-84, 124-48-81, 83-138, 121-122

LEDin sytyttäminen jomman kumman transistorin avulla ei ehkä tällä hetkellä


tunnu tärkeältä. Henkilöille jotka suunnittelevat monimutkaisia tietokonepii-
rejä, se on kuitenkin kätevä tapa ohjata piirejä.

- 41 -
26. TRANSISTORI, LDR-VALOVASTUS JA LEDNÄYTTÖ-
PIIRI
Tämä projekti näyttää miten käynnistät LEDin transistorin ja LDR-valovastuk-
sen avulla.

Ajattele LDR-valovastusta vastuksena joka muuttaa resistanssiaan siihen osu-


van valomäärän mukaan. Pimeässä sen resistanssi on hyvin korkea, noin 5 me-
gaohmia (miljoonaa ohmia); kirkkaassa auringonvalossa sen resistanssi laskee
100 ohmiin tai alle.

Voit testata tämän helposti; Aseta yleismittarisi resistanssimittaustilaan ja kyt-


ke se LDR-valovastukseen. Pidä kätesi LDR-valovastuksen yläpuolella ja mer-
kitse resistanssi muistiin. Siirrä kätesi ja lue resistanssi uudestaan.

Voit käyttää NPN-transistoria kytkimenä. Kuten näimme viime projektissa, se


käynnistyy kun sen kantaan syötetään tarpeeksi suuri positiivinen jännite, Po-
sitiivinen jännite virtaa pariston positiivisesta navasta LDR-valovastukseen, Johdotusjärjestys:
säätönuppiin ja 10K ohm vastukseen.
15-21-23-119, 16-28, 25-47, 124-26-48, 27-82, 46-81, 121-122
Kantaan ohjautuva jännitemäärä määritellään LDR-valovastuksen, säätönupin
ja 10K vastuksen yhteysresistanssilla. LDR-valovastukseen osuva valomäärä
ja säätönupin asento muuttavat kannan jännitettä - joko vähentäen sitä tai
nostaen sitä tarpeeksi jotta transistori käynnistyisi. Käytä yleismittariasi sää-
tönuppiin ja koita kääntää nuppia samalla kuin varjostat LDR-valovastusta
nähdäksesi jännitemuutoksen. Säädä nuppia niin että transistori käynnistyy ja
sammuu kun LDR-valovastuksen vastaanottama valomäärä muuttuu.

Tämä piiri näyttää numeron 1 kirkkaassa valossa. Voit toki kytkeä johdot näyt-
tämään minkä tahansa haluamasi numeron. Voimme ajatella numeroa 1 bi-
näärilukuna, jolloin se syttyy kirkkaan valon olemassaolosta. Voitko muuttaa
kytkentöjä jotta piiri näyttäisi toista merkkiä?

- 42 -
IV. KIERTOMATKA DIGITAALISTEN
PIIRIEN MAAILMASSA
27. DIODI-TRANSISTORILOGIIKKA ”AND” LED-NÄY- Kun molemmat annot ovat HIGH-tilassa, molemmat diodit syöttävät negatii-
vista jännitettä PNP-transistorin kantaan, jolloin se kytkeytyy päälle. NPN-tran-
TÖLLÄ sistorikin kytkeytyy päälle, syöttäen virtaa LED-näyttöön.
Nyt astumme digitaalisten piirien maailmaan ja opimme joitakin perustieto-
Matemaatikot käyttävät symbolia AB ilmentämään AND-toimintoa. Piirikaavi-
ja. Aluksi, digitaalinen piiri on piiri joka toimii kytkimenä sammuttaakseen ja
on oikeassa alakulmassa näet piirikaaviosymbolin AND-piirille.
käynnistääkseen erilaisia komponentteja. Tämä osio käsittelee diodi-transisto-
rilogiikkapiirejä (DTL) - piirejä jotka käyttävät diodeja ja transistoreita virran
katkaisemiseen ja kytkemiseen.

Normaalisti ei ole väliä kuinka paljon jännitettä digitaaliseen piiriin syötetään;


mikä on tärkeää on onko piiri päällä (siihen syötetään jännitettä) tai pois päältä
(siihen ei syötetä jännitettä). Kun piiri on päällä, sitä kutsutaan positiivisemmak-
si loogiseksi tilaksi (HIGH) tai merkitään numerolla 1. Kun piiri ei ole päällä, sitä
kutsutaan negatiivisemmaksi loogiseksi tilaksi (LOW) tai merkitään numerolla 0.

Tulet oppimaan AND-piiristä. AND-piirin anto on aktiivinen kun kaikki siihen


kytketyt terminaalit ovat HIGH-tilassa (eli niissä kulkee jännite).

Kytke tämä piiri piirikaavion mukaan. Tämän jälkeen, kytke terminaalit A (126)
ja B (128) terminaaleihin 119 ja 124 eri yhdistelminä sulkeaksesi piirin ja oppi-
aksesi miten AND-piiri toimii.

Tässä piirissä, terminaali 124 on HIGH-tilassa (jännite) ja terminaali 119 on


LOW-tilassa (ei jännitettä). LED-näyttö näyttää kirjaimen H vain liittäessäsi ter- Johdotusjärjestys:
minaaleja A ja B terminaaliin 124 (HIGH-tilan terminaali). Jos liität terminaalin
A tai B, tai molemmat, terminaaliin 119 (LOW-tilan terminaali), LED-näytöllä ei 22-23-21-18-19-72, 25-47, 81-40-125-127, 41-83, 42-129, 46-84-85, 86-
näy mitään. Sekä A että B on oltava HIGH-tilassa jotta niiden yhdistetty anto 82-48-124, 71-130-119, 121-122, 126-(joko 119 ”HIGH” tai 124 ”LOW”),
(LED-näyttö) antaisi kirjaimen H. 128-(joko 119 ”HIGH” tai 124 ”LOW”)

Kun jompi kumpi tai molemmat tulot ovat LOW-tilassa (eli terminaali 126 ja/
tai 128 on liitetty terminaaliin 119), PNP-transistorin kantaan syötetään positii-
vinen jännite diodien kautta, ja PNP-transistori pysyy pois päältä. Koska PNP-
transistori ei sulje piiriä, NPN-transistorin kantaan ei myöskään syötetä virtaa,
joten sekin pysyy pois päältä. Yhteiskatoditerminaali ei ole kytketty negatiivi-
seen virransyöttöön, ja LED-näyttö pysyy pois päältä.

- 44 -
28. DTL-PIIRI ”OR” LED-NÄYTÖLLÄ
Tämä seuraava piiri on looginen OR-piiri. Arvaatko miten tämä piiri toimii?
Muista että AND-piiri on HIGH-tilassa kun sekä A- että B-anto ovat HIGH-tilas-
sa. OR-piiri on HIGH-tilassa kun joko A- tai B-anto on HIGH-tilassa.

Näyttö näyttää H-kirjaimen liittäessäsi joko terminaalin A tai B terminaaliin


119 (HIGH-tilan terminaalimme). Kokeile liittää kumpikin terminaali terminaa-
liin 119; sen jälkeen terminaaliin 124. Mitä tapahtuu? Tämä looginen toiminto
ilmaistaan A+B

Tämä piiri on hyvin samanlainen kuin edellinen, joten emme selitä koko piirin
toimintaa tässä. Vertaa nämä kaksi projektia keskenään ja tee muistiinpanoja
niiden yhtäläisyyksistä ja eroista. Katso pystytkö seuraamaan piiriä piirikaavi-
olla.

Johdotusjärjestys:

71-41, 72-19-18-21-22-23, 79-25-48-124, 81-47, 83-127-125, 84-80-46,


85-42-119, 86-82-40, 121-122, 126-(joko 119 ”HIGH” tai 124 ”LOW”),
128-(joko 119 ”HIGH” tai 124 ”LOW”)

- 45 -
29. DTL-PIIRI ”NAND” LED-NÄYTÖLLÄ
Et tule löytämään sanaa NAND sanakirjasta (ellei se ole elektroniikkaan tai tie-
totekniikkaan erikoistunut sanakirja). Tämä on melko tuore termi joka tarkoit-
taa käänteistä AND-toimintoa (Non-AND). Tämä toiminto tuottaa AND-piiriin
nähden vastakkaiset olosuhteet. NAND-anto on LOW-tilassa kun sekä A- että
B-anto ovat HIGH-tilassa. NAND-anto on HIGH-tilassa jos joko A- tai B-anto tai
molemmat ovat LOW-tilassa. Piirikaaviosymboli näyttää samalta kuin AND-
symboli, mutta annon kohdassa on pieni ympyrä. Tämä toiminto ilmaistaan
AB.

Kun joko A- tai B-terminaali, tai molemmat, on kytketty terminaaliin 124 (loo-
ginen LOW-tilan terminaali), diodien läpi kulkee negatiivinen jännite ja NPN-
transistori pysyy pois päältä. LED-näyttö ei syty. Kun sekä A- että B-terminaali
on kytketty terminaaliin 119 (looginen HIGH-tilan terminaali), molemmat dio-
dit sallivat positiivisen jännitteen kulkea lävitseen. Tämä positiivinen jännite
Johdotusjärjestys:
kytkee NPN-transistori päälle, jolloin LED-näyttö ilmaisee kirjaimen L.
81-20-19-18-119, 25-47, 82-46-128-126, 48-130, 121-122, 124-129,
125-(joko 119 ”HIGH” tai 124 ”LOW”), 127-(joko 119 ”HIGH” tai 124
”LOW”)

- 46 -
30. DTL-PIIRI ”EXCLUSIVE OR”
Älä huolestu jos et tiedä mitä ”exclusive (poissulkeva) OR” tarkoittaa. Exclusive
OR (lyhennetty XOR) -piiri on HIGH-tilassa vain kun jompi kumpi tuloista on
HIGH-tilassa.

Voit nähdä että XOR-piirin anto on LOW-tilassa jos molemmat tulot ovat samat
(HIGH- tai LOW-tilassa). Jos tulot ovat eri (HIGH ja LOW tai LOW ja HIGH), silloin
anto on HIGH. Tämä on kätevä piiri joka kertoo jos meillä on kaksi tuloa jotka
ovat samat tai erilaiset.

Ennen kuin kytket tämän piirin valmiiksi, varmista että kytkin on asennossa
B. Kytke viimeisenä terminaalit 13 ja 14 kytkeäksesi virransyötön päälle. Katso
LEDiä 1. Paina nyt kosketinta tuottaaksesi HIGH-tilan annon. Huomaatko eroa
LED 1:n toiminnassa? Päästä irti koskettimesta asettaaksesi molemmat annot Johdotusjärjestys:
LOW-tilaan. Siirrä kytkin asentoon A jolloin kytkimen tilaksi muuttuu HIGH.
Mitä LED 1 tekee nyt? 13-45-132-137, 14-119, 44-31-75, 76-84-82-33-121, 81-40-138, 41-130,
48-42-128, 43-47, 46-80, 79-129-125, 83-126-127-131
Jätä kytkin asentoon A ja paina kosketinta jolloin kumpikin anto asettuu HIGH-
tilaan. Näet että XOR-piirissä, kaksi HIGH-tilan tuloa tuottavat LOW-tilan annon.

Voisit myös rakentaa XNOR-piirin (Exclusive NOR). Emme kuitenkaan raken-


na sellaista tässä, mutta voisit ehkä arvioida miten tekisit sen. Vinkki: se on
samanlainen kuin NOR-piiri lisäjohdotuksella jolla saadaan aikaan käänteinen
piiri. Ole huolellinen ja merkitse kaikki havaintosi muistikirjaasi, varsinkin jos
rakennat XNOR-piirin.

- 47 -
31. TRANSISTORIPIIRI ”NOR” LED-NÄYTÖLLÄ
Nyt kun olet rakentanut ja oppinut NAND-piirin toiminnan, on helppo päätel-
lä mitä NOR-piiri (käänteinen OR) tekee. Näytölle ilmestyy L-kirjain kun joko
terminaali A tai B on kytketty terminaaliin H (119). Piirin anto on HIGH vain
silloin kun sekä A että B vastaanottavat LOW-tulon. Tämä on OR-piirin vasta-
kohta. NOR-piirin piirikaaviosymboli näytetään alla. Toiminto ilmaistaan A+B.
+-merkki symboloi OR-piiriä ja symbolin yllä oleva viiva merkitsee että piiri on
käänteinen.

Liittäessäsi joko terminaalia A tai B (tai molempia) terminaaliin H, NPN-transis-


tori käynnistyy ja siten sulkee piirin. Kun sekä A että B on kytketty terminaaliin
L, transistori kytkeytyy pois päältä ja LED-valo sammuu.

Johdotusjärjestys:

18-19-20-119, 25-47, 46-82-84, 48-124, 81-(joko 119 ”HIGH” tai 124


”LOW”), 83-(joko 119 ”HIGH” tai 124 ”LOW”),121-122

- 48 -
32. TRANSISTORIPIIRI ”FLIP-FLOP” Olemme käyttäneet tämän tyyppisiä piirejä aikaisemmissakin projekteissa. Se-
laa takaisinpäin ja yritä paikallistaa ne.
Mikä on flip-flop? Flip-flop tai liipaisinpiiri on piiri joka vaihtelee edes takaisin
kahden tilan välillä (päälle ja pois päältä) tietyillä aikaväleillä. Se vaihtaa toi-
seen tilaan, sitten takaisin ensimmäiseen, jne.

Tämä liipaisinpiiri käyttää kahta transistoria, kahta kondensaattoria ja neljää


vastusta sytyttääkseen ja sammuttaakseen LED-näyttöä. Transistorit ovat aina
vastakkaisissa tiloissa; kun transistori Q1 on päällä, transistori Q2 on pois pääl-
tä; kun Q2 on päällä, Q1 on pois päältä. Tämä tilanmuutos on erittäin nopea
(tapahtuu mikrosekunneissa). Kierrä säätönuppia ja merkitse muutoksen vai-
kutus LED-näytön vilkkumiseen muistiin.

Katso piirikaaviota nähdäksesi miten piiri toimii. Muista että transistori kytkey-
tyy päälle kun sen kantaan syötetään jännite. Kummankin PNP-transistorin
kanta on kytketty paristojen negatiiviseen napaan vastusten kautta. Saatat ku-
vitella että kumpikin transistori olisi päällä koko ajan, mutta niiden kantoihin
on kytketty kaksi kondensaattoria jotka auttavat luomaan flip-floptoiminnon.

Kuvataksemme piirin, olettakaamme että transistori Q1 on pois päältä. Tran-


sistori Q2 on päällä koska 100µF kondensaattori on latautumassa ja purkau-
Johdotusjärjestys:
tumassa transistorin kannan kautta. 4.7K vastus ja säätönuppi pitävät transis-
torin Q2 päällä myös sen jälkeen kun 100µF kondensaattori on purkautunut.
21-23-41-84, 75-81-87-25-27-124, 28-79-82, 40-115-80, 45-42-119, 43-
Nyt 10µF kondensaattori on latautunut ja purkautuu 47K vastuksen, pariston
88-83, 44-116-76, 121-122
ja Q2:n kautta. Transistori Q1 pysyy pois päältä niin kauan kuin 10µF konden-
saattorin lataus on tarpeeksi korkea.

Kun lataus putoaa tiettyyn pisteeseen, 47K vastuksen negatiivinen jännite


käynnistää transistorin Q1. Kun transistori Q1 käynnistyy, 100µF kondensaat-
tori ryhtyy nopeasti latautumaan, jolloin transistori Q2 sammuu. Q2:n ollessa
sammuneena, sen kollektorijännite nousee lähemmän virtalähteen 9 V jänni-
tettä ja LED-näyttö sammuu. 10µF kondensaattorin nopean latautumisen an-
siosta Q1 käynnistyy täysin. Tämä vaihto tapahtuu hyvin nopeasti.

Hetken päästä 100µF kondensaattori purkautuu Q2 transistorin kautta ja piiri


vaihtaa alkuperäiseen tilaansa, ja sykli alkaa uudestaan.
- 49 -
33. TRANSISTORIPIIRI ”TOGGLE FLIP-FLOP”
Vipukytkin, ”toggle flip-flop”, on kytkin joka kytkee piirejä päälle ja pois päältä.
Käytämme tässä liipaisinpiiriä vipukytkimenä. Edellisessä projektissa piiri kyt-
keytyi automaattisesti. Tässä projektissa piiri ei vaihda tilaa ennen kuin se saa
komennon tehdä niin.

Kytkettyäsi johdot, aseta kytkin asentoon A. LED-näytön alempi osa syttyy. Pai-
na nyt kosketinta. Näytön alempi osa sammuu ja ylempi osa syttyy. Joka kerta
kun painat kosketinta, näytön puoliskot syttyvät tai sammuvat vuorotellen.

Kun toinen transistori on päällä, toinen on pois päältä, ja pysyy päällä (tai pois
päältä) kunnes käsket sen vaihtumaan. Voimme siis sanoa että liipaisinpiiri ky-
kenee muistamaan asioita. Monet yhden kytkinsignaalin ohjaamat liipaisinpii-
rit kykenevät muistamaan monta asioita. Tällä tavalla tietokoneetkin muista-
vat niin paljon asioita.
Johdotusjärjestys:

84-108-44-17, 81-106-41-20, 25-124-137, 40-107-83, 42-45-130-110-


72, 43-105-82, 71-75-111-131-129, 76-109-112-138, 119-132, 121-122

- 50 -
V. LISÄÄ SEIKKAILUJA DIGITAA-
LISTEN PIIRIEN MAAILMASSA
34. LOOGINEN TRANSISTORI-TRANSISTORI PUSKURI- Kuten olet varmaan jo päätellyt, 1 on tulo kun kytkin on asennossa A, ja 0 on
tulo kun kytkin on asennossa B. Kun ensimmäisen NANDin tulo on 1, sen lähtö
PORTTI on 0. Ensimmäisen NANDin lähtö 0 on siten toisen NANDin tulo. Toisen NAN-
Din tulo 0 muuttuu lähdöksi 1, jolloin LED-valo syttyy.
Oletko koskaan ihmetellyt mitä tapahtuu kun liität useamman digitaalisen pii-
rin yhteen, käyttäen toisen lähtöä toisen tulona? Rakentaessasi tämän piirin
tulet saamaan selkoa tästä.

Yksi rakennussarjassasi olevista integroiduista piireistä on ns. ”quad two-input


NAND” -piiri. Tämä käsitteet eivät todennäköisesti ole sinulle tuttuja. Integroi-
tu piiri, tai IC (integrated circuit) sisältää monta transistoria, diodia ja vastusta
yhdessä kompaktissa paketissa.

Quad tarkoittaa neljää. Tässä IC:ssä on neljä eri NAND porttipiiriä, kummallakin
kaksi tuloa. Jokaisella NAND-portilla on kaksi tuloterminaalia. Olemme käyttä-
neet vain kahden tulon loogisia piirejä tähän mennessä, mutta joillakin piireil-
lä on useampi tulo.

Lopuksi, tätä piiriä kutsutaan portiksi, sillä piirillä on useampi kuin yksi tulo ja
vain yksi lähtö. Sen lähtö ei aktivoidu ennen kuin sen tulot täyttävät tiettyjä
vaatimuksia. Tulemme käyttämään tätä kätevää piiriä muidenkin projektien
digitaalisissa piireissä.

Tätä porttipiiriä kutsutaan lisäksi puskuriksi, sillä sitä käytetään pitämään lait-
teen kahta osiota eristyksissä toisistaan.

Tutki piirikaaviota samalla kun rakennat projektia. Käytämme yhden NAND-


portin lähtöä ja käytämme sitä toisen piirin kumpaankin tuloon (huomaa, että Johdotusjärjestys:
kummankin NANDin tulo on aina sama). Päätellen siitä, mitä olet tähän men-
nessä oppinut NAND-piireistä, mitä luulet tapahtuvan jos ensimmäisen NAN- 13-49-131, 14-119, 31-55, 33-56-57-59-60-62-133-121, 50-51-132, 52-
Din tulo on 1? Tai jos ensimmäisen NANDin tulo on 0? Yritä selvittää se ennen 53-54, 13-14 (POWER)
kuin rakennat tämän projektin.

Ennen kuin kytket kaikki johdot loppuun, aseta kytkin asentoon B. Liitä termi-
naalit 13 ja 14 kytkeäksesi virran. Mitä tapahtuu LEDille 1? Siirrä kytkin asen-
toon A. LED 1 syttyy.

- 52 -
35. TTL-INVERTTERIPORTTI
Invertteri on piiri jonka lähtö on sen tulon vastakohta. Jos tulo on 1 (HIGH),
silloin lähtö on 0 (LOW). Jos tulo on 0 (LOW), silloin lähtö on 1 (HIGH).

Aseta kytkin asentoon A ennen kuin kokoat tämän projektin. Kytke tämän jäl-
keen terminaalit 13 ja 14. Huomaat että sekä LED 1 että LED 2 ovat pois päältä.
Koska lähtö on tässä tilanteessa 0, on tulon pakko olla 1. Siirrä nyt kytkin asen-
toon B ja huomaa että kumpikin LED-valo syttyy, täten ilmaisten että tulo on 0.

Näet piirikaaviosta että käytämme kahta integroidun piirin neljästä NAND-


portista. Kun kytkin on asennossa A, kummankin NANDin tulo on 1. Tämä
tarkoittaa että kummankin NANDin lähtö on 0, jolloin LED-valot pysyvät pois
päältä. Kun kytkin asetetaan asentoon B, molemmat tulot eivät enää ole 1, jol-
loin LED-valot syttyvät.

On ihmeellistä ajatella kuinka isoja aikaisemmin käsitellyt RTL- ja DTL-piirit


ovat. Usko tai älä, neljä sellaista piiriä on kutistettu mahtumaan tämän pikku-
ruisen integroidun piirin sisään.

On olemassa toisen tyyppinen integroitu piiri, hiukan rakennussarjassasi ole-


via piirejä isompi, joka on itse asiassa pienoiskoon tietokone. Tätä minitietoko-
netta kutsutaan mikroprosessoriksi. Tätä tapaa yhdistää useita piirejä yhteen
integroituun piiriin kutsutaan nimellä ”Large Scale Integration” (LSI). Tulet tör- Johdotusjärjestys:
määmään tähän termiin useamminkin lukiessasi integroiduista piireistä.
13-49-50-131, 14-119, 31-52, 36-33-56-57-59-60-62-133-121, 34-55,
51-53-54-132, 13-14

- 53 -
36. TTL AND-PORTTI
Keksitkö miten teet AND-portin rakennussarjasi NAND-porteista? Tee seuraa-
va koe niin saat selville!

Anna kytkimen olla asennossa B rakentaessasi tämän projektin. Kun kaikki


muut johdot on liitetty, liitä terminaalit 13 ja 14 kytkeäksesi virran päälle. Paina
kosketinta. Mitä LED 1 tekee? Siirrä nyt kytkin asentoon A samalla kun pidät
kosketinta painettuna. Muuttuuko LED 1:n tila mitenkään?

Kuten huomaat, painamalla kosketinta ja asettamalla kytkintä asentoon A, tu-


lojen arvoksi muuttuu 1, jolloin yhteislähtö on 1. Pystytkö seuraamaan tuloa 1
koko piirin läpi kunnes törmäät lähtöön 1? Kokeile sitä äläkä kurkkaa vastausta!

Se toimii näin - Jokainen tulo 1 syötetään ensimmäiseen NAND-porttiin. Täl-


löin NANDin lähtö on 0. Tämä lähtö 0 käytetään toisen NANDin kumpaankin
tuloon. Toisen NANDin tulot 0 aikaansaavat lähdön 1, ja LED-valo syttyy. Täten
kaksi NAND-porttia koostavat yhden AND-portin.

Johdotusjärjestys:

13-49-131-137, 14-119, 31-55, 72-56-57-59-60-62-33-133-121, 50-71-


138, 51-132, 52-53-54, 13-14 (POWER)

- 54 -
37. TTL OR-PORTTI
Yksi quad two-input NAND -integroidun piirin hienouksista on että voimme
yhdistää piirin neljä NAND-porttia ja täten rakentaa muita logiikkapiirejä. Kak-
si edellistä projektia osoittavat miten voimme käyttää NANDeja rakentaak-
semme muita logiikkapiirejä. Tämä projekti osoittaa miten rakennat OR-portin
NAND-porteilla.

Katso tämän projektin piirikaaviota - pystytkö päättelemään mitä tapahtuu


joka tulosta loppupään lähtöön?

Rakentaessasi tätä projektia, pidä kytkin asennossa B. Lopuksi, kytke terminaa-


lit 13 ja 14. Paina nyt kosketinta. Mitä tapahtuu LED 1:lle? Vapauta kosketin ja
aseta kytkin asentoon A. Mitä tapahtuu LED 1:lle nyt? Pidä kytkin asennossa A
ja paina kosketinta uudestaan. Muuttuuko LED 1 millään lailla?

Näet että tämä piiri tosiaankin käyttäytyy kuten ne OR-portit joiden kanssa
olet aikaisemmin touhunnut. Jos vähintään toinen tuloista on 1, lähtö LEDiin
on 1. Oletko jo seurannut mitä tapahtuu koko piirin läpi? Selitys löytyy seuraa-
vasta kappaleesta, mutta älä kurkkaa!

Sanotaan että painat kosketinta kytkimen ollessa asennossa B. Tällöin NANDin


Johdotusjärjestys:
kummankin tulon arvo on 1, ja lähtö 0. Tämä lähtö 0 on yksi LED-valoa ohjaa-
van NAND-portin tuloista. Koska NANDin lähtö on 0 vain jos molemmat tulot
13-49-131-137, 14-119, 31-58, 72-59-60-62-33-133-121, 50-51-71-138,
ovat 1, tulo 0:n takia NANDin lähdöksi määrittyy 1 ja LED 1 syttyy.
52-56, 53-54-132, 55-57, 13-14 (POWER)
Voimme rakentaa AND, NOR, XOR ja NAND-portteja quad two-input IC:n avul-
la. Keksitkö miten kytkisit NANDit jotta rakentaisit nämä muut logiikkapiirit?
Kokeile vapaasti ja tee muistiinpanoja, sillä tulet kohta oppimaan miten em.
portit rakennetaan.

- 55 -
38. TTL ”EXCLUSIVE OR”-PORTTI
Koska olemme rakentaneet muita digitaalisia piirejä yhdistämällä NAND-port-
teja, on järkevää että voimme myös rakentaa XOR-portteja. Kuten seuraava
projekti osoittaa, tämä on täysin mahdollista.

Aseta kytkin asentoon B ennen kuin kokoat tämän projektin. Kun olet liittänyt
kaikki johdot, kytke lopuksi terminaalit 13 ja 14. Paina kosketinta - tapahtuuko
LED 1:lle mitään? Vapauta kosketin ja aseta kytkin asentoon A. Mitä LED 1 te-
kee? Anna kytkimen olla asennossa A ja paina kosketinta. Mitä tapahtuu LED
1:lle nyt?

Lähtö on 1 niin kauan kuin tuloilla on eri arvot. Jos molempien tulojen arvot
ovat samat - joko 0 tai 1 - XOR-portin lähtö on 0.

Hiero hetken aivonystyröitäsi ja seuraa kumpaakin 0 tai 1 tuloa piirin läpi kun-
nes pääset lähtöön. Voi olla helpompaa jos merkitset joko 0 tai 1 piirikaavioon
jokaisen NAND-portin tuloon ja lähtöön.

Johdotusjärjestys:

13-49-131-137, 14-119, 31-61, 72-62-33-133-121, 71-50-53-138, 57-51-


132, 54-52-56, 55-59, 58-60, 13-14 (POWER)

- 56 -
39. TTL NOR-PORTTI
Merkitse piirikaavioon 0 ja 1 tulot kuten edellisissä projekteissa ja katso miten
piiri päätyy joko 0 tai 1 lähtöön. Tee parhaasi äläkä kurkkaa vastausta.

Rakentaessasi piiriä, aseta kytkin asentoon B. Kytke johdotuksen lopuksi termi-


naalit 13 ja 14. Paina kosketinta. Tapahtuuko LED 1:lle mitään? Vapauta koske-
tin ja aseta kytkin asentoon A. Mitä tapahtuu LED 1:lle nyt? Anna kytkimen olla
asennossa A ja paina kosketinta. Tapahtuuko jotain uutta?

Kuten huomaat, tämä projekti käyttäytyy samoin kuin muut rakentamamme


NOR-portit. Kummankin NANDin (a ja b) tulo on 1. Niillä on siten lähtö 0. Näi-
den lähtöä käytetään NANDin c tuloina. NAND c:n lähtö on 1 kun vähintään
toinen tuloista on 0. Tämä lähtö 1 käytetään seuraavan NANDin tulona, jolloin
sen lähtö on 0, ja LED 1 ei syty.

Kuten näet, NOR-portin lähtö on 1 vain kun molemmat tulot ovat 0 - eli kun
kytkin on asennossa B ja kosketinta ei paineta.

Johdotusjärjestys:

13-49-131-137, 14-119, 31-55, 72-33-62-133-121, 50-58, 51-61, 52-53-


54, 56-57-71-138, 59-60-132, 13-14 (POWER)

- 57 -
40. TTL ”THREE-INPUT AND”-PORTTI
Vaikka olemme tähän mennessä käyttäneet digitaalisia piirejä joilla on vain
kaksi tuloa, se ei tarkoita että emme voisi käyttää useampaa tuloa. Tässä on
TTL AND-portti jolla on kolme tuloa. Tutki piirikaaviota ja yritä päätellä miten
kolmella tulolla saadaan aikaan lähdön arvoksi 1.

Huomaat että teemme asiat hieman eri tavalla tällä kertaa - terminaaleista 13
ja 14 koostuu tulosignaali. Kytkemällä nämä kaksi terminaalia luot tulon 1 ja
kytkemällä ne irti saat tuloksi 0. ”Käynnistät” tämän projektin kytkemällä ter-
minaaleja 119 ja 137.

Tiedät miten AND-portit toimivat, joten emme käsittele yksityiskohtia tässä.


Pystytkö tutkimalla piirikaaviota päättää millä kytkimen, koskettimen ja termi-
naalien 13 ja 14 kytkennöillä saat lähdöksi 1? Mieti asiaa ja lue sitten eteenpäin
saadaksesi tietää olitko oikeassa.

Tämä piiri toimii seuraavasti: painike ja kytkin ovat molemmat kytketty yhteen
Johdotusjärjestys:
NANDiin. Kun kumpikin tuottaa tulon 1, NANDilla on lähtö 0. Tämä lähtö 0 on
seuraavan NANDin tulo, jolloin sen lähdöksi muodostuu 1.
13-49-131-137, 14-73-57, 31-61, 74-71-62-33-121-133, 50-72-138, 51-
132, 52-53-54, 55-56, 58-59-60, 119-137 (POWER)
Tämä lähtö 1 siirtyy seuraavaan NAND-porttiin (näetkö sen piirikaaviossa?).
Siellä se muodostaa yhden tulon, ja terminaalien 13 ja 14 signaalien muodos-
taen toisen. Kun kumpikin näistä tuloista on 1, NANDin lähtö on 0. Tätä lähtöä
käytetään seuraavan NANDin tuloina, jolloin sen lähtö on 1, ja LED 1 syttyy.

Vaikuttaa yksinkertaiselta, eikö vain? Usko tai älä, jopa monimutkaiset tietoko-
neet noudattavat samoja periaatteita kuin rakennussarjassa rakentamamme
digitaaliset piirit.

- 58 -
41. TTL-AKTIVOINTIPIIRI ”AND”
Edellisessä projektissamme oli ominaisuus joka voi aiheuttaa ongelmia jois-
sakin tilanteissa. LED-valot 1 ja 2 syttyvät ja sammuvat vuorotellen. Voi olla
että haluaisimmekin että kumpikin LED-valo syttyy ja sammuu samaan aikaan.
Keksitkö miten saisit tämän aikaiseksi kun kokeilit edellistä projektia? Tämä pii-
ri näyttää miten se tehdään.

Jos katsot tarkkaan tämän ja edellisen projektin piirikaavioita, huomaat että


ne ovat miltei identtisiä. Ainoa muutos on yhden NAND-portin lisäys.

Kuten edellisessä projektissamme, asettamalla kytkintä asentoon B estät sig-


naalin LED 1:stä LED 2:een. Kun asetat kytkimen asentoon A huomaat kuitenkin
että kumpikin LED-valo syttyy ja sammuu samaan aikaan. Nämä kaksi NAND-
porttia koostavat yhdessä AND-portin (muistatko tämän piirin projektista 36?).

Tässä piirissä LED 1:tä kutsutaan tiedonsyötöksi (data input). LED 2 kutsutaan
lähdöksi (output). Näitä termejä käytetään usein puhuttaessa aktivointipiireis-
tä, ja esiintyvät myös puhuttaessa digitaalisesta elektroniikasta.

Saatat tässä vaiheessa aavistaa että voimme käyttää muita digitaalisia piirejä
Johdotusjärjestys:
suorittamaan aktivointitoimintoja. Keksitkö miten? Tee muistiinpanoja havain-
noistasi, varsinkin jos keksit miten käytät OR-porttia aktivointipiirissä (huo-
13-49-42-45-131, 14-119, 71-50-31-44-114, 86-82-80-72-56-57-59-60-
maat miten seuraavassa projektissa).
62-33-36-121-133, 34-55, 40-113-85, 41-116-79, 43-115-81, 51-132,
52-53-54, 13-14 (POWER)

- 59 -
42. TTL-AKTIVOINTIPIIRI ”OR”
Keksitkö jo miten rakentaisit aktivointipiirin käyttämällä OR-porttia? Jos keksit,
niin tässä on mahdollisuus verrata oma suunnitelmasi meidän OR-aktivointi-
piiriin.

Kuten kahdessa edellisessä projektissa, multivibraattori tuottaa tulon OR-por-


tille tässä piirissä. Näet OR-portin lähdön katsoessasi LED 1:tä - se vilkkuu pääl-
le ja pois päältä multivibraattorin lähdön mukaan. Pystytkö sanomaan mitä
tapahtuu kun multivibraattorin tulo ohjataan OR-porttiin katsomalla piirikaa-
viota? Mieti asiaa ennen kuin rakennat tämän projektin.

Ennen kuin kytket tämän projektin loppuun, aseta kytkin asentoon A, eikä
asentoon B kuten edellisissä projekteissa. Kun olet liittänyt johdot valmiiksi,
kytke terminaalit 13 ja 14 kytkeäksesi virransaannin. Mitä LED 1 tekee? Ja mitä
LED 2 tekee? Aseta nyt kytkin asentoon B. Mitä tapahtuu LEDeille 1 ja 2 nyt?

Voimme yksinkertaistaa piiriä sanomalla että asettamalla kytkintä asentoon A


kuristaa tiedonsyötön LED 1:stä LED 2:een (tätä kutsutaan estotilaksi (inhibit
status)). Kun kytkin on asennossa B, tiedonsyöttö kulkee kuitenkin LED 1:stä Johdotusjärjestys:
LED 2:een. Tätä kutsutaan aktivointitilaksi (enable status).
13-49-42-45-131, 14-119, 71-50-51-31-44-114, 86-82-80-72-59-60-62-
Tämä on aktivointipiiriperheen kolmas piiri, joten emme näytä miten se toimii. 33-36-121-133, 34-58, 40-113-85, 41-116-79, 43-115-81, 52-56, 53-54-
Seuraa piirikaavion operatiivista virtausta. 132, 55-57, 13-14 (POWER)

- 60 -
43. TTL-AKTIVOINTIPIIRI ”NAND”
NAND-piirit pystyvät toimimaan elektronisina vahteina. Jos et halua että sig-
naali syötetään piirin tiettyyn osaan, NAND-portti voi varmistaa että signaali
ei kulje.

Tätä projektia kutsutaan NAND-aktivointipiiriksi koska se sallii signaalin kulun


tiettyä kanavaa pitkin. Piirin kaksi LED-valoa antavat sinun nähdä mikäli LED
1:n sytyttävä signaali saa päästä sytyttämään LED 2:n.

Tunnistit varmaan yhden piirin tässä piirikaaviossa saman tien - multivibraat-


torin. Näet multivibraattorin lähdön tutkimalla LED 1:tä. Huomaat myös että
multivibraattori toimittaa yhden tulon NAND-portille. Tutki piirikaaviota ja
päättele mitä tapahtuu kytkimen ollessa asennossa A tai sen ollessa asennos-
sa B. Keksitkö mitä LED-valot tekevät kytkimen ollessa asennossa A tai B? Tee
huolellisesti muistiinpanoja ja vertaa ne oppimaasi.

Ennen kuin kytket tämän projektin loppuun, aseta kytkin asentoon B. Kun olet
liittänyt johdot valmiiksi, liitä terminaalit 13 ja 14 ja seuraa LEDiä 1 ja 2. Näet
että LED 1 vilkkuu, ilmaisten multivibraattorin lähdön. Katso nyt LED 2:ta. Näet Johdotusjärjestys:
että se on jatkuvasti päällä, mikä viittaa siihen että jokin estää LED 1:n signaa-
lin pääsemästi LED 2:een. Aseta nyt kytkin asentoon A ja katso LED 1:tä. Mitä 13-49-53-54-42-45-131, 14-119, 71-50-31-44-114, 86-82-80-72-56-
tapahtuu? Tapahtuuko sama asia LED 1:lle ja LED 2:lle? 57-59-60-62-33-36-121-133, 34-52, 40-113-85, 41-116-79, 43-115-81,
51-132, 13-14 (POWER)
Näet että LED 1 ja 2 syttyvät ja sammuvat vuorotellen. Tämä johtuu siitä että
toinen NANDin tuloista on 1 kytkimen ollessa asennossa A. Multivibraattori lä-
hettää 0 ja 1 toiseen NAND tuloon. Kun multivibraattorin lähtö on 1, LED 1 syt-
tyy, mutta koska NANDin kumpikin tulo on 1, sen lähtö on 0 ja LED 2 sammuu.
Kun multivibraattorin lähtö on 0, LED 1 sammuu. Koska tämä johtaa siihen että
NANDin toinen tulo on 0, NANDin lähdöksi muodostuu 1 ja LED 2 syttyy. Yritä
keksiä mitä tapahtuu kytkimen ollessa asennossa B - miksi LED 2 pysyy jatku-
vasti päällä? Vinkki: kytkin B tuottaa tulon 0.

Keksitkö kaiken tämän ennen kuin rakensit piirin?

- 61 -
44. TTL ”R-S FLIP-FLOP”
Kuten mainitsimme aikaisemmin, liipaisinpiirit ovat piirejä jotka vaihtelevat
kahden tilan välillä. Insinöörit käyttävät usein liipaisinpiirejä vaihdellakseen
HIGH (1) ja LOW (0) -lähtöjen välillä. Kun lähtö on HIGH tai päällä, sanomme
että sen tila on asetettu (Set, S). Kun se on LOW tai pois päältä, sen tila on nol-
lattu (Reset, R).

Kun olet liittänyt johdot valmiiksi, siirrä kytkin asentoon A kytkeäksesi virran.
Joko LED 1 tai LED 2 syttyy. Ota terminaaliin 56 kytketty pitkä johto ja kosketa
vuorotellen terminaaleja 13 ja 14. Mitä tapahtuu LED-valoille?

Kun LED 2 syttyy, R-S liipaisinpiiri on asetetussa tilassa. Kun LED 1 syttyy, R-S lii-
paisinpiiri on nollatussa tilassa. Kun liipaisinpiiri on asetettu tai nollattu, irrota
pitkä johto piiristä ja katso mitä tapahtuu.

Näet nyt R-S liipaisinpiirin keskinäisen piirteen. Kun piiri on asetettu tai nollat-
tu, se pysyy siinä tilassa kunnes se saa signaalin joka käskee sen muuttumaan.
Tämä tarkoittaa että R-S liipaisinpiiri pystyy muistamaan asioita. Kehittyneet
tietokoneet käyttävät hyvin samankaltaisia piirejä muistaakseen asioita.
Johdotusjärjestys:

77-75-49-31-34-131, 33-53-52, 36-55-51, 50-76-13 (SET), 54-78-14 (RE-


SET), 121-62-60-59-57-56-PITKÄ JOHTO (LONG WIRE), 119-132

- 62 -
45. NAND-PORTISTA RAKENNETTU VIPUKYTKIN
Jos luulet että NAND-portti on monikäyttöinen piiri, niin olet oikeassa! Tässä
on vipukytkin joka rakentuu neljästä NAND-portista.

Kytke terminaalit 13 ja 14 käynnistääksesi virransaannin kun olet rakentanut


piirin. Paina kosketinta hitaasti useita kertoja. Huomaat että LED 1 syttyy tai
sammuu joka kerta kun kosketinta painetaan. Hiero aivonystyröitäsi ja yritä
seurata mitä tapahtuu koskettimen painalluksesta LED 1:een. Kaksi neljästä
NANDista toimii R-S liipaisinpiirinä. Mieti mitä kaksi muuta NANDia tekee.

Tämä piiri on invertteri koska se muuttaa tulot vastakkaisiksi.

Johdotusjärjestys:

13-75-85-81-49-31-42, 14-119, 33-57-61-87, 40-88,41-74-77, 46-102-


86, 47-53-50-76, 78-62-48-112-116-137-121, 51-55-60, 52-56, 73-54-
115, 58-59, 82-101-111-138, 13-14 (POWER)

- 63 -
46. TTL-LINJAVALITSIN
Ei ole vaikeaa keksiä tilanteita joissa haluaisimme lähettää syöttötietoa kah-
teen tai useampaan eri lähtöön. Tämä projekti näyttää miten voimme käyttää
NAND-porttien verkkoa saavuttaaksemme tämän.

Huomaat että käytämme multivibraattoria ja kolmea NAND-porttia tässä pii-


rissä. Voit jättää kytkimen asentoon A tai B rakentaessasi tätä projektia. Kun
kytket terminaaleja 13 ja 14, huomaat että LED 1 vilkkuu. Jos kytkin on asen-
nossa A, LED 2 vilkkuu myös. Jos kytkin on asennossa B, LED 3 vilkkuu.

Kuten voit havaita piirikaaviosta, asettamalla kytkintä asentoon A ta B, ohjaat


LED 2 ja 3:a valaisevien kahden NANDin tuloja. Kun kytkin on asennossa A, LED
2:ta ohjaava NAND saa tasaisen tulon 1. Multivibraattorin lähtö muodostaa toi-
sen tulon. Kun multivibraattorin lähtö muuttuu 0:sta 1:een, LED 2:ta ohjaava
NAND muuttaa lähtönsä 1:stä 0:aan.

Päinvastainen tapahtuu kun asetat kytkimen asentoon B. Nyt LED 3:sta ohjaa-
va NAND saa tasaisen tulon 1 jolloin LED 3 pääsee syttymään ja sammumaan Johdotusjärjestys:
multivibraattorin tulon mukaan.
13-49-34-37-42-45-131, 14-119, 71-57-54-31-44-114, 86-82-80-72-
59-60-62-33-121-133, 36-55, 39-58, 40-113-85, 41-116-79, 43-115-81,
50-51-53-132, 52-56, 13-14 (POWER)

- 64 -
47. TTL-MULTIPLEKSERI
Viimeiset projektimme näyttivät miten tietoa voidaan lähettää kahteen tai
useampaan eri lähtöön. Voit varmaan kuvitella tilanteita joissa haluaisimme
tehdä päinvastoin - lähettää tietoa kahdesta tai useammasta eri lähteestä yh-
teen lähtöön. Seuraava piiri näyttää miten tämä tehdään.

Kun tutkit tämän projektin piirikaaviota huomaat kaksi eri tuloa. Multivibraat-
toripiiri tuottaa toisen tulosignaalin LED 2:n ohjaamiseksi. Toisen signaalin
tuottaa... pystytkö arvaamaan?

Sinä itse! Sinä tuotat syöttösignaalin painamalla ja vapauttamalla kosketinta.


Koskettimen toiminta ohjaa LED 1:tä.

Aseta kytkin asentoon A ennen kuin kytket tämän projektin loppuun. Kytkies-
säsi terminaaleja 13 ja 14 liittääksesi virransyötön piiriin LED 2 vilkkuu. Tarkas-
tele LED 1:tä ja 3:a. Tapahtuuko vielä mitään? Paina nyt kosketinta ja näe mitä
tapahtuu LEDeille 1 ja 3. LED 3 syttyy ja sammuu samalla kuin LED 1. Siirrä nyt
kytkin asentoon B. LED 3 syttyy ja sammuu LED 2:n toiminnan mukaan. Voit Johdotusjärjestys:
käyttää jompaa kumpaa kahdesta lähteestä tulona määritelläksesi LED 3:n toi-
minnan. 13-49-42-45-131-137, 14-119, 73-50-31-138, 86-82-74-72-80-62-33-36-
39-121-133, 71-57-34-44-114, 37-61, 40-113-85, 41-116-79, 51-53-54-
Laita nyt mietintämyssy päähäsi ja seuraa tulot multivibraattorista kosketti- 132, 43-115-81, 52-59, 55-56, 58-60, 13-14 (POWER)
meen, sieltä kytkimeen ja viimeksi LEDiin. Merkitse 1 tai 0 NANDin jokaisen
terminaalin viereen korostaaksesi HIGH- ja LOW-tulot.

Tietokoneet ja muut erittäin kehittyneet digitaaliset piirit käyttävät monimu-


kaisempia versioita näistä piireistä. Kuten varmaan arvaat, vaihto tulokanavas-
ta toiseen hoidetaan elektronisesti useimmissa tapauksissa.

- 65 -
VI. TRANSISTORI-TRANSISTORI-
LOGIIKAN MAAILMA
48. EPÄSTABIILI TTL-MULTIVIBRAATTORI
Jopa multivibraattoripiirejä voi rakentaa NAND-porteista. Tämä projekti on
esimerkki epästabiilista multivibraattorista. Arvaatko mitä epästabiililla tarkoi-
tetaan tässä yhteydessä? Arvaa ja kokoa tämä projekti saadaksesi tietää olitko
oikeassa.

Kytke terminaalit 13 ja 14 käynnistääksesi tämän piirin. Näet että LED 1 rupe-


aa vilkkumaan. Epästabiililla tarkoitetaan että multivibraattorin lähtö vaihte-
lee jatkuvasti 1 ja 0 välillä. Kuten muistat, suurin osa tähän asti rakentamistasi
multivibraattoreista tekee näin.

Sinulla ei pitäisi olla kovinkaan suuria ongelmia selvittää miten tämä piiri toi-
mii. 100µF kondensaattori mahdollistaa kaiken. Kokeile jotain toista elektro-
lyyttikondensaattoria 100µF kondensaattorin tilalla ja katso millainen vaikutus
sillä on LED 1:n toimintaan. (Varmista että käytät oikeaa polariteettia)

Huomaat varmaan jo miksi NAND-porttipiirit ovat niin käytännöllisiä. Raken-


nussarjasi quad two-input NAND IC on maailman yleisemmin käytettyjä elekt-
roniikkakomponentteja, ja sitä voi käyttää lukemattomissa piireissä.

Johdotusjärjestys:

13-49-31, 14-119, 33-58, 50-51-77-115, 54-53-52-75-78, 55-56-57-76-


116, 59-60-62-121, 13-14 (POWER)

- 67 -
49. TTL-SIGNAALIGENERAATTORI
Olemme tuottaneet äänisignaaleja äänioskillaattoreilla niin kauan että saattaa
vaikuttaa siltä ettei ole muita tapoja tuottaa ääntä elektroniikkapiireistä. Tämä
ei kuitenkaan ole totta - NAND-porteista koostuva multivibraattori tekee työn
loistavasti.

Kun olet kytkenyt tämän piirin valmiiksi, kytke kuuloke terminaaleihin 13 ja


14 ja siirrä kytkin asentoon A käynnistääksesi piirin. Kuulet multivibraattorin
luoman äänen. Kokeile korvata 0.1µF kondensaattori 0.5µF kondensaattorilla.
Millainen vaikutus tällä on ääneen?

Voit kokeilla muitakin kondensaattoreita tässä projektissa. Älä kuitenkaan käy-


tä elektrolyyttikondensaattoreita (terminaalit 111-118). Järjestä piiri niin että
voit vaihtaa eriarvoisia kondensaattoreita piiriin ja pois piiristä muuttaaksesi
äänen lennossa. Keksitkö tapoja millä käyttäisit tätä piiriä muiden digitaalisten
piirien kanssa?

Johdotusjärjestys:

49-131, 50-51-77-109, 52-53-54-60-59-75-78, 55-57-56-76-110, 62-121,


119-132, 58-13-KUULOKE (EARPHONE), 61-14-KUULOKE

- 68 -
50. VILKKUVAT LEDIT
Viimeistele tämän piirin johdotus ja kytke terminaalit 13 ja 14 avataksesi vir-
ransaannin. Näet että LED 1 ja LED 2 syttyy ja sammuu vuorotellen. Voit muut-
taa sykkeen vaihtamalla 100µF kondensaattorin tilalle jonkun toisen arvoisen
kondensaattorin.

TTL-multivibraattoreita käytetään nykyään yhä yleisemmin kuin transistori-


multivibraattoreita. Keksitkö miksi? Kirjoita ylös syitä siihen miksi luulet että
TTL-multivibraattorit toimivat paremmin kuin transistorimultivibraattorit.

TTL-multivibraattorit vievät paljon vähemmän tilaa kuin transistorimultivib-


raattorit.
TTL-integroidut piirit käyttävät myös paljon vähemmän virtaa kuin vastaavat
transistorijärjestelmät.

Johdotusjärjestys:

13-49-31-34, 14-119, 33-60-59-58, 36-61, 50-51-77-115, 52-53-54-78-


75, 55-57-56-76-116, 62-121, 13-14 (POWER)

- 69 -
51. YKSIVAKAA TTL
Kun olet kytkenyt tämän piirin johdot valmiiksi, siirrä kytkin asentoon A ava-
taksesi virransaannin. Paina kosketinta kerran ja katso mitä tapahtuu LED 1:lle.
Pidä kosketinta alhaalla eri pitkiä aikoja. Pysyykö LED 1 päällä yhtä kauan joka
kerta, vai vaihteleeko se?

Huomaat että yksivakaan multivibraattorin lähtö kestää yhtä kauan riippumat-


ta tulon kestosta. Tämä tarkoittaa että sitä voi käyttää monessa piirissä ajasti-
mena. Tätä piiriä kutsutaan myös monostabiiliksi multivibraattoriksi.

Koska tämä on multivibraattori, aavistat ehkä että on olemassa jokin tapa vaih-
della sen lähdön kestoa. Olet oikeassa, ja annamme sinulle mahdollisuuden
miettiä mikä se tapa voisi olla. (Sinulla ei itse asiassa pitäisi olla vaikeuksia pää-
tellä mitkä osat pitää vaihtaa. Muista tehdä muistiinpanoja eri komponenttien
korkeampien ja alhaisempien arvojen vaikutuksista piirin toimintaan.)

Johdotusjärjestys:

81-75-49-53-31-131, 33-58, 50-55, 51-82-83-109, 52-56-57-115, 54-77-


116, 59-60-62-78-84-138-121, 76-110-137, 119-132

- 70 -
52. TTL-TRANSISTORIAJASTIN
Tässä on toinen yksivakaa piirityyppi. Tässä projektissa tulet kuulemaan mul-
tivibraattorin tuloksen. Näet piirikaaviosta että tämä projekti yhdistää yksin-
kertaisia komponentteja ja digitaalista elektroniikkaa. Kun painat kosketinta,
100µF kondensaattori latautuu ja sallii piirikaavion vasemmassa alakulmassa
olevan NPN-transistorin toimivan. Huomaat että tämän transistorin kollektori
toimii ensimmäisen NAND-portin molempina tuloina.

Tämän piirin digitaalinen osa ohjaa piirikaavion oikealla puolella olevan PNP-
transistorin toimintaa. Käynnistä virransyöttö siirtämällä kytkin asentoon A.
Ensimmäisen NANDin lähdön ollessa 1, multivibraattori toimii ja kuulet ääntä
kaiuttimesta.

Ääni jatkuu kunnes 100µF kondensaattori purkautuu, jolloin ensimmäinen


transistori kytkeytyy pois päältä. Ensimmäisen NANDin lähdöksi muodostuu
0, jolloin multivibraattori pysähtyy. Ääni kestää noin 10 sekuntia 22K ohm vas-
tuksella. Korvaa 22K ohm vastus 47K ohm tai 100K ohm vastuksella ja tutki
tuloksia.
Johdotusjärjestys:
Kun olet kokeillut tätä projektia hetken, kokeile tätä: paina kosketinta ja va-
pauta se. Kun ääni päättyy, etsi johto joka on terminaalien 52 ja 54 välillä. Irrota 1-29, 2-30, 3-41, 5-59-60-62-48-116-121, 40-82, 79-49-42-131-138,
johto terminaalista 52. Tapahtuuko jotain uutta? Jos jotain tapahtuu, voitko 46-86, 47-50-51-80, 52-54, 53-77-111, 55-57-56-75-78, 58-76-81-112,
selittää miksi? 85-115-137, 119-132

- 71 -
53. SURISEVA LED-VALO
Tässä on toinen piiri joka käyttää sekä transistoria että NAND-tyypin multivib-
raattoreita. Sen avulla näet LED 1:n syttyvän samalla kun kuulokkeesta kuuluu
ääntä.

Kun olet rakentanut tämän projektin valmiiksi, liitä kuuloke terminaaleihin 13


ja 14 ja aseta kytkin asentoon A. Kuulet äänipulssin kuulokkeesta joka kerta
kun LED-valo syttyy. Tiedätkö miksi näin tapahtuu?

Oleta että NAND multivibraattorin lähtö on 0, ja seuraa lähtöä NAND multi-


vibraattorista transistorimultivibraattoriin. Luuletko että edellinen vaikuttaa
jälkimmäisen toimintaan? Jos sanot kyllä, kerro millä tavalla se vaikuttaa.

Kokeile jotain toista elektrolyyttikondensaattoria 100µF kondensaattorin tilalla


NAND multivibraattorissa nähdäksesi millainen vaikutus muutoksella on piirin
toimintaan. Mieti miten voisit muuttaa transistorimultivibraattorin toiminnan.

Voit käyttää kaiutinta kuulokkeen sijaan tässä projektissa, kytkemällä NPN-


transistorin, muuntajan ja ehkä vastuksen tai kaksi. Kokeile kaiuttimen lisää-
mistä, mutta muista tehdä muistiinpanoja suunnittelemastasi piiristä. Johdotusjärjestys:

31-55-56-57-76-116, 33-59-60-62-72-80-121, 40-109-85, 131-45-42-


49, 43-105-81, 50-51-77-115, 52-53-54-75-78, 58-82-86, 119-132,
110-44-71-13-EARPHONE (KUULOKE), 106-41-79-14-EARPHONE

- 72 -
54. SURISEVAN LED-VALON POIKA
Vertaa huolellisesti tämän ja edellisen projektin piirikaavioita. Ne ovat monella
tavalla samanlaisia, mutta eroavat yhdellä tärkeällä tavalla.

Huomaatko eron? Pystytkö kertomaan mikä vaikutus tällä erolla on projektin


toimintaan? Yritä selvittää tämä ennen kuin rakennat piirin.

Kun olet rakentanut tämän projektin valmiiksi, liitä kuuloke terminaaleihin 13


ja 14 ja aseta kytkin asentoon A. Huomaat että LED 1 syttyy, mutta kuulokkees-
ta ei kuulu ääntä. Kun LED 1 sammuu, kuulet ääntä kuulokkeesta.

Yritä miettiä miksi näin tapahtuu. Tutki piirikaaviota, ja kun luulet keksineesi
ratkaisun, lue eteenpäin saadaksesi tietää olitko oikeassa.

NAND multivibraattorin lähdön ollessa 0, sähkö virtaa LED 1:n läpi ja sytyttää
sen, mutta transistorimultivibraattori ei toimi koska vasemman transistorin
emitteriin syötetään signaali 1. Kun NAND multivibraattorin lähtö on 1, LED 1
ei syty, mutta vasemman transistorin emitteriin syötetään signaali 0. Transisto-
rimultivibraattori toimii silloin, ja kuulet ääntä kuulokkeesta.
Johdotusjärjestys:

131-45-31-49, 116-76-56-57-55, 40-109-85, 42-58-33, 43-105-81,


50-51-77-115, 52-53-54-75-78, 72-59-60-62-80-82-86-121, 119-132,
44-110-71-13-EARPHONE (KUULOKE), 41-106-79-14-EARPHONE

- 73 -
55. RS-SUMMERI 1
Näyttääkö tämä piirikaavio jotenkin tutulta? Tämä piiri käyttää NAND-porteis-
ta koostuvaa R-S liipaisinpiiriä, kuten projektissa 44.

Kun olet koonnut tämän projektin, aseta kytkin asentoon A ja paina kosketin-
ta. Kuulet äänen kuulokkeesta. Kokeile painaa kosketinta useamman kerran.
Tämän ei pitäisi vaikuttaa kuulokkeesta kuuluvaan ääneen. Siirrä nyt kytkin
asentoon B ja paina kosketinta vielä kerran. Mitä tapahtuu nyt?

Tämäntyyppisiä piirejä voi käyttää hälyttimissä. Ne ovat hyvin käteviä sillä tun-
keilija ei useimmiten kykene selvittämään miten äänen saa loppumaan. Voi
olla että haluat kokeilla LED-valon käyttöä äänen tilalla signaalina siitä että pii-
ri on asetettu tai nollattu.

Johdotusjärjestys:

13-77-75-49-45, 14-119, 40-109-85, 41-106-79, 42-55-51, 43-105-81,


50-78-131, 52-53, 54-76-133, 132-138, 44-110-71-EARPHONE (KUULO-
KE), 121-137-62-60-59-57-56-80-82-86-72-EARPHONE, 13-14 (POWER)

- 74 -
56. RS-SUMMERI 2
Tässä on toinen versio edellisestä projektista. Tällä kertaa käytämme NAND-
multivibraattoria ja transistoreista koostuvaa R-S liipaisinpiiriä.

Piiri toimii kuten edellinenkin. Kun asetat kytkintä asentoon B ja painat koske-
tinta, kuulet äänen kuulokkeesta. Kuulet äänen riippumatta siitä kuinka monta
kertaa painat kosketinta. Siirrä kytkin asentoon A ja paina kosketinta ja ääni
loppuu.

Vertaa tämän ja edellisen projektin toimintatavat keskenään. Millä tavalla ne


eroavat? Keksitkö tilanteita joissa toinen voisi olla käytännöllisempi kuin toi-
nen? Tee muistiinpanoja havainnoistasi.

Johdotusjärjestys:

13-49-42-45-138, 14-119, 81-32-41, 33-59-60-62-36-121, 44-35-


51-84, 40-133-83, 82-43-131, 50-77-109, 54-53-52-75-78, 132-137,
110-76-57-56-55-EARPHONE (KUULOKE), 58-EARPHONE, 13-14 (PO-
WER)

- 75 -
57. ÄÄNIKONE
Tämä digitaalinen ääniprojekti hyödyntää erästä aikaisemmissa projekteissa
käytettyä piiriä. Kerro mistä piiristä on kyse tutkimalla piirikaaviota.

Samalla kun etsit kyseistä piiriä voit kuunnella tämän projektin tuottamaa ään-
tä. Koska projektissa on monta johtoaskelta, on hyvä tehdä johdonvedot huo-
lellisesti ja tarkistaa työtäsi. Kun olet valmis, aseta kytkin asentoon A. Mitä kuu-
let? Voitko selittää miten tämä ääni syntyy pelkästään tutkimalla piirikaaviota?

Piirissä on käytetty kahta PNP-transistoria multivibraattoripiirin rakentami-


seen. (Tunnistitko tämän piirin?) Huomaa että olemme käyttäneet myös kahta
NAND-porttia rakentaaksemme multivibraattorin. NAND-multivibraattori vai-
kuttaa transistorimultivibraattorin toimintaan, joka vuorostaan lähettää sig-
naalin NPN-transistorin kautta äänivahvistimeen. Tulos on kuulemasi ääni.

Voit muuttaa piirin tuottaman äänen vaihtamalla 470µF kondensaattorin tilal-


le jokin muu kondensaattori. Kokeile myös eri arvoja 10K vastukselle ja 0.05µF
kondensaattorille ja katso mitä tapahtuu.
Johdotusjärjestys:

1-29, 2-30, 3-48, 5-50-51-53-54-72-80-62-121, 40-109-85, 41-106-79,


42-45-47-131-115-49, 43-105-81, 44-110-83-71, 46-84, 57-56-77-117,
58-59-60-75-78, 61-73-76-118, 74-82-86-116, 119-132

- 76 -
58. SUURI SUU
Tunnetko ketään jolla on suuri suu? Tai onko sinua syytetty siitä? Tällä projek-
tilla saat selville kuka kavereistasi on äänekkäin.

Näet miten tämä projekti toimii katsomalla piirikaaviota. Kun huudat kuulok-
keeseen, äänesi luo sähköenergiaa pietsosähköprosessin, kiteiden erityispiir-
teen avulla. Rakennussarjasi kuulokkeessa oleva kide synnyttää jännitettä kun
se altistetaan mekaaniselle rasitukselle - kuten äänesi tuottamalle paineelle.

Kuulokkeen sähköenergia vahvistetaan kahden transistorin piirissä. Voit säätö-


nupilla muuttaa sen kuulokkeen syöttämän signaalimäärän joka vahvistetaan.
Kaksi sarjaan kytkettyä NAND-porttia ohjaavat LED 1:n tilaa. Seuraa piirikaa-
viota ja merkitse tuloihin ja lähtöihin 0 tai 1.

Käyttääksesi tätä piiriä, aseta kytkin asentoon A ja säätönuppi asentoon 5. Johdotusjärjestys:


Huuda kuulokkeeseen ja katso LED 1:tä. Se todennäköisesti syttyy. Jos näin
käy, kierrä säätönuppi pienemmälle arvolle jolloin LED 1:n sytyttäminen on 27-79, 28-110, 124-131-31-49, 33-55, 41-43-100-81, 42-
vaikeampaa. Kierrä nuppia vain hiukan ja kokeile uudestaan. Katso miten pie- 72, 44-109-99-83, 45-88-78, 46-80, 47-115-51-50, 52-53-
nelle asetukselle voit kiertää nuppia vahvistimen voimakkuuden vähentämi- 54, 77-71-123, 119-132, 40-87-13-EARPHONE (KUULOKE),
seksi jotta LED 1 vielä syttyy. 121-26-48-116-62-60-59-57-56-84-82-14-EARPHONE

- 77 -
59. LAUKAUS PIMEYDESSÄ
Luuletko että sinulla on hyvä yönäkö? Tämän luvun viimeinen projekti on peli
jonka avulla huomaat miten hyvin näet pimeällä. Se testaa tähtäystäsi täysin
pimeässä huoneessa!

Kun olet rakentanut tämän projektin, laita se mahdollisimman pimeään huo-


neeseen. Siirrä kytkin asentoon A ja kierrä säätönuppi vastapäivään kunnes
LED 1 ja 3 syttyvät. Peli on nyt valmis kykysi testaamiseen.

”Aseesi” tässä pelissä voi olla mikä tahansa normaali taskulamppu. Käytä tas-
kulamppua rakennussarjan ”ampumiseen” valosäteellä. Jos tähtäät oikein,
tulet osumaan LDR-valovastukseen jolloin LED 2 syttyy ja kaksi muuta LEDiä
sammuu. Sammuta sitten taskulamppusi ja odota että LED 2 sammuu kunnes
kokeilet uudestaan.

Yritä ensin osua LDR-valovastukseen noin puolentoista metrin etäisyydeltä.


Jos osumatarkkuutesi paranee, lisää etäisyyttä. Kun olet harjoitellut riittävästi
voit koittaa osua LDR-valovastukseen pelkästään vilkuttamalla taskulamppua
sen sijaan että käyttäisit jatkuvaa sädettä.
Johdotusjärjestys:
Saatat joutua säätämään nuppia hyvinkin tarkasti jotta LED 2 syttyisi valon
15-34-49-50-51-37-42-131, 16-28, 48-121-26-88-74-62-60-59-57-56-
osuessa LDR-valovastukseen. Parhaan tuloksen saat jos pidät rakennussarjaa
33, 27-81, 31-41, 32-54-85, 35-45, 73-44, 39-55-116, 40-115-87, 43-86,
täysin pimeässä huoneessa ja taskulamppua tiukalla säteellä. Älä käytä hehku-
46-82, 47-53, 119-132
lamppua tai muuta normaalia lamppua. Kun olet löytänyt oikean asetuksen,
pidä säätönuppi siinä kohdassa jotta voit pelata uudestaan. Älä muuta asetus-
ta ennen kuin haluat lopettaa pelin.

Onnea matkaan, ja toivottavasti sinusta tulee ”nopein taskulamppu Pecosista


länteen!”

- 78 -
VII. OSKILLAATTORIIN PERUSTU-
VAT PIIRIT
60. VAIHTELEVA RC-OSKILLAATTORI
Tämän projektin nimessä esiintyvä ”RC” on lyhenne käsitteestä resistanssi-ka-
pasitanssi. Olemme nähneet miten vaihteleva resistanssi ja kapasitanssi vai-
kuttaa oskillaattorin pulssitoimintaan. Tämän projektin avulla näemme mitä
tapahtuu kun muutamme sekä vastusten että kondensaattoreiden arvoja.

Katso piirikaaviota. Näet että voit valita kahden eri kondensaattorin välillä kyt-
kimellä. Voit myös lisätä toisen vastuksen piiriin liittämällä terminaalit 13 ja 14.

Kun olet rakentanut tämän projektin, aseta kytkin asentoon B. Jätä terminaa-
lit 13 ja 14 kytkemättä toisiinsa ja paina kosketinta. Minkälaisen äänen kuu-
let kaiuttimesta? Siirrä nyt kytkin asentoon A ja paina kosketinta uudestaan. Johdotusjärjestys:
Muuttuuko ääni jollain tavalla? Kytke nyt terminaalit 13 ja 14 toisiinsa ja paina
kosketinta. Kokeile kumpaakin kytkimen asentoa silloin kun terminaalit 13 ja 1-29, 2-30, 3-47-110, 4-87-89-138, 5-101-105-109, 13-88, 14-90-46-132,
14 on kytketty ja katso mitä tapahtuu. 48-121, 102-131, 106-133, 119-137

Millä yhdistelmällä saat korkeimman äänen? Tai matalimman? Mitä tämä ker-
too sinulle siitä miten kondensaattorit ja vastukset vaikuttavat toisiinsa? Mer-
kitse huolellisesti eri arvoisten vastusten ja kondensaattoreiden vaikutukset
muistikirjaasi.

- 80 -
61. OSKILLAATTORI SAMMUTUSVIIVEELLÄ
Olemme nähneet miten kondensaattorin latautumis-purkautumissykliä voi-
daan käyttää tiettyjen piirioperaatioiden viivästämiseen. Tässä projektissa vii-
västytämme oskillaattorin toiminnan 470µF kondensaattorin avulla.

Kun painat kosketinta, kondensaattori purkautuu. Kun päästät irti kosketti-


mesta, kondensaattori ryhtyy latautumaan. Piiri jatkaa oskillointia kunnes
kondensaattori on latautunut täyteen, jolloin sähkövirran kulku pysähtyy. Kun
painat kosketinta uudestaan, kondensaattori purkautuu välittömästi.

Purkautuneessa kondensaattorissa on saman verran elektroneja positiivisessa


(+) ja negatiivisessa (-) elektrodissa. Lataus tallennetaan kondensaattoriin am-
mentamalla elektroneja positiivisesta elektrodista (jolloin siihen syntyy positii-
vinen varaus), ja lisäämällä saman verran elektroneja negatiiviseen elektrodiin
(jolloin siihen syntyy negatiivinen varaus). Kondensaattoria lataavaa sähkövir-
taa kutsutaan latausvirraksi tai siirrosvirraksi. Kondensaattorin purkautuessa,
saman verran sähkövirtaa kulkee vastakkaiseen suuntaan. Tätä sähkövirtaa Johdotusjärjestys:
kutsutaan purkuvirraksi tai siirrosvirraksi.
1-29, 2-30, 3-85-105-109, 4-120, 5-41-110, 40-106-86, 42-118-137, 117-
Jos sinulla on yleismittari, mittaa sen volttimittaritoiminnolla kondensaattorin 138-119
varausta. Purkuvirtaa voit mitata virtamittaritoiminnolla.

Vain kondensaattorilla on tällainen ainutlaatuinen varauksen tallennustoimin-


to. Voimme käyttää kondensaattoreita monessa tilanteessa tämän ominai-
suuden ansiosta. Ota kuitenkin huomion, että tämä ominaisuus mahdollistaa
vakavan sähköiskun riskin korkeajännitteisissä piireissä. Olethan varovainen!
Sinun kannattaisi aina purkaa kondensaattoria ennen sen koskettamista jos se
käyttää yli 50 V jännitettä.

- 81 -
62. LÄMPÖTILAHERKKÄ ÄÄNIOSKILLAATTORI
Tiesitkö että transistori muuttaa ominaisuuksiaan lämpötilan mukaan? Tämä
projekti näyttää miten lämpötila vaikuttaa transistorin toimintaan.

Katso piirikaaviota. NPN-transistori toimii pulssioskillaattorina. Sen kantaan


ohjattu jännite hallitaan 22K ohm vastuksella ja PNP-transistorilla. PNP-transis-
torin kannan ja kollektorin jännite vaihtelee transistorin lämpötilan mukaan.

Rakenna tämä projekti ja tulet kuulemaan äänen kaiuttimesta. Kierrä säätö-


nuppia niin että ääni on matala tai sarja pulsseja.
Johdotusjärjestys:
Lämmitä nyt PNP-transistoria pitämällä sitä sormiesi välissä. Kuulet äänensä-
vyn nousevan sitä mukaa kun transistorin lämpötila nousee. 1-29, 2-30, 3-101-103, 4-26-41-119, 5-47-104, 27-81, 120-28-48, 40-82,
42-85, 46-102-86 (POWER)

- 82 -
63. KAHDEN TRANSISTORIN SUORAAN KYTKETTY OS-
KILLAATTORI
Nyt rakennamme oskillaattorin kahdella suoraan toisiinsa kytketyn transisto-
rin avulla. Kuten olet havainnut, on monta tapaa rakentaa oskillaattoria. Tämä
tapa on helppo verrattuna joihinkin toisiin tapoihin.

Kun olet kytkenyt kaikki johdot, paina kosketinta. Kuulet piippauksen kaiutti-
mesta. Kierrä nyt säätönuppia. Miten se vaikuttaa ääneen?

Piirin kaksi transistoria tekevät yhteistyötä ja toimivat yhtenä transistorina.


NPN-transistori vahvistaa signaalia 22K ohm vastuksesta ja ohjaa sen PNP-
Johdotusjärjestys:
transistoriin saadakseen suuremman lähdön.
1-29, 2-30, 3-48-138, 5-101-44, 26-45-76, 27-85, 28-124-137, 46-102-
Kondensaattori määrittelee oskilloinnin taajuuden. Projekti alkaa 0.01µF
86, 47-43, 75-119, 121-122
kondensaattorin ollessa piirissä mutta voit kokeilla muunkin arvoisia kon-
densaattoreita. Säätönuppi mukauttaa NPN-transistorin kantaan ohjautuvan
jännitteen. Se muuttaa soinnin laadun sekä taajuuden. Muista tehdä tarkko-
ja muistiinpanoja jotta voit tarvittaessa toistaa kokeet myöhemmin. Huomioi
elektrolyyttikondensaattoreiden polariteetit.

- 83 -
64. KANTTIAALTOVUOROVAIHEOSKILLAATTORI
Tässä projektissa rakennamme kanttiaaltovuorovaiheoskillaattorin. Vuorovai-
heella tarkoitetaan että oskillaattori käyttää kahta toisiinsa kytkettyä transisto-
ria jotka vuorottelevat, eli toinen ”työntää” ja toinen ”vetää”. Tiedemiehet tut-
kivat aaltomuotoja ymmärtääkseen elektronisia signaaleja - kuten jännitteen
tuottama signaali tässä projektissa. Kanttiaalto-oskillaattori tuottaa neliön
muotoisia aaltoja.

Kun olet kytkenyt johdot, aseta kytkin asentoon A kytkeäksesi virran. Huomaa
kaiuttimen antama ääni, sillä tulemme käyttämään kanttiaaltosignaaleja myö-
hemmissäkin projekteissa.
Johdotusjärjestys:
Tämä oskillaattoripiiri toimii hyvin alhaisen jännitteen DC-virtalähteillä. Tämän
takia tiedemiehet ja teknikot käyttävät DC-AC-muuntimia ja DC-DC-invertte- 1-29, 2-30, 3-83-101-41, 4-131, 5-81-102-44, 40-82, 45-42-119, 43-84,
reitä joiden syöttöjännite on 0.5 ja 12 V välillä. 120-132

Toinen tämän oskillaattorin ominaisuus on että se hyödyntää muuntajaa erit-


täin tehokkaasti. Tämä piiri tuottaa suurimman mahdollisen kyseisen muunta-
jan mahdollistaman tehon.

- 84 -
65. LYIJYKYNÄURUT
Tämä projekti on oskillaattori jota ohjataan hiukan erikoisella tavalla: lyijyky-
nän jäljellä! Olet nähnyt muissa oskillaattoriprojekteissa miten voit muuttaa
tuotettavan äänen muuttamalla piirin resistanssia. Vastukset, kuten ne jotka
sisältyvät rakennussarjaasi, ovat tehty eräänlaisesta hiilestä, samoin kuin lyijy-
kynän ydin (joka ei nimestään huolimatta sisällä lainkaan lyijyä, vaan on tehty
grafiitista). Kuljettamalla jännitteen eri lyijykynämäärien kautta voimme vaih-
della resistanssia, ja siten muuttaa kaiuttimista tulevaa ääntä.

Kun olet kytkenyt johdot valmiiksi, tee paksu viiva paperille käyttäen pehmeää
lyijykynää. Viivan on hyvä olla noin 2.5 cm leveä ja 15 cm pitkä.

Siirrä kytkin asentoon A käynnistääksesi piirin ja pidä toinen anturilanka (PRO-


Johdotusjärjestys:
BES) lyijykynänjäljen toiseen päähän (tai teippaa se kiinni). Siirrä toinen antu-
rilanka edes takaisin jälkeä pitkin. Kuulet miten äänensävy nousee ja laskee
1-29, 2-30, 3-105-109, 4-80-131, 5-47-110, 92-48-120, 119-132,
liikuttaessasi anturilankaa. Pienellä harjoituksella voit oppia soittamaan melo-
46-106-91-PROBES, 79-PROBES
dian näillä ”uruilla”.

- 85 -
66. LED-STROBOVALO
Tämä piiri on alhaisen taajuuden oskillaattori. Pystyt siis näkemään kun LED-
näyttö syttyy ja sammuu. Aika jolloin LED-näyttö on pois päältä on pidempi
kuin aika jolloin se on päällä, joten näet lyhyitä valopulsseja joiden välissä on
taukoja. Vieressä oleva piirikaavio yhdistää vain desimaalipisteen piiriin, mutta
voit yhdistää minkä tahansa osan LED-näytöstä.

Tämäntyyppistä piiriä kutsutaan saha-aalto-oskillaattoriksi. Signaali muuttuu


sitä mukaa kun LED-näyttö syttyy ja sammuu. Tämän signaalin taajuuden aal-
timuoto näyttää saha-aaltokuvion joka edustaa kahta eri jännitettä. Kun PNP-
transistorin emitterin lähtö muodostaa NPN-transistorin kannan jännitteen
(kuten tässä piirissä), lyhyempiä pulsseja luodaan.

Kokeile piiriä vaihtamalla 3.3µF kondensaattorin tilalle 10µF kondensaattori.


Voit myös vaihtaa 1K ohm vastusta toiseen ja vaihtaa 370K ohm vastuksen
220K ohm vastukseen. Oskillaattorin taajuus ohjataan kondensaattorin lataus-
purkutahdilla. Täten muutat taajuutta muuttamalla kondensaattorin tai vas-
tusten arvoja.
Johdotusjärjestys:

47-40-25-89, 41-46, 42-76, 90-112-48-120, 75-94-111, 93-119-24

- 86 -
67. SÄHKÖURUT
Tässä piirissä on multivibraattori joka on kytketty pulssityypin oskillaattoriin.
Multivibraattori tuottaa tremoloefektin (värähtelevä ääni) sen sijaan, että se
kytkisi oskillaattoria kokonaan päälle ja pois päältä.

Kun olet rakentanut projektia, voit vaihdella jännitettä joka syötetään NPN-
transistoriin kiertämällä säätönuppia. Tämä muuttaa 0.1µF ja 0.05µF konden-
saattoreiden lataus-purkutahtia ja täten pulssioskillaattorin taajuutta.

Kosketin toimii piirin virtanappina. Voit myös vaihtaa koskettimen tilalle kytki- Johdotusjärjestys:
men jos niin haluat. Voit myös muuttaa äänialuetta vaihtamalla 10µF ja 3.3µF
kondensaattorit toisiin. 1-29, 2-30, 3-47-106, 4-74-45-42-119, 5-105-109, 27-46-110, 28-86,
40-111-80, 41-114-78, 43-113-82, 44-112-87-76, 77-75-81-79-48-138,
Kokeile liittää toisia komponentteja hallitusti piiriin joko kytkimen tai kosketti- 73-85-88, 120-137
men avulla, esimerkiksi asentamalla lisäkondensaattorin muiden kondensaat-
toreiden rinnalle. Tällä tavalla voit nopeasti vaihtaa äänialueelta toiselle. Nämä
muutokset tekevät projektista täydellisemmät ”urut”. Tee muistiinpanoja muu-
toksistasi!

- 87 -
68. VARHAISAAMUN LINTU
Tämä on sama elektroninen lintupiiri jonka rakensit projektissa 1, mutta siihen
on lisätty transistorikannan valosähköohjaus. Tiedät miten LDR-valovastus toi-
mii. Koska tämä piiri aktivoituu ainoastaan valollla, voit käyttää sitä herätyskel-
lona jos haluat nousta aamutuimaan sängystäsi!

Paina kosketinta jotta laite muodostaisi linnun viserryksen. Voit kiertää säätö-
nuppia niin että oikea valomäärä laukaisee piirin herättäen sinut aamulla - ei
liian myöhään tai aikaisin.

Olemme muuttaneet vain muutaman komponentin arvon, ja järjestäneet pii-


rikaavion uudestaan alkuperäisen elektronisen linnun piirikaaviosta. Katso
löydätkö erot ja järjestele projekti uudestaan jotta se näyttäisi projektilta 1.
Piirrä piirikaavio uudestaan muistikirjaasi!

Johdotusjärjestys:

1-29, 2-30, 3-107-109, 4-27-137, 5-41-110, 15-88, 16-28, 76-87-106-40,


119-42-115, 75-116, 105-108, 120-138

- 88 -
69. AJOITTAISEN HÄLYTYKSEN TUOTTAJA
Nyt annamme oskillaattorin ohjata toista saadaksemme aikaan tehokkaan hä-
lytyksen. Tässä projektissa multivibraattorityyppinen oskillaattori ohjaa pulssi-
oskillaattoria. Sinun pitäisi tunnistaa multivibraattoripiirin piirikaavion vasem-
malla puolella. Pulssioskillaattorin taajuus on ihmiskorvan kuuluvuusalueella
(20... 20K Hz). Multivibraattori ohjaa pulssioskillaattoria antamalla jännitteen
kulkea sen kantaan.

Rakenna projekti ja paina kosketinta kuullaksesi hälytysäänen kaiuttimesta.


Kuulet hälytysäänen sammuvan ja käynnistyvän sitä mukaa kun pulssioskil-
laattori sammuu ja käynnistyy.
Johdotusjärjestys:
Tämä ajoittainen hälytysääni on tehokkaampi kuin jatkuva ääni, sillä se huo-
mataan paljon herkemmin. Voit vaihtaa 22K, 47K ja 100K ohm vastusten sekä 1-29, 2-30, 3-103-109, 4-42-45-138, 5-47-110, 40-113-87, 41-112-75,
0.02µF kondensaattorin tilalle muun arvoiset komponentit. 43-111-85, 44-114-93-89, 46-104-90, 76-86-88-94-48-124, 119-137,
121-122

- 89 -
VIII. PERUSTASON OPERAATIO-
VAHVISTINPIIRIT
70. KOMPARAATTORI
Tätä lukua varten sinä tulet tarvitsemaan perustietoja operaatiovahvistinpiiris-
tä. Voimme käyttää yhtä virtalähdettä sekä piirille että operaatiovahvistimelle,
tai kahta eri virtalähdettä.

Operaatiovahvistinta voi käyttää vaihetta kääntämättömänä vahvistimena, in-


vertoivana vahvistimena tai differentiaalivahvistimena. Vaihetta kääntämätön
vahvistin toistaa syöttösignaalin ilman polariteettivaihdosta. Invertoiva vah-
vistin tekee päinvastoin: sen lähdöllä on vastakkainen polariteetti sen tuloon
nähden. Differentiaalivahvistimen lähtö on kahden tulosignaalin vahvuuden
erotus.
Johdotusjärjestys:
Komparaattori vertaa kahta jännitettä ja kertoo kumpi niistä on voimakkaam-
pi. Kutsumme valvottua jännitettä vertailujännitteeksi, sillä sitä käytetään ver- 31-67, 84-82-33-70-121, 63-122, 68-83-78, 69-81-76, 75-132, 77-119-
tailupohjana komparaattorin toiminnassa. Verrattavaa jännitettä kutstutaan 124, 120-133, 123-131
tulojännitteeksi.

Tämän projektin vertailujännite on n. 3.7 V. Se on liitetty toisen integroidun pii-


rin terminaaliin 68. Tulojännite virtaa saman integroidun piirin terminaaliin 69.
LED-valo syttyy jos tulojännite ylittää vertailujännitteen, ja pysyy sammunee-
na jos tulojännite on alhaisempi. Tässä piirissä operaatiovahvistin toimii inver-
toivana vahvistimena vertailujännitteelle pitääkseen LED-valon sammuneena,
tai vaihetta kääntämättömänä vahvistimena sytyttääkseen LEDin.

Rakenna projekti ja aseta kytkin asentoon A. Tämä tuottaa tulojännitteen 6 V.


LED-valo syttyy koska tulojännite ylittää vertailujännitteen. Siirrä nyt kytkin
asentoon B. Tämä tuottaa tulojännitteen 1.5 V. Komparaattoripiiri ei päästä
jännitettä kulkemaan koska tulojännite on nyt alhaisempi kuin vertailujännite
- LED-valo pysyy sammuneena.

- 91 -
71. DC-JÄNNITTEEN YKSINKERTAINEN NOSTO
Nyt siirrymme yksinkertaisimpaan DC-jännitteen nostokokeeseen. Kun olet
kytkenyt johdot valmiiksi, siirrä kytkin asentoon B.

LED 1 ja 2 ilmaisevat operaatiovahvistimen lähtöjännitteen. LED-valo syttyy


ainoastaan kun siihen syötetään n. 1.5 V. Tässä projektissa kytkemme LEDit sar-
jaan, jolloin ne syttyvät vain kun niille syötetään n. 3 V. Nyt ne ovat sammuksis-
sa, joten operaatiovahvistimen lähtöjännitteen täytyy olla alle 3 V.

Katso piirikaaviota. Kytkimen ollessa asennossa B, 10K ohm vastus kytketään


sarjaan paristoterminaalien sekä operaatiovahvistimen positiivisen tulonavan
väliin. Nämä kaksi 10K ohm vastusta jakavat 1.5 tulojännitteen puoleen, joka
tarkoittaa että positiivinen tulonapa vastaanottaa 0.75 V tulojännitteen. Johdotusjärjestys:

Voit laskea operaatiovahvistimen lähtöjännitteen kertaamalla sen tulojännit- 31-67-92, 32-34, 81-89-88-70-36-121, 63-122, 68-90-91-138, 69-132,
teen vahvistuskertoimella (R1/R2) + 1. Tässä tapauksessa lähtöjännite on 0.75 82-84-133, 83-131-120, 87-137, 119-124
V x {(220K ohm / 100K ohm) + 1} = 2.4 V.

Siirrä nyt kytkin asentoon A. Tämä poistaa 10K ohm vastukset piiristä, jolloin
operaatiovahvistimen positiiviseen napaan syötetään täydet 1.5 V. Ylläolevan
kaavion mukaan näet että operaatiovahvistimen lähtöjännite on nyt 1.5 V x
{(220K ohm / 100K ohm) + 1} = 4.8V. LED-valot syttyvät himmeinä sillä tulojän-
nite ylittää nyt 3 V.

Muutetaan nyt vahvistuskerrointa. Siirrä kytkin taas asentoon B ja paina koske-


tinta. Tämä lisää 47K ohm vastuksen rinnakkaiskytkentään 100K ohm vastuk-
sen kanssa, jolloin R2:n yhteisresistanssi on n. 32K ohm. (Muistatko vielä miten
laskimme rinnakkaiskytkettyjen vastusten yhteysresistanssin projektissa 17?)
Nyt lähtöjännite on 0.75 V x {(220K ohm / 32K ohm) + 1} = 5.9 V, joka on tar-
peeksi sytyttämään LEDit kokonaan.

Jos siirrät kytkintä asentoon A ja painat kosketinta syöttääksesi 1.5 V operaa-


tiovahvistimen positiiviseen napaan, LED-valot palavat kirkkaina. Yritä laskea
lähtöjännitteen kytkimen ollessa asennossa A ja koskettimen ollessa painettu.

- 92 -
72. VAKIOVIRTALÄHDE
Tässä projektissa rakennamme vakiovirtalähteen käyttämällä operaatiovahvis-
tinta ja transistoria. Tämä piiri ylläpitää vakiovirtaa myös silloin kun tulojännite
muuttuu sillä piiri käyttää enemmän energiaa.

Katso piirikaaviota. Kun sähkövirta muuttuu, R1:n läpi kuljetettu jännite muut-
tuu. Operaatiovahvistimen lähtö muuttuu R1:n palauteviestin mukaan. Tämä
operaatiovahvistimen lähtö ohjaa transistori Q1:n kannan jännitettä jolloin se
pystyy ylläpitämään vakiovirtaa.

Kokeillaanpas. Aseta ensin kytkin asentoon A ja paina kosketinta samalla kun


tarkkailet LED 1:tä. Se on himmeämpi kun kosketin on alaspainettu. Tämä
johtuu siitä että sekä LED 1 että LED 2 ovat piirissä kun kosketinta painetaan.
Kuormitus - tämän piirin LEDien käyttämä energia - lisääntyy, mutta virta säi-
lyy muuttumattomana. Täten LED-valo himmenee.

Aseta nyt kytkin asentoon B äläkä paina kosketinta. Näetkö eroa LEDin kirk- Johdotusjärjestys:
kaudessa verrattuna aikaisempaan, kun kytkin oli asennossa A? Asettamalla
kytkintä asentoon B muutat tulojännitteen 9 V:sta 6 V:iin. Sähkövirta pysyy kui- 31-132-137, 32-35-47, 34-138, 46-67, 48-68-75, 63-131-122, 69-119-
tenkin vakiona, jolloin LEDin kirkkaus ei muutu. 124, 76-70-121, 123-133

- 93 -
73. INTEGRAATTORI
Tiedät että LED-valo syttyy heti kun siihen syötetään virtaa. Voit kuitenkin
myös kirkastaa sitä vähitellen. Tässä projektissa voit nähdä LEDien hitaasti kir-
kastuvan pitäessäsi kytkintä painettuna.

Tätä piiriä kutsutaan Miller-integraattoriksi. Tämän integroidun piirin lähtö


nousee sen tulon noustessa. Integraattori nostaa kondensaattorin CA arvon
yli ilmoitetun 100µF. Kun painat kosketinta, kondensaattori latautuu hitaasti
vastuksen R kautta ja LED-valo kirkastuu. Siirtämällä kytkintä asentoon B kon-
densaattori purkautuu ja LED-valo sammuu.

Aseta kytkin asentoon B ennen kuin kytket tämän projektin loppuun pur-
kaaksesi kondensaattorin. Aseta sitten kytkin asentoon A ja pidä kosketin
painettuna nähdäksesi LEDit 1, 2 ja 3 kirkastuvan. Ne saavuttavat enimmäis-
kirkkautensa noin viidessä sekunnissa. Aseta kytkin asentoon B purkaaksesi
kondensaattorin, ja pidä sitten kosketinta painettuna toistaaksesi kokeen.
Johdotusjärjestys:

31-63-122-137, 32-34, 35-37, 38-72, 71-67-116-133, 68-90-115-132, 69-


124-119, 70-121, 89-138

- 94 -
74. SCHMITT-LIIPAISINPIIRI
Käytämme tässä projektissa operaatiovahvistinta Schmitt-liipaisinpiirinä sekä
komparaattorina. Operaatiovahvistin tuottaa signaalin niin kauan kun sen tu-
lojännite ylittää tietyn arvon. Katso piirikaaviota: näetkö miten se toimii? Se
osoittaa että jännitetaso joka johtaa lähdön päällekytkemiseen on korkeampi
kuin jännitetaso joka pysäyttää lähdön. Näyttää siltä että Schmitt-liipaisinpiiri
vastustaa lähdön tilan muuttamista. Tätä toimintoa kutsutaan ”hystereesikäy-
räksi”.

Jatketaan koetta. Varmista ensin että kosketin ei ole painettuna. Operaatio-


vahvistin toimii komparaattorina tässä tilassa. Kiertäessäsi säätönuppia LED 1
ja LED 2 syttyvät vuorotellen joissakin kohdissa. Huomaa, että tämä kohta ei
muutu vaikka kääntäisit nuppia vasta- tai myötäpäivään.

Paina nyt kosketinta, ja saat aikaan Schmitt-liipaisinpiirin joka tuottaa hyste-


reesikäyriä, kuten vieressä olevassa kuvassa.

Hystereesin leveys kapenee sitä mukaa kun RB/RA lisääntyy. Huomaa miten
leveys muuttuu kun käytetään eri arvoja RA:lle ja RB:lle.

Johdotusjärjestys:

70-36-26-121, 27-83, 63-28-130-131, 34-33-67-90, 68-134, 84-69-138,


89-137, 119-124-135, 122-132, 31-129

- 95 -
75. VAIHETTA KÄÄNTÄMÄTÖN KAHDEN VIRTALÄH-
TEEN VAHVISTIN
Tässä projektissa rakennamme mikrofonivahvistimen käyttämällä operaatio-
vahvistinta vaihetta kääntämättömänä vahvistimena kahdella virtalähteellä.
Kuuloke toimii mikrofonina.

Aloita siirtämällä kytkintä asentoon B ja viimeistele piirin kytkennät. Kun olet


kytkenyt kaikki johdot, siirrä kytkin asentoon A käynnistääksesi virransyötön,
kierrä säätönuppi kokonaan myötäpäivään ja naputa mikrofonia (kuuloketta)
kevyesti. Naputuksen pitäisi kuulua kaiuttimesta.

Käyttäessäsi kuuloketta mikrofonina, kuten tässä projektissa, on parempi pois-


taa se osa joka laitetaan korvakäytävään. Voit irrottaa sen kiertämällä sitä vas-
tapäivään. Säädä äänenvoimakkuutta säätönupilla. Johdotusjärjestys:

Kuten näet piirikaaviosta, kaksoisoperaatiovahvistin käyttää kahta virtalähdet- 1-29, 2-30, 3-67-90, 27-69, 63-131, 68-89-75, 70-134, 121-135, 122-132,
tä: 4.5 V piirille ja 9 V integroidulle piirille. Huomaa, että kaksoisoperaatiovah- 124-119-26-76-5-14-EARPHONE (KUULOKE), 28-13-EARPHONE
vistimilla on kaksi tuloterminaalia, positiivinen (+) terminaali 69 ja negatiivinen
(-) terminaali 68. Vaihetta kääntämätön tulo syötetään positiivisen terminaalin
kautta. Signaalin vahvistus tämän vahvistimen kautta on noin 100 - laskettuna
kaavalla R1/R2. Täten 100K/1K = vahvistuskerroin 1.

- 96 -
76. KAHDEN VIRTALÄHTEEN INVERTOIVA VAHVISTIN
Tässä on toinen kahden virtalähteen mikrofonivahvistin, mutta tässä tapauk-
sessa kyseessä on invertoiva vahvistin. Käytämme kuuloketta jälleen mikrofo-
nina.

Siirrä kytkin asentoon B ja kasaa piiri. Kun olet kytkenyt johdot, siirrä kytkin
asentoon A , kierrä säätönuppi myötäpäivään ja puhu mikrofoniin (kuulokkee-
seen). Huomaat että tämä projekti toimii kuten edellinenkin projektimme.

IC 1:tä käytetään puskurina vahvistuksella 1, ja IC 2 toimii invertoivana vah-


vistimena. Tulo saavuttaa tämän invertoivan vahvistimen negatiivisen (-) ter-
minaalin kautta, ei positiivisen terminaalin kautta kuten edellisessä projektis- Johdotusjärjestys:
samme. Sen vahvistus on noin 100, kuten laskettu kaavalla: R1/R2 = 100K/1K.
1-29, 2-30, 3-64-90, 27-69, 63-131, 65-89-76, 68-67-75, 70-134, 121-
Vahvistus suurenee jos nostat R1:n tai lasket R2:n arvon. Katso mitä tapahtuu 135, 122-132, 124-119-26-66-5-14-EARPHONE (KUULOKE), 28-13-EAR-
vahvistukselle jos vaihdat R2:n arvoksi 470. PHONE

- 97 -
77. VAIHETTA KÄÄNTÄMÄTÖN YHDEN VIRTALÄHTEEN
VAHVISTIN
Projekteissa 75 ja 76 käytimme operaatiovahvistinta kahdella virtalähteellä.
Tässä projektissa rakennamme yhden virtalähteen vaihetta kääntämättömän
mikrofonivahvistimen. Kuten edellisissäkin projekteissa, kuuloke toimii mikro-
fonina.

Siirrä kytkin asentoon B ja kasaa piiri. Kun olet kytkenyt johdot, kytke virta siir-
tämällä kytkintä asentoon A, kierrä säätönuppi myötäpäivään ja puhu mikro-
foniin. Tämä projekti toimii samalla tavalla kuin projektit 75 ja 76, mutta huo-
maat yhden eron.
Johdotusjärjestys:
Ero tulee mikrofonivahvistimen vahvistuksesta. Vastukset R1 ja R2 määritte-
1-29, 2-30, 3-116, 27-112, 71-114, 81-63-131, 67-90-115, 89-68-113,
levät yhä vahvistuksen, mutta se on nyt paljon suurempi. Keksitkö miksi? Kyl-
84-82-69-111, 119-124, 122-132, 121-26-70-83-72-5-14-EARPHONE
lä, käytämme edellisen kahden projektin 1K ohm vastuksen tilalla 100K ohm
(KUULOKE), 28-13-EARPHONE
vastusta. Vaihda R2 1K vahvuiseksi, niin vahvistus putoaa edellisten projektien
tasolle.

Tässä projektissa molemmat virtalähteet on kytketty sarjaan jotta kaksoisope-


raatiovahvistin toimisi 9 V jännitteellä. Operaatiovahvistin kykenee kuitenkin
toimimaan puolella jännitteellä, 4.5 V. Katso mitä tapahtuu kun irrotat operaa-
tiovahvistimen terminaalista 122 ja kytket sen terminaaliin 119.

- 98 -
78. KAHDEN VIRTALÄHTEEN DIFFERENTIAALIVAHVIS-
TIN
Tämä on mikrofonivahvistinsarjamme viimeinen projekti. Käytämme nyt ope-
raatiovahvistinta differentiaalivahvistimena. Se on kahden virtalähteen vah-
vistin, ja tällä kertaa käytämme kaiutinta mikrofonina.

Siirrä kytkin asentoon B ja kasaa piiri. Kun olet kytkenyt johdot, laita kuuloke
korvaasi ja käynnistä piiri siirtämällä kytkintä asentoon A. Naputa kaiutinta ke-
vyesti sormellasi. Kuuletko naputusta kuulokkeesta?

Kaksoisoperaatiovahvistin toimii differentiaalivahvistimena kun sen positiivi- Johdotusjärjestys:


seen ja negatiiviseen tuloon syötetään kaksi tuloa samanaikaisesti. Muuntajal-
la on tärkeä rooli tässä vahvistinpiirissä. Sen kaksi eri lähtöä terminaaleista 3 ja 1-29, 2-30, 3-110, 5-68-93, 63-131, 69-81-109, 70-134, 121-135, 122-
5 syöttävät vastakkaisen tulon terminaaleille 68 ja 69. 132, 124-119-82-13-EARPHONE (KUULOKE), 94-67-14-EARPHONE

Muista että kaiuttimen sisällä on käämi ja magneetti. Normaalina kaiuttimena


käytettynä sähkö virtaa käämin läpi ja käämin ympärille muodostuu magneet-
tikenttä. Magneetti joko vetää käämiä puoleensa tai hylkii sitä riippuen kää-
min muodostamasta magneettikentästä. Käämi siis liikkuu; tämä liike siirtyy
siihen kiinnitettyyn paperitorveen luoden äänen jonka kuulet.

Tässä tilanteessa kaiutinta käytetään mikrofonina, joten vastakkainen tapah-


tuu. Kun ääni saa käämin liikkumaan, etäisyys magneetista muuttuu ja mag-
neettikentän voimakkuus muuttuu luoden jännitettä käämin kumpaankin
päähän. Tämä pieni jännite syötetään muuntajan ensisijaiselle puolelle, joka
johtaa suurempaan jännitteeseen muuntajan toissijaiselle puolelle.

Käyttämällä kaiutinta yksinkertaistat siis piiriä. Jos haluat käyttää kuuloketta


kuten edellisissä projekteissa pitäisi sinun rakentaa paljon monimutkaisempi
piiri.

- 99 -
79. ÄÄNIMIKSERI
Miltä kuulostaa vahvistin, joka sekoittaa kahta ääntä? On olemassa monta eri-
laista äänimikseripiiriä, mutta operaatiovahvistin katsotaan yhdeksi parhaim-
mista.

Kun olet suorittanut kytkennät, siirrä kytkin asentoon A. Pane merkille piirin
tuottama ääni. Paina nyt kosketinta sekoittaaksesi tämän äänen toisen äänen
kanssa. Voit muuttaa kummankin äänen sävyn vaihtamalla 10K ohm vastukset
toisiin.

Voit siis äänimikserin avulla sekoittaa kahta eri ääntä muuttamalla resistansse-
ja ilman tarvetta muuttaa muita piirejä.

Johdotusjärjestys:

1-29, 2-30, 3-49-91-119-124, 5-67-90, 50-51-85-106, 52-53-54-87-86,


55-88-105-113, 56-57-75-110, 58-59-60-76-77, 78-61-109-111, 62-70-
134, 63-131, 68-82-84-89, 69-92, 81-112, 83-138, 114-137, 121-135,
122-132

- 100 -
80. VIRTAVAHVISTIN OPERAATIOVAHVISTIMELLA
Nyt tulemme tuottamaan voimakkaan äänen yhdistämällä operaatiovahvis-
tinta kahden transistorin kanssa. Kun olet kytkenyt johdot, käynnistä laite siir-
tämällä kytkin asentoon A. Kun painat kosketinta kuulet voimakkaan äänen
kaiuttimesta.

Äänisignaalin lähde on kondensaattori-vastusoskillaattori. Operaatiovahvis-


tin toimii invertoivana vahvistimena, ja transistorit Q2 ja Q3 saavat kaiuttimen
tuottamaan äänen. Tätä piiriä tunnetaan nimellä epäsymmetrinen vuorovai-
hepiiri (SEPP). Olet jo oppinut vuorovaihepiireistä. Epäsymmetrinen tarkoittaa
että piirillä on vain yksi lähtö. Useimmilla vahvistimilla on toinen lähtö joka
kytketään virtalähteen negatiiviseen napaan.

Johdotusjärjestys:

1-29, 2-30, 3-90-67-47-44, 5-94-48-119-124, 73-81-86-87-32-113-45-


131, 33-63-43, 35-46-70, 76-92-36-134, 91-88-104-40, 75-100-111-41,
74-114-42, 68-80-89, 69-93, 79-138, 82-84, 83-102-103, 85-99-101,
112-137, 121-135, 122-132

- 101 -
81. JÄNNITEOHJATTU OSKILLAATTORIPIIRI
VCO on lyhenne sanoista Voltage Controlled Oscillator, eli suomeksi jännite-
ohjattu oskillaattori. Nimensä mukaisesti, tämä oskillaattori vaihtaa oskillointi-
taajuutensa piiriin ohjatin jännitteen mukaan. Piiri tuottaa kahta erilaista läh-
tösignaalia jotka ovat tyypiltään kolmio- ja kanttiaaltoja.

Kun olet kytkenyt projektin valmiiksi, käynnistä se siirtämällä kytkin asentoon


A. Kierrä säätönuppia hitaasti samalla kun kuuntelet ääntä kuulokkeesta. Kier-
täessäsi nuppia myötäpäivään, ääni madaltuu.

Kun säätönupin terminaalin 27 kautta kulkeva jännite muuttuu, 0.01µF kon-


densaattorin lataus/purkautumisaika muuttuu myös, joka aiheuttaa muu-
toksen oskillaattorin taajuudessa. Kolmioaaltojännite kulkee ensimmäisen Johdotusjärjestys:
operaatiovahvistimen terminaalista 67 toisen, komparaattorina toimivan
vahvistimen terminaaliin 65. Komparaattori tuottaa lähdön terminaalista 64 - 79-63-26-131, 27-87-89, 46-91, 47-76, 86-92-109-64, 65-78, 66-80-83-
kanttiaaltojännitteenä. 85, 67-102-77, 68-90-101-75, 69-88-81, 84-70-134, 121-135, 122-132,
124-119-28-48-94-82-14-EARPHONE (KUULOKE), 110-93-13-EARPHO-
NE

- 102 -
82. OPERAATIOVAHVISTINSUMMERI
Kaksoisoperaatiovahvistin toimii hyvin oskillaattorina. Tässä projektissa raken-
namme sähköisen summerin joka tuottaa jatkuvan piippauksen. Voit vaihtaa
summerin äänensävyn kiertämällä säätönuppia.

Kun olet viimeistellyt johdotukset, kierrä säätönuppi kello 12 asentoon ja pai-


na kosketinta. Kuulet jatkuvan äänen kaiuttimesta. Kierrä nyt säätönuppia sa-
malla kun pidät kosketinta painettuna. Summerin äänensävy muuttuu.

Tämä sähköinen summeri tuottaa vain piippauksen, mutta sitä voi käyttää mo-
neen tarkoitukseen, kuten tulet näkemään.

Tämän summerin oskillaattoripiiri on astabiili multivibraattori ja toimii oskil-


laattorina tuottaen kanttiaaltojännitteen. Säätönupin kiertäminen muuttaa
summerin äänensävyn koska se muuttaa signaalin taajuutta. Taajuus määrit- Johdotusjärjestys:
tyy paristotulon (+) ja pariston negatiiviseen napaan kytketyn kondensaatto-
rin resistansseilla. Kokeile miten äänensävy muuttuu kun vaihdat kondensaat- 1-29, 2-30, 3-116, 5-84-70-106-121, 63-27-138, 28-81, 67-90-92-115,
torin arvoksi 0.02µF tai 0.1µF. 91-68-105, 69-82-83-89, 119-124, 122-137

- 103 -
83. VARASHÄLYTIN
Tämä varashälytin tuottaa surisevan äänen kun joku joka hiiviskelee kotiisi
kompastuu johtoon ja katkaisee sen tai irrottaa sen terminaalista. Sen sijaan
että venyttäisit johdon pitkin taloasi, yritä miettiä miten kiinnittäisit kytkimen
talosi oveen, jotta hälytin soi kun murtovaras avaa oven.

Aloita siirtämällä kytkin asentoon B ja kasaa piiri. Kun olet kytkenyt johdot,
liitä terminaalit 13 ja 14 pitkään johtoon, ja käynnistä virransyöttö siirtämällä
kytkin asentoon A. Tässä vaiheessa et vielä kuule ääntä kaiuttimesta.

Kokeillaaksesi hälytystä, irrota johto terminaalista 13. Kaiutin rupeaa piippaa-


maan. Tämä piippaus on hälytin joka kertoo että kotiisi murtaudutaan. Johdotusjärjestys:

Kuten näet piirikaaviosta, tämä varashälytin käyttää kaksoisoperaatiovahvis- 1-29, 2-30, 3-114, 5-14-83-70-110-121, 13-89-68-109, 81-63-132, 67-
tinta astabiilina multivibraattorina, kuten edellisen projektin sähköinen sum- 90-92-113, 69-82-84-91, 119-124, 122-131, 13-14 (PITKÄ JOHTO)
merikin. Voit muuttaa sen taajuuden vaihtamalla 10K ohm vastuksen tai 0.1µF
kondensaattorin arvot. Huomaa miten summerin ääni muuttuu jos muutat
10K ohm vastuksen 47K ohmiin tai vaihdat 100K ohm ja 220K ohm vastukset
päittäin.

- 104 -
84. KÄSIKÄYTTÖINEN PYYHKÄISYOSKILLAATTORI
Projektissa 82 rakentamamme sähköinen summeri osaa vain tuottaa jatkuvaa
piippausta, mutta voimme rakentaa samankaltaisen piirin joka tuottaa erilaisia
sireeniääniä.

Rakennamme nyt sireenin joka tuottaa äänen vaihtelevalla säveltasolla. Kun


siirrät kytkintä, sireeni ulisee ja tuottaa sen jälkeen jatkuvan kimeän äänen.

Siirrä kytkin asentoon B ja kasaa piiri. Kun olet kytkenyt johdot, käynnistä piiri
siirtämällä kytkintä asentoon A. Kuulet miten kaiutin yhtäkkiä karjuu äänek-
käästi. Ääni alkaa matalana, nousten tasaisesti kunnes se asettuu kimeälle ta-
solle 3-4 sekunnin jälkeen. Painaessasi kosketinta, kondensaattori purkautuu Johdotusjärjestys:
ja aloittaa sireenin äänen alusta.
1-29, 2-30, 3-116, 5-84-70-106-114-137-121, 89-63-131, 64-88-92-115,
Tutki piirikaaviota. IC 1 toimii puskurina ja IC 2 astabiilina multivibraattorina. 65-87-105, 66-82-83-91, 68-67-81, 90-69-113-138, 119-124, 122-132
Äänensävy muuttuu kun 100K ohm vastus nostaa 10µF kondensaattoriin oh-
jautuvaa jännitettä.

- 105 -
85. PUTOAVAN POMMIN ÄÄNI
Tässä on toinen sireeni joka muuttaa äänensävyään. Edellisen projektin siree-
ni muuttaa äänensävyä matalasta korkeaan, mutta tämä muuttaa äänensävyn
korkeasta matalaan ja lopulta hiljenee. Kun se hiljenee, paina kosketinta ja si-
reeniääni alkaa alusta.

Siirrä kytkin asentoon B ja kasaa piiri. Kun olet kytkenyt johdot, käynnistä piiri
siirtämällä kytkintä asentoon A. Kuulet korkean sireeniäänen joka madaltuu
tasaisesti. Paina kosketinta aloittaaksesi äänen uudestaan.

Kuten edellisen projektin sireeni, tämä sireeni käyttää IC 1:tä puskurina ja IC


Johdotusjärjestys:
2:ta astabiilina multivibraattorina. Kondensaattori C ja vastus R muuttavat
sireenin äänensävyn. Äänensävy muuttuu hitaasti jos nostat C ja R arvoja, ja
1-29, 2-30, 3-116, 5-84-94-106-70-121, 63-113-131-138, 64-90-92-115,
muuttuu nopeasti jos lasket niiden arvoja. Käytä C:n tilalla 3.3µF kondensaat-
65-105-89, 66-82-83-91, 68-67-81, 93-69-114-137, 119-124, 122-132
toria ja huomaa miten äänensävy muuttuu.

- 106 -
86. HÄTÄSIREENI
Projekteissa 84 ja 85 rakentamamme sireenit muuttavat äänensävyään vain
yhteen suuntaan, mutta tämän projektin sireeni luo matalan äänen joka nou-
see korkealle, ja putoaa sitten takaisin matalaksi. Sireeni soi vain kerran kun
painat kosketinta.

Kasaa piiri asetettuasi kytkintä asentoon B. Käynnistä sireeni siirtämällä kytkin


asentoon A. Kun painat kosketinta, sireeni aloittaa matalalla äänellä. Kuulet-
ko sireenin muuttavan äänensävyään kuten odotit? IC 1 on oskillaattori joka
tuottaa kolmioaaltojännitettä, joten painaessasi kosketinta, se tuottaa kolmio-
aallon lähtöönsä. Tämä lähtö ohjataan sitten IC 2:een joka toimii astabiilina
multivibraattorina.

Projekteissa 84, 85 ja 86 astabiili multivibraattori tuottaa sireeniäänen ja ää- Johdotusjärjestys:


nensävy muuttuu R:n ja C:n arvojen mukaan. Selvitä miten äänensävy muut-
tuu jos asetat C:n arvoksi 0.02µF ja tämän jälkeen 0.1µF. 1-29, 2-30, 3-116, 5-70-108-137-121, 80-63-132, 64-90-92-115, 65-89-
107, 66-82-91, 81-67-118, 78-79-68-117, 69-119-124, 77-138, 122-131

- 107 -
87. ENSIAPUSIREENI
Projekteissa 84, 85 ja 86 rakentamamme sireenit muuttavat äänensävyään su-
lavasti korkean ja matalan välillä, mutta tämä sireeni on hiukan erilainen. Se
tuottaa vuorotellen korkean ja matalan äänen.

Siirrä kytkin asentoon B ja kasaa piiri. Kun olet kytkenyt johdot valmiiksi ja siir-
rät kytkimen asentoon A, piiriin kytkeytyy virta ja kaiuttimesta kuuluu sireenin
ääni.

Sireeni koostuu kahdesta astabiilista multivibraattorista. IC 2 tuottaa normaa-


lin piippauksen joka kuultiin projektissa 82 ja IC 1 tuottaa signaalin joka muut-
taa äänensävyn säännöllisin välein.

Tehdään tässä vaiheessa pieni koe. Irrota 22K ohm vastus piiristä ja huomaat Johdotusjärjestys:
että sireeni tuottaa ajoittaisen piippauksen aikaisemman vaihtelevan piippa-
uksen sijaan. Keksitkö miksi? Kyllä, IC 1 keskeyttää IC 2:n tuottaman sireeni- 1-29, 2-30, 3-116, 5-83-70-108-112-121, 85-63-131, 64-90-92-115,
äänen. 65-107-89, 66-82-84-86-91, 81-94-88-67, 93-68-111, 69-80-87, 79-119-
124, 122-132

- 108 -
88. MUSIIKKITAHTIGENERAATTORI
Tässä on operaatiovahvistinversio projekti 9:n elektronisesta metronomista.
Siirrä kytkin asentoon B ja liitä johdot varovasti - tämä projekti on paljon moni-
mutkaisempi kuin useimmat muut. Kun olet kasannut piirin, kierrä säätönuppi
kello 12 asentoon ja kytke virransyöttö päälle siirtämällä kytkin asentoon A.
Kuulet lyhyen piippauksen kaiuttimesta tietyin väliajoin. Kierrä säätönuppia
myötäpäivään niin huomaat että piippausten väli lyhenee.

Tutki nyt piirikaaviota. IC 1 ja IC 2 toimivat astabiileina multivibraattoreina ku-


ten edellisessä projektissamme. Huomaat kuitenkin että IC 1 hyödyntää dio-
deja tuottaakseen lyhyitä pulsseja, ja säätönuppia käytetään pulssien nopeu-
den hallinnassa. Transistori käynnistyy joka kerta kun pulssi syntyy ja tuottaa
äänen.

Johdotusjärjestys:

1-29, 2-30, 3-114, 5-47, 27-127, 28-77, 46-80-84, 79-70-108-116-48-


121, 63-131, 89-91-113-64, 65-90-107, 86-92-66, 78-76-83-88-67, 68-
115-125-128, 82-87-69, 75-126, 85-81-119-124, 122-132

- 109 -
89. VILKKUVA LED-VALO OPERAATIOVAHVISTIMELLA
Nyt rakennamme kaksoisoperaatiovahvistimella toimivan piirin jossa on vilk-
kuva LED-valo. Tässä piirissä LED-valo syttyy ja sammuu hitaasti jatkuvalla syk-
lillä.

Siirrä kytkin asentoon B ja kytke piirin johdot. Kun olet rakentanut piirin val-
miiksi, siirrä kytkin asentoon A käynnistääksesi piirin. Muutaman sekunnin ku-
luttua näet LED-valon vilkkuvan. Seuraa LEDiä tarkasti niin huomaat että aika
jolloin valo on sammuksissa on suunnilleen yhtä pitkä kuin aika jolloin se pa-
laa.

Kaksioisoperaatiovahvistin toimii astabiilina multivibraattorina matalalla taa-


juudella. Voit muuttaa oskillaatioajan, eli LED-valon vilkkumistahdin, käyttä-
mällä eri arvoja R:lle ja C:lle. Katso mitä tapahtuu vilkkumistahdolle kun vaih-
dat R:n arvoksi 220K ohmia.

Vielä yksi asia - kaksoisoperaatiovahvistimella on suuri tuloimpedanssi - resis-


Johdotusjärjestys:
tanssi tulolle - joten se hukkaa hyvin vähän tulovirtaa. Tämä tarkoittaa että voit
käyttää sitä tarkkojen vilkkujen ja pidemmän aikavälin ajastimien rakentami-
81-31-63-131, 33-67-90-94, 93-68-113, 69-82-84-89, 83-70-114-121,
seen.
119-124, 122-132

- 110 -
90. VILKKUVA LED-VALO
Edellisen projektin vilkkuva LED-valo on päällä ja pois päältä yhtä pitkään,
mutta voimme saada sen vilkkumaan siten että se on päällä hyvin lyhyen ajan.

Aloita siirtämällä kytkin asentoon B ja kasaa piiri. Tämä LED-vilkku käyttää kah-
ta diodia. Rakentaessasi tätä projektia, varmista että kytket diodit oikein päin.

Kun olet kytkenyt johdot, käynnistä piiri siirtämällä kytkin asentoon A, ja paina
kosketinta kevyesti. LED-valo rupeaa vilkkumaan saman tien. Vaikka et painai-
sikaan kosketinta, LED ryhtyy vilkkumaan hetken päästä virran kytkeydyttyä
päälle. Jos painat kosketinta, se vilkkuu heti.

Kuten edellisen projektin LED-vilkku, tämä LED-vilkku käyttää kaksoisoperaa-


tiovahvistinta astabiilina multivibraattorina, mutta sen vilkkumisaika on pal-
jon lyhyempi kahden diodin ansiosta.

Johdotusjärjestys:

81-31-63-131-138, 33-67-88-90-76, 68-115-137-128-125, 69-87-82-84,


83-70-116-121, 75-127, 89-126, 119-124, 122-132

- 111 -
91. KAHDEN LED-VALON VILKKU
Projektien 89 ja 90 LED-piirit käyttävät yhtä LED-valoa, mutta tämän projektin
piiri käyttää kahta LED-valoa jotka vilkkuvat vuorotellen. Siirrä kytkin asentoon
B ja kasaa piiri. Käynnistä virransyöttö siirtämällä kytkin asentoon A ja odota
muutaman sekunnin. LED-valot vilkkuvat vuorotellen.

Kaksoisoperaatiovahvistin toimii astabiilina multivibraattorina kuten aikai-


semmissakin projekteissa. Lähdön ollessa 1, LED 1 syttyy ja lähdön ollessa 0,
LED 2 syttyy.

Voit muuttaa vilkkumisnopeuden käyttämällä eri arvoja R:lle ja C:lle. Katso mi-
ten pulssien nopeus muuttuu kun muutat R:n arvoksi 220K ohmia.

Johdotusjärjestys:

31-36-67-90-94, 33-70-135, 34-63-132, 93-68-113, 81-89-69, 82-114-


124-119, 121-134, 122-131

- 112 -
92. KERTAVALO
Olemme rakentaneet monta piiriä kaksoisoperaatiovahvistimella, mutta on
olemassa muitakin tapoja käyttää tätä kätevää integroitua piiriä. Yksivakaa
multivibraattori on yksi niistä. Tämän multivibraattorin avulla voimme saada
LEDin pysymään päällä tietyn ajan kun kosketinta painetaan.

Siirrä kytkin asentoon B ja rakenna piiri. Siirrä sitten kytkin asentoon A kytke-
äksesi virran päälle. LED-valo syttyy mutta sammuu taas melko nopeasti. Paina
kosketinta ja katso mitä tapahtuu. LED-valo syttyy ja palaa n. 2-3 sekuntia kun-
nes se taas sammuu.

Voit muuttaa LEDin päälläoloajan muuttamalla C:n arvon. Muuta C:n arvon
10µF:sta 100µF:iin ja katso mitä tapahtuu LEDille. Palaako se paljon pidem-
pään?

Johdotusjärjestys:

31-63-94-131-138, 33-67-114, 85-68-110, 69-82-89-93, 70-134, 81-86-


130-124-119, 90-115, 109-137-129, 113-116, 121-135, 122-132

- 113 -
93. LED-ALKUKIRJAIMET
Digitaalinen LED-näyttö ei osaa näyttää ihan kaikkia aakkosia, mutta suurta
osaa se pystyy kuitenkin näyttämään. Rakennamme nyt LED-näyttöpiirin joka
vaihtelee kirjainten E ja P välillä.

Siirrä kytkin asentoon B ja kasaa piiri. Kun olet viimeistellyt johdotuksen, siirrä
kytkin asentoon A kytkeäksesi virran päälle. Sinun pitäisi nyt nähdä kirjaimet E
ja P syttyvän vuorotellen näytöllä.

IC 1 toimii astabiilina multivibraattorina ja näyttää kirjainta E. IC 2 toimii invert-


terina, ja sen lähtö on päinvastainen kuin IC 1:n, ja näyttää kirjainta P.

Nyt kun olet onnistuneesti näyttänyt kirjaimia E ja P, kokeile näyttää muita kir-
jaimia! Sen pitäisi olla helppo nakki kun tutkit piirikaaviota.
Johdotusjärjestys:

22-17-18-19-63-131-81, 20-65-67-90-94, 21-64, 83-114-70-25-121, 66-


69-82-84-89, 93-68-113, 119-124, 122-132

- 114 -
94. HERÄTYSSIREENI
Oletko aamu-uninen? Jos olet, niin eipä hätää! Voit rakentaa hälyttimen joka
herättää sinut vähitellen aamun sarastaessa.

Aseta ensin kytkin asentoon B ja liitä johdot. Aseta sitten kytkin asentoon A
kytkeäksesi virran päälle. Kuuletko kaiuttimesta tulevan sireeniäänen?

Sireeni soi kun altistat LDR-valovastusta valolle. Kun varjostat LDR-valovastus-


ta, sireeni hiljenee.

Kuten projektin 82 sähköinen summeri, herätyssireeni käyttää multivibraatto-


ria ja ohjaa toimintaansa LDR-valovastuksella.

Käynnistä projektin virta illalla nukkumaan mennessäsi ja nuku pimeässä huo-


neessa. Herätyssireeni tulee herättämään sinut aamulla.

Johdotusjärjestys:

1-29, 2-30, 3-116, 5-83-108-70-121, 15-63-132, 16-81, 67-90-92-115,


91-68-107, 69-82-84-89, 119-124, 122-131

- 115 -
95. ÄÄNIOHJATTU LED-VALO
Voit käyttää mikrofonia äänen havaitsemiseksi. Tässä rakennamme piirin joka
sytyttää LED-valon kun mikrofoni havaitsee ääntä (käytämme kaiutinta mikro-
fonina).

Siirrä kytkin asentoon B ja kasaa piiri. Siirrä sen jälkeen kytkin asentoon A käyn-
nistääksesi projektin.. Puhu mikrofoniin - kaiuttimeen - ja naputa sitä kevyesti.
LED-valo vilkkuu vastaukseksi.

Katso piirikaaviota. IC 1 toimii mikrofonivahvistimena - vaihetta kääntämät-


tömänä vahvistimena jonka vahvistus on noin 100. IC 2 toimii komparaattori-
na. Sen positiivinen tuloterminaali vastaanottaa vertailujännitteen paristoista. Johdotusjärjestys:
Mikrofonivahvistimen lähtö ohjataan komparaattorin negatiiviseen tulotermi-
naaliin. Kun tämä tulojännite on korkeampi kuin vertailujännite, komparaatto- 1-29, 2-30, 3-110, 5-76-74-80-70-121, 85-31-63-132, 33-64, 79-65-112,
rin lähdöksi tulee 0, ja LED-valo syttyy. 73-86-66, 90-67-111, 89-68-115, 69-109, 75-116, 119-124, 122-131

- 116 -
96. LOGIIKKATESTAAJA
Tiedät että digitaaliset piirit tuottavat joko HIGH tai LOW lähdön (1 tai 0). Ra-
kennamme nyt logiikkatestaajan joka näyttää LED-näytöllä numeron 1 jos taso
on HIGH ja 0 jos taso on LOW.

Siirrä kytkin asentoon B ja kasaa piiri. Kun olet kytkenyt johdot, siirrä kytkin
asentoon A. Näytöllä näkyy numero 0 koska testausterminaali (terminaali 13)
on LOW-tasolla kun tuloa ei syötetä siihen. Kytke testausterminaali 13 termi-
naaliin 122 jolloin siihen syötetään +4.5 V. Näytöllä näkyy nyt numero 1.

Katso piirikaaviota. kaksoisoperaatiovahvistin toimii komparaattorina. Noin Johdotusjärjestys:


3 V vertailujännitesyötetään sen negatiiviseen tuloterminaaliin. Kun positii-
viseen terminaaliin syötettävä tulojännite ylittää vertailujännitteen, kompa- 17-18-19-20-44, 86-79-63-21-21-45-132, 43-80-82, 67-81, 68-83-
raattorin lähtötasoksi muodostuu HIGH, jolloin transistori Q1 kytkeytyy pois 85, 119-124, 122-131, 69-89-13-CHECK POINT (TARKISTUSPISTE),
päältä. LED-näytön lohkot a, e, f ja d kytkeytyvät pois päältä, jolloin näytöllä 121-25-70-90-84-14-CHECK POINT
näkyy numero 1.

- 117 -
IX. LISÄÄ SEIKKAILUJA OPERAA-
TIOVAHVISTIMIEN KANSSA
97. VAIHTOVIRTAÄÄNI
Tämän projektin piiri antaa sinun kuunnella vaihtovirtaa. Tiedät ehkä jo että
talosi sähkö on vaihtovirtaa. Kaikki laitteet jotka vaativat sähköä seinäpistok-
keesta toimiakseen toimivat vaihtovirralla, myös lamput. Lamput itse asiassa
vilkkuvat (Suomessa) 50 kertaa sekunnissa, mutta valo näyttää jatkuvalta kos-
ka silmä näkee jälkikuvan. Tässä projektissa kuulet valosta muunnettua ääntä.

Oletko valmis aloittamaan? Kun olet rakentanut tämän piirin, käynnistä se siir-
tämällä kytkintä asentoon A. Vie LDR-valovastus hehkulampun lähelle. Kuulet-
ko suhisevan äänen kuulokkeesta? Tämä on vaihtovirran ääni. Laita nyt LDR-
valovastus loisteputkilampun alle ja kuuntele vastaavaa ääntä.
Johdotusjärjestys:
Tämä piiri vahvistaa suuresti LDR-valovastuksen vastaanottamat valosignaalit
operaatiovahvistimen kautta. Vaihtele LDR-valovastukseen osuvan valomää- 15-88-113, 87-63-131, 76-93-68, 70-121, 69-90, 75-99-114, 122-132,
rän kädelläsi. Kuulet todennäköisesti suhinan äänenvoimakkuuden putoavan 67-94-81-13-EARPHONE (KUULOKE), 124-119-16-100-89-82-14-EAR-
ja äänen laadun parantuvan. Katso mitä tapahtuu jos altistat LDR-valovastusta PHONE
auringonvalolle.

- 119 -
98. VALO-OHJATTU ÄÄNIPIIRI
Tämä piiri muuttaa jokaisen äänen välisen aikavälin LDR-valovastukseen osu-
van valomäärän mukaan. Ääni muuttuu jatkuvasti vaihdellessasi valon voi-
makkuutta.

Aseta kytkin asentoon A käynnistääksesi projektin kasattuasi sen. Kaiutin tuot-


taa heti ääntä. Heiluta kättäsi LDR-valovastuksen yllä muuttaaksesi ääntä.

Voit laskea signaalin taajuuden likiarvon käyttämällä kaavaa ½ x C1 x R1. Tässä


projektissa R1 on kuitenkin LDR-valovastus, eikä sen arvo ole vakio. Voit muut-
taa lähtötaajuuden arvon muuttamalla C1:n. Tässä kokeessa, kaiuttimessa on
puskuri joka varmistaa ettei kaiuttimen tuottamat äänet vaikuta piirin toimin-
taan. Johdotusjärjestys:

1-29, 2-30, 3-64-65, 5-86-110-119-124, 15-68-109, 16-66-67-88, 63-131,


69-87-85, 70-134, 121-135, 122-132

- 120 -
99. HÄLYTYSÄÄNIPIIRI
Tämä piiri hälyttää sekä äänellä että valolla havaitessaan ääntä. Kuuloke toi-
mii mikrofonina. IC 1 vahvistaa mikrofonin poimimat äänet. Diodit DA ja DB
tasasuuntaavat vahvistetun signaalin, eli muutavat sen vaihtovirrasta tasavir-
raksi. Signaali kulkee IC 2:n, komparaattorin, läpi ja aktivoi LED-valon ja kaiut-
timen.

Kun olet kasannut piirin, kierrä säätönuppi kokonaan vastapäivään ja aseta


kytkin asentoon A. Tämän jälkeen, kierrä säätönuppia myötäpäivään samalla
kun puhut mikrofoniin, ja jätä säätönuppi sellaiseen asentoon jossa se syttyy
pelkästään kun puhut mikrofoniin. Lopeta puhuminen ja huomaat että LED-
valo sammuu.

Katso nyt mitä tapahtuu kun irrotat johdon terminaalien 57 ja 62 väliltä, ja kyt-
ket sen terminaalien 57 ja 32 väliin. Kun puhallat mikrofoniin, LED-valo syttyy Johdotusjärjestys:
ja kaiuttimesta kuuluu ääni.
75-63-28-131, 29-76, 30-47, 31-64, 46-86, 56-77-110, 58-
59-60-79-78, 85-80-61-109, 66-83, 67-90-73, 68-89-71, 87-
69-113, 74-111, 84-91-115-127, 112-129-128, 49-50-51-
53-54-135, 114-13-EARPHONE (KUULOKE), 122-132, 27-65,
57-26-121-130-48-116-70-92-88-62-33-72-14-EARPHONE, 119-124-
134

- 121 -
100. OPISKELUAJASTIN
Tässä on ajastin jota voit käyttää kokeiden ajastamiseen tai vaikka halutessasi
tietää milloin tietty aika on kulunut. Voit asettaa ajastimen jopa 15 minuuttiin
asti. Kun aika kuluu loppuun, piiri laukaisee jatkuvan surinan kunnes sammu-
tat virran tai nollaat piirin painamalla kosketinta.

Kun olet rakentanut piirin, kierrä säätönuppi asentoon 2 ja siirrä kytkin asen-
toon A kytkeäksesi virran päälle. Ota sekuntikello ja käynnistä se samalla kun
painat kosketinta. Ajastin tuottaa surisevan äänen noin 30 sekunnin päästä, tai
vähän sen jälkeen.
Johdotusjärjestys:
Kierrä nyt säätönuppi jokaiselle askeleelle 2:sta 8:aan ja merkitse ylös kuinka
kauan kestää kunnes hälytin soi. Ajastimen kalibrointi, eli jokaisen askeleen 1-29, 2-30, 3-114, 5-83-70-106-118-137-26-121, 93-63-28-132, 92-90-
viiveen mittaus vaatii paljon kärsivällisyyttä, mutta on tarpeellista jotta ajastin 64-113, 65-105-91, 66-82-84-89, 67-81, 94-69-117-138, 119-124, 122-
toimisi luotettavasti. Kun olet kalibroinut laitteen, tee kaavio jokaisen säätönu- 131, 27-68
pin asennosta ja kuinka kauan kestää kunnes hälytys soi. Ajastin on nyt valmis
käytettäväksi.

Katso piirikaaviota. Säätönuppi muuttaa komparaattorin (IC 1) vertailujänni-


tettä. Ajastinasetus määrittyy vastuksella R ja kondensaattorilla C. Kun IC 1:n
positiiviseen terminaaliin syötetty jännite ylittää vertailujännitteen, hälytys
soi.

Koska kaksoisoperaatiovahvistimella on korkea impedanssi, sen sähkövirran


hävikki on hyvin pieni, joten voit sen avulla rakentaa ajastimen pitkällä asetuk-
sella. IC 2 toimii astabiilina multivibraattorina joka tuottaa hälytinäänen.

- 122 -
101. KEITTIÖAJASTIN
Haluaisitko rakentaa keittiöajastimen jota voit käyttää keittäessäsi ruokaa?
Tämä ajastin on samanlainen kuin edellisen projektin ajastin, yhtä seikkaa lu-
kuunottamatta. Se tuottaa surinan noin 1-2 sekunnin ajan, ja hiljenee sen jäl-
keen.

Siirrä kytkin asentoon B ja rakenna piiri. Kun piiri on valmis, kytke virransyöttö
päälle siirtämällä kytkintä asentoon A. Kierrä säätönuppi asentoon 2 ja käyn-
nistä ajastin painamalla kosketinta. Noin 40 sekunnin päästä ajastin hälyttää
parin sekunnin ajan ja pysähtyy automaattisesti. Käytä edellisessä projektissa
Johdotusjärjestys:
laatimaasi kaaviota tämän ajastimen asetusten määrittämiseksi.
1-29, 2-30, 3-114, 5-83-70-104-116-118-137-48-26-121, 27-68, 93-63-
Tutki piirikaaviota. Kun ajastin loppuu, komparaattori (IC 2) lähettää lähtösig-
28-131, 46-85, 91-103-65-47, 92-88-64-113, 81-84-87-66, 67-82-89,
naalin. Noin 1-2 sekunnin R:n ja C:n aiheuttaman viiveen jälkeen, transistori
69-94-117-138-129, 86-90-115-130, 119-124, 122-132
Q1 käynnistyy ja pysäyttää multivibraattorin. Piidiodi purkaa C:n ja palauttaa
piirin alkuperäiseen tilaan kun ajastin käynnistetään uudestaan.

- 123 -
102. KOLMEN TULON AND-PORTTI OPERAATIOVAH-
VISTIMELLA
Kuka on sanonut ettei operaatiovahvistinta voi käyttää digitaalisen piirin ra-
kentamiseen? Tässä käytämme sellaista AND-portin rakentamiseen. LED-näyt-
tö toimii lähtökomponenttina. Jos se ei näytä mitään, vähintään yksi lähtösig-
naaleista on 0. Jos se näyttää kirjainta H, kaikki lähdöt ovat 1.

Kun olet kasannut piirin, kytke virransyöttö päälle siirtämällä kytkintä asen-
toon A. LED-näyttö pysyy pimeänä. Terminaalit 125, 127 ja 129 ovat tulotermi-
naaleja. Nämä terminaalit ovat liitetty negatiiviseen napaan, joten ne eivät saa
Johdotusjärjestys:
LED-näyttöä syttymään. Terminaali 14 on liitetty positiiviseen napaan, joten se
on looginen 1 terminaali. Liittäessäsi terminaaleja 125, 127 ja 129 terminaaliin
14-85-81-63-19-18-21-22-23-132, 25-47, 46-88, 78-76-83-80-70-48-
14 eri yhdistelmin, huomaat että LED-näyttö syttyy ja näyttää kirjainta H vain
121, 67-87, 68-82-84, 86-69-126-128-130, 129-75-WIRE, 127-77-WIRE,
kun jokainen terminaaleista 125, 127 ja 129 on liitetty terminaaliin 14.
125-79-WIRE, 119-124, 122-131

- 124 -
103. ÄÄNENTASON MITTARI
Tässä projektissa rakennamme äänentason mittarin. Piirin LED-näytön kirkka-
us muuttuu mikrofonin (kuulokkeen) kautta tulevan tuloäänen tason mukaan.
Koska puheäänen taso vaihtelee hyvinkin nopeasti, LED-näytön kirkkauden-
kin pitäisi vaihdella nopeasti. Näyttääksemme suurimmat tuloäänen tasot,
käytämme piiriä jota kutsutaan huippuarvon pitopiiriksi (peak-level hold cir-
cuit). Tämä sallii LED-näytön pitämään tiettyä kirkkaustasoa saavutettuaan
huippuvahvuutensa, sen sijaan että se sammuisi saman tien.

Aseta kytkin asentoon A kun olet kytkenyt johdot. Tulet käyttämään kuuloket-
ta mikrofonina. Puhu kuuluvasti tai puhalla kovaa kuulokkeeseen. Näet miten
LED-näyttö kirkastuu hetkellisesti, ja himmenee sitten vähitellen.

Katso piirikaaviota. Näet että signaali kuulokkeesta kulkee PNP-transistorin


läpi ja päätyy ensimmäisen operaatiovahvistimen positiiviseksi tuloksi. Tä-
män operaatiovahvistimen lähtö tallentuu 100µF kondensaattoriin. Kyseisen Johdotusjärjestys:
kondensaattorin jännite vähenee kun se hitaasti purkautuu 47K ohm vastuk-
sen kautta. Jännitteen pienentyessä LED-näyttö himmenee. Samaan aikaan, 112-13-EARPHONE (KUULOKE), 119-124-116-33-88-90-80-72-14-EAR-
LED-valoa sytyttävä jännite virtaa ensimmäisen operaatiovahvistimen nega- PHONE, 31-65-64-82, 32-71, 93-111-40, 79-94-113-41, 63-42-131,
tiiviseen tuloon. Ensimmäinen operaatiovahvistin vertaa tätä jännitettä kuu- 87-66-127-115, 67-129-128, 81-68-130, 89-69-114, 70-134, 121-135,
lokkeen syöttösignaaliin; syöttösignaalin ollessa suurempi, se lataa 100µF kon- 122-132
densaattoria. Jos syöttösignaali on pienempi, lähtöä ei synny.

Voit muuttaa LED-näytön kirkkauden vaihtamalla vastusta RA (47K ohm) tai


kondensaattoria CA (100µF).

- 125 -
104. RESETOINTIPIIRI
Tiedätkö mitä resetointipiiri tekee? Se aktivoi muita piirejä ja havaitsee virta-
vaihteluita virhetilanteiden estämiseksi. Tässä projektissa muutamme piirin tu-
lojännitteen kytkimellä. Piirin näyttöosion virta on päällä (tai looginen HIGH)
kytkimen ollessa asennossa A, ja poissa päältä kytkimen ollessa asennossa B.
LED-näytölle ilmestyy numero 1 kun piiri on resetoitu.

Aloittakaamme kokeet. Kasaa ensin piiri ja aseta kytkin asentoon B. Kytkimen


ollessa asennossa B, piiri toimii 6 V jännitteellä, ja kolme LED-valoa syttyy him-
meinä. LED-näyttö pysyy sammuksissa, joten näyttöpiiri ei ole aktivoitunut.

Aseta nyt kytkin asentoon A. Näet että kolme LED-valoa kirkastuvat hetkelli-
sesti koska jännite on muuttunut 9 V:iin. Hetken ajan LED-näyttö ei reagoi, kun
piiriä resetoidaan. Vielä hetken päästä LED-näytölle ilmestyy numero 1 ilmoit-
tamaan että piiri on resetoitunut ja toimii nyt vakaasti.
Johdotusjärjestys:
Siirrä kytkin asentoon B vaihtaaksesi takaisin 6 V jännitteelle. Näet että LED-
näyttö sammuu, koska näyttöpiiri on kytketty pois päältä. 21-23-67-116, 85-70-38-25-121, 31-68-74, 32-34, 35-37, 73-81-63-129-
132, 86-82-69-115-130, 119-124, 122-131, 123-133
Tutki piirikaaviota samalla kun luet seuraavaa. Operaatiovahvistin toimii kom-
paraattorina. Negatiiviseen terminaaliin syötetään vertailujännite, joka on n.
5.4 V. Kytkimen ollessa asennossa B, komparaattorin positiiviseen terminaaliin
syötetään n. 4.1 V, joten komparaattori ei salli LED-näytön syttyvän. Kytkimen
ollessa asennossa A, jolloin täysi 9 V jännite on kytketty, 100µF kondensaattori
saa komparaattorin positiivisen terminaalin tulojännitteen hiljalleen nouse-
maan noin 6 V:iin. Tulojännitteen ylittäessä vertailujännitettä, LED-näyttö syt-
tyy ja näyttää numeron 1.

Asettaessasi kytkintä B:lle, vahvistimen positiivisen terminaalin jännite pur-


kautuu diodin kautta, ja jännite pienenee heti 4.1 V:iin.

Vaikka tämä piiri vaikuttaa yksinkertaiselta (koostuen vain yhdestä operaatio-


vahvistimesta), se on itse asiassa monimutkainen, ja tärkeä tulevia projekteja
ajatellen.

- 126 -
105. VIIVÄSTETTY AJASTIN
Tämä piiri on viivästetty ajastin joka hyödyntää operaatiovahvistinta ja C/R ai-
kavakiota. Muistanet, että C/R tarkoittaa kondensaattori/vastusta (capacitor/
resistor). Aikavakiopiiri on piiri joka viivästyttää jonkin tietyn toiminnon.

Operaatiovahvistimen negatiiviseen terminaaliin syötetään noin 4.5 V jänni-


te vastusten RA ja RB kautta. Tämä on komparaattorin vertailujännite. Kom-
paraattorin positiivinen terminaali on kytketty kondensaattoriin C1. Tämä
kondensaattori saa latauksensa R2:n ja säätönupin sarjaresistanssin kautta.
Latausaika on hitaampi resistanssin ollessa korkea, ja nopeampi resistanssin
ollessa pieni. Tämä latausaika asettaa viiveen ajastinpiirille.

Kierrä nyt säätönuppi kokonaan myötäpäivään asentoon 10. Kytke virransyöt-


tö päälle siirtämällä kytkin asentoon A. LED 1 syttyy ensin, ja LED 2 syttyy n. 5-7
sekuntia myöhemmin. Tämä 5-7 sekunnin aikaero on C/R aikavakion asettama
viive. Johdotusjärjestys:
Sammuta nyt virta, kierrä säätönuppi kokonaan vastapäivään asentoon 1 ja 81-31-63-27-131, 28-87, 83-33-36-70-116-135-121, 34-67, 68-82-84,
katso mitä tapahtuu kun kytket virran uudestaan päälle. LED 2 syttyy taas 88-69-115-136, 119-124, 122-132
myöhemmin kuin LED 1, mutta kuinka paljon myöhemmin?

- 127 -
106. PULSSITAAJUUDEN KAHDENTAJA
Tämä on yhden transistorin pulssitaajuuden kahdentaja. Sitä kutsutaan puls-
sitaajuuden kahdentajaksi koska sen lähtötaajuus on kaksinkertainen tulosig-
naalin taajuuteen nähden.

Operaatiovahvistin IC 728 toimii kanttiaalto-oskillaattorina. Oskillaattorin läh-


tö on noin 500 Hz AC-signaali.

Kun olet kasannut piirin, siirrä kytkin asentoon A kytkeäksesi virran piiriin. Liitä
kuuloke terminaaleihin 93 ja 134 ja paina kosketinta kuunnellaksesi 500 Hz
oskilloivaa ääntä. Pistä äänensävy mieleen. Johdotusjärjestys:

Kytke nyt kuuloke terminaaleihin 13 ja 14 ja paina kosketinta. Kuuntele kuu- 125-127-91-13, 134-110-92-80-83-76-14, 32-63-87-131, 33-47-107, 35-
loketta; tällä kertaa kuulet äänen joka on oktaavin korkeampi kuin edellinen 48-105, 90-36-70-121, 88-89-103-46, 81-86-67-137, 85-68-109, 69-82-
ääni. Tämä tarkoittaa että taajuus on kaksinkertainen, 1000 Hz 84, 75-77, 78-106-128, 79-108-126, 94-104-138, 119-124-135, 122-132,
13-EARPHONE (KUULOKE), 14-EARPHONE
Katsotaan miten tämä taajuuden kahdentaja toimii. Transistori Q1 vastaanot-
taa signaaleja operaatiovahvistimesta kantansa kautta. Kannan jännite vaih-
telee oskilloinnin mukaan. Tuloksena on että kollektoriin ja emitteriin ilmes-
tyy käänteisen vaiheen signaaleja - kun yksi signaali on aallonharjalla, toinen
on aallonpohjalla. Transistorin Q1 kaksi lähtöä syötetään diodeihin Da ja Db.
Nämä diodit päästävät vain positiivisen osan aalloista. Tämä kaksi signaalia yh-
distettyinä antavat meille kahdennetun taajuuden.

- 128 -
107. VALKOKOHINAGENERAATTORI
Valkokohinalla on laaja taajuusalue. Suihkun kaltainen ääni jonka kuulet virit-
täessäsi FM-radiotasi taajuudelle jolla ei ole lähetystä on eräänlainen valko-
kohina. Se on normaalisti hyödytöntä meteliä, mutta soittaessasi elektronisia
soittimia, voit käyttää valkokohinaa äänilähteenä.

Rakennettuasi piirin, aseta kytkin asentoon A kytkeäksesi virran päälle. Katso


piirikaaviota. Käytämme syntynyttä kohinaa syöttäessäsi käänteistä jännitettä
transistori Q1:n kantaan ja emitteriin.

IC 1 toimii oskillaattorina. Tämän oskillaattorin lähtö tasasuunnataan diodeis- Johdotusjärjestys:


sa D1 ja D2 ja kulkee transistoriin Q1. IC 2 vahvistaa kohinaa jotta kuulisit sitä
kuulokkeesta. 64-90-13-EARPHONE (KUULOKE),
121-114-112-46-70-96-84-85-14-EARPHONE, 93-48-101, 94-111-127,
82-88-63-132-126, 76-89-65, 113-66-81-83, 77-91-67-110, 68-95-92,
69-80-87-86, 78-79, 109-128-125, 119-124, 122-131, 102-75

- 129 -
108. DC-DC-MUUNTAJA OPERAATIOVAHVISTIMELLA
Tässä on DC-DC-muuntajapiiri; se kykenee muuntamaan 3 V DC virtaa 5 V
DC:ksi. Rakenna projekti, siirrä kytkin asentoon A ja katso miten piiri toimii.

Katso piirikaaviota. IC 1 toimii oskillaattorina. IC 1:n lähtö käynnistää transis-


torin Q1. Muuntajan käämin itseinduktio luo välittömästi korkeajännitteisen
sähkövirran. Diodi D1 tasavirtaa jännitteen ja lähettää eteenpäin korkeajännit-
teisen tasavirran. IC 2 on komparaattori joka tutkii jännitteen nousua. Tulojän-
nitteen ollessa yli 5 V, LED-valo syttyy.

Kokeilitko muuten kiertää säätönuppia? Miten se vaikuttaa piirin toimintaan?


Tässä piirissä säätönuppi toimii kiinteänä 50K ohmin vastuksena. Säätönupin
kiertämisellä ei ole mitään vaikutusta. (Anteeksi jos huolestuit!)

Johdotusjärjestys:

3-134, 5-47-130, 26-67-72-81, 28-69-90-92-94, 31-64, 33-76-83-86-93-


91-70-106-116-48-120, 46-71-75, 89-88-63-131, 84-87-65, 85-66-115-
129, 82-68-105, 119-124-135, 122-132

- 130 -
X. KOMMUNIKOINTIPIIRIT
109. KOODINHARJOITUSOSKILLAATTORI ÄÄNENSÄ-
VYSÄÄTIMELLÄ
Haluaisitko tulla radioamatööriksi? Monet radiovestittäjät aloittivat tämän
projektin kaltaisella oskillaattorilla äänensävysäätimellä. Projektin äänensävy-
säädin voi olla kätevä, sillä saman äänen kuuntelu saattaa pidemmän päälle
väsyttää. Liitä piirin johdot ja koodinharjoitusoskillaattori on valmiina käytet-
täväksi.

Voit käyttää eri ääniä ja rakentaa oman, uniikin koodin, morsekoodin lisäksi.
Morsekoodi on Samuel Morsen kehittämä koodijärjestelmä joka koostuu pis-
teistä ja viivoista. Paras tapa oppia morsekoodia on harjoitella toisen henki-
lön kanssa, joka on myös kiinnostunut oppimaan koodia. Tee harjoitussuun-
nitelma ja harjoittele joka päivä. Tee myös edistymiskaavio, jonka avulla näet
helposti miten olet kehittynyt. Vuorottele kaverisi kanssa lähetystä ja vastaan-
ottamista; ei kestä kauaakaan kunnes koodista tulee lähes puhutun kielen kal-
tainen. Koskettimen käyttö muuttuu automaattiseksi, kuten polkupyöräily tai
auton kuljettaminen. Tähän pisteeseen pääsy vaatii paljon työtä, mutta voit
olla ylpeä saavuttaessasi sen. Johdotusjärjestys:

Jos haluat harjoitella yksityisesti, voit käyttää kuuloketta. Irrota kaiutin ja liitä 1-29, 2-30, 3-87-105-109, 4-124, 5-41-110, 85-106-40-27, 28-88, 86-42-
kuuloke terminaaleihin 27 ja 28. Näillä liitännöillä säätönuppi toimii äänenvoi- 137, 119-138, 121-122
makkuudensäätimenä sekä äänensävyn säätimenä. Voit vaihtaa säätönupin
tilalle kiinteän vastuksen jos et halua muuttaa äänenvoimakkuutta tai -sävyä.

Kun vähennät resistanssia säätönupilla, 0.05µF kondensaattoriin virtaa enem-


män sähköä, jolloin se latautuu nopeammin pulssien välissä. Pulssit ovat lä-
hellä toisiaan, joten taajuus (ja ääni) on korkeampi. Kiertäessäsi säätönuppia
suuremmalle resistanssille, päinvastainen tapahtuu.

- 132 -
110. KIDEVASTAANOTIN (DIODIRADIO) radiotaajuus) signaaleja. Yleisradioasemalla käytetään äänisignaaleja RF-sig-
naalien amplitudin ohjaamiseen, eli RF-aallon korkeus vaihtelee äänen vaih-
Mikään elektroniikkasarja ei ole täydellinen ilman kidevastaanotinpiiriä. Suu- teluiden mukaan. Tämän piirin diodi ja 0.001µF kondensaattori havaitsevat
rin osa elektroniikka-alan ihmisistä ovat jossain vaiheessa kokeilleet tätä kaik- RF-amplitudin muutokset ja muuntavat ne takaisin ääneksi. Amplitudimodu-
kein vanhinta radiopiiriä. Ennen tyhjiöputkien tai transistoreiden aikaa, ihmi- laation muuntaminen äänisignaaleiksi kutsutaan demodulaatioksi. Voit tehdä
set käyttivät kidevastaanottimia radiosignaalien vastaanottamiseen. paljon kokeita tällä piirillä, mutta älä käytä paristoja tai AC-virtaa. Pidä hauskaa!

Kidevastaanottimen sieppaamat signaalit ovat hyvin heikkoja, joten sinun on


käytettävä kuuloketta kuullaksesi niitä. Kuuloke toistaa ääniä hyvin kiitos ke-
raamisen koostumuksensa ja pienen virrankulutuksensa.

Hyvä antenni ja maadoitus ovat välttämättömiä kaukaisten radioasemien vas-


taanottamiseen, mutta voit kuunnella paikallisia asemia käyttämällä antenni-
na melkein mitä tahansa. Useimmissa tapauksissa pitkä johto (kuten raken-
nussarjasi vihreä johto) on riittävä antennikäyttöön. Maadoitus tarkoittaa että
yksi johto koskettaa maata tai toista kiinteää rakennetta. Helppo tapa saavut-
taa tämä on kiinnittää johto esimerkiksi metalliseen vesiputkeen tai lämpöpat-
teriin. Ulkotiloissa voit työntää metallisen kangen maahan ja kiinnittää johdon
siihen.

Rakenna piiri piirikaavion mukaan. Rakennussarjasi radiopiireissä on kaksi an-


tenniliitäntää, mutta älä käytä niitä samanaikaisesti. Kokeile jokaista liitäntää
ja käytä sitä jolla saat parhaan vastaanoton. Lyhyet antennit - 15 m tai alle -
toimivat parhaiten terminaalissa 95. Pidemmät antennit toimivat paremmin
terminaalissa 97. Johdotusjärjestys:

Se osa radiopiiristä joka pitää sisällään antennikäämin ja virityskondensaatto- 6-12-96, 7-98-126, 8-11-90-100-EARPHONE (KUULOKE),
rin kutsutaan tankkipiiriksi. Käämin ja kondensaattorin ollessa kytketty rinnan, 89-99-125-EARPHONE, 95-ANT (antenni) (tai 97-ANT)
piiri resonoi vain yhdellä taajuudella. Täten piiri vastaanottaa vain tankkipiiriä
resonoivaa taajuutta. Virityskondensaattori muuttaa kapasitanssiaan kiertä-
essäsi sitä. Kapasitanssin muuttuessa, piirin resonointitaajuus muuttuu. Täten
voit vastaanottaa eri radioasemia kiertämällä virityskondensaattoria. Ilman
tätä valintamahdollisuutta saattaisit kuulla monta päällekkäistä radioasemaa
(tai pelkkää kohinaa).

Tankkipiirin poimimat signaalit ovat korkean taajuuden RF (Radio Frequency,


- 133 -
111. KAHDEN TRANSISTORIN RADIO
Tämä on kahden transistorin vastaanotin jossa on tarpeeksi vahvistusta jotta
kuulisit signaalia kaiuttimen kautta. Yksinkertaiset radiot, kuten tämä, vaativat
hyvän antennin ja maadoituksen. Kasaa piiri ja käytä terminaalia 74 maadoi-
tukseen. Liitä antenni terminaaliin 95 tai 97. Käytä sitä joka antaa paremman
tuloksen.

Radion ilmaisinpiiri käyttää diodia ja 22K ohm vastusta. Kokeile käyttää radiota
ilman 22K vastusta. Irrota vain terminaali 85. Ovatko tulokset paremmat vai
huonommat heikkojen asemien kohdalla? Entä vahvojen asemien kohdalla?

Radiovastaanottamisen perussäännöt ovat samat kuin edellisessä projektissa.


Virityskondensaattori valitsee radioaseman taajuuden. Diodi ja 0.02µF vastus
tasasuuntaavat äänisignaalia, muuttaen sen vaihtovirrasta tasavirraksi. Sig-
naali on niin heikko että se on vahvistettava jotta voisimme kuunnella sitä
kaiuttimesta. Transistori Q1 vahvistaa signaalia ensin, sitten säätönuppi sää-
tää äänenvoimakkuutta, ja Q2 vahvistaa signaalia uudestaan. Lopulta kaiutin
tuottaa vahvistettuja ääniä. Johdotusjärjestys:

1-29, 2-30, 3-44, 5-72-131, 6-12-96, 7-98-126, 8-11-74-86-88-104-115-


117-42-119, 71-82-116-26, 27-113, 28-43-87, 40-112-91, 81-92-114-41,
45-118-73, 85-103-111-125, 121-122, 124-132, 95-ANT (antenni) (tai
97-ANT)

- 134 -
112. LANGATON KOODILÄHETIN
Tämä projekti on yksinkertainen, mutta tehokas koodilähetin, joka on saman-
kaltainen kuin ne jotka ovat armeijoiden ja radioamatöörien käytössä ympäri
maapallon. Kun painat ja vapautat kosketinta, lähetin kytkeytyy päälle ja pois
päältä.

Voit käyttää normaalia AM-radiota vastaanottaaksesi tämän lähettimen lä-


hettämän signaalin. Viritä radio heikolle radioasemalle. Lähettimen signaali
sekoittuu radioaseman signaaliin ja tuottaa äänisignaalin jota kutsutaan inter-
ferenssiääneksi. Tämä interferenssiääni on koodisignaali. Kierrä virityskonden-
saattoria virittääksesi lähetintä kunnes kuulet interferenssiääntä vastaanotti-
messa kun painat kosketinta.

Voit vastaanottaa tämän lähettimen kantoaaltosignaalin (CW, carrier wave) Johdotusjärjestys:


viestintävastaanottimella ilman eri asemalle virittämistä, jos vastaanottimella
on erotaajuusoskillaattori (BFO, beat frequency oscillator). Erotaajuusoskillaat- 41-6-11-ANT, 7-89-110-137, 8-12-100, 40-90-99, 42-79, 80-109-119,
tori poimii lähettimen kantoaallon ja tuottaa lähettämäsi äänen. 121-122, 124-138
Oskillaattori lähettää radion vastaanottaman RF-signaalin. Et pysty kuulemaan
RF-signaalia, sillä sen taajuus on hyvin korkea (500 000 Hz... 1 600 000 Hz). Vi-
rittäessäsi heikon AM-aseman ensin ja tämän jälkeen lähettäessäsi signaalin
hiukan eri taajuudella, kuulet lähettämäsi interferenssiäänen.

Kantoaaltojen lähetys ja vastaanotto on hyvin tehokasta. Se on itse asiassa


luotettavin lähetystyyppi esimerkiksi hätätilanteissa. Voi olla ettet tarvitse an-
tennia, mutta jos tarvitset, noin 60-90 cm johto riittänee. Pidä hauskaa!

- 135 -
113. AM-RADIOASEMA
Jos olet koskaan haaveillut DJ:n urasta, tässä on mahdollisuutesi. Tämän AM-
radioaseman avulla pystyt lähettämään äänesi maailmalle. Rakensit AM-ra-
diolähettimen edellisessä projektissa, mutta se kykeni lähettämään vain yhtä
ääntä, tai sarjaa pisteitä ja viivoja.

Kun olet kytkenyt kaikki johdot, käynnistä AM-radiovastaanottimesi ja viritä


se heikolle tai tyhjälle asemalle. Puhu nyt kaiuttimeen samalla kun kierrät viri-
tyskondensaattoria, kunnes kuulet äänesi radiosta. Tämä lähetin lähettää sig-
naalin vain noin metrin etäisyydelle, joten aseta radio lähelle rakennussarjaa.

Transistori Q1 vahvistaa äänitaajuussignaalia. Vahvistettu signaali ohjaa RF-


oskillaattorisignaalin amplitudia. Virityskondensaattori ja antennikäämi virit-
tävät RF-signaalin AM-radiosi asetuksen mukaiseksi ja lähettävät sen antennin
kautta.

Transistori Q2 auttaa RF-signaalin amplitudin ohjaamisessa. NPN-transistori


on osa RF-oskillaattoria ja toimii RF-signaalin ensisijaisena vahvistuksena (en-
nen kuin äänijaatuussignaali (AF, audio frequency) moduloi sitä). Johdotusjärjestys:

1-29, 2-30, 3-111, 5-7-90-42-119, 6-12-47-ANT, 8-11-99, 40-112-94, 41-


43-93-78, 77-44-131, 45-79, 89-100-46, 48-80, 121-122, 124-132

- 136 -
114. OPERAATIOVAHVISTINRADIO
Germaniumdiodiradiot eivät yleensä suoritu kovinkaan hyvin, mutta ne voivat
olla tärkeitä hätäkommunikaation tarpeisiin, sillä ne eivät vaadi erillistä virta-
lähdettä.

Voit yleensä kuunnella germaniumradiota vain kuulokkeilla, mutta olemme


lisänneet operaatiovahvistimen tähän projektiin jotta voisit kuunnella kaiutti-
men kautta. Rakennamme IC-radion käyttämällä kaksoisoperaatiovahvistinta
kahden virtalähteen vaihetta kääntämättömänä vahvistimena. Tämä on hel-
poin tapa käyttää tätä integroitua piiriä.

Siirrä kytkin asentoon B ja kasaa projekti. Kun olet kytkenyt piirin, aseta an-
tenni hyvään paikkaan, liitä se piiriin, aseta säätönuppi kello 12 asentoon ja
kytke virta siirtämällä kytkintä asentoon A. Kierrä virityskondensaattoria kun- Johdotusjärjestys:
nes kuulet aseman. Jotta kuulisit heikompia asemia, kytke kuuloke kaiuttimen
tilalle terminaaleihin 1 ja 2. 1-29, 2-30, 3-67-90, 5-8-11-76-92-26-119-124, 6-126, 7-12-ANT, 27-69,
28-109, 63-135, 68-89-75, 70-132, 91-110-125, 121-131, 122-134

- 137 -
XI. PIIRIEN TESTAUS JA MITTAUS
115. YHTEYSTESTERI ÄÄNELLÄ
Tämä piiri ilmaisee äänellä mikäli testaamasi materiaali johtaa sähköä. Tämä on
kätevää kun katsot johtoja, terminaaleja ja muita komponentteja etkä pysty
katsomaan signaalilamppua tai LEDiä. Saat testin tulokset korviisi samalla kun
silmäsi ovat kiinnittyneet muualle.

Jos piiri jota testaat johtaa sähköä, se sulkee jänniteyhteyden normaaliin puls-
sioskillaattoriin joka käyttää herkkää PNP-transistoria. Voit testata miltei kaik-
kia rakennussarjan komponentteja tällä testerillä. Muista kuitenkin testatessa-
si diodeja ja transistoreita, että sähkö virtaa vain toiseen suuntaan niiden läpi
(jos ne toimivat oikein).

Jos katsot piirikaaviota näet että transistorin lähtö kulkee muuntajan kautta
0.02µF kondensaattoriin ja sieltä transistorin kantaan. Transistorin emitteri on Johdotusjärjestys:
liitetty testijohtoihin. Kun niihin liitetään jokin komponentti joka saa sähkön
virtaamaan, transistori ryhtyy oskilloimaan. 1-29, 2-30, 3-103-109, 4-87-120, 5-110-41, 88-104-40, 42-116-PROBES,
115-131-PROBES, 119-132
Voit turvallisesti tarkistaa melkein minkä tahansa komponentin tällä yhteys-
testerillä koska siinä kiertää hyvin matala sähkövirta, 15 mA tai alle. Kokeile
lyijykynänviivojen, veden, metallin ym. pintojen johtavuutta.

- 139 -
116. JOHTAVUUSTESTERI
Saat selville tarkan resistanssin käyttämällä yleismittaria, mutta halutessasi
vain tietää likimääräisen resistanssin, voit käyttää tätä johtavuustesteriä.

Tämä piiri muuntaa resistanssia sähkövirraksi ja vertaa sitä komparaattorin


vertailujännitteeseen kertoakseen resistanssin likimääräisen alueen. Kompa-
raattorin vertailujännite on noin 0.82 V.

Rakenna piiri ja käynnistä virransyöttö siirtämällä kytkintä asentoon A. Liitä


testattava materiaali terminaalien 13 ja 14 väliin. Jos LED-valo syttyy, resistans-
si on alle 100K ohmia. Jos LED-valo ei syty, on resistanssi yli 100K ohmia.

Jos LED-valo syttyy, liitä terminaalit 93 ja 86 ja katso pysyykö se päällä vai sam-
muuko se. Jos se sammuu, on resistanssi välillä 10... 100K ohmia. Jos LED-valo
pysyy päällä, irrota johto terminaalista 86 ja liitä se terminaaliin 84. Jos LED- Johdotusjärjestys:
valo sammuu, on resistanssi välillä 1... 10K ohmia. Jos LED-valo ei vieläkään
sammu, irrota johto terminaalista 84 ja liitä se terminaaliin 76. Sammuuko 13-93-69-WIRE, 14-79-70-121, 75-83-94-90-88-31-63-131, 33-67, 68-
LED-valo? Jos se sammuu, on resistanssi välillä 100... 1K ohmia, jos ei, on resis- 80-87, 85-89, 119-124, 122-132
tanssi alle 100 ohmia.

- 140 -
117. TRANSISTORITARKASTAJA
Tulet todennäköisesti testaamaan transistoreita enemmän kuin muita kom-
ponentteja. Et pysty sanomaan toimiiko transistori vai ei pelkästään silmä-
määräisesti tutkimalla sitä, mutta tämän projektin avulla voit kuulla toimiiko
se. Pystyt myös päättelemään mikäli transistori on PNP vai NPN tällä testerillä.

Huomaat, että tässä projektissa on kolme pitkää johtoa - yksi emitterille, yksi
kollektorille ja yksi kannalle. Piirikaavio näyttää terminaalit merkattuina PNP-
transistoreiden testaamista varten.

Käyttääksesi tätä projektia, liitä pitkät johdot testattavan transistorin kantaan,


kollektoriin ja emitteriin. Kierrä säätönuppi kokonaan vastapäivään. Paina
sitten kosketinta ja kierrä säätönuppia myötäpäivään. Jos kuulet äänen, on
Johdotusjärjestys:
kyseessä toimiva PNP-transistori. Jos et kuule ääntä ollenkaan, muuta yhte-
ys 4-124 -> 4-119 ja 119-138 -> 124-138, ja suorita testi uudestaan. Jos tällä
1-29, 2-30, 3-105-KOLLEKTORI, 4-124, 5-94-106-110, 26-72-137, 27-71,
kertaa kuulet äänen kaiuttimesta, on kyseessä toimiva NPN-transistori. Jos et
28-EMITTERI, 93-109-KANTA, 119-138, 121-122
kuule ääntä kummallakaan kytkennällä, on transistori rikki.

Huomaa, että jotkut testattavat transistorit tuottavat äänen alhaisemmilla sää-


tönupin asetuksilla kuin toiset. Näillä transistoreilla on korkea vahvistus.

Kun alat keräilemään komponentteja muihin elektroniikkapiireihin, tulet huo-


maamaan että tämä on kätevä piiri merkitsemättömien transistoreiden testaa-
miseksi.

- 141 -
118. SINIAALTO-OSKILLAATTORI
Nyt tulet oppimaan siniaaltosignaalien tuottamisesta. Voimme määritellä si-
niaallon puhtaana yhden taajuuden ääniaaltona. Esimerkiksi 400 Hz siniaalto
on aalto joka oskilloi 400 sykliä sekunnissa, eikä sisällä minkään muun taajuu-
den komponentteja. Ei-siniaalloilla on harmonisia yliääniä - aaltoja taajuuksilla
jotka ovat yhden taajuuden kanta-aallon kerrannaisia. 400 Hz ei-siniaalto voi
sisältää 400 Hz aallon (sen kanta-aalto), 800 Hz aallon (sen toinen harmoninen
aalto) sekä 1200 Hz aallon (sen kolmas harmoninen aalto).

Kokenut teknikko voi testata piiriä siniaallon avulla ja kuuntelemalla sen an-
toa. Kohta sinäkin pystyt tähän. Jos piiriin syötetään siniaalto, ja piirin lähdöstä
tulee jotain muuta, on loistaajuudet syntyneet jossain päin piiriä.

Tämän projektin 400 Hz siniaaltoja tuottava osassa on:

yy 0.1µF kondensaattori joka liittää muuntajan terminaalit 3 ja 5 rakenta-


en tankkipiirin joka resonoi noin 600 Hz taajuudella.
yy 470K ohm vastus joka avaa transistorin kannan vain osittain. Johdotusjärjestys:

yy Säädettävä takaisinkytkentäpiiri joka sisältää säätönupin sekä 0.05µF 1-EARPHONE (KUULOKE), 2-EARPHONE, 3-28-109, 4-94-106-124, 5-41-
kondensaattorin. 110, 26-40-93, 27-105, 42-71, 72-119, 121-122
yy 100 ohm vastus joka on liitetty emitteriin ja auttaa piirin tasapainotta-
misessa ja estää äänen vääristymästä.

Liitä kuuloke muuntajan terminaaleihin 1 ja 2. Kierrä säätönuppi suurimpaan


asentoonsa (10) ja kierrä säätönuppi hitaasti vastapäivään samalla kun kuun-
telet lähtöäänen laatua. Ennen kuin oskillaatio loppuu, tulet päätymään pis-
teeseen jossa kuulet vain yhtä ääntä. Tämä viimeinen, puhtaalta kuulostava
ääni on siniaalto. Toista nämä säädöt kunnes sinulla ei ole ongelmia erottaa
siniaallon vääristyneestä aallosta.

- 142 -
119. VÄHÄISEN SÄRÖN SINIAALTO-OSKILLAATTORI
Tässä projektissa tulet rakentamaan ja tutkimaan vähäisen särön siniaalto-os-
killaattorin. Rakenna tämä projekti vasta kun olet rakentanut ja tutkinut edel-
listä projektia. Tässä oskillaattorissa on vähemmän säröä kuin edellisen pro-
jektin oskillaattorissa sillä tässä projektissa ei ole muuntajaa. Muuntajat ovat
taipuvaisia aiheuttamaan säröä johtuen niiden epälineaarisesta ominaiskäy-
rästöstä.

Kuten edellisessä projektissa sinun pitäisi kuunnella oskillaattorin tuottamaa


ääntä ja kiertää säätönuppia saavuttaaksesi puhtaimman yhden soinnun ää-
nen (ääni jossa on vähiten säröä). Aloita taas siten, että säätönuppi on kierretty Johdotusjärjestys:
kokonaan myötäpäivään. Toimintataajuus on noin 300 Hz, vähimmäissäröase-
tuksella. 124-27-48-82-80-EARPHONE (KUULOKE), 47-105-93-77-EARPHONE,
81-109-108-28, 94-110-46, 78-138, 79-106-107, 119-137, 121-122
Tämä piiri on RC-kytketty vaihesiirto-oskillaattori ja sitä pidetään perustason
siniaalto-oskillaattorina. Oskillointi syntyy signaalien positiivisesta takaisinkyt-
kennästä. Takaisinkytkennän polku syntyy vastuksista (R) ja kondensaattoreista
(C). Signaalit kulkevat transistorin kollektorista RC-piiristä transistorin kantaan.
Joka kerta kun signaali kulkee RC-piirin läpi syntyy pieni viive. Toisin sanoen,
aallon nousu ja lasku (vaihe) siirtyy hiukan. Siksi sitä kutsutaan vaihesiirroksi.
Kun signaali on kulkenut piirin läpi, vaihe siirtyy 180 astetta. Kun kollektorin
jännite nousee, tämä nousu syötetään takaisin kollektoriin vaihesiirrettynä.
Kun kannan jännite nousee, kollektorin jännite laskee. Tämä toistuva sykli saa
transistorin oskilloimaan.

Kun vaihdat säätönupin asentoa, taajuus muuttuu. Tämä johtuu siitä että vai-
hesiirron aste muuttuu. Äänenlaatu muuttuu myös. Kierrä säätönuppi asen-
toon jossa kuulet puhtaimman äänen. Tässä vaiheessa piiri tuottaa puhtaan
siniaallon.

- 143 -
120. ”TWIN-T”-ÄÄNIOSKILLAATTORI
Hyvästä vakaudestaan johtuen, ”twin-T” -tyypin äänioskillaattori on hyvin suo-
sittu käytettäväksi sähköuruissa ja elektronisissa koelaitteissa.

Oskillointitaajuus riippuu twin-T -verkon vastuksista ja kondensaattoreista.


Kirjain ”T” viittaa siihen että piirikaavio näyttää että vastukset ja kondensaat-
torit ovat järjestetty T:n muotoon. Termi ”twin” taas tarkoittaa että piirissä on
kaksi T-verkkoa rinnakkaiskytkettynä. Sarjakytketyt kondensaattorit siirtävät
aallon vaihetta; sarjakytketyt vastukset syöttävät jännitettä transistorin kan-
taan ja siirtävät aallon vaihetta.

Säädä piiriä varovasti saadaksesi puhtaan siniaallon kuten aikaisemmissa pro-


jekteissa. Kierrä säätönuppia hitaasti kunnes kuulet kuulokkeesta hyvin mata-
lan äänen joka muistuttaa urkujen matalinta ääntä. Tämän pitäisi löytyä säätö-
nupin asetuksen ollessa jossain 7 ja 10 välissä.

Kun oskillointi on käynnistynyt, kierrä säätönuppia varovasti saavuttaaksesi Johdotusjärjestys:


asetuksen joka antaa puhtaimman mahdollisen matalan äänen säätönupin
yläpään asetusten tienoilla. 72-106-116-27-124, 28-104-102, 46-103-87, 47-101-86-81-EARPHONE
(KUULOKE), 48-71, 119-115-82-EARPHONE, 85-88-105, 121-122
Voit kokeilla eri asetuksia ja kytkentöjä tämän piirin kohdalla. Kokeile esimer-
kiksi eri arvoja 10K ohm ja 470 ohm vastuksille, sekä korkeampia ja alhaisem-
pia paristojännitteitä. Jos sinulla on yleismittari, mittaa myös piirin jännitteet.

- 144 -
121. PULSSIOSKILLAATTORILLA TOIMIVA ÄÄNIGENE-
RAATTORI
Tämä projekti on äänipulssioskillaattori säädettävällä taajuudella joka kykenee
vastaanottamaan laajan sävelskaalan. Harjoittelemalla voit soittaa musiikkia
sillä joka kuulostaa sähköurkujen ääneltä.

Soittaaksesi äänen, kierrä säätönuppi halutulle asetukselle ja paina kosketinta.


Kierrä säätönuppia uudelle äänelle ja paina kosketinta uudestaan.

Kun ensimmäisen kerran painat kosketinta, sähkö virtaa pariston, 10K ohm
vastuksen, 50K ohm vastuksen, transistorin kannan ja emitterin sekä kosketti-
men muodostaman silmukan ympäri.

Tämä sähkövirta saa kollektorin sähkövirran kulkemaan 3 V virtalähteen,


muuntajan alakäämin, transistorin kollektorin ja emitterin sekä koskettimen
muodostaman silmukan ympäri.

Muuntajassa kiertävä sähkövirta aikaansaa sähkövirran kierron muuntajan


yläkäämin, 0.05µF kondensaattorin, transistorin kannan ja emitterin, kosket-
timen, pariston ja muuntajan terminaalin 2 muodostamassa silmukassa. Säh- Johdotusjärjestys:
kövirta lataa 0.05µF kondensaattorin nopeasti (alle 0.0001 sekunnissa) noin 4
V:iin, siten että sen negatiivinen napa on muuntajan puolella ja positiivinen 1-29, 2-30, 3-108-110, 4-82-120, 27-40-107, 28-81, 5-41-109, 42-137,
napa transistorikannan puolella. Lähtö aktivoi kaiuttimen vain sähkön virra- 119-138
tessa muuntajassa.

0.05µF kondensaattorin lataaminen pysähtyy kun muuntajan yläkäämin in-


dusoitu jännite lakkaa. Tämän jälkeen kondensaattori ryhtyy jälleen latau-
tumaan. Heti purkauksen käynnistyttyä, kondensaattorin jännite ylittää pa-
ristojen jännitteen. Transistorin kantaan syötetään käänteisen polariteetin
jännitettä ja transistori sammuu. Nyt kaikki transistoriliitännät toimivat avoi-
mina piireinä. Kondensaattori purkautuu muuntajan yläkäämin, 10K ohm
vastuksen ja 50K ohm vastuksen muodostamaan silmukkaan. Kun vähennät
säätönupin asetusta, purkautuminen tapahtuu nopeammin, ja prosessi tois-
tetaan nopeammalla tahdilla, aiheuttaen korkeamman taajuuden. Heti 0.05µF
kondensaattorin purkautuessa hiukan alle pariston 3 V jännitteen, sykli tois-
tuu.
- 145 -
122. ÄÄNISIGNAALIN JÄLJITTÄJÄ
Tämä projekti on yksinkertainen transistorikäyttöinen äänivahvistin joka toi-
mii äänisignaalin jäljittäjänä. Voit käyttää tätä vahvistinta transistorikäyttöis-
ten äänilaitteiden vianetsintään. Jos jokin piiri ei toimi oikein, voit liittää joh-
dot piirin eri terminaaleihin kunnes paikallistat osion tai komponentin joka ei
päästä signaalia läpi.

0.1µF tulokondensaattori estää tasavirran joten voit tutkia piirejä ilman vaaraa
että piirit vahingoittuisivat.

Vahvistinpiiri on yleisemitterityyppiä. Tämä tarkoittaa että transistorin emitteri Johdotusjärjestys:


on suoraan kytketty kuulokkeen tuloon ja lähtöön. Sen kantavirta on itseis-
arvon tyyppi. Transistorin kollektori toimittaa sähkövirtaa kantaan 470K ohm 46-110-94, 47-79-93-EARPHONE (KUULOKE), 124-48-PROBES,
vastuksen kautta. Tämä kehittää jonkin verran tasapainottavaa negatiivista ta- 119-80-EARPHONE, 109-PROBES, 121-122
savirtaa takaisinkytkentänä.

Voit käyttää tätä vahvistinta minkä tahansa korjausta kaipaavan transistorira-


dion tai vahvistimen testaamiseen.

- 146 -
123. RADIOTAAJUUSSIGNAALIN JÄLJITIN
Tämä projekti on laajakaistainen, virittämätön RF-signaalin jäljitin. Voit käyttää
sitä RF-kohinan ja häiriön lähteiden etsimiseen, sekä antennisignaalien paikal-
listamiseen. Tämä piiri on kuin virittämätön kidevastaanotin.

Käytämme 100µF kondensaattoria tuloon tässä piirissä koska se estää tasavir-


ran ja 60 Hz sähköjohtotaajuuden, joten johdot voivat koskettaa miltei mitä
Johdotusjärjestys:
tahansa ilman sähköiskun vaaraa. Älä kuitenkaan ikinä kosketa korkeajännite-
lähteitä tarkoituksella.
89-97-126, 90-90-100-EARPHONE-PROBES, 125-99-91-EARPHONE,
98-PROBES
Liitä irtojohdot maadoitettuihin esineisiin ja metalliesineisiin jotka voivat toi-
mia antenneina. Tämä piiri antaa sinun vastaanottaa kaikenlaisia AM-signaale-
ja, myös kohinaa. Esimerkiksi, jos sinulta löytyy lyhytaaltolähetin, voit kuunnel-
la signaalia jos lähetin on tarpeeksi lähellä jäljitintä.

Jotkut äänistä jotka voit kuulla ja tunnistaa syntyvät automaattisissa käynnis-


tysjärjestelmissä, valonhimmentimissä, loisteputkissa tai kytkimissä jotka ava-
taan ja suljetaan.

- 147 -
124. KANTTIAALTO-ÄÄNIOSKILLAATTORI
Voit testata signaaleja myös kanttiaalloilla. Kanttiaallot syntyvät multivibraat-
torioskillaattoreissa. Muistanet että käytit tämän tyyppistä piiriä aikaisemmis-
sa projekteissa. Nimi kanttiaalto tulee siitä kuviosta jonka signaali tuottaa os-
killoskoopilla (kuva alla).

Johdotusjärjestys:

Rakenna tämä piiri ja voit kuunnella kanttiaaltosignaalin tuottaman äänen. 77-75-48-27-124, 28-81-83, 40-107-84, 41-106-76, 119-42-45-80-EAR-
Voit vaihdella säveltasoa ja signaalin taajuutta kiertämällä säätönuppia. Tämä PHONE, 43-105-82, 78-87-108-44, 46-88, 47-79-EARPHONE, 121-122
vaihtelee PNP-transistorien kantoihin toimitettavaa sähkövirtaa.

- 148 -
125. SAHA-AALTO-OSKILLAATTORI
Kun syötät signaalin tästä oskillaattorista oskilloskooppiin, se tekee kuvion
joka näyttää sahan hammasrivistöltä (kuten kuvassa).

Tämän aallon muoto tulee 0.1µF kondensaattorin hitaasta latautumisesta sää-


tönupin ja 100K ohm vastuksen kautta, ja kondensaattorin nopeasta purkau-
tumisesta PNP- ja NPN-transistoreiden kautta.

Jännitejakaja - 470 ohm ja 100 ohm vastukset - toimittavat noin 1.6 V transisto- Johdotusjärjestys:
reille. Sähkövirta joka kulkee 0.1µF kondensaattoriin 9 V virtalähteestä (säätö-
nupin ja 100K ohm vastuksen läpi) saa kondensaattorin latauksen nousemaan 73-81-27-119, 28-89, 71-74-47-40, 41-46, 42-43-90-109,
hitaasti. Kondensaattorin latauksen ylittäessä jännitejakajan jännitteen (1.6 V) 124-44-48-110-72-EARPHONE, 45-82-EARPHONE, 121-122
transistorit kytkeytyvät päälle, antaen 0.1µF kondensaattorille tavan purkau-
tua nopeasti. Tämän jälkeen transistorit kytkeytyvät jälleen pois päältä, ja kon-
densaattori käynnistää syklin uudestaan.

Voit muuttaa oskillaattorin taajuuden vaihtamalla ajastinpiirin komponentit -


säätönuppi, 100K vastus ja 0.1µF kondensaattori. Kokeile vaikka 47K ohm tai
220K ohm vastusta 100K ohm vastuksen tilalla, ja kokeile useita kondensaat-
toreita. Jos liität elektrolyyttikondensaattorin, varmista että oikea napaisuus (+
ja -) on käytössä.

- 149 -
126. SADETUNNISTIN
Tämä piiri toimii sadetunnistimena. Kun pitkien johtojen välinen resistanssi on
yli 250K ohmia, piiristä ei ammenneta sähkövirtaa riippumatta siitä onko kos-
ketin painettuna vai ei. Kun kosketin on painettu ja kumpaankin testijohtoon
on liitetty vettä (tai jokin muu materiaali jolla on alle 400K ohmin resistanssi),
kaiutin tuottaa äänen.

Kytke molemmat testijohdot toiseen johtoon tai metallipintaan joka on ase-


tettu eristävälle pinnalle. Veden sulkiessa piirin liittämällä johdot tai metalli-
laatat yhteen, hälytin soi.

Tämä oskillaattori on tyypiltään perustason pulssioskillaattori, jollaista olem-


me käyttäneet useita kertoja tässä rakennussarjassa. 22K vastus suojaa piiriä
ylimääräiseltä kantavirralta, siinä tapauksessa että testijohtot joutuvat oikosul-
kuun. 100K ohm vastus pitää transistorin vuotaman sähkövirran kytkemästä
Johdotusjärjestys:
oskillaattoria päälle.
1-29, 2-30, 3-104-110, 124-4-WIRE, 5-41-109, 86-89-103-40, 42-90-138,
85-WIRE, 119-137, 121-122

- 150 -
127. VEDEN TASON HÄLYTIN OPERAATIOVAHVISTI-
MELLA
Voit käyttää kaksoisoperaatiovahvistinta komparaattorina havaitaksesi muu-
toksia jännitteessä. Tässä projektissa käytämme komparaattoritoimintoa ra-
kentaaksemme hälyttimen joka laukeaa johdon pään tullessa kosketuksiin
veden kanssa.

Siirrä kytkin asentoon B ja kasaa piiri. Kytke virransyöttö päälle siirtämällä kyt-
kin asentoon A kun olet valmis. Sinun ei pitäisi kuulla ääntä kaiuttimesta. Liitä
nyt lähtöterminaalit toisiinsa johdolla. Kuulet äänen kaiuttimesta.

Liitä seuraavaksi lähtöterminaalit toisiinsa sormillasi. Jos kaiuttimesta kuuluu Johdotusjärjestys:


piippaus, virtaa sähkö vartalosi läpi koska terminaalit ovat yhteydessä ihossasi
olevan hien kanssa. 1-29, 2-30, 3-114, 5-83-80-94-70-110-121, 13-86-63-131, 14-93-69, 65-
89-109, 66-82-84-91, 64-90-92-113, 67-81, 68-79-85, 119-124, 122-132
Tämä projekti käyttää kahta kaksoisoperaatiovahvistinta. IC 1 toimii kompa-
raattorina. IC:n negatiivisella tuloterminaalilla on vertailujännite 1.6 V. Kun
positiiviseen tuloterminaaliin syötetään yli 1.6 V jännite, komparaattorin lähtö
sallii IC 2:n toimivan astabiilina multivibraattorina.

- 151 -
128. METALLINILMAISIN
Tämä projekti selvittää miten metallinilmaisin toimii. Käämin lähestyessä
metallia, oskillaattorin taajuus muuttuu. Tällöin tiedät että lähistöllä on jokin
metallista valmistettu esine. Tämän tyyppisten metallinilmaisinten avulla on
löydetty kadonneita aarteita, haudattuja putkia, piilotettuja miinoja jne. Soti-
en alla metallinilmaisimilla on pelastettu monta ihmishenkeä paikallistamalla
vihollisen hautaamia miinoja ja ansoja.

Tämä piiri on matalan särön oskillaattori joka kuluttaa vain 1 mA 9 V virtaläh-


teestä. Matalan virran käyttö mahdollistaa lähellä olevan metallin vaikuttami-
sen oskillointitaajuuteen mahdollisimman häiriöittä.

Käytä transistoriradiota joka on viritetty heikolle AM-asemalle ilmaisimena.


Säädä oskillaattoria kunnes kuulet matalan taajuuden interferenssiäänen.
Tämä interferenssiääni on radioaseman ja oskillaattorin signaalien erotus.
Pidä radio mahdollisimman kaukana rakennussarjasta. Paras asento on se mis- Johdotusjärjestys:
sä signaalien taso on samanvahvuinen. Tällä saavutetaan paras mahdollinen
herkkyys. 6-11-85-47, 8-12-119, 9-109, 10-79-86-46, 48-72, 71-80-110-123, 121-
122
Kokeile koe-esineinä avaimia, muoviesineitä, kolikoita jne. Tietenkin, oikeassa
metallinilmaisimessa ei ole pientä ferriittikäämiä kuten tässä. Se käyttää itse
asiassa ilmasydänkelaa joka on suojattu alumiinisella sähköstaattisella suojuk-
sella, jota kutsutaan Faraday-sähköstaattiseksi suojukseksi.

Jos et millään saa oskillaattoria oskilloimaan, kokeile vaihtaa terminaalien 9 ja


10 liitännät päittäin. Jos tämä korjaa ongelman, vaihda liitännät piirilevyn ala-
puolella jotta voit käyttää oikeita terminaaleja tässä ja vastaavissa projekteissa.

- 152 -
129. VEDEN TASON HÄLYTIN
Tämä elektroniikkapiiri on radiolähetin/hälytinlaite jolla voi tarkkailla veden-
tason nousua esimerkiksi joissa, padoissa tai järvissä. Hälytyksen signaalit
vastaanotetaan normaalilla AM-radiolla. Kun vesikontaktilaatat tai testijohdot
eivät ole vedessä, on piiri auki ja se ei tuota RF-signaaleja. Kontaktien yhdisty-
essä vedellä, radion vastaanottama RF-signaali ilmoittaa että veden taso on
saavuttanut kontakteja.

RF-oskillaattoripiirin NPN-transistorin emitteri on liitetty ferriittikäämin keski-


terminaaliin 10µF kondensaattorin kautta. Kondensaattori toimii oikosulkuna
näillä taajuuksilla. Kannan takaisinkytkentä tapahtuu 100µF kondensaattorin
kautta. 470K vastus toimittaa kantavirran joka käynnistää transistorin.

Huomaa että pariston sähkön on virrattava PNP-transistorin läpi päästääkseen


oskillaattoripiiriin ja takaisin. Kun johdot ovat eristetty toisistaan, ainoa säh-
kö joka virtaa vuotaa kollektorista emitteriin kannan ollessa auki. Tämä heikko Johdotusjärjestys:
sähkövirta ei riitä RF-oskillaattorin käynnistämiseen.
47-11-6-ANT, 7-93-113-41, 8-12-97, 40-87, 42-119, 46-98-94, 48-73, 74-
Johtojen ollessa yhdistyneenä veden avulla, veden läpi virtaa jonkin verran 114-120-VESI, 88-VESI
sähköä PNP-transistorin kantaan. Tämä kantavirta käynnistää PNP-transistorin
jotta oskillaattorin virta kulkee PNP-transistorin kollektorin ja emitterin välillä
vähäisellä resistanssilla. Käytämme 47K ohm vastusta rajoittaaksemme resis-
tanssia. Ilman tätä resistanssia, PNP-transistori palaisi liiallisen sähkövirran joh-
dosta, varsinkin jos johdot vahingossa koskettaisivat toisiaan suoraan.

Transistorin ollessa päällä, RF-oskillaattori tuottaa RF-signaalin. Anturit voi ra-


kentaa melkein mistä tahansa eristetystä johtimesta, mutta isot pinnat aikaan-
saavat piirin nopeimman käynnistymisen.

Aseta AM-radiovastaanotin lähistölle ja viritä se heikolle asemalle. Säädä sit-


ten oskillaatiotaajuutta virityskondensaattorilla siihen pisteeseen että kuulet
signaalin radiosta.

- 153 -
130. KOLMEN ASKELEEN VEDEN TASON ILMAISIN
Tämä projekti hyödyntää LED-näyttöä ja äänioskillaattorihälytystä ilmaistaak-
seen kolmea eri veden tasoa säiliössä. Vesi toimii johtimena sulkeakseen piire-
jä ja näyttääkseen veden tason.

Veden pinnan ollessa kaikkien kolmen johdon alapuolella, vain LED-näytön


alin osa (d) on päällä (matala veden taso).

Veden tason noustessa koskettamaan terminaaleihin 77 ja 124 liitettyjä pitkiä


johtoja (mutta ollessa alle lyhyemmän johdon), kantavirta kytkee transistorin
Q2 päälle ja LED-näytön keskimmäinen osa (g) syttyy (veden keskitaso).

Jos veden taso nousee tarpeeksi korkeaksi koskettaakseen kaikkia kolmea joh-
toa, kantavirta syötetään transistoriin Q1, ja LED-näytön ylin osa (a) syttyy. ää-
nioskillaattori aktivoituu myös varoittamaan korkeasta veden tasosta.

Voit toki muuttaa tätä piiriä näyttämään muita kirjaimia tai symboleita ilmaise- Johdotusjärjestys:
maan veden eri tasoja. Keksitkö hyviä symboleita?
1-29, 2-30, 3-103-109, 4-17-41-87, 5-47-110, 20-42-45-119, 22-44, 25-
48-124-WIRE, 40-76, 43-78, 46-104-88, 75-WIRE, 77-WIRE, 121-122

- 154 -
HAKEMISTO
Olemme lisänneet tämän listauksen helpottaaksemme niiden kokeiden ja piirien löytämistä, joista sinä voit olla kiinnostunut. Monet kokeista on listattu
kaksi, kolme tai neljä kertaa, koska niitä voi käyttää monella eri tavalla. Löydät jotkut listattuina viihdepiireinä, vaikka ne eivät olleet järjestetty sillä tavalla
projektien järjestyksessä. Voit kuitenkin huomata että näille piireille löytyy käyttöä muissakin tilanteissa.

Haluatko oppia lisää tietystä piirityypistä? Käytä tätä hakemistoa löytääksesi muita käyttökohteita tietylle piirille, ja lue uudestaan mainitut projektit. Tulet
huomaamaan että hyppäämällä edes takaisin projektien välillä opit enemmän yksityiskohtia piireistä kuin pelkästään suorittamalla projektit järjestyksessä.

Hyödynnä tätä hakemistoa ja omaa kekseliäisyyttäsi ja tiedämme että sinulla tulee olemaan paljon enemmän hauskaa rakennussarjasi kanssa!

PERUSTASON ELEKTRONIIKKAPIIRIT JA KOMPONENTIT Sadeilmaisin: 125


Ajastus: 10 Sireeni: 7, 8, 18, 84, 85, 86, 87, 94
Diodit: 27, 29, 34, 88, 90, 99, 106, 107, 115 Strobo: 13
Integroidut piirit: 34, 70 Summerit: 53, 54, 83, 100
Kondensaattorit: 2, 5, 6, 15, 16, 17, 22, 32, 48, 49, 60, 67, 120, 124 Ääni: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 21, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 90, 68,
Multivibraattorit: 48, 50, 53, 87, 88 69, 75, 84, 85, 86, 87, 94, 98, 99, 101, 107
Muuntaja: 119 Äänioskillaattorit: 49
Resistanssi: 1, 6, 12, 17, 20, 26, 65, 72, 79, 82, 89, 107, 109, 116, 125, 128
Set/reset: 55, 56 INTEGROIDUT PIIRIT
IC-radio: 114
VIIHDEPIIRIT Vahvistimen käyttöalueet: 21, 75
Ajastin: 51, 52, 89, 100, 101, 105, 124 Vahvistin: 21, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 88, 89, 90, 91,
Elektroninen kissa: 3 92, 95, 97, 102, 103, 108, 126
Hälytys: 55, 68, 69, 83, 94, 99, 100, 125, 128, 129
Kaappikello: 10 LED-NÄYTTÖ
Konepistooli: 5 LED-näyttö: 14, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 66, 93, 96, 102, 104, 129
Koodilähetin: 112 Logiikka: 26, 27, 28, 29, 34, 37, 96, 104
Laukaus pimeydessä: 59
Metallinilmaisin: 127 LOGIIKKA- JA TIETOKONEPIIRIT
Metronomi: 9, 88 AND-portti: 27, 36, 40, 41
Moottoripyörä: 6 DTL: 27, 28, 29, 30, 35
Musiikki: 9, 11, 107 Exclusive OR: 30, 38
Näön sinnikkyys: 14 Invertointi: 70, 75, 76, 77, 80, 95, 114
Radio: 4, 5, 12, 44, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 122, 123, 127, 128 Liipaisinpiirit: 32, 33, 44, 45, 55, 56
RF-signaalinjäljitin: 123 Linja: 46
- 155 -
NAND-portti: 29, 43
NOR-portti: 39
OR-portti: 37, 38, 39, 42
Tieto: 47
TTL: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 65, 87,
89, 110, 128
Virtalähde: 27, 75, 76, 77, 78

LUONNONTIEDEPROJEKTIT
Kalat: 5
Sähköenergia: 58

OSKILLAATTORIT
Estävät: 17
Kanttiaallot: 64, 81, 82, 123
Oskillaattorit: 4, 49
Siniaallot: 118, 119, 120

KYTKENTÄ- JA OHJAUSPIIRIT
Rele: 25
Transistori: 32, 33, 63, 64, 80, 106, 111, 117

TESTILAITTEET
Transistoritarkistaja: 117
Veden tason mittari: 130
Volttimittarit: 26, 61

LÄHETTIMET
Koodi: 109, 112
Puheääni: 10, 58, 95, 99, 103, 113
Ääni: 7, 8, 11, 16, 49, 60, 62, 65, 69, 79, 109, 112, 113, 118, 121

- 156 -
OSALUETTELO
Antenninpidike 3.3µF, 35 V elektrolyytti 2SA733 Q, PNP, Si (2)
Digitaalisen näytön piirilevykokonaisuus 10µF, 16 V elektrolyytti 2SC945 Q, NPN, Si
LED-näyttö LT-312 100µF, 10 V elektrolyytti Vastukset
Piirilevy 470µF, 10 V elektrolyytti 100 ohm
Vastus 360 ohm (8) Kosketin, metallia 470 ohm
Diodi Germanium 1N60 / 1K60 (2) Koskettimen muovinuppi 1K ohm
Diodi pii 1SS53 / 1N4148 Kuuloke, keraaminen 2.2K ohm
Integroitu piiri 74LS00 Kytkinvipu 4.7K ohm
Integroitu piiri BA728 LDR-valovastus 10K ohm (2)
Johdot LDR-valovastuksen pidike, muovia 22K ohm
Valkoinen, 75 mm (20) LDR-valovastuksen suojus, muovia 47K ohm
Punainen, 150 mm (30) LED (3) 100K ohm
Sininen, 250 mm (20) Mutteri (9) 220K ohm
Keltainen, 350 mm (5) Muuntaja (900 ohm CT : 8 ohm) 470K ohm
Musta, 380 mm (2) Paperipaneeli Viritinpyörä, muovia
Vihreä, 3 m (2) Paristokontakti metallia, S (4)
Jousi (138) Paristokontakti metallia, W (4)
Kaiutin 57 mm, 8 ohm Paristokotelo, muovia (2)
Kaiuttimen muovipidike Paristokotelon johdot
Kehys, muovia (V) Punainen, 200 mm (2)
Kehys, muovia (O) Oranssi, 200 mm (2)
Kehys, muovia (sisällä) (V) Musta, 200 mm (2)
Kehys, muovia (sisällä) (O) Piirilevy 74LS00:lle
Kehys, muovia (sisällä) (ylhäällä) Piirilevy BA728:lle
Kondensaattorit Pultti (2)
10pF, keraaminen levy Ruuvi 2.6 x 5 mm (1)
100pF, keraaminen levy Ruuvi 3 x 8 mm (11)
0.001µF, keraaminen levy Säätökondensaattori (viritys) 265pF
0.01µF, keraaminen levy Säätönuppi, muovia
0.02µF, keraaminen levy Säätövastus (ohjaus) 50K-B
0.05µF, keraaminen levy Tankoantenni 350µF viidellä johdolla
0.1µF, keraaminen levy Transistorit
- 157 -
TAKUUEHDOT
Verkkokauppa.com Oy takaa tämän tuotteen olevan toimintakuntoinen katsoa normaaliksi kulumiseksi.
takuuaikana. Tämä takuu on voimassa ainoastaan, jos ostotodistus esitetään
takuuhuoltopyynnön yhteydessä. Takuu ei koske tuotteen mukana mahdollisesti toimitettuja tarvikkeita, akkuja
tai ohjelmistoja.
Tuote on tarkoitettu pääasiallisesti kuluttajakäyttöön, minkä perusteella elin-
keinoharjoittamiseen hankituille tuotteille myönnetään myöhemmin näissä Verkkokauppa.com Oy ei ole velvollinen korvaamaan tuotteen käytöstä tai
ehdoissa rajoitettu takuu. tuotteen virheestä aiheutuneita välittömiä tai välillisiä kustannuksia ellei
pakottavassa lainsäädännössä toisin määrätä.
TAKUUAIKA

Takuuehtojen mukaisesti Verkkokauppa.com Oy myöntää:


• kuluttajille 12 kuukauden takuun.
• yrityksille ja yhteisöille 6 kuukauden takuun.

TAKUUHUOLTO Maahantuonti ja jälleenmyynti:


Verkkokauppa.com Oy
Verkkokauppa.com Oy hoitaa tuotteen takuuhuollon keskitetysti omien Itämerenkatu 21
palvelupisteidensä kautta. Ajankohtaista lisätietoa ja toimintaohjeet vaivatto- 00180 Helsinki
maan takuuhuoltoon liittyen löytyy osoitteesta www.verkkokauppa.com.
Huolto:
TAKUUN RAJOITUKSET +358 10 309 5500
huolto@verkkokauppa.com
Takuu kattaa ainoastaan vain itse tuotteen materiaali- ja valmistusvirheet.
Tuotetuki:
Tuotteelle myönnetty rajoitettu takuu ei korvaa huoltoa ja/tai kustannusarvi-
tuki@verkkokauppa.com
ota, jos:
• virhe on aiheutunut käyttöohjeiden vastaisesta käsittelystä.
Asiakaspalvelu:
• tuote on vaurioitunut kosteuden, mekaanisen rasituksen ja/tai muun
+358 10 309 5555
tuotteen ulkopuolelta aiheutuneen seikan vuoksi.
myynti@verkkokauppa.com
• virhe on aiheutunut onnettomuuden, vahingon tai muun takuun myöntä-
jän vaikutuspiirin ulkopuolella olevan syyn vuoksi.
• virhe on aiheutunut normaalia runsaammasta käytöstä ja/tai voidaan www.verkkokauppa.com
- 158 -
MUISTIINPANOJA, IDEOITA JA TOTEUTUKSIA

- 159 -
MUISTIINPANOJA, IDEOITA JA TOTEUTUKSIA

- 160 -
MUISTIINPANOJA, IDEOITA JA TOTEUTUKSIA

- 161 -
MUISTIINPANOJA, IDEOITA JA TOTEUTUKSIA

- 162 -
MUISTIINPANOJA, IDEOITA JA TOTEUTUKSIA

- 163 -
MX-906
Valmistettu Kiinassa

Вам также может понравиться