Вы находитесь на странице: 1из 2

ANNE - МА́МА

BABA - ПА́ПА

ABİ

ERKEK KARDEŞ(İ)- БРАТ

ABLA –

KIZ KARDEŞ(İ) - СЕСТРА́

AİLE - СЕМЬЯ́

İNSAN - ЧЕЛОВЕ́К

KİŞİ

ÇOCUK – РЕБЁНОК

BEBEK -

ERKEK ÇOCUĞU -МА́ЛЬЧИК

OĞLU

KIZ ( Ç0CUĞU) – ДЕ́ВОЧКА

GENÇ (ADAM) - ПА́РЕНЬ

DELİKANLİ

ERKEK ARKADAŞI

GENÇ KIZ – ДЕ́ВУШКА

KIZ ARKADAŞI

ERKEK - МУЖЧИ́НА

BAY

ADAM

KADIN – ЖЕ́НЩИНА

BAYAN

ARKADAŞ - ДРУГ

DOST -

KIZ ARKADAŞI -ПОДРУ́ГА

ÜNİVERSİTE (ERKEK) ÖĞRENCİ(Sİ) -СТУДЕ́НТ

ÜNİVERSİTE (KIZ) ÖĞRENCİ(Sİ) -СТУДЕ́НТКА

EŞ(İ) -МУЖ

KOCA

EŞ(İ) – ЖЕНА́

HANIM
KOMŞU - СОСЕ́Д

BÜYÜK BABA - ДЕ́ДУШКА

DEDE

ANNEANNE - БА́БУШКА

BABAANNE –

NİNE

ERKEK TORUN(U) - ВНУК

KIZ TORUN(U) - ВНУ́ЧКА

AKRABA- РО́ДСТВЕННИК

KUZEN - КУЗЕ́Н

AMCA - ДЯ́ДЯ

DAYI

HALA - ТЁТЯ

TEYZE

ERKEK YEĞEN(İ) - ПЛЕМЯ́ННИК

KIZ YEĞEN(İ) - ПЛЕМЯ́ННИЦА

ÖĞRENCİ - УЧЕНИ́К

KIZ ÖĞRENCİ – УЧЕНИ́ЦА

HOCA -

ÖĞRETMEN - УЧИ́ТЕЛЬ

BAYAN ÖĞRETMEN - УЧИ́ТЕЛЬНИЦА

(BİR) TANIDIK - ЗНАКО́МЫЙ