Вы находитесь на странице: 1из 133

Sadržaj

Šta je knjiga Naučite Adobe Photoshop?�������������������������������������������������������������� 1


Kome je knjiga namenjena������������������������������������������������������������������������������������� 1
Udruženje korisnika Photoshop���������������������������������������������������������������������������� 1
Ovo je prvi deo knjige��������������������������������������������������������������������������������������������� 2
Još načina da date podršku������������������������������������������������������������������������������������ 2
U vezi snimaka uz obuke i lekcije������������������������������������������������������������������������� 2
Šta je Photoshop������������������������������������������������������������������������������������������������������ 3
Dali mi je potreban Photoshop i zbog čega��������������������������������������������������������� 4
Razumevanje digitalnih slika��������������������������������������������������������������������������������� 6
Modeli boja�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
RGB model boja������������������������������������������������������������������������������������������������������ 8
CMYK model boja�������������������������������������������������������������������������������������������������� 9
Lab model boja�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9
Grayscale model������������������������������������������������������������������������������������������������������ 9
Bitmap model �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10
Duotone model������������������������������������������������������������������������������������������������������ 10
Indexed Color model�������������������������������������������������������������������������������������������� 10
Multichannel model���������������������������������������������������������������������������������������������� 10
Radno okruženje - radni profil boja������������������������������������������������������������������� 11
Formati datoteka (slika) ��������������������������������������������������������������������������������������� 13
Koji tip (format) datoteka je najbolje da koristim za moje slike?�������������������� 13
Najpoznatiji i najpopularniji formati������������������������������������������������������������������ 13
Photoshop Format (PSD)������������������������������������������������������������������������������������� 13
TIFF������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14
Photoshop EPS format������������������������������������������������������������������������������������������ 14
Photoshop RAW format��������������������������������������������������������������������������������������� 14
PDF�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14
Large Document Format (PSB)��������������������������������������������������������������������������� 15
BMP������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15
JPEG������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 15
PNG������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15
GIF��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15

i
Rezolucija i dimenzije dokumenata (slika)�������������������������������������������������������� 16
Šta su bitmap slike?����������������������������������������������������������������������������������������������� 16
Šta je rezolucija slike?�������������������������������������������������������������������������������������������� 16
Kako promeniti rezoluciju slike?������������������������������������������������������������������������� 17
Karakteristične situacije promene rezolucije slike�������������������������������������������� 17
Kada imate dovoljan broj piksela i nedovoljnu rezoluciju������������������������������� 17
Kada nemate dovoljan broj postojećih piksela na slikama����������������������������� 18
Promena dimenzija slike (dokumenta)�������������������������������������������������������������� 18
Promena dimenzija slike za prikazivanje na ekranu i Internetu��������������������� 18
Kada vam je potreban samo jedan deo slike u određenim dimenzijama i
određenoj rezoluciji���������������������������������������������������������������������������������������������� 18
Bit Depth (dubina boja)���������������������������������������������������������������������������������������� 19
Adobe Photoshop CS5 korisnički interfejs�������������������������������������������������������� 21
Šta su korisnički interfejs i radni prostor?���������������������������������������������������������� 21
Meni programa������������������������������������������������������������������������������������������������������ 21
Tastaturske prečice������������������������������������������������������������������������������������������������ 22
Kontekst meni�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 22
Obojite stavke u meniju radi lakše navigacije ��������������������������������������������������� 22
Kutija sa alatima���������������������������������������������������������������������������������������������������� 25
Kako da aktivirate alat������������������������������������������������������������������������������������������ 25
Alati za selekciju (Selection Tools)���������������������������������������������������������������������� 25
Alati za unapređivanje (Enhancement Tools)��������������������������������������������������� 25
Vektorski alati (Vector Tools)����������������������������������������������������������������������������� 26
Alati za navigaciju (Navigation Tools)���������������������������������������������������������������� 26
Alati boja (Color Tools)���������������������������������������������������������������������������������������� 26
Traka sa opcijama alata (Option Bar) ���������������������������������������������������������������� 26
Šta su parametri alata? ����������������������������������������������������������������������������������������� 26
Važnost trake sa opcijama alata��������������������������������������������������������������������������� 26
Traka sa opcijama aplikacije�������������������������������������������������������������������������������� 28
Prikaži/sakrij paletu i traku sa alatima��������������������������������������������������������������� 30
Koristite Arrange Documents da upoređujete slike ���������������������������������������� 30
Radite sa slikama u režimu punog ekrana (Full Screen Mode) ���������������������� 31
Paleta (Palette) ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 34
Šta je paleta?����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 34
Fabričko podešavanje palete�������������������������������������������������������������������������������� 34

ii
Smanji/povećaj veličinu prikaza palete��������������������������������������������������������������� 34
Prikaži/sakrij dokove�������������������������������������������������������������������������������������������� 35
Premeštanje i raspoređivanje kartica na paleti�������������������������������������������������� 35
Sačuvajte raspored kartica na paleti�������������������������������������������������������������������� 35
Lenjiri, vođice i mreža������������������������������������������������������������������������������������������ 36
Prikazivanje lenjira, vođica i mreže�������������������������������������������������������������������� 36
Smart Guides���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 37
Opcija Snap������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 38
Promenite mernu jedinicu i boju vođica i mreže���������������������������������������������� 38
Statusna traka (Status Bar) ���������������������������������������������������������������������������������� 39
Kako da prikažete određene informacije na statusnoj traci���������������������������� 39
Preferences - podešavanja������������������������������������������������������������������������������������ 41
Raspored i podela alata����������������������������������������������������������������������������������������� 48
Move Tool��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 50
Kako da postavite (ubacite) jednu sliku iznad druge��������������������������������������� 51
Marquee Tool��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 53
Tipovi za rad sa Marquee Tool alatima�������������������������������������������������������������� 55
Odsecite stvarne piksele sa slike po dimenzijama pomoću Marquee alata��� 56
Lasso alati �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 57
Lasso Tool��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 58
Polygonal Lasso Tool��������������������������������������������������������������������������������������������� 58
Magnetic Lasso Tool��������������������������������������������������������������������������������������������� 59
Quick Selection, Magic Wand i Color Range ��������������������������������������������������� 60
Quick Selection Tool��������������������������������������������������������������������������������������������� 60
Magic Wand����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 62
Color Range����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 62
Crop, Slice i Slice Select alati�������������������������������������������������������������������������������� 64
Crop Tool – osecanje dela slike��������������������������������������������������������������������������� 65
Odsecanje u perspektivi���������������������������������������������������������������������������������������� 66
Odsecanje po dimenzijama���������������������������������������������������������������������������������� 67
Opcija Hide – sakrij���������������������������������������������������������������������������������������������� 67
Slice i Slice Select Tool ����������������������������������������������������������������������������������������� 67
Tipovi delova (Slice types)����������������������������������������������������������������������������������� 68
Kreiranje delova (slice)����������������������������������������������������������������������������������������� 69
Pripisivanje URL (Internet) adrese delovima���������������������������������������������������� 70

iii
Optimizacija delova���������������������������������������������������������������������������������������������� 71
Sačuvajte delove na disku������������������������������������������������������������������������������������� 71
Eyedropper , Color Sampler, Ruler i Note alati ������������������������������������������������ 71
Eyedropper Tool���������������������������������������������������������������������������������������������������� 71
Color Sampler Tool����������������������������������������������������������������������������������������������� 72
Ruler Tool��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 72
Note Tool���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 74
Spot Healing, Healing Brush Tool, Patch Tool i Red Eye alati ����������������������� 74
Spot Healing Brush Tool��������������������������������������������������������������������������������������� 74
Healing Brush Tool����������������������������������������������������������������������������������������������� 75
Patch Tool��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 77
Red Eye Tool���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 78
Brush, Pencil, Color Replacement i Mixer Brush alati������������������������������������� 78
Brush i Pencil Tool������������������������������������������������������������������������������������������������ 78
Color Replacement Tool �������������������������������������������������������������������������������������� 80
Mixer Brush Tool��������������������������������������������������������������������������������������������������� 82
Clone Stamp i Pattern Stamp alati ���������������������������������������������������������������������� 83
Clone Stamp Tool�������������������������������������������������������������������������������������������������� 83
Pattern Stamp Tool������������������������������������������������������������������������������������������������ 84
History, History Brush i Art History Brush Tool���������������������������������������������� 85
Šta je History u Photoshopu?������������������������������������������������������������������������������ 85
History Brush i Art History Brush Tool������������������������������������������������������������� 87
Eraser, Background Eraser i Magic Eraser alati ����������������������������������������������� 88
Eraser Tool������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 88
Background Eraser Tool��������������������������������������������������������������������������������������� 89
Magic Eraser Tool�������������������������������������������������������������������������������������������������� 91
Gradient i Paint Bucket Tool�������������������������������������������������������������������������������� 92
Gradient Tool��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 92
Paint Bucket Tool��������������������������������������������������������������������������������������������������� 94
Blur, Sharpen i Smudge alati ������������������������������������������������������������������������������� 95
Blur Tool����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 96
Sharpen Tool���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 96
Smudge Tool����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 97
Dodge, Burn i Sponge Tool ��������������������������������������������������������������������������������� 97
Dodge i Burn Tool������������������������������������������������������������������������������������������������� 97

iv
Sponge Tool������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 98
Pen i Freeform Pen Tool��������������������������������������������������������������������������������������� 99
Pen Tool����������������������������������������������������������������������������������������������������������������100
Crtanje prave linije����������������������������������������������������������������������������������������������100
Crtanje figure�������������������������������������������������������������������������������������������������������101
Crtanje krive u vidu slova C�������������������������������������������������������������������������������102
Crtanje krive u vidu slova S�������������������������������������������������������������������������������102
Crtanje krive linije u produžetku prave������������������������������������������������������������102
Crtanje prave linije u produžetku krive�����������������������������������������������������������102
Crtanje na sloju za figure������������������������������������������������������������������������������������102
Freeform Pen Tool�����������������������������������������������������������������������������������������������102
Add Anchor, Delete Anchor, Convert Point Tool�������������������������������������������103
Šta možete raditi sa putanjama��������������������������������������������������������������������������105
Alat za unos teksta – Type Tool�������������������������������������������������������������������������105
Načini za unos teksta u Photoshopu�����������������������������������������������������������������105
Svojstva teksta u Photoshopu�����������������������������������������������������������������������������105
Alati za unošenje teksta �������������������������������������������������������������������������������������106
Parametri za podešavanje teksta u Photoshopu����������������������������������������������106
PARAGRAPH i CHARACTER kartice������������������������������������������������������������108
Unošenje Point i Paragraph teksta��������������������������������������������������������������������108
Unošenje teksta na otvorenoj i zatvorenoj putanji������������������������������������������109
Nalepljivanje teksta���������������������������������������������������������������������������������������������111
Path Selection i Direct Selection tool���������������������������������������������������������������112
Path Selection Tool����������������������������������������������������������������������������������������������113
Direct Selection Tool�������������������������������������������������������������������������������������������114
Tipovi za rad sa Path i Direct Selection alatima����������������������������������������������115
Figure (Shape) u Adobe Photoshop CS5����������������������������������������������������������115
Traka sa opcijama alata – parametri�����������������������������������������������������������������115
Parametri za crtanje figura na zasebnom sloju (Shape layer) i crtanje putanja
(Path)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������116
Parametri za crtanje figura sastavljenih od piksela�����������������������������������������118
Dodatni parametri�����������������������������������������������������������������������������������������������118
Crtanje figure�������������������������������������������������������������������������������������������������������118
Zoom Tool i Hand Tool �������������������������������������������������������������������������������������119
Zoom Tool������������������������������������������������������������������������������������������������������������119

v
Hand Tool�������������������������������������������������������������������������������������������������������������121
Boja prednjeg (Foreground) i zadnjeg (Background) plana �������������������������122
Color Picker dijalog��������������������������������������������������������������������������������������������123
Biranje boje u HSB, RGB i Lab modelu boja���������������������������������������������������123
Postavljanje boje prednjeg i zadnjeg plana preko Color kartice�������������������125

vi
I Predgovor Naučite Adobe Photoshop

Šta je knjiga Naučite Adobe Photoshop?

Naučite Adobe Photoshop je PDF knjiga koja je sastavljena od članaka objavljenih


na blogu Photoshop tipovi i trikovi. Photoshop tipovi i trikovi je prvi i jedini blog/
sajt koji se bavi isključivo Photoshop porodicom proizvoda u koju spadaju Adobe
Photoshop, Adobe Photoshop Elements i Adobe Photoshop Lightroom. Cilj ovakve
publikacije je da pojednostavi snalaženje i pristup svim lekcijama, obukama i tipo-
vima koji su do sada objavljeni a osim toga kompletan sadržaj knjige možete preu-
zeti i koristiti nezavisno od Internet konekcije. Pri dnu svake stranice je postavljen
link na kome piše Sadržaj i on vodi na kompletan sadržaj knjige tako da je mnogo
lakše i jednostavnije u odnosu na sajt Photoshop tipovi i trikovi pronaći ono što
vam treba i za šta ste zainteresovani. Ovaj link je postavljen za one korisnike koji
budu čitali knjigu na Internetu. Knjiga je postavljena na Scribd sajtu a zatim ubače-
na u članak. Klikom na link u vrhu ubačene PDF datoteke možete pregledavati knji-
gu na Scribdu u režimu punog ekrana koji daje bolji pregled u odnosu na sam sajt
bez ikakvih reklama i linkova sa strane tako da možete bolje da se skoncetrišete na
sam sadržaj. Ako ste preuzeli PDF datoteku možete koristiti linkove koji se nalaze
na Bookmarks kartici obično na desnoj strani PDF čitača. Ako nemate PDF čitač
instaliran na kompjuteru možete ga besplatno preuzeti i koristiti ovde.

Kome je knjiga namenjena

Knjiga je pre svega namenjena početnicima i onima koji ne govore Engleski jezik.
Na Internetu a i iz Help menija je dostupna oficijelna Adobe pomoć za Photoshop i
u njoj možete pronaći iscrpnije informacije o svim alatima, filterima i komandama
Photoshopa uz uslov da razumete Engleski jezik. U svim mojim osnovnim lekcijama
i obukama su korišteni oficijelni i isključivo oficijelni Adobe izvori i njihova objaš-
njenja i preporuke. Da napomenem da je samo mali broj (3 ili 4) lekcija iz oficijelne
pomoći preveden doslovce, ostale lekcije i obuke su izašle iz moje glave imajući
ispred sebe zvaničnu pomoć i podršku. Što se tiče tipova i trikova oni nisu deo
oficijelne pomoći i za njihov sadržaj i kvalitet sam odgovoran isključivo ja: Bojan
Živković. Neke tipove i trikove sam pokupio sa Interneta a do nekih sam došao sam
kroz rad u Photoshopu i eksperimentisanje sa ovim izvanrednim programom.

Udruženje korisnika Photoshop

UKP je grupa koju sam formirao na Adobe Groups i koja je odobrena od strane
Adobe korporacije. Cilj grupe je okupljanje i udruživanje povremenih, stalnih
korisnika i profesionalaca koji koriste neki od proizvoda iz Photoshop porodice.
Zamisao je da se okupe ljudi koji su zainteresovani da nauče, podučavaju druge ili
jednostavno prate šta je novo i šta se dešava po pitanju ovih proizvoda. Osim toga
grupa ima za cilj da obezbedi što povoljniju nabavku proizvoda, prevod oficijelnih
knjiga, da da savete i preporuke za trening i usavršavanje, sticanje sertifikata, da
obezbedi svima koji su vični u radu sa Photoshop proizvodima da prikažu svoje
sposobnosti i time predstave sebe potencijalno zainteresovanim poslodavcima
ili onima kojima je potrebna neka usluga. Ovo je prvi deo zamisli koji ima za cilj
formiranje jednog udruženja svih koji koriste bilo koji Adobe proizvod na području
Balkana. Mi se odlično razumemo i ne postoji nijedan razlog da se ne udružimo i
okupimo na jednom mestu ili Internet sajtu. Time bi smo svi dobili i proširili znanje
i mogućnosti za poslovnu i svaku drugu saradnju. Mislim da je to naša šansa da
ubrzano stignemo i prestignemo one koji su se već udružili i ispred nas su po pita-

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 1


I Predgovor Naučite Adobe Photoshop

nju kreiranja Interneta i pripreme za štampu što je preokupacija Adobe proizvoda.


Adobe ne samo da postaje lider u kreiranju Interneta i njegovog sadržaja već je
gotovo izvesno da će i ubuduće još za dugo ostati na vodećoj poziciji.

Pozvani ste da date podršku i pridružite se ovom projektu pridruživanjem grupi.


Osim formalne registracije koja liči na otvaranje naloga za Internet poštu (Email)
nije potrebno ništa dodatno da uradite niti bilo šta da plaćate. Nikakvog forsiranja
plaćanja za bilo koji sadržaj neće biti sve dok se ja nešto pitam u celom ovom pro-
jektu. Grupi Udruženje korisnika Photoshop možete se pridružiti preko ovog linka.

Ovo je prvi deo knjige

Drugi deo knjige koji sadrži filtere, objašnjenja, komande i principe rada
Photoshopa ću odraditi samo u slučaju da vama koji ovo čitate odgovara ovakav
način pisanja i objavljivanja. Da li vama to odgovara i da li ste zainteresovani
za nastavak mogu da pogodim samo preko broja pregledanih strana i Vaših
komentara. Zato ostavite komentar ako ga imate ispod članka u kome je ubačena
PDF knjiga na Photoshop tipovi i trikovi.

Još načina da date podršku

Ima još nekoliko načina da date Vašu podršku i stavite do znanja da ste zaintereso-
vani. Možete recimo dostaviti neki vaš rad koji ću sa zadovoljstvom objaviti, neki
link do izvora za obuku, knjigu ili materijal za rad u Photoshopu. Ako znate za neki
oglas na kome se traži veština u radu sa Photoshop programom molim da ga do-
stavite na bojan2273@gmail ili ostavite Internet adresu u vidu komentara. Možete
takođe iskazati svoje simpatije i podršku klikom na sviđa mi se za Facebook strane
koje su kreirane: Photoshop tipovi i trikovi i Photoshop Lightroom. Takođe možete
postaviti neku svoju fotografiju u okviru Flickr grupe Photoshop porodica proizvo-
da.

U vezi snimaka uz obuke i lekcije

Snimaka nikada dosta pogotovo za ljude koji tek počinju. Ubacio sam dosta snima-
ka u knjigu a tamo gde ih nema ili ih ima malo uz tekst nisam ubacivao iz razloga
jer imam preko 20 video snimaka na YouTube koji sadrže objašnjenja vezana za
lekcije i obuke. Posetite moj kanal na YouTube i pronađite video koji vas interesuje.
Video snimke možete gledati i na Photoshop tipovi i trikovi preko kartice navigacije
koja ima naslov Video.

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 2


I Šta je Photoshop? Naučite Adobe Photoshop

Šta je Photoshop

Adobe Photoshop ili skraćeno samo Photoshop je kompjuterski program za rad


sa slikama. U Photoshop programu možete da menjate slike ili da napravite nove
počevši od praznog platna za crtanje. Pod menjanje slike spada: menjanje boja,
formata, veličine, rezolucije a možete i ukomponovati novu sliku sastavljenu od 2
ili više slika ili njihovih delova.

Kada pretražujete Internet na skoro svakom sajtu nailazite na dugmiće koje tre-
bate da kliknete, meni sajta na kome su poređane sekcije odnosno ponuda sajta,
ikonice, lepe tekstualne poruke i sve je to napravljeno uglavnom u Photoshop pro-
gramu. Možete ga koristiti i za kreiranje Internet stranica. Osim za praktične svrhe
možete ga koristiti za zabavu i nacrtati ili ukomponovati sve što vam mašta i veština
u radu sa ovim programom dozvole. Kada smo već kod veštine, još niko nije izraču-
nao koliko vam je vremena potrebno da biste uradili šta zamislite u Photoshop, ali
je jedno sigurno: ako hoćete da radite sve što ovaj program može da ponudi, tre-
baće vam dosta vremena da sve to naučite i savladate. Verovatno vam ništa nisam
rekao prethodnom rečenicom, da budem konkretan: 1-2 godine vežbanja. To je što
se tiče svih mogućnosti u ovom programu, sa druge strane Photoshop je jedno-
stavno najbolji u svojoj kategoriji i jedna od bitnih stavki je da imate na Internetu
sigurno više od 1ooo sajtova i blogova sa objašnjenjima i obukama za Photoshop.

Ako niste zainteresovani da vežbate i učite već samo za osnovne radnje sa slikama,
i tu je Photoshop ubedljivo najbolji na svetu i za osnovne tehnike menjanja slike
neće vam trebati mnogo vremena da ih savladate. Ne mogu da vam kažem tačno
koliko vremena konkretno i to zavisi od vas i vaših potreba i angažovanosti. Za naj-
osnovnije radnje kao što su menjanje dimenzija, rezolucije, formata, vam je potre-
ban sajt ili blog sa dobrim objašnjenjem i Photoshop, lako ćete to uraditi i verovat-
no lako zapamtiti. Kada su u pitanju osnovne korekcije boja i tu vam neće trebati
mnogo vremena da savladate a osim toga imate Auto (Automatsko podešavanje
boja) opciju koja radi izvanredo i koja je odličan start a u velikom broju slučaja i re-
šenje. Izoštravanje slike i uklanjane šumova, odsecanje viška, uklanjanje neželjenih
delova sa slike su takođe osnovne potrebe i za to vam je takođe potrebno dobro
objašnjenje i dobra volja.

Za one koji planiraju da se profesionalno bave evo linka do sajta gde možete sazna-
ti kako da dobijete sertifikat za rad sa ovim programom http://www.it-akademija.
com/ITakademija-Adobe-sertifikat_549 .

Pogledajte video koji predstavlja Photoshop - What is Photoshop CS5?, ovaj i


druge video sadržaje iz serije Learn Photoshop CS5 možete besplatno pogledati
na Adobe TV, nije potrebno da se učlanite da biste gledali, ako postanete član
- potrebna je email adresa i podaci, moći ćete da napravite biblioteku sa video
obukama tako da sledeći put kada hoćete da gledate video koji vas interesuje ne
morate da pretražujete ponovo.

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 3


I Šta je Photoshop? Naučite Adobe Photoshop

Dali mi je potreban Photoshop i zbog čega

Ako se pitate dali vam je potreban program Adobe Photoshop i šta biste radili sa
njim ako ga imate, pokušaću da vam odgovorim na ova pitanja.

Prvo većina ljudi danas imaju digitalne fotografije koje su napravljene digitalnim
foto aparatima, neki su boljeg neki lošijeg kvaliteta. Tu nemam šta puno da vam
objašnjavam, svi znamo za izreku koliko para – toliko muzike. Koliko god da ste
para dali za aparat, vašim fotografijama treba dodatna obrada da bi sijale u punom
svetlu, odnosno da biste na njima videli približno ono što ste slikali. Photoshop je
najbolji program koji je napravljen za svaku vrstu posla sa digitalnim fotografijama,
od osnovnih korekcija do ukrašavanja i pretvaranja fotografije u umetničko delo.
Osim što možete raditi sa već slikanim fotografijama vi možete praviti i potpuno
nove slike počevši od praznog platna, imate veliki izbor četkica, pre – definisanih
stilova i efekata za tekst, figure kao i mnoštvo efekata koje možete primenjivati bilo
na fotografije bilo na grafike i crteže. Preko fotografija, crteža i grafika koje možete
napraviti u Photoshopu ili ih besplatno skinuti sa Interneta možete:

Izjavljivati Ljubav, čestitati rođendane, pozivati na rođendane, pozivati na


svadbu, čestitati venčanje, zahvaliti se na pomoći, usluzi, praviti poslovne
biografije, dizajnirati Internet sajtove, dizajnirati logo za firmu, preduzeće,
praviti ikonice za direktorijume na kompjuteru i uraditi sve što vam padne
na pamet a spada u kategoriju slika.

Ako se bavite nekim poslom i šaljete email svojim klijentima sa najnovijom ponu-
dom onda vam je sigurno potreban Photoshop jer jedna slika vredi hiljadu reči,
ako trebate skenirati neki dokument i poslati a on ima neki nedostatak ili fleku, u
Photoshopu je to to lako ispraviti.

Sve što možete uraditi u Photoshopu možete pretvoriti u PDF dokumenat, stan-
dard koji vam obezbeđuje da dokumenat potpuno isto bude prikazan bez obzira na
Operativni sistem i uređaj na kome se prikazuje.

Najveća prednost ovog programa u odnosu na konkurenciju je njegova popular-


nost i zastupljenost na Internetu. Za ovaj program možete naći obuke i tutorijale
(kratka objašnjenja kako nešto uraditi), sve što može da se uradi u ovom programu
gotovo za upotrebu, knjige, brošure, video materijale sa objašnjenjima.. Ne mora-
te da znate da crtate ili da kreirate, trebate samo potražiti i uzeti to što vam treba,
jedino što trebate znati je šta hoćete i šta vam odgovara od svega što se nudi.

Mnoge ljude odbija fama koja se stvorila oko ovog programa da on služi samo pro-
fesionalcima i da je potrebno mnogo vremena da naučite da radite sa ovim progra-
mom. Tačno je da je potrebno mnogo vremena da biste stvarali nešto novo i nešto
čega već nema na tržištu, ali da biste koristili sve povoljnosti koje nosi sa sobom
ovaj program ne treba vam ni mnogo vremena ni para.

Ako imate Photoshop instaliran počnite da ga koristite, ako razmišljate dali da ga


nabavite uradite to što pre.

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 4


I Šta je Photoshop? Naučite Adobe Photoshop

Adobe sertifikat je poznat i priznat u svetu i to je način da obezbedite svoju egzi-


stenciju. Ovaj sertifikat izdaje samo Adobe korporacija a moguće je položiti ispit u
bilo kom delu sveta pa i kod nas. Za sticanje Adobe sertifikata ne postoje nikakvi
specijalni uslovi sem poznavanje materije tako da možete i da se prekvalifikujete
što je veoma popularno u današnjim vremenima.

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 5


I Šta je Photoshop? Naučite Adobe Photoshop

Razumevanje digitalnih slika

Postoje dve vrste digitalnih slika: vektor i bitmap ili raster. Vektor slike se dekodira-
ju pomoću matematičkih formula a bitmap ili raster slike su sastavljene od pixela.
U praktičnom smislu ovo znači da vektor slike možete da povećavate i smanjujete
bez ikakvog gubitka u kvalitetu jer kada nacrtate liniju dužine 5 cm na primer u
Photoshop vi u stvari kažete programu da postavi tačke poređane jedna pored dru-
ge u toj dužini.

Program vrši kalkulaciju i postavlja tačke jednu pored druge u onolikom broju
koliko je potrebno, kada smanjite dimenzije odnosno dužinu linije vi menjate in-
strukcije i kažete programu da postavi tačke u manjoj dužini, program iskalkuliše
koliko je tačaka potrebno i promeni njihov broj. Tačke su iste kakve su i bile samo
je smanjen broj, isto se dešava i kada povećate dimenziju i nema nikakvog gubitka
u kvalitetu.

Bitmap ili raster slike su sastavljene od pixela, svaki pixel u sebi sadrži informacije
o boji i poziciji. Kada smanjujete sliku vi smanjujete broj pixela i slika će izgubiti od
svog kvaliteta ali pošto je smanjena ti gubici neće biti primetni. Kada povećavate
sliku tu nastaje problem i slika će izgubiti od svog kvaliteta i što je više povećavate
više će izgledati razvučena i mutna.

bitmap ili raster slike


su sastavljene od piksela
(pixel). svaki piksel u
sebi sadrži informaciju o
boji i poziciji.

Photoshop podržava rad u sa velikim brojem formata slika: BMP, PICT, TIFF, EPS,
JPEG, GIF, PNG, i PSD koji je Photoshop Dokument. Osim što podržava rad sa ovim
formatima on daje i mogućnost optimizacije za svaku svrhu i namenu. Možete me-
njati dimenzije, rezoluciju, veličinu i prilagoditi sliku za svaku potrebu. Formati kao
što su PSD i TIFF zauzimaju više prostora na disku, ali će sačuvati sve informacije
koje je uspeo da snimi vaš digitalni aparat i podržavaju rad sa slojevima (Layer) dok
su formati GIF, JPEG i PNG namenjeni za prikazivanje na Internetu, imaju manju ve-
ličinu ali će neki kvalitet slike biti žrtvovan radi veće kompaktnosti odnosno bržeg
učitavanja na Internet stranicu.

Photoshop je prvenstveno napravljen da radi sa Bitmap (raster) slikama ali to ne


znači da ne podržava vektorski bazirane objekte. Alati za tekst i crtanje kao što su
olovka (Pen Tool) i figure (Shapes) omogućavaju crtanje vektorski baziranih objeka-
ta koje možete menjati i prilagođavati kad god vam je to potrebno. Da biste održali
vektorski bazirane obrise (putanje) objekata potrebno je da sačuvate sliku u for-
matu koji podržava vektore (PSD, Photoshop EPS, Photoshop PDF..). Ovi formati su

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 6


I Šta je Photoshop? Naučite Adobe Photoshop

podržani od strane drugih Adobe proizvoda kao što su Illustrator, Fireworks tako da
možete nastaviti da radite sa vektorskim obrisima to jest objektima kada ubacite
slike iz Photoshopa u neki od ovih programa. Iz photoshopa možete i da izvezete
vektorski bazirane obrise (putanje) i koristiti ih u Illustrator preko komande Export
> Paths to Illustrator.. koja se nalazi u File meniju programa.

Osim toga možete u Photoshop uvesti (ubaciti) vektorski bazirane objekte (ai, eps
datoteke) preko komande Place.

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 7


I Modeli boja Naučite Adobe Photoshop

Modeli boja

Biranje modela boja je veoma bitna stavka u radu sa digitalnim slikama. Koji model
boja treba izabrati zavisi od svrhe i namene slike i u kom formatu planirate da sa-
čuvate sliku. Ne podržavaju svi formati svaki od modela boja zato pažljivo pročitaj-
te deo o formatima slika. Ako je namena slike ekran ili Internet onda radite u RGB
modelu boja (pročitajte i Radno okruženje - radni profil boja), ako vam je potrebna
crno-bela slika onda radite u Grayscale modelu boja. Kada hoćete da štampate
sliku radite u Adobe RGB (1998) a zatim je konvertujte u CMYK model boja. Model
boja određuje i veličinu datoteke odnosno prostora koji zauzima na disku: RGB
model ima 3 kanala (channel), CMYK četiri a Grayscale samo jedan. Svaki dodatni
kanal povećava veličinu datoteke.

model boja možete promeniti


iz image menija programa.

RGB model boja

Photoshop RGB model boja koristi RGB model dodeljivanjem vrednosti inteziteta
za svaki piksel. Na slikama 8 bita po kanalu intezitet vrednosti je u opsegu od 0
(crna boja) za svaki kanal (channel) do 255 (bela boja) za svaku od RGB (Red – crve-
na, Green – zelena i Blue – plava) komponenti boja. Na primer svetlo crvena boja
ima intezitet R: 246, G: 20 i B: 50. Kada su vrednosti za sve tri boje jednake rezul-
tat je neutralna nijansa sive. Kada su vrednosti za sve tri komponente 255 rezultat
je čisto bela boja, a kada su vrednosti 0 rezultat je čisto crna boja.

RGB slike koriste tri boje ili tri kanala (channel) da prikažu boje na ekranu. Na slika-
ma 8 bita po kanalu, tri kanala se prevode na 24 (8 bita X 3 kanala) bita informacija
o boji po pikselu. U ovakvim slikama tri kanala mogu da prikažu do 16.7 miliona
boja po pikselu. U 48 bitnim slikama (16 bita po kanalu) i 96 bitnim (32 bita po
kanalu) može biti prikazano više boja. Kompjuterski monitori koriste RGB model da
prikažu boje. Ovo znači da kada radite u drugom modelu boja različitom od RGB na
primer CMYK, Photoshop konvertuje CMYK slike u RGB da bi mogle biti prikazane
na ekranu.

Iako je RGB standardni model, tačan opseg boja koji je prikazan može da varira u
zavisnosti od ekrana. RGB model boja u Photoshopu varira u zavisnosti od toga

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 8


I Modeli boja Naučite Adobe Photoshop

koje ste radno okruženje naveli u Color Settings dijalogu.

CMYK model boja

U CMYK modelu boja svakom pikselu je dodeljen procenat vrednosti za svaku od


boja mastila. Najsvetlijim tačkama je pripisan mali procenat boja mastila a najta-
mnijim veći procenat. Na primer, svetlo crvena boja sadrži 2% Cyan, Magenta 93%,
Yellow 90%, i 0% Black. U CMYK slikama čisto bela boja je generisana kada je pro-
cenat svih komponenti 0%.

Koristite CMYK model boja kada pripremate sliku za štampanje koristeći procesne
boje. Konvertovanje RGB slike u CMYK stvara razdvajanje boja. Ako ste započeli sa
RGB slikom, najbolje je da izmene i prilagođavanja napravite u RGB modelu a zatim
konvertujete u CMYK kada ste završili sa prilagođavanjima slike. U RGB modelu
možete simulirati efekat konverzije slike u CMYK preko komande Proof Setup bez
stvarnih promena podataka slike. Možete takođe koristiti CMYK model da radite sa
slikama koje su skenirane ili uvežene iz sistema visoke klase.

Iako je CMYK standardan model boja, tačan opseg boja koje su prikazane može da
varira u zavisnosti od štampe i uslova štampanja. CMYK model boja varira u zavi-
snosti od toga koje ste radno okruženje naveli u Color Settings dijalogu.

Lab model boja

CIE Lab model boja se zasniva na ljudskoj percepciji boje. Numeričke vrednosti u
Lab modelu opisuju sve boje koje osoba sa normalnom vizijom vidi. Zbog toga što
Lab opisuje boje onako kako izgledaju a ne koliko je potrebno od svake komponen-
te boja da bi uređaj mogao da ih prikaže (kao što je monitor, digitalni foto aparat ili
štampač), Lab se smatra modelom nezavisnim od uređaja.

Lab slike možete sačuvati u Photoshop, Photoshop EPS, Large Documenr Format
(PSB), Photoshop PDF, Photoshop RAW, TIFF, Photoshop DCS 1.0 ili Photoshop DCS
2.0 formatu. Možete sačuvati 48 bitne (16 bita po kanalu) Lab slike u Photoshop,
Large Document Format (PSB), Photoshop PDF, Photoshop RAW ili TIFF formatu.

Obaveštenje: DCS 1.0 i DCS 2.0 formati konverutju sliku u CMYK model kada se
otvore.

Grayscale model

Grayscale (sivi tonovi) režim boja koristi različite nijanse sive na slici. U 8 bitnim
slikama može biti do 256 nijansi sive. Svaki piksel slike sivih tonova (Grayscale ima-
ge) ima vrednost od 0 (crna boja) do 256 (bela boja). U 16 i 32 bitnim slikama broj
nijansi sive je mnogo veći.

Grayscale vrednosti mogu biti izražene kroz procenat crnog mastila (0% je bela,
100% crna).

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 9


I Modeli boja Naučite Adobe Photoshop

Grayscale model koristi opseg definisan kroz podešavanje radnog okruženja koje je
navedeno u Color Settings dijalogu.

Bitmap model

Bitmap model koristi jednu od dve vrednosti boja (crnu ili belu) da predstavi pikse-
le na slici. Slike u ovom modelu imaju dubinu boja 1.

Duotone model

Duotone režim stvara monotone, duotone (dve boje), tritone (tri boje) ili kuadtone
(četiri boje) grayscale slike koristeći jedno do četiri prilagođenih mastila.

Indexed Color model

Indexed Color (indeksirane boje) model proizvodi 8 bitne slike do 256 boja. Kada
konvertujete u indeksirane boje, Photoshop pravi tabelu boja (CLUT) koju skladišti
i indeksira boje na slici. Ukoliko se originalna boja sa slike ne pojavi u tabeli, pro-
gram bira najbližu ili koristi dithering da simulira boju koristeći dostupne boje.

Iako je tabela boja ograničena, indeksirane boje mogu smanjiti veličinu datoteke a
ipak održati vizuelni kvalitet potreban za multimedijalne prezentacije, Web[1] stra-
nice i slično. Dostupno je limitirano prilagođavanje u ovom modelu boja. Za opsež-
no prilagođavanje slike trebalo bi privremeno konvertovati u RGB model. Datoteke
sa indeksiranim bojama mogu biti sačuvane u Photoshop, BMP, DICOM (Digital
Imaging and Communications in Medicine), GIF, Photoshop EPS, Large Document
Format (PSB), PCX, Photoshop PDF, Photoshop RAW, Photoshop 2.0, PICT, PNG,
Targa ili TIFF formatu.

Multichannel model

Multichannel ili višekanalni model boja sadrži 256 nivoa sive u svakom kanalu i
koristan je za specijalizovanu štampu. Multichannel slike mogu biti sačuvane u
Photoshop, Large Document Format (PSB), Photoshop 2.0, Photoshop RAW ili Pho-
toshop DCS 2.0 formatu.

Ove smernice se primenjuju kada se konvertuju slike u Multichannel režim:

Slojevi (layers) nisu podržani i stoga spljošteni (sjedinjeni).

Broj kanala originalne slike postaju kanali spot boja u konvertovanoj verziji slike.

Konvertovanjem CMYK slike u Multichannel režim stvara Cyan, Magenta, Yellow i


black spot kanale.

1.  World Wide Web je način pristupa informacijama preko medija Interneta. To je model razmena
informacija koji je izgrađen na vrhu Interneta.

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 10


I Modeli boja Naučite Adobe Photoshop

Konvertovanjem RGB slike u Multichannel režim stvara Cyan, Magenta i Yellow


spot kanal.

Brisanje kanala iz RGB, CMYK ili Lab slike automatski konvertuje sliku u Mul-
tichannel režim spajajući slojeve.

Da izvezete Multichannel sliku, sačuvajte je u Photoshop DCS 2.0 formatu.

Upozorenje: indeksirane boje i 32 bit slike ne mogu biti konvertovane u Mul-


tichannel model.

Radno okruženje - radni profil boja

Radno okruženje je srednje okruženje boja koji se koristi za definisanje i izmenu


boja u Adobe aplikacijama. Svaki model boja ima profil radnog okruženja asoci-
ran sa njim. Profil radnog okruženja deluje kao izvorni profil za sve novo kreirane
dokumente koji koriste asocirani model boja. Na primer ako je Adobe RGB (1998)
trenutni RGB profil radnog okruženja, svaki novi RGB dokumenat koji kreirate će
koristiti boje iz Adobe RGB opsega boja.

Razlog da podesite profil boja je jer RGB model boja može da ima Adobe RGB
(1998) profil koji sadrži većinu boja koje štampači mogu da odštampaju, sRGB
IEC61966-2.1 koji je podesan za Internet, ProPhoto profil koji sadrži više boja nego
što današnji štampači mogu da odštampaju...

Ako otvorite dokumenat sa ugrađenim (embedded) profilom boja koji ne odgovara


profilu radnog okruženja, aplikacija koristi inspektora za upravljanje bojama ( color
menagement policy) da se utvrdi kako da rukuje sa podacima o bojama. U većini
slučajeva se koristi ugrađeni profil boja. U Color Settings dijalogu u Color Manage-
ment Policies sekciji određujete kako će se Photoshop ponašati sa ugrađenim pro-
filima koji se razlikuju od radnog okruženja.
kada otvarate dokumenat koji je
sačuvan sa ugrađenim profilom
boja koji se razlikuje od profila koji
ste definisali kao podrazumevani u
Color Settings dijalogu, Photoshop
će vam ponuditi opcije:

1. da zadržite ugrađeni profil


boja
2. da konvertujete u podrazume-
vani profil boja
3. da odbacite sve podatke o boja-
ma i radite u okruženju bez de-
finisanog profila boja (najgora
opcija koja nije preporučljiva)

Pre nego krenete da radite na projektu obavezno podesite profil radnog okruženja
za modele boja u Color Settings dijalogu. Ovaj dijalog je dostupan iz Edit > Color
Settings. Ono što vidite na ekranu dok radite vidite samo vi i razlikovaće se malo
od onoga što će moći da se vidi na ekranu to jest Internetu i onoga što će biti od-

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 11


I Modeli boja Naučite Adobe Photoshop

štampano.

Ovaj korak je bitan jer se profili razlikuju u broju boja koje mogu da sadrže odno-
sno prikažu. sRGB je najmanji profil ali njega podržavaju većina čitača Internet stra-
nica. Kada recimo radi¬te nešto što je namenjeno za Internet i to uradite u većem
profilu boja kao što je Adobe RGB (1998) kada krenete da sačuvate rad moraćete
da ga konvertujete u manji sRGB profil i neke boje neće biti prikazane onako kako
ste ih vi videli na ekranu plus tu dolazi trka sa veličinom datoteke odnosno brzi-
nom učitavanja radi čega ćete možda morati da se odreknete kvaliteta slike i na
kraju ćete videti dosta drugačiju sliku od one koju ste videli na ekranu dok ste radili
sa njom. Ako pak radite u sRGB manjem profilu boja a slika treba da ide na štam-
panje onda ćete izgubiti neke boje koje mogu biti odštampane i sadrži ih veći profil
boja.

iz Settings padajuće liste


možete izabrati jedan od pre-
definisanih setova profila koji
će automatski podesiti sve
potrebne parametre a možete
to i sami uraditi.

Ponašanje Photoshopa sa
profilima koji se razlikuju od
radnog prostora je određeno u
Color Management sekciji.

Da konvertujete profil boja možete iz Edit menija, izaberite Convert to Profile..

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 12


I Formati slika Naučite Adobe Photoshop

Formati datoteka (slika)

Tip datoteke je standardni način za skladištenje informacija na računaru kako bi


neki program mogao da ih pročita i prikaže. Tip datoteke se može videti u posled-
nja tri ili četiri slova iza tačke u imenu datoteke (mercedes.psd, reke_i_planine.
jpeg). Različiti programi koriste različite oznake tipa datoteke.

Koji tip (format) datoteka je najbolje da koristim za moje sli-


ke?

Za većinu potreba JPEG (.jpeg, .jpg) je najbolji tip datoteke jer u datoteke male ve-
ličine smešta slike visokog kvaliteta kompresovanjem podataka. Ovaj tip datoteka
je odličan za skladištenje i deljenje slika (slanje na email, postavljanje na Internet).
Jedno upozorenje: svaki put kada sliku u JPEG formatu ponovo sačuvate, vizuelni
kvalitet opada kao kad pravite kopiju kopije. Gubitak kvaliteta slike zavisi od ni-
voa kompresije. Obično se ovaj gubitak kvaliteta teško primećuje ali ako više puta
iznova pravite izmene i sačuvate sliku sa niskim nivoom kvaliteta, ona gubi oštrinu
i preciznost boja. Za najbolji vizuelni kvalitet sačuvajte slike u JPEG formatu sa
najvišim nivoom kvaliteta ili koristite TIFF format. Ako vam je potreban visok vizu-
elni kvalitet (na primer ako štampate u uvećanom formatu 15 x 20 cm = 425 x 567
pixel) sliku bi trebalo bi da sačuvate u TIFF (.tif) formatu ili da sačuvate JPEG sliku
sa najnižim mogućim nivoom kompresovanja. Ako želite da sačuvate sve promene
koje ste napravili onda sačuvajte kao PSD jer ovaj format podržava većinu moguć-
nosti Photoshop i čvrsto je povezan sa ostalim Adobe proizvodima.

Najpoznatiji i najpopularniji formati

Ovde su opisani najpoznatiji i najpopularniji formati datoteka u kojima možete


sačuvati vaše slike. Od svrhe i namene slike zavisi koji ćete format izabrati i zato
pažljivo pročitajte objašnjenje pre nego se odlučite u kom formatu da sačuvate
datoteku (sliku). Datoteke u Photoshopu možete sačuvati iz File menija programa
preko komandi Save, Save As i Save for Web & Devices.

Photoshop Format (PSD)

Photoshop format (PSD) je podrazumevani format datoteke i jedini format pored


Large Document Size koji podržava većinu mogućnosti Adobe Photoshop. Zbog
uske integracije Adobe prozvoda, drugih Adobe programa kao što su Adobe Illu-
strator, Adobe InDesign, Adobe After Effects mogu direktno da uvezu PSD datoteke
i sačuvaju većinu mogućnosti Photoshopa. Prilikom čuvanja PSD-a možete da po-
desite podešavanja kako bi se povećala kompatibilnost datoteke. Ovo će sačuvati
kompozitnu verziju slike kao slojevitu (layered) tako da može da se čita od strane
drugih aplikacija uključujući prethodne verzije Adobe Photoshop. U Photoshopu
možete sačuvati kao PSD datoteku 16 bita po kanalu (channel) i visok dinamički
opseg 32 bita po kanalu slika (HDR).

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 13


I Formati slika Naučite Adobe Photoshop

TIFF

Tagged-Image File Format (TIFF, TIF) je format koji je u vlasništvu Adobe korpo-
racije i veoma je fleksibilan i prilagodljiv format. Koristi se za razmenu datoteka
između aplikacija i računarskih platformi. TIFF je format rasterske slike podržan od
gotovo svih aplikacija za crtanje, obradu slika i raspoređivanja elemenata na stra-
nici. Takođe gotovo svi Desktop skeneri mogu da proizvedu TIFF sliku. Maksimalna
veličina TIFF dokumenata je 4 GB. Adobe Photoshop podržava čuvanje velikih
dokumenata u TIFF formatu ali većina drugih aplikacija ne podržavaju dokumente
veće od 2 GB. TIFF format podržava CMYK, RGB, Lab, indeksirane boje (indexed
color) i Grayscale slike sa alfa[1] (alpha) kanalima i rasterski (Bitmap) modalitet bez
alfa kanala. Adobe Photoshop može sačuvati beleške, providnost i multirezolucio-
nu piramidu podataka u TIFF formatu.

Photoshop EPS format

Encapsulated PostScript (EPS) jezik datoteke može da sadrži vektorske i rasterske


slike i podržan je od skoro svih grafičkih, programa za ilustracije i raspoređivanja
elemenata na stranici. EPS se koristi za prenos PostScript ilustracija između apli-
kacija. Kada otvorite EPS datoteku koja sadrži vektorske grafike Adobe Photoshop
će rasterizovati sliku pretvarajući vektorske grafike u piksele. EPS format podržava
Lab, CMYK, indeksirane boje, Duotone, Grayscale i Bitmap režim a ne podržava alfa
kanale. Da biste odštampali EPS datoteke morate da koristite PostScript štampač.

Photoshop RAW format

Photoshop RAW format je fleksibilan format za prenos slika između aplikacija i


računarskih platformi. Ovaj format podržava CMYK, RGB i Grayscale slike sa alfa
kanalima a multikanalne (multichannel) i Lab slike bez alfa kanala. Dokumenta sa-
čuvana u Photoshop RAW formatu mogu da budu bilo koje veličine i broja piksela
ali ne mogu da sadrže slojeve (layers).

PDF

Portable Document Format (PDF) je fleksibilan format nezavistan od platformi i


aplikacija. Baziran na PostScript modelu prikazivanja slika, PDF precizno prikazuje
i održava slova (font), raspored elemenata na stranici, vektorske i rasterske[2] (bi-
tmap) slike. Pored toga PDF omogućava elektronsku pretragu datoteka i navigaciju
pomoću elektronskih veza (links). Ovaj format se neprestano razvija i od skora je
moguće ubacivati i multimedijske sadržaje (video klipove) u PDF datoteke. Adobe
Photoshop razlikuje dve vrste PDF datoteka: Photoshop PDF datoteke i generič-
ke PDF datoteke (Generic PDF files). Možete otvarati obadve vrste PDF datoteka
ali možete sačuvati samo kao Photoshop PDF datoteke. Photoshop PDF datote-
ke možete kreirati preko Save As komande i mogu da sadrže samo jednu sliku.
Photoshop PDF datoteke podržavaju sve modele boja (osim Multichannel) i sve
mogućnosti Adobe Photoshop.Takođe podržava JPEG i ZIP kompresiju, osim za Bi-
tmap model koji koristi CCITT Group 4 kompresiju. Generičke PDF datoteke koje su
1.  Alfa (alpha) kanali su posebna vrsta kanala koji umesto informacija o boji sadrže informacije o
selekciji odnosno šta se vidi a šta je sakriveno. Alfa kanali su 8-bitni i sastoje se od bele, crne i nijansa
sive boje.
2.  U računarskoj grafici raster ili bitmapa je struktura podataka predstavljena u pravougaonoj mreži
piksela odnosno obojenih tačaka. Svaki piksel u sebi ima informacije o boji i položaju.

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 14


I Formati slika Naučite Adobe Photoshop

kreirane pomoću Adobe Acrobat, Adobe Illustrator programa mogu da sadrže više
stranica i kada ih otvorite u Adobe Photoshop one će biti rasterizovane (pretvore-
ne u piksele).

Large Document Format (PSB)

Format za velika dokumenta (Large Document Format) podržava dokumente do


300.000 piksela u bilo kojim dimenzijama. Podržane su sve Photoshop funkcije kao
što su slojevi (layers), efekti i filteri. Možete sačuvati HDR 32-bit po kanalu slike kao
PSB datoteku.

BMP

BMP je standardni Windows format na DOS i Windows kompatibilnim kompjute-


rima. Ovaj format podržava RGB, indeksirane boje, Grayscale, i rasterski (Bitmap)
režim boja. Prilikom čuvanja slike možete da navedete Windows ili OS/2 format i
dubinu boja do 32 po kanalu. Za 4-bitne i 8-bitne slike koristeći Windows format
možete da odredite RLE kompresiju.

JPEG

Joint Photographic Experts Group (JPEG) format se najčešće koristi za prikazivanje


fotografija i drugih slika kontinuiranih tonova na Web-u i drugim online servisima.
JPEG format podržava CMYK, RGB, i Grayscale modele boja a ne podržava alfa
kanale (alpha channels). JPEG zadržava sve informacije o boji u RGB modelu boja
ali smanjuje veličinu datoteke kompresijom selektivnim odbacivanjem podataka.
JPEG slika se automatski dekompresuje kada se otvori. Viši nivo kompresije rezul-
tuje slabijim kvalitetom i obrnuto niži nivo kompresije rezultuje boljim kvalitetom.
U Adobe Photoshop možete podešavati kvalitet slike.

PNG

PNG format se koristi za čuvanje slika bez kompresije (gubitaka) za prikazivanje na


Web-u. Za razliku od GIF formata podržava 24-bitne slike i prikazuje transparentnu
(providnu) pozadinu bez oštrih ivica. PNG format podržava RGB, Grayscale, indeksi-
rane boje i Bitmap model slika bez alfa kanala. PNG čuva transparentnost Graysca-
le i RGB slika.

GIF

Graphic Interchange Format (GIF) je format datoteke koji se najčešće koristi za


prikazivanje grafika i slika indeksiranih boja u Hyper Text Markup Language (HTML)
dokumentim na Web-u i drugim online servisima. GIF je format koji koristi LZW
kompresiju i dizajniran je da umanji veličinu datoteke i vreme elektronskog tran-
sfera. GIF čuva transparentnost slika indeksiranih boja ali ne podržava alfa kanale.

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 15


I Rezolucija Naučite Adobe Photoshop

Rezolucija i dimenzije dokumenata (slika)

Šta su bitmap slike?

Bitmap ili raster slike su u suštini jedna mreža sastavljena od mnogo malih kvadra-
ta (piksela) koji su popunjeni bojom.

Svaki kvadrat (pixel) sadrži u sebi informaciju o boji i poziciji.

Šta je rezolucija slike?

Slika je gomila piksela bez fizičkih dimenzija. Kada je prevedete u fizički svet rezo-
lucija je broj piksela po mernoj jedinici, obično se koristi inch (2.54 cm). Rezoluciju
slike možete dobiti kada podelite njenu fizičku dimenziju (širinu ili visinu) sa bro-
jem piksela poređanih duž te fizičke dimenzije. Na primer: ako je slika širine 16 cm
a visine 7.51 cm i ima poređanih 454 piksela po širini i 201 po visini slike, onda je
rezolucija 454/ 16 ili 7.51/7.51 = 28.375 piksela po centimetru odnosno 28. 375
* 2.54 = 72 piksela po inču (inch). Broj piksela (i veličina dokumenta) u Photoshop
Image Size dijalogu je upisan u Pixel Dimensions: sekciji u poljima Width (širina)
i Height (visina) a njene fizičke dimenzije u Document Size: sekciji. Veličina doku-
menta odnosno koliko prostora zauzima na disku je upisana u produžetku naslova
sekcije Pixel Dimensions:. Dimenzije slike i rezoluciju u Adobe Photoshop možete
imati prikazane u pixels/cm ili pixels/inch u zavisnosti koju ste mernu jedinicu iza-
brali iz padajuće liste nasuprot Resolution:.

Dimenzije za širinu i visinu slike mogu vam biti prikazane u inčima, centimetrima,
milimetrima u zavisnosti šta ste izabrali iz padajuće liste koja se pojavljuje kada
kliknete na plavo dugme sa strelicom koja pokazuje na dole koje se nalazi sa desne
strane broja koji pokazuje datu dimenziju.

Popularni bitmap formati:

• BMP

• Photoshop Format (PSD)

• JPEG

• PNG

• PICT (Macintosh)

• PCX

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 16


I Rezolucija Naučite Adobe Photoshop

• TIFF

• PSD (Adobe Photoshop)

Kako promeniti rezoluciju slike?

Rezoluciju slike možete promeniti u Image Size dijalogu do koga se stiže iz Image
menija. Kliknite na Image meni da se proširi i otvori padajuću listu a zatim na Ima-
ge Size…

Karakteristične situacije promene rezolucije slike

Kada se menja rezolucija obično se to radi zbog štampanja jer je potrebna veća
od postojeće. Kada povećavate rezoluciju slike vi povećavate količinu piksela po
mernoj jedinici. Kada povećavate broj piksela po mernoj jedinici možete doći u dve
situacijekoje su karakteristične:

• Imate dovoljan broj piksela ali vam je mala rezolucija.

• Nemate dovoljan broj piksela da povećate rezoluciju.

Kada imate dovoljan broj piksela i nedovoljnu rezoluciju

Prva situacija je mnogo karakterističnija za da-


našnje fotografije i digitalne foto aparate koji
kada imate dovoljan prave slike sa velikom količinom piksela. Kada
broj piksela prvi imate situaciju da su dimenzije slike u pikselima
korak u promeni recimo 2812 x 2110 piksela i rezoluciju slike 96
rezolucije je isklju- što vam nije dovoljno i trebate povećati rezoluci-
čiti Resample Image ju na recimo 300, idite na Image > Image Size.. i u
opciju
dijalogu koji se otvori isključite opciju Resample
Image koja se nalazi pri dnu dijaloga. Pre nego
što isključite ovu opciju uverite se da je opcija
Constrain Proportions uključena, ova opcija omogućava automatsko podešavanje
i zadržavanje originalnih proporcija slike. Ako imate primenjene stilove sloja onda
uključite i opciju Scale Styles. Opcija Resample Image vam omogućava da prome-
nite dimenzije slike u pikselima, kada je ova opcije isključena dimenzije u pikselima
su zaključane. Kada povećavate rezoluciju slike
najbolje je to uraditi na osnovu postojećih pikse-
la koji su u ovakvoj situaciji prisutni u dovoljnoj
sa Resample Image
opcijom isključe- meri. Zatim kliknite u polje za rezoluciju i držeći
nom, obeležite broj taster miša pritisnut povucite u stranu da broj
u resolution tekst dobije plavu pozadinsku boju. Kada ste obeležili
polju i izbrišite ga. broj koji označava rezoluciju, pritisnite Delete ili
ukucajte novi broj i Backspace taster na tastaturi da izbrišete broj a
potvrdite na taster
zatim ukucajte broj za rezoluciju koja vam je po-
enter.
trebna. Menjanjem rezolucije automatski će se
promeniti i fizičke dimenzije dokumenta u centri-
metrima ili inčima (zavisi šta ste izabrali za mernu

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 17


I Rezolucija Naučite Adobe Photoshop

jedinicu).

Imate i drugu opciju a to je da ukucate dimenzije slike koje su vam potrebne u


centrimetrima ili inčima što će automatski promeniti i rezoluciju slike (Resample
Image isključeno) i dati vam realnu mogućnost na osnovu postojećih piksela i vaše
potrebe.

Kada nemate dovoljan broj postojećih piksela na slikama

U situaciji kada nemate dovoljan broj piksela na


sa Resample Image
slikama uključite opciju Resample Image i iza-
opcijom uključenom
ukucajte rezoluciju berite Bicubic Smoother (best for enlargement)
koja vam je potrebna interpolaciju[1], obeležite broj za rezoluciju i
u Resolution polju. izbrišite ga a zatim ukucajte rezoluciju koja vam
iako Adobe prepo- je potrebna. Broj piksela u Pixels Dimensions:
ručuje uveličavanje sekciji će se automatski promeniti kao i veličina
slika do 300% radite
dokumenta (3.52 M na snimku, was 2.25M je
to samo kada vam je
zaista potrebno. prethodno stanje pre promene rezolucije).

Promena dimenzija slike (dokumenta)

Kada je rezolucija u redu a slika je prevelika za svrhu i namenu, uključite Resample


Image opciju i izaberite Bicubic Sharper (best for reduction). Kliknite u bilo koje
polje za širinu ili visinu obeležite i obrišite postojeći broj i ukucajte novu dimenziju,
sve ostale dimenzije će se automatski promeniti (Constrain Proportions opcija je
uključena i Scale Styles ako ste radili sa slikom i primenili neki stil kao što je senka –
Drop Shadow).

Promena dimenzija slike za prikazivanje na ekranu i Internetu

Kada pripremate sliku za prikazivanje na ekranu ili što je uobičajeno na Inter-


netu treba se skoncetrisati na dimenzije u pikselima u Pixel Dimensions: sekciji.
Uključite Resample Image: opciju i izaberite odgovarajuću interpolaciju (Bicubic
Smoother ako povećavate a Bicubic Sharper kada smanjujete). Izbrišite postojeću
dimenziju u pikselima bilo u Width ili Height polju i ukucajte novu.

Kada vam je potreban samo jedan deo slike u određenim dimenzijama i određe-
noj rezoluciji

U situaciji kada vam treba samo jedan određeni deo slike možete ga odseći sa sli-
ke pomoću alatke za odsecanje (Crop Tool). Kada radite sa ovim alatom imate pri-
liku da unapred definišete dimenzije i rezoluciju tog dela koji ćete koristiti na traci
opcija alata (Options Bar).

Prvo izaberite Crop Tool iz kutije sa alatima ili pritisnite slovo C na tastaturi da ga
aktivirate. Pojaviće se parametri za podešavanje na traci opcija alata, kliknite u po-
lje Width i ukucajte širinu zatim pritisnite Tab na tastaturi i ukucajte visinu, pritisni-
1.  Photoshop koristi metod interpolacije da popuni bojom piksele koji su dodati prilikom uveličavanja
dimenzija i rezolucije slike.

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 18


I Rezolucija Naučite Adobe Photoshop

te još jednom Tab i ukucajte rezoluciju. Na kraju pritisnite taster Enter da potvrdite
to što ste ukucali. Dimenzije možete upisati i u centrimetrima ili milimetrima, bitno
je da broj i oznaku merne jedinice (px, cm, mm) razdvojite jednim praznim poljem
(Space na tastaturi).
ukucajte dimenzije u
Height i Width i re-
zoluciju u Resolution
tekst polju.

Kliknite na sliku i ocrtajte deo koji hoćete da koristite. Dok ocrtavate, okvir koji se
pojavio kada ste kliknuli i počeli da ocrtavate uvek zadržava proporcije koje ste
definisali.

Kada ste ocrtali deo koji hoćete da koristite, pritisnite taster Enter da potvrdite i
odsečeni deo će imati dimenzije i rezoluciju koju ste ukucali na traci opcija alata.

Bit Depth (dubina boja)

Bit Dept ili dubina boja određuje koliko informacija o boji u svakom pikselu je do-
stupno. Jedan (1) bit sadrži dve moguće informacije u ovom slučaju boje, 2 bita 4
boje...8 – bita sadrži 256 informacija odnosno nijansi boja.

RGB slike su sastavljene od tri kanala: Red, Green i Blue. 8-bitna po kanalu slika u
RGB modelu boja sadrži 256 (8 bita informacija) x 3 kanala (256x256x256) = više
od 16 miliona mogućih kombinacija odnosno boja. 8-bitne po kanalu slike se nazi-
vaju i 24-bitne slike jer su sastavljene od tri kanala (3x8=24). U Photoshopu možete
raditi i sa slikama koje sadrže 16 ili 32 bita informacija po kanalu (32 bita po kanalu
slike su poznate kao HDR slike).

Naučnici kažu da ljudsko oko može da vidi 10 miliona boja tako da 8 bita treba da
je dovoljno za sve uobičajene radnje sa slikama.

Konverzija dubine boja se vrši iz Image menija. Idite na Image > Mode i izaberite
16 ili 32 Bits/Channel.

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 19


II Photoshop korisnički interfejs Naučite Adobe Photoshop

Adobe Photoshop CS5 korisnički interfejs

Šta su korisnički interfejs i radni prostor?

Interfejs je program (Adobe Photoshop CS5) koji kontroliše kompjuterski monitor i


omogućava korisniku da komunicira sa sistemom. Radni prostor predstavlja raspo-
red i organizaciju svih opcija, komandi i alata koji su dostupni u Photoshopu.

Adobe Photoshop CS5 je najmoćniji kompjuterski program za obradu slika i grafika.


Prvi korak u učenju je da se upoznate sa njegovim interfejsom koji se sastoji iz de-
lova:
Traka opcija aplikacije sadrži opcije za promenu režima
prikaza i pokretanje dodataka Photoshopa. na ovoj traci
možete promeniti izgled radnog prostora odnosno kako je
on organizovan.

Meni programa Paleta vam pomaže da


sadrži sve opcije u podesite prilagođavanja
Photoshopu CS5. koja vrše alati. Na pale-
Traka opcija alata ti su poređane kartice
sadrži parametre za slojevi (Layers), kanali
podešavanje trenutno (Channels), uzorci boja
izabranog alata. (Swatches)…
u kutiji sa alatima
su smešteni svi alati
koji su dostupni u
Photoshopu.
Statusna traka
prikazuje stepen
uveličavanja slike i
različite informacije
kao što je veličina
datoteke sa kojom
trenutno radite.

područje slike ili platno za crtanje je centralni deo na kome


je prikazana slika sa kojom radite. slike mogu biti prikazane
na karticama (tab) ili kao slobodni lebdeći prozori (floating
window).

Meni programa

Meni programa se sastoji od 9 menija: File, Edit,


Image, Layer, Select, Filter, View, Window i Help.
Kliknite na svaki od menija i pogledajte ponudu.
Kada se otvori lista sa dostupnim opcijama, neke
od opcija menija imaju crni trougao koji pokazuje
na desnu stranu a to znači da ta opcija ima i pod-
opcije. Kada budete naveli kursor na takvu opciju,
ona će prvo dobiti plavu boju za pozadinu a zatim
će se pojaviti lista sa pod-opcijama.

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 21


II Photoshop korisnički interfejs Naučite Adobe Photoshop

Zapazićete da neke stavke u meniju imaju … tačkice iza što znači da će se otvori-
ti novi dijalog prozor u kome trebate da podesite parametre. Ovde je za primer
uzet Shadows/Highlights dijalog koji se otvara iz Image > Adjustments > Shadows/
Highlights.. i u ovom dijalogu možete prilagođavati senke (Shadows) i svetle površi-
ne (Highlights) na fotografiji preko klizača u dijalog prozoru.

Tastaturske prečice

Tastaturska prečica je taster ili grupa tastera na tastaturi čijim pritiskanjem pokre-
ćete neki program ili neku od njegovih opcija iz menija (ponude) programa.

Treća stavka koju ćete zapaziti su tastaturske pre-


čice. One se nalaze sa desne strane opcije menija
i obeležene su rečima i slovima. Ako tastaturska
prečica sadrži više od jednog tastera, onda izme-
đu tastera koje treba u istom trenutku pritisnuti
stoji znak plus. Na primer možete pokrenuti Le-
vels prilagođavanje istovremenim pritiskivanjem
tastera Ctrl i L.

Kontekst meni

U dodatku meniju programa Adobe Photoshop


CS5 nudi i kontekst meni koji sadrži neke od po-
pularnih komandi (opcija) u zavisnosti od alatke
koju ste izabrali i gde ste kliknuli. Pristupanje
odnosno prikazivanje kontekstualnog menija i
dostupnih komandi se vrši desnim klikom.

Obojite stavke u meniju radi lakše navigacije

Photoshop pruža mnogo načina za prilagođavanje radnog prostora i izgleda ličnim


potrebama i navikama. Jedan od načina da prilagodite njegov izgled radi lakše
navigacije to jest pronalaženja komandi u meniju programa je da obojite pozadinu
stavki bojom po izboru.

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 22


II Photoshop korisnički interfejs Naučite Adobe Photoshop

Osnovna ideja je da podelite komande na grupe kao što su: prilagođavanje boja,
selekcije, dokumenat i tako dalje. Možete grupisati komande onako kako to za vas
ima smisla.

Za ovu priliku i demonstraciju, ja sam odredio grupi prilagođavanja boja plavu


boju, selekcijama -crvenu i grupi dokumenat - zelenu boju, gde dokumenat za
mene ima smisla u vidu veličine platna za crtanje, veličine datoteke, modela boja…

Da biste izvršili ovakvu adaptaciju stavki u meniju radi lakše navigacije, kliknite
na Edit u meniju programa da se proširi i prikaže listu iz koje treba da izaberete
Keyboard Shortcuts stavku, a možete koristiti i tastatursku prečicu Ctrl + Shift + Alt
+ K.

U Keyboard Shortcuts and Menus dijalogu koji se otvori, kliknite na Menus karticu
da se prebacite na opcije koje ona nudi. Na ovoj
kartici imate opcije da sakrijete ili prikažete stavke
iz menija i obojite njihovu pozadinu bojom koju vi
izaberete. Stavke koje se pojavljuju u menijima su
podeljene u dve grupe: meni programa i meni pale-
ta. Izaberite koja grupa stavki da vam bude prikaza-
na iz padajuće liste Menu For:

Kada ste izabrali grupu stavki, spustite se niže i kliknite na trougao ispred nekog od
menija da se proširi i prikaže vam sve stavke koje su dostupne. Da sakrijete stavku
u meniju (neće biti vidljiva kada proširite taj meni ali će i dalje biti dostupna), kli-
knite na ikonicu oka da ga zatvorite (ostaće prazan kvadrat). Da obojite pozadinu
neke stavke u meniju, kliknite na slova None i izaberite boju iz padajuće liste.

Dok pripisujete boje stavkama u meniju, u Set: padajućoj listi sa leve strane pri
vrhu, Photoshop Defaults će se promeniti u Photoshop Defaults (modified) što
označava da su podrazumevane vrednosti (Default) promenjene i da su one na
snazi odnosno važeće. Kada završite sa pripisivanjem boja stavkama u meniju, mo-
žete sačuvati taj set podešavanja tako što ćete kliknuti na Save ikonicu, upisati ime
za taj set i sačuvati ga a možete i kliknuti na dugme OK sa desne strane pri vrhu da
potvrdite promene i izađete iz ovog dijaloga. Sve možete vratiti na podrazumevane
vrednosti iz Set padajuće liste tako što ćete izabrati Photoshop Defaults. Ako vam
neki set nije potreban više, izaberite ga sa liste a zatim kliknite na ikonicu kante za
otpatke.

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 23


II Photoshop korisnički interfejs Naučite Adobe Photoshop

Primer obojenih stavki u meniju:

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 24


II Photoshop korisnički interfejs Naučite Adobe Photoshop

Kutija sa alatima

Kutija sa alatima (Window > Tools) ima razne alate za


rad sa slikom i podeljena je u nekoliko sekcija sa sličnim
alatima:

Alati za selekciju (Selection Tools)

Alati za unapređivanje (Enhancement Tools)

Vektorski alati (Vector Tools)

Alati za navigaciju (Navigation Tools)

Alati boja (Color Tools)

Kutija sa alatima sadrži sve alate dostupne u Photoshop CS5 a neki od njih u do-
njem desnom uglu imaju crni trougao koji kada se klikne na njega otvara lebdeću
listu srodnih alata.

Kako da aktivirate alat

Ako je ikonica alata koji hoćete da koristite vidljiv


u kutiji sa alatima, kliknite na nju jednom da akti-
virate taj alat.

Ako alat nije vidljiv, navedite mišem kursor na


ikonicu alata i kliknite na mali crni trougao u do-
njem desnom uglu da se pojavi lebdeća lista a
zatim na alat koji hoćete da aktivirate.

Alati u Adobe Photoshop CS5 su grupisani prema sličnosti i ispod su opisane glav-
ne grupe.

Alati za selekciju (Selection Tools)

Alati za selekciju vam omogućavaju da koristeći razne tehnike odaberete


(izdvojite) određeni deo slike koji možete prilagođavati i manipulisati sa
njim bez ikakvog efekta po ostatak slike. Ovi alati prikazuju na ekranu po-
moću marširajućih mrava koji deo slike je odabran odnosno dostupan za
manipulaciju i menjanje.

Alati za unapređivanje (Enhancement Tools)

Ova grupa alata vam omogućava da klonirate deo slike, popunite izabra-
nom bojom, izbrišete deo slike ili unapredite njen izgled.

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 25


II Photoshop korisnički interfejs Naučite Adobe Photoshop

Vektorski alati (Vector Tools)

Vektorski alati vam omogućavaju da kreirate vektorske objekte u Adobe


Photoshop CS5.

Alati za navigaciju (Navigation Tools)

Koristeći ove alate možete se prebaciti na drugi deo slike ili je uveličati.
Zoom Tool vam omogućava da uveličate sliku do 3200% njene stvarne veli-
čine. Pomoću ruke (Hand Tool) pomerate sliku i određujete koji njen deo je
vidljiv kada je slika uveličana i ne može da se vidi u celosti na ekranu.

Alati boja (Color Tools)

Ovi alati kontrolišu boju prednjeg plana (Foreground color) i pozadinsku boju
(Background color). Na ovom snimku crna je boja prednjeg plana a bela je
pozadinska. U Adobe Photoshop CS5 možete izabrati između miliona boja
za vaše projekte. Pipeta (Eyedropper Tool) vam omogućava da izaberete
boju sa slike.

Traka sa opcijama alata (Option Bar)

Jedna od stavki koja je malo obrađena na Internetu i koju mnogi pisci obuka (tu-
torijala) ponekad zaborave da napomenu je traka opcija (Window > Options) koja
sadrži parametre za podešavanje alata sa kojim trenutno radite.

traka sa opcijama alata


parametri za podešavanje

Šta su parametri alata?

Parametri su postavke (prilagođavanje svrsi i nameni) za alat sa kojim radite.

Važnost trake sa opcijama alata

Traka opcija pokazuje parametre za prilagođavanje (ukoliko


su dostupni) uvek kada aktivirate neki alat u Photoshopu
CS5. Od postavki parametara zavisi kako će se alat koji ste
izabrali ponašati i kakav će krajnji efekat biti. Kada izabere-
te da radite sa četkicom (Brush Tool) na primer pojaviće se
parametri na traci opcija. Prvi parametar koji treba podesiti
je veličina četkice i to možete uraditi klikom na mali crni
trougao sa desne strane broja koji označava veličinu četkice.
Pojaviće se malo lebdeće prozorče u kome treba da izaberete
četkicu sa kojom radite i podesiti njenu veličinu (Size) i tvrdo-
ću (Hardness).

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 26


II Photoshop korisnički interfejs Naučite Adobe Photoshop

Evo primera kakav će trag ostavljati četkica sa različitim parametrom tvrdoće.

Sledeći parametar koji treba prilagoditi je blend


model, odnosno kako će boja koju nanosite reago-
vati (mešati se) sa bojama na fotografiji ili platnu za
crtanje. Ako ste izabrali četkicu i niste ništa menjali
(radite sa fabričkim podešavanjem, crna boja je
prednja-foreground color) kada počnete da bojite,
nanosićete crnu boju na fotografiju.

Ako recimo izaberete Screen blend model i prednja


boja (foreground color) za bojenje je crna, kada
krenete da bojite fotografiju nećete videti nikakve
promene.

Blend model Screen ignoriše crno i reaguje sam ne belo čineći ga još belijim
(osvetljava).

Kada izaberete Soft Light za blend model, podesite Opacity (providnost) klizač na
recimo 40% i krenete da bojite, videćete malu razliku na delovima koje bojite. Ova
grupa blend modela u kojoj se nalazi Soft Light se naziva i kontrast grupa jer pove-
ćavaju kontrast kada su primenjeni.

Vidite kako dramatično mogu parametri da utiču na ponašanje alata i krajnji efe-

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 27


II Photoshop korisnički interfejs Naučite Adobe Photoshop

kat i zato uvek vodite računa o parametrima. Ovo je samo jedan primer sa četki-
com, skoro svi alati imaju parametre za podešavanje koji se razlikuju u zavisnosti
od alata koji ste izabrali. Ako se alat sa kojim radite ne ponaša kao ranije i kao što
očekujete, prvo proverite parametre pre nego što preduzmete druge korake.

Traka sa opcijama aplikacije

Traka sa opcijama aplikacije se nalazi u vrhu prozora aplikacje (Photoshopa) i sa-


drži komande za pokretanje Bridge i Mini Bridge dodataka za Photoshop koji služe
za organizovanje i pronalaženje slika, medija i svih ostalih datoteka koje imate na
kompjuteru kao što su na primer PDF datoteke. Osim pokretanja ovih dodataka sa
ove trake možete regulisati nivo uveličanja slike, režime prikazivanja i menjati radni
prostor u kojem radite.
režimi prikazivanja slika
i radnog prostora
bridge i mini bridge radni prostori. da pro-
možete pokrenuti menite radni prostor,
klikom na njihove kliknite na ime radnog
ikonice prostora ili na dugme
da se pojavi padajuća
prikazivanje mreže i lista a zatim na ime rad-
vođica nog prostora.

regulisanje stepena
uveličanja

Radni prostor u Photoshopu je jedan vid prilagođavanja vašim potrebama i navi-


kama. Po fabričkom podešavanju tu su nekoliko radnih prostora koji su prilagođeni
za različite aktivnosti kao što su: osnovne (Essentials), rad sa fotografijama (Photo-
graphy), crtanje (Painting), dizajn (Design)…

Radni prostori su poređani u gornjem desnom uglu ekrana. Da promenite radni


prostor kliknite na njegovo ime ili na sa strane da vam bude prikazana lista sa
svim dostupnim radnim prostorima. U padajućoj listi imate opcije da resetujete
(Reset > ime radnog prostora), kreirate novi radni prostor (New Workspace) ili iz-
brišete postojeći (Delete Workspace).

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 28


II Photoshop korisnički interfejs Naučite Adobe Photoshop

U radni prostor ne spadaju samo paleta sa desne strane na kojoj su poređane kar-
tice sa komandama i funkcijama Photoshopa, tu spadaju i kutija sa alatima, tasta-
turske prečice i meni programa. Možete recimo prebaciti kutiju sa alatima da bude
na desnoj strani ekrana zajedno na jednom mestu sa panelima ako vam je tako
lakše i zgodnije i sačuvati kao radni prostor. Kliknite pri vrhu kutije sa alatima i dr-

žeći taster miša pritisnut prebacite kutiju bilo gde na ekranu.


Ne morate da sačuvate radni prostor da biste imali isti raspo-
red kada sledeći put pokrenete Photoshop, on pamti
radni prostor i promene koje ste napravili. Ako vam
je promena bila potrebna samo privremeno, kliknite
desnim klikom na ime radnog prostora i izaberite
Reset > ime radnog prostora.

Ono što je možda najbolje kod radnih prostora je da


zajedno sa rasporedom možete sačuvati i tastatur-
ske prečice koje ste sami odredili. Za primer sam uzeo moj
Blog radni prostor koji koristim kada pripremam snimke za
blogove. Najviše koristim LAYERS, PATHS, MASKS, CHARAC-
TER kartice kojima sam pripisao tastaturske prečice koje me
asociraju na ove kartice, recimo za LAYERS karticu sam odredio Ctrl + L koja je po
fabričkom podešavanju određena Levels prilagođavanju iz Image menija. Kada
promenite tastaturske prečice i krenete da sačuvate radni prostor, otvoriće vam se
New Workspace dijalog. Upišite ime radnog prostora u tekst polju i kliknite u kva-
drate ispred Keyboard Shortcuts i Menus da se pojavi znak za potvrdu i sačuvate
i te promene.

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 29


II Photoshop korisnički interfejs Naučite Adobe Photoshop

Kada se prebacite na drugi radni prostor promene koje ste napravili neće važiti,
za slučaj da je nešto promenjeno možete vratiti tastaturske prečice i komande u
meniju na podrazumevane vrednosti iz Edit > Keyboard Shortcuts (Alt + Shift + Ctrl
+ K i izaberite iz Set padajuće liste Photoshop Defaults) ili desnim klikom na ime
radnog prostora i izaberite Reset opciju.

Prikaži/sakrij paletu i traku sa alatima

Ova opcija je veoma korisna kada vam je potrebno više prostora odnosno veća
preglednost slike sa kojom radite. Da dobijete više prostora na ekranu pritisnite
taster Tab i sakrićete privremeno traku sa alatima i paletu. Da sakrijete samo pale-
tu pritisnite Shift i Tab istovremeno. Da ponovo prikažete sakriveno pritisnite istu
kombinaciju još jednom.

Koristite Arrange Documents da upoređujete slike

Recimo da imate dve verzije jedne iste fotografije i želite da ih uporedite. To mo-
žete uraditi preko Arrange Documents dugmeta koje se nalazi na traci sa opcijama
aplikacije.

Kliknite na dugme da vam se otvori padajuća lista sa opcija-


ma. U opcijama imate vizuelni prikaz kako će otvoreni doku-
menti biti raspoređeni na ekranu. U ovom slučaju gde imam
samo dva dokumenta (fotografije) otvorene ja sam kliknuo
na 2Up opciju koja će postaviti fotografije jednu pored druge
vertikalno na ekranu.

Sada imam obadve verzije iste fotografije koje hoću da uporedim vidljive na ekra-
nu.

Da bih uklonio kutiju sa alatima i paletu koje mi nisu potrebne za upoređivanje


kliknuo sam na Tab na tastaturi. Dobio sam više prostora i bolji pregled bez alata i
palete koji samo odvlače pažnju. I to nije sve što može da se koristi kao pogodnost
preko ovog dugmeta. Kada kliknete na jednu ili drugu stranu ekrana biće izabrana

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 30


II Photoshop korisnički interfejs Naučite Adobe Photoshop

fotografija sa te strane i to se vidi po svetlijoj boji kartice na kojoj se ona nalazi .

Mene interesuje kako se vide detalji na kuli pa sam preko tastaturske prečice Ctrl +
+ uveličao fotografiju na levoj strani do 100%.

Naravno da me interesuje kako se ti isti detalji vide i na ovoj drugoj


fotografiji, za tu svrhu sam iskoristio Match Zoom and Location iz
Arrange Documents padajuće liste. Ova komanda služi da podesi
stepen uveličanja i lokaciju fotografije na isti nivo za obadva doku-
menta, tako da sada imam uvid kako se vide detalji na istovetnom
delu fotografije sa istim stepenom uveličanja.

Radite sa slikama u režimu punog ekrana (Full Screen Mode)

Kada smo već kod trake sa opcijama aplikacije nastavljamo sa režimima radnog
prostora i u ovom slučaju dajem primer i ideju kako koristiti ovu povoljnost koju
nudi Photoshop.

Adobe Photoshop CS5 je toliko fleksibilan i moćan program tako da je nemoguće


da ne nađete nešto što vam najviše odgovara dok radite sa njim. U Adobe Photos-

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 31


II Photoshop korisnički interfejs Naučite Adobe Photoshop

hop CS5 je moguće raditi sa slikama u režimu punog ekrana što vam daje najbolji
mogući uvid u podešavanja i promene koje ste napravili. Prvo pokrenite Photoshop
i otvorite sliku/fotografiju sa kojom planirate da radite (ili kreirajte novu). Pritisnite
taster F dva puta da uđete u režim punog ekrana.

Ili kliknite na ikonicu Screen Mode na traci sa opcijama aplikacije da vam pri-
kaže opcije i izaberite Full Screen Mode. U ponudi ove
padajuće liste se nalazi i režim punog ekrana sa menijem
programa (Full Screen Mode with Menu Bar) i standardni
način prikazivanja - Standard Screen Mode. U režimu
punog ekrana pritisnite Ctrl i taster 0 (nula) istovremeno
da zadate komandu popuni ekran (Fit on Screen) da biste
proširili prikaz slike na maksimalno moguć.

Svi alati su dostupni kada navedete mišem kursor na levi zid ekrana a paleta kada
ga navedete na desni zid. Paleta sa podešavanjima je dostupna i preko tastaturske
prečice Shift + Tab. Možete raditi i koristiti sve komande Photoshopa iako meni
programa nije dostupan u ovom režimu.

Ako ste recimo izabrali da radite sa nekim alatom i potrebna vam je traka opcija
alata da podesite parametre, pritisnite Enter na tastaturi da vam budu prikazana
traka sa opcijama u vrhu prozora.

U režimu punog ekrana možete pozvati dijaloge filtera preko tastaturskih prečica.
Pritisnite kombinaciju tastera za određeni filter i njegov dijalog će se pojaviti na

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 32


II Photoshop korisnički interfejs Naučite Adobe Photoshop

ekranu gde možete podesiti parametre. Ako neki filter nema tastatursku prečicu
možete je sami napraviti u Keyboard Shortcuts dijalogu (Alt + Shift + Ctrl + K).

Kada ste završili možete sačuvati vaš rad preko tastaturskih prečica (Ctrl + S, Ctrl +
Shift + S i Ctrl + Shift + Alt + S), ubaciti novu sliku direktno u ovaj režim preko Mini
Bridge ili se vratiti u standardan režim pritiskom na taster Esc (ako ste pritiskom na
taster Esc prebačeni na Full Screen Mode With Menu Bar režim pritisnite Tab na
tastaturi), pritiskom na Tab a zatim na F.

Kada imate više dokumenata otvorenih možete se prebacivati sa jednog na drugi i


ostati u režimu punig ekrana pomoću tastaturske prečice Ctrl + Tab - sledeći doku-
menat i Ctrl + Shift + Tab - prethodni.

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 33


II Photoshop korisnički interfejs Naučite Adobe Photoshop

Paleta (Palette)

Šta je paleta?

Paleta je bitna komponenta koja vam pomaže da definišete prirodu alata iz kutije
sa alatima. Preko palete možete da podesite prilagođavanje koje ste izvršili ili pri-
menili. Na primer kada napišete nešto pomoću alata za tekst ( Type Tool) možete
da povećate razmak između slova, njihovu visinu, boju.. preko Character kartice na
paleti. Osim teksta preko palete možete prilagođavati boje, primenjivati stilove i
raditi najkompleksnije stvari koje sadrže po nekoliko stotina slojeva (layer).

preko character kartice


možete menjati veličinu slova,
njihovu boju, razmak između
slova...

Fabričko podešavanje palete

Kada prvi put pokrenete Adobe Photoshop CS5 paleta će se pojaviti na desnoj stra-
ni ekrana i po fabričkom podešavanju biće prikazane kartice za ESSENTIALS radni
prostor (Workspace). Koje su kartice dostupne zavisi od radnog prostora koji je iza-
bran. Neki radni prostori su izlistani u gornjem desnom uglu prozora Photoshopa.
Kliknite na ime radnog prostora i broj i raspored kartica na paleti će se promeniti,
biće prikazane kartice koje su podesne za izabrani radni prostor.

Smanji/povećaj veličinu prikaza palete

Veličinu prikaza palete možete povećati navodeći kursor


mišem na ivicu prostora za paletu, kada se kursor pretvori
u dve strelice u suprotnim pravcima kliknite i povucite
da proširite prikaz. Na isti način možete i smanjiti.

Da smanjite veličinu prikaza palete na ikonice sa tekstom koji ih


opisuje kliknite na u vrhu sa desne strane: Expand Panels/
Collapse to Icons. Prvim klikom smanjujete a sledećim vraćate na
stanje iz koga ste smanjili.

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 34


II Photoshop korisnički interfejs Naučite Adobe Photoshop

Prikaži/sakrij dokove

Grupe kartica sam nazvao dokovi. Dok je dve ili više kartica grupisanih. Sve do-
stupne kartice su izlistane u Window meniju. Kliknite na Window da se pojavi
padajuća lista sa imenima svih kartica. Kliknite na ime kartice i ona će biti vidljiva i
dostupna sa ostalim na paleti. Kartice se pojavljuju u grupama tako da ćete dobiti
uz izabranu još neku srodnu karticu prikazanu.

Da sakrijete karticu kliknite na u desnom gornjem uglu da se pojavi lista sa opci-


jama i izaberite Close. Da sakrijete grupu kartica (dok) kliknite na Close Tab Group.

Ako ne radite sa paletom možete je privremeno sakriti da povećate prostor na


ekranu. Pritisnite Shift i Tab na tastaturi istovremeno i paleta će biti privremeno
sakrivena. Da je ponovo vidite pritisnite još jednom kombinaciju Shift i Tab.

Premeštanje i raspoređivanje kartica na paleti

Kartice možete premeštati i menjati im raspored. Kliknite na ime kartice ili njenu
ikonicu ako je prikazana kao ikonica na vertikalnoj listi i dr-
žeći taster miša pritisnut prevucite je gde hoćete da bude
premeštena. Kada se pojavi plavi okvir na ekranu otpustite i
kartica će biti prebačena na novu lokaciju. Na isti način mo-
žete menjati redosled kartica u grupi.

Sačuvajte raspored kartica na paleti

Kada podesite prikaz i raspored


na paleti onako kako vama od-
govara, možete sačuvati novi
radni prostor koji možete da
prikažete na ekranu kad god
vam zatreba. Kliknite na dugme u vrhu prozora i iz padajuće liste izaberite New
Workspace… U New Workspace dijalogu koji se otvori ukucajte ime za radni pro-
stor i kliknite na dugme Save da sačuvate na disku.

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 35


II Photoshop korisnički interfejs Naučite Adobe Photoshop

Da aktivirate i prikažete radni prostor koji ste sačuvali, kliknite na dugme u vrhu
prozora da se pojavi padajuća lista a zatim na ime radnog prostora. Imaćete kartice
na paleti prikazane i raspoređene onako kako ste ih sačuvali.

Za slučaj da vam sačuvani radni prostor


nije više potreban, prvo se prebacite na
neki drugi jer ne možete izbrisati onaj
koji je aktivan, zatim kliknite na u vrhu
prozora i izaberite Delete Workspace.. U
dijalogu koji se pojavi kliknite na trougao
nasuprot Workspace: i izaberite ime rad-
nog prostora koji hoćete da izbrišete iz
padajuće liste. Na kraju kliknite na dugme Delete da potvrdite promenu.

Resetuj-vrati paletu na podrazumevano

Desiće se situacija da ste promenili raspored na paleti i da vam on više nije potre-
ban. Da vratite na podrazumevanu vrednost (onako kako ste sačuvali radni prostor
ili je fabrički podešen) kliknite desnim klkom na ime radnog prostora koji hoćete da
resetujete i izaberite Reset.

Lenjiri, vođice i mreža

Ove tri funkcije su dostupne preko trake sa opcijama aplikacije i iz View menija
programa. Mernu jedinicu lenjira, razmak vođica koje prave mrežu kao i boje za
prikazivanje vođica i mreže možete podesiti u Preferences dijalogu na karticama
Units and Rulers odnosno Guides, Grid & Slices. Da bi lenjiri, vođice i mreža bili
vidljivi na ekranu morate imati Extras opciju u View meniju uključenu.

Prikazivanje lenjira, vođica i mreže

Lenjiri (Rulers) služe da imate uvid u dužinu i visinu slike sa kojom radite. Vođice i
mreža su izuzetno uslužni za crtanje i raspoređivanje elemenata slike. Vođice kao i
mreža koja je u suštini sastavljena od vođica koje su raspoređene po unapred de-
finisanom šablonu neće biti odštampani ako planirate da štampate sliku. Vođice i
mreža odnosno njihovo pojavljivanje mogu biti sačuvane sa datotekom (JPEG, PSD,
TIFF..).

kliknite u ugao Lenjire možete prikazati preko


i prevucite da Show Extras ikonice na traci
postavite novu sa opcijama aplikacije, iz View >
nultu tačku,
dva-put kliknite
Rulers ili pomoću tastaturske pre-
da resetujete čice Ctrl + R. Svaki put kada aktivi-
nultu tačku na rate lenjire startna odnosno nulta
podrazumevanu tačka za širinu i visinu dokumenta
odnosno slike je gornji levi ugao
dokumenta. Nultu tačku možete
postaviti na bilo kom delu doku-
menta, možete je prebaciti i videti
podrazumevana
nulta tačka širinu i visinu počevši od bilo kog

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 36


II Photoshop korisnički interfejs Naučite Adobe Photoshop

dela otvorenog dokumenta. Kliknite u levi gornji ugao lenjira i držeći taster miša
pritisnut prevucite nulte tačke na bilo koji deo dokumenta i otpustite. Da resetuje-
te odnosno vratite nulte tačke lenjira na podrazumevane (početne), dvaput klikni-
te u isti ugao. Kada radite sa nekim od alata pojaviće se markeri u vidu isprekidane
linije na lenjiru koji prate alat. Pomoću markera možete recimo precizno započeti
crtanje figure.

Da postavite vođice (Guides) kliknite


na lenjir i zadržite, zatim držeći taster
miša pritisnut povucite i biće kreirana
vođica. Ne otpustajući taster miša
prevucite vođicu do mesta gde hoćete da
je postavite i otpustite. Dok postavljate
vođice gledajte na marker na lenjiru
da biste ih postavili tačno tamo gde su
vam potrebne. Kada pritisnete i zadržite
taster Shift dok postavljate vođice one
će se automatski lepiti za najbliži podeok
na lenjiru. Da postavite vođice možete i
iz View > New Guide.. Otvoriće se New
Guide dijalog u kome treba da upišete poziciju na kojoj treba vođica da bude
postavljena u Position tekst polju i da odredite orijentaciju vođica : horizontalna ili
vertikalna.

Lock Guides opcija u View meniju programa služi da zaključate pozicije vođica
odnosno zaštitite ih od slučajnog pomeranja i premeštanja. Da premestite vođicu
trebate imati Move Tool aktivan. Navedite kursor na vođicu i on će se pretvoriti u
dve kretke linije sa obadve strane vođice , kliknite i prevucite je na novu poziciju.

Da uklonite postavljenu vođicu navedite kursor na nju zatim kliknite i prevucite


je van granica dokumenta. Sve kreirane vođice možete odjednom ukloniti preko
Clear Guides u View meniju. Tastaturska prečica da prikažete ili sakrijete vođice
kada vam nisu potrebne je Ctrl + ;.

Da prikažete mrežu (Grid) kliknite na


View Extras i izaberite Show Grids.
Drugi način je iz View menija programa,
navedite kursor na Show u meniju da
izbaci pod-meni a zatim kliknite na Grid.
Tastaturska prečica za prikazivanje/
sakrivanje mreže je Ctrl + ‘. Mreža su
ustvari kvadrati formirani od vođica po
unapred definisanom pravilu. Da odredite
dimenzije tih kvadrata odnosno rastojanje
vođica od kojih je mreža sastavljena idite u
podešavanja Edit > Preferences > Guides,
Grid, & Slices.. Na ovoj kartici podešavanja
možete odrediti boju vođica mreže iz Color padajuće liste, stil vođica (linija,
isprekidana linija ili tačke) iz Style liste, razmak na kome su postavljene vođice da
bi formirale mrežu kao i dalju podelu kvadrata mreže u Subdivisions sekciji. 

Smart Guides

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 37


II Photoshop korisnički interfejs Naučite Adobe Photoshop

Ova opcija je dostupna iz View > Show > Smart Guides. Smart Guides vam daje
smernice za raspoređivanje elemenata tako što prikazuje dinamičke (trenutne)
vođice dok pomerate objekte.

Opcija Snap

Ova opcija se nalazi u View meniju i određuje da se objekti koje raspoređujete ili
figure koje crtate automatski zalepe za postavljene vođice ili mrežu kada budete
dovoljno blizu njih. Da uključite ovu opciju idite na View > Snap a zatim navedite
kursor na Snap to i izaberite Guides ili Grid kada se pojavi pod-meni.

Promenite mernu jedinicu i boju vođica i mreže

U situacijama kada vam je potrebno da promenite mernu jedinicu i boju vođica


ili mreže to možete uraditi duplim klikom na lenjir. Otvoriće vam se Units & Rulers
kartica u Preferences dijalogu. Na ovoj kartici možete promeniti mernu jedinicu
lenjira iz Rulers padajuće liste. Da promenite boju vođica i mreže kliknite na
Guides, Grid & Slices da vam se otvori ta kartica u na kojoj možete izvršiti promene
boja i na koliko je pod-sekcija podeljena mreža.

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 38


II Photoshop korisnički interfejs Naučite Adobe Photoshop

Statusna traka (Status Bar)

Statusna traka se nalazi na dnu prozora u levom donjem uglu svakog otvorenog
dokumenta i prikazuje korisne informacije kao što je procenat uvećanja i veličina
datoteke aktivnog dokumenta (slike) i kratka uputstva za korišćenje alata koji je
aktivan.

Takođe možete videti autorska prava i informacije koje su dodate uz datoteku.


Ove informacije uključuju standardne informacije o datoteci i Digital watermarks.
Photoshop automatski skenira otvorene slike za žigove pomoću Digimarc Detect
Watermark dodatka (Plug In). Ako otkrije vodeni žig Photoshop prikazuje simbol
autorskih prava © u naslovnoj traci prozora slike i ažurira polja autorski prava u
File Info dijalogu.

Kako da prikažete određene informacije na statusnoj traci

Kliknite na mali crni trougao sa strane i izaberite jednu od opcija:

Version Cue1 ako imate odobren ovaj servis odaberite opciju prikaza iz pop-up
menija.

Document Sizes prikazuje informacije o količini podataka na slici. Broj sa leve


strane predstavlja veličinu datoteke za štampanje sačuvane u Adobe Photoshop
formatu. Broj sa desne strane prikazuje približnu veličinu datoteke uključujući
slojeve (Layers) i kanale (Channels).

1.  Version Cue je računarski program kompanije Adobe Systems dostupan samo kao deo paketa
Adobe Creative Suite. Version Cue omogućava korisnicima da prate i manipulišu verzijama datoteka i
metapodataka.

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 39


II Photoshop korisnički interfejs Naučite Adobe Photoshop

Document Profile prikazuje naziv profila boja (color profile) koji slika koristi.

Document Dimensions prikazuje trenutne dimenzije slike.

Scratch Sizes prikazuje informacije o količini RAM memorije i grebanje2 diska za


obradu slike. Broj sa leve strane predstavlja količinu memorije koju trenutno koristi
ovaj program za prikazivanje svih otvorenih slika. Broj sa desne strane predstavlja
ukupnu količinu raspoložive RAM memorije za obradu slika.

Efficiency je procenat vremena koje program provodi na obavljanju operacije. Ako


je vrednost ispod 100% Photoshop koristi grebanje diska i stoga radi sporije.

Timing prikazuje vreme koje je bilo potrebno za izvršenje poslednje operacije.

Current Tool prikazuje ime aktivnog alata.

32-bit Exposure opcija za podešavanje prikaza slike radi prikazivanja 32-bita po


kanalu visokog dinamičkog opsega (HDR) slika na monitoru računara. Klizač je
dostupan samo kada prozor dokumenta prikazuje HDR sliku.

Kliknite na područje prikazivanja informacija na statusnoj traci da biste prikazali


širinu, visinu, kanale i rezoluciju slike. Control-kliknite (Windows) ili Command-klik
(Mac OS) da biste prikazali širine i visine pločice3.

2.  Adobe Photoshop koristi vaš čvrsti disk kao virtuelnu memoriju kada nema dovoljno dostupne
RAM memorije za izvršenje zadate operacije.

3.  Popločavanje je ponavljanje iste slike (pločice) u horizontalno/vertikalni obrazac (pattern) kako bi
se popunila pozadina Web stranice. Prednost ovakvog načina popunjavanja i dekoracije Web stranica
je da će se pozadina podeljena na pločice brže učitavati.

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 40


III Podešavanja Naučite Adobe Photoshop

Preferences - podešavanja

U podešavanjima programa možete podesiti izgled radnog prostora i kako se neki


od Photoshop alata i komandi ponašaju dok radite sa njima. Da otvorite dijalog
podešavanja pritisnite Ctrl + K tastatursku prečicu ili idite na Edit > Preferences >
General.

Na kartici General imate dosta opcija za podešavanje a prva je birač boja - Color
Picker. Ostavite na Adobe osim ako zaista nemate neke određene potrebe da pro-
menite birača boja. Po fabričkom podešavanju imate opciju da izaberete i sistemski
birač boja.

HUD Color Picker zahteva da imate Open GL i omogućava da promenite boju dok
radite odnosno crtate u Photoshopu. Da aktivirate ovu funkciju prvo izaberite alat
iz kutije sa alatima a zatim pritisnite kombinaciju tastera Shift + Alt i kliknite de-
snim klikom. Kliknite jednom i izaberite boju.

Image Interpolation je metoda interpolacije koju Photoshop koristi da popuni


nove piksele bojom kada menjate bilo rezoluciju bilo dimenzije slike. Ovde možete
odrediti podrazumevanu vrednost koja može uvek biti promenjena u Image Size
dijalogu.

Metode interpolacije:

Nearest Neighbor koristite za grafike koje imaju oštre ivice.

Bilinear metoda uzima srednje vrednosti okolnih piksela. Ova metoda daje srednje
ili osrednje rezultate.

Bicubic metoda radi po istom principu kao i Bilinear s tim da daje bolje rezultate
jer koristi kompleksnije kalkulacije.

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 41


III Podešavanja Naučite Adobe Photoshop

Bicubic Smoother (best for enlargement) metodu koristite kada povećavate dimen-
zije slike.

Bicubic Sharper (best for reduction) je opcija koju treba izabrati kada smanjujete
slike.

Auto-Update open Documents omogućava automatsko ažuriranje otvorenih do-


kumenata.

Beep when Done vas obaveštava zvukom kada Photoshop izvrši zadatu operaciju.

Dinamyc Color Slider - kada je opcija isključena svaki klizač u Color Picker dijalogu
prikazuje samo vrednosti za datu boju koje mogu biti dodate ili oduzete od trenut-
no izabrane.

Export Clipboard opcija omogućava da slike koje ste iskopirali iz Photoshopa u


klipbord kompjutera ostanu dostupne za nalepljivanje u druge programe kada na-
pustite Photoshop.

U Photoshopu se možete prebacivati sa jednog alata na drugi ili na alate koji su iz


iste grupe ali nisu vidljivi u kutiji sa alatima. Kada je ova opcija uključena potrebno
je uz tastatursku prečicu koja je pripisana alatu pritisnuti i Shift taster da biste pro-
menili alat ili se prebacili na neki drugi.

Resize Image During Paste/Place opcija smanjuje sliku koja je većih dimenzija i pri-
lagođava je dimenziji slike u koju ubacujete preko komande Place.

Zoom Resizes Windows prilagođava veličinu prozora nivou uveličanja slike. Ova
opcija može biti uključena preko trake sa opcijama alata kada je Zoom Tool aktivan.

Zoom with Scroll Wheel omogućava uveličanje i smanjivanje uveli-


čanja slike pomoću točkića na mišu.

Flick to Scroll in Document. Kada koristite Hand Tool kliknite na slliku i brzo povuci-
te. Kada je ova opcija uključena slika će nastaviti kretnju.

Zoom Clicked Point to Center određuje da tačka na koju ste kliknuli da povećate
nivo uveličanja bude u centru prozora.

History log opcija omogućava da snimite sve što ste uradili sa dokumentom u Pho-
toshopu.

Reset All warning Dialogs omogućava


da resetujete odnosno ponovo omo-
gućite prikazivanje upozorenja koje
ste isključili preko Don't show again
opcije.

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 42


III Podešavanja Naučite Adobe Photoshop

Interface

Na ovoj kartici možete podesiti izgled Photoshopa. Prva je sekcija General i na njoj
možete podesiti sledeće opcije:

U prve 6 padajuće liste određujete poza-


dinsku boju područja slike i njeno senčenje
za sva tri dostupna režima u kojima možete
raditi

Standardni (Standard Screen Mode), preko celog ekrana sa menijem (Full Screen
with Menus) ili režim punog ekrana (Full Screen).

Show Channels in Color određuje da kanali boja na Channels kartici budu prikazani
u boji.

Show Menu Colors omogućava da budu prikazane boje kojima ste obojili stavke u
meniju radi lakšeg snalaženja i navigacije.

Show Tool Tips vam prikazuje mali lebdeći natpis i informa-


ciju kada navedete kursor iznad neke ikonice.

Panels & Documents

Auto -Collapse Iconic Panels. Kartice na paleti mogu biti smanjene na prikaz iko-
nica. Kada je ova opcija uključena kartica koja je proširena se automatski skuplja
kada kliknete na bilo koji deo radnog prostora.

Auto Show Hidden Panels omogućava da bude prikazana paleta kada je privreme-
no sakrivena kao na primer kada radite u režimu punog ekrana možete prikazati
paletu navođenjem kursora na desni zid ekrana.

Open Documents as Tabs određuje da svi dokumenti (svi koje otvarate i novo - kre-
irani) budu poređani kao kartice koje su poređane u vrhu područja slike. Kada je
ova opcija isključena dokumenti su prikazani na ekranu kao lebdeći prozori.

Enable Floating Document Window Docking omogućava da dokumente koji su


prikazani na karticama klikom i povlačenjem pretvorite u dokumente u lebdećim
prozorima i obrnuto.

Restore Default Workspaces vraća radne prostore na podrazumevani raspored.

UI Text Options

Iz UI Language padajuće liste možete promeniti jezik prikaza menija.

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 43


III Podešavanja Naučite Adobe Photoshop

UI Font Size određuje veličinu prikaza garnitura slova (prva padajuća lista na traci
sa opcijama alata kada je Type Tool aktivan).

File Handling

Image Previews padajuća lista određuje dali Photoshop treba da sačuva prikaz sli-
ke. Prikaz slike određuje kako slika izgleda na ekranu.

File Extension određuje dali dokumenat treba da bude sačuvan sa ekstenzijom


upisanom malim ili velikim slovima.

Save As to original Folder određuje da bude otvoren direktorijum iz koga je slika


otvorena kada koristite komandu Save As da sačuvate sliku.

Klikom na dugme Camera Raw Preferences otvarate dijalog u kome podešavate


opcije dostupne za ovaj Photoshop dodatak.

Prefer Adobe Camera Raw for Supported Raw Files određuje da slike odnosno raw
formati koji su podržani od ovog dodatka budu uvek automatski otvarani u Camera
RAW.

Ignore EXIF profile tag. EXIF podaci dolaze od digitalnog foto - aparata i donose
korisne informacije o profilu boja, modelu aparata itd. Kada isključite ovu opciju
neće vam biti dostupni ti podaci.

Ask Before Saving Layered TIFF files ima pozadinu u tome što TIFF datoteke mogu
da budu izuzetno velike (u kb ili MG) kada u svom sastavu imaju slojeve. Prepo-
ručljivo je da uključite ovu opciju i razmislite pre nego sačuvate TIFF datoteku sa
kreiranim slojevima.

Maximize PSD and PSB File Compatibility određuje da Photoshop sačuva još jednu
verziju slike koju mogu da otvore stare verzije Photoshopa i obezbeđuje kompa-
tibilnost sa ostalim programima. Nepovoljnost je da datoteke imaju nešto veću
veličinu.

Adobe Drive - omogućava pristup Version Cue serveru. Možete ga preuzeti ovde
http://www.adobe.com/go/adobedrive

Recent File List Contains () files. Upišite broj nedavnih doku-


menata koji su prikazani na listi nedavno otvaranih datoteka
(File > Open Recent > ime datoteke). Preko ove opcije možete
brzo pristupiti i otvoriti datoteke sa kojima ste nedavno radili
u Photoshopu.

Performance

U Memory Usage sekciji određujete količinu radne memorije (RAM) koju dozvolja-

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 44


III Podešavanja Naučite Adobe Photoshop

vate Photoshopu da koristi kada radite sa njim. Ako ne planirate da koristite druge
programe dok radite u Photoshopu dozvolite 70-80%. Ako planirate da pokrećete i
koristite i druge aplikacije pomerite klizač do 55-60%.

Scratch Disks

Kada Photoshop nema dovoljnu količinu RAM za izvršenje zadate operacije on ko-
risti čvrsti disk kompjutera i to se zove disk za grebanje (Scratch Disk). Poželjno je
odobriti disk na kome nije instaliran Operativni sistem.

History States određuje koliko koraka iz istorije treba da bude sačuvano u RAM
kompjutera. Koraci odnosno akcije koje ste preduzeli su izlistani na History kartici
i možete se preko njih vratiti na neku izvršenu akciju ili je izbrisati. Možete upisati
broj koraka koji Photoshop čuva u RAM memoriji, što je veći broj više RAM memo-
rije je potrebno za istoriju a manje ostaje za izvršenje zadatih operacija.

Cache Levels. Photoshop može da sačuva nekoliko verzija dokumenta sa različitim


nivoima uveličavanja radi bržeg prikazivanja na ekranu kada radite sa uveličanjem
slike. Kada zumirate odnosno uveličate sliku Photoshopu treba vreme da napravi
novu verziju slike i prikaže vam. Sa sačuvanim (Cash) verzijama u mogućnosti je da
vam brzo prikaže rezultat. Upišite broj verzija koje Photoshop treba da sačuva, ako
često uveličavate sliku na nekoliko nivoa uveličanja povećajte broj koji je po fabrič-
kom podešavanju 4.

Ako imate grafičku kartu koja podržava Open GL možete ga odobriti ili isključiti.
Kada Photoshop otkrije grafičku kartu koja podržava Open GL ova opcija je auto-
matski uključena. Open GL vam omogućava da radite sa 3D objektima u Photos-
hopu a osim toga neke mogućnosti Photoshopa zahtevaju Open GL da bi bile u
funkciji.

Cursors

U Painting Cursors sekciji možete odrediti kako je prikazana četkica kada bojite sa
njom u Photoshopu:

Standard je standardni način prikaza ikonice četkice.

Precise služi za precizno bojenje gde je umesto kruga četkice prikazan krst sa tač-
kom u sredini koja predstavlja centar.

Kada uključite Normal Brush Tip opciju pojaviće se dve pod - opcije:

Da bude prikazan krst u sredini četkice - Show Crosshair in Brush Tip.

Da bude prikazan samo krst u sredini dok bojite - show only Crosshair While Pain-
ting.

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 45


III Podešavanja Naučite Adobe Photoshop

Potpuno iste pod - opcije imate kada uključite Full Size Brush Tip s tim da je četkica
prikazana u 100% svojoj veličini.

U Other Cursors sekciji možete odrediti da svi ostali alati budu prikazani standar-
dno odnosno da vidite njihovu ikonicu na ekranu ili Precise to jest da izgled alata
na ekranu bude prilagođen za preciznost.

Transparency & Gamut

U Grid Size listi određujete veličinu kocki kojima su obeleženi providni delovi slike a
u Grid Colors njihove boje.

Gamut Warning. Kada boje mogu biti prikazane na ekranu ali ne i odštampane
Photoshop obeležava te delove bojom koju izaberete klikom na Color kvadrat da se
otvori Select gamut warning color djalog. Ova opcija prikazivanja boja koje su van
opsega boja za štampanje se nalazi u View > Gamut Warning.

Units and Rulers

Prve dve padajuće liste služe da odredite podrazumevane vrednosti za lenjire (Ru-
lers) i slova (Type).

Column Size sekcija služi da odredite dužinu kolo-


na (stubaca) i njihovo rastojanje. Kolone mogu da
budu korisne ako recimo pravite sliku za InDesign
projekat i trebate ubaciti sliku u kolone. Kada kre-
irate novi dokumenat imate opciju da širinu doku-
menta odredite u kolonama.

U New Document Preset resolutions sekciji određujete podrazumevane vrednosti


za nove dokumente koje budete kreirali u Photoshopu. Prvo polje je za dokumente
koji su namenjeni za štampanje (Print Resolution) a drugo za nove dokumente koji-
ma je namena ekran i Internet.

Point/Picas Size. Za većinu korisnika je Poscript opcija zadovoljavajuća. Kada je ova


opcija odobrena jedan piksel na ekranu se prevodi kao jedna tačka na papiru kada
se dokumenat štampa u rezoluciji 72 ppi (tačaka po inču).

Guides, Grid & Slices

U ovoj sekciji možete odrediti boje prikaza vođica (Guides), pametnih vođica
(Smart Guides), mreže (Grid) i delova (Slice). Osim boje za vođice imate opciju u
Guides sekciji da izaberete iz Style padajuće liste da budu prikazane kao linje (Li-
nes) ili isprekidane linije (Dashed Lines).

Mreža može biti ocrtana linijama, isprekidanim linijama ili tačkama. Opcije za ocr-
tavanje mreže birate iz Style padajuće liste u Grid sekciji. Podelu mreže određujete
u Gridline Every tekst polju. Upišite broj a zatim odaberite mernu jedinicu iz slede-

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 46


III Podešavanja Naučite Adobe Photoshop

će padajuće liste. Subdivisions određuje na koliko pod-sekcija se dalje deli mreža.

U Slices sekciji osim biranja boje za delove koje možete pretvoriti u hiperlinkove
možete i odobriti opciju da budu prikazani brojevi delova (Show Slice Numbers)
radi bolje preglednosti.

Plug-Ins

Photoshop smešta dodatke (Plugin) u C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop


CS5\Plug-ins. Za slučaj da imate dodatke za Photoshop u nekom drugom direkto-
rijumu na kompjuteru kliknite u polje ispred Additional Plug-Ins Folder da postane
aktivno dugme Choose, kliknite na njega i navedite na direktorijum sa dodacima.

Allow Extensions to Connect to the Internet opcija dozvoljava ekstenzijama i doda-


cima da komuniciraju sa serverom i provere za eventualne nadogradnje (Update).

Load Extension Panels odobrava da Photoshop učita i prikaže palete ekstenzija to


jest dodataka.

Show CS Live in application bar odobrava prikazivanje ovog servisa na traci sa opci-
jama aplikacije.

Type Options

Use Smart Quotes određuje da budu korišćeni zaobljeni znaci navoda. Isključite
ovu opciju da znaci navoda budu prave kose linije.

Show Asian Text Options se tiče samo korisnika koji rade sa azijskim pismima od-
nosno garniturama slova.

Enable Missing Glyph Protection odobrava Photoshopu da automatski odabere


garnituru slova koja sadrži znak koji nedostaje u garnituri slova sa kojom radite.
Ovo se naročito tiče korisnika koji rade sa ćiriličnim garniturama slova jer većina
garnituri za sada nema znakova odnosno š, ć, ž, š, đ slova.

Show Font Names in English određuje da imena garnituri slova budu prikazane
isključivo na Engleskom.

Font Preview Size je veličina prikaza pregleda


garniture slova. Prva padajuća lista na traci sa
opcijama alata kada aktivirate Type Tool. Može-
te odabrati između 5 ponuđene veličine: mala
(Small), srednja (Medium), velika (Large), veo-
ma velika (Extra Large) i ogromna (Huge).

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 47


Raspored i podela alata

Alati u Photoshopu su raspoređeni u kutiji sa alatima (Window > Tools) po sekci-


jama u zavisnosti koju vrstu zadataka obavljaju i smešteni po grupama na osnovu
sličnosti tako da nisu svi alati vidljivi u kutiji sa alatima koja se po fabričkom po-
dešavanju pojavljuje na levoj strani ekrana kada pokrenete Photoshop. Sekcije su
razdvojene horizontalnom crtom. Neki od alata su prikriveni odnosno moguće ih je
videti preko kontekst menija (lebdećeg prozorčeta) koje se pojavljuje kada kliknete
na mali crni trougao u dnu vidljivog alata. Kada se pojavi lebdeće prozorče kliknite
na ime alata da ga aktivirate.

Drugi način da aktivirate alat je pomoću tastaturske prečice. Većina alata (osim
Blur, Sharpen i Smudge) imaju pripisanu tastatursku prečicu za brzo pokretanje i
ona je ispisana na desnoj strani od imena alata u kontekst meniju odnosno lebde-
ćem prozorčetu. Tastaturska prečica za alat se može videti i kada navedete kursor
iznad ikonice alata i sačekate – pojaviće se tanka traka ispod kursora na kojoj je
ispisano ime alata i tastaturska prečica u vidu slova u zagradama. Da aktivirate
alat pritisnite njegovu tastaturku prečicu. Da ste aktivirali alat možete zaključiti po
izgledu kursora koji se pretvara u ikonicu alata koji je aktivan. Aktivan alat je ozna-
čen i u kutiji sa alatima, ima svetliju boju i okvir. Osim što možete aktivirati alat
pomoću tastaturske prečice se možete prebaciti na alat iz iste grupe alata ili na bilo
koji drugi alat. Navešću jedan primer:

Recimo da je Move Tool aktivan. Da se prebacite na Lasso Tool pritisnite taster L.


Pritisnite još jednom L i bićete prebačeni na Polygonal Lasso Tool, sledeći pritisak
na L vas prebacuje na Magnetic Lasso Tool a naredni vraća na Lasso Tool. Pritiskiva-
njem iste tastaturske prečice vi kružite kroz grupu srodnih alata po rasporedu koji
je unapred određen a to je raspored iz kontekst menija.
III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

Kutija sa alatima

Alati za selekciju Vektor alati

Move Tool

završetak sekcije

Alati za retuširanje Navigacioni alati

Photoshop Extended
aktivan alat

Zoom Tool

Quick mask Alati boja

Boja prednjeg i
zadnjeg plana

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 49


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

Move Tool

Move Tool je prvi alat na listi odozgo na dole u kutiji sa alatima. Da aktivirate Move
Tool kliknite na njegovu ikonicu u kutiji sa alatima ili koristite tastatursku prečicu
slovo V na tastaturi. Kada aktivirate Move alat pojaviće se na traci opcija alata
(Window u meniju > Options ako je nemate prikazanu na ekranu) neke opcije koje
su dostupne samo kada je ovaj alat aktivan.

Opcije za poravnanje i raspoređivanje slojeva su dostupne na traci sa opcijama


alata u vidu ikonica kada je Move alat aktivan i iz Layer > Align Layers To Selection
i Layer > Distribute. Da biste koristili Align Layers To Selection (poravnaj izabrane
slojeve) morate imati najmanje dva sloja aktivna na LAYERS kartici koja se nalazi na
paleti a Distribute (rasporedi) morate imati najmanje 3 sloja aktivna.
opcije poravnanja
opcije raspoređivanja

Na traci sa opcijama alata imate i dva prazna kvadrata, kada kliknete u neki kvadrat
pojaviće se znak za potvrdu i imaćete neke dodatne opcije za ovaj alat uključene.
Kada je opcija Show Transform Controls uključena, pojaviće se okvir oko sadržaja
sloja koji je aktivan i moći ćete da ga skalirate. Skaliranje hoće da kaže povećava-
nje, smanjivanje, rotiranje. Da održite proporcije dimenzija objekta pritisnite taster
Shift na tastaturi dok menjate dimenzije. Osim skaliranja dostupne su i opcije za
transformisanje objekta, potrebno je da držite neku kombinaciju modifikatora Ctrl,
Shift i Alt. Ova opcija se isključuje narednim klikom u kvadrat ispred i morate to
uraditi ručno, u suprotnom će ostati na snazi sve dok je ne isključite čak i kada sle-
deći put budete aktivirali Move alat.

Auto Select opcija kada je uključena forsira aktiviranje sloja na LAYERS kartici,
kada kliknite na njegov sadržaj u području slike (platno za crtanje) Move alatom. U
padajućoj listi sa desne strane Auto-Select opcije možete izabrati između Layer (ak-
tivira samo jedan sloj na kome se nalazi sadržaj na koji ste kliknuli) i Group što će
aktivirati grupu slojeva ukoliko ste ih grupisali pomoću opcije Layer > Group Layers
(Ctrl + G).

Kliknite direktno na sliku i držeći taster miša pritisnut premestite objekat - sadržaj
sloja koji je automatski aktiviran i prepoznaje se po plavoj boji pozadine na LAYERS
kartici. Kada ste zadovoljni novom pozicijom na kojoj se objekat nalazi, otpustite

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 50


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

taster miša. Ovo je ujedno i osnovni zadatak ovog alata, premeštanje sadržaja ak-
tivnog sloja. Možete koristiti Move Tool i da prebacujete slojeve iz jednog otvore-
nog dokumenta u drugi. Move Tool alat ne možete koristiti za pomeranje i preme-
štanje Background sloja.

Možete duplirati sadržaj sloja kada je Move Tool aktivan, držite Alt taster na tasta-
turi pritisnut i pojaviće se još jedna ikonica za ovaj alat ispod trenutne i biće bele
boje. Kliknite i držeći taster miša pritisnut povucite u stranu. Iskopirali ste sadržaj
sloja (automatski je kreiran novi sloj koji ima isto ime sa nastavkom copy) i možete
ga premeštati i manipulisati sa njim.

Kako da postavite (ubacite) jednu sliku iznad druge

Prva situacija koju ću opisati je da imate dve slike otvorene u Photoshopu. Nebitno
je da li su one poređane na karticama (Tab) ili su svaka u svom plutajućem prozoru
(Floating Window).

Bitno je da slika, ili njen deo (sloj) nije na Background ili zaključanom sloju.
Background sloj se tako i zove po fabričkom podešavanju i to i piše na njemu, ima
ikonicu katanca sa desne strane minijaturnog prikaza na LAYERS kartici. Ovaj sloj
ima svaka novo kreirana slika i većina slika kada ih otvorite u Photoshopu, ne mo-
žete ga pomerati ni premeštati. Zaključan sloj može da ima bilo koji natpis, naziv ili
ime a prepoznaćete ga po ikonici katanca.

Najbrži način da otključate Backgound sloj je da kliknete na ikonicu katanca i držeći


taster miša pritisnut prevučete katanac na ikonicu korpe za otpatke. Drugi način
je da dvaput brzo kliknete na minijaturni prikaz sloja i potvrdite na dugme OK u
New Layer dijalogu koji se pojavi. Ovim ste konvertovali zaštićeni Background sloj u
normalan (običan) i možete ga pomerati i premeštati iz
jednog dokumenta u drugi.

Zaključan sloj ima ikonicu katanca sa desne strane i obe-


ležena je i druga ikonica katanca (podebljana) na LAYERS
kartici koja se nalazi u Lock: sekciji. Da otključate ovaj
sloj, kliknite na ikonicu katanca u Lock: sekciji, ili prevu-
cite katanac na ikonicu kante za otpatke.

Kada ste otključali sloj ili konvertovali Background sloj, uverite se da je sloj na
kome se nalazi slika ili objekat koji hoćete da prebacite aktivan, to jest da ima
plavu pozadinu. Vodite računa o dimenzijama dokumenata, ako je slika ili sloj koji
ubacujete mnogo većih dimenzija moraćete da ga smanjite pre nego ga prebacite.
Ako to niste uradili pre prebacivanja, možete i nakon a dobar način je da prvo taj
Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 51
III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

sloj pretvorite u Smart Object a zatim smanjite ubačeni sloj (sliku).

Izaberite Move Tool iz kutije sa alatima, kliknite na područje slike i držeći taster
miša vucite prema kartici na kojoj se nalazi druga slika na koju hoćete da dodate
(prebacite) sliku ili sloj. Kada budete iznad kartice na kojoj se nalazi slika koja treba
da primi drugu sliku ili sloj, zadržite i bićete prebačeni na tu karticu. Spustite se
niže (još uvek držite taster miša pritisnut) i otpustite. Na ekranu će se pojaviti slika,
objekat koji ste prebacili. Ovim ste iskopirali i prebacili sliku, objekat ili sloj tako da
imate sliku koju ste prebacili onakvu kakva je i bila u originalnom dokumentu plus
kopiju slike ili sloja u drugom dokumentu.

Drugi način da ubacite jednu sliku u drugu je preko komande Place. Sa otvorenom
slikom u Photoshopu na koju hoćete da dodate (ubacite) drugu, idite na File > Pla-
ce. Otvoriće vam se Place dijalog u kome treba da navedete na sliku koju hoćete
da ubacite, kliknete na nju a zatim na dugme Place. Biće ubačena ta slika kao novi
Smart Object sloj. Kada ovako ubacujete sliku, trebate potvrditi ubacivanje. Slika
će stajati na centralnom delu sa okvirom i možete joj promeniti dimenzije pre nego
što potvrdite ubacivanje preko znaka za potvrdu na traci sa opcijama alata (Opti-
ons Bar) ili tastera Enter.

Kada ubacujete slike preko Place komande možete koristiti dodatnu povoljnost
koju nudi Photoshop a to je da slika koja se ubacuje bude automatski prilagođena
dimenzijama slike u koju ubacujete. Ovo je korisno za slučaj da slika koju ubacujete

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 52


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

ima veće dimenzije od slike u koju ubacujete. Idite na Edit > Preferences > General
(Ctrl + K) i kliknite u kvadrat ispred polja Resize Image During Place.

Marquee Tool

Odmah ispod Move Tool alata u kutiji sa alatima nalazi se grupa Marquee alatki.
Da biste videli koji su sve alati dostupni, kliknite na mali
crni trougao u donjem desnom uglu ikonice. Rectan-
gular Marquee Tool pravi pravougaone selekcije, ili
kvadratne kada držite taster Shift na tastaturi dok ocr-
tavate selekciju. Eliptical Marquee Tool pravi elipsaste
selekcije, da ocrtate krug držite taster Shift na tastaturi
dok ocrtavate selekciju. Kada stisnete I zadržite taster
Alt dok ocrtavate selekciju, selekcija koju ocrtavate će
se širiti iz tačke u koju ste prvi put kliknuli da je napravite. Single Row i single Colu-
mn prave selekcije od jednog piksela po širini ili dužini. Kada hoćete da napravite
ovakvu selekciju, izaberite alat i kliknite na sliku. Biće automatski ocrtana selekcije
od jednog piksela koju možete i premeštati. Na traci sa opcijama alata će se pojavi-
ti dodatne opcije kada je neka od Marquee alatki aktivirana.

Ocrtavanje selekcije se vrši tako što odaberete Marquee alat iz kutije sa alatima
(M) kliknete i povučete držeći taster miša priti-
snut, kada ste zadovoljni figurom koju ste nacrtali
otpustite taster miša i ocrtali ste selekciju koju
možete pomerati i premeštati. Navedite kursor
unutar selekcije i on će se pretvoriti trougao koji
je sličan trouglu za Move Tool ali je bele boje,
kliknite i držeći taster miša pritisnut prebacite
selekciju na drugo mesto. Kada pravite selekcije
pomoću Marquee alatki obavezno obratite pažnju na traku sa opcijama alata i
koja je opcija za pravljenje selekcije izabrana. Redom su poređane: New selecti-
on (napravi novu selekciju), Add to selection (dodaj na postojeću selekciju),
Subtract from selection (oduzmi od postojeće selekcije) i Intersect with selecti-
on (zadrži samo delove na kojima se selekcije seku). Opcija koja je aktivna ima
okvir i drugačiju boju.

U polju Feather možete upisati koliko piksela hoćete da bude zona tranzicije
(od piksela sa slike prema providnosti, radi slično kao i Anti-Aliasing koji je opisan
u nastavku) oko selekcije koju pravi ova opcija. Prednost korišćenja Feather opcije
je da ćete imati mekane ivice oko selekcije koju ste napravili i moći ćete da je bolje
uklopite i ukombinujete sa ostalim delovima slike kada pravite kompozicije sastav-
ljene iz više delova. Vrednost koju ukucate u ovom polju, ostaće na snazi sve dok
sami ne promenite. Ukucajte 0 px ako ne želite da koristite ovu opciju.

Kada radite sa Rectangular Marquee Tool, Anti-Aliasing kvadrat će postati aktivan.


Sve slike su sastavljene od kvadratnih piksela i ova opcija je dizajnirana da sakrije
oštre ivice piksela duž krive selekcije. Da biste imali bolju predstavu, ocrtao sam
okruglu selekciju i popunio je crnom bojom, prvi krug je sa isključenom Anti-Alia-
sing opcijom a drugi sa uključenom ovom opcijom. Uverite se da je ova opcija

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 53


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

uklučena kada pravite selekcije da biste imali bolje rezultate i meke ivice oko selek-
cija.

U Style: padajućoj listi imate tri ponuđene opcije:

Normal – pravi selekcije onako kako ih vi ocrtate.

Fixed Ratio vam daje mogućnost da unapred definišete razmere (ne i dimenzije),
kao na primer Width (širina) 1, Height (visina) 2, gde će visina selekcije uvek biti
duplo veća od širine.

Fixed Size opcija vam daje mogućnost da unapred odredite dimenzije selekcije
ukucavanjem brojeva u tekst polja. Kada ste unapred odredili dimenzije, figura će
biti ocrtana kada kliknete na sliku, navedite kursor unutar selekcije, kliknite i držeći
taster miša pritisnut pomerajte selekciju.

Refine Edge.. dugme postaje aktivno kada napravite selekciju i služi za una-
pređivanje selekcije. Kada kliknete na Refine Edge dugme otvoriće se istoimeni
dijalog u kome su smeštene komande za unapređivanje i podešavanje napravljene
selekcije.

Kada napravite selekcije, dostupni su samo pikseli unutar selekcije za rad i mani-
pulaciju. Sve što je van selekcije je zamrznuto i zaštićeno od bilo kakvih promena.
Unutar selekcije možete bojiti četkicom, primeniti filter, gradient itd. Od kreirane
selekcije možete napraviti novi Fill ili Adjustment sloj iz Layer menija: Lazer > New
Fill layer ili New Adjustment Layer.

Od napravljene selekcije možete kreirati masku sloja


(layer mask) pod uslovom da se ne nalazite na Backgro-
und sloju ili novi sloj (Ctrl + J) koji će sadržati samo selek-
tovani deo slike a sve ostalo će biti providno.

Kada napravite selekciju imaćete opcije za manipulaciju


specifični za Marquee alate preko kontekst menija do
koga se stiže desnim klikom u području slike.

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 54


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

Tipovi za rad sa Marquee Tool alatima

Da aktivirate Marquee alat pritisnite slovo M na tastaturi, da se prebacujete iz-


među Rectangular i Elliptical Marquee alatki pritisnite Shift + M. Sa Rectangular
Marquee alatkom aktivnom kliknite i povucite u stranu i nacrtaćete pravougaonu
selekciju.

Da nacrtate kvadrat, držite Shift na tastaturi dok ocrtavate.

Ako pritisnete Alt na tastaturi dok ocrtavate, nacrtaćete figuru čiji je centar u tački
koju ste kliknuli da počnete da ocrtavate.

Da nacrtate kvadrat ili krug iz tačke koju ste prvi put kliknuli da započnete ocrtava-
nje, pritisnite i držite Alt kada počnete da ocrtavate a zatim pritisnite i držite i Shift
taster (zajedno sa Alt dok ocrtavate). Kada ste završili sa ocrtavanjem, otpustite
taster miša prvo, a zatim modifikatore Alt i Shift.

Da premestite selekciju, navedite mišem unutar selekcije, kliknite i prebacite selek-


ciju držeći taster miša pritisnut.

Da deselektujete sve i počnete novu selekciju, kliknite bilo gde van selekcije.

Da dodajete na postojeću selekciju, pritisnite Shift pre nego počnete da ocrtavate


(pojaviće se znak plus ispod kursora), zatim
kliknite i povucite da ocrtate selekciju. Ako
hoćete da ocrtate kvadrat ili krug, otpustite
Shift nakon što ste započeli ocrtavanje a zatim
ga pritisnite još jednom (pritisnite i držite i Alt
kada po drugi put pritisnete Shift ako hoćete
da selekcija kreće iz tačke u koju ste prvi put
kliknuli).

Da oduzimate od selekcije, pritisnite Alt pre nego počnete da ocrtavate (ispod kur-
sora će se pojaviti znak minus).

Da ocrtate intersekciju selekcija, pritisnite Shift i Alt pre nego počnete da ocrtava-
te.

Da transformišete selekciju slobodnim stilom, kliknite desnim klikom i izaberite


Transform selection.

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 55


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

Kliknite desnim klikom još jednom i izaberite neku od opcija transformacije: Scale,
Rotate, Skew..

Odsecite stvarne piksele sa slike po dimenzijama pomoću Marquee alata

Crop Tool u Adobe Photoshopu je moćan alat i omogućava da odečete, odsečete


u perspektivi ili sakrijete odsečeni deo tako da možete da se vratite na kompletan
prikaz slike kad god to poželite. Jedna stvar je nepovoljna kod ovog alata: da biste
odsekli po dimenziji stvarne piksele sa slike morate postaviti vođice (Guides) inače
će Crop Tool odseći ono što ste ocrtali i ako to nisu stvarni pikseli sa slike on će ih
uveličati ili smanjiti. Pomoću Marquee alata možete odseći po unapred određenoj
dimenziji stvarne piksele sa slike bez postavljanja vođica.

Prvo pretvorite sloj sa slikom u Smart Object. Aktivirajte Marquee Tool iz kutije sa
alatima zatim iz Style liste na traci sa opcijama alata
izaberite Fixed Size i ukucajte u W i H poljima širinu i
dužinu u pikselima, centimetrima, milimetrima. Posle
ukucane širine (W) pritisnite Tab da se prebacite na
visinu (H) i ukucajte željenu visinu. Na kraju pritisnite
Enter na tastaturi da potvrdite i ne zaboravite da za
brojeva stavite px ili cm, mm oznaku dimenzije.

Kliknite na sliku i Photoshop će nacrtati figuru po dimenzijama koje ste upisali.


Kliknite unutar nacrtane figure i premestite je na ekranu da obuhvati deo slike koji
hoćete da zadržite. Idite na Image > Crop i odsekli ste taj deo slike. Ako se predo-
mislite, pritisnite Ctrl + T tastatursku prečicu za Free Transform, kliknite unutar
slike i pomerajte dok na ekranu ne bude prikazan deo slike koji vam je potreban.

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 56


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

Pritisnite taster Enter da potvrdite operaciju. Ovo je ustvari Hide opcija kod Crop
Tool alata.

Ako hoćete da sliku vratite na originalni izgled idite na Image Reveal All. Sve ovo
možete menjati kad god poželite samo sačuvajte sliku u PSD formatu.

Lasso alati

U Photoshopu CS5 je dostupno ukupno 3 laso alata. Ova grupa služi za pravljenje
selekcija. Prvi na listi je Lasso Tool pomoću
kojeg možete praviti selekcije slobodnom
rukom, drugi je Polygonal Lasso Tool koji
pravi selekcije pravih linija i treći je Magnetic
Lasso Tool koji automatski otkriva ivice na
dobro kontrastiranim slikama i pravi putanju
odnosno selekciju na osnovu njih. Da aktivirate neku od laso alatki možete klikom
na njenu ikonicu u kutiji sa alatima ili preko tastaturske prečice, slova L.Da vidite
sve alate iz Lasso porodice koja je treća na listi odozgo na dole u kutiji sa alatima,
kliknite na mali crni trougao u donjem desnom uglu laso ikonice koja je vidljiva da
se pojavi lebdeća lista a zatim na ime alata da ga aktivirate.

Na traci opcija alata biće dostupne dodatne opcije za svaki laso alat i one se ne
razlikuju od opcija koje važe za Marquee alate sem kada izaberete Magnetic Lasso
alat. Pojaviće se 3 dodatne opcije + četvrta koju možete koristiti kada radite preko
Pen Tablet. Tri dodatne opcije koje će se pojaviti su Width: u kojoj možete pode-
siti rastojanje u pikselima koje će biti uzeto u obzir za otkrivanje ivica od kojih će
biti napravljena selekcija. Contrast polje služi za određivanje minimuma kontrasta
prilikom određivanja ivica, odnosno selekcije (mora biti 10% kontrasta između
susednih piksela po fabričkom podešavanju). Frequency polje služi za određivanje
učestalosti tačaka koje će ovaj alat postavljati na putanji koju automatski kreira.

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 57


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

Lasso Tool

Kada koristite Lasso Tool alat, jednostavno kliknete da započnete i ocrtavate puta-
nju slobodnom rukom držeći taster miša pritisnut. Kada otpustite, kraj i početak će
se spojiti ako vi to niste učinili i pojaviće se marširajući mravi koji označavaju deo
koji je izabran to jest selektovan. Ako se pitate kada da koristite ovaj alat, možete
ga koristiti da napravite grubu selekciju dela slike i zatim radite unutar selekcije,
odnosno osigurate neki deo na kome ne treba da budu vršene nikakve promene
(sve što je van selekcije je zamrznuto i nedostupno). Da poništite selekciju, kliknite
bilo gde van selekcije. Možete takođe koristiti Lasso alat da napravite selekciju a
zatim pomoću Patch Tool alata prelepite postojeće piksele nekim drugim sa slike.

Polygonal Lasso Tool

Polygonal Lasso Tool trebate koristiti kada hoćete da napravite selekciju koja ima
prave ivice. Obično ćete koristiti ovaj alat da selektujete objekte kao što je u ovom
slučaju objekat robne kuće u Knjaževcu. Kliknite u tačku na objektu da započnete
selekciju, zatim otpustite i kliknite u drugu tačku i biće ocrtana prava linija. Dok
radite možete koristiti tastatursku prečicu Ctrl + (+ ili -) da uveličate i smenjite nivo
uveličanja slike, što vam može koristiti da napravite što tačniju i bolju selekciju.

Kada uveličate sliku i nije vidljiva u celosti, nastavite sa alatom u pravcu tog dela
slike koji nije vidljiv i Photoshop će automatski pomerati sliku da biste mogli da
nastavite sa radom.

Pritisnite taster Shift kada hoćete da nastavite iz poslednje postavljene tačke pod
uglom od 45, 90, 135°... Kada ocrtate kompletan objekat i vratite se na mesto sa

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 58


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

koga ste započeli, pojaviće se slovo O ispod ikonice za


Polygonal Lasso Tool što znači da ste došli do kraja i da
ste tačno iznad tačke u koju treba da kliknete da biste
spojili selekciju.

Ako ste postavili tačku na pogrešnom mestu, možete je


izbrisati pritiskom na taster Backspace, da završite selek-
ciju možete i duplim klikom u bilo kom trenutku i posled-
nja tačka će se spojiti sa početnom u vidu prave linije.

Prilikom pravljenja selekcija u Photoshopu možete kombinovati alate za selekciju


da biste dobili dobre rezultate. Ja sam ovde koristio i Quick Selection Tool. Kada ko-
ristiti ovaj alat? Kada hoćete da izdvojite ili radite sa delovima slike koji imaju dosta
pravih ivica, to može da bude i prilagođavanje boja. Prvo napravite selekciju a za-
tim izaberete neku od opcija za prilagođavanje boja sa ADJUSTMENTS doka, maska
će biti automatski kreirana na osnovu selekcije koju ste napravili.

Magnetic Lasso Tool

Magnetic Lasso Tool treba koristiti za pravljenje selekcija kada imate dobro kontra-
stiran objekat. Ovaj alat sam postavlja tačke dok je navodite blizu ivica objekta koji
hoćete da selektujete. Trudite se da budete što bliže ivicama objekta i povremeno
klikćite tamo gde ivice nisu najjasnije da biste pomogli ovom alatu da dobro odra-
di posao. Ako je postavljena tačka na pogrešnom mestu, izbrišite je pritiskom na
Backspace na tastaturi.

Da započnete selekciju kliknite da postavite prvu tačku. Zatim navodite mišem alat
što bliže ivicama objekta i povremeno kliknite tamo
gde vidite da nema baš jasno definisanih i dobro kon-
trastiranih ivica. Ako je alat postavio tačku van ivica
objekta izbrišite je pritiskom na Backspace a zatim
sami kliknite blizu zadnje postavljene tačke da biste
pomogli u određivanju ivica i pravljenju selekcije.

Kada napravite selekciju i dođete do mesta sa koga ste


započeli, ispod ikonice ovog alata će se pojaviti slovo O ili
broj nula. Kliknite dok je slovo O vidljivo da biste pravilno
spojili selekciju. Pojaviće se marširajući mravi koji ozna-
čavaju selekciju i sa njom možete raditi sve što može da
se uradi sa selekcijama u Photoshopu.

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 59


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

Quick Selection, Magic Wand i Color Range

Magic Wand i Quick Selection prave selekcije na osnovu slič-


nosti boja sa tom razlikom da Quick Selection alatka radi na
principu otkrivanja ivica predmeta ili objekta a Magic Wand
selektuje boje koje se nalaze u nivou boja koji ste izabrali, ne
trudeći se da otkrije ivice predmeta ili objekta koji pokušava-
te da izdvojite. Ova dva alata su dostupni iz kutije sa alatima
u sekciji alata za selekciju i uvek je vidljiv samo jedan od ova
dva alata. Da vidite obadva i aktivirate jedan kliknite levim
klikom miša, prvo kliknite na mali crni trougao u dnu ikonice
koja se vidi i četvrta je odozgo na dole u kutiji sa alatima, da se otvori lebdeće pro-
zorče a zatim kliknite da aktivirate alat sa kojim hoćete da radite.

Drugi način da aktivirate jednu od alatki je tastaturska prečica slovo W na tastaturi.


Pošto je prečica isto slovo, kliknite još jednom slovo W da se prebacite na drugu
alatku ako niste aktivirali onu koja vam je potrebna. Koji je alat aktivan možete
videti u kutiji sa alatima i na početku trake sa opcijama alata, aktivna je ona alatka
čija je ikonica vidljiva.

Quick Selection Tool

Quick Selection Tool koristite kada imate neki objekat ili predmet koji hoćete da
izdvojite jer će vam dati bolje rezultate u tom poslu. Ova alatka je u stvari četkica
kojom bojite. Veličina četkice određuje područje koje će biti kalkulisano za selek-
ciju, možete menjati veličinu četkice klikom na mali crni trougao koji se nalazi iza
opcija za selekciju na traci sa opcijama alata ili preko tastature pomoću velike i
male zagrade [ - smanjuje, ] - povećava.

Opcija Sample All Layers treba da se uključi kada imate kompoziciju od više slojeva
(Layer) i hoćete u selekciju da uključite boje sa svih slojeva. Auto Enhance opcija
će automatski pokušati
da dotera selekciju. Da
uključite neku od opcija,
kliknite u kvadrat ispred da se pojavi znak za potvrdu .

Kada izaberete ovu alatku na traci opcija alata biće automatski aktivirana funkcija
New selection (napravi selekciju) i četkica kojom bojite će imati znak + (plus) u sre-
dini. Kada napravite početnu selekciju bićete prebačeni na Add to selection. Ovo je

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 60


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

u redu jer će te uglavnom praviti selekcije iz više puta i ova opcija će ostati aktivna
sve dok je ne promenite ručno klikom na neku drugu opciju ili kada pritisnete ta-
ster Alt na tastaturi.

Kada napravite selekciju postaće dostupna opcija Subtract from selection koja
se aktivira preko tastera Alt i ona oduzima od selekcije (ili klikom na četkicu sa
znakom (–) na traci opcija alata). Da ste aktivirali ovu funkciju videćete po znaku –
(minus) u šta će se pretvoriti znak + (plus) u sredini četkice kojom pravite selekciju.
Da poništite napravljenu selekciju i počnete novu od početka, pritisnite tastatursku
prečicu Ctrl+D ili idite na Select > Deselect.

Da napravite selekciju, kliknite na sliku i počnite da bojite četkicom. Automatski


će biti otkrivene ivice oko predmeta ili objekta koji hoćete da selektujete i biće
formirana selekcija u vidu marširajućih mrava. Ako niste sve izabrali što ste hteli,
kliknite opet i povucite u pravcu na kome se nalaze delovi slike koje hoćete da do-
date na selekciju. Ako je izabrano nešto što niste hteli, pritisnite taster Alt a zatim
kliknite na deo koji hoćete da oduzmete od selekcije (držite Alt taster pritisnut dok
oduzimate, kada ga otpustite vratićete se na dodavanje na selekciju). Možete kom-
binovati sa ostalim alatima kao što su Lasso da biste napravili dobru selekciju. Da
napravite savršenu selekciju kliknite na dugme Refine Edge koje se nalazi na traci
sa opcijama alata.

Otvoriće vam se Refine Edge dijalog koji je veoma kompleksan i jedan od najmoć-
nijih u Photoshopu. Ovo je ujedno i najveće unapređenje u novoj verziji Photos-
hopa, bar kada su alati za selekciju u pitanju. U ovom dijalogu možete doterati
selekciju do perfekcije pomoću mnogobrojnih klizača i funkcija i videti kako sve to
izgleda u odnosu na pozadinu kakvu vi izaberete iz View liste pri vrhu dijaloga.

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 61


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

Kada ste završili sa pravljenjem selekcije, pritisnite taster Ctrl i ikonica za Quick
Selection će se pretvoriti u ikonicu za Move Tool sa kojom možete premeštati se-
lektovani deo (biće trenutno aktivna Move alatka sve dok držite Ctrl, kada otpusti-
te vratićete se na Quick selection). Kliknite na sliku levim klikom i držeći Ctrl i levu
stranu miša pritisnutu, prebacite selekciju na novu poziciju ili u neki drugi otvoreni
dokumenat.

Magic Wand

Magic Wand alat koristite kada hoćete da napravite selekciju na osnovu sličnosti
boja. Ova alatka selektuje slične boje onoj na koju ste kliknuli. Na traci opcija alata
pojaviće se opcije za podešavanje. Iza ikonice alatke su opcije za pravljenje selekci-
je:

New selection (nova selekcija, Ctrl +D da poništite postojeću i započnete novu)

Add to selection – dodaj na selekciju (Shift + klik na sliku).

Subtract from selection – oduzmi od selekcije (Alt + klik na sliku).

Intersect with selection – zadrži samo delove koji se preklapaju (Alt + Shift + klik na
sliku).

Tolerance određuje kolika razlika treba da bude između sličnih boja koje su uklju-
čene u selekciju. Što je veći broj, više nijansi odnosno nivoa svetlosti te boje su
uključeni u selekciju.

Anti-alias treba ostaviti uključen a obratiti pažnju na Contiguous opciju. Kada je


ova opcija odobrena biće uključene u selekciju samo boje koje se dodiruju. Sam-
ple All Layers treba uključiti kada radite sa kompozicijom slojeva i hoćete da boje
sa svih slojeva budu uključene u selekciju.

Da napravite selekciju, kliknite na boju koju hoćete da selektujete, da dodate na


postojeću selekciju držite taster Shift dok klikćete svaki naredni put. Da oduzimate
od selekcije, držite taster Alt dok klikćete. Ne zaboravite da je Refine Edge dijalog
dostupan za sve selekcije u Photoshopu.

Color Range

Color Range nije alat dostupan u kutiji sa alatima već je komanda koju možete akti-
virati iz Select > Color Range. Color Range pravi selekcije na osnovu sličnosti boja, i
može da se kaže da je unapređena Magic Wand alatka, jer ima više opcija za pode-
šavanje kao i svoj dijalog u kome možete videti u minijaturnom prikazu napravlje-
nu selekciju u više varijanti: kao Quick Mask, u odnosu na crnu ili belu pozadinu…

Kada se otvori Color Range dijalog, obratite pažnju na padajuću listu Select: pri
vrhu dijaloga. Iz ove liste možete izabrati Sampled Color i da sami odaberete boje
koje će biti selektovane, a možete odabrati i neku od opcija za automatsko selekto-

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 62


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

vanje neke od boja ili tonova na slikama.

Kada imate Sampled Color opciju uključenu, trebate kliknuti na boju na slici ili na
minijaturni prikaz u Color Range dijalogu.

Localized Color Clusters radi isto što i Contiguous za Magic Wand, a Fuzziness odre-
đuje broj nivoa boja koji će biti uključeni u selekciju. Range klizač određuje koliki
procenat slike je uključen u selekciju, obično ga treba ostaviti na 100%.

Sa desne strane su tri pipete: prva označava da je započeta nova se-


lekcija, kliknite na sliku i gledajte u minijaturni prikaz u Color Range
dijalogu. Druga pipeta ima znak plus (+) ispod i nju izaberite (kliknite
na njenu ikonicu) kada hoćete da dodate na selekciju. Treća pipeta im
znak minus (–) i pomoću nje oduzimate od selekcije.

Možete da izokrenete selekciju preko opcije Invert, nekada će vam biti lakše da se-
lektujete suprotno od onoga što vam je potrebno a zatim izokrenete..

Možete da izaberete šta vidite na minijaturnom prikazu u Color Range dijalogu pre-
ko radio dugmića koji se nalaze odmah ispod minijaturnog prikaza:

Selection opcija kada je izabrana prikazuje selekciju (bela boja je selekcija, crna ne
selektovani delovi).

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 63


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

Image opcija će prikazati minijaturni prikaz slike sa kojom radite.

Kada završite sa podešavanjem selekcije, možete je sačuvati preko Save.. dugmeta.

Kliknite na dugme OK kada ste završili da potvrdite i izađete iz Color Range dija-
loga, i selekcija će se pojaviti na slici sa kojom radite u vidu marširajućih mrava.
Možete dalje unapređivati selekciju pomoću ostalih alatki ili preko Refine Edge
dugmeta koje je na traci opcija alata i pojavljuje se samo kada su aktivne alatke za
selekciju. Ako ne vidite Refine Edge dugme, prebacite se na neku od alatki za selek-
ciju: Magic Wand, Lasso i ono će se pojaviti.

Refine Edge možete koristiti uvek kada vam zatreba aktiviranjem nekog od alata za
selekciju i navešću jedan primer: kada imate sačuvanu selekciju idite na Select >
Load Selection a zatim koristite Refine Edge da dodatno unapredite selekciju.

Crop, Slice i Slice Select alati

Crop Tool koristite da odsečete deo slike. Pomoću ovog alata možete odseći deo
slike i u perspektivi (ova opcija je dostupna samo kada trajno odsecate deo sli-
ke). Još jedna ekstremno uslužna opcija ovog alata je opcija Hide – sakrij, tako
da vi ustvari ne odsecate trajno taj deo slike već ga sakrivate. Iako na ekranu
slika izgleda da je odsečena i da povratka nema, možete uvek povratiti odsečeni
(sakriveni) deo preko opcije Reveal All iz Image menija programa.

Slice Tool i Slice Select Tool koristite kada dizajnirate elemente ili kompletne stra-
nice za Internet sajt ili blog. Ovi alati omogućavaju da pretvorite slike u linkove
koji vode do drugih internet stranica ili sajtova. Osim toga možete podeliti sliku na
delove i optimizirati svaki deo zasebno u Save for Web & Devices dijalogu. Kada
krenete da sačuvate sliku podeljenu na manje delove (slice) imaćete opciju da uz
optimizirane slike sačuvate i HTML kod koji je neophodan za prikazivanje u Internet
pregledaču.

Ove tri alatke se nalaze u kutiji sa alatima na 5. mestu odozgo na dole gledajući i
uvek je vidljiva samo jedna. Kliknite na tro-
ugao u donjem desnom uglu vidljivog alata
i otvoriće se lebdeće prozorče sa svim alat-
kama iz ove grupe. Da aktivirate neku od
alatki, navedite kursor iznad njene ikonice
i imena, (pozadina će promeniti boju), kli-
knite i aktivirali ste alat. Da se uverite da je
aktivan alat možete preko kutije sa alatima
– uvek je vidljiv samo aktivan alat ili preko trake sa opcijama alata, ikonica aktivnog
alata stoji na početku trake. Da aktivirate neku alatku iz ove grupe možete i preko
tastaturske prečice slova C, kliknite na ovo slovo na tastaturi i pogledajte u kutiji
sa alatima i na početku trake sa opcijama alata koju ste alatku aktivirali. Ako niste
aktivirali onu koja vam je potrebna nastavite da pritiskate slovo C dok se ne pojavi
ona sa kojom hoćete da radite.

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 64


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

Crop Tool – osecanje dela slike

Da biste koristili ovu alatku trebate imati otvoren dokumenat to jest sliku. Aktivi-
rajte Crop Tool, kliknite na sliku i držeći taster miša pritisnut povucite u stranu da
ocrtate figuru po kojoj će slika biti odečena. Kada ste ocrtali figuru, deo koji će biti
zadržan će ostati nepromenjen i biće podeljen na 9 kvadrata, a deo koji treba da
bude odsečen će biti zatamnjen crnom bojom.

Ocrtanu figuru možete premeštati na ekranu – kliknite unutar dela koji nije zatam-
njen i držeči levi taster miša povucite da biste premestili položaj figure.

Figuru koju ste ocrtali možete povećavati i smanjivati navođenjem kursora na neki
od kvadrata koji se po-
javljuju na uglovima i
sredinama svake strane
figure. Kada se kursor
pretvori u dve strelice
u suprotnim pravcima,
kliknite i povucite na
spolja da proširite ili

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 65


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

unutra da smanjite figuru. Da održite proporcije, pritisnite i taster Shift na tastaturi


dok smanjujete i povećavate.

Da rotirate figuru, navedite mišem na ugao figure – malo spolja od kvadrata i kada
se pretvori u prelomljene strelice, kliknite i vucite na gore ili dole da zarotirate.

Odsecanje u perspektivi

Kada hoćete da odečete deo slike koji je pod nekim uglom koristite opciju Perspek-
tive koja se pojavljuje na traci sa opcijama alata nakon što ste ocrtali figuru.

Kliknite u kvadrat ispred ove opcije da se pojavi znak za potvrdu. Navedite mišem
na kvadrate u uglovima figure, kliknite i premestite ih da obuhvate deo slike koji
planirate da odsečete.

Na kraju kliknite na znak za potvrdu na traci sa opcijama alata ili pritisnite taster
Enter na tastaturi. Deo slike će biti odsečen i automatski ispravljen.

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 66


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

Opcija Perspektive će ostati uključena sve dok je vi sami ne isključite a kada je ona
uključena nećete moći da koristite opciju Hide koja je opisana u nastavku. Predla-
žem da je isključite odmah nakon upotrebe.

Odsecanje po dimenzijama

Ako unapred znate koje su vam dimenzije i rezolucija potrebni, možete ih upisati u
tekst polja na traci sa opcijama alata. Uradite to pre nego što ocrtate figuru pomo-
ću Crop Tool. Upišite broj u prvom tekst polju. Ako znate dimenzije u centimetri-
ma, onda iza broja upišite cm, ako su dimenzije u pikselima, možete pritisnuti Tab i
treperava crta za unos će se prebaciti na sledeće polje a na broj koji ste upisali biće
automatski dodat nastavak px. Ako ništa ne upišete u polje za rezoluciju, biće zadr-
žana trenutna rezolucija slike. Kada upišete sve brojeve pritisnite Enter na tastaturi
da potvrdite i pređite na ocrtavanje figure.

Deo koji ste ocrtali će nakon potvrđivanja operacije (Enter ili znak za potvrdu na
traci sa opcijama alata) imati dimenzije i rezoluciju koju ste upisali. Kada poveća-
vate i smanjujete ocrtanu figuru, ona će uvek biti u pre-definisanim proporcijama
koje ste vi odredili i upisali. Imajte na umu da će upisane dimenzije ostati na snazi
sve dok ih vi sami ne izbrišete (i sledeći put kada koristite ovu alatku) a to najlakše
možete učiniti klikom na dugme Clear.

Opcija Hide – sakrij

Da biste koristili ovu povoljnost, morate Background sloj pretvoriti u normalan


dvaput kliknuvši na sloj Background, a zatim pritisnite OK u dijalogu koji se pojavi.
Opcija Hide se pojavljuje nakon što ste ocrtali figuru (ako nije dostupna, isključite
opciju Perspektive). Kliknite u radio polje ispred da se pojavi zeleni krug a zatim
podesite figuru i potvrdite operaciju.

Slika će biti odsečena na ekranu i za bilo koju upotrebu. Ako se predomislite može-
te se vratiti na početak preko Image – Reveal All. Treba da je aktivan sloj na kome
ste izvršili odsecanje da bi povratili deo koji je odsečen (sakriven). Ovu pogodnost
možete koristiti i kasnije na isti način ako sačuvate sliku u .psd formatu. I ova opcija
ostaje na snazi sve dok je vi sami ne isključite.

Slice i Slice Select Tool

Slice Tool i Slice Select Tool koristite kada dizajnirate elemente ili kompletne strani-
ce za Internet sajt ili blog. Ove alatke omogućavaju da pretvorite slike u linkove koji
vode do drugih internet stranica ili sajtova. Osim toga možete podeliti sliku ili stra-
nicu na delove i optimizirati svaki deo zasebno u Save for Web & Devices dijalogu.
Možete fotografije koje imate na stranici optimizirati kao JPEG, grafike kao GIF a
možete i jedan deo animirati i sačuvati kao animirani GIF. Prednosti optimiziranja
svakog dela zasebno su da možete izvući zadovoljavajući kvalitet uz minimalnu

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 67


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

veličinu radi što bržeg učitavanja Internet stranice u Internet čitaču kao što je Fire-
fox ili Internet Explorer. Optmizirane elemente i delove stranica možete ubaciti u
Dreamveawer ili neki drugi program za kreiranje Internet stranica. Kada krenete da
sačuvate sliku podeljenu na manje delove (slice) imaćete opciju da uz optimizirane
slike sačuvate i HTML kod koji je neophodan za prikazivanje u Internet pregledaču.

Ove dve alatke i Crop Tool se nalaze u kutiji sa alatima na 5. mestu odozgo na dole
i uvek je vidljiva samo jedna. Kliknite na vidljivu alatku i otvoriće se lebdeće pro-
zorče sa svim alatkama iz ove grupe.

Da aktivirate neku od alatki iz ove grupe, navedite kursor iznad njene ikonice i
imena, pozadina će promeniti boju, kliknite i aktivirali ste alatku. Da se uverite da
je aktivna alatka možete preko kutije sa alatima – uvek je vidljiv samo aktivan alat
ili preko trake sa opcijama alata, ikonica aktivne alatke stoji na početku trake. Da
aktivirate neki alat iz ove grupe možete i preko tastaturske prečice slova C, klikni-
te na ovo slovo na tastaturi i pogledajte u kutiji sa alatima i na početku trake sa
opcijama alata koju ste alat aktivirali. Ako niste aktivirali alat koji vam je potreban
nastavite da pritiskate slovo C dok se ne pojavi onaj sa kojim hoćete da radite.

Delove (slice) možete kreirati pomoću Slice Tool alatke, od vođica (Guides) ili na
osnovu sadržaja sloja (layer based slices). Nakon kreiranja delova možete manipuli-
sati njima: premeštati ih, menjati im veličinu i podesiti opcije za svaki deo posebno
kao što su ime, tip, URL adresa na koju vode kada posetioci sajta ili bloga kliknu na
taj deo slike.

Tipovi delova (Slice types)

Delovi se kategorišu prema sadržaju: tabela (Table) - nije moguće kreirati ovu
kategoriju u Photoshopu CS5 ali je ima na Slice Type padajućoj listi u Slice Options
dijalogu, slika (Image), bez slike (No Image) ili prema načinu na koji su kreirani:
korisnički (user), bazirani na sadržaju sloja (layer based slices) ili automatski kreira-
ni (auto slices).

Kada kreirate delove pomoću Slice Tool ili na osnovu sadržaja sloja, biće kreirani
dodatni delovi (auto slices) da popune ostatak prostora. User slices i layer based

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 68


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

slices se razlikuju od auto generisanih na dva


načina: user slices i layer based su definisani pu-
nom linijom i redni brojevi i ikonice koje označa-
vaju tip dela (slice) su plave boje. Auto generisani
delovi su definisani isprekidanom linijom i njihovi redni brojevi i ikonice su sive
boje. Auto slices imaju dodatnu ikonicu linka što označava da su povezani i kada
krenete da optimizirate delove, optimizirajući jedan optimizirate i sve ostale linko-
vane.

Osnovna razlika između user i auto delova je da automatski kreirane delove ne


možete pomerati i podešavati njihovu
veličinu. Auto delove možete pretvo-
riti u korisničke (user) preko dugmeta
Promote (prvo kliknite na deo da ga
aktivirate) koje se pojavljuje na traci
sa opcijama alata samo kada je Slice Select Tool aktivna.

Subslice je je tip auto delova (slice) koji se generiše uvek kada imate delove koji se
preklapaju. Iako imaju broj i slice ikonicu sa njima ne možete raditi odvojeno od
dela koji se nalazi ispod kada se delovi preklapaju.

Kreiranje delova (slice)

Pre nego što počnete uverite se da su opcije Snap to i Snap to > Slices uključene jer
će vam to pomoći da ocrtavate delove bez preklapanja. Kada su ove opcije uklju-
čene dok ocrtavate, početak novog dela će se zalepiti za ivicu prethodnog tako da
ćete izbeći da ocrtate preko već postojećeg. Da podelite sliku na delove, izaberite
Slice Tool iz kutije sa alatkama, kliknite na sliku i ocrtajte deo. Kada aktivirate Slice
Tool, na traci sa opcijama alata imate opcije u Style padajuój listi:

Normal - da ocrtate slobodnom rukom, Fixed Aspect


Ratio – da ocrtate po unapred određenim proporcija-
ma, recimo 2:1, i Fixed Size da ukucate tačne dimenzi-
je.

Drugi način da kreirate delove je da aktivirate slojeve (layer) na LAYERS kartici na


kojima se nalazi sadržaj koji hoćete da pretvorite u delove (slice) a zatim izaberete
New Layer Based SLices iz Layer menija programa.

Treći način je da postavite vođice i kliknete Slices From Guides dugme na traci sa
opcijama alata.

Da pretvorite automatski kreirane delove u korisničke (user) morate imati Slice


Select Tool aktivnu. Kliknite na taj deo slike a zatim na dugme Promote.

Da podelite deo na više delova, aktivirajte ga kliknuvši na njega a zatim na dugme


Divide na traci sa opcijama alata.

Da sakrijete automatski generisane delove, kliknte na dugme Hide Auto Slices na

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 69


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

traci sa opcijama alata.

Da promenite redosled slaganja (koji je deo iznad a koji ispod – eng. stacking or-
der) možete preko Bring to front (postavi na vrh), Bring forward (postavi iznad),
Send backward (postavi ispod) i Send to back (postavi skroz pozadi) komandi koje
stoje na početku trake sa opcijama alata.

Da poređate i rasporedite delove možete preko Align and distribute komandi koje
se pojavljuju na traci sa opcijama alata samo kada je aktivna Slice Select alatka.

Da prikažete/sakrijete delove možete iz View > Show > Slices.

Da pomerate deo trebate imati Slice Select Tool aktivnu, kliknite id ržeći taster
miša pritisnut, pomerajte i prebacujte.

Da promenite veličinu dela, navedite kursor na zid dela i kada se pretvori u dve
strelice u suprotnim pravcima, kliknite i povucite.

Da izbrišete jedan deo, kliknite na njega da ga aktivirate a zatim pritisnite Backspa-


ce na tastaturi.

Da izbrišete sve delove možete iz View > Clear Slices.

Pripisivanje URL (Internet) adrese delovima

Da pripišete Internet adresu nekom od delova, dvaput kliknite na taj deo. Otvo-
riće se Slice Options dijalog u kome prvo treba da izaberete tip dela iz Slice Type
padajuće liste. Kada izaberete Image biće prikazana slika, odnosno to što vidite na
ekranu. Upišite Internet adresu na koju hoćete da vodi link kada neko klikne na taj
deo slike u URL tekst polju. Ako ste upisali tekst na tom delu slike, on će biti raste-
rizovan to jest pretvoren u piksele i neće moći da se iskopira i nalepi. Kada izabe-
rete No Image možete izabrati boju za pozadinu iz Slice Background padajuće liste.
Tekst koji upišete u tekst polju ispod Text Displayed in Cell natpisa biće prikazan i
moći će da se iskopira i nalepi kao i svaki drugi tekst na Internetu. Možete upisati
i HTML kod. Kada budete optimizirali delove u Save for Web & Devices dijalogu
izaberite Slice Select alatku na levoj strani ekrana i dvaput kliknite na deo slike
gde ste upisali HTML kod. U Slice Options dijalogu proverite da je uključena opcija
Text is HTML inače će tekst biti prikazan bez uvažavanja kodova koje ste upisali. Da
odredite položaj teksta možete iz padajućih listi ispod Cell Alignment natpisa.

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 70


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

Optimizacija delova

Optimizaciju delova vršite u Save for Web & Devices dijalogu. Poređenje vam neće
mnogo koristiti i zato kliknite na Optimized u vrhu prozora da vam bude prikazana
samo slika koju treba da sačuvate. Izaberite Slice Select alatku koja se nalazi na le-
voj strani ekrana, kliknite na deo slike a zatim podesite parametre za njegovu opti-
mizaciju. Da optimizirate više delova sa istim parametrima, držite Shift na tastaturi
pritisnut dok klikćete na delove. Kada optimizirate automatski kreirane delove,
dovoljno je da to učinite sa jednim, parametri će automatski biti primenjeni i na
sve ostale. Kada optimizirate sliku, linije koje razgraničavaju delove mogu da sme-
taju. Kliknite na Toggle Slices Visibility da ih trenutno uklonite i vidite kako izgleda
optimizirana slika. Da vidite kako sve to izgleda u pregledaču Internet stranica, kli-
knite na Preview dugme.

Sačuvajte delove na disku

Da sačuvate vaš rad na disku, kliknite na dugme Save i u Save Optimized As dijalo-
gu izaberite iz Format padajuće liste: Images Only da sačuvate samo optimizirane
slike (u tom slučaju neće biti sačuvan tekst koji ste upisali za deo bez sliked - No
Image), ili HTML and Images da sačuvate sve što ste uradili a biće automatski kre-
irana i HTML stranica. Iz Slices padajuće liste možete izabrati koje delove da saču-
vate: sve (All Slices), samo korisničke (User Slices) ili one koje ste označili pre nego
što ste pritisnuli Save dugme.

Eyedropper , Color Sampler, Ruler i Note alati

U kutiji sa alatima 6. po redu odozgo na dole je grupa


alata u koju spadaju Eyedropper Tool, Color Sampler Tool,
Ruler Tool, Note Tool i u Extended verziji Photoshopa
Count Tool.

Eyedropper Tool

Eyedropper Tool koristite da postavite boju prednjeg plana (Foreground color) ili
pozadinsku boju (Background color). Izaberite Eyedropper Tool iz kutije sa alatima i
kliknite bilo gde na ekranu. Boja na koju ste kliknuli biće postavljena kao boja pred-
njeg plana koju možete koristiti
da bojite sa njom ili popunite neki
deo slike preko opcije Fill iz Edit
menija. Da postavite pozadinsku
boju pritisnite i držite taster Alt na
tastaturi dok odabirate boju. Kada
aktivirate Eyedropper alatku, po-
javiće se opcije na traci sa opcijama alata. Prva opcija koju treba podesiti je Point
Sample. U ovoj padajućoj listi podešavate šta će biti kalkulisano kada kliknete da
odaberete boju. Najbolja opcija je 3 by 3 Average. Sledeće opcija za podešavanje
se nalazi u Sample: padajućoj listi. Current Layer opcija vam dozvoljava da odabe-
rete boju sa sloja koji je trenutno aktivan. Kada imate dokumenat sastavljen iz više
slojeva možete odabrati opciju All Layers koja omogućava biranje boje sa bilo kog
sloja slike. Kada kliknete desnim klikom na sliku imaćete opciju da promenite po-
dešavanje za tačku iz koje se bira boja to jest šta će biti kalkulisano (Point Sample) i
još dve dodatne opcije: da iskopirate boju kao HTML ili heksadecimalan kod.

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 71


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

Color Sampler Tool

Pomoću ovog alata možete postaviti do 4 tačke preko kojih možete pratiti boje
i njihove promene dok radite sa slikom. Izaberite ovu alatku iz kutije sa alatima
i kliknite na sliku. Biće postavljena tačka i njene vrednosti možete videti na Info
kartici koja se nalazi na paleti sa desne strane ekrana (Window > Info). Da preme-
stite tačku navedite kursor na nju i ikonica za Eyedropper će se promeniti u ikonicu
za Move Tool. Kliknite i držeći taster miša pritisnut, prebacite tačku na drugu loka-
ciju. Da uklonite postavljenu tačku ili više tačaka, kliknite na dugme Clear na traci
sa opcijama alata ili navedite kursor na nju i stisnite taster Alt, ikonica za Color
Sampler će se pretvoriti u ikonicu makaza, kliknite i uklonili ste tačku za praćenje
boja. Vrednosti koje su prikazane na Info kartici su po fabričkom podešavanju izra-
žene u RGB vrednostima. Da prikažete vrednosti u drugom modelu boja, kliknite
desnim klikom i izaberite iz kontekst menija. Istu stvar možete uraditi i preko Info
kartice, kliknite na mali crni trougao u dnu ikonice za Eyedropper i izaberite sa
liste. Na traci sa opcijama alata imate mogućnost da menjate parametar za tačku
iz koje se uzima uzorak isto kao i za Eyedropper Tool iz Sample Size padajuće liste.
Za ovu alatku takođe važi preporuka da postavite na 3 by 3 Average a ako radite sa
slikama velike rezolucije onda povećajte na 5 by 5 ili više.

Ruler Tool

Pomoću ove alatke možete meriti rastojanja na slikama i ispravljati ih. Da ispravite
sliku, izaberite Ruler Tool iz kutije sa alatima, kliknite i držeći taster miša povucite
liniju duž nečega što znate da je pravo a zatim odpustite levi taster miša. Kliknite
na Straighten dugme na traci sa opcijama alata i slika će biti ispravljena i ujedno
odsečena po idealno dostupnim proporcijama.

Ispravljanje slike možete uraditi i ručno, povucite liniju i idite na Image > Image
Rotation > Arbitrary… U Rotate Canvas dijalogu izaberite CW (u pravcu kazaljki na
satu) ili CCW (suprotan pravac od kazaljki na satu). Kada ručno ispravljate sliku po-
javiće se ekstra prostor jer slika ne može da bude pod uglom. Dodatni pikseli koji
se pojavi usled ispravljanja slike biće popunjeni pozadinskom bojom, koristite Crop

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 72


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

Tool da odsečete deo koji vam je potreban.

Kada aktivirate Ruler alatku pojaviće se slova i kasnije brojevi na traci sa opcijama
alata.

X – je rastojanje početne tačke od početka slike po X osi (vertikalna osa – leva stra-
na slike).

Y – je rastojanje početne tačke od Y ose (vrh slike).

W – meri horizontalno rastojanje početne i krajnje tačke od X ose.

H – meri vertikalno rastojanje početne i krajnje tačke od Y ose.

A – je ugao linije koju ste povukli.

L1 – je dužina povučene linije.

L2 – je dužina druge povučene linije.

Mernu jedinicu koja će biti prikazana podešavate u Preferences dijalogu na kartici


Units and Rulers.

Kada kliknete i povučete liniju možete pritisnuti taster Shift da vučete pod pravim
uglom i ujedno rotirate liniju u razmacima od 45°.

Da smanjite ili povećate liniju, navedite kursor na početnu ili krajnju tačku i ikonica
za Ruler će se pretvoriti u ikonicu za Move Tool. Kliknite na x koji stoji na početku i
kraju linije i držeći taster miša pritisnut smanjujte ili povećavajte.

Da premestite liniju na ekranu, navedite kursor na liniju i ikonica za Ruler će se


pretvoritu ikonicu za Move Tool. Kliknite i držeći prebacite liniju.

Da uklonite ocrtanu liniju, kliknite na nju i prevucite je van područja slike ili kliknite
na dugme Clear na traci sa opcijama alata.

Da izmerite ugao, povucite prvu liniju a zatim pritisnite taster Alt. Kliknite na po-
četnu ili krajnju tačku i povucite drugu liniju. Da povučete pravu liniju pritisnite i
taster Shift dok držite Alt. Ugao je prikazan pod slovom A na traci sa opcijama.

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 73


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

Informacije koje imate na traci sa opcijama alata su dostupne i preko Info kartice
koja se nalazi na paletama sa desne strane ekrana.

Note Tool

Note Tool možete koristiti za podsednik ili da napišete komentar kada sarađujete
sa nekim na projektu. Možete ih prikazati, sakriti ili menjati im sadržaj. Note ili za-
pis možete postaviti bilo gde na platnu za crtanje (područje slike). Aktivirajte Note
Tool iz kutije sa alatima i kliknite da postavite Note (zapis). Automatski će biti otvo-
rena NOTES kartica sa treperavim kursorom koji omogućava unos teksta. Na traci
sa opcijama alata imate tekst polje Author u kome možete upisati autora zapisa ili
komentara, Color kvadrat ako hoćete da promenite boju ikonice za Note i dugme
Clear All koje služi za uklanjanje svih zapisa. Ikonica sa dve Note jedna preko dru-
ge služi da proširite ili skupite Notes karticu u kojoj možete upisati tekst, izbrisati
zapis klikom na ikonicu kante za otpatke ili listati zapise (Note) preko dve strelice u
levom uglu kartice.

Spot Healing, Healing Brush Tool, Patch Tool i Red Eye alati

Sedma po redu odozgo prema dole u kutiji sa alatima je porodica alata za


retuširanje. U ovoj grupi se nalaze: Spot Healing
Brush Tool, Healing Brush Tool, Patch Tool i Red Eye
Tool. Ove alatke koristite da uklonite nedostatke na
fotografijama kao što su bubuljice, suvišni objekti i
crvene oči. Tastaturska prečica za aktiviranje alata iz
ove grupe je slovo J.

Spot Healing Brush Tool

Ovaј alat može da brzo ukloni nedostatke na vašim fotografijama. Funkcioniše tako
što zamenjuje odnosno prelepljuje piksele i automatski podešava teksturu, osvet-
ljenje i senčenje nalepljenih piksela sa onima koje zamenjuje odnosno prelepljuje.

Kada imate nedostatke kao što su bubuljice na licu,


fleke ili neki detalj koji vam kvari izgled i kompoziciju
slike, koristite ovu alatku. Iako su Spot Healing i Hea-
ling Brush Tool veoma slične po imenu i funkciji one
se razlikuju u tome što Spot Healing alatka ne zahteva
da izaberete izvor sa koga će pikseli biti nalepljeni na
postojeći neželjeni deo slike. Ova alatka automatski
uzima uzorak sa okolnih piksela. Možete je koristiti i za
veća područja slike koje hoćete da sakrijete odnosno

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 74


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

zamenite drugim pikselima. Kada imate veće površine slike koje treba sakriti odno-
sno prelepiti, napravite prvo selekciju oko tog dela slike a zatim koristite komandu
Fill iz Image menija i izaberite Content – Aware iz Use: padajuće liste u Fill dijalogu.

Kada aktivirate Spot Healing Brush Tool na traci sa opcijama alata će se pojaviti
parametri koje trebate podesiti pre nego pređete na posao retuširanja. Prva opcija
je da podesite veličinu četkice, moje preporuka je da to uradite na desni klik koji
otvara kontekst meni kada pređete na retuširanje. Ova opcija je mnogo bolja jer
je klizač preko koga podešavate veličinu četkice mnogo bliži i možete premeriti na
licu mesta veličinu. Veličina četkice treba da bude malo veća od fleke ili bilo kojeg
nedostatka koji hoćete da sakrijete. Kada uklanjate tačke ili mrlje dovoljno je da
kliknete jednom direktno i završili ste posao.

Sledeći parametar koji trebate podesiti je blend opcija. Ovde ćete obično koristiti
Normal ili Replace model blendovanja koji zamenjuje postojeće piksele sa okolnim.

Iza natpisa Type imate tri radio polja i trebate izabrati jedno. Prva opcija je Proxi-
mity Match koja kada je uključena deluje tako da traži oko dela na koji kliknete
piksele sa kojima će prelepiti postojeće.

Create Texture je opcija koja koristi piksele na koje klinete da kreira teksturu i ne-
ćete je često koristiti.

Content - Aware je najmoćnija opcija i kada je uključena biće automatski analizira-


ni i upoređeni okolni pikseli da bi uklanjanje nedostatka bilo što vernije i realnije
odrađeno.

Predposlednja opcija za podešavanje Sample All Layers nije i najmanje bitna, na-
protiv. Moj predlog je da je uvek koristite jer omogućava da kreirate novi prazan
sloj (layer), na kome će promene biti urađene, originalni pikseli slike neće biti pro-
menjeni. Možete se vratiti na ono što je bilo, kasnije promeniti providnost sloja,
blend model ili jednostavno izbrisati sloj, napraviti novi i uraditi sve iz početka.

Poslednja ikonica na traci opcija alata vam omogućava da regulišete tvrdoću četki-
ce pritiskom olovke na Pen Tablet ako ga imate i radite sa njim.

Healing Brush Tool

Pomoću ove alatke možete otkloniti nedostatke na vašim slikama. Ova alatka klo-

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 75


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

nira piksele sa izvora koji vi sami izaberete i prelepljuje ih tamo gde budete bojili
četkicom. Osim što klonira piksele ova alatka automatski podešava teksturu, osvet-
ljenje, senčenje piksela koji služe za prelepljivanje sa onima koje prelepljujete.

Kada aktivirate ovu alatku prvo trebate podesiti parametre na traci sa opcijama
alata. Prvi parametar je veličina četkice i moja preporuka je da to podesite preko
kontekst menija isto kao i za Spot Healing Brush alatku. Sledeći parametar je mo-
del blendovanja koji birate iz Mode: padajuće liste. Isto važi kao i za prvu Healing
alatku da ćete uglavnom koristiti prve dve opcije. Normal opcija će automatski
podesiti sve parametre koji su potrebni za verno i uverljivo prelepljivanje tako da
se to neće primetiti, Replace opcija će klonirati pikseli sa izvora koji odredite tako
što ćete pritisnuti i držati taster Alt na tastaturi dok klikćete na mesto sa koga
hoćete da uzmete piksele za prelepljivanje postojećih. Kada pritisnete taster Alt,
četkica će se pretvoriti u dva kruga sa krstom na sredini. Kliknite da odredite izvor
sa koga uzimate uzorak piksela za prelepljivanje. Na kartici CLONE SOURCE (kliknite
na ikonicu za Clone Tool na traci sa opcijama alata i nalazi se odmah pored broja
koji označava veličinu četkice da je proširite/skupite) imate mogućnost da uzmete
5 uzorka sa slike sa kojima ćete raditi. Kada uzmete prvi uzorak kliknite na sledeći u
nizu da dobije belu pozadinu a zatim uzmite uzorak držeći Alt pritisnut.

Da biste uzeli uzorak sa slike treba da je aktivna Sampled opcija u Source sekciji na
traci sa opcijama alata. Kliknite u ovo radio dugme da se pojavi zelena tačka. Imate
opciju i da koristite neki od obrazaca ako izaberete da aktivirate Pattern opciju.

Sledeći parametar je Aligned koji kada je uključen obezbeđuje da izvor sa koga uzi-
mate piksele prati kretanje četkice kojom bojite. Dok bojite videćete krst na mestu
na kome ste kliknuli da uzmete uzorak piksela. Kada je ova opcija isključena, izvor
će biti statičan i sve dok bojite vi ćete koristiti uzorak samo sa mesta na koje ste
prvi put kliknuli da ga odredite.

U Sample sekciji imate istu mogućnost kao i za Spot Healing Brush da radite na
zasebnom sloju koji vam daje veliku fleksibilnost i mogućnost za promene i prilago-
đavanja onoga što ste uradili. Osim opcija da uzmete uzorak sa sloja koji je aktivan
(Current Layer) čime ste primorani da radite destruktivno i pravite promene direk-
tno na postojeće piksele, imate opciju da uzimate uzorak sa aktivnog i sloja koji je
ispod (Current & Below) i da uzimate uzorak sa bilo kog sloja iz kompozicije slike
(All Layers).

Ikonica kruga koji je precrtan vam daje mogućnost da poništite prilagođavanja boja
(Levels, Curves, Vibrance.. na ADJUSTMENTS kartici) koja ste eventualno već na-
pravili tako da na uzorak koji uzimate ta prilagođavanja neće uticati.

Poslednja ikonica na traci opcija alata vam omogućava da regulišete tvrdoću četki-
ce pritiskom olovke na Pen Tablet ako ga imate i radite sa njim.

Prvo kreirajte novi sloj, zatim podesite parametre, držite taster Alt i kliknite na me-

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 76


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

sto sa koga hoćete da uzmete uzorak piksela. Zatim kliknite na mesto koje hoćete
da prepravite a ako je to veća površina krenite da bojite. Ako ste uključili opciju
Aligned videćete krst na mestu na koje ste kliknuli da uzmete uzorak i on će se pa-
ralelno pomerati dok bojite četkicom.

Patch Tool

Ova alatka funkcioniše slično kao i Healing Brush Tool i automatski prilagođava
teksturu, osvetljenje i senčenje uzorkovanih piksela onima koje prelepljujete. Kada
koristite ovu alatku trebate prvo ocrtati deo slike sa kojim hoćete da radite. Kada
ocrtate figuru pojaviće se marširajući mravi koji obeležavaju deo koji će biti kori-
šćen. Kada pravite selekciju pomoću Patch Tool alatke možete dodavati i oduzimati
od selekcije. Držite taster Shift na tastaturi da dodate na selekciju, Alt da oduzmete
a kombinaciju Shift i Alt kada hoćete da zadržite samo deo na kome se preklapaju
nova i postojeće selekcije (Intersection). Osim tastaturskih prečica, možete koristi-
ti i ikonice na početku trake sa opcijama alata da odredite tip selekcije. Selekciju
možete napraviti i pomoću alata za selekcije u Photoshopu i to trebate uraditi pre
nego aktivirate Patch Tool alatku.

Kada imate selekciju na ekranu treba odrediti šta će biti prelepljeno na traci sa op-
cijama alata: izabrani , selektirani deo (Source) ili deo na koji ćete prevući selekciju
(Destination).

Da izdvojite teksturu iz uzorkovanih oblasti sa providnom pozadinom uklučite opci-


ju Transparent.

Možete koristiti i neki od obrazaca, prvo odaberite obrazac klikom na mali crni tro-
ugao sa desne strane a zatim kliknite na dugme Pattern.

Prelepljivanje odnosno zamena piksela se vrši tako što kliknete unutar selekcije i
držeći taster miša pritisnut prevučete selekciju na deo koji prelepljujete (Destina-
tion opcija uključena) ili deo sa koga uzimate uzorak (Source) u zavisnosti koju ste
opciju izabrali na traci sa opcijama alata. Kada koristite ovu alatku morate raditi
direktno sa pikselima slike, nije omogućeno uzimati uzorak sa sloja koji nije aktivan
kao što je slučaj sa Healing Brush alatkama. Sloj sa koga uzimate uzorak i preleplju-
jete piksele mora biti aktivan na LAYERS kartici.

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 77


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

Red Eye Tool

Ova alatka je veoma uslužna i najjednostavnija za upotrebu. Aktivirajte je i kliknite


direktno u centar oka da uklonite crvene oči koje se pojavljuju kada koristite Flash.
Opcije koje se pojavljuju na traci sa opcijama alata možete ostaviti na fabrički po-
dešene. Pupil klizač vam daje mogućnost da povećate ili smanjite oblast koja će
biti zahvaćena u korekciji a Darkness Amount povećava ili smanjuje svetlost odno-
sno zatamnjivanje korekcije.

Brush, Pencil, Color Replacement i Mixer Brush alati

Ovagrupa alata je 8. po redu odozgo na dole u kutiji sa alatima. Tastaturska prečica


za aktiviranje je B. Kliknite na mali crni trou-
gao u donjem desnom uglu vidljivog alata i
pojaviće se lebdeće prozorče sa svim prikri-
venim alatima. Kliknite na alat koji hoćete da
koristite da biste ga aktivirali za upotrebu.

Brush i Pencil Tool

Brush Tool i Pencil Tool su klasični alati za crtanje. Razlika između ova dva alata je
da četkica (Brush) ocrtava to jest boji sa mekanim ivicama dok Pencil to jest olovka
boji sa tvrdim ivicama. Kada izaberete jedan od
ova dva alata, podrazumevana boja za crtanje je
boja prednjeg plana (foreground color). Sve alatke
iz ove grupe rade isključivo sa pikselima tako da
ocrtanu liniju ne možete uveličavati i smanjivati
naknadno kao što je to slučaj kada radite sa vektor-
skim objektima u Photoshopu.

Kada aktivirate Brush ili Pencil alatku na traci sa opcijama alata će se pojaviti para-
metri za podešavanje. Razlika u dostupnim parametrima je Flow koji određuje ko-
ličinu boje koja se sliva u četkicu kada bojite, dostupan je samo za četkicu (Brush) i
Auto Erase funkcija koja je dostupna samo za olovku (Pencil).

Prva opcija na traci sa opcijama je veličina četkice ili olovke. Kliknite na mali crni
trougao sa desne strane broja koji određuje veličinu četkice i izaberite tip četkice,
podesite veličinu na klizaču ili ukucajte broj u tekst polju. Razlika u izboru četkica

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 78


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

je da za Pencil nemate izlistane mekane četkice a ostalo je isto. Na klizaču Hardne-


ss određujete tvrdoću četkice. Hardness 100 je tvrda četkica, 0 je meka. Sa desne
strane lebdećeg prozorčeta u gornjem desnom uglu se nalazi jedan mali crni trou-
gao koji kada se pritisne izbacuje padajuću listu sa mnogobrojnim opcijama. Preko
ove liste možete menjati garnituru četkica koja vam je prikazana (donji deo liste),
sačuvati novu garnituru četkica (Save Brushes..), ubaciti četkice koje ste skinuli sa
Interneta (Load Brushes), izabrati da vam bude prikazana linija koju četkica crta
(Stroke Thumbnail, izbrisati (Delete Brush) ili preimenovati četkicu (Rename Br-
ush).

Sledeća na traci sa opcijama je ikonica kutije sa četkicama koja otvara Brush kar-
ticu na paletama gde imate ogroman broj opcija za podešavanje četkice i olovke.
Olovka ima nešto manji broj parametara za podešavanje.

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 79


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

Iz padajuće liste Mode možete izabrati model mešanja (blendovanja) piksela koje
bojite sa postojećim.

Opacity klizač određuje providnost boje kojom crtate odnosno bojite. 100% je
puna boja a 0% je bez boje.

Ikonica olovke koja je odmah do Opacity kada je uključena koristi pritisak olovke
na tablu za crtanje (Pen Tablet) da odredi providnost četkice.

Flow je dostupan za četkicu (Brush) i on određuje količinu boje koja se sliva u čet-
kicu tokom bojenja.

Ikonica odmah pored Flow je Airbrush mode i ona se razlikuje od standardnog


modela po tome što nanosi boju sve dok držite taster miša pritisnut. Standardni
način je da kada pritisnete ta-
ster miša nanosite boju, svaki
naredni pritisak nanosi boju u
istoj količini dok kod Airbrush
mode nastavljate da nanosite
boju sve dok je taster miša pri-
tisnut, tako da ako ste odredili
Flow na 50%, jednim klikom i
držanjem levog tastera miša
u standardnom režimu vi ćete
naneti 50% boje u tu tačku dok
u Airbrush mode klikom i držanjem nanosite do svih 100% jer će četkica nastaviti
da prska boju sve dok držite taster miša pritisnut.

Poslednja opcija vas se tiče samo u slučaju da crtate preko table za crtanje i ona će
poništiti veličinu četkice koju ste odredili i koristiće pritisak na tablu da je odredi.

Opcija Auto Erase zamenjuje boju prednjeg plana koja je ocrtana bojom zadnjeg
plana. Ako ste recimo bojili plavom bojom i hoćete da je promenite u crvenu, po-
stavite crvenu kao boju zadnjeg plana i bojite preko. Ova opcija je dostupna samo
za olovku (Pencil Tool).

Color Replacement Tool 

Pomoću Color Replacement Tool možete postoje-


ću boju zameniti nekom drugom koju vi izaberete.
Boje ne možete zamenjivati u Bitmap, Indexed color
i Multichannel modelima boja. Ova alatka koristi
boju prednjeg plana kao boju kojom zamenjujete
postojeću i treba je odrediti pre bojenja odnosno
zamene boja. Prvi parametar na traci sa opcijama
alata je veličina četkice i ovde imate neke dodatne
opcije za podešavanje jer Brush kartica nije dostup-
na za ovu alatku.

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 80


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

Sledeći parametar je Mode i on treba da je podešen na Color ako hoćete da zame-


nite postojeću boju onom koju ste izabrali a možete izabrati Hue (boja), Saturation
(intezitet) ili Luminosity (svetlost) i u tom slučaju ćete raditi sa nekim od ovih kvali-
teta boje.

Tri ikonice iza Mode padajuće liste određuju ponašanje alatke u smislu koje boje
treba da budu zamenjene. Prva ikonica je Sampling: Contigous i ona kaže ovoj alat-
ki da neprestano uzima uzorke dok bojite.

Sledeće ikonica je Sampling: Once i nju koristite kada hoćete da zamenite samo
jednu boju na koju ste prvi put kliknuli. Ova opcija neće uzimati u obzir nijanse
iste boje što je slučaj kod fotografija koje se uvek sastavljene iz mnogo nijansi istih
boja. Uključite ovu opciju kada hoćete da zamenite boje na crtežima i grafikama
koji su uglavnom popunjeni jednom bojom bez nijansi i finih prelaza (gradienta) a
isključite je kada zamenjujete boje na fotografijama.

Treća opcija je Sampling: Background Swatch koja određuje da bude zamenjena


boja koja je postavljena kao boja zadnjeg plana (foreground color) onom koja je
postavljena kao boja prednjeg plana (foreground color). Da postavite boju zadnjeg
plana možete direktnim klikom na kvadrat za boju zadnjeg plana što će otvoriti
Color Picker (Background Color) dijalog ili koristeći Eyedropper Tool alatku (Alt +
klik na boju).

Limits padajuća lista određuje ponašanje alatke u smislu povezanosti nijansi boja
koje će biti uzete u obzir.

Kada je odabrana Discontiguous opcija, neće biti vođeno računa da li su boja i ni-
janse boje kontinuirane ili ne, odnosno da li su povezane.

Opcija Contiguous određuje da budu zamenjivane boja i nijanse boje koje su konti-
nuirane, odnosno povezane.

Find Edges zamenjuje kontinuirane boje sa tom razlikom da vodi računa o ivicama
(održava ih) figure kojoj se zamenjuju boje.

Procenat Tolerance određuje koliko boje koje se zamenjuju treba da budu slične na
skali sa nijansama boja. Skala sa nijansama boja sadrži 255 nivoa ali je ovde data u
procentima. Kada odredite nizak procenat biće zamenjivane samo boje koje su vrlo
bliske odnosno slične.

Uvek kada radite sa fotografijama i bojama koje imaju fine prelaze treba uključiti
Anti – alias opciju koja obezbeđuje meke ivice zamenjenih boja tako da se perfek-
tno uklapaju sa okolnim bojama koje nisu zamenjene.

Poslednja opcija je Tablet pressure controls size i potpuno je ista kao i za sve ostale
alate.

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 81


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

Mixer Brush Tool

Mixer Brush Tool je najkompleksnija alatka iz ove grupe i ona simulira realistične
tehnike crtanja kao što je mešanje boja na platnu i u četkici kao i vlažnost boja.
Ova alatka se sastoji iz rezervoara i preuzimača boja. Rezervoar sadrži boju kojom
bojite dok preuzimač boje preuzima boju sa platna i meša ih sa onom iz rezervo-
ara. Boju rezervoar možete odrediti biranjem boje prednjeg plana ili kliknuvši na
boju na platnu držeći Alt taster pritisnut.

Kada aktivirate ovu alatku na traci opcija alata imate mogućnost da podesite ve-
ličinu četkice ili otvorite Brush karticu na paletama pritiskom na ikonicu kutije sa
četkicama.

Kvadrat pored kutije sa četkicama prikazuje boju u


rezervoaru i kada kliknete na mali crni trougao pored
imate opciju da napunite četkicu bojom iz rezervoara
(Load Brush) ili da ga izpraznite (Clear Brush), treća op-
cija je Load Solid Colors Only koja određuje da u obzir
dolaze samo pune boje bez nijansi.

Ikonica četkice sa strelicom na gore određuje da u četkicu bude ubačena boja iz


rezervoara svaki put kada otpustite taster miša odnosno prestanete da bojite.

Clean the brush after each stroke je precrtana četkica i ona određuje da se očisti
četkica nakon svakog prestanka bojenja. Svaka od ovih opcija ima okvir i drugačiju
pozadinu kada je uključena.

Padajuća lista sa pre-definisanim parametrima služi da odredite ponašanje četkice


dok bojite. Kada izaberete neku od pre-definisanih opcija, automatski će biti pode-
šeni sledeći parametri koji se nalaze u produžetku na traci sa opcijama alata:

Wet - kontroliše koliko boje sa platna će biti uključeno u potez četkicom.

Load - određuje količinu boje koja će biti dostavljena u rezervoar.

Mix kontroliše količinu mešanja boje sa platna sa onom iz rezervoara. Kada je po-


dešeno na 100%, u potez četkicom će biti uključena samo boja sa platna, na 0%
bojićete samo bojom iz rezervoara.

Flow određuje procenat boje kojom bojite. Kada ste podesili na 50%, to je isto kao
da ste podesili Opacity odnosno providnost na polovinu.

Airbrush opcija kada je uključena obezbeđuje da se nanosi boja sve dok držite ta-
ster miša pritisnut.

Sample All Layers uključite kada imate više slojeva (layer) u kompoziciji slike i hoće-
te da preuzimate boje sa bilo kog sloja kompozicije.

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 82


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

Poslednja opcija Tablet pressure controls size vas se tiče samo u slučaju da crtate
preko table za crtanje i ona će poništiti veličinu četkice koju ste odredili i koristiće
pritisak na tablu da je odredi.

Clone Stamp i Pattern Stamp alati

Clone Stamp Tool i Pattern Stamp Tool se nalaze na poziciji broj 9 gledajući kutiju
sa alatima odozgo na dole. Pomoću Clone
Stamp alata možete duplirati (klonirati) deo
slike ili ukloniti ono što ne želite da se vidi na
slikama. Kloniranje možete vršiti sa jednog
sloja na drugi ili između otvorenih dokumena-
ta ako se nalaze u istom radnom okruženju boja (color mode).

U Photoshop Extended verziji možete klonirati to jest bojiti sadržaj na video klip ili

animacije.

Clone Stamp Tool

Kada aktivirate Clone Stamp Tool imaćete sledeće parametre za podešavanje na


traci sa opcijama alata:

Prva s leva na desno je četkica kojom bojite i ovde možete izabrati tip četkice, po-
desiti veličinu i mekoću ivica.

Sledeća je ikonica kutije sa četkicama i ona otvara/zatvara


Brush karticu na paletama sa desne strane ekrana.

Ikonica koja liči na pečat otvara i zatvara Clone Source


karticu na kojoj imate dosta parametara za podešavanje.
Možete odrediti do pet izvora za kloniranje. Kliknite na
prvu ikonicu za Clone Stamp a zatim Alt + klik na deo slike
koji hoćete da koristite kao uzorak za kloniranje. Ponovite
isto i sa ostalim ikonicama za Clone Stamp. Kada hoćete
da koristite neki od ovih izvora, kliknite na ikonicu (1,2..5) i
krenite da bojite.

Imate i opcije Flip horizontal i Flip vertical koje su predstavljene u vidu strelica
ispred W i H slova, ove opcije izokreću ono što bojite i uzimaju uzorak u kontra
smeru od onoga koji bojite tako da dobijate efekat ogledala. Da uključite jednu od

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 83


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

opcija kliknite na strelicu ispred. Znak linka sa strane će biti automatski uključen,
isključite ga ako hoćete da koristite samo jednu od opcija.

Iz liste Mode: možete odabrati model mešanja piksela koje nanosite: Multiply za-
tamnjuje, Screen osvetljuje, Soft Light povećava kontrast.

Sledeće stavka je Opacity klizač i on određuje providnost piksela koje klonirate.

Ikonica olovke pored Opacity klizača služi da preko pritiska na tabli za crtanje odre-
dite providnost, koristite je samo u slučaju da radite preko table za crtanje.

Flow određuje količinu boje koja se sliva u četkicu isto kao i kod Brush alatke, vi
ovde i radite sa četkicom tako da imate i ovaj parametar za podešavanje.

Ikonica pored Flow je Airbrush i ona funkcioniše potpuno isto kao i za Brush alatku,
nanosi boju iz četkice sve dok držite taster miša pritisnut.

Opcija Aligned služi da nastavite da klonirate sa mesta na kome ste napravili pauzu
i otpustili taster miša.

Iz liste Sample: određujete odakle uzimate


uzorak, Current Layer dozvoljava da izvor za
kloniranje bude isključivo sa sloja koji je akti-
van.Current & Below sa aktivnog i onog ispod
a All Layers omogućava da izaberete izvor za
kloniranje sa bilo kog sloja slike. Ovo je izuzet-
no bitna stavka jer možete raditi na zasebnom
praznom sloju uzimajući izvor sa originalne slike, na ovaj način nećete ništa pro-
meniti na originalnim podacima (pikselima) i možete određivati providnost i model
blendovanja naknadno ili jednostavno izbrisati sloj i krenuti sve iz početka.

Ikonica iza Sample liste omogućava da poništite odnosno isključite prilagođavanja


boja slike ako ste prethodno napravili tako da prilagođavanje neće biti ukalkulisano
u izvor koji uzimate za kloniranje.

Poslednja ikonica vas se tiče kada radite sa tablom za crtanje i ona određuje da
pritisak na tablu odredi veličinu četkice poništavajući ono što ste vi odredili pret-
hodno.

Pattern Stamp Tool

Ovaj alat boji delove slike obrascem (Pattern) koji vi odaberete na traci sa opcijama

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 84


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

alata. Patterni ili obrasci su veoma popularni i ima ih dosta na Internetu. Sa instala-
cijom Photoshopa dobijate nekoliko setova obrazaca i da biste koristili neki od njih
treba da kliknete na kvadrat koji prikazuje minijaturni obrazac na traci sa opcijama
alata i izaberete jedan. Sa desne strane lebdećeg prozorčeta koje se bude otvorilo,
videćete mali crni trougao koji kada kliknete na njega otvara padajuću listu sa svim
setovima obrazaca koji su instalirani.

Kliknite na ime seta a zatim na OK ako


hoćete da zamenite postojeći set ili
Append ako hoćete da dodate i taj set
u vidljivi deo prozorčeta u kome birate
obrazac.

U meniju padajuće liste imate i stavke kao što su Load Patterns koja vam omoguća-
va da učitate obrasce koje ste preuzeli sa Interneta i Save Patterns da ih sačuvate
na disku za kasniju upotrebu. Osim što možete preuzimati i instalirati obrasce, vi
možete i kreirati svoj pomoću svih raspoloživih alata u Photoshopu ili kombinaci-
jom dva ili više postojeća obrasca.

Da sačuvate odnosno dodate kreirani obrazac, idite na Edit > Define Pattern a zatim
upišite ime u Pattern Name dijalogu.

Sve opcije koje se pojavljuju na traci sa opcijama alata su iste kao i za Clone Stamp
sem opcije Impressionist koja kada je uključena daje impresionistički izgled obras-
cu.

History, History Brush i Art History Brush Tool

Šta je History u Photoshopu?

History je u prevodu istorija i u Photoshopu ima funkciju da zabeleži sve promene


koje napravite na dokumentu i čuva ih u memoriji kompjutera tako da možete da
se vratite na to prethodno stanje. Po fabričkom podešavanju broj promena koje
Photoshop beleži u čuva u memoriji je 20, ovaj broj možete menjati u podešavnji-
ma programa koja su dostupna iz Edit > Preferences > Perfomance.

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 85


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

Istorija promena ima svoju karticu History koju možete prikazati iz Window > Hi-
story. Na History kartici su izlistana prethod-
na stanja (promene) onako kako su se deša-
vala sa najstarije sačuvanom promenom na
vrhu. Svaka stavka u istoriji promena počinje
sa imenom alata, prilagođavanja ili filtera
koji je korišćen da se napravi promena. Hi-
story ne beleži stvari kao što su pomeranje
kutije sa alatima i prebacivanje na novu
poziciju ili raspored kartica na panelima sa
desne strane ekrana.

Da se vratite na neku od promena u istoriji,


kliknite na nju. Sve promene koje su nastale
posle toga će dobiti svetliju nijansu i to znači
da ako izvršite bilo kakvu promenu (modifi-
kovanje podešavanja, primena filtera), sve
napravljene promene u istoriji koje dolaze
posle toga će biti izbrisane. Da izbrišete bilo
koju promenu koju ste napravili unazad,
kliknite na nju a zatim na ikonicu kante za otpatke i biće izbrisana ta promena i sve
koje dolaze posle nje.

Ako ne želite da budu izbrisane promene koje dolaze posle određene koju hoćete
da uklonite, kliknite na ikonicu u gornjem desnom uglu History kartice, izaberite
History Options i u dijalogu koji se otvori uključite Allow Non-Linear History.

Za vraćanje unazad možete koristiti komandu Undo iz Edit menija (Ctrl + Z jedan
korak unazad, Ctrl + Y - jedan korak napred, Ctrl + Alt + Z – možete se vratiti više
koraka unazad, Ctrl + Shift + Z – više koraka unapred).

U vrhu History kartice se nalazi Snapshot (snimak)to jest početno stanje slike pri-
kazano kao minijaturna sličica. Kada otvorite sliku biće automatski po fabričkom
podešavanju kreiran snimak. Snapshot čuva stanje slike u memoriji kompjutera i
možete se vratiti na stanje kada je on napravljen.

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 86


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

Kada napravite snimak (Snapshot), Pho-


toshop će snimiti trenutno stanje slike sa
svim prilagođavanjima, filterima i efektima
slojeva koji su primenjeni. Snimak možete
napraviti klikom na ikonicu foto – aparata
koja se nalazi u dnu kartice sa desne stra-
ne. Kada napravite snimak, to će dodati još
jedan snimak na postojeće, prethodni neće
biti izbrisani. Snapshot možete preimenova-
ti, kliknite dvaput na ime snimka i ukucajte
novo ime za snimak. Kada izaberete snimak
sa liste, svi slojevi i podešavanja će biti
vraćeni na tadašnje stanje ali vam neće biti
prikazana istorija vezana za to stanje, što
znači da ne možete da se vraćate kroz isto-
riju tog stanja odnosno snimka, ali možete
nastaviti da radite sa slikom od tog stanja.
Ako napravite promene na snimku one neće
biti automatski sačuvane, morate kreirati
novi snimak da biste sačuvali i tu verziju
slike u memoriji kompjutera i vratili se na nju kasnije. Kada sačuvate sliku na disku,
snimci (Snapshot) neće biti sačuvani, da sačuvate više verzija slike u jednoj datote-
ci trebate koristiti Layer Comps.

Sa leve strane (prva u nizu) u dnu History kartice se


nalazi ikonica koja kada se klikne na nju kreira novi do-
kumenat na osnovu trenutnog stanja dokumenta (sli-
ke), ili na osnovu snimka (Snapshot) koji ste napravili.

History Brush i Art History Brush Tool

Ova dva alata služe da bojite stanjem iz istorije preko trenutnog stanja slike koje
je prikazano na ekranu sa razlikom da Art
History alat daje različite stilizovane efekte.
Opcije koje se pojavljuju na traci sa opcijama
alata za Art History Brush Tool se razlikuju od
opcija za History Brush Tool koja ima stan-
dardne parameter za podešavanje četkice (Brush Tool) koji su već opisivani. Kada
radite sa Art History Brush alatom imate dodatne opcije:

Style padajuća lista ima nekoliko pre-definisanih stilova koji daju različite efekte
dok bojite.

Area određuje područje koje će biti obuhvaćeno potezima četkice.

Tolerance ograničava područje na kome mogu da budu primenjeni potezi četki-


com. Nizak procenat tolerancije omogućava bojenje na bilo kom delu slike.

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 87


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

Da koristite jedan od ova dva alata, pritisnite slovo Y na tastaturi ili ga izaberite iz
kutije sa alatima.

Odaberite stanje u istoriji sa koga uzimate uzorak za bojenje klikom na kvadrat


ispred njegovog imena (uzorak može da bude i snimak odnosno Snapshot), podesi-
te parametre i krenite da bojite.

Možete napraviti selekciju i bojiti samo unutar selektovanog dela slike a imate i
opciju iz Edit > Fill menija da popunite sliku ili selekciju uzorkom koji ste izabrali na
History kartici.

Eraser, Background Eraser i Magic Eraser alati

Ova grupa služi za brisanje piksela kao što im i samo ime kaže. Eraser grupa je
podeljena na tri alata koji rade istu stvar ali na različit način i imaju različite para-
metre za podešavanje. Ova grupa spada u
alate za retuširanje i možete ih koristiti kada
pravite kompozicije sastavljene iz više slika,
obrišete jedan deo slike i iskombinujete je sa
nekom drugom. Za dobre rezultate kombi-
nujte sva tri Eraser alata. Gledajući kutiju sa alatima odozgo na dole grupa Eraser
alata se nalazi na 11. mestu i tastaturska prečica za pokretanje nekog od ovih alata
je slovo E.

Eraser Tool

Ovaj alat služi za brisanje piksela, ako radite na Background sloju ili na sloju za za-
ključanim providnim pikselima, površina koju prelazite ovim alatom će biti obojena
bojom koja je postavljena kao boja zadnjeg plana.

Kada aktivirate Eraser Tool imaćete sledeće parametre na traci sa opcijama alata za
podešavanje:

Prvo podesite iz Mode: liste kako hoćete da radite sa ovim alatom. Imate tri
opcije:

Da piksele brišete četkicom. Imate na početku trake sa opcijama mogućnost da po-


dešavate parametre za četkicu ili preko kartice Brush koja se otvara kada kliknete
na ikonicu kutije sa četkicama.

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 88


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

Da piksele brišete olovkom koja za razliku od četkice ne može da ima meke ivice,
sve ostalo je isto.

Da piksele brišete kvadratom (Block) koji ima oštre ivice i fiksirane dimenzije kao i
providnost od 100%.

Opacity određuje providnost četkice ili olovke sa kojom radite. Ako hoćete u pot-
punosti da uklonite piksele ostavite Opacity na 100%.

Ikonica pored Opacity klizača služi da kontrolišete providnost četkice preko table
za crtanje.

Flow je dostupan samo za četkicu i on određuje količinu boje koja se sliva u četkicu
dok bojite.

Ikonica iza Flow je Airbrush mode i ova opcija određuje da se boja nanosi sve dok
držite taster miša pritisnut kada radite sa četkicom.

Erase to History omogućava da povratite pikse-


le koje ste izbrisali. Da koristite ovu opciju,
prvo trebate odabrati stanje ili snimak (Snap-
shot) na History kartici a zatim bojiti na mesti-
ma gde hoćete da povratite piksele.

Poslednja ikonica kada je uključena određuje da pritisak na tablu za crtanje kontro-


liše veličinu četkice.

Background Eraser Tool

Background Eraser briše piksele sa slike i ima dodatne opcije za podešavanje koje
omogućavaju dodatne kvalitete za pravljenje kompozicija slika. Ova altka uzima
uzorak u centru četkice kojom bojite i briše piksele u području njenog prostiranja.
Osim brisanja piksela vrši i dekontaminaciju boja po ivicama objekata koji nisu
obrisani i sprečava pojavljivanje ivica prilikom komponovanja sa drugim slikama.

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 89


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

Veličinu četkice, tvrdoću ivica, razmak i ugao četkice trebate odrediti na traci sa
opcijama alata.

Slede tri ikonice koje određuju kako će uzorak boje za brisanje biti kalkulisan:

Sampling Contiguous određuje da se boja za uzorak uzima sve dok bojite.

Sampling Once određuje da bude obrisana boja na koju ste kliknuli prvi put (u slu-
čaju da bojite četkicom).

Sampling: Background Swatch određuje da bude obrisana boja koja je postavljena


kao boja zadnjeg plana.

Iz liste Limits možete limitirati uzorkovanje boje za brisanje:

Discontiguous određuje brisanje uzorkovane boje gde god se ona pojavi ispod čet-
kice, bez obzira da li je povezana ili ne.

Primer brisanja piksela sa


Find Edges opcijom uklju-
čenom i niskim procentom
tolerancije

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 90


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

Contiguous određuje da se briše samo boja koja je povezana.

Find Edges određuje brisanje povezane boje i očuvava oštrinu ivica objekata koji
nisu obrisani.

Na klizaču Tolerance: određujete koliko boje treba da budu slične uzorkovanoj boji
(centar četkice) da bi bile obrisane. Nizak procenat određuje da samo veoma slič-
ne boje budu obrisane.

Protect Foreground Color možete koristiti da zaštitite neku boju od brisanja. Prvo
je postavite kao boju prednjeg plana pre nego počnete da brišete piksele.

Poslednja ikonica kada je uključena određuje da pritisak na tablu za crtanje kontro-


liše veličinu četkice.

Magic Eraser Tool

Ovaj alat je automatizovan i na jedan klik briše sve piksele koji su slični. Možete
podešavati koliko pikseli treba da budu slični (Tolerance polje isto funkcioniše kao
i kod Magic Wand alata) i da li moraju da budu povezani ili ne (Contiguous kada je
uključena briše samo povezane piksele).

Anti-alias uključite kada radite sa fotografijama da biste imali fini prelaz između
područja koja su obrisana i onih koji nisu.

Sample All Layers uključite kada radite sa kompozicijama i hoćete da budu uključe-
ne boje sa svih slojeva.

Opacity određuje providnost obrisanih delova, 100% briše u potpunosti.

Kada radite sa ovim alatom, biće prikazana njegova ikonica na ekranu. Da biste
imali veću preciznost idite na Edit > Preferences > Cursors i u sekciji Other Cursors
kliknite u polje ispred Precise.

Kada uključite ovu opciju Magic Eraser će biti prikazan kao krst sa tačkicom u
sredini.

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 91


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

Gradient i Paint Bucket Tool

Ova dva alata se nalaze na poziciji broj 12 gledajući kutiju sa alatima odozgo. Ta-
staturska prečica za pokretanje je slovo G. Služe za popunjavanje bojom odnosno
gradientom koji pravi finu tranziciju između
2 ili više boja. Možete ih koristiti isključivo na
pikselima to jest ne možete ih koristiti da obo-
jite vektorski bazirane objekte kao što su slova
i figure. Ako hoćete da obojite slova ili figuru
bojom, obrascem ili gradientom morate koristiti efekte slojeva (layer effects).

Gradient Tool

Prvo napomena da Gradient Tool alat ne možete koristiti u Indexed color i Bitmap
modelima boja. Gradienti su izuzetno popularni i možete naći veliki broj na In-
ternetu koje možete instalirati i koristiti. Instalacija gradienta se vrši kopiranjem i
nalepljivanjem preuzetih gradienta u Presets/Gradients direktorijum čija adresa
na Windows kompjuteru izgleda ovako: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photos-
hop CS5\Presets\Gradients . Sa instalacijom Photoshopa dobijate sve što vam je
potrebno po mom mišljenju, imate nekoliko setova već pripremljenih gradienta a
osim toga možete ih menjati i prilagođavati u zavisnosti od potrebe.

Da aktivirate gradient alat pritisnite slovo G na tastaturi ili ga izaberite iz kutije sa


alatima.

Na traci sa opcijama alata imaćete sledeće parametre za podešavanje:

Prvo izaberite boje za gradient. Kliknite


na mali crni trougao sa desne strane
prikazanog gradienta da se otvori
lebdeći dijalog i kliknite na minijaturni
prikaz gradienta. Po fabričkom podeša-
vanju biće vam prikazan podrazumevani
set gradienta (default). Da promenite
set gradienta koji vam je prikazan,
kliknite na mali crni trougao sa desne
strane lebdećeg dijaloga i izaberite neki
od setova koji su izlistani u donjem delu
padajuće liste. Nakon odabiranja seta
gradienta sledi dijalog u kome možete
zameniti prikazani gradient onim koji
ste izabrali (OK), dodati na prikazane
gradiente set koji je izabran (Append)
ili poništiti zahtev (Cancel). Na ovoj listi
se nalaze i komande kao New Gradient
koja vam omogućava da kreirate sami gradient, Reset Gradients.. da resetujete i
vratite na podrazumevani set, da učitate gradiente koje ste instalirali - Load Gra-
dients.. da sačuvate set gradienta koje ste kreirali - Save Gradients, preimenujete
gradient - Rename Gradient ili ga izbrišete - Delete Gradient.

Drugi parametar za podešavanje je tip gradienta. Prilično je lako utvrditi šta koji od

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 92


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

tipova gradienta radi na osnovu minijaturnog prikaza. Redom


su izlistani Linear, Radial. Angle, Reflected i Diamond Gradi-
ent.

Iz padajuće liste Mode: birate model mešanja odnosno blendovanja piksela gradi-
enta sa onima ispod. Tri su glavna modela koji su nosioci grupa i treba ih zapamtiti:
Multiply, Screen i Overlay. Kada je model blendovanja podešen na Normal ova
funkcija je van upotrebe.

Opacity određuje providnost gradienta koji primenjujete.

Reverse služi za izokretanje gradienta, na primer: ako ste izabrali Linear gradi-
ent koji je boja prednjeg plana prema boji zadnjeg plana ova opcija će promeniti
redosled i gradient će se prostirati od boje zadnjeg plana ka boji prednjeg.

Dither opcija služi da napravi što finije prelaze između boja i ukloni efekat trake
koji može da se pojavi.

Svaki gradient može da sadrži i delove koji su providni ili delimično providni. Opcija
Trasparency određuje da providni delovi gradienta budu uvaženi.

Kada smo kod providnih delova gradienta, njih možete odrediti u Gradient Editor
dijalogu. Kliknite na gradient na traci sa opcijama alata da ga otvorite. Negde malo
ispod sredine ovog dijaloga je prikazan gradient i tačke sa gornje i donje strane.
Tačke sa gornje strane određuju providnost a donje određuju boje gradienta. Da
promenite providnost, kliknite na gornju tačku i postaće aktivna polja Opacity i
Location to jest pozicija tačke.Promenite providnost na klizaču ili ukucajte broj u
tekst polju. Lokaciju možete promeniti i prevlačenjem tačke, kliknite na tačku i pre-
vucite je na novu lokaciju. Između tački će se pojaviti mali četvorougao koji odre-
đuje mesto na kome je centar tranzicije jedne boje ka drugoj.

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 93


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

Isto možete uraditi i za boje gradienta: kliknite na tačku i postaće aktivna polja
Color (boja) i Location. Da promenite boju gradienta, kliknite na boju da se otvori
Select stop color dijalog i izaberite boju za tu tačku na gradientu. Osim menjanja
postojećih tački gradienta vi možete dodavati i nove: kliknite sa gornje ili donje
strane prikazanog gradient da dodate još jednu tačku.

Iznad prikazanog gradienta je klizač Smoothness koji određuje procenat finoće pre-
laza sa jedne boje na drugu. Za fini prelaz ostavite na 100%. Iz Gradient Type liste
možete odabrati Noise i gradient će biti sastavljen od randomiziran boja koje se
nalaze na traci sa bojama između onih koje
čine gradient. U Name tekst polju je upisano
ime gradienta, ako ste nešto menjali na nje-
mu ime će se promeniti u Custom. Da date
ime gradientu obrišite Custom i upišite novo
ime a zatim kliknite na New dugme i sačuvaj-
te podešavanja gradienta kao novi gradient
koji će biti dodat setu koji ste prikazali.

Da promenite set gradienta možete preko malog crnog trougla u gornjem desnom
uglu iznad minijaturnog prikaza svih gradienta tog seta (Presets). Da sačuvate pro-
mene koje ste napravili na setu gradienta kliknite na dugme Save i sačuvajte set na
disku. Kada ste završili sa podešavanjem gradienta kliknite na dugme OK da izađete
iz ovog dijaloga i vratite se u Photoshop.

Gradient možete primeniti na postojeći sloj, na novi prazan sloj, na selektovani


deo sloja ili na masku sloja. Kliknite da postavite početnu tačku gradienta a zatim
povucite u bilo kom pravcu. Kada otpustite, mesto iznad koga ste otpustili taster
miša postaje krajnja tačka . Između ove dve tačke je tranzicija gradienta, iza njih su
početna i krajnja tačka odnosno boje koje se nalaze na početku i kraju gradienta.
Da povučete pavu liniju držite taster Shift na tastaturi.

Paint Bucket Tool

Ovaj alat služi za popunjavanje bojom ili obrascem (pattern). Kada aktivirate Paint

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 94


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

Bucket alat prvo treba podesiti čime hoćete da popunjavate: bojom prednjeg pla-
na ili obrascem iz padajuće liste na početku trake sa opcijama alata.

Sledeća dva parametra su model blendovanja i providnost koji su potpuno isti kao i
za sve ostale alate.

Tolerance služi da odredi koliko nivoa svetlosti treba da budu uključeni u popunja-
vanje novom bojom ili obrascem, odnosno koliko boje mogu da budu različite od
one na koju ste kliknuli na slici da bi bile promenjene.

Anti alias opcija služi da omekša ivice između područja na kojima je promenjena
boja i onih koji su ostali nepromenjeni.

Contiguous opcija određuje da u obzir budu uzeti samo povezane to jest kontinui-
rane boje.

All layers opcija određuje da u promene budu uključeni svi slojevi slike od kojih je
ona sastavljena.Kada hoćete da pravite promene samo na određenom sloju, držite
ovu opciju isključenu.

Kada ste podesili sve parametre kliknite direktno na sliku da ih primenite.

Blur, Sharpen i Smudge alati

Ovo je grupa alata koja nema svoju tastatursku prečicu za brzo pokretanje u Pho-
toshopu i na Internetu i knjigama i obukama za Photoshop nećete mnogo naći o
njima. Adobe je ove alate unapredio u verziji CS5 i
uopšte nisu za podcenjivanje i zaobilaženje, ustvari
su veoma korisni u određenim situacijama i naročito
pogodni za početnike i ljude koji ne pokušavaju da
izvuku maksimum koji Photoshop može da omogući
za ove filtere. Da aktivirate neki od ovih alata trebate
kliknuti na 13. odozgo na dole ikonicu u kutiji sa alatima i izaberete alat koji hoćete

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 95


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

da koristite iz lebdećeg prozorčeta koje se pojavi.

Blur Tool

Ovaj alat omekšava ivice a kada se primenjuje u većoj meri dovodi do postepenog
gubljenja detalja na tim delovima slike. Kada radite sa Blur alatom vi bojite četki-
com i tako nanosite ovaj filter na delove slike, što više bojite efekat će biti uočljiviji.

Kada aktivirate Blur Tool na traci sa opcijama alata imate sledeće opcije:

Prvo treba podesiti tip i veličinu četkice što možete uraditi klikom na mali crni
trougao sa desne strane broja koji označava veličinu četkicu ili otvaranjem Brush
kartice preko ikonice kutije sa četkicama koja je odmah pored.

Iz Mode padajuće liste možete odabrati model mešanja piksela: Normal neće
primenjivati nikakav dodatni specijalan efekat, Darken će zatamnjivati a Lighten
osvetljivati površine koje bojite. Možete odabrati i neki od kvaliteta boja slike kao
model mešanja piksela koji se nalaze u donjem delu liste.

Sledeći parametar je Strenght i on ogređuje jačinu odnosno meru u kojoj se filter


primenjuje. 100% je maksimum i ima najveći efekat odnosno stepen primene filte-
ra.

Sample All Layers uključite kada hoćete da radite sa svim slojevima slike (ako slika
ima više slojeva) a preporučio bih vam da uvek koristite ovu opciju jer ona omogu-
ćava da kreirate novi prazan sloj i primenjujete filter na njemu tako da uvek može-
te da manipulišete njime preko efekata slojeva a na kraju krajeva i da se predomi-
slite i poništite filter tako što ćete izbrisati taj sloj.

Poslednja ikonica na traci sa opcijama služi da kontrolišete veličinu četkice priti-


skom na tablu za crtanje kada je koristite.

Sharpen Tool

Nasuprot Blur alatu Sharpen Tool radi suprotnu stvar: on pojačava kontrast između

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 96


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

susednih piksela po ivicama i vraća detalje odnosno izoštrava detalje slike. Parame-
tri za podešavanje ovog alata su potpuno isti kao i za Blur alat sa dodatkom Protect
Detail koji treba da je uvek uključen, isključite ga samo u situacijama kada hoćete
da dobijete efekat ovog filtera veći od realno mogućeg.

Smudge Tool

Ovaj alat pravi efekat kao kada recimo povučete prstom kroz gel za kosu ili preko
tempera koje ste naneli na platno za crtanje u školi. Smudge uzima boju sa slike
i gura je u pravcu u kome vi gurate taster miša ili olovku na tabli za crtanje. I kod
ovog alata imate potpuno iste parametre za podešavanje, znači bojite četkicom.
Jedini parametar koji se ne pojavljuje kod prethodna dva alata iz ove grupe je
Finger Painting i on određuje da Smudge koristi boju prednjeg plana (foreground
color) na početku svakog poteza četkicom.

Dodge, Burn i Sponge Tool

Ova grupa alata se nalazi na 14. poziciji u kutiji sa


alatima gledajući odozgo na dole. Dodge i Burn alati
služe za zatamnjvanje ili osvetljivanje delova slike
dok Sponge Tool služi za promenu inteziteta boje.
Tastaturska prečica za brzo pokretanje nekog od ovih
alata je slovo O.

Dodge i Burn Tool

Kada ste aktivirali Dodge ili Burn alat prvo što treba uraditi je da podesite parame-
tre. Ova dva alata koriste četkicu tako da prvo treba podesiti parametre četkice
kao što su tip, veličina, tvrdoća.. Ove parametre možete da podesite kada kliknete
na mali crni trougao sa desne strane četkice koja je prikazana na traci sa opcijama
alata ili klikom na ikonicu kutije sa četkicama koja će otvoriti Brush karticu na pale-
tama sa desne strane.

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 97


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

Sledeći parametar je da izaberete koje tonove hoćete da osvetlite ili zata-


mnite:

Opcija Opis
Midtones su tonovi odnosno delovi slike koji nisu ni
Midtones najtamniji ni najsvetliji već se nalaze između njih i zbog
toga se i zovu Midtones-srednji tonovi.

Shadows Shadows su senke odnosno tamni delovi slike.

Highlights se prevode kao naglašavanja i to su svetli


Highlights
delovi slike.

Exposure ima tekst polje u koje možete ukucati broj ili podesiti procenat preko
klizača. Što je veći procenat to je veći efekat alata sa kojim radite, odnosno osvet-
ljavanja ili zatamnjivanja.

Airbrush ikonica određuje da se boja iz četkice nanosi sve dok držite taster miša
pritisnut, u ovom slučaju to je efekat osvetljivanja ili zatamnjivanja delova slike.

Protect Tones treba da je uvek uključeno i uopšte nije jasno zbog čega je
ova opcija uopšte data za podešavanje jer ona sprečava prekomernu upo-
trebu efekta odnosno da dođe do gubljenja detalja na delovima koje osvet-
ljavate i zatamnjujete.

Kada ste podesili sve parametre krenite da bojite delove slike kojima je po-
trebna korekcija.

Sponge Tool

Ovaj alat menja intezitet boje. Kada koristite Sponge Tool u Grayscale mo-
delu boja on povećava ili smanjuje kontrast.

Prvo podesite tip, veličinu i tvrdoću četkice na traci sa opcijama alata a za-
tim iz Mode padajuće liste izaberite jednu od dve opcije:

Saturate-povećava intezitet boje.

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 98


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

Desaturate-smanjuje intezitet boje.

Flow opcija određuje procenat slivanja boje u četkicu, u ovom slučaju je to intezi-
tet boje.

Vibrance opcija štiti zasićene boje od prezasićenja.

Kada ste sve podesili, bojite delove slike koje hoćete da izmenite.

Pen i Freeform Pen Tool

U Photoshopu možete crtati figure i putanje pomoću olovaka. Pen Tool crta prave
i zaobljene (krive) linije dok Freeform Pen Tool koristite kada hoćete da crtate slo-
bodnom rukom odnosno kao da to radite olovkom na papiru. Treća olovka je Ma-
gnetic koja automatski otkriva ivice objekta i prati ih odnosno lepi svoju putanju za
njih. Magnetic opcija može da bude veoma korisna kada pravite maske ili izdvajate
objekte sa slike.

Olovke su dosta kompleksni alati i trebaće vam vremena da radite sve što zamislite
ali strpljenje će vam se isplatiti. Olovke su smeštene u kutiji sa alatima i nalaze se
odmah iznad prepoznatljivog slova T za tekst alat. Tataturska prečica za brzo pokre-
tanje je slovo P.

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 99


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

Pen Tool

Kada izaberete da radite sa ovim alatom, prvo trebate odrediti da li hoćete da cr-
tate figuru na zasebnom sloju za figure (prva ikonica na traci sa opcijama alata) ili
putanju (Path- druga ikonica na traci sa opcijama alata).

Putanju koju budete kreirali je privremena (Work Path) i neće biti sačuvana sa da-
totekom i biće izbrisana i zamenjena novom putanjom (Work Path) kada budete
ponovo aktivirali olovku i počnete da crtate. Trebate je preimenovati iz Work Path
(na PATHS kartici) u bilo koje ime da bi je sačuvali, način da to uradite je da jedno-
stavno dvaput kliknete na Work Path i upišete ime ili potvrdite bez upisivanja ime-
na na OK dugme u Save Path dijalogu. Možete i pre početka crtanja kreirati novu
putanju na PATHS kartici klikom na Create new path ikonicu i time obezbediti da
putanja bude sačuvana.

Putanje koje nisu privremene biće sačuvane sa datotekom (PSD, TIFF) čak i kada
sačuvate sliku u JPEG formatu.

Opcija Auto Add/Delete vam omogućava da dodajete ili uklonite tačke sa linija
koje ste nacrtali. Kada postavljate tačke niste u mogućnosti da vidite kako linija
izgleda sve dok ne kliknete na drugu odnosno krajnju tačku linije, da vidite liniju
koja treba da spoji dve tačke pre nego ste postavili krajnju, kliknite na mali crni
trougao sa desne strane Custom Shape ikonice i odobrite Ruber Band opciju.

Crtanje prave linije

Olovka crta linije tako što spaja početnu i krajnju tačku (Anchor Point). Da nacrtate
pravu liniju kliknite da postavite početnu tačku, zatim kliknite da postavite sledeću
i ove dve tačke će biti automatski spojene pravom linijom. Da nacrtate liniju pod

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 100


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

pravim uglom držite taster Shift pritisnut pre nego kliknete da postavite drugu tač-
ku. Kada držite taster Shift pritisnut, možete crtati linije pod uglovima u razmacima
od 45 stepeni. Nakon postavljene početne tačke pritisnite Shift i pomerajte Pen
Tool levo/desno, gore/dole. Ako ste nešto pogrešili i postavili tačku na pogrešnom
mestu, izbrišite je pritiskom na taster Backspace. Dok crtate poslednja tačka koju
ste postavili biće popunjena crnom bojom dok će ostale imati samo okvir i boju
pozadine platna za crtanje unutar okvira. Kada brišete postavljene tačke, biće iz-
brisana samo ona koja je popunjena crnom bojom. Kada ispod olovke vidite znak
x to je znak da crtate novu figuru, to jest da ne dodajete na postojeću. Kada pored
olovke ne vidite nikakav znak to je znak da dodajete na postojeću figuru.

Pritisnite taster Shift dok


crtate da ocrtate liniju pod
uglom od 45°

Crtanje figure

Da nacrtate figuru, postavljajte tačke na platnu za crtanje sve dok ne ocrtate ono
što hoćete. Kada završavate figuru, navedite olovku na početnu tačku i sačekajte
da se ispod nje pojavi slovo O a zatim kliknite. Da ostavite figuru otvorenu kliknite
bilo gde držeći taster Ctrl pritisnut.

zadnje postavljena tačka je po-


punjena crnom bojom, ostale su
prazne. Tačku koja je popunjena
crnom bojom odnosno aktivna
možete izbrisati pritiskom na
taster Backspace. Da završite
crtanjr figure odnosno spojite
početnu i krajnju tačku nave-
dite kursor na početnu tačku
i sačekajte da se pojavi slovo o
pored kursora a zatim kliknite

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 101


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

Crtanje krive u vidu slova C

Da nacrtate krivu u vidu slova C koju možete


kasnije menjati i kontrolisati, kliknite i zadržite
povlačeći na gore ili dole. Pojaviće se linija
koja se širi na dve strane iz tačke koju ste
postavili i ima dve kontrolne tačke na svojim
krajevima. Otpustite i kliknite još jednom da
postavite drugu tačku i zadržite povlačeći ta-
ster miša u suprotnu stranu od one na koju ste
povukli prilikom postavljanja prve tačke. Dok
povlačite taster miša, pojaviće se kriva između
tački koje ste postavili i vi kontrolišete njen
izgled iz druge tačke. Kasnije možete menjati
njen izgled preko kontrolnih tački. Stisnite Ctrl
na tastaturi, kliknite na bilo koju kontrolnu tačku i pomerajte.

Crtanje krive u vidu slova S

Da nacrtate krivu u vidu slova S, uradite isto samo ovoga puta prilikom postavljanja
druge tačke zadržite i povucite u istu stranu na koju ste povukli prilikom postavlja-
nja prve tačke.

Crtanje krive linije u produžetku prave

Da nacrtate krivu liniju u nastavku prave, nacrtajte prvo pravu liniju. Navedite kur-
sor to jest ikonicu za Pen Tool na tačku iz koje treba da počne kriva linija, kliknite
i povucite gore ili dole. Zatim kliknite tamo gde hoćete da se završava kriva linija i
povucite u suprotnu stranu da nacrtate krivu u vidu slova C ili u istu stranu da nacr-
tate krivu u vidu slova S.

Crtanje prave linije u produžetku krive

Da nacrtate pravu liniju u nastavku krive, prvo nacrtajte krivu a zatim izaberite
Convert Point Tool iz kutije sa alatima i kliknite na tačku iz koje treba da nastavite
da crtate pravu liniju. Bolji način da ovo uradite je da pritisnete taster Alt kada ste
nacrtali krivu i ikonica za Pen Tool će se pretvoriti u ikonicu za Convert Point Tool,
kliknite tačku iz koje treba da nastavite da crtate pravu liniju, otpustite taster Alt i
nastavite sa crtanjem.

Crtanje na sloju za figure

Pomoću olovke možete crtati figure na zasebnim slojevima za figure (Shape layers).
Da crtate figuru na zasebnom sloju prvo trebate uključiti ovu opciju klikom na prvu
ikonicu na traci sa opcijama alata.

Freeform Pen Tool

Ovaj alat crta onako kako vi vučete i pomerate kursor odnosno kao kada crtate

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 102


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

olovkom na papiru. Kada radite sa ovim alatom imate opciju Magnetic koja se na-
lazi na traci sa opcijama alata i ona funkcioniše tako što lepi tačke putanje za ivice
predmeta ili objekta. Ovu opciju možete koristiti da izdvajate objekte koji imaju
krive liniju kao što je na primer Automobil. Da se prebacite na opciju Magnetic,
kliknite u kvadrat ispred ove opcije na traci sa opcijama alata kada je Freeform Pen
alat aktivan. Kliknite na mali crni trougao sa desne strane Custom Shape ikonice i
podesite sledeće parametre:

U polju Width ukucajte broj između 1 i 256, ovaj broj određuje da Magnetic Pen
Tool otkriva ivice objekta u ovom rasponu od tačke na kojoj se nalazi kursor. Broj
koji ukucate označava broj piksela.

U polju Contrast trebate odrediti koliki je kontrast potreban između susednih


piksela da ovaj alat odredi ivicu objekta. Koristite visok broj za slike sa slabim kon-
trastom. Možete ukucati broj između 1 i 100.

U polju Frequency možete ukucati broj između 0 i 100 koji određuje koliko često
Magnetic Pen Tool postavlja tačke na putanji koju pravi. Veći broj određuje da tač-
ke na putanji budu često postavljane, odnosno imaćete veći broj tačaka.

Da započnete rad sa Magnetic Pen Tool kliknite da postavite početnu tačku a zatim
vucite kursor blizu ivica objekta i ovaj alat će automatski trasirati ivice objekta po-
stavljajući tačke i na taj način praveći putanju. Da se prebacite na ocrtavanje slo-
bodnom rukom, kliknite i zadržite Alt taster, dok držite Alt pritisnut crtajte slobod-
nom rukom. Da postavite pravu liniju, kliknite na tačku koja treba da je početna
tačka prave linije držeći Alt taster pritisnut, zatim otpustite Alt i kliknite u tačku gde
prava linija treba da se završi. Pravu liniju koju ste nacrtali možete lako pretvoriti
u krivu. Kada završite sa ocrtavanjem putanje, pritisnite taster Ctrl dok je Pen alat
aktivan (ili aktivirajte Direct Selection Tool iz kutije sa alatima) da se privremeno
prebacite na Direct Selection Tool, a zatim kliknite na početnu ili krajnju tačku pra-
ve linije da se pojave kontrolne tačke. Kliknite na svaku od kontrolnih tački i pode-
site izgled krive linije.

Dok radite sa Magnetic Pen alatom, možete obrisati tačke na putanji ako niste za-
dovoljni gde su one postavljene. Poslednje postavljena tačka ima kvadrat popunjen
crnom bojom, pritisnite taster Backspace da je izbrišete. Kada ste izbrisali jednu
tačku, sledeća ispred nje postaje aktivna, odnosno ima kvadrat popunjen crnom
bojom, možete i nju izbrisati i sve ostale tačke na isti način. Ako Magnetic Pen alat
ne otkrije pravilno ivice objekta, možete mu pomoći u tom zadatku. Izbrišite puta-
nju odnosno tačke koje su postavljene i kliknite sami na ivicu objekta da postavite
tačku ili prvih nekoliko tačaka i time odredite koju ivicu objekta treba ovaj alat da
prati.

Da završite ocrtavanje putanje možete pritiskom na Enter taster, navedite kursor


na početnu tačku i kada se ispod ikonice za Pen alat pojavi slovo O kliknite da zavr-
šite putanju ili pritisnite i zadržite taster Alt i u isto vreme dva-put brzo kliknite.

Add Anchor, Delete Anchor, Convert Point Tool

Anchor sam ja u ovom tekstu preveo kao tačke koje formiraju putanju. Add Anchor

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 103


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

Point Tool služi za dodavanje tačaka (Anchor) na putanju koju ste nacrtali.

Delete Anchor Point služi za uklanjanje tačaka sa putanje ako vam nisu potrebne.

Convert Point Tool služi da tačku koja je određena da započne krivu liniju (klik i po-
vučete u stranu) konvertuje u tačku iz koje kreće prava linija i obrnuto da tačku iz
koje počinje prava linija konvertuje u tačku iz koje kreće kriva.

Pogledajte video sa više detalja na Photoshop tipovi i trikovi ili na YouTube.

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 104


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

Šta možete raditi sa putanjama

Putanju možete sačuvati kao figuru po slobodnom izboru (Custom Shape), idite na
Edit > Define Custom Shape, pretvoriti je u selekciju, kreirati vector masku (Ctrl +
klik na add layer mask), popuniti je bojom, obrascem, dodati ivice oko putanje (de-
sni klik na putanju i izaberite opciju iz kontekst menija).

Alat za unos teksta – Type Tool

Photoshop ima moćnu tekst alatku koja se može naći samo u najboljim programi-
ma za obradu teksta. Tekst možete lako dodavati na vaše slike kao kada to činite u
bilo kom programu za obradu teksta i manupilisati sa njim na bezbroj načina.

Načini za unos teksta u Photoshopu

U Photoshopu možete dodavati tekst na slike kao:

Point type ili običan tekst gde se tekst koji kucate ne prelama i ako nastavite da
kucate kada dođete do ivice platna (canvas) tekst će nastaviti u istom pravcu i neće
biti vidljiv na ekranu. Koristite Point type da unesete manju količinu teksta ili doda-
te opis na vaše slike.

Paragraph type je uobičajeni način i verovatno ste upoznati s njim preko drugih
programa za obradu teksta kao što su Microsoft Word i Open Office. Kada radite
sa paragraf tekstom vi kucate unutar definisanog područja koje se vidi kao okvir
sastavljen od isprekidane linije. Kada tekst koji kucate dođe do ivice okvira on će se
automatski prelomiti u novi red. Paragraf tekst možete pretvoriti u Point i obrnuto
iz Layer > Type > Convert to Paragraph (ili Point) Text.

Treći način unošenja teksta je Type on path ili tekst na putanji. Putanju možete
kreirati na više načina a jedan od njih je pomoću olovke (Pen Tool). Postoje dve
vrste putanji: otvorena i zatvorena. Kada kucate tekst na otvorenim putanjama
on će pratiti putanju, kada je putanja zatvorena možete kucati tekst po njenom
spoljašnjem delu ili unutar gde će unutrašnjost putanje postati okvir za tekst kao
kod kucanja paragraf teksta.

Svojstva teksta u Photoshopu

Po fabričkom podešavanju (default) tekst koji kucate u Photoshopu je vektorski


baziran odnosno ima vektorski definisane spoljne ivice. Prednost ovakvog svoj-
stva teksta je da možete menjati njegovu veličinu, boju, orijentaciju, možete ga

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 105


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

transformisati na više načina u svakom trenutku bez ikakvog gubitka u kvalitetu.


Nekada će biti potrebno da tekst pretvorite u piksele da biste na primer mogli da
primenite neki od filtera koji su dostupni u Photoshopu. Ovaj proces se zove ra-
sterizovanje teksta. Rasterizovanjem teksta vi njegove vektorski orijentisane ivice
pretvarate u piksele i ne možete više manupilisati njegovom veličinom (povećavati
ga, povećati pa smanjti, transformisati), bojom i orijentacijom. Vektorski orijenti-
san tekst možete pretvoriti u piksele ali piksele ne možete pretvoriti u vektore. Na
svu sreću Photoshop nudi opciju i za ovu svrhu i ona se zove Smart Object. Kada
pretvorite sloj za tekst koji će biti automatski kreiran svaki put kada radite sa tek-
stom, u Smart Object vi se time obezbeđujete od trajnih promena i moguće je sve
promeniti kao i kada radite sa vektorski baziranim tekstom.

Kada smo kod slojeva za tekst da napomenem da slojevi za tekst neće biti kreirani
kada radite u Multichannel, Bitmap ili Indexed Color modelima boja iz razloga jer
ne podržavaju rad sa slojevima.

Alati za unošenje teksta

Tekst alat možete pokrenuti iz kutije sa alatima ili pritiskom na slovo T na tastaturi.

U grupi tekst alata se nalaze:

Horizontal Type Tool koji unosi tekst na uobičajen način, horizontalno i pravolinij-
ski.

Vertical Type Tool unosi tekst vertikalno počevši odozgo na dole.

Horizontal i Vertical Type Mask Tool rade istu stvar kao i prethodni alati bez Mask u
imenu s tom razlikom da umesto unošenja vidljivog teksta na ekran ovi alati prave
privremenu masku koja će biti pretvorena u privremenu selekciju kada završite sa
kucanjem. Ako ne uradite nešto konkretno sa selekcijom ili je sačuvate, ona će biti
trajno izgubljena.

Parametri za podešavanje teksta u Photoshopu

Kada aktivirate tekst alat - Type Tool imate na traci sa opcijama alata dosta opcija
koje možete podesiti pre nego počnete sa kucanjem teksta.

Prva opcija je da izaberete garnituru slova sa kojom hoćete da radite iz padajuće


liste na početku trake sa opcijama.

Druga opcija je da podesite parametar kao što je kurziv (Italic), podebljano (Bold),

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 106


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

kurziv i podebljano... Parametri koji su dostupni u ovoj padajućoj listi se razlikuju


od garniture do garniture, nisu uvek dostupni svi parametri za neke garniture slo-
va.

Treći parametar je veličina slova. Po fabričkom podešavanju slova se mere u tačka-


ma (Point). Možete promeniti u podešavanjima programa - Preferences da veličina
slova bude prikazana u pikselima ili milimetrima. Idite na Edit > Prefernces > Units
& Rulers i u sekciji Units izaberite iz Type padajuće liste mernu jedinicu za slova.

Sledeći parametar je anti-aliasing koji utiče na ivice slova i pomaže da se svršeno


uklapaju na pozadinu.

U padajućoj listi imate nekoliko opcija:

Opcija None isključuje ovu funkciju.

Sharp opcija deluje da slova budu prikazana sa najoštrijim mogućim ivicama.

Crisp deluje na slova da budu sa oštrim ali ne najoštrijim mogućim ivicama.

Strong utiče na slova da budu puna i čvrsta.

Smooth omekšava ivice.

Sledeća opcija je poravnanje teksta: levo, centrirano ili desno. Dodatne opcije za
poravnanje teksta su dostupne na Paragraph kartici koja se otvara kada kliknete na
poslednju ikonicu na traci sa opcijama alata. Paragraph i Character kartice su tako-
đe dostupne i iz Window menija programa.

Boju teksta određujete klikom na pravougaonik Set the text color. Otvoriće se se-
lect text color dijalog u kome možete izabrati boju. Ako hoćete da izaberete boju
sa slike za boju teksta, navedite kursor koji će se pretvoriti u pipetu za odabiranje

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 107


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

boje na sliku i kliknite na mesto na kome se nalazi ta boja.

Create warped tekst ikonica (slovo T sa krivom ispod) služi za oblikovanje teksta
koji je već ukucan.

Poslednja ikonica na traci sa opcijama alata otvara Paragraph i Character kartice


na kojima imate osim već pomenutih i dodatne opcije za prilagođavanje teksta kao
što su: uvlačenje teksta, uvlačenje prve linije teksta, dodavanje praznog prostora
ispred ili posle paragrafa, razmak između slova, razmak između redova, pretvara-
nje teksta u super ili subscript, pretvaranje svih slova u velika…

PARAGRAPH i CHARACTER kartice

Ove dve kartice koje sadrže većinu opcija koje su dostupne na traci sa opcijama
alata plus neke dodatne možete aktivirati pritiskom na Togle the Character and
Paragraph panels (poslednja ikonica na traci sa opcijama) ili iz Window menija pro-
grama.

Unošenje Point i Paragraph teksta

Da otkucate Point tekst, prvo aktivirajte tekst alat iz kutije sa alatima. Kliknite na
mali crni trougao u dnu slova T i izaberite jedan od tekst alata. Sa tekst alatom

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 108


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

aktivnim, kliknite na platno da se pojavi treperava uspravna linija koja označava


mesto početka unosa i krenite da kucate slova na tastaturi. Kada završite sa uno-
šenjem teksta kliknite na znak za potvrdu na traci sa opcijama alata, ili pritisnite
taster Enter na tastaturi da potvrdite.

Da kucate paragraf tekst, sa tekst alatom aktivnim kliknite i držeći taster miša
pritisnut ocrtajte okvir za tekst. Treperava crta za unos će se pojaviti u gornjem
levom uglu ocrtane figure odnosno kontejnera koji ste ocrtali. Kucajte tekst koji
će se prelamati u novi red kada dođe do ivice ocrtanog kontejnera za tekst. Kada
ukucate više teksta od onoga što može ocrtani kontejner da prikaže, pojaviće se u
donjem desnom uglu znak plus (+) unutar kvadrata koji se pojavljuju na uglovima
i po sredini kontejnera. Kliknite na kvadrat sa znakom plus (+) i držeći taster miša
pritisnut povucite na dole da proširite kontejner i prukažete njegov celokupni sadr-
žaj odnosno tekst.

Kada krenete da kucate tekst, automatski će biti kreiran sloj za tekst na LAYERS
kartici. Novi sloj za slova (Type layer) je na kartici LAYERS prikazan sa belom poza-
dinom, međutim on je providan i osim teksta koji ste otkucali moći ćete da vidite
pozadinu slike i njen sadržaj.

Tekst koji ste ukucali možete menjati u bilo kom trenutku na mnogo načina. Može-
te ga povećavati i smanjivati (Scale), rotirati (Rotate), zarotirati pod nekim uglom
(Skew).. iz Edit > Free Transform ili Edit >Transform > izaberite neku od ponuđenih
opcija.

Da uđete u režim transformisanja možete i pomoću tastaturske prečice Ctrl + T,


uslov je da je sloj sa tekstom aktivan odnosno da ima plavu pozadinu i da ste po-
tvrdili unošenje teksta (Enter ili znak za potvrdu).

Unošenje teksta na otvorenoj i zatvorenoj putanji

Da kucate tekst na putanji, prvo trebate kreirati putanju. Putanju možete kreirati
pomoću Pen alata, pretvoriti selekciju u putanju, ili koristiti putanju neke figure
koje su dostupne u Photoshopu (figure - Shape koje su dostupne iz kutije sa ala-
tima imaju ivice definisane putanjama). Prvi način je da kucate tekst koji prati
putanju. To možete raditi na otvorenim i zatvorenim putanjama. Navedite kursor
na putanju i kada se pojavi kriva ispod ikonice za tekst koja je početno prikazana

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 109


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

kao uspravna linija uokvirena isprekidanim pravougaonikom, kliknite da se pojavi


treperava uspravna crta i krenite da kucate. Kada ukucate više teksta od onoga što
na putanji može biti prikazano, pojaviće se znak plus (+) unutar jednog od krugova
koji se pojavljuju na početku i kraju otvorene putanje. Kliknite na kvadrat sa zna-
kom plus (+) i držeći taster miša pritisnut povucite u stranu da proširite putanju i
omogućite da kompletan tekst bude prikazan.

Druga opcija je da kucate tekst unutar zatvorene putanje koja je u tom slučaju
kontejner za tekst. Navedite kursor unutar putanje i kada se pojave dve krive sa
leve i desne strane kursora koje prave krug, kliknite da postavite treperavu crtu
koja označava mesto unosa teksta i krenite da kucate. Tekst će se automatski pre-
lamati kada dođe do ivica putanje. Kada ukucate više teksta od onoga što može
kontejner zatvorene putanje da prikaže, pojaviće se u donjem desnom uglu znak
plus (+) unutar kvadrata koji se pojavljuju na uglovima i po sredini kontejnera. Kli-
knite na kvadrat sa znakom plus (+) i držeći taster miša pritisnut povucite na dole
da proširite kontejner i prukažete njegov celokupni sadržaj odnosno tekst.

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 110


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

Nalepljivanje teksta

Osim što možete kucati tekst u Photoshopu možete nalepiti tekst iskopiran u
klipbord kompjutera. Iskopirajte tekst iz bilo kog programa u klipbord kompjutera
preko opcije Copy, zatim u Photoshopu aktivirajte tekst alat. Kliknite na platno da
se pojavi treperava crta za unos, ocrtajte kontejner za tekst ili odredite mesto uno-
sa na putanji. Idite na Edit > Paste da nalepite iskopirani tekst.

Imate maksimalnu fleksibilnost i sve možete promeniti

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 111


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

Sve parametre koji su opisani prethodno možete menjati nakon unošenja teksta,
možete sve menjati kad god poželite, nakon recimo 10 godina ako ste datoteku
sačuvali u .psd, tiff ili nekom drugom formatu koji podržava rad sa slojevima:

Možete menjati od garniture slova do oblikovanja pomoću wrap alata i pretva-


ranja teksta u super ili suscript, uslov je da je sloj sa tekstom aktivan. Sa slojem
za tekst aktivnim izaberite parametar i promenite njegove vrednosti, na ekranu
možete videti kako će tekst izgledati ako potvrdite promenu parametara. Možete
primeniti efekte ili stilove slojeva (stil sloja možete primeniti i preko STYLES
kartice) preko fx ikonice koja se nalazi u dnu LAYERS kartice. Možete menjati i pro-
vidnost teksta preko Opacity klizača koji se nalazi u gornjem desnom uglu LAYERS
kartice ili pretvoriti tekst u figure Layer > Type > Convert to Shape i raditi sa sva-
kim slovom kao sa figurom.

U Photoshopu možete menjati veličinu, boju svakog slova ponaosob. Kliknite


ispred ili iza tog slova da se pojavi treperava crta za unos. Kliknite i zadržite dok
vučete kursor preko slova što će ih obeležiti crnim okvirom. Sa obeleženim slovom
ili slovima idite na traku sa opcijama alata ili Character karticu i promenite veličinu,
boju, razmak između slova…

Path Selection i Direct Selection tool

Ova dva alata služe za rad sa putanjama (Path) u Photoshopu. Pomoću Path Selec-
tion Tool alata možete skalirati, premeštati, kombinovati, raspoređivati putanje dok
je Direct Selection Tool namenjen za rad sa pojedinačnim segmentima odnosno
tačkama od kojih su putanje kreirane. Ova dva alata možete koristiti da premeštate
putanje, modifikujete ih, kopirate, prebacujete ih iz jednog dokumenta u drugi ili iz
Photoshopa u drugi program, recimo Illustrator. Napominjem da sve figure: Shape,
Custom Shape u Photoshopu imaju ivice definisane putanjama tako da možete ko-
ristiti ova dva alata da manipulišete njima. Kopiranje i nalepljivanje se vrši pomoću
Copy i Paste komandi koje se nalaze u Edit meniju programa. Da aktivirate jedan
od ova dva alata možete pomoću tastaturske prečice slova A ili direktnim odabira-
njem iz kutije sa alatima.

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 112


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

Path Selection Tool

Kada je Path Selection Tool aktivan na traci sa opcijama alata se pojavljuju dodatni
parametri za podešavanje:

Prvi parameter ili opcija je Show Bounding Box. Da biste koristili ovu opciju prvo
kliknite Path Selection alatom na putanju da se pojave kvadrati popunjeni crnom
bojom što označava da je putanja selektovana i aktivna za rad i manipulaciju sa
njom.Kada uključite ovu opciju klikom u kvadrat ispred Show Bounding Box, poja-
viće se okvir u vidu tačkaste linije sa kontrolnim tačkama na uglovima i po sredini
svake od 4 strane. Kliknite na bilo koji kvadrat odnosno kontrolnu tačku i držeći
taster miša pritisnut povucite u stranu da povećate ili smanjite putanju. Stisnite
taster Shift da održite proporcije putanje. Stisnite taster Alt da skaliranje bude vr-
šeno iz središne tačke putanje. Da rotirate putanju, navedite kursor malo van ivica
okvira sa kontrolnim tačkama i kada se pretvori u dve prelomljene strelice kliknite i
držeći taster miša povucite na gore ili dole.

Da selektujete odnosno aktivirate putanju možete i na drugi način: kliknite i zadr-


žite taster miša. Zatim ocrtajte figuru oko dela slike na kome se nalazi putanja ili
putanje koje hoćete da selektujete.

Na traci sa opcijama alata se nalaze između Show Bounding Box i Combine četiri
opcije koje regulišu preklapanje putanja i idu ovim redosledom:

Add to shape area (+) dodaje na putanju.

Subtract from shape area (-) oduzima od putanje.

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 113


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

Intersect shape areas – zadržava samo delove koji se preklapaju.

Exclude overlapping shape areas – odbacuje delove koji se preklapaju.

Opcija Combine služi da iskombinujete dve ili više putanja, odnosno od više
putanja da napravite jednu.

Poslednje u nizu opcija su opcije za porvnanje i raspoređivanje putanja. Ukupno ih


ima 12. Prvih šest su za poravnanje i one su aktivne kada imate barem 2 putanje
selktovane odnosno aktivne. Opcije raspoređivanja putanja se aktiviraju kada ima-
te 3 ili više putanja selektovanih.

Direct Selection Tool

Pomoću ovog alata možete modifikovati putanje, odnosno njihove pojedinačne


delove. Kliknite na segment (tačku) putanje da se popuni crnom bojom i postane
dostupan za promene. Kliknite na segment popunjen crnom bojom i držeći taster
miša pritisnut povucite u stranu da promenite njegov položaj i figuru putanje.

Kada figura ima krive, možete manipulisati njenim kontrolnim tačkama. Kliknite
na segment da se popuni crnom bojom i pojave se kontrolne tačke pomoću kojih
možete menjati i oblikovati krivu. Kliknite na kontrolnu tačku i držeći taster miša
pomerajte.

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 114


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

Tipovi za rad sa Path i Direct Selection alatima

Dok radite sa jednim od ova dva alata, možete se brzo prebaciti na onaj drugi pre-
ko tastaturske prečice slova A. Na primer: kada je Direct Selection Tool aktivan,
pomoću tastaturske prečice (A) se prebacujete i aktivirate Path Selection Tool. Dru-
gi način prebacivanja sa jednog alata na drugi je taster Ctrl. Dok radite recimo sa
Path Selection Tool, navedite kursor na segment odnosno tačku na putanji, stisnite
Ctrl i kliknite. Ovim ste aktivirali tu tačku (možete manipulisati njome) i prebacili se
na Direct Selection Tool. Dok radite sa Direct Selection Tool možete selektovati pu-
tanju tako što ćete stisnuti taster Alt i kliknuti unutar putanje (privremeno se pre-
bacujete na Path Selection Tool), kada otpustite Alt vraćate se na Direct selection.

Dok radite sa bilo kojim alatom, možete se prebaciti na Direct Selection Tool. Priti-
snite taster Ctrl, navedite kursor na segment putanje i kliknite.

Figure (Shape) u Adobe Photoshop CS5

U Photoshopu možete nacrtati svaku figuru


ili oblik koji možete zamisliti. Osim što to
možete raditi pomoću olovke (Pen Tool), fi-
gure možete crtati i pomoću pre-definisanih
figura koje dobijate sa instalacijom Photos-
hopa. U pre-definisane figure spadaju :

Rectangle Tool – crta pravougaonik ili kvadrat.

Rounded Rectangle Tool – crta pravougaonik ili kvadrat sa zaobljenim ivicama.

Ellipse Tool – crta elipsaste oblike ili krug.

Polygon Tool – crta figure sa najmanje 3 a najviše 100 strana. Pomoću ovog alata
možete nacrtati i zvezdu.

Line Tool – crta linije.

Custom Shape Tool crta najrazličitije oblike. Možete kreirati svoje ili preuzeti sa
Interneta.

Ova grupa alata je dostupna iz kutije sa alatima ili preko tastaturske prečice slova
U.

Traka sa opcijama alata – parametri

Parametri koji su isti za sve modele crtanja

Prvi parametar na traci sa opcijama alata koji trebate podesiti kada radite sa figu-

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 115


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

rama (ili ih crtate) je model crtanja.

Prvi na listi je crtanje figure na sloju za figure. Kada odaberete ovaj model crtanja
biće automatski kreiran novi sloj za figure kada počnete da crtate. Nacrtana figura
ima vektorski definisan oblik koji ima niz prednosti: možete menjati oblik, veličinu,
boju figure bez ikakvog gubitka u kvalitetu.

Drugi model je crtanje putanje (Path) figure na aktivnom sloju. Putanje su takođe
vektorski oblici i možete sve promeniti u bilo kom trenutku. Kada odaberete ovaj
model crtanja vi ćete crtati privremene putanje (Work Path) po fabričkom podeša-
vanju. Privremenu putanju morate preimenovati ili pretvoriti u putanju (Path) da
biste je sačuvali u suprotnom biće obrisana kada počnete sa crtanjem nove privre-
mene putanje. Drugi način da sačuvate putanju od gubitka a time obezbedite i da
ona bude sačuvana zajedno sa datotekom (ako datoteka podržava rad sa putanja-
ma) je da kreirate putanju na PATHS kartici pre početka crtanja. Putanju možete
popuniti bojom, gradientom, obrascem, pretvoriti u selekciju…

Treći model crtanja je crtanje piksela (Fill pixels) i ovaj model nije dostupan kada
radite sa olovkom. Crtanje piksela znači da radite direktno na sloju koji je aktivan
i crtate piksele koji nemaju vektorski definisani oblik. Kada radite sa pikselima u
Photoshopu imate manju fleksibilnost u odnosu na vektorski bazirane figure.

Drugi parametar odnosno opcija je da odaberete alat sa kojim radite. Redom su


izlistani svi alati pomoću kojih možete nacrtati figuru u Photoshopu. Možete se
prebacivati sa jednog alata na drugi klikom na njegovu ikonicu na traci sa opcijama
alata. Jedan od parametara koji je dostupan je i Geometry options koji se otvara
kada kliknete na mali crni trougao sa desne strane Custom Shape Tool ikonice.

Parametri za crtanje figura na zasebnom sloju (Shape layer) i crtanje putanja


(Path)

Sledeći parametar je preklapanje figura. Kada radite u modelu crtanja figura na

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 116


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

sloju za figure:

Prva ikonica je Create new shape layer odnosno nacrtaj novu figuru.

Druga ikonica je Add to shape area (+) – dodaj na figuru.

Treća opcija je oduzmi od figure – Subtract from shape area (-)

Intersect shape areas je četvrta ikonica i kada je ona aktivna biće zadržani samo
delovi na kojima se figure preklapaju.

Peta opcija je Exclude overlapping shape areas i ona radi suprotnu stvar od četvr-
te. Kada uključite ovu opciju biće odbačeni delovi na kojima se figure preklapaju.

Kada radite u modelu crtanja putanje figure, prva opcija je Add to path area odno-
sno dodaj na putanju. Naredne opcije su potpuno iste kao i za model crtanja figure
na zasebnom sloju za figure. Ovim se završavaju parametric dostupni za crtanje
putanja figure.

Sledeći parametar na traci sa opcijama alata


je stil sloja. Drugim rečima na figuru koju
nacrtate biće primenjen stil koji ste izabrali
iz Style lebdećeg prozorčeta. Da prikažete
lebdeće prozorče sa stilovima sloja, kliknite
na mali crni trougao sa desne strane stila koji
je prikazan. Jednom odabran stil biće primenjivan na sve figure sve dok ga ne pro-
menite ili odaberete No Style iz lebdećeg prozorčeta. No Style je prva opcija koja je
dostupna u podrazumevanom setu stilova. Ako ste promenili set stilova, kliknite na
mali crni trougao u gornjem desnom uglu i izaberite prvu opciju u padajućoj listi.
Po fabričkom podešavanju stoji crvena linija ukoso koja označava da nijedan stil
neće biti primenjen.

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 117


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

Poslednji parametar na traci sa opcijama alata je da odaberete boju za figuru. Ovaj


parametar neće važiti kada odaberete da primenite stil sloja. Da podesite boju za
figuru kliknite na pravougaonik sa bojom i odaberite boju u Pick a solid color: dija-
logu.

Parametri za crtanje figura sastavljenih od piksela

Kada crtate figure sastavljene od piksela možete odabrati model mešanja piksela
koje crtate sa onima ispod iz Mode: padajuće liste.

U Opacity tekst polju možete ukucati procenat providnosti ili je podesiti na klizaču
koji se pojavljuje kada kliknete sa desne strane tekst polja.

Poslednji parametar je Anti-alias koji popunjava (omekšava) oštre ivice piksela i


omogućava savršeno uklapanje nacrtanih piksela sa pikselima slike.

Dodatni parametri

Kada radite sa Rounded Rectangle Tool, Polygon Tool i Line Tool alatima pojaviće
se opcije specifične za ove alate: Radius tekst polje u kome određujete zaobljenost
uglova pravougaonika ili kvadrata sa zaobljenim ivicama (Rounded Rectangle Tool),
tekst polje (Sides) u kome trebate ukucati broj strana poligona (Polygon Tool), i
Weight za debljinu linije (Line Tool).

Crtanje figure

Da nacrtate figuru, prvo aktivirajte neki od alata za crtanje preko kutije sa alatima
ili pomoću tastaturske prečice slova U. Podesite parametre koji su prethodno opi-
sani. Kliknite i držeći taster miša ocrtajte figuru. Da nacrtate kvadrat kada radite sa
Rectangle Tool alatom, pritisnite i držite taster Shift dok crtate. Uradite isto kada
hoćete da nacrtate krug dok radite sa Ellipse Tool. Da crtate figuru iz tačke u koju
ste prvi put kliknuli, pritisnite i držite taster Alt nakon što ste započeli crtanje figu-
re. Pogledajte ove instrukcije za rad sa olovkom.

Ocrtanu figuru možete menjati i prilagođavati svaki od parametara i nakon što


ste je nacrtali. Da promenite boju možete preko pravougaonika sa bojom na traci
sa opcijama alata ili duplim klikom na minijaturni prikaz na LAYERS kartici.Preko
LAYERS kartice možete menjati model mešanja boja (kliknite na Normal u gornjem
levom uglu), promeniti providnost (Opacity) ili primeniti efekat i stil sloja preko fx
ikonice koja se nalazi u dnu.

Možete koristiti i opcije preklapanja na traci sa opcijama da promenite figuru.

Za transformisanje figure koristite komandu Free Transform ili Transform iz Edit


menija. Brži način da uđete u režim transformisanja je tastaturska prečica Ctrl + T.

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 118


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

Da pomerate figure možete pomoću Move Tool i Path Selection Tool alata.

Menjanje figure pomoću


direct selection alata

Da menjate figuru možete pomoću Direct Selection Tool.

Zoom Tool i Hand Tool

Ova dva alata spadaju u osnovne i najpotrebnije. Zoom Tool služi za


regulisanje nivoa uveličavanja ili zumiranja slike a Hand Tool da se preba-
cite sa jednog dela slike na drugi. Povezanost alata je očigledna i uglavnom
se koriste u kombinaciji, kada uveličate sliku trebaće vam Hand Tool da se
prebacite na drugi deo slike koji ne može da se vidi na ekranu.

Tastaturske prečice za aktiviranje ovih alata su Z za Zoom Tool i H za Hand Tool.

Zoom Tool

Ovaj alat možete aktivirati tako što ćete kliknuti na njegovu ikonicu u kutiji sa ala-
tima ili preko tastaturske prečice. Kada dva-put kliknete na ikonicu za Zoom Tool
slika će biti prikazana u 100% svoje veličine.

U podešavanjima programa možete odrediti ponašanje Zoom Tool alata dok radite
sa njim. Idite na Edit > Preferences > General. Opcije podešavanja Zoom Tool alata
su:

Animated Zoom – zumirate sliku neprestano sve dok ne otpustite taster miša.

Zoom Resizes windows – kada imate otvorene slike u režimu plutajućih prozora oni

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 119


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

se automatski prilagođavaju stepenu uveličanja.

Zoom with Scrool Wheel vam omogućava da uveličavate sliku pomoću točkića na
mišu.

Zoom Clicked Point to Center određuje da bude uveličan deo slike na koji ste kli-
knuli ste kliknuli.

Na traci sa opcijama alata imate veoma uslužne parametre za uveličavanje slike.


Prva opcija ili parametar je da odaberete zoom in ili zoom out odnosno dali hoćete
da povećate nivo uveličavanja ili smanjite.

Sledeća opcija je Resize Windows To Fit. Kada imate otvorene dokumente u pliva-
jućim prozorima, ova opcija utiče da prozor u kome je smeštena slika bude auto-
matski podešen njenom stepenu uveličavanja.

Zoom All Windows određuje da stepen uveličanja bude primenjen na sve prozore
odnosno dokumente koji su otvoreni.

Da biste koristili Scrubby Zoom morate imate video kartu koja podržava Open GL.
Ova opcija vam omogućava da zumirate sliku pomeranjem miša na levu ili desnu
stranu.

Actual Pixels je slika uveličana na 100%.

Fit Screen dugme kada se klikne na njega uveličava sliku do stepena na kome
mogu da se vide svi njeni delovi.

Fill Screen uveličava sliku da ona popuni kompletan prostor koji je dostupan u pro-
zoru (popunjava kompletan prostor dostupan za prikaz slike).

Print Size vam prikazuje sliku u veličini koju je moguće odštampati.

Potpuno iste opcije koje su dostupne preko ovih 4 dugmeta na traci sa opcijama
možete koristiti i iz View menija.

Opcije za uveličavanje dokumenta su dostupne i u Arrange Documents meniju koji


se nalazi na traci menija aplikacije u produžetku menija programa.

Zoom Tool možete koristiti tako što ćete kliknuti na deo slike koji hoćete da uveli-
čate ili ocrtavanjem figure na tom delu. Da uveličate određeni deo slike, kliknite i
držeći taster miša pritisnut ocrtajte figuru.

Kada imate Zoom Tool aktivan možete se prebacivati sa povećanja uveličavanja


slike (Zoom Tool ima znak + u sredini) na smanjivanje uveličavanja (znak + se pre-

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 120


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

tvara u znak minus) preko tastera Alt. Pritisnite taster Alt i Zoom Tool će preći iz
režima povećanja uveličavanja na režim smanjenja uveličanja.

Kada radite sa bilo kojim alatom možete se privremeno prebaciti na Zoom Tool
preko tastaturske prečice Space + Ctrl koja aktivira povećanje uveličanja slike, da
se prebacite na smanjenje uveličanja pritisnite i taster Alt. Kada otpustite ove ta-
stere vraćate se na alat sa kojim ste prethodno radili.

Privremeno prebacivanje na Zoom Tool moguće je i preko tastaturske prečice slova


Z. Kada radite sa bilo kojim alatom pritisnite i držite slovo Z na tastaturi i kursor će
se pretvoriti u ikonicu za Zoom Tool. Kliknite da zumirate sliku.

Opcije uveličanja su dostupne i iz kontekst menija koji se pojavljuje na ekranu kada


kliknete desnim klikom dok je Zoom Tool alat aktivan.

Još jedan način da uveličavate sliku je Zoom Level padajuća liste koja se nalazi na
traci menija aplikacije u produžetku menija programa. Možete odabrati jedan od
predefinisanih stepena uveličanja ili ukucati ručno procenat uveličanja u tekst po-
lju.

Da povećavate i smanjujete stepen uveličanja možete i preko tastaturskih prečica


Ctrl + + povećava stepen uveličanja a Ctrl + - smanjuje.

Hand Tool

Hand Tool možete aktivirati klikom na njegovu ikonicu u kutiji sa alatima ili preko
tastaturske prečice sova H. Kada dva-put kliknete na ikonicu za Hand Tool biće vam
prikazana slika u stepenu uveličanja koji se uklapa u prozor u kome je prikazana
(Fit On Screen). Da se privremeno prebacite na ovaj alat dok radite sa bilo kojim
alatom možete tako što ćete pritisnuti taster Space na tastaturi. Kada otpustite
taster Space vraćate se na alat sa kojim ste prethodno radili.

Na traci sa opcijama alata


imate potpuno iste opcije kao
za Zoom Tool u vidu 4 du-
gmeta. Jedina opcija koja se
razlikuje je Scroll All windows
i ona određuje da u prebaci-
vanje sa jednog dela slike na
drugi budu uključeni svi otvo-
reni dokumenti. Ova opcija je
dostupna i preko tastaturske
prečice, pritisnite i držite ta-
ster Shift dok se prebacujete
sa jednog dela slike na drugi.

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 121


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

Ova opcija je naročito korisna kada upoređujete dokumente, recimo da imate


otvorenu original sliku i sliku na kojoj ste napravili promene. Prvo kliknite na Arran-
ge All Documents a zatim na 2Up ikonicu i biće vam prikazane obadve verzije slike
jedna nasuprot drugoj. Uveličajte sliku i prebacujte se sa jednog njenog dela na
drugi držeći Shift taster pritisnut.

Boja prednjeg (Foreground) i zadnjeg (Background) plana

Boja predbjeg i zadnjeg pla-


na u kutiji sa alatima

Osim kutije sa alatima


ikonice za boje prednjeg i
zadnjeg plana možete naći
i na SWATCHES kartici na
paleti sa desne strane

U Photoshopu možete podesiti boju prednjeg i zadnjeg plana i koristiti ih za crta-


tanje, bojenje ili da popunite recimo putanju (Path) nekom bojom. Boje prednjeg i
zadnjeg plana se zovu tako da bi bile razdvojene i nemaju nikakve veze sa prednjim
ili zadnjim planom vaše slike. Podrazumevane boje prednjeg i zadnjeg plana po
fabričkom podešavanju su crna i bela za sva radna okruženja sem za Multichannel
model boja. Da postavite podrazumevane boje možete klikom na Default Foregro-
und and Backround Colors ikonicu u kutiji sa alatima. Da izokrenete boje prednjeg
i zadnjeg plana možete klikom na prelomljenu strelicu u kutiji sa alatima. Tastatur-
ska prečica za postavljanje podrazumevanih boja je slovo D a za izokretanje boja

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 122


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

(boja prednjeg plana postaje boja zadnjeg i obrnuto) prednjeg i zadnjeg plana slo-
vo X na tastaturi.

U svakom trenutku možete videti koje su boje trenutno podešane kao boje pred-
neg i zadnjeg plana preko Foreground i Background kvadrata u kutiji sa alatima ili
na Color kartici na paletama sa desne strane ekrana.

Kada unosite tekst, crtate ili bojite u Photoshopu uvek ćete to raditi bojom pred-
njeg plana. Bojom zadnjeg plana možete popunjavati, obojiti sloj, napravljenu
selekciju, putanju preko Edit > Fill komande ili pomoću tastaturske prečice Ctrl +
Backspace. Tastaturska prečica za popunjavanje sloja, selekcije ili putanje bojom
prednjeg plana je Alt + Backspace.

Promena boja prednjeg i zadnjeg plana se vrši u Color Picker dijalogu ili pomoću
Eyedropper alata. Color Picker dijalog se otvara kada kliknete na boju prednjeg ili
zadnjeg plana u kutiji sa alatima. Takođe mnogi od alata (Type Tool, Shape..) omo-
gućavaju pristup Color Pickeru dok radite sa njima.

Color Picker dijalog

Color Picker dijalog

Kliknite na boju prednjeg ili zadnjeg plana da se otvori Color Picker dijalog, u za-
gradi iza Color Picker naslova piše sa kojom bojom radite. U ovom dijalogu možete
postaviti boju prednjeg ili zadnjeg plana klikom na tu boju ili upisivanjem vrednosti
u HSB, RGB i Lab poljima. Kada izaberete boju na bilo koji način, vrednosti za sve
modele boja će se automatski promeniti.

Boju možete promeniti i pomoću Eyedropper alata u šta će se pretvoriti kursor ako
ga navedete van Color Picker dijaloga.

Biranje boje u HSB, RGB i Lab modelu boja

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 123


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

U bilo kom modelu navedenom možete ukucati ručno vrednosti u tekst polja ili
kliknuti ispred slova u radio polje da vam bude prikazano polje sa bojama a zatim
direktnim klikom. U pronalaženju odgovarajuće boje mogu vam pomoći i klizači sa
strane trake na središnjem delu dijaloga. Kliknite na klizač i pomerajte da promeni-
te boju ili neki od njenih kvaliteta.

H ili Hue je boja.

S ili Saturation je intezitet boje.

B ili Brightness je osvetljenje ili svetlost boje.

R je vrednost na skali nivoa svetlosti za crvenu boju.

G je vrednost na skali nivoa svetlosti za zelenu boje.

B je vrednost na skali nivoa svetlosti za plavu boju.

L ili Luminance određuje svetlost boje.

a određuje koliko je boja crvena ili zelena.

b određuje koliko je boja plava ili žuta.

C ili Cyan koja je suprotna boja od crvene.

M ili Magenta je boja suprotna od zelene.

Y ili Yellow je boja suprotna od plave.

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 124


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

k je porcija odnosno učešće crne boje.

Only Web Colors prikazuje samo boje koje su sigurne za prikazivanje na bilo kom
monitoru i bilo kojoj platformi.

Kada vidite upozorenje da boja ne može biti odštampana, kliknite na trougao i biće
automatski odabrana najbliža boja koja može biti odštampana. Isto važi i za upozo-
renje da boja nije sigurna za Web.

Postavljanje boje prednjeg i zadnjeg plana preko Color kartice

Na Color kartici koja se nalazi na paletama (Window > Color ili F6 ako je ne vidite)
imate prikazane boje koje su postavljene kao boja prednjeg i zadnjeg plana.

Da otvorite Color Picker dijalog kliknite na jednu od boja. Da postavite boju pred-
njeg plana kliknite mišem (kursor se pretvara u ikonicu za Eyedropper) na traku
sa bojama koja se nalazi u dnu kartice. Da postavite boju zadnjeg plana pritisnite
taster Alt a zatim kliknite na traku sa bojama. U tekst polja sa desne strane možete
ukucati vrednosti isto kao i u Color Picker dijalogu.

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 125


III Alati u Photoshopu Naučite Adobe Photoshop

Boje možete prilagođavati i pomoću klizača koji su dati za svaku vrednost posebno.

Model boja za koji su prikazane vrednosti možete promeniti iz padajuće liste koja
je dostupna klikom na mali crni trougao sa desne strane kartice.

Photoshop tipovi i trikovi Sadržaj 126

Вам также может понравиться