Вы находитесь на странице: 1из 1

ЗАДАТАК :

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ О ПИСАНОМ ДИЈЕЛУ МАТУРСКОГ РАДА:


___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

ОЦЈЕНА ПИСАНОГ ДИЈЕЛА МАТУРСКОГ РАДА: ________________________

ПИТАЊА ЗА УСМЕНУ ОДБРАНУ ПИСАНОГ МАТУРСКОГ РАДА:

1.________________________________________________________________________________________

2.________________________________________________________________________________________

3.________________________________________________________________________________________

ОЦЈЕНА УСМЕНЕ ОДБРАНЕ ПИСАНОГ МАТУРСКОГ РАДА:________________________

ЗАКЉУЧНА ОЦЈЕНА МАТУРСКОГ РАДА:____________________________________

ИЗДВОЈЕНО МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ :


__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

КОМИCИЈА :

1. ПРЕДСЈЕДНИК : ____________________________________________

2. ИЦПИТИВАЧ : ____________________________________________

3. СТАЛНИ ЧЛАН : ____________________________________

Вам также может понравиться