Вы находитесь на странице: 1из 2

Tema 11.

Factorii de control ai creșterii microorganismelor: factorii impliciți

11.2. NEURALISMUL

Corespunde unor relaţii de indiferenţă între două sau mai multe specii de microorganisme atunci
când acestea se deosebesc mult prin exigenţele nutritive.

Foarte puţine specii sunt strict neutrale, de obicei se formează asocieri care au caracter temporar
sau accidental, reacţionând unele faţă de altele în mod favorabil şi sinergic sau dimpotrivă,
antagonic.

1
Файл: 11.2. Neutralismul.docx
Каталог:
/Users/lilia/Library/Containers/com.microsoft.Word/Data/Doc
uments
Шаблон:
/Users/lilia/Library/Containers/com.microsoft.Word/Data/Libr
ary/Application Support/Microsoft/Office/16.0/DTS/ru-RU{3154A13B-FABE-
C849-B666-8B301728F486}/{5A8B8499-29DE-3D42-A0F6-
9BCD575734FA}tf10002069.dotx
Заголовок:
Содержание:
Автор: Microsoft Office User
Ключевые слова:
Заметки:
Дата создания: 13.02.2019 14:09:00
Число сохранений: 2
Дата сохранения: 13.02.2019 14:09:00
Сохранил: Microsoft Office User
Полное время правки: 1 мин.
Дата печати: 13.02.2019 14:09:00
При последней печати
страниц: 1
слов: 54
знаков: 326 (прибл.)

Вам также может понравиться