Вы находитесь на странице: 1из 5

Что такое спекулятивный пузырь?

Прежде чем что-то искать, необходимо понять, что же мы ищем. Спекулятивный пузырь
— это существенное отклонение рыночной стоимости актива от его внутренней
стоимости. Внутренняя стоимость — это стоимость актива, рассчитанная из условия, что
мы знаем, какие доходы он принесет нам в будущем, а также какому риску они
подвержены. Так как никто определенно не знает будущего, выходит, что внутренняя
стоимость — это некоторая иллюзорная величина. Да, ее можно оценить, но мы никогда
не можем быть уверены, что оценили ее верно.

Сущность пузырей в экономике проявляется в особенностях их возникновения. Еще в


первой половине прошлого века известный экономист Х. Мински выделил пять основных
стадий развития пузыря: 1) изменение; 2) бум; 3) эйфория; 4) получение при- были; 5)
паника. Рассмотрим их.

1. Изменение. Каждый финансовый кризис начинается с определенного изменения на


рынке (в технологиях, экономической политике или других сферах). Подобное изменение
вызывает рост интереса к тому сектору, где оно возникло, и, тем самым, рост вложений в
него и цен на соответствующие активы. Необходимо отметить, что рост цен не является
достаточным условием для возникновения пузыря – дополнительным стимулом для него
является доступный дешевый кредит.

2. Бум. При наличии доступного дешевого кредита рынок активизируется, поскольку


торговля в долг стимулирует рост спроса и цен на активы. С ростом цен на активы
возникает возможность быстрого получения доходов, что, в свою очередь, стимулирует
рост объемов продаж. С подключением все большего количества игроков рынок и цены на
нем становятся непрогнозируемыми.

3. Эйфория. Несмотря на доводы рациональных постоянных игроков рынка и аналитиков,


утверждающих, что дальнейшие операции рискованны, на рынке продолжается эйфория,
вызванная дальнейшим ростом цен на активы, в результате которой количество
участников рынка и товарооборот на нем продолжают расти.

4. Получение прибыли. Рациональные постоянные игроки рынка, реально оценившие


ситуацию, постепенно начинают выводить свои средства из оборота на рынке. Подобное
изъятие денег является началом конца для остальных участников рынка.
5. Паника. Паника является причиной взрыва пузыря и может быть вызвана различными
предпосылками: паникой, перебросившейся с постоянных игроков рынка
напривлеченных, изменением кредитной политики, какой- либо новой информацией и пр.
В результате нарастания паники, цены на активы резко падают, а убытки участников
рынка растут.

Выводы. «Пузырь» в экономике проявляется в существенном отклонении рыночной


стоимости того или иного актива от его фундаментальной (справедливой) стоимости, что
в конечном итоге приводит к краху.

Рассматривая проблему пузырей в экономике, необходимо отметить, что они могут нести
как пользу (в отдельных аспектах), так и причинять значительный вред. Большинство
ученых и практиков считает, что «пузыри» являются вредными для экономики, поскольку
приводят к нерациональному распределению и расходованию ресурсов, тем самым
провоцируя экономические спады.

Следует отметить, что последствия от возникновения и схлопывания пузырей в экономике


разрушительны и крайне негативно влияют на экономику стран мира и их граждан,
поэтому проблема выявления и предупреждения пузырей является одной из центральных
при разработке политики государственного регулирования экономики страны.
Ce este bulele speculative?

Înainte de a căuta ceva, este necesar să înțelegem ce căutăm. Un bule speculativ este o abatere
semnificativă a valorii de piață a unui activ de la valoarea sa intrinsecă. Valoarea intrinsecă este
valoarea unui activ, calculată pe ipoteza că știm ce venit ne va aduce în viitor, precum și la ce
risc sunt expuși. Deoarece nimeni nu cunoaște cu adevărat viitorul, se dovedește că valoarea
intrinsecă este o valoare iluzorie. Da, poate fi evaluat, dar nu putem fi niciodată siguri că l-am
evaluat corect.

Esența bulelor din economie se manifestă prin particularitățile apariției lor. În prima jumătate a
secolului trecut, cunoscutul economist H. Minsky a identificat cinci etape principale în
dezvoltarea bulei: 1) schimbarea; 2) boom; 3) euforie; 4) primirea unui profit; 5) panică. Să le
luăm în considerare.

1. Schimbare. Fiecare criză financiară începe cu o anumită schimbare a pieței (în tehnologie,
politică economică sau alte domenii). O astfel de modificare determină o creștere a interesului în
sectorul de unde a provenit și, astfel, o creștere a investițiilor în acesta și a prețurilor activelor
corespunzătoare. Trebuie remarcat faptul că creșterea prețurilor nu este o condiție suficientă
pentru apariția unei bule - un stimulent suplimentar pentru aceasta este creditul ieftin disponibil.

2. Boom. Atunci când este disponibil un credit ieftin, piața se activează pe măsură ce
tranzacționarea datoriilor stimulează prețurile cererii și ale activelor. Pe măsură ce prețurile
activelor cresc, devine posibil să se genereze venituri rapide, care la rândul lor stimulează
creșterea vânzărilor. Odată cu conectarea din ce în ce mai mulți jucători, piața și prețurile de pe
aceasta devin imprevizibile.

3. Euforie. În ciuda argumentelor jucătorilor de piață și analiștilor raționali permanenți care


afirmă că operațiunile ulterioare sunt riscante, piața continuă să euforie cauzată de creșterea în
continuare a prețurilor activelor, ca urmare a numărului de participanți la piață și a cifrei de
afaceri continuă să crească.

4. Obținerea unui profit. Jucătorii raționali permanenți de pe piață care au evaluat realist situația
încep treptat să își retragă fondurile din cifra de afaceri de pe piață. Această retragere de bani este
începutul sfârșitului pentru restul participanților la piață.

5. Panică. Panica este motivul exploziei bulei și poate fi cauzată de diverse condiții prealabile:
panica, care a sărit de la jucătorii obișnuiți de pe piață laatrase de modificările politicii de credit,
de orice informații noi etc. Ca urmare a panicii crescânde, prețurile activelor scad brusc, iar
pierderile participanților la piață sunt în creștere.

„Bule” din economie se manifestă înesteo abatere a valorii de piață a unui activ de la valoarea sa
fundamentală (justă), ceea ce duce în cele din urmă la colaps.

Având în vedere problema bulelor din economie, trebuie remarcat faptul că acestea pot fi atât
benefice (în anumite aspecte), cât și pot provoca daune semnificative. Majoritatea oamenilor de
știință și practicieni consideră că „bulele” sunt dăunătoare economiei, întrucât conduc la o
distribuție irațională și la risipa de resurse, provocând astfel recesiuni economice.

Trebuie remarcat faptul că consecințele apariției șise prăbușeștebulele din economie sunt
distructive și au un efect extrem de negativ asupra economiilor țărilor lumii și a cetățenilor
acestora, prin urmare, problema identificării și prevenirii bulelor este una dintre cele centrale în
dezvoltarea unei politici de reglementare de stat a țării economie.
Rezumat:

Bulele speculative sunt considerate stări temporare ale pieței rezultate în urma unor cereri
excesive pe piață concomitent cu o creștere nefondată a nivelului prețurilor din piata. Intuind un
trend crescător al prețurilor , investitorii creează o presiune masivă de cumpărare cu scopul de a
participa la profitabilitatea pieței.

„Bule” din economie se manifestă înesteo abatere a valorii de piață a unui activ de la valoarea sa
fundamentală (justă), ceea ce duce în cele din urmă la colaps. . Majoritatea oamenilor de știință
consideră că „bulele” sunt dăunătoare economiei, întrucât conduc la o distribuție irațională și la
risipa de resurse, provocând astfel recesiuni economice.

Cunoscutul economist H. Minsky a identificat cinci etape principale în dezvoltarea bulei: 1)


schimbarea; 2) boom; 3) euforie; 4) primirea unui profit; 5) panică.

1- Schimbarea – implică schimbări pe piață.


2- Boom – se stimulează creșterea cererii și a prețurilor activelor.
3- Euforie – este cauzată de creșteri suplimentare ale prețurilor activelor. Ca urmare a
euforiei, numărul participanților și cifra de afaceri continuă să crească, deși alte tranzacții
pe piață devin riscante.
4- Obținerea unui profit – jucătorii raționali permanenți de pe piață încep treptat să își
retragă fondurile din cifra de afaceri de pe piață.
5- Panică – Panica este motivul exploziei bulei. Ca urmare a panicii crescânde, prețurile
activelor scad brusc, iar pierderile participanților la piață sunt în creștere.

Consecințele apariției și prăbușirii bulelor în economie sunt distructive și au un efect extrem de


negativ asupra economiilor țărilor lumii și a cetățenilor acestora.

Вам также может понравиться