Вы находитесь на странице: 1из 2

Ваколатнома то "___" _________________ 202__с Ваколатнома то "___" _________________ 202__с

эътибор дорад эътибор дорад


ВАКОЛАТНОМАИ №_____ ВАКОЛАТНОМАИ №_____
Дода шуд ба _______________________________ Дода шуд ба _______________________________
(вазифа,фамилия,ном ва номи падар) (вазифа,фамилия,ном ва номи падар)

___________________________________________ ___________________________________________
барои гирифтан аз __________________________ барои гирифтан аз __________________________
___________________________________________ ___________________________________________
(номи ташкилоти таъминкунанда) (номи ташкилоти таъминкунанда)

тибыи _____________________________________ тибыи _____________________________________


(№ наряд,фактура,ьисоб ва щайра) (№ наряд,фактура,ьисоб ва щайра)

___________________________________________ ___________________________________________
сарватьои зерини молию моддц сарватьои зерини молию моддц

№ Номг=ц сарватьои молию Воьиди


р/т Номг=ц сарватьои молию моддц Воьиди ченак Миыдор (ьарфан) № р/т моддц ченак Миыдор (ьарфан)

Имзои __________________________________ тасдик карда мешавад Имзои __________________________________ тасдик карда мешавад
намунаи имзои шахси ваколатнома гирифта намунаи имзои шахси ваколатнома гирифта

Ж.М. Имзои роьбар ________________ Ж.М. Имзои роьбар ________________


Сармуьоисиб ________________ Сармуьоисиб ________________

Шиноснома № ______________ аз тарафи ______________________________ Шиноснома № ______________ аз тарафи ________________________


додааст пешниьод карда шуд. додааст пешниьод карда шуд.
___________________________________________________________________ _____________________________________________________________

Тибыи ьисоб,фактура,наряд №_____________________ дода шудааст. Тибыи ьисоб,фактура,наряд №_____________________ дода шудааст.
Санаи таьвил__________________________________________________ Санаи таьвил______________________________________________
Имзои гиранда _______________________________________________ Имзои гиранда __________________________________________
(№ шиноснома, санаи гирифтан) (№ шиноснома, санаи гирифтан)

Вам также может понравиться